MAKEN WIJ HET VERSCHIL?  

WAT KAN VOSKUIL MANAGEMENT VOOR UW ORGANISATIE BETEKENEN?  

                                                                        

Maakt onze inschakeling het verschil tussen succes en failure?

(ofwel het verschil tussen top of flop?)  

 

Meer specifiek: Op de vraag wat wij voor u kunnen betekenen, is het antwoord eenvoudig, maar toch ook verrassend.

 

Wij verzorgen niet alleen het voortraject, maar ook de feitelijke implementatie.

Wij maken geen dikke adviesrapporten, maar zorgen voor de daadwerkelijke implementatie op een wijze dat de medewerkers er met enthousiasme mee gaan en blijven werken.

 

Zo voorziet de door ons ontwikkelde quick scan erin om, met minimale inspanning van de organisatie, een goed beeld te krijgen van de verbeterpunten in het onderzochte aandachtsgebied.  

 

Het is ons vak om de organisatie te begeleiden bij de ontwikkeling en implementatie van managementsystemen gericht op procesbeheersing en het inbedden van continue verbeterprocessen in de bedrijfsvoering.

 

Aandacht voor de besturing van de organisatie door gebruik te maken van Business Balanced Scorecards, Kritische Succes Factoren (KSF's), Prestatie-indicatoren (PI's), Kritische Proces Indicatoren (KPI's).

Het beste uit uw organisatie halen door het organiseren van in-company training / begeleiding bij:

 1. Problem Solving Sessies (PSS)

 2. Creativiteitssessies (Creas)

 3. Het identificeren en opstarten van verbeterprojecten

 4. Het inrichten en effectief operationaliseren van een verbeterorganisatie.

 5. Quick Scans voor nagenoeg alle onderdelen van organisatie verbetering.  

 6. Proces Redesign.  

 7. Portfolio Analyses / Optimalisaties  

 8. Assessment Interne Controle  

 9.  Coachingstrajecten  

 10. ABC / ABM / VAM  

 11. INK Management model

En dat alles gebeurt op een zeer pragmatische wijze geheel aangepast aan uw organisatie.

Aan het eind van het traject zal de organisatie het project formeel, maar met enthousiasme over moeten nemen en voortzetten. Voor dit laatste leggen wij een uitstekende basis, De medewerkers worden uitvoerig betrokken en door "on the job training" in staat gesteld om met enthousiasme het project "over te nemen" en voort te zetten.

 

Samenvattend:

Ja, onze assistentie maakt het verschil tussen top of flop!

 

Ik wil nu een E-mail versturen voor meer informatie.

Terug naar Home Page.