Parenteel Ocker Jansz. (Alblas?)

 

 

 

†††††††††††† I. Ocker Jansz., beleend in 1450 met de helft van 8 morgen land in Oud Alblas bij overdracht door Pieter van Slingerlant Willemsz, idem in 1452 met de helft van 4 morgen en uiteindelijk in 1454 met de ambachtsheerlijkheid van Oud Alblas met 23 morgen in de Groote Nesse en 15 morgen in de Matena bij cavelinge van de goederen van de kinderen van Ghiessen gelegen in de Alblasserwaert, die hem is overgedragen bij Hr. Reynout van Brederode en Hr. Jan van Vianen. Kennelijk heeft het een en ander geleid tot een proces tegen hem gevoerd door de gebroeders Reinier en Heinrich Ghijsbrechts kinderen, waarbij in 1455 Philips van Bourgondie dijkgraaf en heemraden van de Alblasserwaert alle vonnissen verbiedt, die door hen ten uitvoer zijn gelegd, aangezien zij zich ten onrechtemet dat proces bemoeid hadden. Hij is voor 1463 overleden en laat een zoon Adriaen na, die volgt II.

 

†††††††††††† II.Adriaen Ockersz. ambachtsheer van Oud Alblas, beleend in 1463 met zijn vaders lenen en overleden voor 1506. Hij woonde te Dordrecht en was aldaar burgemeester in 1487 en voerde als wapen 2 wielen met acht spaken in een schildhoofd.

†††††††††††† Op 14-8-1518 verkopen zijn weduwe Anna met haar zoon Cornelis en zwager Jan Jacobszoon, baljuw van Zuid Holland, 1 1/2 morgen gelegen op Heerjansdam in de Zijdewij aan Aert Pietersz.

†††††††††††† Kinderen:

†††††††††††† Cornelis (volgt III).

†††††††††††† NN-dr. Huwt Jan Jacobszoon.

 

†††††††††††† III. Cornelis Adriaan Ockersz. ambachtsheer van Oud Alblas, wordt in 1506 beleend met de goederen van zijn vader. Op 5-9-1545 draagt hij de helft van 8 morgen en de helft van 4 morgen over aan Arnout Ockersz. In 1525 was Cornelis van Alblas Heren Adriaensz. schepen van Dordrecht en voerde een wapen met 2 wielen in een schildhoofd. Hij is overleden voor 1566.

†††††††††††† Kinderen:

†††††††††††† Balthasar (volgt IV),

†††††††††††† Clara wordt op21-9-1567 beleend met 14 1/2 morgen uit 17 1/2 morgen in het Blockweer te Alblasserdam door haar broer en draagt dit de laatste april 1595 over aan Huych Pietersz.

†††††††††††† NN-dr huwt NN van Steenhuijsen, geb. circa 1530.
Hun kinderen Frans en Engelbrecht van Steenhuysen worden bij dode en maeckinge van hun grootvader Cornelis Adriaensz. beleend in 1569 met de helft van 20 morgen van de ambachtsheerlijkheid van Oud Alblas gelegen te Molenaarsgraaf in Joost Aertsz. hoef boven de kerk ij de watermolen en 3 morgen in 17 1/2 morgen in het Blockweer te Albasserdam, De 3 morgen dragen zij op 2-8-1570 over aan Adriaen Adriaensz. en de 10 morgen wordt door Jan van Steenhuysen Fransz. overgedragen aan Reynier van Hoogesteyn.

†††††††††††† IV. Balthasar Cornelisz. van Alblas ambachtsheer van Oud Alblas, wordt in 1566 beleend met de ambachtsheerlijkheid en is kort daarop overleden, wanneer in 1568 wordt beleend, Joncvr. Antonia Janzdochter, zijn weduwe, die het meteen overdraagt op haar zoon Cormelis.

†††††††††††† Kinderen:

†††††††††††† Cornelis van Alblas ambachtsheer van Oud Alblas, beleend in 1568 na zijn vaders overlijden, wordt in 1581 vermeld. Hij is waarschijnlijk in financiŽle moeilijkheden geraakt, want hij ontdoet zich na 1594 van zijn goederen te Oud Alblas.

†††††††††††† Jan, vermeld 1581

†††††††††††† Jannetge, huwt Adriaen Spranger

†††††††††††† Clara, huwt Gojaart Jan Rovers

†††††††††††† Mr. Joost (volgt V)

 

†††††††††††† V. Joost van Alblas in 1574 ontvanger en rentmeester van de gemene middelen in het kwartier van Voorne, huwde voor 4-3-1587 Laurentia Matthysdr. van Nijenstadt, overleden voor 1598

†††††††††††† Kinderen:

Catharina, huwt tw Brielle 14-6-1592 Dr. Herman Verbies††††††††

Johanna, huwt te Brielle 21-1-1596 Willem Gans

Jacob, huwt tw Brielle 23-12-1601 Maria van Cleyburg, j.d. van Sommelsdijk

Joost, gedoopt te Brielle 6-10-1591 (getuigen Jacob de Midde en de huysvrou van den

†††††††††††† raadsheer Nijenstadt).

††††††††††††