Aanvullingen en verbeteringen gaarne naar aswa37@hetnet.nl

Generatie XI

1056 Jacob Dirksz Huijgens.

Hij trouwde met

1057 Aaltje Evers, geboren op 5 maart 1620.

Kind uit dit huwelijk:

I. Dirk Jacobsz van Smirnen ook wel Huijgens (zie 528).

 

 

1060 Jacob Jansz Visser.

Hij trouwde met

1061 Marrigje Jans van Gulik.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Grietje Jacobs Visser. Zij is gedoopt op 2 maart 1637 in Vollenhove.

Notitie bij Grietje: Zij trouwden Thijmen Jansz.

II. Gerrit Jacobsz Visser. Hij is gedoopt op 6 november 1640.

Notitie bij Gerrit: Hij trouwde Geertje Hendriks.

III. Jan Jacobsz van Gulik ook wel Visser, gedoopt op 26 november 1647 in Vollenhove (zie 530).

 

 

1062 Hugo Dircksz Visser. Hij is gedoopt op 6 mei 1621 in Vollenhove.

Hij trouwde met

1063 Jannetje Pieters.

Kind uit dit huwelijk:

I. Judith Huijgens Visser, gedoopt op 15 oktober 1647 in Vollenhove (zie 531).

 

 

1064 Geert Hendricksz Donker. Hij is gedoopt op 28 april 1639 in Vollenhove.

Notitie bij Geert: Meijer van Jonkheer Volkert Sloet.

Hij trouwde, 19 jaar oud, op 10 oktober 1658 in Vollenhove met de ongeveer 23-jarige

1065 Mette Jans Schuurman, geboren omstreeks 1635.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hendrik Geertsz Donker, gedoopt op 25 juli 1659 in Vollenhove (zie 532).

II. Berendje Geerts Donker. Zij is gedoopt op 17 maart 1661.

III. Jan Geertsz Schuurman. Hij is gedoopt op 2 november 1662 in Vollenhove.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd met Trijntje Sijmons Jongman, dochter van Sijmon Derksz Jongman en Grietje Jans.

IV. Woltertje Geerts Donker. Zij is gedoopt op 22 januari 1665 in Vollenhove.

 

 

1066 Jacob Dircksz Huijgens.

Notitie bij Jacob: Zie 1056 en 1066

Hij trouwde op 12 mei 1643 in Vollenhove met de 23-jarige

1067 Aaltje Evers. Zij is gedoopt op 5 januari 1620 in Vollenhove.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Aaltje Jacobs Huijgens (zie 533).

II. Evert Jacobsz Spit.

III. Dirk Jacobsz van Smirnen-Huijgens.

 

 

1068 Hugo Dircksz Visser. Hij is gedoopt op 6 mei 1621 in Vollenhove.

Hij trouwde, 24 jaar oud, op 26 juni 1645 in Vollenhove met

1069 Jannetje Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirk Huijgensz Visser (zie 534).

II. Dirk Huijgensz Visser.

III. Arent Hoegensz Visser. Hij is gedoopt op 13 januari 1646 in Vollenhove.

Notitie bij Arent: Hij trouwde (1) Jantje Jacobs, dochter van Jacob Helprich en Oede Jans. Hij trouwde (2) Annetje Roelofs, dochter van Roelof Cleijs en Anna Dirks.

IV. Judith Huijgens Visser. Zij is gedoopt op 15 oktober 1647 in Vollenhove.

V. Gijsje Hoegens Visser. Zij is gedoopt op 13 maart 1650 in Vollenhove.

VI. Pieter Hoegensz Visser. Hij is gedoopt op 11 augustus 1652 in Vollenhove.

Notitie bij Pieter: Hij trouwde Marchjen Jans Kuijper.

VII. Jacobje Hoeges Visser. Zij is gedoopt op 27 januari 1657 in Vollenhove.

VIII. Jacob Hoegensz Visser. Hij is gedoopt op 23 maart 1659 in Vollenhove.

 

 

1070 Pieter Goossensz Bouwmeester. Hij is gedoopt op 13 maart 1645 in Vollenhove.

Hij trouwde, 14 jaar oud, op 11 februari 1660 in Vollenhove met

1071 Geesje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Femmichje Pieters Bouwmeester. Zij is gedoopt op 30 oktober 1663 in Vollenhove.

II. Aafje Pieters Bouwmeester. Zij is gedoopt op 30 april 1665 in Vollenhove.

Notitie bij Aafje: Zij is getrouwd met Egbert Hoegen Sinnigh, zoon van Hoegen Jansz Sinnigh en Aaltje Jans.

III. Hendrik Pietersz Bouwmeester. Hij is gedoopt op 9 mei 1666 in Vollenhove.

IV. Femmigje Pieters Bouwmeester, gedoopt op 25 september 1668 in Vollenhove (zie 535).

V. Goosen Pietersz Bouwmeester. Hij is gedoopt op 11 augustus 1672 in Vollenhove.

VI. Marchje Pieters Bouwmeester. Zij is gedoopt op 11 augustus 1672 in Vollenhove.

VII. Goosen Pietersz Bouwmeester. Hij is gedoopt op 6 december 1674 in Vollenhove.

 

 

1096 Willem Roelofsz Snel, geboren omstreeks 1615.

Notitie bij Willem: Notarieel archief Kampen, inv.no. 141, d.d. 17-11-1669: Testament Willem Roelofsen kuijper, gesont van lichaem ende Anna Simons sijn huijsvrouw kranck te bedde liggende doch bij volcoemen verstandt sijnde. Zij benoemen tot haar enige en universele erfgenamen hun drie kinderen met name Roelof, Simon en Jannigjen Willems. Verder is hun uiterste wil dat haar dochter Jannigjen Willems dadelijk na het overlijden eeuwiglijk en erflijk zal genieten haar klederen en kleinodieën van linnen wollen zilver en goud enigszins tot haar lijf behoord hebbende.
Transport Kampen inv.no. 68, d.d. 8-1-1681: Roelof Willemsen Kuijper en Annegien Lamberts zijn huisvrouw, Egbert Koijer en Albertje Gerrits zijn huisvrouw, als momber benevens Reijnder Dubbeltsen over Anna Simons nagelaten dochter van Jannegien Willems bij Egbert Simontsen Koijer in echte verwekt, allen erfgenamen van wijlen Willem Roelofsen Snell, verkopen aan Hendrick Teunissen Slott een huis erf en where in de Oudestraat bij de Hagenpoort strekkende voor van de Oudestraat met een uitgang achter in de Ernst Smeetssteeg.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 23 oktober 1640 in Kampen met

1097 Annetje Sijmons.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Sijmon Willemsz Snel.

II. Jannigje Willems Snel.

Notitie bij Jannigje: Zij trouwde Egbert Sijmonsz Koijer.

III. Roelof Willemsz Snel, gedoopt op 12 december 1641 in Kampen (zie 548).

 

 

1104 Broer Hendricks.

Hij trouwde met

1105 Grietje Tymens.

Kind uit dit huwelijk:

I. Cornelis Broers (zie 552).

 

 

1106 Geert Harmens Clunder, geboren omstreeks 1630. Geert is overleden vóór 1702, ten hoogste 72 jaar oud.

Notitie bij Geert: Vermeld in het Etstoelgericht 12 mei 1660 en 27 april 1661. Van 1691 t/m 1694 vermeld als schipper in het Zuidwoldiger Hoogeveen.

Hij trouwde met

1107 Grietje Arents.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Marrigje Geerts Clunder (zie 553).

II. Lijsbeth Geerts Clunder. Zij is begraven op 8 februari 1724 in Hoogeveen.

Notitie bij Lijsbeth: Zij trouwde Ruinerwold 27 janauri 1678 met Claes Roelofs Huchting.

III. Harmen Geerts Clunder.

Notitie bij Harmen: Trouwde mei 1693 met Fijgjen Jans Hagen.

IV. Aaltijn Geerts Clunder.

Notitie bij Aaltijn: Trouwde Jacob Jansen Pronck.

 

 

1124 Jan Lubberts. Hij is gedoopt op 16 juni 1611 in Deventer.

Notitie bij Jan: Bij huwelijk werd vermeld: Jan Lubbertsz sone van Lubbert Engberts voor de Noorderberpoort ende Trijntje Tewes van den Ham in de Groote Overstrate.

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 13 januari 1638 in Deventer met

1125 Trijntje vrouw Tonis.

Notitie bij Trijntje: Zij werd ook vermeld als Trijtje Tewes.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Derckje Jans. Zij is gedoopt op 22 januari 1639 in Deventer.

II. Willemken Jans. Zij is gedoopt op 28 mei 1640 in Deventer.

III. Lubbert Jans. Hij is gedoopt op 3 april 1642 in Deventer.

IV. Fenneken Jans. Zij is gedoopt op 21 januari 1644 in Deventer.

V. Gertjen Jans. Zij is gedoopt op 10 maart 1646 in Deventer.

VI. Engbert Janssen, gedoopt op 25 juli 1650 in Deventer (zie 562).

 

 

1134 Erenst Hermensz van Lennep. Hij is gedoopt op 5 januari 1640 in Zwolle.

Notitie bij Erenst: kleermaker/snijder. Op 25 maart 1664 verkrijgt hij het klein burgerschap van Zwolle. (Burgerregister Zwolle blz 129). In september 1664 doet hij belijdenis. Overlijden te Zwolle niet gevonden. Mogelijk is hij identiek aan Ernest van Lennep afkomstig van Zwolle welke als soldaat op 2 augustus 1691 in het Groot Gasthuys te Leuven was overleden. Zie Gens Nostra jaargang 63 nr. 6 blz 453.
In correspondentie Zwolle 77G167 d.d. 27-10-1977 schrijft de gemeente archivaris van Zwolle aan Jhr. Mr. H.J. van Lennep dat in hun kaartsysteem gegevens voorkomen over de bastaardtak van de Van Lenneps te Zwolle, waarbij eveneens Ernst Hermensz van Lennip genoemd wordt.
In het archief ‘Van Riemsdijk-Soeters’ bevindt zich het volgende schrijven: “Bekenne ick ondergeschr. van de Rentmr Riemsdijck ontvangen te hebben sodanige erfenisse als mij wegens mijn salg. Broer Roelof van Lennep uijt den Boedel van mijn salg. Broer Wolter was comende, Swol den 27e april 1685. Ernst van Lennip uit name van mij moeder.”
De ondertekening is van een ander handschrift.
De genoemde Rentmeester Van Riemsdijk, zal identiek zijn met de rentmeester Gerrit van Riemsdijk die op 8-7-1683 te Gramsbergen trouwde met Machteld Elisabeth van Lennep, dochter van Jonker Wolter van Lennep ten Velde te Gramsbergen. Zie bij 4538.
Dit doet vermoeden dat de bastaardtak Van Lennep te Zwolle verwant is aan de Van Lenneps te Gramsbergen/Hardenberg.

Hij trouwde, 22 jaar oud, op 23 september 1662 in Zwolle met Elsje Jans. Erenst en Elsje gingen op 26 augustus 1662 in Zwolle in ondertrouw.

1135 Elsje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Erenst van Lennep. Hij is gedoopt op 2 november 1666 in Zwolle.

Notitie bij Jan: Hij was corporaal in de compagnie van Wolfsen. Hij is getrouwd Sluis 17 april 1692 met Johanna Fenix.

II. Hermanus Erenst van Lennep. Hij is gedoopt op 11 mei 1668 in Zwolle.

III. Machteld Erenst van Lennep, geboren in 1670.

Notitie bij Machteld: Zij is getrouwd Zwolle 9 november 1697 met Jillis Verhagen. Machteld en Jills Verhagen waren getuigen bij het huwelijk van haar zuster Maria Erenst.

IV. Maria Erenst van Lennep, gedoopt op 16 december 1672 in Zwolle (zie 567).

V. Aleida Erenst van Lennep. Zij is gedoopt op 18 april 1675 in Zwolle.

 

 

1138 Heere Heeres.

Hij trouwde op 21 november 1666 in Harlingen met

1139 Claeske Minnes.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Eijgbertje Heeres. Zij is gedoopt op 13 september 1668 in Harlingen.

II. Gepke Heeres. Zij is gedoopt op 8 mei 1670 in Harlingen.

III. Huijbertje Heeres, geboren omstreeks 1671 in Harlingen (zie 569).

IV. Gepke Heeres. Zij is gedoopt op 4 februari 1672 in Harlingen.

V. Titie Heeres. Zij is gedoopt op 21 september 1673 in Harlingen.

VI. Teijtje Heeres. Zij is gedoopt op 9 mei 1678 in Harlingen.

VII. Teetje Heeres, geboren in 1682.

Notitie bij Teetje: Zij is getrouwd Amsterdam 25 november 1712 met Dirck Heemshoorn. Bij haar huwelijk werd zij geassisteerd door haar zuster Huijbertje Heeres.

 

 

1140 Cornelis Crijnsz.

Hij trouwde op 4 mei 1669 in Callantsoog met

1141 Trijn Michels Uijtgeest.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Crijn Cornelisz. Hij is gedoopt op 23 februari 1670 in Callantsoog.

II. Michel Cornelisz. Hij is gedoopt op 21 mei 1673 in Callantsoog.

III. Aris Cornelisz, geboren op 28 september 1675 (zie 570).

 

 

1142 Huijbert Pietersz t Hart.

Hij trouwde op 28 oktober 1664 in Callantsoog met

1143 Marritje Cornelis Muller.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Huijberts t Hart. Zij is gedoopt op 27 september 1665 in Callantsoog.

Notitie bij Anna: doopgetuige Neel Ariaens alias Cees Neel des kinds grootmoeder van moederszijde. Zij is getrouwd Callantsoog 30 mei 1706 met Jacob Jansz.

II. Neeltje Huijberts t Hart. Zij is gedoopt op 10 september 1668 in Callantsoog.

III. Marritje Huijberts t Hart. Zij is gedoopt op 1 januari 1673 in Callantsoog.

Notitie bij Marritje: Zij is getrouwd Callantsoog ca. 1693 met Teunis Jacobsz Stippel.

IV. Dieuwertje Huijberts t Hart, geboren op 7 oktober 1674 (zie 571).

V. Cornelis Huijberts t Hart. Hij is gedoopt op 1 november 1676 in Callantsoog.

Notitie bij Cornelis: Hij is getrouwd Callantsoog 23 december 1704 met Engel Aerjans.

 

 

1144 Rens Gerritsz.

Notitie bij Rens: Lidmaat Oude Niedorp 14-8-1661 Rens Gerritsz met attestatie van Langendijk. Lidmaten Schagen 2-6-1669: Rens Gerritsz en Maartje Teunis van Oude Niedorp (Tjallewal onder Schagen).

Hij trouwde met

1145 Maartje Teunis.

Kind uit dit huwelijk:

I. Teunis Rensz, gedoopt op 22 december 1669 in Schagen (zie 572).

 

 

1146 Cornelis Jansz Schenck ook wel Waarland, geboren omstreeks 1640. Cornelis is overleden omstreeks 1692, ongeveer 52 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: Hij is getrouwd (2) Harenkarspel 1 september 1686 met Grietje Krijnen.
ORA 5986 Harenkarspel, d.d. 17-9-1686: Inbreng van goederen uit hun moedersbezit in de weeskamer, van Teetje 20 jaar en Anna 14 jaar door hun vader Cornelis Jansz Schenck verwekt bij zalr. Guurtje Sijverts. Genoemd wordt haar neef Jacob Aldertsz Schuijt. Op 27-12-1694 wordt genoemd Cornelis Michelsz getrouwd met Teetje Cornelis Schenck. In 1696 wordt genoemd Teunis Rensz man van Anna Cornelis Schenck.
ORA 5631 Winkel, fol 290, d.d. 1-2-1679: Cornelis Jansz Schenck wonende in ’t Waerland verkoopt aan Cornelis Jansz Kain en zijn huisvrouw Maartje Cornelis een stukje land groot 6 snezen gelegen in ’t Weijver belendend de Schijtersweg. Hij bepaalt daarbij dat wanneer Cornelis Jansz Kain en zijn huisvrouw komen te overlijden, dat dan het land moet terug keren in eigendom van Cornelis Allertsz Schuijt de jongste zoon van Allert Jacobsz Schuijt en Maartje Jans, of naar een van de andere kinderen van Allert Jacobsz.

Hij trouwde met

1147 Guurtje Sijverts. Guurtje is overleden in 1685.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jacob Cornelisz Schenck. Hij is gedoopt op 15 februari 1665 in Oudkarspel.

Notitie bij Jacob: Bij zijn doop wordt de vader Cornelis Jansz Schenck genoemd.

II. Teetje Cornelis Schenck. Zij is gedoopt op 19 september 1666 in Oudkarspel.

Notitie bij Teetje: Zij was gehuwd met Cornelis Michelsz. Bij haar doop wordt de vader Cornelis Jansz Waarland genoemd.

III. Anna Cornelis Schenck, gedoopt op 19 juni 1672 in Oudkarspel (zie 573).

 

 

1148 Jan Cornelisz, geboren op 2 juli 1647.

Notitie bij Jan: wonende te Krommenie/Soestdijk. Hij is getrouwd (1) Krommenie 19 oktober 1670 met Guurtje Dircks.

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 3 december 1673 in Krommenie met

1149 Neel Dirks.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Jansz. Hij is gedoopt op 23 september 1674 in Krommenie.

II. Dirk Jansz Tweeling, gedoopt op 4 september 1675 in Krommenie (zie 574).

III. Cornelis Jansz Appel. Hij is gedoopt op 4 september 1675 in Krommenie.

Notitie bij Cornelis: tweeling met Dirk. Hij is getrouwd Krommenie 19 april 1698 met Marie Bartels.

IV. Aagt Jans. Zij is gedoopt op 14 juni 1679 in Krommenie.

V. Pieter Jansz. Hij is gedoopt op 8 december 1680 in Krommenie.

 

 

1196 lenaert Wouters Weygergancx.

Notitie bij lenaert: Lenaert was viskoper van zijn beroep. Bossche Encyclopdie (Brede Haven) R 1518 d.d. 15-2-1618 vermeldt dat Lenaert zoon van Wouter Cornelis Corstiaens, viskoper, van de erfgenamen van Jan Jacobs, een huis koopt achter de Mandemakers.
Bossche Encyclopedie R 1505 d.d. 10-5-1628 heeft Laureijns (moet zijn Lenaert) zoon van wijlen Wouter Cornelis Corstiaenen het huis ten thijns uitgegeven tegen een jaarlijkse chijns van 10 gulden. Vermeld wordt dat op 19-6-1641 Maijke de weduwe van Laurens Wouters het heeft afgelost.
NA 2256 fol. 38, 3e stuk ’s-Hertogenbosch d.d. 13-12-1629: Lenaert Wouters, viskoper en Marike Jans. De testateur is ziek. De registers van Notaris Gillis Ketgen sr. Bevinden zich in het gemeentearchief te Antwerpen

Hij trouwde met

1197 Marike Arendt Jan Gerards.

Notitie bij Marike: NA 2693 fol. 89 ’s-Hertogenbosch, d.d. 9-12-1653 Compareerde Marijke dochter van Aerndt Jan Gerarts wettig nagelaten weduwe Lenaert Woutersz, ‘vischcooper’ ziek te bedde liggende. Zij vermaakt aan de kinderen van za. Gerartien haar dochter zo in haar eerste als tweede huwelijk verwekt, elk van dien zes gulden eens en deze daarmede uitsluiten om zekere redenen haar toe moverende. Zo legateert, bezet zij aan Lenaert zoon van wijlen Wouter Lenaerts haar zoon een ‘platsche aerde pleijt’ en zal hij komen te overlijden zonder kinderen achter te laten zo zal de platsche weder komen op haar gerechte erfgenamen zonder dat die zal mogen komen aan vreemder hand, makende nog aan Lenaert zoon van Peter Jacobs haar zwager (schoonzoon, (a.s.)) een gelijk platsche in de pleijt onder dezelfde conditie gelijk hiervoren, prelegateert nog aan Maijken haar dochter de somma van honder guldens. Verder vermaakt zij aan Maijken en Jenneken haar twee dochters en aan de kinderen van wijlen Cornelis en Wouter haar zonen om alle goederen in vier porties te parteren en delen behoudens dat de weduwe des voorsz Wouter in de portie die haar de voorsz hare kinderen na haar testatrices dood erven zullen, zal hebben de tochte en het gebruik van dien haar leven gedurende en daar deze kinderen alimenteren en op voeden totdat zij bekwaam zullen wezen haar brood te komen winnen.
Momberboek R1926, fol 158 ’s-Hertogenbosch d.d. 3-2-1654 genoemd wordt wijlen Marike grootmoeder paternel van de kinderen van wijlen Cornelis Lenaerts. Zie verder bij 598 Wouter Lenaerts Weijgergancx.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wouter Lenaerts Weygergancx (zie 598).

II. N. Lenaerts Weygergancx.

Notitie bij N.: Zij trouwde Goijaert Jansen.

III. Cornelis Lenaerts Weygergancx. Hij is gedoopt op 29 januari 1601 in ’s-Hertogenbosch.

Notitie bij Cornelis: Cornelis Lenaerts trouwde Agnes Rutgers van Hese, begraven ’s-Hertogenbosch 20 september 1645.

IV. Gerarda Lenaerts Weygergancx. Zij is gedoopt op 5 januari 1604 in ’s-Hertogenbosch.

V. Maria Lenaerts Weygergancx. Zij is gedoopt op 29 maart 1606 in ’s-Hertogenbosch.

VI. Joanna Lenaerts Weygergancx. Zij is gedoopt op 3 mei 1610 in ’s-Hertogenbosch.

VII. Marike Lenaerts Weygergancx. Zij is gedoopt op 24 april 1614 in ’s-Hertogenbosch.

Notitie bij Marike: Maria trouwde (1) Petrus Jacob van Leent. NA 2697 fol. 300 ’s-Hertogenbosch d.d. 17-7-1649: Mutueel testament Peter Jacobs viscooper en Maijke dochter van Lenaert Wouters Weijgergancx. De testatrice is ziek.
NA 2704 fol. 370 d.d. 22-7-1676 Op verzoek van de weduwe opening van het besloten testament van Peter Jacobs van Leendt en Maijke Lenaerts Weijgergancx. In dat testament noemen zij hun kinderen: Jenneken, Elisabeth en Leonard.

