Lenen van LANGERAK

 

 

19.    3 morgen land (1578: en 2 roeden) in het Overweer (1602: in een weer van 13 morgen, waar nu Cornelis Alblas Bastiaansz. op woont (1651: Gijsbert Maartensz.) en de huur van heeft, twee roeden van de Oosterwal, optrekkend van de halve buitendijkse dijksloot tot de halve oude landscheiding van Goudriaan, aan de overste zijde: Gijsbert van Langerak Gijsbertsz. (1497: Wouter Gijsbertsz. en Gijsbert Gijsbertsz.: 1578: o.: Gijsbert Woutersz. en Willem Leendertsz., zijn vrouw, en haar voorkinderen; 1602: Maria, weduwe van Bastiaan Cornelisz,; 1635: kinderen van Bastiaan Alblas Cornelisz.), aan de nederste zijde: Willem Meusz. (1497: Albert Jacobsz. en Cornelis Jansz.; 1602: Jan Matthijsz. c.s. (1635: Dirk Nikolaasz. c.s.; c.s.; 1651: Tijsgens weer).

 

19B. 1˝morgen land, 1 roede (bepaald als boven (1608: o.: Dirk Nikolaasz. c.s.;

1642;de kinderen van Bastiaan Alblas Cornelisz.; 1657: Adriaan Alblas Bastiaansz. en het weeshuis van Schoonhoven) (1642: Dirk Nikolaasz. c.s.) (1657: strekkend van de Tiendweg tot de halve kleine wetering toe).

 

5-3-1608: Cornelis Alblas Sebastiaansz. bij overdracht door Jan Steur, bevestigd (7-8-1608) door Dirk Loosecoot, burger van Schoonhoven, voor de erven van Dirk Louk Jansz., 58 fo.4.

 

4-2-1635: opdracht door Cornelis Alblas Bastiaansz., 58 fo.4v.


25-12-1642: Gijsbert Maartensz. bij dode van Cornelis Alblas Bastiaansz., zijn schoonvader, 58 fo. 5.

3-9-1657: Jan de With van Rooyen, burgemeester van Nieuwpoort, bij openbare verkoop, 58 fo. 5v.

 

22.    1 morgen (1600: in het Zijlweer), boven: Dirk Antonsz., (1583: Anton Dirksz.; 1600: Dirk Boon Antonsz.; 1639: Anton Dirksz. c.s.), beneden: Gerard Willemsz. (1583: diens erven 1600: de Zijl en de Zijlvliet en Anton Smit Willemsz.: 1639: diens erven) (1600: met een opperkamer c.a. ten westen van de huizing in het weer, waar Anton Dirksz. (1621: Dirk Boon Antonsz. en Zwaantje Anton, zijn moeder) op woont, o.: Jan de Best Willemsz. en Nikolaas Dirksz. (1621: erven Jan de Best; 1639: Adriaan Alblas Bastiaansz.), w.: Anton Dirksz. met het Zijleweer (1621: diens weduwe en de kinderen; 1639; Gerard Boon Antonsz. met het Smalweer).