Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Beeldkracht Uden aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beeldkracht Uden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die onstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Beeldkracht Uden behoudt zich het recht voor om de informatie die op deze website regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom.
Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van

Beeldkracht Uden.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beeldkracht Uden. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.