 

 

1200 Engelbertus Trisbach, geboren omstreeks 1600.

Hij begon een relatie met

1201 N. N..

Kinderen uit deze relatie:

I. Carolus Trisbach, geboren omstreeks 1630 (zie 600).

II. Anna Trisbach, geboren omstreeks 1635. Anna is overleden omstreeks 1713, ongeveer 78 jaar oud.

Notitie bij Anna: Anna trouwde 1671 Lendert (Leonard) Cranen. Hij trouwde ca. 1650 Heijlke van Selst overleden ca. 1668. Uit dat huwelijk 8 kinderen 1650-1666.
NA 2747 fol. 471 ’s-Hertogenbosch d.d. 27-8-1671: “Inventaris ende beschrijvinge van alle den huijsraet ende mobilaire goederen, kleederen ende lijnwaet toebehoorende Anna dochtere Engelberts Trisbach woonende binnen deser stadt, soodanich als deselve ten houwelijck sal inbrengen bij Lenard Cramer....”
NA 2951 fol. 95 ’s-Hertogenbosch d.d. 28-3-1713: Staat en inventaris over de boedel en nalatenschap van wijlen Anneken Trisbach weduwe wijlen Leonard Cranen. De inverntaris vermeldt een constitutie brief van vijf gulden jaarlijks ten behoeve van Engelbert Trisbag voor Heren Schepenen deser stadt d.d. 11 mei 1656.
Item een obligatie onder signatuur van Engelbert Trisbagh d.d. 31 mei 1679 van 50 gulden tegen 5 procent.
Item een handschrift d.d. 1 mei 1679 waarbij Engelbert Trisbag bekent ontvangen te hebben 200 gulden voor hetgene hem van zijn grootvader was bewezen.
Uit deze beide laatste aantekeningen blijkt duidelijk dat Anna Trisbach zijn tante was en derhalve een zuster van zijn vader.
Item een obligatie onder signatuur d.d. 20 aug. 1705 bij Johannes Trisbagh ter somma van 200 gulden.

 

 

1262 Pieter Claesz, geboren omstreeks 1615. Pieter is overleden in 1664, ongeveer 49 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23 december 1638 in Amsterdam met de ongeveer 20-jarige

1263 Geesje Claes, geboren omstreeks 1618.

Notitie bij Geesje: Haar overlijden is te Amsterdam niet gevonden. Zij trouwde (2) Amsterdam 28 januari 1666 Hendrik Stoffelsz. Zijn overlijden is te Amsterdam niet gevonden.
Amsterdam, DTB 449 fol. 591, d.d. 23-12-1638: Pieter Claesz van Alckmaer, varentgesel out omtrent 25 jaer woont in de Vinckenstraet geassisteert met Marten Lubbert sijn neve en Geesje Claes van A. out 20 jaer geen ouders bebbende geassisteert met Hilletje Claes haer suster woont in de Haerlemmerstraet.
Amsterdam DTB 488 fol. 167, d.d. 14-2-1666: Hendrick Stoffelsz, van A. bierdrager, wednr van Grietje Pieters, woont op de Brouwersgracht en Geesje Claes, uit de Cuijnder, wed. van Pieter Claesz, woont in de Foeliedwarsstraet (nota: Zij weeskamer ingebracht 9 februarij 1666).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hester Pieters. Zij is gedoopt op 15 juni 1642 in Amsterdam.

Notitie bij Hester: doopgetuige, Abigael Everts. (Abigael Everts was een tante van Geesje Claes (zie bij 5054) Zij trouwde Amsterdam 12 juni 1667 met Jacob Jansz.
Amsterdam, DTB 490 fol. 277, d.d. 12-6-1667: Ondertrouw Jacob Jansz van Am. Schuitevoerder, oud 25 j. geassisteerd met Jan Claesz zijn vader, woont op de Prinsengracht en Hester Pieters van Amsterdam, oud 25 jaar met de moeder Geesie Claes woont als voren. Uit dit huwelijk gedoopt te Amsterdam:
30-10-1669 Pietertje, get. Janne Pieters
26-10-1670 Claesie, get. Emmitje Haijen
27-11-1672 Abram, get. Emtien Hijijers
Kerkeraad Alkmaar, inv. no. 139 (lidmaten en attestaties) d.d. 2-3-1689: Hester Pieters met attestatie van Amsterdam.

II. Jannetje Pieters. Zij is gedoopt op 19 januari 1645 in Amsterdam.

III. Grietje Pieters. Zij is gedoopt op 18 juli 1649 in Amsterdam.

Notitie bij Grietje: get. Jacob Claeszen en Claes Claesz. Jacob Claesz was een broer van Geesje Claesz (zie bij 2526)

IV. Abigael Pieters, gedoopt op 4 mei 1653 in Alkmaar (zie 631).

V. Evert Pietersz. Hij is gedoopt op 23 augustus 1654 in Amsterdam.

Notitie bij Evert: get. Claesje Claes. Claesje Claes was een zuster van Geesje Claes (zie bij 2526)

VI. Geertje Pieters. Zij is gedoopt op 24 december 1657 in Amsterdam.

VII. Geertruij Pieters. Zij is gedoopt op 14 september 1660 in Amsterdam.

VIII. Trijntje Pieters. Zij is gedoopt op 17 november 1661 in Amsterdam.

IX. Giertje Pieters. Zij is gedoopt op 17 november 1661 in Amsterdam.

 

 

1264 Reijnier Reijniersz.

Hij trouwde op 7 mei 1651 in Alkmaar met

1265 Trijntje Claes.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Reijnier Reijniersz Verhagen. Hij is gedoopt op 21 januari 1652 in Alkmaar.

Notitie bij Reijnier: Hij is getrouwd Alkmaar 16 april 1679 met Annetje Aelberts.

II. Claas Reijniersz Verhagen. Hij is gedoopt op 28 januari 1654 in Alkmaar.

Notitie bij Claas: Hij is getrouwd Alkmaar 31 oktober 1688 met Catharina Leenderts Meeringhs.

III. Sara Reijniers. Zij is gedoopt op 2 maart 1656 in Alkmaar.

IV. Catalijntje Reijniers. Zij is gedoopt op 13 oktober 1658 in Alkmaar.

V. Cornelis Reijniersz Verhagen, gedoopt op 18 april 1660 in Alkmaar (zie 632).

 

 

1272 Pieter Pietersz Los, geboren omstreeks 1605.

Notitie bij Pieter: DTB 72 Hoorn 15-9-1630: Pieter Pietersz Los jongesel van Hoorn wonende op het Nieuwe Noord en Sara Willemsdr van der Veurde jongedochter van der Veer en daar wonende.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15 september 1630 in Hoorn met

1273 Sara Willems van der Veurde.

Kind uit dit huwelijk:

I. Pieter Pietersz Los, gedoopt op 23 november 1634 in Hoorn (zie 636).

 

 

1274 Sijmon Jansz ook wel Jacobsz.

Notitie bij Sijmon: Bij zijn ondertrouw werd vermeld: “Sijmon Jacobsz, jongesel van Edam ende daer wonende ende Reijnu Harmens jongedochter van Hoorn wonende op het Munnickesveldt.” Bij de doop van zijn kinderen werd hij Sijmon Jansz genoemd.

Hij trouwde op 14 oktober 1635 in Hoorn met de 26-jarige Reijnutje Harmens. Sijmon en Reijnutje gingen op 30 september 1635 in Hoorn in ondertrouw.

1275 Reijnutje Harmens. Zij is gedoopt op 13 oktober 1609 in Hoorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Sijmons. Zij is gedoopt op 9 september 1637 in Edam.

II. Stijntje Sijmons. Zij is gedoopt op 5 december 1640 in Edam.

III. Aefje Sijmes, gedoopt op 8 augustus 1642 in Hoorn (zie 637).

 

 

1284 Jan Rockers.

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

I. Lourens Jansen Rockers (zie 642).

II. Catharina Jansen Rockers.

 

 

1328 Harinck Jacobsz. Harinck is overleden in 1655.

Notitie bij Harinck: Groningen, toegangsnummer 103, Schoterlandse Veencompagine, koopbrieven, inv.no.598, d.d. 1-2-1642: Harinck Jacobs en Nielcke Feddedr. Echtelieden in Langezwaag, hebben in wandelkoop verkocht aan Broer Wytties en Aett Syttiedr. Echhtelieden, sampt Tiebbe Annes en Popck Syttiedr. Echtgelieden, allen wonende aldaar, zeker halve wijk veen met de grond en losse vulling van dien, gelegen in de Eijngaarden onder de klokslag van Tjalleberd, bezwaard met hond- en grondgeld, ieder morgen voor de som van 1950 caroli gulden, waartegen Broer Wytties en Aet Syttiedr sampt Tiebbe Annes en Popck Syttiedr voorsz aan welgemelde Haringh Jacobs en Nielcke Feddesdr. Bij wandelkoop hebben overgedragen, zekere zesde halve mad maden, gelegen in de grietenij van Opsterland, ieder mad voor de som van 150 caroli gulden des dat Broer Aett sampt Tiebbe en Popck toehaak zullen uitkeren de som van…. (niet ingevuld).

Hij trouwde met

1329 Nieltje Feddes.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Idske Harinksz (zie 664).

II. Jacob Harincksz.

III. Sjoerd Harincksz.

 

 

1358 Joannes Bisschops, geboren in 1595.

Hij trouwde met

1359 Maria N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Herman Bisschops.

Notitie bij Herman: Hij werd, envenals de navolgende kinderen, vermeld als doop/trouwgetuigen bij Catharina Bischops.(zie 679).

II. Clara Bisschops.

III. Matthias Bisschops.

IV. Carolus Bisschops.

V. Catharina Bischops, geboren omstreeks 1608 (zie 679).

 

 

1360 Petrus Diederen ook wel Raemaeckers, geboren in 1575. Petrus is overleden op 16 juli 1660, 84 of 85 jaar oud.

Notitie bij Petrus: De gegevens over hem en zijn gezin zijn overgenomen uit de kwartierstaat van Wil Brassé via internet.
Kreijns pag. 237 noemt een Peteren Deijteren den Ramecker, beleend met o.m. een sil land aan de put te Schinnen in 1606 [LvO. 1630].

Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1600 met de ongeveer 20-jarige

1361 Agatha Limpens, geboren omstreeks 1580.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Joannes Diederen.

Notitie bij Joannes: geboren ca. 1600. De aanwijzingen voor de afstamming van deze Joannes zijn zeer karig, en berusten vooral op de doopgetuigen Agatha Limpens en Leonard Diederen. Aan de vernoemingen van zijn kinderen is deze lijn echter niet af te zien!
Gehuwd (1) voor 1624 met Joanna Swerts, geboren 1590 1600, overleden jan. 1653 te Schinnen, "Jenn, Jan Dederens vrouw", dochter van Nicolaas Swerts (Wirtz, Weerts) en Elisabeth Custers?
Gehuwd (2) ca. 1654. Zuiver hypothetisch! Catharina Busch kan weduwe zijn geweest van Eustachius Baggen, met wie ze 1645 1653 werd vermeld. Alle verdere aanwijzingen ontbreken echter in de kerkregisters. Echtgenote is Catharina Busch.

II. Leonardus Diederen, geboren omstreeks 1602 (zie 680).

III. Maria Diederen, geboren in 1603. Maria is overleden op 29 augustus 1676 in Nuth, 72 of 73 jaar oud.

Notitie bij Maria: Gehuwd voor de kerk in 1634 te Nuth (rk) getuigen: Melchior Dederen, Maria N.N. met Hermanus Hermens (Hermans), geboren ca. 1600 te Nuth? Overleden maart 1669 te Nuth, "Herman Hermans", zoon van Godefridus (Geurt) Hermens (Hermans) en Mettela Seets (Smeits),

IV. Hermanus Diederen, geboren in 1605.

Notitie bij Hermanus: Gehuwd ca. 1632 met Catharina Gielen, gedoopt (rk) Schinnen 27 maart 1610 getuigen: Nelcken van Hillensbergh, Willem Penres, overleden 1659 1676. Afkomst hypothetisch! Zij verving 21 febr. 1632 als moeder als peettante bij Limpens Peters. Dochter van Petrus Gielen, schepen van Schinnen 1613 1633, leenman, en Catharina N.N. (Meex?), [zie Diederen van Puth pag. 31 over de deling van hun nagelaten goederen in 1676; LvO 4667 register landmeter Jan Bollen sr.].

V. Melchior Diederen, geboren in 1607. Melchior is overleden op 19 maart 1688, 80 of 81 jaar oud.

Notitie bij Melchior: Bij zijn overlijden werd vermeld: "maritus Cornelia Meens in Donraedt". Gehuwd 1634 1637 met Cornelia (Neulten, Nelken) Meens, geboren ca. 1605, overleden Schinnen 21juni 1687 "Cornelia Meens"? Dochter van Simon? Meens Te Oirsbeek overleed 31 12 1702 een Agnes Dederen gehuwd Henricus Feijs. Wellicht ook een dochter van Melchior? Tussen 1688 en 1690 overleed een Franciscus Dederen gehuwd Cornelia Arets, die in 1688 o.a. zijn huis te Oppeven aan Daniel Goossens had verkocht [Goessens pag. 39]. Verkocht hij zijn erfdeel?

VI. Theodorus Diederen. Hij is gedoopt op 23 november 1609 in Schinnen.

Notitie bij Theodorus: doopgetuigen: Henricus Bust, Agatha Meex de Pu..), (Hypothetisch: de transcriptie van het doopregister vermeldt "Tho.."), overleden ca. 1676? Gehuwd voor de kerk (1) op 29 jarige leeftijd Schinnen 2 maart 1639 (rk) getuigen: Wijnando Dederens, Catharina Geelen alijsque) met Margaretha (Grietgen) Hoen, geboren ca. 1608, overleden apr. 1670 te Beek, dochter van Mathias (Thewis) Hoen en Anna Boosems. Zij woonden te Klein Ingenhout onder Beek. Bij de deling van de goederen van Dirck Dederen in 1677 bleken er geen nakomelingen in leven te zijn. [Zie Hoen deel II A pag. 20.].

VII. Gertrudis Diederen. Zij is gedoopt op 10 november 1611 in Schinnen.

Notitie bij Gertrudis: doopgetuigen: Elisabetha Beltgens, Antonius Schellen), (vader genoemd Ramekers). Gehuwd voor 1639 met Petrus Hoen, geboren ca. 1606, overleden Beek 10 september 1676, zoon van Mathias (Thewis) Hoen en Anna Boosems. Zij woonden te Klein Ingenhout onder Beek. [Zie Hoen deel II A pag. 21.].

VIII. Winandus Diederen. Hij is gedoopt op 26 april 1614 in Schinnen. Winandus is overleden op 10 maart 1681 in Schinnen, 66 jaar oud.

Notitie bij Winandus: getuigen: Mathias Cremers, Maria uxor Joannis Dederens, (vader genoemd Ramekers), [Diederen van Puth pag. 17]. Gehuwd 1642 1645 met Clara Heijnen, gedoopt (rk) Schinnen 14 februari 1616 getuigen: uxor Theodori Kopr pr. [pro?], Melchior Meex, overleden na 1675? (Clara Heijnen was 1663 doopgetuige; een "Clara Henen" werd 1675 als doopgetuige vermeld), dochter van Mathias Heijnen en Maria N.N.

IX. Petrus Diederen. Hij is gedoopt op 30 november 1616 in Schinnen.

Notitie bij Petrus: doopgetuigen: Thomas Exters et Catharina de Nagelbek, (vader genoemd Ramekers). Onder de doopgetuigen bevonden zich Herman Hermans (mogelijk echter uit Beek, gehuwd Sophia Bijen), Catharina Geelen, Peter Hoen, Winand, Getien en Theodoor Diederen.
Gehuwd voor de kerk op 37 jarige leeftijd te Beek 24 oktober 1654 (rk) getuigen: Sebastianus Wouters, Catharina Penris met Maria Gielen (Gehlen, Ghelkens, Erckens), geboren 1630 1635.

X. Cornelia Diederen. Zij is gedoopt op 27 januari 1622 in Schinnen. Cornelia is overleden op 25 juli 1683 in Schinnen, 61 jaar oud.

Notitie bij Cornelia: doopgetuigen: Mettela uxor Godefridi Meex et Nicolaus Haemers). Zij is gehuwd 1645 1650 met Wilhelmus Sleuters, geboren ca. 1625 te Spaubeek? Overleden te Spaubeek 24 januari 1716 "Wilhelmus Sleuters".

 

 

1364 Henricus Spons, geboren omstreeks 1570.

Notitie bij Henricus: De gegevens van dit gezin zijn overgenomen uit de kwartierstaat van wil Brassé via internet. Hypothetisch! In 1611 werd gedoopt Henricus, zoon van Nicolaus Pongs en Helena. Het feit dat de oudst bekende zonen van Petrus, Henricus en Hermanus Pongs Jr. alledrie Henricus werden gedoopt, doet echter vermoeden dat het 3 broers betreft die van een Henricus Pongs afstamden?

Kinderen van Henricus uit onbekende relatie:

I. Petrus Spons, geboren in 1600. Petrus is overleden op 13 november 1660 in Schinnen, 59 of 60 jaar oud.

Notitie bij Petrus: Gehuwd voor de kerk Schinnen 23 september 1627 (rk) getuigen: Henrico Heris, Catharina Custers et alijs) met Anna Laurens, geboren ca. 1600, overleden 1634 1635?

II. Henricus Spons, geboren omstreeks 1605 (zie 682).

III. Hermanus Spons, geboren in 1610. Hermanus is overleden op 14 januari 1650 in Schinnen, 39 of 40 jaar oud.

Notitie bij Hermanus: Gehuwd voor de kerk 11 juli 1637 (rk) getuigen: Stephano Offermans et Agatha Haemers met Catharina Weis, (familienaam alleen bij huwelijk vermeld). Hun zonen waren mogelijk de Henricus Pons (ook Ponts) die Hoensbroek 1 1 1665 met Elisabeth Clemens trouwde (hun dochter Anna huwde 1695 Jan Luijten) en Lambertus Pons die Hoensbroek 6 10 1778 met Cornelia (Helena?) Theunis trouwde. Te Hoensbroek woonden verder een Gerard Pons gehuwd 28 9 1688 met Maria van IJzeren, Gertrudis Pons gehuwd voor 1686 met Joannes Eijmael, en Catharina Pons gehuwd voor 1689 met Wilhelmus Eijmael (woonden later te Oirsbeek, waar zij Spons werd genoemd).
De bekende vilder en vermeend Bokkerijder Mathias Ponts zou omstreeks 1690 te Hoensbroek zijn geboren, en had een broer Joannes die te Eschweiler woonde [Blok pag. 258]. Van wie zij afstamden is niet duidelijk.

 

 

1366 Matthias Eggen, geboren omstreeks 1580.

Notitie bij Matthias: De gegevens van dit gezin zijn overgenomen uit de kwartierstaat van Wil Brassé via internet. Schepen van Schinnen 1613-1644. Leenman Op ’t Rooth,
"This Eggen". Leenman Op ’t Rooth te Schinnen ("5 bonder lants ende 1 sille gelegen opt Raedt"): "Nu Thijs Eggen van Puth" (na 1623), voor hem Thijsken Jan Raemeckers soon, na hem in oktober 1650 Willem Schutgens tot Puth [Pijls pag. 121 en 236].

Hij trouwde met

1367 Anna Schepers.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Agatha Eggen, geboren in 1605.

Notitie bij Agatha: Gehuwd Schinnen 6 november 1630 (rk) getuigen: Christiano Eggen, Matthia Rameckers alijsque, (bruidegom genoemd Gubbelinus Gubbels) met Gabriel (Gubbelinus) Knoren (Gubbels), geboren ca. 1600. Gabriel Knoren procedeerde 2 6 1633 tegen zijn schoonvader Mathijs Eggen [LvO 1785, blijkens Kreijns pag. 201].

II. Christianus Eggen. Hij is gedoopt op 5 januari 1611 in Schinnen. Christianus is overleden op 6 augustus 1672 in Schinnen, 61 jaar oud.

Notitie bij Christianus: "Korstgen Eggen". Leenman Hof Vogelsanck gelegen te Puth ("2 bonder en een sille soo hoevereijde ende lant"): "1640 16 April Korst Eggen den soon van Thijs Eggen", voor hem Hendrick Baggen (schoonvader?), na hem op 8 mei 1673 "Hendrick Eggen in naeme van sijnen broeder Paul Eggen". Paul werd op 7 7 1678 weer door een Baggen opgevolgd, waarschijnlijk vanwege zijn verhuizing naar Nuth [zie Pijls pag. 221]. Gehuwd voor de kerk op 27 jarige leeftijd op 13 09 1638 te Schinnen (rk) (getuige(n): D. Joanne Caenen, pastore in Spaubeck et Dno Matthia Fabri) met Petronella Baggen, gedoopt (rk) in 1620 te Schinnen (getuige(n): Nicolaus Willems et ... Baggen), (geen datum vermeld), overleden 1668/1679 te Schinnen. Op 18 4 1668 overleed een "Petgen Baggen" en op 5 5 1679 een "Petronilla Baggen". Dochter van Henricus Baggen, leenman ingen Vogelsanck, en Petronella Meex.

III. Catharina Eggen. Zij is gedoopt op 22 mei 1613 in Schinnen. Catharina is overleden op 2 december 1642 in Schinnen, 29 jaar oud.

IV. Anna Eggen ook wel Schepers, geboren omstreeks 1615 (zie 683).

V. Helena Eggen. Zij is gedoopt op 23 september 1618 in Schinnen.

VI. Helena Eggen. Zij is gedoopt op 9 november 1619 in Schinnen.

VII. Helena Eggen. Zij is gedoopt op 2 juli 1625 in Schinnen. Helena is overleden op 24 september 1669 in Schinnen, 44 jaar oud.

 

 

1404 Petrus van Lichtenberg.

Hij trouwde op 2 maart 1637 in Maastricht met

1405 Ida Smeets.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Petrus Engelbertus van Lichtenberg, gedoopt op 2 februari 1638 in Maastricht (zie 702).

II. Lucia van Lichtenberg. Zij is gedoopt op 1 maart 1641 in Maastricht.

III. Matthias van Lichtenberg. Hij is gedoopt op 21 september 1648 in Maastricht.

 

 

1406 Servatius Maes.

Hij trouwde op 6 oktober 1652 in Maastricht met

1407 Gertrudis Meijvisch.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Beatrix Maes (zie 703).

II. Elisabeth Maes. Zij is gedoopt op 26 april 1656 in Maastricht.

III. Christiaan Maes. Hij is gedoopt op 29 september 1658 in Maastricht.

 

 

1600 Jan Huijsinck, geboren in 1615. Jan is overleden in 1656, 40 of 41 jaar oud.

Notitie bij Jan: ORA Bredevoort invno.134 fol.2: Genoemd worden Herman, Gerrit, Berendt, Jan, Elsken, Wehmoet en Jenneken Huijsinck die in een erfenistwist gewikkeld waren met hun grootvader Herman Laerberch.
Verponding Winterswijk 1647: "Jan Huisinck, huis 18 dlr 27-0, Hof 1 sp. gesaies 3-0- 3 stucken lant groot 3 sch. gesaeis 6-4-8, 1 Sch. saets thienbaer 2-1-8, 1 1/2 voeder hoeij gewas 6-15, 1 koeweidens 3 dlr 4-10-.
Rechterlijk Archief Bredevoort 3-6-1693:Alsoo sijn hooghwelgeb. Heer Adriaen van Eerden heer tot Pleckenpol zaliger heeft gehijpothiseert en verpandet op den 10 juli 1671 ande erfgenamen van zaliger Jan Huijsinck een seecker goet genaemt het goet Hoijkinck, voor de gewoonlijke garve, jaerlixen een pachtzwyn, jaerlix drie diensten en 8 daelder jaergeldt int kerspel Wenterwick buijrschap Brinckhoorne.

Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 12 september 1641 in Lichtevoorde en Winterswijk met

1601 Berendken Laerbergh.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gerrit Huijsinck.

II. Herman Huijsinck, geboren in 1642.

Notitie bij Herman: Hij is getrouwd Winterswijk/Lichtevoorde 4 juli 1663 met Greete Meerdinck, dochter van Derk Meerdinck en Armgarte Ubbinck.

III. Jan Huijsinck, geboren in 1643.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd ca 1674 Anna Maria IJserloo, dochter van Mattewes IJserloo.

IV. Berend Huijsinck, geboren omstreeks 1645 (zie 800).

V. Elske Huijsinck. Zij is gedoopt op 15 oktober 1650 in Winterswijk.

Notitie bij Elske: Zij is getrouwd met Jan Jacob Koenen, zoon van Arent Koene en Geertruijt Rabelinck.

VI. Jenneken Huijsinck. Zij is gedoopt op 27 oktober 1650 in Winterswik.

 

 

1602 Bartoldt Huijninck.

Hij trouwde in 1649 in Lichtevoorde met

1603 Jenneken Biteman.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Huijninck.

Notitie bij Jan: Hij trouwde Lichtevoorde 13 juni 1697 met Geeske te Hulsevoort.

II. Dersken Huijninck, geboren omstreeks 1650 (zie 801).

 

 

1604 Karst Schreven. Karst is overleden omstreeks 1700.

Kinderen van Karst uit onbekende relatie:

I. Johan Schreven (zie 802).

II. Berendken Schreven.

III. Geertje Schreven.

 

 

1606 Hermen Schoemaeckers. Hermen is overleden in 1690.

Kinderen van Hermen uit onbekende relatie:

I. Aleida Schoemaeckers (zie 803).

II. Derck Schoemaeckers.

 

 

1616 Hendrik Bloemers. Hij is gedoopt op 25 juli 1658 in Winterswijk.

Hij trouwde, 25 jaar oud, op 23 december 1683 in Aalten met Petronella Martens. Hendrik en Petronella gingen op 18 november 1683 in Winterswijk in ondertrouw.

1617 Petronella Martens.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Fijken Bloemers, geboren in 1684.

II. Geertruijt Bloemers. Zij is gedoopt op 17 februari 1686 in Winterswijk.

Notitie bij Geertruijt: doopgetuige Derk Martens en Geesken te Bengevoort. Zij is getrouwd Winterswijk 26 mei 1726 met Hendrik Sellink.

III. Hermen Bloemers. Hij is gedoopt op 2 oktober 1688 in Winterswijk.

Notitie bij Hermen: doopgetuigen Alken Gibbroek, Jan Bloemers en Jan Stoffels.

IV. Jan Hendrik Bloemers, gedoopt op 12 januari 1691 in Winterswijk (zie 808).

 

 

1618 Hendrik te Vintrop, geboren omstreeks 1654.

Kind van Hendrik uit onbekende relatie:

I. Geertruijt te Vintrop (zie 809).

 

 

1620 Jan Koijers. Jan is overleden omstreeks 1684.

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

I. Jan Koijers.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Winterswijk 17 januari 1694 met Hendersken Geelinck, dochter van Willem Geelinck en Henneken Annevelt.

II. Geert Koijers, geboren in 1655.

III. Berendken Koijers. Zij is gedoopt op 9 november 1656 in Winterswijk.

Notitie bij Berendken: doopgetuigen Berent Hinneken Hesselinck en Aaltje Leverdinck. Zij is getrouwd Winterswijk 12 april 1685 met Coen Hincamp, zoon van Wessel ten Hincamp en Deve Wansinck.

IV. Geertje Koijers. Hij is gedoopt op 11 september 1659 in Winterswijk.

Notitie bij Geertje: doopgetuigen Berend Leverdinck, Berntgen Hesseling en Stijne Musebrinck Zij is getrouwd Winterswijk 19 mei 1694 met Gert ter Stege alias Joonen.

V. Gerrit Koijers, geboren omstreeks 1670 (zie 810).

 

 

1622 Wijnolt Hijinck.

Hij trouwde op 19 mei 1678 in Winterswijk met

1623 Dersken Eelkinck.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Willemken Hijinck, geboren in 1680.

Notitie bij Willemken: Zij is getrouwd Winterswijk 19 februari 1708 met Hendrick Wanders.

II. Berendken Hijinck. Zij is gedoopt in 1683 in Winterswijk.

III. Maria Hijinck, geboren omstreeks 1686 (zie 811).

IV. Jenneken Hijinck. Zij is gedoopt in 1686 in Winterswijk.

Notitie bij Jenneken: doopgetuigen Willemken Hijinck, Peter Eelkinck en Stijne Harmelinck.

V. Lijsken Hijinck. Zij is gedoopt op 2 april 1689 in Winterswijk.

Notitie bij Lijsken: doopgetuigen Gosselinck ten Brinckr, Mette Nijenhuijs en Aelke ter Hoefe.

VI. Willem Hijinck. Hij is gedoopt op 11 januari 1696 in Winterswijk.

Notitie bij Willem: doopgetuigen Jan Nijevelt, Hendrsken Eeltinck en Hermken ten Brincke.

 

 

1624 Jacob ter Baeck.

Hij trouwde met

1625 Hendrickje ter Heurne of Huijrne.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan ter Baak, geboren in 1660 (zie 812).

 

 

1626 Joost Heerkers alias Heerincks, geboren omstreeks 1635. Joost is overleden omstreeks 1694, ongeveer 59 jaar oud.

Notitie bij Joost: Zij is getrouwd Lichtenvoorde/Winterswijk 31 juli 1701 met Hamen Mekus.

Kinderen van Joost uit onbekende relatie:

I. Beeke Heerkers (zie 813).

II. Aelken Heerkers.

Notitie bij Aelken: Zij is getrouwd Winterswijk 12 oktober 1695 met Jan ten Have zoon van Jan ten Havenen Marie te Beuckenhorst.

III. Stijntje Heerkers.

IV. Beeke Heerkers. Zij is gedoopt op 2 november 1662 in Winterswijk.

V. Jan Heerinck. Hij is gedoopt op 4 december 1664 in Winterswijk Ratum.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Winterswijk 26 december 1700 met Geeske ten Kotte.

VI. Teube Heerincks, geboren in 1668 in Winterswijk.

Notitie bij Teube: Hij is getrouwd Winterswijk 3 juni 1699 met Aeltje Darincks.

VII. Agnis Heerincks. Zij is gedoopt op 6 juli 1670 in Winterswijk.

Notitie bij Agnis: Zij is getrouwd Winterswijk 27 september 1697 met Berent Wenninck, zoon van Gerrit Wenninck

 

 

1628 Derk Sevinck, geboren op 14 mei 1663. Derk is overleden omstreeks 1716, ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij Derk: ORA Bredevoort 437 fol. 90v e.v. d.d. 07-05-1717 Compareerden Hendrick ten Bengevoort en Gesijna Meijs. Echtelieden verkopen aan Derck Sevinck de gerechte helft van de Steggermate met aan de ene zijde Dieters grond en aan de andere zijde Seevink Stegge in de buurtschap Meddo gelegen, nergens anders mee bezwaard dan met de ordinaire Heren en Lands lasten, ‘soo hij Seevink selfs possedeer, beswaart is.

Hij trouwde, 27 jaar oud, op 9 augustus 1690 in Winterswijk met

1629 Tobijken Boeijnck.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Sevinck, geboren in 1692.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Winterswijk 17 maart 1715 met Janna Olminckhof.

II. Teunis Sevink op Balink, gedoopt op 28 april 1695 in Winterswijk Meddo (zie 814).

 

 

1630 Aelbert Balink. Hij is gedoopt op 20 november 1653 in Winterswijk. Aelbert is overleden op 25 juli 1697 in Winterswijk, 43 jaar oud.

Notitie bij Aelbert: Hij is getrouwd (1) Winterswijk 12 mei 1683 met: Eelsken Wiggerdinck.

Hij trouwde, 33 jaar oud, op 21 juni 1687 in Winterswijk met de ongeveer 21-jarige

1631 Geesje Heelinck, geboren omstreeks 1666.

Notitie bij Geesje: Zij trouwde (2) 25 juli 1697 Teunis Boeijink. Zij trouwde (3) 28 oktober 1699 Joost Sevink op Balink, zoon van Aelbert Sevink en Hilleken Wissink. Zij trouwde (4) 26 november 1710 met Frans Wedding.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Berend Balink. Hij is gedoopt op 23 november 1688 in Winterswijk.

II. Aelken Balink. Zij is gedoopt op 6 september 1691 in Winterswijk.

III. Jan Hendrik Balink. Hij is gedoopt op 20 mei 1694 in Winterswijk.

IV. Anna Mechteld Balink, gedoopt op 14 november 1696 in Winterswijk (zie 815).

 

 

1640 Petrus Rutten.

Hij trouwde met

1641 Elisabeth Rutten.

Kind uit dit huwelijk:

I. Petrus Rutten, gedoopt op 8 april 1642 in Stevensweert (zie 820).

 

 

1646 Henricus Moers of Moors. Hij is begraven op 9 december 1698 in Stevensweert.

Notitie bij Henricus: Het is niet bewijsbaar of onderstaande Sibilla Moers identiek is aan no. 843. Te Stevensweert werd in 1646 nog een Sibilla Moers gedoopt, mogelijk de dochter van een broer van Henricus Moers.

Hij trouwde op 16 februari 1644 in Stevensweert met

1647 Mechtildis Cransen. Zij is begraven op 14 november 1714 in Stevensweert.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Joannes Moers. Hij is gedoopt op 29 oktober 1647 in Stevensweert.

II. Petrus Moers. Hij is gedoopt op 12 juni 1650 in Stevensweert.

III. Petrus Moers. Hij is gedoopt op 3 april 1652 in Stevensweert.

IV. Antonius Moers. Hij is gedoopt op 8 december 1655 in Stevensweert.

V. Sybilla Moers, gedoopt op 28 december 1658 in Stevensweert (zie 823).

VI. Gerardus Moers. Hij is gedoopt op 8 juli 1663 in Stevensweert.

 

 

1656 Herman Willemsz Ruese ook wel Reuse, geboren omstreeks 1620. Herman is overleden, ongeveer 37 jaar oud. Hij is begraven op 3 augustus 1657 in Kampen.

Notitie bij Herman: ORA Kampen, inv.no. 130 fol 67 d.d. 12-11-1659: “Heeft de Magistraet over Stadt Campen geauthoriseert ende authoriseert, cracht dese, Frerick Willemsen Vos ende Toenijs Helmichse tot momberen over Hermen Ruesen drie onmondighen kijnderen met naemen Jan, Reijnder ende Hendrick Hermsen Reuse, bij Bettien Cremers in echtschap verwekt om tot schiftinge ende scheijdinge en deijlinge van de voorsz kijnderlicke bestemoeders goederen Annegien Frericks Vos, mit de andere mede erffgen. bij … woenen de welcke inden Gerichte tegenwoordigh sijnde alsoodaene administratie van momberschap hebben aengenoemen, sonder argelist. In de margine staat: Den 10 augustus 1681 hebben Jan, Reijner en Hendrickien Hermsen Reuse de momberen Gerrit Willemsen Steenbicker en de weduwe van Theunis Helmichsen Backer goede administratie en ontrichtinge bedanckt en belooft deselve van alle namaninge te sullen vrijen sonder argelist.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24 september 1645 in Kampen met

1657 Bertje Kremers.

Notitie bij Bertje: Van Deventer.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Hermsen Ruese ook wel Reuse.

Notitie bij Jan: In 1690 werd hij, wonende in het Buitenkwartier te Kampen, in het register van de 1000e penning, aangeslagen voor een bezit van 1350 gulden.

II. Hendrickje Hermsen Ruese ook wel Reuse.

III. Reijndert Hermensz Reuse ook wel Ruese, geboren omstreeks 1655 (zie 828).

 

 

1658 Diedert Arendsz Schuurmeijer.

Notitie bij Diedert: Afkomstig van Rhenen. Overleden vermoedelijk kort na 17 oktober 1683. Hij is getrouwd (2) Kampen met Hendrica Hermans.
Kampen ORA 95, d.d. 28-9-1665: Detert Arents Schuirmeijer heeft sijne drie onmindige kinderen met naemen Hendrien, Willem ende Arendt Deters bij Aeltien Willems in echte verweckt, voor haer saell. moeders geodt beweesen ende bewijst deselve cracht deses ijder vier hondert car. gl. a 20 stuiv. het stuck. Bovendien sal zijn dochter hebben een silveren kap met een bedde met sijn toebehoor. En de soons elck een silveren beecker en elck twee silveren lepels gelijck mede gemelte sijne kinderen te komen sullen hebben haer moeders clederen van linnen ende wullen silveren ende goudt, hetwelck alles sal sterven van het eene kindt op t’ander ende dat ter laester doot toe. Voor al het voorschr. heeft hij recognocent specialijck verhijpotheseert ende verbonden sijn huijs “Den Oliphant”gent. alhier achter de nieuwe muire staende ende voorts heeft testator belooft ende aengenomen gemelte sijne kinderen tot haere mundige jaeren toe optebrangen van cost ende clederen te versorgen, leesen, schrijven ende een handtwerck te sullen laeten leeren ende vervolgents daer bij te doen als een goet vaeder schuldich is. Met welcke bewijsinge der kinderen momberen Arent Berendsz Pastoor ende Hendrick Goosens te vreden sijn geweest. De vaeder desvals bedanckende sonder argelist.
Op 23 mei 1678: ‘Hendrickien Dieters vertrouwt aen Reijner Reuse, in den gerichte erschenen, bekent van dese nevenstaende bewesene moederlike goederen ten vollen te sijn voldaen, de vader deswegens bedanckende en belovende die voor alle naemaninge te sullen vrijen. Sonder argelist.
Op 11 maart 1686 verscheen Willem Dieters. Hij bedankte zijn momberen voor de goede adminstratie van zijn moederlijke goederen.
Notarieel archief Kampen, inv.no. 143, fol 91v d.d.17-10-1683: Testament “Diedert Arens Schuijmeijer, wesende kranck van lichaem edoch bij goeden en volcomen verstande” heeft zijn testament en uiterste wille gemaakt. Vooralleerst revoceert hij dood en teniet te doen al zijn voorgaande testamenten en uiterste willen voor deze gemaakt. Verder legateert hij aan zijn huisvrouw Hendrikje Harms het zilveren gordel met zilveren bijhangsels en zilveren massies. Verder prelegateert hij aan zijn drie kinderen bij zijn voors. huisvrouw Hendrikje Harms in echte verwekt met name Jan Dieters twee honderd carl. Guldens en aan Aeltien en Arentien Dieters ieder een honderd en vijftig carolus guldens. Hij benoemt tot zijn enige en universele erfgenamen zijn vijf kinderen met namen Hendrikjen, Willem, Jan, Aeltien en Arentien Dieters om dien vijf gelijke portieën.
De volgende kinderen waren uit het tweede huwelijk:
1, Jan Dieters Schuermeijer
2, Aeltje Dieters Schuermeijer, zij is getrouwd Kampen (RK) 2 mei 1697 met Richardus van de Bergh. Getuigen waren Reijner Reuse, Petronella Wolters en Hendricka Schuurmeijer.
3, Arentije Dieters Schuermeijer, zij is getrouwd Kampen (RK) 7 juni 1699 met Rutger Frerix Hellendoor. Getuigen Fredericus Alberts Hellendooren, Reijnerus Reusen en Wilhelmus Schuurmeijer.
4, Hermanus Diederichsz Schuermeijer, gedoopt Kampen 14 december 1676 doopgetuige Beeltje Hendriks, overleden voor 17 oktober 1683.

Hij trouwde op 23 december 1653 in Kampen met

1659 Aaltje Willems. Aaltje is overleden in 1665.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hendrikje Diederichs Schuurmeijer (zie 829).

II. Wilhelmus Diederichs Schuurmeijer.

Notitie bij Wilhelmus: Hij is getrouwd Kampen 13 januari 1684 met Beggina Hendriks.

III. Arent Diederichs Schuurmeijer.

Notitie bij Arent: Overleden voor 17-10-1683.

 

 

1660 Caspar Lenderman ook wel Linderman. Hij is begraven op 27 november 1697 in Kampen.

Notitie bij Caspar: muntgezel (1656) essayeur (1668), begraven Kampen (Bovenkerk) 27 november 1697 "Cassper Leenderman assejuer van d landtsmunthe 7:14:0"
Vermoedelijk is Casper Lenderman afkomstig van Ascheberg bij Munster. Daar kocht in 1529 Hermann Lenderman van Johann Hake zum Wulfsberg de hove Sunnenbern dat later "Lendermanshofe" genoemd werd. In de RK doopboeken van Ascheberg wordt op 7-2-1657 het huwelijk ingeschreven van Gerhardus Lendermann en Anna Sluijters. Dit echtpaar kreeg 11 kinderen w.o. op 3-1-1666 Clara Lendermann.
Op 10 juni 1686 trouwde te Kampen Casper Lenderman jr. met zijn nicht Clara Lenderman. Zie hierna bij Casper jr. Mogelijk was genoemde Gerhardus Lendermann een broer van Casper Lendermann sr.
ORA 65 Kampen, d.d. 25-11-1651: Johannes Urbanus en Jannigjen Thonis zijn huisvrouw verkopen aan Casper Lenderman en Aaltje Lamberts zijn huisvrouw en haar beider erfgenamen een halve vrije uitgang strekkende achter van kopers plaats tot in de Hofstraat met het gebruik van haar put staande op verkopers plaats welke koper voor hem en zijn erfgenamen eeuwelijk en erfelijk zal mogen gebruiken mits dat wanneer aan de gang of aan de put enige reparatie zal moeten gebeuren dat dit half en half voor kopers en verkopers rekening komt.
ORA 66 Kampen d.d. 14-11-1656: De erfgenamen van zal. Jhr Sijmon Glauwe Harstenhorst verkopen aan Swaentje Geerts erfgenamen een huis erf en weer gelegen in de Hofstraat, genaamt ‘De gouden leeuw’ tussen Willem Hermsen Reuse ter eenre en Casper Lindermans muntgezelle ter andere zijde, strekkende voor van de Hofstraat tot achter aan Casper Lindermans muntgezelle weer. Zie voor Willem Hermsen Reuse no. 3312 van deze kwartierstaat.
Nationaal Archief, toegang 1.01.44 inv.no. 11 fol. 208v; 1668 “Tractementen van de naervolgende muntbeampten, (o.a) Overijssel: Caspaer Lenderman assajeur 250,0,0 (nota) huijsen alle 6 jaren”
Nationaal Archief, toegang 1.01.44 inv.no.11, d.d. 7-11-1672: Lijst van personen aan de munt te Amsterdam geadmitteerd als essayeur: Casper Lenderman. Volgens Roorda waren de medewerkers van de Munt van Overijssel vanwege de bezetting (Rampjaar 1672) naar het westen gevlucht.
Kampen Transportakten, inv. no. 68, d.d. 22-11-1672: Compareerden Henrick Courten van Laar en Grietje Martens zijn huisvrouw verkopen en dragen op aan Casper Linderman en Aeltje Lamberts zijn huisvrouw en hun erfgenamen een jaarlijkse rente van 10 goudguldens uit en over hun huis erf en weere alhier in de Nieuwstraat tussen Mr. Hendrick van Bentheim ter eenre en de behuizinge van Hermen Banckers erfgenamen ter andere zijde gelegen en strekkende voor van de gemelde straat tot achter aan Teeuwis Jansens erf.
Notarieel archief Kampen inv.no 142 fol. 255, d.d. 12-4-1681: Testament Caspar Linderman assajeur en Aeltien Lamberts echteluijden, beijde gesont van lichaem ende bij goeden en volcomenen verstande. Zij benoemen elkaar over en weer tot hun erfgenamen. Zij noemen hun kinderen: Joannes, Caspar en Maria Lindermans in haar legitieme portie omdat zij allen “bij uijtsettinge ten huwelick hebben genoten. Zij prelegateren nog aan hun genoemde dochter al hetgeen de testatrix aan haar lijf is behorende. Daarenboven geven zij nog aan hun dochter Maria Lindermans vooruit nog een somma van duizend car. guldens, de gulden tot 20 stuijvers het stuk hetwelk Maria Lindermans na dode van de laatste haar voorzegede ouders uit hun boedel zal hebben. Indien zij zonder wettelijke geboorte na te laten dezer wereld zal komen te overlijden, dat dan de geprelegateerde duizend caroli gulden weder zal keren aan de zijde waarvan zij zijn gekomen.
Historisch Centrum Overijssel. Geschiedenis van de huizen op de Thorbeckegracht no. 63-64. Daarin wordt vermeld dat Caspar Linderman essayeur van de provinciale munt, in 1684 het grote huis van wijlen Claas Greve kocht voor 4700 goudguldens. In deze koop was Jan Middendorp (zijn schoonzoon) voor 1/3 part gerechtigd.
Notarieel archief Kampen, inv.no. 144 fol. 214, d.d. 6-5-1695: Testament Caspar Linderman, assajeur, gezond van lichaam en Aeltje Lamberts zwak van lichaam doch beiden haar verstand, spraak, memeorie en zinnen volkomen machtig te zijn. Zij doen teniet al haar voorgaande testamenten en uiterste willen hiervoor gemaakt. Zij bepalen dat haar zoon Caspar Linderman, en haar zaliger zoons Jan Lindermans twee kinderen, met name Clara en Catharina Lindermans, bij Willemtjen Koens in eche verwekt en de twee kinderen van haar zaliger dochter Maria Lindermans met name Johannes en Aeltjen Middeldorp bij Jan Middeldorp in echte verwekt, te samen in haar blote legitimen portie na scherpheid van rechte zullen competeren in al haar verdere na te laten goederen. Verder nomineren zij testateurs malkander over en weer tot enige en universele erfgenaam. Na dode van de langstlevende van hun testateurs zal haar zaligers zoons Jan Lindermans twee nagelaten kinderen Clara en Catharina Linderman erven in een de somma van drie duizend carolus guldens behalve de duizend gulden die haar vader Jan Lindermans bij zijn huwelijk beloofd zijn. De twee kinderen van hun dochter Maria Linderman, met name Jannes en Aeltjen Middeldorp erven van haar in een een somma van vier duizend gulden. Zij stellen verder tot haar enige en universele erfgenaam hun zoon Caspar Linderman mits dat hij na dode van hun beide testaterus al de goederen zullen laten vererven op zijn kinderen die hij tegenwoordig heeft of nog zal krijgen. Indien de kinderen van Jan of Maria Linderman zullen komen te overlijden dan zullen de goederen komen te vererven aan Caspar Linderman.

