Genealogie - Anno Sjoerd Auke van der Bij Homepage | Email

Âld Britsum

Wat is er te vinden...?
Alle mensen die in Britsum wonen en hebben gewoond!


Dit is natuurlijk nooit kompleet, dus heeft u nog aanvullingen of verbeteringen ... mail


Het huis op de foto's werd reeds bewoond voor 1665.
2004 1969 1930


In deze database zitten alle voor 1811 in Britsum gedoopte personen (ref. dopen Britsum 1613-1811 Tresoar) en de in de kerk gesloten huwelijken van voor 1811 voor zover ik deze heb kunnen verbinden aan de gedoopte personen (overigens zijn deze DTB via de website van Tresoar te raadplegen), de latere gegevens (van na 1811) zijn overgenomen uit de burgerlijke stand en andere bronnen en lopen door tot heden. Voor mij was het belangrijkste dat ik de oudste gegevens zo goed mogelijk zou kunnen koppelen, ook via notariele akten, etc. om de ouderdom van ons huis (zie foto's) te kunnen bepalen. Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen wordt de database bijgewerkt. Ik hoop dat u hier als belangstellende iets aan heeft.

Vriendelijke groeten,
Anno van der Bij

Laatste wijziging: