HOE WERKEN WIJ?

                                                     

De uitvoering van de opdrachten gebeurt op onze doorproefde wijze die bepalend is voor het succes van onze activiteiten.

Samen met de opdrachtgever stelt onze consultant de inhoud van de opdracht en het gewenste profiel van onze associate vast en stelt binnen een week de gekwalificeerde kandidaat voor.

 

Regelmatig wordt met de opdrachtgever de voortgang in de uitvoering van de opdracht besproken en worden zonodig doelstellingen bijgesteld.

 

Over de voortgang wordt schriftelijk gerapporteerd. Hierbij vervult de schaduwmanager een wezenlijke rol als begeleider van de associate en als gesprekspartner voor de periodieke afstemming over kwaliteit en verloop van de opdracht.

 

Voor de associate fungeren wij als klankbord en adviseren wij ook op basis van de expertise binnen onze groep.

Onze associates betrekken uw medewerkers nadrukkelijk bij de verandering en dagen ze uit om meer verantwoordelijkheden te nemen.

 

Het resultaat is dat de medewerkers meer blijken aan te kunnen als je ze motiveert en enthousiasmeert.

Een belangrijk aspect daarbij is dat veranderingen duurzaam en blijvend worden ingevoerd.

 

De persoonlijke en pragmatische aanpak tekent het maatwerk dat wij leveren.

Deze aanpak is gericht op een zo groot mogelijk rendement voor de opdrachtgevende organisatie.

 

Samenwerken met Voskuil Management s-Hertogenbosch BV betekent heldere afspraken.

Zo worden inhoud, doelstellingen, termijn en prijs in een overeenkomst duidelijk vastgelegd.

 

De prijs/ prestatie verhouding is in alle omstandigheden zeer concurrerend.

 

Ik wil nu een E-mail versturen voor meer informatie.

Terug naar Home Page.