Hij trouwde met

1661 Aaltje lamberts. Aaltje is overleden op 21 juni 1695.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Caspar Lenderman ook wel Linderman.

Notitie bij Caspar: Evenals zijn vader was hij essayeur van beroep. Hij is getrouwd (1) Kampen (RK) 6 april 1681, getuigen Sophia van Inghen en Maria Middeldorp, met Geertje van Dorsten, begraven Kampen (Bovenkerk) 18 maart 1685, ‘Casper Lendermans vrou Gertruijt van Dorsten 7:14:0’ Hij is getrouwd (2) ondertrouw Zwolle 12 september 1685 en trouw te Kampen 10 juni 1686 met Clara Linderman, getuigen Evert Wijck en Agatha Frederic. Nota: consang. in 2e gr. (2e graads bloedverwantschap) Volgens het canoniek recht betekent dit dat zij neef en nicht waren. Gezien deze bloedverwantschap moest een Bischoppelijke toestemming gegeven worden.
Notarieel archief Kampen inv.no.143 fol. 21, d.d. 24-12-1681: Testament Caspar Linderman en Geertien van Dorsten, beiden gezond van lichaam. Hij benoemt zijn vader Caspar Linderman en zijn moeder Aeltien Lamberts in de blote legitieme portie. Verder bepaalt hij testateur dat indien zij beiden zonder kind of kinderen zullen komen te overlijden dat dan zijn goederen zullen komen te vererven op zijn zuster Maria Linderman.
ORA Kampen inv.nr. 98 d.d. 15-5-1695: Casper Linderman en Clara Linderman, echtelieden verklaren schuldig te zijn aan Reijnder Reuse en zijn huisvrouw Hendrickje Schuijrmeijer en haar beider erfgenamen een somma van 400 carolus gulden. In de margine staat vermeld dat Reijnder Reuse op 10-5-1704 verklaarde, samen met de voogden over zijn kinderen, dat het bovenstaande kapitaal en interest met een som van 430 carolus gulden voldaan is.
Zie voor Reijnder Reuse no. 828 van deze kwartierstaat.
Van hen werden te Kampen gedoopt: 1, Joannes, 11-3-1688 en 2, Gertrudis 7-7-1689.
Op 21-11-1719 Trouwden te Kampen Arnoldus Lindermans met Joanna Veltman en op delfde datum Joannes Lindermans met Helena Veltman.
Op 14 maart en 3 mei 1720 testeren Jannis Linderman en Helena Veltman. Hij noemt dan zijn moeder Clara Linderman weduwe van de “aissajeur” Linderman
Op 19 april 1720 testeren Arnoldus Otto Linderman en Joanna Veltman. Hij noemt eveneens zijn moeder Clara Linderman.

II. Maria Lenderman ook wel Linderman.

Notitie bij Maria: overleden voor 6 mei 1695. Zij is getrouwd (RK) Kampen 9 augustus 1680 met Jan Middeldorp, getuigen; Johannes Linderman en Casper Linderman.

III. Johannes Linderman ook wel Lenderman, geboren omstreeks 1652 (zie 830).

IV. Lambertje Lenderman ook wel Linderman. Zij is gedoopt op 10 mei 1659 in Kampen.

 

 

1664 Pieter Cornelisz Euverst, geboren omstreeks 1635.

Notitie bij Pieter: NA 5410 Wervershoof, d.d. 13-3-1693: Akte boedelverdeling tussen Pieter Cornelisz wonende aan de Noorddijk als vader van zijn na te noemen kinderen verwekt bij zijn overleden huisvrouw Maartje Sijmons. Genoemd worden; Claas Pietersz wonende op de Bangert, Sijmon Pietersz en Arjen Pietersz wonende aan de Noorddijk, Jacob Jansz Swart van Wervershoof getrouwd met Cornelisje Pieters, Claas Gerritsz van Bovenkarspel getrouwd met Trijn Pieters en Jan Meijndertsz wonende aan de Noorddijk getrouwd met Aagt Pieters. Zij ontvangen ieder fl. 150,00 voor hun moederlijk erfdeel.

Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14 januari 1657 in Wervershoof met

1665 Maria Sijmons.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Claas Pietersz Euverst ook wel Maat, gedoopt op 27 juli 1658 in Wervershoof (zie 832).

II. Cornelia Pieters Euverst. Zij is gedoopt op 22 maart 1661 in Wervershoof.

Notitie bij Cornelia: doopgetuige Agatha Jacobs. Zij is getrouwd (1) Wervershoof 27 mei 1685 voor de kerk met Adriaan Cornelisz Bregger. Zij is getrouwd (2) Wervershoof 14 januari 1692 voor de kerk met Jacob Jansz Swart

III. Catharina Pieters Euverst. Zij is gedoopt op 7 februari 1663 in Wervershoof.

Notitie bij Catharina: doopgetuige Agatha Cornelis. Zij was gehuwd met Claas Gerritsz.

IV. Agatha Pieters Euverst. Zij is gedoopt op 10 oktober 1666 in Wervershoof.

Notitie bij Agatha: doopgetuige Trijn Ewouts. Zij is getrouwd Wervershoof 15 januari 1691 voor de kerk met Jan Meijndertsz, gedoopt Wervershoof 17 februari 1659, zoon van Meijndert Claasz en Anna Gilles Egger.

V. Sijmon Pietersz Euverst. Hij is gedoopt op 22 december 1669 in Wervershoof.

Notitie bij Sijmon: doopgetuige Grietje Pieters. Hij is getrouwd Wervershoof 18 januari 1694 voor de kerk met Afra Cornelis Kockjen.

VI. Adriaan Pietersz Euverst. Hij is gedoopt op 26 februari 1673 in Wervershoof.

Notitie bij Adriaan: doopgetuige Trijn Ewouts. Hij is getrouwd Wervershoof 13 januari 1696 voor de kerk met Geertje Willems.

 

 

1666 Herman Laurensz, geboren omstreeks 1637.

Notitie bij Herman: Zij zijn getrouwd met dispensatie wegens 4e graad bloedverwantschap. Volgens het canoniek recht, dat alleen de graden telt in opgaande lijn voor beide personen, betekent dit dat een van hun beider betovergrootouders dezelfde persoon was. Bij een telling van 30 jaar per generatie, komt dit op ongeveer 1520. Beide families woonden dus al lange tijd in dezelfde omgeving omdat men wist van de bloedverwantschap.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 8 januari 1662 in Wervershoof met de 23 of 24-jarige

1667 Afra Dircks, geboren in 1638.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirck Hermansz. Hij is gedoopt op 20 oktober 1662 in Wervershoof.

II. Sijtje Hermans, gedoopt op 19 juli 1664 in Wervershoof (zie 833).

III. Dirck Hermansz. Hij is gedoopt op 14 maart 1666 in Wervershoof.

IV. Reijnou Hermans. Zij is gedoopt op 7 december 1667 in Wervershoof.

Notitie bij Reijnou: doopgetuige Dieuwertje Laurens. Zij is getrouwd Wervershoof 27 januari 1688 voor de kerk met Jacob Cornelisz.

V. Maria Hermans. Zij is gedoopt op 5 september 1669 in Wervershoof.

VI. Trijntje Hermans. Zij is gedoopt op 3 december 1671 in Wervershoof.

Notitie bij Trijntje: doopgetuige Trijn Pieters. Zij is getrouwd Wervershoof 18 april 1695 voor de kerk met Teunis Evertsz Grooteman.

VII. Maria Hermans. Zij is gedoopt op de 2e van een onbekende maand in 1674 in Wervershoof.

Notitie bij Maria: doopgetuige Meijnu Laurens. Zij is getrouwd Wervershoof 16 januari 1695 voor de kerk met Pieter Cornelisz Ruijter

 

 

1668 Sijvert Jansz, geboren omstreeks 1630.

Notitie bij Sijvert: NA 5410 Wervershoof, d.d. 28-1-1695: Compareerden Sijvert Jansz wonende op de Bangert aan de Noorddijk ter eenre en Jan Sijvertsz zijn zoon alsmede Herman Jansz getrouwd hebbende Griet Sijverts. Zij verdelen de nalatenschap van hun overleden moeder Teunisje Freecks huisvrouw van Sijvert Jansz hun vader.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 8 november 1655 in Wervershoof met de 22 of 23-jarige

1669 Teunisje Freeks, geboren in 1632.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Neeltje Sijverts. Zij is gedoopt op 28 augustus 1656 in Wervershoof.

II. Jan Sijvertsz, gedoopt op 1 november 1657 in Wervershoof (zie 834).

III. Neeltje Sijverts. Zij is gedoopt op 5 oktober 1659 in Wervershoof.

IV. Grietje Sijverts. Zij is gedoopt op 7 juni 1662 in Wervershoof.

V. Grietje Sijverts. Zij is gedoopt op 17 augustus 1664 in Wervershoof.

Notitie bij Grietje: doopgetuige Meijnu Femmis. Zij is getrouwd Wervershoof 22 januari 1691 voor de kerk met Herman Jansz Schout, gedoopt Wervershoof 23 september 1661, zoon van Jan Pietersz Schout en Catharina Jacobs. Zij trouwden met dispensatie wegens 3e graad bloedverwantschap.
NA 5411 Wervershoof, akte 25 d.d. 12-1-1701 Compareerden Herman Jansz Schout getrouwd geweest met Griet Sijverts zijn overleden huisvrouw en Sijvert Jansz als bestevader en Jan Jacobsz en Jan Cornelis Euverst als voogden over Cornelisje Hermans minderjarige nagelaten dochter van voornoemde Herman Jansz en Griet Sijverts.

VI. Pieter Sijvertsz. Hij is gedoopt op 6 november 1667 in Wervershoof.

Notitie bij Pieter: Hij is getrouwd Wervershoof 22 februari 1694 voor de kerk met Yda Cornelis.

VII. Trijntje Sijverts. Zij is gedoopt op 6 november 1667 in Wervershoof.

VIII. Trijntje Sijverts. Zij is gedoopt op 27 december 1670 in Wervershoof.

 

 

1670 Pieter Laurensz ook wel Jacobsz.

Hij trouwde op 12 januari 1655 in Wervershoof met

1671 Maria Lucas.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Agatha Pieters. Zij is gedoopt op 29 september 1655 in Wervershoof.

II. Laurens Pietersz. Hij is gedoopt op 23 oktober 1657 in Wervershoof.

III. Aafje Pieters. Zij is gedoopt op 6 december 1659 in Wervershoof.

IV. Agatha Pieters. Zij is gedoopt op 10 september 1661.

V. Anna Pieters, gedoopt op 15 december 1663 in Wervershoof (zie 835).

VI. Laurens Pietersz. Hij is gedoopt op 30 januari 1666 in Wervershoof.

VII. Laurens Pietersz. Hij is gedoopt op 5 februari 1668 in Wervershoof.

VIII. Catharina Pieters. Zij is gedoopt op 9 december 1668 in Wervershoof.

IX. Catharina Pieters. Zij is gedoopt op 25 oktober 1671 in Wervershoof.

X. Margarita Pieters. Zij is gedoopt op 21 januari 1674 in Wervershoof.

XI. Maria Pieters. Zij is gedoopt op 21 september 1675 in Wervershoof.

 

 

1672 Paulus Rieuwertsz, geboren in 1644. Paulus is overleden, 55 of 56 jaar oud. Hij is begraven op 8 november 1700 in Lutjebroek.

Notitie bij Paulus: Hij is getrouwd (2) Grootebroek 19 januari 1682 met Brecht Jans, geboren ca. 1656 .)
ORA 5109 Grootebroek, d.d. 12-1-1682: Compareerde Jan Pouwelsz woonachtig te Lutjebroek, oom over Rieuwert Pouwelsz nagelaten zoon van zal. Lijsbeth Pouwels verwekt bij Pouwel Rieuwertsz. Compareerde in die qualiteit in judicio en verzocht dat tot wettige voogden over het voornoemde kind worden gesteld Garben Pietersz en Louw Jansz om het kind te assisteren en defenderen zowel in rechte als daar buiten.
NA 1661 Grootebroek, d.d. 21-12-1700: Compareerde Brecht Jans weduwe Paulus Rieuwertsz wonende te Lutjebroek voor haar zelf en als moeder en voogdesse over Jan Pauwelsz Jongh, voor drie/vierde part ter eenre en Rieuwert Pauwelsz wonende te Grootebroek voor een/vierde part, ter andere zijde.

Hij trouwde met

1673 Lijsbeth Paulus. Lijsbeth is overleden in 1681.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Rieuwert Paulusz (zie 836).

II. Jan Paulusz.

Notitie bij Jan: Zie bij 1672.

 

 

1674 Dirck Bartelsz. Hij is begraven op 25 juli 1713 in Grootebroek.

Kinderen van Dirck uit onbekende relatie:

I. Magdalena Dirks (zie 837).

II. Bartel Dircksz.

 

 

1676 Volkert Cornelisz alias Wittebaard.

Hij trouwde op 11 april 1654 in Wervershoof met

1677 Trijn Ewouts.

Notitie bij Trijn: ORA 5173 Grootebroek, d.d.9-4-1689. Trijn Ewouts weduwe van Volckert Cornelisz Wittebaart woonachtig bij de Bangert. Zij verkoopt aan Adriaan Volckertsz wonende op de Bangert een stuk zaadland groot 100 roeden en 3 voeten gelegen in de Banne van Lutjebroek belend ten zuiden met Dirck Volckertsz.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dieuwertje Volkerts. Zij is gedoopt op 14 mei 1655 in Wervershoof.

Notitie bij Dieuwertje: doopgetuige Griet Cornelis. Zij is getrouwd (1) Wervershoof 13 januari 1681 voor de kerk met Jan Jansz. Zij is getrouwd (2) Wervershoof 7 maart 1688 voor de kerk met Cornelis Sijmonsz Baas.

II. Adriaen Volkertsz Vlegter, gedoopt op 2 februari 1658 in Wervershoof (zie 838).

III. Cornelia Volkerts. Zij is gedoopt op 18 februari 1661 in Wervershoof.

IV. Ewoud Volkertsz. Hij is gedoopt op 16 september 1663 in Wervershoof.

V. Catharina Volkerts. Zij is gedoopt op 5 april 1666 in Wervershoof.

 

 

1684 Pieter Krijnsz Peetoom. Hij is gedoopt op 12 augustus 1645 in Wervershoof.

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 7 februari 1672 in Wervershoof met de 20-jarige

1685 Maria Freeks. Zij is gedoopt op 6 maart 1651 in Wervershoof.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Aldegondis Pieters. Zij is gedoopt op 13 januari 1673 in Wervershoof.

Notitie bij Aldegondis: doopgetuige Geertje Frederiks. Zij is getrouwd Wervershoof 22 januari 1703 voor de kerk met Ewout Pietersz.

II. Krijn Pietersz, gedoopt op 6 juni 1674 in Wervershoof (zie 842).

III. Grietje Pieters. Zij is gedoopt op 1 maart 1676 in Wervershoof.

IV. Trijn Pieters. Zij is gedoopt op 5 september 1678 in Wervershoof.

V. Trijn Pieters. Zij is gedoopt op 25 oktober 1679 in Wervershoof.

VI. Teunis Pietersz. Hij is gedoopt op 21 juli 1682 in Wervershoof.

VII. Trijn Pieters. Zij is gedoopt op 13 september 1684 in Wervershoof.

VIII. Geertje Pieters. Zij is gedoopt op 24 april 1688 in Wervershoof.

Notitie bij Geertje: doopgetuige Grietje Pieters. Zij is getrouwd Wervershoof 12 januari 1710 voor de kerk met Jan Jacobsz.

IX. Neeltje Pieters. Zij is gedoopt op 21 december 1691 in Wervershoof.

 

 

1686 Sijmon Laurensz.

Notitie bij Sijmon: Hij is getrouwd (1) Wervershoof 23 november 1664 met Welmoet Hermans. Uit dit huwelijk:
1, Laurens Sijmonsz, gedoopt Wervershoof 1 maart 1666, doopgetuige Dieuwer Laurens.
2, Afra Sijmons, gedoopt Wervershoof 15 mei 1668, doopgetuige Cornelia Hermans.

Hij trouwde op 5 februari 1673 in Wervershoof met

1687 Dieuwertje Teunis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Teunis Sijmonsz. Hij is gedoopt op 8 januari 1674 in Wervershoof.

Notitie bij Teunis: doopgetuige Adeltrudis Teunis. Hij is getrouwd (1) Wervershoof 25 januari 1699 voor de kerk met Dieuwertje Pieters. Hij is getrouwd (2) Wervershoof in juli 1708 voor de kerk met Eltrudis Jacobs.

II. Jacob Sijmonsz. Hij is gedoopt op 23 oktober 1675 in Wervershoof.

Notitie bij Jacob: doopgetuige Afra Laurens. Hij is getrouwd (1) Wervershoof 22 november 1699 voor de kerk met Anna Ariens Vrijers. Hij was gehuwd (2) met Dieuwertje Jacobs.

III. Trijn Sijmons, gedoopt op 4 april 1679 in Wervershoof (zie 843).

IV. Elisabeth Sijmons. Zij is gedoopt op 22 oktober 1681 in Wervershoof.

 

 

1688 Cornelis Hermansz, geboren in 1625.

Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 6 januari 1649 in Wervershoof met

1689 Agatha Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Herman Cornelisz. Hij is gedoopt op 27 januari 1650 in Wervershoof.

Notitie bij Herman: doopgetuige Vrouwtje Pieters. Hij is getrouwd Wervershoof 9 januari 1673 voor de kerk met Ida Cornelis.

II. Jan Cornelisz. Hij is gedoopt op 31 maart 1652 in Wervershoof.

Notitie bij Jan: doopgetuige Geertje Jans. Hij is getrouwd Wervershoof 7 december 1676 voor de kerk met Appoleunia Jacobs.

III. Claas Cornelisz. Hij is gedoopt op 24 april 1654 in Wervershoof.

IV. Eva Cornelis. Zij is gedoopt op 22 mei 1656 in Wervershoof.

V. Teunis Cornelisz. Hij is gedoopt op 12 juli 1657 in Wervershoof.

Notitie bij Teunis: doopgetuige Maria Jans. Hij was gehuwd met Grietje Sijmons.

VI. Afra Cornelis. Zij is gedoopt op 4 april 1660 in Wervershoof. Afra is overleden op 16 januari 1737 in Westerblokker, 76 jaar oud.

VII. Cornelis Cornelisz ook wel Hermansz, gedoopt op 17 april 1663 in Wervershoof (zie 844).

 

 

1690 Willem Olfertsz Grauwert.

Hij ging in ondertrouw op 31 maart 1636 in Medemblik met

1691 Maria Hermans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Lucia Willems Grauwert, gedoopt op 11 juni 1670 in Wervershoof (zie 845).

II. Herman Willemsz Grauwert. Hij is gedoopt op 8 november 1672 in Wervershoof.

III. Herman Willemsz Grauwert. Hij is gedoopt op 17 september 1674 in Wervershoof.

IV. Vrouwtje Willems Grauwert. Zij is gedoopt op 25 december 1677 in Wervershoof.

V. Herman Willemsz Grauwert. Hij is gedoopt op 6 augustus 1679 in Wervershoof.

VI. Herman Willemsz Grauwert. Hij is gedoopt op 21 december 1680 in Wervershoof.

 

 

1692 Claas Jansz Wortel. Claas is overleden op 19 december 1701.

Notitie bij Claas: Waarschijnlijk identiek aan Claes Jansz Decker. Archief Stede Westwoud, no. 118, fol. 145, ca. 1690: Heeft Claes Jansz Decker wonende op de Oudijk aangegeven dat hij aan en ten behoeve van zijn kinderen, met namen Sijmon, Cornelis, Jan, Anna en Jacob Claasz, zoude transporteren en overhandigen het huis waarin dezelve woont met het erf groot in onkosten 100 roe, naast belendende met Jacob Leek ten oosten en de weduwe en kinderen van wijlen Claes Engel als bruiker ten westen voor 100 gulden.

Hij begon een relatie met

1693 N. N..

Kinderen uit deze relatie:

I. Jan Claasz Wortel.

Notitie bij Jan: Hij was gehuwd met Trijn Dirks.

II. Jacob Claasz Wortel. Hij is begraven op 9 april 1712 in Westwoud.

Notitie bij Jacob: Hij was gehuwd met Lijsbeth Aris, dochter van Aris Cornelisz Horn en Im Cornelis.
DTB 13a Westwoud, d.d. 19-12-1701: Jacob Claasz Wortel doet aangeving van ’t lijk van zijn vader Claas Jansz Wortel tot Westwoud behorende onder de klasse van drie gulden.

III. Sijmon Claasz Wortel.

Notitie bij Sijmon: DTB 13a Westwoud, d.d. 23-2-1705: Door Sijmon Claasz Wortel van de Hoogkarspeler Wijsent aangevinge gedaan van ’t lijk van zijn schoonvader Gerrit Reijndertsz Kuijper in de klasse van 3 gulden.

IV. Cornelis Claasz Wortel, geboren omstreeks 1672 (zie 846).

 

 

1694 Pieter N..

Hij trouwde met

1695 Anna Doedes.

Notitie bij Anna: NA 367 akte 51, d.d. 25-8-1684: Testament Knier Doedes, wed. wonende te Westerblokker. Zij benoemt tot haar enige en universele erfgenaam Aefje Pieters het dochtertje van haar zuster Anna Doedes in al haar goederen en effecten. Indien Aef voor haar testatrice komt te overlijden dan zal haar nalatenschap overgaan op haar moeder Anna Doedes.

