DISCLAIMER                                                                 Terug naar Home Page.

 

VMH, Voskuil Support en Voskuil Management zijn handelsnamen van 

VOSKUIL MANAGEMENT íS-HERTOGENBOSCH BV.

Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

De gegevens op deze internetsite zijn ter algemene informatie. 

Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. 

Voskuil Management heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. 

Voskuil Management staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 

Voskuil Management aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. 

Voskuil Management wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. 

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

 

Voskuil Management garandeert evenmin, dat de site feilloos of ononderbroken functioneert.

Op de Voskuil Management site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie door derden. Dergelijke informatie is door Voskuil Management niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. 

Voskuil Management wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

 

Ik wil nu een E-mail versturen voor meer informatie.

Terug naar Home Page.