Op deze site komt in de loop van het jaar een handleiding voor het zelf beoordelen/testen van een zeekano.
Dit is gebaseerd op de 100 tests die Willem Molengraaff en René van der Zwan hebben uitgevoerd in de periode 1986 - 2013.