Deze homepage bevat enkele artikelen die zijn overgenomen uit boeken of tijdschriften.

 

 

     Uit het boek Beschrijvingen van Dordrecht door Matthijs van Balen, is overgenomen Geslacht-Boomen Van Alblas, dit is een tak Van Alblas die omstreeks 1400 in de omgeving van Dordrecht leefden.

 

     Een ander artikel betreft dezelfde familie Van Alblas en gaat over het Repertorium op de Lenen van de Proostdij van Sint Marie te Utrecht, gelegen in de Alblasserwaard en de Vijf Heren Landen, dit artikel stond in Ons Voorgeslacht nr. 218 van februari 1973.

 

     Ons Voorgeslacht nr. 247 van januari 1976, bevatte een artikel betreffende de Lenen van Langerak, waar ook een familie Alblas wordt beschreven, Cornelis Bastiaansz Alblas.

 

     In Ons Voorgeslacht nr. 265 van september 1977 was een artikel geplaatst betreffende de Ambachtheren van Oud-Alblas, beginnende met Ocker Jansz., hierbij is nog geen achternaam vermeldt.

 

     Uit Ons Voorgeslacht nr. 355 van november 1985 is een artikel overgenomen betreffende het Ambacht van Alblas, in de schouw van de Alblasserwaard, groot 300 en 400 morgen.

 

 

     Uit het boek Nederlandsche Familiewapens door H.W.M.J.Kits Nieuwenkamp, uitgave 1926 is het artikel overgenomen van een tak Van Alblas uit Den Briel. Deze tak van Van Alblas komt waarschijnlijk ook uit de omgeving van Oud-Alblas.

 

     In De Brielsche Vroedschap staat een artikel wat gaat over de bovengenoemde familie Alblas. Hierin staat een verslag van de Kerkeraadsacta van 21 augustus 1592, waarin het gaat over het dansen op de bruiloften van de dochters van Mr. Joost Alblas en de Burgemeester Jacob Allertsze, wat toen een grote zonde was.

 

     De informatie betreffende Martinus Alblas, geboren 16-8-1768 te Woubrugge, overleden 9-11-1823 komt uit het boek “De Proefkolonie” van Wil Schackmann. Interessante informatie over “De Proefkolonie” is te zien op www.deproefkolonie.nl. Klik op Martinus Alblas voor verdere informatie en het Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid.

 

In De Proefkolonie vertelt Wil Schackmann op levendige wijze over het ontstaan van de koloniën die in het begin van de negentiende eeuw in Drenthe werden gesticht. De in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid wilde verarmde landgenoten uit hun toestand van 'diepe ellende en daaruit spruitende zedelijke verbastering' halen. In een nog woest en maakbaar Drente zouden zij leren met landarbeid de eigen kost te verdienen. En daardoor vanzelf betere mensen worden.