INTERESSANTE LINKS.

 

De Nederlandse Bank.

Een van de drie toezichthouders op financiŽle instellingen in Nederland.    www.dnb.nl

 

Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK).

Deze instelling houdt toezicht op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen in Nederland.    www.pvk.nl

 

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM).

De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wat kan de consument van dit verwachten? 

Door middel van normoverdracht en voorlichting aan professionele marktpartijen draagt de AFM bij aan de goede werking van de financiŽle markten.       www.afm.nl

 

Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ).

De RJ is het uitvoerende orgaan van de Stichting voor de Jaarverslaggeving belast met het opstellen en publiceren van richtlijnen voor de (jaar)verslaggeving voor Nederlandse bedrijven en organisaties.   www.rjnet.nl

 

Commissie Corporate Governance (kortweg de commissieTabaksblatt, naar mr. Morris Tablaksblat).

De Commissie Corporate Governance is gevestigd: Postbus 20201, 2500 EE 's-Gravenhage. 

Op 10 maart 2003 heeft de commissie een rapport over de beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen gepubliceerd onder de titel "De Nederlandse corporate governance code".       www.corpgov.nl

 

American Accounting Associations             www.aahq.org/index.cfm

 

The American Institute of Certified Public Accountants            www.aicpa.otg/index.htm

 

Coso

Coso is a voluntary private sector organization dedicated to improve the quality of financial reporting through business ethics, effective internal controls and corporate governance.         www.coso.org

 

Europese Unie (EU).

Ook hier vinden we alle IFRS-gerelateerde informatie.

www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/index_en.htm

 

Financial Executives International             www.fei.org    

 

Institute of Management Accountants             www.imanet.org/ima/index.asp

 

Internationale Accounting Standards Board (IASB)

De regelgeving van de IASB wordt aangeduid als IFRS; deze aanduiding omvat zowel de bestaande Internationale Accounting Standards (IAS) als de in de toekomst uit te geven International Financial Reporting Standards (IFRS).   www.iasb.org

 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 

Het adviesorgaan van de Europese Commissie, dat adviseert bij de acceptatie van de IFRS en dat daarnaast wordt geacht een proactieve rol te spelen op terreinen die (nog) niet worden afgedekt, door de IFRS.  www.efrag.org/

 

International Federation of Accountants (IFAC).    

IFAC is een wereldwijde organisatie voor het accountantsberoep. Voor het raadplegen van standaarden, best practices, op het gebied van controle, opleiding, ethiek, te gebruiken bij ondermeer de publieke sector financiŽle rapportering.                www.ifac.org

 

INK

Het INK is de bron voor excellente bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel. Het INK vervult haar rol door het geven van voorlichting, het ontwikkelen van kennis, trainen en het toekennnen van erkenningen op basis van het model.         www.ink.nl

 

PWC             www.pwc.com

 

BIS             www.bis.org/press/p060213.htm

 

Sarbanes - Oxley

Informatie over Sarbanes Oxley en ITFS.         www.sarbanes.nl

 

The Institute of Internal Auditors (IIA)     www.theiia.org

 

SZW             www.szw.nl

 

Agentschap SZW             www.agentschapszw.nl

 

Ministerie van FinanciŽn             www.minfin.nl

 

 

Ik wil nu een E-mail versturen voor meer informatie.                                                                                        DISCLAIMER

Retour Home Page.

Ons adres.