Kind uit dit huwelijk:

I. Aaf Pieters, geboren omstreeks 1673 (zie 847).

 

 

1696 Bartholomeus Gijlinck.

Notitie bij Bartholomeus: Toegang 0214 S.A. Arnhem inv.mo 2140 fol. 13 d.d. februari 1696. Genoemd wordt Meis Gielingh als bloedmomber der onmondige nagelaten kinderen van Wessel Gielingh zal. ter eenre en Willemken Roelofs nagelaten weduwe van Wessel Gielingh ter andere zijde.

Hij trouwde op 11 februari 1681 in Zevenaar met

1697 Geertruij Putmans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Sophia Gijlinck. Zij is gedoopt op 18 april 1682 in Zevenaar.

II. Theodorus Gijlinck. Hij is gedoopt op 11 juni 1684 in Zevenaar.

III. Theodorus Gijlinck, gedoopt op 26 mei 1686 in Zevenaar (zie 848).

IV. Anna Gijlinck. Zij is gedoopt op 4 januari 1688 in Zevenaar.

V. Anna Catharina Gijlinck. Zij is gedoopt op 26 april 1689 in Zevenaar.

Notitie bij Anna: doopgetuigen Lucas Gerritsen en Berntjen van Laar. Zij is getrouwd Zevenaar 24 juni 1712 met Joannes Wissingh.

VI. Bernardus Gijlinck. Hij is gedoopt op 15 januari 1692 in Zevenaar.

VII. Mechtildis Gijlinck. Zij is gedoopt op 8 april 1697 in Zevenaar.

 

 

1702 Paulus van Hinsbeeck.

Notitie bij Paulus: Vermeld Zevenaar in de RK kerk d.d. 24-9-1673 als doopgetuige.

Hij trouwde met

1703 Mechteld Wanders.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. N.N. van Hinsbeek. Hij of zij is gedoopt in september 1679 in Zevenaar.

Notitie bij N.N.: De voornaam van het kind staat niet in het doopboek vermeld aangezien de bladzijde beschadigd is.

II. Anna van Hinsbeeck, gedoopt op 30 augustus 1682 in Zevenaar (zie 851).

 

 

1704 Jan Albertsz, geboren omstreeks 1646. Jan is overleden, ongeveer 83 jaar oud. Hij is begraven op 21 september 1729 in Zwaag.

Notitie bij Jan: NA. 371 Oosterblokker d.d. 31-3-1699. Testament Jan Aalbertsz. Hij noemt zijn 2 voorkinderen; Maartje, geprocreëert bij zijn eerste huisvrouw Anna Dircks en Pieter, geprocreëert bij zijn tweede huisvrouw Griet Pieters
De gegevens m.b.t. Jan Albertsz zijn overgenomen uit: “Jong van Jong tot Oud en van oud tot jong” Door K.Jong, 2007.

Jan trouwde (2) met Anna Dircks. Jan trouwde (3) met Grietje Pieters.

Hij trouwde (1) met

1705 Grietje Jans. Zij is begraven op 27 september 1738 in Zwaag.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Jansz Jong (zie 852).

II. Albert Jansz, geboren omstreeks 1691. Albert is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Hij is begraven op 10 juni 1760 in Zwaag.

III. Teunis Jansz, geboren omstreeks 1692.

IV. Jacob Jansz, geboren omstreeks 1694. Jacob is overleden, ongeveer 85 jaar oud. Hij is begraven op 23 november 1779 in Zwaag.

V. Lijsbeth Jans, geboren omstreeks 1696. Lijsbeth is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven op 5 juli 1763 in Zwaag.

VI. Claas Jansz, geboren omstreeks 1700. Claas is overleden, ongeveer 23 jaar oud. Hij is begraven op 24 april 1723 in Zwaag.

VII. Pietertje Jans. Zij is gedoopt op 9 februari 1709 in Zwaag.

 

 

1706 Pieter Jansz Ruijter.

Notitie bij Pieter: DTB 36 Purmerend 28-4-1697: Pieter Jansz weduwnaar wonende in de Purmer met Lijsbeth Juriaens weduwe wonende binnen dese stede. Bij de doop van hun kinderen werd vermeld dat zij in de Purmer woonachtig waren.
Not. Arch. 4262 Purmerend, 12-4-1697 Testament Pieter Jansz Ruijter weduwnaar en toekomende bruidegom en Lijsbeth Jurriaens weduwe toekomende bruid. Zij verklaren dat er tussen hen geen gemeenschap van goederen zal zijn.

Hij trouwde op 28 april 1697 in Purmerend met

1707 Lijsbeth Jurriaens Swart.

Notitie bij Lijsbeth: DTB 36 Purmerend 13-5-1691: Jan Andriesz weduwnaar wonende binnen dese stede met Lijsbeth Jurriaans j.dr. laetst gewoont hebbende inde Beemster nu mede alhier woonachtigh.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Sijbrecht Pieters, gedoopt op 23 januari 1698 in Purmerend (zie 853).

II. Trijntje Pieters. Zij is gedoopt op 23 januari 1698 in Purmerend.

Notitie bij Trijntje: Doopgetuige Grietje Wouters. Zij is getrouwd (2) Edam 31 januari 1734 met Jacob Jansz Cleijbroeck, gedoopt Purmerend RK 11 maart 1702, zoon van Jan Kleijbroeck en Aeltje Atses.
DTB 35 Edam, d.d. 31-1-1734: Jacob Jansz Cleijbroeck jonghman met Trijntje Pieters weduwe beijde woonende alhier. DTB 32 Edam, d.d. 31-1-1734: Jacob Jansen alias Cleij en Trijntje Pieters vidua.

III. Reijnier Pietersz. Hij is gedoopt op 22 maart 1702 in Purmerend.

IV. Pieter Pietersz Ruijter, geboren in 1710.

Notitie bij Pieter: woonde te Axwijk. Hij is getrouwd Edam 17 november 1737 met Neeltje Adriaans, van Edam.
DTB 35 Edam d.d. 17-11-1737: Pieter Ruijter jonghman woonende tot Axwijck met Neeltje Adriaens jongedochter woonende alhier. DTB 32 Edam d.d. 17-11-1737 (RK trouwboek) Pieter Pieterse jm, axwijk, en Neeltje Ariens. Testes Varii.
Pieter Pietersz wonende te Axwijk wordt vermeld als oom, samen met Jacob Jansz Cleijbroeck, van de kinderen van Jan Jansz Jong en Sijbrecht Pieters Zie 852.

 

 

1708 Cornelis Theunisz.

Notitie bij Cornelis: DTB 9 Sijbekarspel, d.d. 3-2-1686: Cornelis Theunisz, jongman van Wognum en Lijsbeth Jans mede van daar zijn in de huwelijkse staat bevestigd.

Hij trouwde op 3 februari 1686 in Sijbekarspel met

1709 Lijsbeth Jans.

Kind uit dit huwelijk:

I. Theunis Cornelisz Krijger (zie 854).

 

 

1710 Joris Pietersz Oud ook wel Koopman, geboren omstreeks 1667. Joris is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven op 18 januari 1734 in Westwoud.

Notitie bij Joris: Hij was weduwnaar van Teetje Pieters, begraven Westwoud 8 februari 1696. Hij is getrouwd (3) Hoorn/Westwoud 5 november 1729 met Trijntje Brant.
Archief Stede Westwoud no. 119 fol. 59v, d.d. 19-12-1692: Joris Pietersz Oud wonende te Westerblokker koopt van zijn moeder Trijn Joris en zijn broeder Claas Pietersz en zijn zwagers Willem Walraven en Pieter Philipsz 7/8 part van het huis en erf waar hij thans in woont.
NA 368 Blokker, d.d. 8-10-1696: Compareerde Joris Pietersz Oud in huwelijk gehad hebbende Teetje Pieters, wonende in Westerblokker ter eenre en Louris Pietersz Smit en Jan Cornelisz Jong geordonneerde voogden over Pieter Jorisz en Geertje Joris nagelaten kinderen van Teetje Pieters bij opgemelde Joris Pietersz Oud geprocreëerd. Hij reserveert voor hun moederlijk erfdeel een somma van fl. 500,00.
NA 374 Blokker, d.d. 30-7-1729: Akte t.n.v. Joris Pietersz Oud in huwelijk gehad hebbende Trijntje Elberts bij wie hij vijf kinderen geteeld en in leven heeft, met name Trijn Joris, Elbert Jorisz, Teet Joris, Reijnoutje Joris en Pietertje Joris. Hij verdeelt de boedel van hun moeder Trijn Elberts. Compareerden mede: Pieter Elbertsz wonende in het Hof te Wijdenes in huwelijk hebbende Trijn Joris, Elbert Jorisz wonende te Westerblokker, Teetje Joris weduwe wijlen Pieter Claasz Galis te Westwoud, Antonij Leek wonende te Wognum in huwelijk hebbende Reijnoutje Joris zo voor haar zelven en de rato caverende voor haar zuster Pietertje Joris wonende te Westerblokker.
ORA 4743 SA Hoorn, d.d. 17-5-1734; Genoemd worden Elbert Joris en Theunis Cornelisz Krijger als executeurs testamentair van Joris Pietersz Oud te Westerblokker overleden.
ORA 4743 SA Hoorn, d.d. 13-6-1735: Genoemd worden de erfgenamen van Joris Pietersz Koopman te Westerblokker overleden, met name Geert Joris weduwe wijlen Theunis Water, Trijn Joris weduwe Pieter Eldertsz, Elbert Joris, Theunis Krijger te Westwoud in huwelijk hebbende Teetje Joris, Theunis Leek te Wognum getrouwd met Reijnuw Joris en Adriaen Kieft te Purmerend in huwelijk hebbende Pietertje Joris.
Verpondingen Ao 1733 Oosterblokker: “Joris Coopman gebruijkt zijn bouwhuijs en omtrent 14 morgen landt getaxeert op 20,0,0 huur”
Verpondingen Ao 1733 Westerblokker: “Joris Pietersz Koopman gebruijkt zijn bouwhuijs en kapberg en 6 morgen 276 r. eijgen en veel gehuurd land getaxeert op 38,0,0 huur.”
Idem: “Joris Coopman een bouwhuijs ten deele verhuuirt en kapberg 300 r land, huijs en kapberg getaxeert op 36,0,0 huur.

Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 6 mei 1696 in Westwoud met de ongeveer 16-jarige

1711 Trijntje Elberts, geboren omstreeks 1680 in Zwaag. Trijntje is overleden, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven op 2 juni 1725 in Westerblokker.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Teetje Joris Oud (zie 855).

II. Elbert Jorisz Oud.

Notitie bij Elbert: Hij is getrouwd (1) Westwoud 16 augustus 1722 met Hillegond Jans Tessel. Hij was gehuwd (2) met Anna Jans.

III. Poulus Jorisz Oud. Poulus is overleden op 3 maart 1702 in Westwoud.

IV. Trijn Joris Oud.

Notitie bij Trijn: Zij is getrouwd Westwoud 26 april 1716 met Pieter Elbertsz.

V. Pietertje Joris Oud.

Notitie bij Pietertje: Zij was gehuwd met Adriaan Kieft, wonende te Purmerend.

VI. Reijnoutje Joris Oud.

Notitie bij Reijnoutje: Zij was gehuwd met Teunis Leek.

VII. Geertje Joris Oud, geboren in 1702.

Notitie bij Geertje: Zij was gehuwd met Theunis Water, geboren ca. 1703.

 

 

1712 Cornelis Jansz Tiet.

Notitie bij Cornelis: Vermoedelijk was hij de zoon van Jan Tiet die genoemd werd in ORA 5245 Medemblik d.d. 8-8-1652: Trijn Claes Buijs contra Jan Tiet van Twisk. Zij eist betaling van fl. 7,00 voor geleverd bier. Idem, d.d. 15-8-1652: Jan Balthesz contra Jan Tiet herbergier te Twisk. Hij eist betaling van fl. 25,00 voor huishuur.

Hij trouwde op 12 januari 682 in Wervershoof met de 973-jarige

1713 Afra Cornelis. Zij is gedoopt op 6 december 1655 in Wervershoof.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johannes Cornelisz Tiet, gedoopt op 20 november 1682 in Wervershoof (zie 856).

II. Brigitta Cornelis Tiet. Zij is gedoopt op 1 augustus 1684 in Wervershoof.

III. Brigitta Cornelis Tiet. Zij is gedoopt op 4 oktober 1685 in Wervershoof.

IV. Cornelis Cornelisz Tiet. Hij is gedoopt op 1 oktober 1689 in Wervershoof.

V. Petrus Cornelisz Tiet. Hij is gedoopt op 4 oktober 1692 in Wervershoof. Petrus is overleden in 1694, 1 of 2 jaar oud.

VI. Petrus Cornelisz Tiet. Hij is gedoopt op 26 september 1695 in Wervershoof.

VII. Maarten Cornelisz Tiet. Hij is gedoopt op 5 november 1698 in Wervershoof.

 

 

1714 Doede Jacobsz. Hij is gedoopt op 1 januari 1644 in Wervershoof.

Hij trouwde, 29 jaar oud, op 9 januari 1673 in Wervershoof met de 22-jarige

1715 Grietje Hermans. Zij is gedoopt op 8 januari 1651 in Wervershoof.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hil Doedes. Zij is gedoopt op 10 januari 1675 in Wervershoof.

II. Adriana Doedes. Zij is gedoopt op 27 augustus 1676 in Wervershoof.

Notitie bij Adriana: doopgetuige Immetje Doedes. Zij is getrouwd Wervershoof 28 april 1698 voor de kerk met Heertje Cornelisz.

III. Cornelis Doedesz. Hij is gedoopt op 6 juni 1678 in Wervershoof.

IV. Emerentiana Doedes. Zij is gedoopt op 15 november 1679 in Wervershoof.

V. Divera Doedes. Zij is gedoopt op 15 november 1679 in Wervershoof.

VI. Divera Doedes. Zij is gedoopt op 11 november 1681 in Wervershoof.

Notitie bij Divera: doopgetuige Griet Pieters. Zij is getrouwd Wervershoof 25 januari 1707 voor de kerk met Dirk Pietersz.

VII. Im Doedes, gedoopt op 8 maart 1683 in Wervershoof (zie 857).

VIII. Trijn Doedes. Zij is gedoopt op 21 november 1684 in Wervershoof.

Notitie bij Trijn: doopgetuige Teet Adriaans. Zij was gehuwd met Claes Jansz.

IX. Cornelis Doedesz. Hij is gedoopt op 9 juni 1687 in Wervershoof.

Notitie bij Cornelis: Teet Adriaans. Hij is getrouwd Wervershoof 8 februari 1717 voor de kerk met Griet Adriaens.

X. Jacobus Doedesz. Hij is gedoopt op 13 mei 1691 in Wervershoof.

 

 

1720 Cornelis Dirksz Bot ook wel Botjager.

Notitie bij Cornelis: Hij was gehuwd (2) met Aafje Sijbrands Neen. Hij was getrouwd (3) Grootebroek 19 januari 1682 met Jan Arendsdr.

Hij trouwde op 12 januari 1658 in Enkhuizen met

1721 Souw Hillebrands.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hillebrand Cornelisz Bot. Hillebrand is overleden op 1 februari 1707 in Bovenkarspel.

Notitie bij Hillebrand: DTB 20b Grootebroek: Ontvangen van Hillebrand Cornelisz Bot overleden tot Bovenkarspel door desselfs broeder Dirck Cornelisz Bot, en de voorn. Hillebrand Bot gehorende onder de classis van ses gulden, maar ongetrout overleden en desselfs goederen het recht der collaterale successie subject, comt dubbel recht fl. 12,0,0.

II. Dirk Cornelisz Bot, geboren omstreeks 1660 (zie 860).

 

 

1722 Teunis Pietersz Schooneman, geboren omstreeks 1628. Teunis is overleden op 31 december 1697 in Grootebroek, ongeveer 69 jaar oud.

Notitie bij Teunis: Bij hun ondertrouw werd attestatie verleend om te Venhuizen te trouwen.
Begraven Bovenkarspel 20-3-1658 een kind van Teunis Pietersz Schooneman.

Hij ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 2 november 1653 in Enkhuizen met

1723 Niesje Dirks, geboren in Venhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Geert Teunis Schooneman. Geert is overleden op 25 maart 1711 in Grootebroek.

II. Griet Teunis Schooneman, geboren omstreeks 1657 (zie 861).

 

 

1726 Jan Pietersz.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd (2) Lutjebroek 16 februari 1705 met Marie Pieters Buijs, weduwe.
NA 1661 akte 88 Grootebroek d.d. 29-1-1705 (slecht leesbaar) Akte boedelverdeling. Compareerde Jan Pietersz wonende te Lutjebroek ter eenre Louw Jansz, Trijn Jans meerderjarige ongehuwde dochter van Jan Pietersz voornt. geassisteerd met Meijndert Pietersz, Geert Jans, Pieter Cornelisz Jongh als getrouwd hebbende Anna Jans en Gerrit Albertsz als getrouwd hebbende Cornelisje Jans, in die qualiteit ter andere zijde.

Hieruit:

I. Cornelisje Jans (zie 863).

II. Louw Jansz.

III. Trijn Jans.

IV. Anna Jans.

Notitie bij Anna: Zij is getrouwd Lutjebroek 31 Januari 1695 met Pieter Cornelisz Jongh.

V. Geert Jans.

 

 

1732 Sijmon Dirksz van der Molen ook wel Kleijn, geboren omstreeks 1641.

Notitie bij Sijmon: Hij is getrouwd (1) Medemblik 24 december 1667 Aaltje Lowijs. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen gedoopt:
1, Cornelis Sijmonsz, gedoopt Medemblik 16-12-1668, doopgetuige Wapje N.
2, Jacomijntje Sijmons, gedoopt Medemblik 24-8-1670, doopgetuige Barbara Claas
Hij trouwde (2) Medemblik 28 maart 1671 met Annetje Jacobs, weduwe van N.N.
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen gedoopt:
1, Trijntje Sijmons, gedoopt Medemblik 10-8-1672, doopgetuige Neeltje Adriaans
2, Trijntje Sijmons, gedoopt Medemblik 8-10-1676, doopgetuige Wapje Jans
3, Trijntje Sijmons, gedoopt Medemblk 18-10-1676, doopgetuige Wapje Jans
De hierboven genoemde Wapje Jans was de stiefmoeder van Sijmon Dircksz van der Molen.

Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 14 maart 1688 in Medemblik met

1733 Grietje Sijmons. Grietje is overleden in oktober 1719.

Notitie bij Grietje: identiek aan no 871 van deze kwartierstaat, vermoedelijk overleden Medemblik oktober 1719 (impost nihil). Zij trouwde (1) Medemblik 11 november 1685 Lammert Carstensz, beiden jongelieden van Medemblik. Zij trouwde (3) Medemblik 17 februari 1703 met Jan Maartensz Kroon, zie no. 870.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirck Sijmonsz van der Molen. Hij is gedoopt op 9 januari 1689 in Medemblik.

Notitie bij Dirck: doopgetuige Wapje Jans.

II. Trijntje Sijmons van der Molen. Zij is gedoopt op 5 april 1690 in Medemblik.

Notitie bij Trijntje: doopgetuige Wapje Jans.

III. Dirk Sijmonsz van der Molen, gedoopt op 3 september 1692 in Medemblik (zie 866).

 

 

1734 Claes Adriaensz Corry.

Hij trouwde op 23 augustus 1670 in Medemblik met de 23-jarige

1735 Stijntje Theunis. Zij is gedoopt op 13 januari 1647 in Medemblik.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelisje Claas Corry. Zij is gedoopt op 19 juli 1671 in Medemblik.

II. Teunis Claasz Corry. Hij is gedoopt op 16 november 1673 in Medemblik.

III. Teunis Claasz Corry. Hij is gedoopt op 6 september 1676 in Medemblik.

Notitie bij Teunis: doopgetuige Maartje Joppes. Hij is getrouwd Medemblik 1 november 1704 met Ariaentje Jacobs van Merken.

IV. Gerrit Claasz Corry. Hij is gedoopt op 14 december 1677 in Medemblik.

V. Gerrit Claasz Corry. Hij is gedoopt op 21 juli 1680 in Medemblik.

VI. Thijs Claasz Corry. Hij is gedoopt op 3 oktober 1683 in Medemblik.

VII. Antje Claas Corry, gedoopt op 22 november 1685 in Medemblik (zie 867).

VIII. Neel Claas Corry. Zij is gedoopt op 11 juni 1687 in Medemblik.

 

 

1740 Maarten Jansz Kroon.

Hij trouwde op 10 december 1667 in Medemblik met de 22-jarige

1741 Annetje Cornelis. Zij is gedoopt op 26 december 1644 in Medemblik.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Maartensz Kroon. Hij is gedoopt op 12 september 1668 in Medemblik.

II. Grietje Maartens Kroon. Zij is gedoopt op 20 augustus 1670 in Medemblik.

Notitie bij Grietje: doopgetuige Dorte Hermens. Zij is getrouwd Medemblik 29 december 1696 met Frederik Frederiksz.

III. Cornelis Maartensz Kroon. Hij is gedoopt op 24 juli 1672 in Medemblik.

Notitie bij Cornelis: doopgetuige Dorte Hermens. Hij is getrouwd Medemblik 14 november 1697 met Aefje Claes Hauwert.

IV. Trijntje Maartens Kroon. Zij is gedoopt op 11 november 1674 in Medemblik.

Notitie bij Trijntje: doopgetuige Bregt Hermens. Zij is getrouwd Medemblik 28 oktober 1696 met Jacob Claesz Koppis.

V. Jan Maartensz Kroon, gedoopt op 22 september 1677 in Medemblik (zie 870).

VI. Dorte Maartens Kroon. Zij is gedoopt op 14 november 1685 in Medemblik.

Notitie bij Dorte: doopgetuige Annetje Hermans. Op 22 december 1707 werdte Medemblik een dochter Janne gedoopt waarvan de vader “zo men sijt” Jan Klaasen de Jong was en de moeder Dorte Maartens. De doopgetuigen waren: Trijn Maarten, Grietie Sijmons en Aefien Klaas.

 

 

1744 Egbert Foekesz.

Notitie bij Egbert: NA 2781 Blokzijl fol. 331, d.d. 25 april 1722. Compareerden Egbert Foeken en Aagje Peters, echtelieden. Zij verklaren schuldig te zijn aan Peter Roelofsz in qualiteit als momber over de onmondige kinderen van Hendrik Jansen Mol en Geertje Roelofs een som van fl. 600,00.

Hij trouwde met

1745 Aagje Peters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirk Egbertsz Foeken (zie 872).

II. Arend Egbertsz Foeken.

Notitie bij Arend: Hij is getrouwd Blokzijl 13 juli 1707 met Margaretha Hof, jongedochter van Amsterdam.

