Beschrijvingen van Dordrecht

 

Matthijs van Balen

 

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: oudalblas

 

 

 

Geslacht-Boomen Van Alblas

 

 

Otto van Alblas, Ridder, vermeld tÚtrecht, 1219, liet na by Vrou Badeloge N….. zijn Huysvrou:

Hendrik van Alblas, Knape 1255, daar na Ridder, hadde Getroud Vrou Agnes van der Merwede, (zy werd vermeld Hertroud te zijn 1280, aan Jan de Wenna,) by wien hy verwekte:

Johan van Alblas, hy had 1273, tot Voogden Johan van Aldenburg, en gerrit van der Merwede, zijnen Oom; en 1279, eenen Everdijk. Hy ontving 1288, van ‘tCapittel van S.Marien tÚtrecht, de Tienden in Alblas, die zinn Vader mede hadde bezeten. Noemt 1311. Gijsbert van Nyenrode, Knape, zijnen Swager, en Zegeld met den zelven. Liet na:

Joffr. N.. van Alblas, die Troude Gijsbrecht van den Bossche, uyt het Geslacht van Yfelsteyn, en Aemstel; die by 'er wan, Engelbrecht van den Bossche, Knape, vermeld 1344, die na liet:

Hugo van den Bossche, vermeld Collateur van de Proeven op 't H. Kruys, in S.Pieter Kerk te Leyden

wan by Joffr. Geertruyd, Willem Veens Dochter. Joffr. Lijsbes van den Bossche, Huysvrouw van Floris van Montfoort.

 

Gijsbrecht van Alblas, Knape, Zegelden de Vijff Ruyten, beneven malkanderen, in 't midden van den Schild, 1329.

 

Vrou Mabelia, Dochter Heeren Jakobs van Lichtenberg, Ridders, werd vermeld Vrou van Alblas 1388.

 

Jan  Reyersz van Alblas , Schepen van Dordrecht, 14...  Hadde ten Echte, Joffr. Maria Hallincg, Heeren Cleys Dochter: wan

 

Willem Jan Reyersz. van Alblas, Ambachts-Heer van de Mijl, en Dubbeldam, geworden by Koope tegens d'Heer Henrik van der Myle, Ambachts-Heere van de Myle, en Dubbeldam, 1496. S.Anthonis Polder, Burgermeester in Dordrecht, 1494 en 1502. Schepen, 1484. Hy werd 1502. op Straat door N.van de Does, Priester, Doorsteken. Hadde ten Echte, Juffr. Maria van Drenckwaert, Heeren Willem dochter, Burgermeesters.

      

In 't Iaar 1502. Werde Willem van Alblas, Heeren Jansz, korts te voren Burgermeester der Gemeente van Dordrecht, door N. van der Does, Priester, op Straat, omtrent S.Jakobs Gasthuys, inde Wijk, of Buurt van de Groote-Kerk, doorsteken. Voorgevende, dat die Burgermeester hem een Rechts-vordering hadde doen verliezen. En dat hy ook trachte ten Hove, daar het gebracht was, het zelve te wege te brengen. Hier over gevangen, Ontwijd zijnde, werd voor 'et Stadhuys metten Zwaarde Gerecht, en Onthoofd.

 

 

 

Liet na:

 

I.       Mr. Kornelis Willemsz. van Alblas, Deken ter Grooter-Kerk, Sterf 1540, Dec. 22, Begraven in 't Hoogekoor, met zijn Vier Stam-deelen,

 

Alblas                                                          Drenkwaard

 

                                           Alblas

 

Hallincg                                                              Pallaas

 

 II.     Willem Willemsz. van Alblas, Schepen, 1544. Acht, 1530. Hadde Getroud, Joffr.Kornelia Oem, Jacobs dochter: hy sterft 30-6-1550. zonder Oir.

 

III.     Joffr. Margrieta van Alblas, Troude Pieter van der Mark, Symonsz: sterft zonder Oir, 1-11-1552.

 

IV      Joffr. Geertruyd van Alblas.

 

V       Joffr. Kornelia van Alblas.

 

VI      Joffr. N.....van Alblas.

Waren alle drie Religieusen in S.Aechten Klooster tot Delft.

 

VII    Jan Willemsz. van Alblas: volgd

 

VIII   Adriaan Willemsz. van Alblas, sterf zonder Oir, omtrent den Jare 1518.

 

IX      Suster Clementia van Alblas, sterft Clarisse te Hoogsraten.

 

X       Joffr. Maria van Alblas, Troude in 1507  Meynard van Segwaard, Bartholomeusz, Schepen in Dordrecht 1536: die zy na liet,

Bartholomeus, en Alitta van Segwaard.

 

XI      Joffr. Anna van Alblas, Troude eerst Jan van Nuyssenburg; daar na Huybrecht Tak; en had by beyde Kinderen.

 

XII    Mr. Frans Willemsz. van Alblas, Knunnik ter Grooter-Kerk' wan een Natuurlijken Zoon, Willem Fransz. Die bij zijn Huysfrou Commertje Snouk wan,

Mr. Adriaan, en Joffr N..... Snouk.

 

Jan Willemsz. van Alblas, Ambachts-Heer van der Myle, Dubbeldam, en  S.Anthonis Polder, Burgermeester in Dordrecht, 1524, 1541. Schepen, 1516. Acht,1507. sterft 1541. Hadde ten Wijve Joff. Maria de Jode, Adriaans dochter; wan

I        Joffr. Kornelia van Alblas volgd

II       Joffr. Wilhelmina van Alblas, Troude Herman Oen, Daniels: hadde Kinderen.

 

Heeren Jans dochter, Troude Pieter Muys, Jakobsz. Schepen in Dordrecht.

Der zelver Kinderen te zien in den Boom van Muys van Holy.

 

III      Joffr. Ermgard van Alblas

IV      Vrou Kornelia van Alblas, Ambachts-Vrouwe van der Mijl, Dubbeldam, en S.Anthonis-Polder. Hadde Getroud, Arend (van der Mijle) Heeren Kornelisz, Burgemeester in Dordrecht, 1541. Sy sterft Tertio Nenas Juni, dat is, den derden van Zoomer-maand, 1564, en hy overleed, oud 79 Jaren; hadde by den anderen 15 Kinderen, meest Jong gestorven.