De Sint Petruskerk te Oirschot

Hierboven ziet u de St. Petruskerk aan de Markt te Oirschot. De eerste Sint Petruskerk, die in 1268 moet zijn gebouwd, brande in 1462 af. Onmiddellijk daarna begon men een nieuwe kerk te bouwen, om de oude heen: het gotische gebouw dat er nu nog staat. Wegens geldgebrek moest men de bouw van tijd tot tijd stilleggen, zodat de kerk pas in het eerste kwart van de 16e eeuw kon worden voltooid. De indrukwekkende toren van de kerk droeg aanvankelijk een lange spits, die er in 1558 afwoei. De herbouwde spits brandde in 1627 na een blikseminslag af en werd toen door een kleinere kap vervangen.

Uitgave: H. de croon van Heerbeek, Oirschot

In 1904 stortte de zuidwestelijke hoek van de toren over de volledige hoogte in. De restauratie, onder leiding van J. van Gils, werd in 1912 voltooid.

Uitgave: H. de croon van Heerbeek, Oirschot. De achterzijde van de Sint Petruskerk. De poststempel dateert uit 1918.

Uitgave: De Bazar, Markt A 429, Oirschot

In de Tweede Wereldoorlog bleef de Sint Petruskerk niet gespaard. In 1944 werd het gebouw in brand geschoten, wat een enorme schade tot gevolg had: dak en toren stortten in. Het grootste gedeelte van het interieur, waaronder de beroemde koorbanken (vervaardigd tussen 1508 en 1511 door de beeldsnijder Jan Borchmans van Eyndhoven en zijn medewerkers), verbrandde.

Uitgave: De Bazar, Markt A 429, Oirschot

In 1963 kon de restauratie worden voltooid. In de plaats van het gotische houten altaar heeft men in de kerk een barokaltaar geplaatst dat vroeger de kerk van Panningen sierde. In 1979 werd de kerk verfraaid met een monumentale preekstoel en een kostbaar Smits-orgel, beide afkomstig van de Sint Pieterskerk te 's-Hertogenbosch.

De kerk gezien vanaf het Zuidoosten van de Markt. Uitgave: Verlag Schnell & Steiner, Regensburg, Foto: Andreas Lechtape, Münster.

De kerk gezien vanuit de lucht. Deze foto is genomen op 29-08-1991. Copyright foto: P. Vingerhoets.