III. Pieter Egbertsz Foeken.

Notitie bij Pieter: Hij is getrouwd Blokzijl 7 januari 1700 met Grietje Peters.

 

 

1746 Dirk Meijndertsz (van) Apperlo. Hij is gedoopt op 9 maart 1645 in Giethoorn.

Notitie bij Dirk: Vermoedelijk trouwde Dirck Meijndertsz al op betrekkelijk jonge leeftijd. Uit onderstaande akte blijkt namelijk dat hij op of kort na zijn 21e verjaardag al zelfstandig handelde.
Rechterlijke Archieven Schoutambt Vollenhove en Blokzijl, toegang 78 RA Zwolle, inv. no. 88 d.d. 28-2-1666: Verschenen Derck van Apperloo de zoon van wijlen Mr. Meijndert van Apperloo voor hem zelve en Mr. Jacob van Apperloo als momber over de onmondige kinderen van voornoemde Mr. Meijndert en hebben bekend ontvangen te hebben het restant van 11 gld 4 stuivers van al zodanige 63 gld als waarin zij Mr. Meijndert en Mr. Jacob van Apperloo bij sententie in de boedel van wijlen Jacob beiden waren geextraheerd.
Rechterlijke Archieven Schoutambt Vollenhove en Blokzijl, inv. no 2809, fol 343, d.d. 18 mei 1676: Compareert Derck Apperloo, chirurgijn bekent uit handen van de mombers van de drie weeskinderen van Antje Jans bij wijlen Albert Arents in echt verwekt, ontvangen te hebben de somma van 323 karolus guldens en 3 stuivers komende uit de erfenis van de kinderen hun grootvader Arent Wouters, hetwelk Jochem Jansz Visscher en Willem Arents der voorsz. kinderen mombers aan hem Derck Apperloo en zijn huisvrouw ter hand gesteld hebben. Derck Apperloo belooft de goederen en gelden als de gelegenheid van tijd daar toe gekomen zal zijn wederom ter hand te stellen.
Rechterlijke Archieven Schoutambt Vollenhove en Blokzijl, no 78, inv. no. 92 d.d. 3-4-1680. Vermeld wordt dat de kinderen van Mr Meijndert Apperloo eisen uit de boel van Wolter Coops Saecken voor haar vaderlijk goed volgens akte van erfsluiting d.d. 19-3-1661 voor ‘t Gerecht van Giethoorn 1450 carolus gulden. (deze akte is niet bewaard gebleven)
Rechterlijke Archieven Schoutambt Vollenhove en Blokzijl, no 78, inv. no 92 d.d. 16-6-1678 Mr. Dirck Apperloo cedeert en draagt over aan de Heer Ontvanger D.J. Borngerinck zeker akte van uitwijzing van goederen d.d. 19-3-1661 bij zijn moeder Jantjen, hertrouwd aan Wolter Coops Saecken aan haar kinderen gedaan om daar mee te mogen verhalen 300,00 carolus guldens met intrest als gemelde Heer ontvangen aan zijn stiefvader Wolter Saecken en zijn moeder verschoten heeft. Op 19-6-1680 Genoemd Mr. Dirck Apperloo tegen de crediteuren van de boel van Wolter Coops Saecken, voor hem en zijn consorten, persisteert bij zijn akte voor deze bij ‘t indienen of aangaan gerecesseert.
Rechterlijke Archieven Schoutambt Vollenhove en Blokzijl, inv. no. 2811 fol. 58, d.d. 11 september 1682: Genoemd Meester Dirck van Apperlo als gewezene momber over de kinderen van wijlen Peter Jochemsz. Idem inv. no. 2812 fol. 453 e.v. (1692), 2813 fol. 11 12-12-1698 en 2813 fol. 166 3-9-1699: Vermeld wordt: betaald wordt aan Mr. Dick van Apperlo wegens scheer- en meesterloon.
Idem 2814, fol. 44v d.d. 3 januari 1704 ‘Vermits het overlijden van Mr. Dirck van Apperlo weduwnaar van wijlen Antje Roelofs, zo wordt over de nagelaten kinderen met namen Jantjen en Itjen Dircx tot momber gheauthoriseerd en aangesteld Sina Roeloffs, in judicio present, welke zodanig momberschap heeft aangenomen als na rechte.

Hij trouwde met

1747 Antje Roelofs.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jannetje Dirks (van) Apperlo (zie 873).

II. Ytje Dirks (van) Apperlo.

Notitie bij Ytje: Zij is getrouwd Blokzijl 21 december 1710 Roelof Jacobsz Boer.

 

 

1756 Willem Leonards.

Hij trouwde met

1757 Margaretha van Renoij. Zij is gedoopt op 14 maart 1647 in Giethoorn.

Notitie bij Margaretha: Bij haar doop werd vermeld: "het kind heette eerst Magteld." Lidmaat NH Gem. Giethoorn 1667.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jacob Aert Leenders. Hij is gedoopt op 15 september 1678 in Dinxterveen. Jacob is overleden in 1679, 0 of 1 jaar oud.

II. Jacob Aert Leenders, gedoopt op 28 maart 1680 in Dinxterveen (zie 878).

III. Wijnolt Rijnoij Leenders. Hij is gedoopt op 8 juni 1684 in Dinxterveen.

IV. Gesijna Bertina Leenders. Zij is gedoopt op 18 december 1687 in Dinxterveen.

 

 

1792 Cornelis Jansz van Wees, geboren omstreeks 1609. Cornelis is overleden op 2 maart 1684, ongeveer 75 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: NA Medemblik d.d. 26-4-1665. Testament Cornelis Jansz van Wees en Jannetje Jeronimus zijn huisvrouw wonende binnen deze stad. Hij vermeldt dat hij een zuster en een broer heeft wonende te Haarlem. NA 479 GA Haarlem, d.d. 13-1-1684: Testament Cornelis Jansz van Wees. Hij noemt zijn drie kinderen, Pietertje, Hieronymus en Grietje Jans van Wees. Verder noemt hij de drie nagelaten kinderen van voorn. Hieronymus van Wees, de kindskinderen van Pietertje van Wees en de twee nagelaten kinderen van Grietje van Wees.
NA 479 GA Haarlem d.d. 18-3-1684. Inventaris van de boel en alle goederen bij Cornelis Jansz van Wees zal. in zijn leven bezeten en bij hem op de tweede dezer lopende maand maart metter dood omtruimd en nagelaten, gemaakt bij mij Pieter Baes openbaar notaris ten verzoeke van Herk Hieronymus Olikan en Rijck Maessen beiden als executeurs van het testament van de voornoemde Cornelis Jansz van Wees op de 16 januari laatstleden voor mij en zekere getuigen gepasseerd.
Een huis en erf in de Grote Houtstraat verhuurd voor fl. 100,00 jaars aan Pieter Blommaerts,
De gerechte helft van een huis in de Nieuwe Kruijsstraat bewoond door de weduwe en erfgenamen van Barend Bouman, verhuurd voor fl. 100,00 per jaar,
Een kustingbrief van fl. 1584,00 ten laste van Johannes Sickinga,
Een obligatie van fl. 500,00 ten laste van Albertus en Jacobus Jonckeijns,
Een obligatie van fl. 300,00 ten laste van Herman Jansz en Swaentje Harmens,
Een handtekening van Pieter Cornelisz Smith a fl. 157,00.
De verder inventaris is een lange lijst betreffende de huisraad en verdere roerende goederen.
NA 3241 Medemblik, d.d. 18-9-1719: Genoemd worden Jacob Gerritsz en Pieter Claasz in huwelijk hebbende Maartje Gerrits, alsmede instaande voor hun minderjarige broeder Jan Gerritsz, alle kinderen van Gerrit Jacobsz die een zoon was van Pietertje van Wees die een dochter was van Cornelis Jansz van Wees. Tevens wordt genoemd Hark Hieronimus Olijkan een zoonszoon van Cornelis Jansz van Wees.

Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 12 december 1638 in Haarlem met de 27-jarige

1793 Jannetje Hieronymus Cloet. Zij is gedoopt op 4 januari 1611 in Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Grietje Cornelis van Wees.

Notitie bij Grietje: Zij was gehuwd met Jan N.
NA 3228 Medemblik, d.d. 22-1-1700. Compareerden Hendrick Jansz wonende binnen deze stede en Hieronimus Jansz wonende te Enkhuizen kinderen van Griete van Wees en kindskinderen van Cornelis van Wees overleden te Haarlem. Zij hebben aan Burgemeester en Schepenen gepresenteerd een geschrift om van Harck Jeronimus Olijcan, administrateur over de goederen van hun genoemde grootvader, te eisen dat hij behoorlijk rekening en bewijs zal doen over die administratie. Zijn gecompareerd Pieter Bak, Burgemeester mitsgaders Cornelis Meijen President en Claes Oostwouder regerend Schepenen voor dewelke gen. Olican heeft gedaan volkomen rekening en bewijs.

II. Pietertje Cornelis van Wees.

Notitie bij Pietertje: Zij was gehuwd met Jacob Gerritsz Huijgh.
NA 3206 fol 59 Medemblik, d.d. 10-2-1683: Compareerde Pietertje Cornelis gewezen huisvrouw van Jacob Gerritsz Huijgh burgeresse dezer stede. Zij verleent volmacht aan haar vader Cornelis Jansz Wees wonende te Haarlem, om uit haar naam jaarlijks te ontvangen van de Kamer van de Geoctroyeerde Oostindische Compagnie te Amsterdam de maandgelden als daar jaarlijks voor rekening van haar zoon Jan Jacobsz Huijgh zullen worden uitbetaald zolang hij in dienst is van de voorzegde Compagnie.
NA 3241 Medemlik, d.d. 18-9-1719. Akte ten name van Jacob Gerritsz meerderjarige jongeman, Pieter Claasz in huwelijk hebbende Maartje Gerrits voor haar zelf en instaande voor haar minderjarige broeder Jan Gerritsz, allen kinderen van Gerrit Jacobsz die een kind is van Pietertje van Wees die een dochter is geweest van Cornelis van Wees haar comparanten overgrootvader. Zij verklaren onder meer dat zij uit handen van Herck Hieronimus Olijkan ontvangen hebben een gedeelte van de erfenis vermeld in het testament d.d. 16-1-1684 van hun genoemde overgrootvader Cornelis Jansz van Wees.

III. Hieronymus Cornelisz van Wees ook wel Cloet, geboren omstreeks 1640 (zie 896).

 

 

1794 Herck Cornelisz Olijkan ook Olij, geboren in 1594. Herck is overleden in 1663 in Medemblik, 68 of 69 jaar oud.

Notitie bij Herck: Grootschipper en reder te Medemblik.
In de oudste vermeldingen van Herck Cornelisz werd hij aangetroffen met de naam Olij.
De naam Olijkan moet omstreeks 1650 ontstaan zijn. Mogelijk kan het het gevolg zijn van de koop van een huis dat in 1667 “De Olijkan” genaamd, werd vermeld in de akte van boedelverdeling, zie hieronder. Niet duidelijk is, of de naam van het huis vernoemd is naar het geslacht Olij, of dat het huis al genaamd was “De Olijkan” en dat de geslachtsnaam is aangepast. In 1656 werd in een akte van Anna Frans de naam letterlijk vermeld als Olij-kan. (zie bij haar).
Ca. 1663 vermeld in de Kroniek van Medemblik als briefombrenger aan het Amsterdamse veer. Gezien zijn eerdere status als grootschipper en reder, moet hier toch wel gedacht worden aan een sterke economische terugval.
ORA 5236 Medemblik, d.d. 22-6-1627: Vermeld wordt Herck Cornelisz Olij man en voogd van Anna Fransdr.
NA 3163 Medemblik, d.d. 17-8-1634. Verklaring van enkele reders te Medemblik waaronder Herck Cornelisz Olij.
NA 3158 Medemblik, d.d. 10-4-1638. Herck Cornelisz Olij, grootschipper en poorter dezer stede geeft volmacht aan Maerten Jansz van der Wolff zijn zwager om al zijn zaken inclusief die van zijn tegenwoordige schip te regelen voor alle rechters, hoven en vierscharen waar dit nodig is.
ORA 5284 Medemblik, d.d. 7-3-1642. Verklaring o.a. Herck Cornelisz Olij t.b.v. Dirck Claesz, binnenschipper m.b.t. enige vaten "sijroop".
ORA 5241 Medemblik, d.d. 12-1-1644 t/m 3-5-1644 vermeldt een proces tussen Herck Cornelis Olij en Marij Jans (zijn gewezen schoonmoeder) weduwe van Frans Pietersz Floor. Het proces handelt over de staat en inventaris van de boel en goederen van Frans Pietersz Floor.
ORA 5242 Medemblik, d.d. 22-11-1644. Jan Pietersz Appelenuijs eiser contra Herck Cornelisz Olij, Jan van der Wolff en Anna Frans, gedaagden. Hij eist dat de gedaagden gecondemneerd zullen worden om getuigenis der waarheid af te leggen.
ORA 5388 Medemblik, d.d. 15-5-1656. Akte waarbij Anna Frans huisvrouw van Herck Cornelis Olij-kan 200,00 furneert ten behoeve van de kinderen van Reijnder Jansz Rutsz
ORA 5388 Medemblik, d.d. 3-7-1656. Akte waarbij Anna Frans huisvrouw van Herck Cornelisz Olijkan onder handen van de Weesmeesters stelt een som van 100,00 ten behoeve van Pleunij Pieters nagelaten kind van Cornelisje Fennesdr. te Onderdijk om door de weesmeesters uitgezet te worden op interrest.
NA 3166 Medemblik, d.d. 31-3-1657; Testament Herck Cornelisz Olijkan, ziekelijk op een stoel zittende, en Anna Frans, echtelieden. Zij noemen hun vier kinderen Appeleunij, Meijnouw, Trijn en Lijsbeth Herkesdrs. Hij tekende: Herck Cornelissen Oly kan.
NA 1021 Enkhuizen, d.d. 20-6-1659. Testament Risie Thonis wed wijlen Frederick Dircksz en Anna Dircks bedaagde vrijster. Zij noemen tot hun erfgenamen: De kinderen van Trijn Fredericks geprocreeert bij Dirck Cornelisz Vroom, Anna Cornelis en Herck Cornelisz Olij, Jan Aertsz en Marijtgen Aerts, Aafje Dircks de dochter van Dirck Cornelisz Vroom en als laatste Risje Cornelis. (Zie ook bij 7176)
NA 3190 Medemblik, d. d. .-12-1667; Akte boedelverdeling tussen; Jan Theunisz Hoorn getrouwd met Meijnouw Hercks, Cornelis Hendricksz Kooperslager getrouwd met Trijn Hercks en Jeronimus Cornelisz Kloet getrouwd met Lijsbeth Hercks kinderen en erfgenamen van Harck Cornelisz Olijkan en Anna Frans. Jan Theunisz is gedeeld aan het huis ’De Hamsnijder’ op de oude haven in ’t oosteinde waar Anna Frans is gestorven en ’t achterhuisje, en een losrentebrief van 300,00 tesamen gewaardeerd op 1500,00. De voogden Jacob Arisz Timmerman en Evert Hendriks Nieuwland over de kinderen van Pleunij Hercks zijn gedeeld aan een huis op de Nieuwe Haven genaamd DE OLIJKAN, gewaardeerd op fl. 2200,00, Cornelis Koperslager is aangedeeld aan een stuk land te Hauwert gewaardeerd op fl. 1250,00, Jeronimus Kloet is aangedeeld een stuk land groot omtrent vijf morgen gewaardeerd op fl. 1150,00.
NA Medemblik, 3203, d.d.14-1-1675: Compareerden Burgemeester Jan van der Wolff en Meinouw Jans voor haar zelf, Jan Theunisz Hoorn en Cornelis Hendriksz Koperslager nomine uxoris, Cornelis van de Raa, Aafje Cornelis van de Raa en Maartje Cornelis van de …in absentie van haar man en Aafje IJsbrant Costers, mitsgaders Dieuwer Ewouts allen voor haar zelven en eindelijk Pieter Pietersz Louw voor zijn huisvrouw Griet Ewouts gezamenlijk erfgenamen abintestato en extestamento van zal. Frederick Dirkcsz Boode in zijn leven woonachtig binnen deze stad. Zij geven volmacht aan Ewout van der Wolff, Raad, oud Burgemeester en Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit, Cornelis Olij, President Schepen, en Dirck Laurens Opperdoes, koopman hier ter stede, mede erfgenamen van voornoemde Frederick Dircks Boode om in haar naam en harentwegen met de erfgenamen van Anna Dircks die een zuster was van voorn Frederick Dircks Boode, te treden tot uitvindinge, schiftinge en scheidinge en delinge van van de goederen welke van de meergenoemde Frederick Dircksz Boode zijn afgekomen en van den boedel en goederen van voornoemde Anna Dircks.
Frederick Dircksz Boode en Anna Dircks waren de kinderen van Dirck Reijnertsz Bood en Lijsbeth Cornelis de zuster van Cornelis Cornelisz Olij, zie 7176.3 en 3588.2 bij Jan Cornelisz Olij.
Oudarchief Medemblik inv. no. 1011 schoorsteengeld Ao 1644 genoemd: Herck Cornelisz Olij (op de Oude Haven) hij betaald voor 2 schoorstenen 2 ponden.
Oudarchief Medemblik verpondingen ca. 1665, genoemd:
Herck Cornelisz Olijkans weduwe, huis met de kelder 10-12-8
Nog het huis ‘De Hamsnijder’ op de Oude Haven 12-13-12
Nog haar huisje achter Dirck te Keeskes 2-18-6
nota: Hieronymus Cornelisz nu dit onderste huis
Oudarchief Medemblik verpondingen 1713-1723, genoemd wordt aan de West Hen, het huis ‘De Olijkan

Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 15 november 1620 in Medemblik met de ongeveer 19-jarige

1795 Anna Frans, geboren omstreeks 1601. Anna is overleden omstreeks 1667, ongeveer 66 jaar oud.

Notitie bij Anna: ORA 5388 Medemblik, d.d. 15-5-1656. Akte waarbij Anna Frans huisvrouw van Herck Cornelis Olij-kan 200,00 furneert ten behoeve van de kinderen van Reijnder Jansz Rutsz.
NA 3181 Medemblik, d.d. 4-1-1664. Compareerde Anna Frans weduwe wijlen Herck Cornelisz Olijkan. Zij legateerd aan Maartje Pieters de oudste dochter van haar dochter Pleunij Hercks haar beste zwarte rok. Bij eerder afsterven zal dat legaat overgaan op Gerritje Jans een nadochtertje van Pleunij Hercks.
ORA 5433 Abbekerk d.d. 11-6-1665. Compareerde Anna Frans weduwe wijlen Herck Cornelisz Olijkan. Zij verkoopt aan Cornelis Broersz Ruijchjen wonende te Nibbixwoud twee stukjes weiland, door een dam aan elkaar gelegen, de een genaamd "Het Deijmpt" en het andere "De Kamp" groot te zamen 1100 roeden. Tezamen verkocht voor fl. 2250,00.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Trijn Hercks Olijkan.

Notitie bij Trijn: Zij was gehuwd met Cornelis Hendriksz Kooperslager.
NA 3201 Medemblik d.d. 29-5-1677: Testament Cornelis Hendriksz Cooperslager en Trijn Hercks. Zij benoemen tot hun erfgenamen Dirck en Hendrik, kinderen van Gerrit Hendriksz Cooperslager, Hendrik en Jeronimus de kinderen van Jan Hendriksz Cooperslger, Gerritje Jans de dochter van Appolonij Hercks. Verder noemen zij Meijnou Hercks en Lijsbeth Hercks alsmede Trijn Hendriks de zuster van hem testator.

II. Meijnouw Hercks Olijkan.

Notitie bij Meijnouw: Zij was gehuwd met Jan Theunisz Hoorn.
NA 3219 Medemblik, d.d. 1-2-1689: Testament Jan Theunisz, charter van de Convoij dezer stede en Meijnoutje Herckes, echtelieden. Zij noemen hun drie getrouwde dochters, m.n. Geertje Jans, Maartje Jans en Barbertje Jans, alsmede hun ongetrouwde dochter Marijtje Jans. Verder wordt genoemd Maartje Jans Pauw het dochtertje van hun overleden dochter Geertje Jans geteeld bij Jan Pauw.

III. Appoleuntje Hercks Olijkan, geboren in 1626.

Notitie bij Appoleuntje: Zij was gehuwd (1) met Jan Jacobsz, geboren ca. 1623 , zoon van Jacob Jansz. Zij was gehuwd (2) met Pieter Carsz, geboren ca. 1622 .
NA 3179 Medemblik, d.d. 24-5-1658: Testament Jan Jacobsz en Appolonija Herckes, echtelieden binnen deze stad. Zij benoemen elkaar over en weer tot hun ergenamen. Na dode van de langstlevende benoemen zij tot hun erfgenamen elk hun naaste vrienden en bloedverwanten naar ’s land recht.
Weeskamer archief Medemblik, d.d. 7-12-1667: Jeronimus Cornelisz Cloet requirant contra Jacob Arisz Timmerman en Jan Theunisz Kaegman gerequireerdem. De requirant verzoekt dat de gerequireerden tot voogden worden aangesteld over het kind van Pieter Carsz en Pleunij Hercks.

IV. Lijsbeth Hercks Olijkan, geboren omstreeks 1640 (zie 897).

 

 

1800 Willem Claesz Vlaer.

Notitie bij Willem: NA 3881 Nieuwe Niedorp, d.d. 19-8-1623; Testament Willem Claesz Vlaer. Hij noemt zijn broeders Cornelis Claesz, Jan Claesz en Sijmon Claesz Vlaer.
ORA 5629 Winkel, d.d. 24-12-1628. Akte t.n.v. Willem Claesz Vlaer nu wonende in de Hoogwouderweren en Sijmon Claesz Vlaer zijn broeder.
ORA 5420 Abbekerk, Schepenrol d.d. 17/31-8-1643 vermeldt een proces tussen Pieter Cornelisz Bennis en Willem Claesz Vlaer. Pieter Cornelisz eist van hem betaling van 90 gulden wegens koop door Willem Claesz van een paard. Willem Claesz ontkent hem 90 gulden schuldig te zijn en wil dit mondeling voor het Gerecht uiteenzetten of dit aan Dirck Jansz de eisers zwager en Dirck Pietersz Bode als goede mannen laten beslissen. Schepenen gaan accoord en verwijzen de partijen naar deze goede mannen.
ORA 5493 Hoogwoud, fol. 229v, d.d. 30-5-1644: Compareerden Maerten Pietersz Laen wonende in de Hoogwouder Weere, bekennende verkocht te hebben aan Willem Claesz Vlaer mede wonende in de voorszegde Weere een stukje land groot omtrent een half morgen leggende gemeen met de voorsz. Willem Claesz belendend Jacob Allertsz Munnick ten zuiden en de erfgenamen van Jan Breed ten noorden.

