Vergelijk met België en Duitsland

Van BPM + MRB naar KMP

Meer over de kilometerprijs


Vul BPM-bedrag in (zie deel I kentekenbewijs) Hoeveel jaren wordt de wagen gebruikt

Vul jaarbedrag MRB in met of zonder (kies provincie) opcenten

Hoeveel km wordt per jaar gereden? Hoeveel km in de spits?

Hoeveel cent basistarief? Hoeveel cent spitstarief?

Oude systeem BPM + MRB per jaar in 2010 in 2007 Nieuwe systeem KPM per jaar Volgens oudminister Eurlings...


De MRB voor wagens van 900 .. 3200 kg, rijdend op benzine steeg in 2008 met ruim 7.2% naar € 40.24 met € 10.83 voor elke 100 kg extra.
Deze bedragen stegen begin 2009 met 7.8%...  tov 2007 met 15.6%

In 2010 opnieuw een stijging, nu van 8.4%...  tov van het basisjaar 2007 een stijging van 25.3% los van de opcenten...  vul in en huiver!

Deze 8.4% betekent dat voor 2010 de opbrengst MRB personenwagens werd geschat op € 2387 milj. Los op: (185/(X - 185)) * 100% = 8.4%
Bij een zelfde mobiliteit kan voor 2013 een verhoging van 17.8% verwacht worden. Bereken: (450/(2985 - 450)) * 100%

In 2008 ging € 170 milj (5% van de BPM-opbrengst) richting MRB. De opbrengst aan BPM in 2007 komt op € 3.4 mld.
Volgens het FJR-2008 [31924 - 1] resp. het FJR-2009 [32360 - 1] bedragen de BPM-opbrengsten in die jaren € 3.3 mld en € 2.2 mld.
Toch schoof in de jaren 2009 en 2010 een zelfde bedrag - € 185 milj - richting MRB. Zelfs de niet verkochte wagens dragen bij aan de ombouw! 


Personenauto's 2007

MRB: 2.5 miljard

BPM: 3.4 miljard

inningskosten 1.4%


Deze rekenhulp ontstond los van partijen als: 

ANWB, BOVAG, EVO, KNV, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, MKB Nederland, RAI Vereniging, Transport en Logistiek Nederland, VNA en VNO-NCWinningskosten > 5%

Voor de grote reorganisatie van de omzetbelasting naar de belasting op de toegevoegde waarde (1968) vielen personenauto's en televisies onder een bijzondertarief van 25%. Op pleziervaartuigen en motorrijwielen lag 18% [9324 - 3]. Onder het BTW-systeem gingen de verschillende omzetbelastingen naar de tarieven 4% en 12%. Om de belastingval op auto's ongedaan te maken werd de egalisatieheffing bedacht, die spoedig veranderde in een bijzondere verbruiksbelasting (BVB) van personenauto's, zulks ten einde iedere associatie met de gedachte aan de omzetbelasting waarop de E.E.G.-richtlijnen van toepassing zijn, uit te sluiten. De tweede nota van wijzigingen noemt 15% [9324 - 11].

Na openstellen van de grenzen binnen de EEG is heffen van bvb bij invoer niet meer mogelijk. In de toelichting van de vervangende wet [22868-3]:

Afschaffing van deze belasting leidt derhalve tot een structurele derving van 3 mld. Daarvoor zal dekking moeten worden gevonden; bij wijze van hypothese: een verhoging van het algemene tarief van de btw met ruim 1,5 percentpunt zou deze compensatie leveren. 
Afschaffing van de bvb zou voorts de aanschaf van auto's en motorfietsen een flink stuk goedkoper maken en daardoor ook het rijden ermee. De maatschappelijke kosten van het gemotoriseerd weggebruik zijn groot, zeker in een zo dichtbevolkt land als Nederland, met zijn uitzonderlijk hoge autodichtheid. 
Mijns inziens zou het niet van een goede prioriteitenstelling getuigen de huidige verdeling van de belastingdruk te wijzigen ten faveure van het gemotoriseerde wegverkeer. De huidige bvb is overigens ook niet een belasting waarvan de uitvoering tot omvangrijke negatieve reacties aanleiding geeft.

Deze overwegingen speelden ook bij de invoering de bvb, maar worden in 2009 terzijde geschoven. In de plaats van de voorheffing, waarmee iedere autobezitter een bijdrage levert aan het op peil houden van ons wegennet, komt nu een bijdrage van de rijder. Een interessant idee om door te trekken naar de waterwerken van V en W. Heel wat oma's boven NAP hebben hun hele leven zonder morren betaald aan aanleg en onderhoud van dijken... 

Zo ontstaat de Wet BPM van 1992 [22868 - 2] met een basistarief van 50,12% van de netto catalogusprijs, verminderd met fl 3506. 
Voor een klasse V wagen (verbruik minder 6 L/100km) mag het bedrag verminderd worden met fl. 1750. 
Dan is er nog NOx, de veroorzaker van zure regen. Via de letters A (slecht) .. E (goed) vindt een tweede correctie plaats. Klasse E levert fl. 3000 op.

Rond de eeuwwisseling is de zure regen uit en het broeikaseffect in. In 2006 krijgt elke wagen op grond van het brandstofverbruik een energie-efficiëntielabel uit de reeks A (goed) .. G (slecht). De CO2-uitstoot is direct gekoppeld aan het verbruik (7L/100km = 7 x 24 = 168 g CO2/km). Toch meent Brussel (richtlijn 1999/94/EG) dat deze waarde als afschrikking op de papieren tijger hoort te staan. [30306 - 2].

De vergroeningsgekte gaat door! Onderstaande maatregelen [31704 - 2] waarmee de BPM wordt afgebouwd, pakken namelijk zo uit dat de voorgespiegelde prijsdalingen uitblijven. [CBS]  Van de geweldige prijsdalingen die  Ger Koopmans (CDA) ons 22 november 2009 in het vooruitzicht stelt lijkt weinig over te blijven. Reden om maar niet al te veel waarde te hechten aan de rekenmodellen van de club hierboven.
.. 

Tarieven BPM 2008 - 2013
Omschrijving 2008 2009 2010 2011 2012 2013
              
Basispercentage BPM  (in de periode 1993 .. 2007 45,2%) 42,3% 40,0% 27,4% 19,0% 11,1% 0,0%
Benzine korting  (na 2009 geen labelcorrectie) € -1442 € -1364 € -1.288 € - 824 € -450 € 0
Dieseltoeslag   (idem) € +307 € +290 € +1.076 € +1.526 € +1.900 € +2.400
              
Benzine, tarief op basis van CO2 uitstoot            
Vrijstelling CO2-grens , < = 110 g/km     € 0 € 0 € 0 € 0
Bonus CO2 grens 110 - 120 g/km     € 750 € 750    
Tarief eerste schijf euro per gram per km (CO2 grens 110-180 g/km)     € 35 € 52 € 71 € 95
Tarief tweede schijf euro per gram per km (CO2 grens 180-270 g/km)     € 120 € 173 € 213 € 286
Tarief derde schijf euro per gram per km (CO2 grens > 270 g/km)     € 278 € 403 € 497 € 667
             
Diesel, tarief op basis van CO2 uitstoot            
Vrijstelling CO2-grens , < = 95 g/km     € 0 € 0 € 0 € 0
Bonus CO2 grens 95 - 120 g/km     € 750 € 750    
Tarief eerste schijf euro per gram per km (CO2 grens 95-155 g/km)     € 35 € 52 € 71 € 95
Tarief tweede schijf euro per gram per km (CO2 grens 155-232 g/km)     € 120 € 173 € 213 € 286
Tarief derde schijf euro per gram per km (CO2 grens > 232 g/km)     € 278 € 403 € 497 € 667
             

Voor schone auto’s geldt een fijnstofbonus in de BPM. Dit geldt voor dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s met een uitstoot van ten hoogste 5 milligram fijnstof (affabriekroetfilter). De bonus bedraagt € 300,-.

Vanaf 1 januari 2011 vervalt deze stimuleringsregeling voor schone dieselpersonenauto’s. Alle nieuwe auto’s die dan worden verkocht, zijn namelijk wettelijk verplicht om een maximale fijnstofuitstoot van 5 milligram per kilometer te hebben.


Hoe zou Anders Betalen voor Mobiliteit uitpakken bij onze buren?

Uit drie Europese prijslijsten kiezen we een Peugot 308 1.6VTi 16V 5-bak
Specificaties: 1598 ccm / 120 pk / 6.7 L/100km / 159 g CO2/km / 1262 kg / PK9 / milieuklasse euro 4 / 7cv
Allereerst valt op dat de kale prijs in ons land het laagst is. Peugot laat andere landen meebetalen aan deze hoge belasting. Lees 2.1. Fiscaliteit uit 29280 - 1.
In Denemarken ligt deze prijs bij 11.500 euro (via 25% BTW - [ABS,ESP,...] + 105 % < 10.324 euro + 180% > 10.324 euro) te kopen voor 30.400 euro.
In Frankrijk kost de fraaie wagen kaal 17.140 euro waarmee de prijs incl. 19.6% BTW op 20.500 euro komt. Extra de carte grise (soort BIV) 210 euro (Dordogne)

Hieronder de belastingdruk en de kilometerprijs (4 jaar gebruik - 20.000 km/jaar) voor de drie landen:

maart 2010 Nederland Belgie Duitsland
 
prijs [euro] excl. 14.725 16.570 15.084
BTW [euro] 2.798  (19%) 3.480  (21%) 2.866  (19%)
extra [euro] 4.277  (BPM) 0   0
 
prijs [euro] incl. 21.800 20.050 17.950
belasting tot. [euro] 7.075 3.480 2.866
registratie [euro] 47 495  (BIV) 30
 
wegenbelasting [euro] 685  (ZH) 244 110
kilometerprijs [cent/km]

benzineprijs (accijns) [euro/L]
6.8

1.563 
 

 (0.72)
1.2

1.465
0.5

1.391


 (0.66)

Duitsland zou een overstap naar het Franse systeem (geen wegenbelasting) kunnen overwegen: de prijs van een liter benzine zou dan met 50/6.7=7.5 cent omhoog moeten. Winst voor de overheid: de kosten voor een prijzig registratiesysteem. 
De politiek (CSU, FDP) denkt daar heel anders over. In het geniep wordt aan de Pkw-Maut gewerkt [Kontraste.de - 8 april 2010].  De ADAC is woest.
Voor België zou de prijs met 120/6.7 = 18 cent moeten stijgen, voor Nederland komt de verhoging op 680/6.7 = ong. een euro...


Nederland heeft op Denemarken na de hoogste belasting op de aanschaf en de hoogste wegenbelasting in Europa. Dat spitstarief is er al, met files!