UW SPARRINGPARTNER.

                                                                 

Voor zowel het bedrijfsleven als (in toenemende mate) voor de overheid is de continuīteit van de organisatie van groot belang.

 

In een voortdurend proces van vernieuwing en verandering rust op de leiding de verantwoordelijkheid op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen, teneinde de continuīteit te waarborgen.

 

De dynamiek van deze processen doet de behoefte ontstaan aan een sparringpartner, die als praatpaal de mogelijke oplossingen kan evalueren en specifieke aanvullingen kan geven.

Iemand die gedachten en oplossingen in een bredere context kan plaatsen.

 

Economische beslissingen staan nu eenmaal niet op zichzelf en hebben implicaties op juridisch, fiscaal, sociaal en organisatorisch gebied.

 

Regelmatig zal de behoefte ontstaan aan een partner, die de nodige ervaring heeft en die snel en gedurende korte termijn beschikbaar is.

 

U kunt dan op een vaste associate van Voskuil Management ’s-Hertogenbosch BV rekenen!

 

Wanneer kan een sparringpartner nuttig zijn?

 

Ondersteuning kan nodig zijn bij:

In al deze en meer situaties kunnen wij assisteren.

 

Wij hebben een brede ervaring in meerdere organisaties in wisselende opdrachten en kunnen op basis hiervan een klankbord vormen voor uw organisatie.

 

Een belangrijk voordeel van de inschakeling van Voskuil Management ’s-Hertogenbosch BV is de onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie en de aangetroffen situatie.

Wij hebben geen persoonlijke, toekomstige belangen in de organisatie anders dan de continuīteit en dragen gen “verleden” mee.

Wij vormen derhalve voor niemand een bedreiging.

Wij kenmerken ons door een combinatie van speciale eigenschappen.

 

Enkele daarvan zijn:

zijn vanzelfsprekend van bijzonder groot belang voor de continuīteit van de organisatie waarvoor wij werken.

 

Een belangrijk kenmerk van onze werkwijze is verder dat wij niet alleen onmiddellijk ter tafel gebrachte oplossingen kunnen evalueren, maar ook mogelijke oplossingen kunnen inbrengen.

 

Wellicht het belangrijkste:

 

Wij zijn: onafhankelijk, snel inzetbaar en resultaatgericht.

 

Ik wil nu een E-mail versturen voor meer informatie.

Terug naar Home Page.