Hij trouwde met

1801 Lijsbeth Maertens.

Notitie bij Lijsbeth: Lijsbeth Maartens werd in 1613 reeds vermeld in het testament van haar grootmoeder Ael Maertens (zie bij 7204).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Aef Willems Vlaer.

II. Anna Willems Vlaer.

III. Claes Willemsz Vlaer, geboren omstreeks 1633 (zie 900).

 

 

1804 Jan Jansz Heijligh.

Notitie bij Jan: Oudarchief Abbekerk inv.no. 10: Leggers en kohieren van belastingen Ao 1655:
Jan Janszoon Heijligh de weijd daar zijn huijs op staat, in dijck 3 margen 412 ½ roed inde molens 4 margen 338 roed 6 voet verponding: fl. 20-8-0
Nog van Cornelis Sijms acker zaadlant in dijck 125 en in molens 128 roed 6 voet verponding: fl. 0-19-4
Idem Ao 1680: De kinderen ende erffgenaamen van Jan Jansz Heijlich ’t huijs verponding: fl. 2-0-
Nog de weijd daar het huijs op staat 3 m 412 r. 6v. In molenmaat 4 m 388 r 6v verponding: fl. 20-8 Nog ’t zaadlant Cornelis Sijms acker 126 r In molenmaat 128 r 6v verponding: fl -19-4

Hieruit:

I. Pieter Jansz Heijligh (zie 902).

II. Willem Jansz Heijligh.

III. Cornelis Jansz Heijligh.

IV. Nies Jans Heijligh.

Notitie bij Nies: ORA 5433, Transportakten en hypotheken Abbekerk 31-12-1671: Cornelis Jansz Sael en Jan Sijmonsz Koomen als voogden van Marij Jansdr., weduwe van Pieter Reijnerszoon Snijder en haar kinderen, verkopen aan Nies Jans Heijligh, een huis erf en land gelegen te Abbekerk groot in ’t geheel 5 morgen waarvan de naaste belenders zijn de kinderen van Claes Zijberkarspel ten noorden en Sijmon Jansz Marius ten zuiden, voor fl. 500,00.

 

 

1808 Willem Jansz Snevert, geboren omstreeks 1610. Willem is overleden omstreeks 1665, ongeveer 55 jaar oud.

Notitie bij Willem: Willem Jansz werd genoemd in inventaris 114 (GA Nieuwe Niedorp) als een van de posseseurs van de vicarie van Nieuwe Niedorp. (Zie mijn boek: De Vicarie van Nieuwe Niedorp, Bibl. RA Haarlem, SA Alkmaar en SA Hoorn).
ORA 5696 Nieuwe Niedorp, d.d. 26-3-1640: Corn. Jacobsz van Hoochtwouder Langereijs man en voogd van Trijn Jans dr. verkoopt aan Willem Jansz Snevert zijn zwager een stuk land groot omtrent 3 geersen en 6 snezen leggende Boven ’t pad naest belend met Willem Dircksz Keuck ten westen en Willem Jacobsz ten oosten. Trijn Jans was de zuster van Willem Jansz Snevert. Zie bij 3616.4
ORA 5696 Nieuwe Niedorp, d.d. 28-1-1645: Hilbrand Maertensz Kieft verkoopt aan Willem Jansz Snevert en Sijmon Willemsz Keuck een vrije akker lands leggende in onze stede van Nijedorp, opt oostend van de Hoochzij, groot 13 snees, belend de erfgenamen van Cornelis Willemsz ten noorden en Jacob Nobel ten zuiden.
Sijmon Willemsz Keuck was een neef van Willem Jansz Snevert, n.l. de zoon van Willem Dircksz Keuck, zie 7234.4
Kohier van de 1000e penning 1654 Nieuwe Niedorp, aan de Hogezijde: Willem Jansz Snvert aangeslagen voor 3000 gulden kapitaal.In 1667 vermeld datzelfde kohier: Willem Jansz Snevert erven 6000 gulden kapitaal.
ORA 5697 Nieuwe Niedorp, d.d. 21-8-1656: Compareerden Pieter Pietersz Roscam getrouwd met Alit Arijaens mitsgaders Jan en Maritgen Arijaens enz. zij verklaren verkocht te hebben aan Willem Jansz Snevert mede poorter dezer stede, een morgen land haar aangekomen van haar grootvader Thomas Janssen, gelegen Bovenpaad alhier gemeen in een weide van omtrent 7 geersen met Pieter Jansz Nijerops erven, belend de Armenweide ten westen en Willem Jacobsz Timmerman ten oosten en de koper zelf ten zuiden.

Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 27 januari 1636 in Nieuwe Niedorp met

1809 Marritje Claes.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Grietje Willems Snevert.

Notitie bij Grietje: Zij was gehuwd met Garbrand Ariaensz Avondorp.

II. Jan Willemsz Snevert, geboren omstreeks 1640 (zie 904).

 

 

1810 Broer Jansz.

Hij trouwde met

1811 Anna Cornelis.

Kind uit dit huwelijk:

I. Lijsbeth Broers, geboren omstreeks 1642 (zie 905).

 

 

1860 Cornelis Adriaensz.

Notitie bij Cornelis: NA 224 Berkhout, d.d. 25-12-1680. Comp. Marij Adriaens wonende in de Zuidermeer in de banne van Spanbroek. Zij vermaakt aan de vier kinderen van haar za. broer Cornelis Adriaensz, m.n. Teunis, Adriaen, Aefje en Griet Cornelis, een stuk groetland groot 2 morgen, liggende in de meer, gemeen met de kinderen van Sij Jans Groot.

Hij ging in ondertrouw op 23 april 1636 in Berkhout met

1861 Mariecken Teunis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Adriaen Cornelisz.

II. Aefje Cornelis.

III. Teunis Cornelisz, gedoopt op 23 november 1641 in Berkhout (zie 930).

IV. Griet Cornelis. Zij is gedoopt op 8 april 1644 in Berkhout.

 

 

1864 Melis Cornelisz Hoogland.

Notitie bij Melis: NA 2101 Hoorn, d.d. 17-11-1676. Melis Cornelisz Hoogland wonende te Nibbixwoud op de Wijsend. Hij verklaart aan zijn schoonvader Teunis Adriaensz Mettis wonende op de Redwijsend achter Wognum, getransporteerd te hebben 10 koeien, paard en wagen en huisraad enz. ter voldoening van een schuld van f 1000,00 wegens borgtocht en verschoten penningen.
NA 2208 Hoorn, d.d. 10-1-1678, Compareerde Melis Cornelisz Hogeland wonende te Nibbixwoud dewelke verklaarde also hij comparant geïnvolveerd zijnde met verscheidene schulden, afstand te doen van al zodanige landerijen en goederen die hij in deze wereld bezit.
NA 3875 d.d. .-1-1680. Compareerde Melis Cornelisz Hoogland wonende op de Wijsend achter Nibbixwoud. Hij verklaart aan te nemen en te betalen voor zijn part of gerechte vierde part van een obligatie sprekende tot laste van zijn moeder Gerbrecht Jans zalr. van Nibbixwoud, daar erfgenaam van is Lief Claas mede te Nibbixwoud woonachtig als getrouwd hebbende Maarten Dirks.
Melis Cornelisz bezat o.m. 1 morgen 450 roeden, genaamd "De Nieuwe Weijd" te Nibbixwoud. Dit stuk land moet al lange tijd in familiebezit zijn geweest. Zie bij 3728 en ook bij 932 .

Hij trouwde met

1865 N. Teunisdr.

Kind uit dit huwelijk:

I. Cornelis Melisz Hoogland, geboren omstreeks 1650 (zie 932).

 

 

1870 Jan Jansz Broers, geboren omstreeks 1607. Jan is overleden in 1665, ongeveer 58 jaar oud.

Notitie bij Jan: ORA 5419 Abbekerk, 1635: Proces tussen Dieuwer Maartens en Jan Jansz Broers wegens verbreking van trouwbelofte door Jan Jansz. Zij stuitte zijn huwelijks geboden met Dieuwer Klaasdr.
Oudarchief Abbekerk, inv.no 10 Ao 1655, leggers en kohieren der belastingen: Jan Jansz Broersz, met Marij Jansdr ende kinderen van Jan Jansz Zaal (vermoedelijk zijn dit zijn broer en zuster).
NA 129 Abbekerk, d.d. 21-2-1679: Compareerden Herck Cornelisz als man en voogd van Marij Jans wonende te Binnenwijzend en Claas Jansz getrouwd aan Trijn Freeks te Wognum. Zij verklaren uit haar vaders erfportie ontvangen te hebben, eerst Herck Cornelisz, de somma van 2 duizend 2 honderd 61 gulden en Claas Jansz een stuk land groot 2 morgen 1 honderd 50 roeden genaamd “De staart” leggende over de Zomerdijk te Wognum, nog een stuk land groot een morgen, genaamd “Het weidje”, gelegen voor het huis en onderdeel met Marij Jans en Griet Jans, hetwelk zij comparanten houden en hebben zullen zolang haar moeder Dieuwer Claas met haar andere kinderen in de boedel gemeen blijven zitten. Wanneer haar moeder Dieuwer Claas wonende te Benningbroek komt te overlijden dan moeten zij de gelden of waarden van dien bij de boedel inbrengen. Bij gebreke van dien zullen de andere kinderen te weten Jan Jansz Broers, Trijn Jans en Jan Jansz Zaal vooruit ontvangen elk een som van gelijke van dien.

Hij trouwde met

1871 Dieuwer Claes.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Marij Jans Broers (zie 935).

II. Jan Jansz Zaal.

III. Jan Jansz Broers, geboren in 1636.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Nibbixwoud 31 januari 1683 met Marijtje Cornelis Vlaar.
ORA 5467 Sijbekarspel, d.d. 20-9-1679. Hebben de officieren en Schepenen ten verzoeke van Jan Jansz Broers tot voogden aangesteld over zijn jonge broeder Jan Saals; Teunis Adriaensz Mettis en Sijmon Bijl.
Idem, d.d. 5-2-1681 ten verzoeke van Jan Jansz Broers tot voogden over zijn zuster Marij Jans kinderen aangesteld; Sijvert Pietersz Kramer en Pieter Dircksz.
Zijn boedel en goederen werden verdeeld d.d. 14-3-1711, zie bij 466.

IV. Claas Jansz Broers, geboren in 1645. Claas is overleden op 1 januari 1728 in Wognum, 82 of 83 jaar oud.

Notitie bij Claas: Hij was gehuwd met Trijn Freecks, overleden Wognum 7 december 1707.

V. Trijn Jans Broers, geboren in 1650.

 

 

1872 Cornelis Pietersz.

Notitie bij Cornelis: NA 5407 Wervershoof, d.d. 18-3-1667; Akte boedelverdeling tussen Lijsbeth Louwers weduwe Cornelis Pietersz enerzijds en haar kinderen bij voorn. Cornelis Pietersz verwekt. Genoemd worden haar mondige kinderen Heertje Cornelisz en Griet Cornelis alsmede de twee onmondige kinderen van haar overleden zoon Dirk Cornelisz verwekt bij Machteld Claas.

Hij trouwde met

1873 Elisabeth Laurens.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Griet Cornelis.

II. Heertje Cornelisz, gedoopt op 12 september 1640 in Wervershoof (zie 936).

III. Dirk Cornelisz. Hij is gedoopt op 9 juli 1642 in Wervershoof.

Notitie bij Dirk: doopgetuige Teunisje Laurens. Hij was gehuwd met Machteld Claes.

 

 

1874 Olfert Adriaensz.

Notitie bij Olfert: Vermoedelijk was hij eerder gehuwd. DTB 15 Medemblik vermeldt d.d. 12-2-1619: Olfert Arijaensz j.g. van Broekoort en Eva Pieters, j.d. van Wervershoof.

Hij trouwde met

1875 Hil Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Adrianus Olfertsz. Hij is gedoopt op 25 februari 1640 in Wervershoof.

II. Evert Olfertsz. Hij is gedoopt op 14 april 1641 in Wervershoof.

III. Everarda Olferts, gedoopt op 15 december 1642 in Wervershoof (zie 937).

IV. Adrianus Olfertsz. Hij is gedoopt op 27 april 1644 in Wervershoof.

Notitie bij Adrianus: doopgetuige: Geertje Hermans. Hij is getrouwd Wervershoof 25 januari 1666 voor de kerk met Elisabeth Claes.

V. Margaretha Olferts. Zij is gedoopt op 21 maart 1646 in Wervershoof.

VI. Petrus Olfertsz. Hij is gedoopt op 5 juni 1648 in Wervershoof.

 

 

1906 Cornelis Pietersz Kervel, geboren omstreeks 1600.

Notitie bij Cornelis: Leefde nog 24 maart 1672.
Oudarchief Medemblik inv.no 1405 Ao 1622: Kohier van alle personen of familie van het dorp Lamberschaag behorende onder het schoutambt van Abbekerk. Genoemd onder no. 22 “Corn. Ptrs Kervel met sijn wijf”
Oudarchief Medemblik inv.no 1004, Familiegeld Lambert Schaag Ao 1674:Cornelis Pietersz Kervel fl. 2500,00
ORA 5421 d.d. 1-8-1667, Schepenrol, vermeldt dat Cornelis Pietersz Kervel en (zijn zoon) Pieter Cornelisz Kervel worden verzocht om getuigenis der waarheid af te leggen ten behoeve van Sijmon Jansz Komen (zie 954)
NA 1658 Grootebroek akte 39 d.d. 24-3-1672. Genoemd Cornelis Pietersz Kervel en Theunis Pietersz Keel beiden wonende te Lambertschaag als omen van Sijmon Cornelisz Coopman wonende te Grootebroek en Gerritje Cornelis getrouwd met Ellert Jacobsz wonende te Wervershoof

Hieruit:

I. Vrouwtje Cornelis Kervel (zie 953).

II. Cornelis Cornelisz Kervel.

Notitie bij Cornelis: Overleden voor 4-5-1701, trouwde voor 1680 Geert Jans, weduwe van Gerrit Sijvertsz.
NA 3194 akte 44 Medemblik ca. 1680: Mutueel testament Cornelis Cornelisz Kervel en Geert Jans, weduwe Gerrit Sijvertsz.

III. Pieter Cornelisz Kervel.

Notitie bij Pieter: Vermoedelijk was hij de vader van Jan Pietersz Kervel genoemd NA 6577 fol. 30 d.d. 12-7-1728 en van Pieter Pietersz Kervel, genoemd NA 6576 fol. 8 Oudkarspel, d.d. 28-6-1722.

IV. Jan Cornelisz Kervel.

Notitie bij Jan: Genoemd in ORA 5426 d.d. 13-4-1665 (officiersrol). Mogelijk was hij de vader van Pieter Jansz Kervel genoemd NA 2000 Hoogwoud, fol 49, d.d.15-5-1672 en van Jan Jansz Kervel, koopman in runderen en paarden, genoemd in NA 129 Hoorn fol. 44 d.d. 16-2-1683. Jan Kervel wordt genoemd bij Cornelis Heertsz Kervel alias Metselaar (no 238) als zijnde zijn neef.

 

 

1920 Johann Schiffel, geboren omstreeks 1630.

Hij trouwde met

1921 Maria Katharina N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anna Katharina Schiffel. Zij is gedoopt op 2 juli 1656 in Thalheim, Nassau, Dld. Anna is overleden op 27 februari 1719 in Thalheim, Nassau, Dld, 62 jaar oud.

Notitie bij Anna: Zij is getrouwd Thalheim 9 augustus 1678 met Johann August Weiss.

II. Henricus Mauricius Schiffel. Hij is gedoopt op 21 oktober 1657 in Thalheim, Nassau, Dld.

Notitie bij Henricus: Hij is getrouwd Thalheim 5 november 1681 met: Anna Maria Jaeger.

III. Maria Katharina Schiffel. Zij is gedoopt op 15 april 1659 in Thalheim, Nassau, Dld.

IV. Johan Jakob Schiffel. Hij is gedoopt in 1661. Johan is overleden op 17 maart 1698 in Thalheim, Nassau, Dld, 36 of 37 jaar oud.

Notitie bij Johan: Hij is getrouwd Thalheim 20 januari 1688 met Anna Margaretha Help.

V. Matthias Schiffel, gedoopt op 17 juni 1663 in Thalheim, Nassau, Dld (zie 960).

VI. Maria Schiffel. Zij is gedoopt op 7 juni 1665 in Thalheim, Nassau, Dld.

Notitie bij Maria: Zij is getrouwd met Johannes Hahn.

VII. Anna Maria Schiffel. Zij is gedoopt op 18 september 1667 in Thalheim, Nassau, Dld. Anna is overleden op 27 december 1720 in Thalheim, Nassau, Dld, 53 jaar oud.

Notitie bij Anna: Zij is getrouwd Thalheim 24 januari 1690 met Johann Jacob Schaaf.

VIII. Johann Christof Schiffel. Hij is gedoopt op 12 september 1669 in Thalheim, Nassau, Dld.

IX. Johann Peter Schiffel. Hij is gedoopt op 31 maart 1671 in Thalheim, Nassau, Dld.

X. Anna Margaretha Schiffel. Zij is gedoopt op 9 april 1672 in Thalheim, Nassau, Dld.

 

 

1924 Jacob Wuest.

Hij trouwde met

1925 Eva N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Johan Jakob Wuest, gedoopt op 18 december 1667 in Thalheim, Nassau, Dld (zie 962).

 

 

1952 Pieter Plowits, geboren omstreeks 1640. Pieter is overleden op 17 maart 1715, ongeveer 75 jaar oud.

Notitie bij Pieter: DTB 495, fol. 114, GA Amsterdam, d.d. 14-6-1670: Compareerden Pieter Plouits, van Bergen-wijnox wolkammer, oud 30 jaar geassisteerd met …… woont bij de Oude Kerk, en Maria Jans van A. oud 22 jaar geass. Met haar vader Jan Jurriaensse, woont inde Laurierstraat. Hij tekende: Pieter Plowits.
GA Amsterdam arch. 5061, d.d. 11-2-1679. Pieter Plouits mr. wolkammer koopt bij executie, een huis en erf gelegen in de Hazenstraat weleer genaamd ’De Hazedans’ waar nu ’Het Dorstig Hart’ uithangt te Amsterdam. Gekocht voor fl. 1260,00.
NA 2347 Hoorn, d.d. 22-12-1708. Volmacht door Pieter Plowidts, wonende op het Nieuwe Noord alhier, aan zijn dochter Marijtje Plowidts wed. van Gommert Verhage wonende te Amsterdam, om namens hem een rente op te nemen van een hypotheek op een huis in de Hazenstraat waar ’Het Gekroonde Schaap’ uithangt.
GA Amsterdam, kwijtscheldingen 83 fol 171 ev. d.d. 22-6-1709. Comp. Maria Plouwies, wed. Gommert Verhagen. Zij toont een volmacht van Pieter Plouwies en Maria van Elst echtelieden wonende te Hoorn om een huis en erf te verkopen gelegen in de Hazenstraat aan de westzijde, weleer genaamd ’De Hazedans’ waar nu het ’Gekroonde Schaap’ uithangt zijnde het derde huis van de Elandsgracht. Verkocht voor fl. 1700,00.

Hij ging in ondertrouw, ongeveer 30 jaar oud, op 14 juni 1670 in Amsterdam met de ongeveer 22-jarige

1953 Maria Jans, geboren omstreeks 1648.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. David Pietersz Plowits. Hij is gedoopt op 30 augustus 1671 in Amsterdam.

Notitie bij David: de vader wordt Pieter Plouts genoemd, doopgetuigen David Frederik Baude.

II. Pieter Pietersz Plowits. Hij is gedoopt op 28 januari 1673 in Amsterdam.

Notitie bij Pieter: de vader wordt Pieter Pleuts genoemd, doopgetuigen Johanna Pleuts en Johannes Udinck

III. Maria Pieters Plowits. Zij is gedoopt op 27 oktober 1674 in Amsterdam.

Notitie bij Maria: de vader wordt Pieter Plowits genoemd, doopgetuigen Pieter Fonteijn en Willemtje Heere. Zij is getrouwd Amsterdam 18 juli 1693 met Gommert Verhagen, van Antwerpen, begraven Amsterdam 29 november 1705 op het Karthuizer Kerkhof.
Gemeentearchief Amsterdam DTB 698 fol. 130: Gommert Verhagen van Antwerpen vleeshouwer, 25 jaar in de Verwerstraat, ouders dood, geassisteert met Jan Slootmans en Maria Plouis van Amsterdam, oud 22 jaar in de Hazestraat, geassisteert met haar vader Pieter Plouis. Zij tekent met: Maria Plowidt
Uit dit huwelijk werden te Amsterdam 5 kinderen gedoopt, waarbij in 1705, bij het laatste kind, Pieter en Maria Plouits de doopgetuigen waren.

IV. Joanna Pieters Plowits. Zij is gedoopt op 27 september 1676 in Amsterdam. Joanna is overleden op 3 augustus 1682 in Amsterdam, 5 jaar oud.

Notitie bij Joanna: de vader wordt Pieter Pluiets genoemd, de moeder Maria Jans, doopgetuigen Johannes Schenck en Johanna Pause. Overleden Amsterdam 3 augustus 1682. (DTB 1164 fol. 354, Kind van 5 jaar van Pieter Plowis in de Haasestraat).

V. Petrus Pietersz Plowits. Hij is gedoopt op 12 oktober 1678 in Amsterdam.

Notitie bij Petrus: de vader wordt Pieter Plowis genoemd de moeder Maria Jans, doopgetuige Cornelis Vercruijs. Vermoedelijk overleden Amsterdam 6 juni 1681.

VI. Jacob Pietersz Plowits. Hij is gedoopt op 13 december 1681 in Amsterdam.

Notitie bij Jacob: de vader wordt Pieter Plaets genoemd de moeder Maria Pleuis, doopgetuigen Jacob Hemelsda (zie ook bij 11 hieronder) en Femmetje van Rijswijck

VII. Elisabeth Pieters Plowits. Zij is gedoopt op 30 augustus 1683 in Amsterdam.

Notitie bij Elisabeth: de vader wordt Pieter Ploijsen genoemd, de moeder Maria Jans, doopgetuigen Johannes Begge en Femmetje van Rijswijck

VIII. Johannes Pietersz Plowits. Hij is gedoopt op 12 november 1684 in Amsterdam.

Notitie bij Johannes: de vader wordt Pieter Ploiz genoemd, de moeder Maria Jans, doopgetuigen Johannes Guurden en Margreet Jans.

IX. Henricus Pietersz Plowits. Hij is gedoopt op 15 april 1686 in Amsterdam. Henricus is overleden op 25 mei 1700 in Amsterdam, 14 jaar oud.

Notitie bij Henricus: de vader wordt Pieter Pleuwies genoemd, de moeder Maria Jans, doopgetuigen Hendrick Rugens en Femmetje Rijswijck. Overleden Amsterdam 25 mei 1700. (DTB 1168 fol. 334, Hendrik Plowis in de Haasestraat op de Elandsgracht).

X. Joanna Catharina Pieters Plowits. Zij is gedoopt op 15 juli 1687 in Amsterdam.

Notitie bij Joanna: de vader wordt Pieter Plouwits genoemd, doopgetuigen Michiel Albe en Geertruij Dommers.

XI. Jacobus Pietersz Plowits. Hij is gedoopt op 8 september 1689 in Amsterdam.

Notitie bij Jacobus: de vader wordt Pieter Plouwijs genoemd, doopgetuigen Jacob Emelsdaels (zie ook bij 6) en Willemtje Jans.

XII. Jan Pietersz Plouwies, gedoopt op 26 maart 1692 in Amsterdam (zie 976).

 

 

1954 Hendrik Huijbertsz van den Berg.

Hij trouwde met

1955 Hendrikje Hendriks Marcelis.

Notitie bij Hendrikje: Bij de doop van het derde en vierde kind werd zij Hendrikje Marcelis genoemd. Vanaf het vijfde kind (d.d. 20-4-1696) werd zij Hendrikje Hendriks genoemd.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Claartje Hendriks van den Berg, geboren in 1688.

Notitie bij Claartje: Zij is getrouwd Hoorn 10 augustus 1710 getuigen Jan Du Puij en Maria Hendriks, met Frans Verspriech.

II. Marijtje Hendriks van den Berg, geboren omstreeks 1690 (zie 977).

III. Pieter Hendriksz van den Berg. Hij is gedoopt op 23 november 1691 in Hoorn.

Notitie bij Pieter: doopgetuigen Machtel Minnet en Catrijn Huijberts.

IV. Hendrik Hendriksz van den Berg. Hij is gedoopt op 14 augustus 1694 in Hoorn.

Notitie bij Hendrik: doopgetuige Catrijn Huijberts.

V. Antje Hendriks van den Berg. Zij is gedoopt op 20 april 1696 in Hoorn.

Notitie bij Antje: doopgetuige Catrijn Huijberts. Zij is getrouwd Hoorn 18 januari 1727 met Dirck Cornelisz.

VI. Pieter Hendriksz van den Berg. Hij is gedoopt op 13 mei 1699 in Hoorn.

Notitie bij Pieter: doopgetuige Mechtel Minnet.

VII. Madeleentje Hendriks van den Berg. Zij is gedoopt op 9 oktober 1701 in Hoorn.

Notitie bij Madeleentje: doopgetuige Mechtel Minnet. Zij is getrouwd Hoorn 8 mei 1734, getuige Claartje Hendriks van den Bergh, haar zuster, met Claas Jansz Kuijn.

 

 

1960 Hendrikus van Vlodrop. Hij is gedoopt op 22 december 1641 in Roermond.

Notitie bij Hendrikus: Brouwer en wijnhandelaar.

Hij trouwde, 28 jaar oud, op 13 januari 1670 in Roermond met de 28-jarige

1961 Gertrudis Cox. Zij is gedoopt op 4 februari 1641 in Roermond.

Notitie bij Gertrudis: Roermond, Hoofdgerecht, inv.no. 354, d.d. 12-5-1718: Testament Gertrudis Cox weduwe Hendrik van Vlodrop. Zij noemt haar oudste dochter Getrudis van Vlodrop, geestelijke dochter. Zij verklaart vijf kinderen te hebben. Verder noemt zij Hubertus en Mechtildis van Vlodrop de kinderen van haar oudste zoon Matthijs van Vlodrop. Op 16-5-1718 wordt het besloten testament ter hand gesteld van Andreas Joris, apotheker te Roermond. Op 5-12-1728 worden genoemd Matthijs van Vlodrop, de advokaat Johannes van Vlodrop, de geestelijke dochter Gertrudis van Vlodrop, Clara van Vlodrop, Leonardus en Hubertus van Vlodrop en de Raadsverwant Jansen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Matthias van Vlodrop. Hij is gedoopt op 20 maart 1670 in Roermond. Matthias is overleden op 3 januari 1736 in Roermond, 65 jaar oud.

Notitie bij Matthias: doopgetuigen Henricus Clomp door Petrus van de Coulen en Adriana Graes, overleden aldaar 3 januari 1736.
Hij was gehuwd (1) met. Magdalena Janssen. Hij is getrouwd (2) Roermond 9 juni 1709 voor de kerk met Petronella Botquin. Dit echtpaar had 5 kinderen, w.o. Hubertus en Mechtildis.
Matthias was brouwer en wijnkoopman te Roermond..

II. Gertrudis van Vlodrop. Zij is gedoopt op 17 september 1671 in Roermond. Gertrudis is overleden op 23 oktober 1738 in Roermond, 67 jaar oud.

Notitie bij Gertrudis: Doopgetuigen Stephanus van Vlodrop en Sophia van Loon.
Archief Hoofdgerecht Roermond, inv. no 330, d.d. 19-1-1740. Akte ten name van Hubertus van Vlodrop voor hem zelf en zijn zuster Mechtildis van Vlodrop (kinderen van Matthias van Vlodrop), Petrus Luijtgens voor de advokaat Johannes van Vlodrop, Johannes Joris uit naam van zijn moeder Clara van Vlodrop, en de Procureur Wilhelmus Scheijven met volmacht van de kinderen (o.a. Theodorus van Vlodrop no. 490) van Franciscus van Vlodrop. Zij verkopen drie huizen te Roermond, afkomstig van Gertrudis van Vlodrop (geestelijke dochter).

III. Johannes van Vlodrop. Hij is gedoopt op 11 april 1674 in Roermond.

Notitie bij Johannes: doopgetuigen Henricus Lutgens en Eva Cox. Hij was Advokaat en Raadsheer van de Leenzaal te Brussel.

IV. Franciscus Hendrikus van Vlodrop, gedoopt op 20 april 1677 in Roermond (zie 980).

V. Isabella Clara van Vlodrop. Zij is gedoopt op 20 april 1677 in Roermond.

Notitie bij Isabella: doopgetuigen Petrus Borckelmans en Elisabeth Graes. Zij is getrouwd Roermond 8 april 1708 voor de kerk met Andreas Joris, apotheker te Roermond. Dit echtpaar had een zoon; Johannes.

VI. Franciscus van Vlodrop. Hij is gedoopt op 3 september 1679 in Roermond.

Notitie bij Franciscus: doopgetuigen Franciscus van Lin en Gertrudis van Vlodrop.

 

 

1962 N. Huijsmans of Hausman.

Kinderen van N. uit onbekende relatie:

I. Catharina Geertruida Huijsmans of Hausman (zie 981).

II. Anna Maria Huijsmans of Hausman. Zij is begraven op 24 oktober 1743 in Eindhoven.

Notitie bij Anna: Zij is getrouwd Eindhoven (ondertrouw 17 oktober) 6 november 1723 met Wilhelmus van Vlockhoven.
Bij de inschrijving van haar begravenis werd zij vermeld als Anna Maria Jozephus Huijsmans.
In 1727 voerde Anna Maria een proces tegen de kinderen van haar zuster. Zij ondertekende die akte met A.M.J. Hausman.

 

 

1976 Lubbert Cornelisz van den Bieshaer genaamd van Wildenburg, geboren omstreeks 1645.

Notitie bij Lubbert: Eekmolenaar en grutter.
ORA 436.28 Amersfoort, d.d. 1-6-1682: Compareerden Jacob Sijmonsz van Meijer en Geertje Reijers, echtel. Zij verkopen aan Wouter en Lubbert Cornelisz gebroeders en aan haar respectieve huisvrouwen, 2 perceeeltjes land gelegen in de Woesteijgen in de vrijheid van deze stad, het ene genaamd ’Het Lieuwerijke’ en het andere ’Het Margen’ met het houtgewas staande om het margen mitsgaders de halve heg staande aan het Lieuwerijke, aan de zijde van Jufr. van Westrenen en het land van Samuel Thuis.
NA AT18a001, Amersfoort, d.d. 14-9-1688. Testament Lubbert Cornelisz van den Bieshaer en Nelletgen Jans. Zij vernietigen hun testament voor notaris Willem Visscher te Amersfoort, d.d. 12-12-1671. Zij benoemen elkaar over en weer tot hun erfgenamen.
ORA 436.29 Amersfoort, d.d. 11-10-1687: Cornelis Bor en Cornelia van Schuijlenburgh, notaris Schoofs van Utrecht als omen en mombers van de kinderen van Willem van Walijckenbergh en Johanna Bor echtel. Zij verkopen aan Lubbert Cornelisz van de Bieshaer, eekmolenaar, en zijn huisvrouw, een schuurberg staande in de Hellestraat aan de ene zijde Splinter Adriaansz en aan de andere zijde dezelfe Lubbert Cornelisz.
ORA 436.30 Amersfoort fol 132, d.d. 6-5-1695: Compareerde de wel ed. geboren Heer Jonker Johan van Ulst, genaamd van Doornick, Heer van Laackhuijsen, voor zich zelve en de rato caverende voor zijn broeders en zusters, tezamen kinderen en erfgenamen van wijlen de Hoog ed. geboren Heere van Laackhuijsen. Zij verkopen aan Lubbert Cornelisz van den Bieshaer en Nelletge Jans, echtelieden, welke Nelletge Jans een enige dochter en erfgenaam is van Jan Cornelisz, aan wien volgens quitantie van de XVe penning van 1 juni 1672 dit land door gemelde Jonker Willem van Doornick za. was verkocht en haar erfgenamen, zeker vierdel lands, gelegen op de Holst in de vrijheid dezer stad, van ouds genaamd “De vierde vierde”, zijnde vrij van lasten uitgezonderd ’s Heren ongelden en buurlasten.
NA AT016a006 Amersfoort, d.d. 1-4-1702: Testament Lubbert Cornelisz van Wildenburg en Petronella Jans. Zij noemen tot hun erfgenamen Johannes Lubbertsz van Wildenburg, Cornelis Lubbertsz van Wildenburg en Maria Anna Lubberts van Wildenburg.

Hij trouwde met

1977 Petronella Jans, geboren in 1648.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johannes Lubbertsz van den Bieshaer genaamd van Wildenburg.

Notitie bij Johannes: Eekmolenaar. Hij is getrouwd Amersfoort 30 mei 1699 met Johanna Rijcks van Vasen, dochter van Rijck Hendriksz van Vasen en Elsje Elisdr.
NA Amersfoort AT 016b005, d.d. 15-5-1699: Wij Lubbert Cornelisz van de Bieshaer, vader, en Nelletgen Jans, moeder, geassisteerd met Aelt Berendsen van Puijveen behoude oom vanwegen Johannes Lubbertsz van de Bieshaer, jongman toekomende bruidegom ter eenre en Hendricus Sandendael stiefvader en Elisje Elissen moeder, mitsgaders Johan van der Maath zwager en Adriaan van Overeem bloedoom en Wiggeman Janssen behoude oom vanwegen Johanna Rijcks van Vaesen jongedochter, toekomende buid. Johannes Lubbertsz krijgt voor zijn aandeel een somma van fl. 200,00.
Notaris Antonie van Goudoever d.d. 7-9-1707: Scheiding van de boedel van Rijck Hendricksz van Vaesen en Elisje Elis door hun kinderen Christina gehuwd met Johannes van der Maath, Johanna gehuwd met Johannes Lubbertsz van Wildenburg en Wilhelmina van Vaesen gehuwd met Adriaan van Overeem.
ORA 436-31 fol. 108 Amersfoort, d.d. 10-9-1707: Johannes Lubbertsen van Wildenburgh, eekmolenaar en zijn vrouw Johanna van Vasen wonende aan de eekmolen buiten de Groote Coppelpoort onder het gerecht van Hoogland verkoopt aan Casar Spil een huis en plaats dachter staande in de Utrechtsestraat aan de zijde van de Witte Swaan waar de drie Morianen in de gevel staan.
Johannes Lubbertsz van Eildenburgh verkreeg het Burgerrecht van Amersfoort d.d. 18-3-1709 met: “sijn huijsfrouw Johanna Rijcx van Vasen mitsgaders hare twee kinderen met namen Rijck en Claes van Wildenburgh.
ORA 436-31 fol. 159 Amersfoort d.d. 25-3-1712 Johanna Rijks van Vasen burgerse en huisvrouw van Johannes Lubbertsen van Wildenburgh uitlandig zijnde, verkoopt an Dirk Boelhouwer een halve tabaksschuur staande aan de Lageweg.
ORA 436-32 fol 176 Amersfoort d.d. 4-11-1722 Johanna van Vasen weduwe Johannes van Wildenburg verkoopt aan Johannes van Veerssen een vierendeel land aan de Hogeweg en een schuur van elf binten aan de Hogeweg geërfd van haar moeder, voor fl. 1500,00.

II. Maria Anna Lubberts van Wildenburg.

Notitie bij Maria: Zij is getrouwd Amersfoort 17 januari 1708 met Volquen van de Maat.

III. Cornelis Lubbertsz van Wildenburg, geboren omstreeks 1676 (zie 988).

 

 

1978 Daniel Petersz Feer, geboren omstreeks 1642. Daniel is overleden op 27 november 1721, ongeveer 79 jaar oud.

Notitie bij Daniel: Grutter. Hij is getrouwd (1) Amersfoort 18 november 1670 met Neeltje Jurphaas van Lijnden, geboren ca. 1645, dochter van Jurphaes van Lijnden. Zij was weduwe van Gijsbert Gijsbertsz van Hoevelaken.
NA Amersfoort 13b002 d.d. 24-6-1675. Akte huwelijkse voorwaarden Daem Petersz Feer weduwnaar van Neeltje Jurphaes geassisteerd met Peter Lambertsz Feer zijn vader en Jacob Petersz Feer zijn broeder ter eenre en IJtje Theunis geassisteerd met Theunis Petersz haar vader en Huijbert Gijsbert haar oom. Hij brengt in F 200,00. Zij brengt in F 600,00.
NA Amersfoort 13a002 d.d. 5-9-1677. Testament Daem Petersz Feer en IJtge Theunis Craeckert echtelieden. Zij benoemen elkaar over en weer tot hun erfgenamen. Zij bepaalt dat zij legateert aan Harmijntje Damen het voordochtertje van haar voornoemde man, haar zilveren oorijzer en gouden oorbellen die zij dagelijks draagt.
ORA 436,28 Amersfoort, d.d. 20-6-1677: Compareerden Antonius van Bemmel en Christina Schade echtel. zich sterkmakende voor haar broeder Andries Schade. Zij verkopen aan Daem Petersz Feer en zijn huisvrouw een huis, hof en hofstede en het schoenlappershuisje, staande en gelegen aan de nieuwe brug daar Clemen Cornelisz Spijcker aan de zuidzijde en de Binnengracht.
Daem Pietersz Feer werd nog genoemd d.d. 23-7-1718 als belendend van een huis op het Spui te Amersfoort.

Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 10 juli 1675 in Amersfoort met de ongeveer 25-jarige

1979 Ytje Teunis de Craeckert, geboren omstreeks 1650. Ytje is overleden op 25 november 1723, ongeveer 73 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Willem Daniëlsz Feer, geboren in 1676. Willem is overleden op 8 februari 1735 in Amersfoort, 58 of 59 jaar oud.

Notitie bij Willem: Hij is getrouwd Amersfoort 8 november 1712 met Geertruid Peelen, van Swarteland, geboren ca. 1687.

II. Maria Daniëls Feer, geboren in 1678 (zie 989).

III. Hendrik Daniëlsz Feer. Hij is gedoopt op 14 januari 1683 in Amersfoort.

IV. Mattheus Daniëlsz Feer. Hij is gedoopt op 7 september 1688 in Amersfoort.

V. Anna Daniëls Feer. Zij is gedoopt op 22 december 1690 in Amersfoort.

Notitie bij Anna: Zij is getrouwd Amersfoort 3 april 1717 met Hendrik van Rootselaar.

VI. Petronella Daniëls Feer. Zij is gedoopt op 12 juni 1692 in Amersfoort.

VII. Elisabeth Daniëls Feer. Zij is gedoopt op 20 juli 1693 in Amersfoort. Elisabeth is overleden op 6 september 1725 in Amersfoort, 32 jaar oud.

VIII. Petrus Daniëlsz Feer. Hij is gedoopt op 7 juli 1695 in Amersfoort.

 

 

1980 Cornelis Lambertsz Haselink.

Notitie bij Cornelis: DTB 73 Enkhuizen, d.d. 31-3-1675, trouw: Cornelis Lambertsz over de Doelen en Dieuwtje Willems over ’t Spaense leger.
DTB 33a Enkhuizen, transport van graven, d.d. 3-3-1687: Compeerde Pieter Cornelisz als redder van de nagelaten boedel van Dieuwer Jans moeder van Jan en Pieter Mul alsmede hij Pieter Cornelisz voornoemd geweest zijnde wettige voogd over Cornelis Haselingh, dewelke verklaarde in die qualiteit aangedeeld te zijn aan voornoemde Cornelis Haselingh een graf in de zuiderkerk in de kruiskap nummer 27 staande op naam van Pieter Olfertsz, zo als dan ingevolge van dien mede alhier dezelve Haseling compareerde en verklaarde bij deze het voorzegde graf te transporteren en in vrije eigendom over te dragen aan Jan Robbertsz Trevis.
Zie voor zijn verwantschap bij 7920.2.

Hij trouwde op 31 maart 1675 in Enkhuizen met de 30-jarige

1981 Dieuwertje Willems. Zij is gedoopt op 20 september 1644 in Enkhuizen. Dieuwertje is overleden, 37 jaar oud. Zij is begraven op 6 juli 1682 in Enkhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Grietje Cornelis Haselink. Zij is gedoopt op 17 januari 1676 in Enkhuizen.

II. Lambert Cornelisz Haselink, gedoopt op 22 april 1678 in Enkhuizen (zie 990).

III. Willem Cornelisz Haselink. Hij is gedoopt op 6 november 1680 in Enkhuizen.

 

 

2028 Jelbe Jacobsz Hoek. Hij is begraven op 22 december 1690 in Leeuwarden.

Notitie bij Jelbe: Chirurgijn. Hij werd begraven op het Jacobijnerkerkhof komende uit het Anthonygasthuis.
Hij is getrouwd (2) Leeuwarden 18 juni 1668 met Aefke Jarichs Formenadelaer.
Op 21-9-1664 legde Jan Pietersz Hoeck (waarschijnlijk zijn oom) een verklaring af met betrekking van kwaardaardige verschijnselen van krankzinnigheid van Jelle Hoeck, chirurgijn. Zie Leeuwarden C 1 blz. 278.
Leeuwarden Y 52 fol 229 e.v. d.d. 29 december 1673.” Inventarisatie en beschrijvinge gedaen met consent vande Presideerende Burgemr. Francois de Swart” van de goederen bevonden tenhuize Mr. Jelbe Hoeck Mr. Chirurgijn daer bij de Hove van Friesland provigus gemaakt is ten verzoeke van Dirck Metz als geauthoriseerde curator over Jacob Jelbes, nagelaten weeskind van Jancke Emouts in haar leven huisvrouw van bovengedachte Mr. Jelbe Hoeck bij dezelve in echte getogen, mitsgaders Mr. Pyter Hoeck en Jan Franssen insgelijks geauthoriseerde curatoren over voorsz Mr. Jelbe Hoeck en dezelfs zoontje bij Aef Jarichs in echte getogen op aangeven van de gezamelijke vrienden.
Register van testamenten en ordonatiën fol. 2v d.d. 27 maart 1674: Het Hof is uit informatie van de Commissarissen genoegzaam gebleken dat Jelbe Hoeck chirurgijn binnen Leeuwarden “soo door swackheijt van sinnen en loshoofdicheijt als mede door droncken ende andersints met verhandelen ende vertuijsschen (Verdam: verdobbelen, verspelen) van sijn goederen, ’s nachts van te absenteeren van zijn kinderen bij de straet omloopende, ende met andere groote ongeregeltheden van leven sich seer qualijck aanstelt” dat te vrezen is dat hij zijn, en zijn kinderen hun goederen zal consumeren waardoor zij in armoede zullen vervallen. Het Hof verklaart dat voorn. Jelbe Hoeck bij deze niet meer gequalificeert is om zijn en zijn kinderens goederen te regeren en hem de administratie van dien te interdiceren (verbieden) en dat dit zal worden gepubliceerd op de rolle van de rechtdag van dit Hof en Gerecht van de stede Leeuwarden.

Hij trouwde op 24 januari 1657 in Leeuwarden met

2029 Janke Emouts van den Bos. Janke is overleden in 1667.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jacob Jelbes Hoek (zie 1014).

 

Generatie XII

2122 Jan Hermansz van Gulik.

Hij trouwde in januari 1620 in Vollenhove met

2123 Grietje Bartels.

Kind uit dit huwelijk:

I. Marrigje Jans van Gulik (zie 1061).

 

 

2128 Hendrick Geertsz Donker.

Hij trouwde op 1 juni 1634 in Vollenhove met

2129 Beertje Everts.

Kind uit dit huwelijk:

I. Geert Hendricksz Donker, gedoopt op 28 april 1639 in Vollenhove (zie 1064).

 

 

2130 Jan Hendricksz Schuurman.

Hij trouwde met

2131 Woltje Wolters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Klaas Jansz Schuurman, geboren in 1626.

Notitie bij Klaas: Hij was gehuwd met Lutgertje Teunis.

II. Mette Jans Schuurman, geboren omstreeks 1635 (zie 1065).

III. Gerrit Jansz Schuurman. Hij is gedoopt op 11 juni 1638 in Vollenhove.

Notitie bij Gerrit: Hij was gehuwd met Hendrikje Cornelis.

 

 

2132 Dirck Arendsz Huijgens.

Hij trouwde met

2133 Gijsje Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jacob Dircksz Huijgens (zie 1066).

II. Sijmon Dircksz Jongman.

III. Hugo Dircksz Visser.

Notitie bij Hugo: zie 1062 en 1066.

 

 

2134 Evert van Loen.

Kind van Evert uit onbekende relatie:

I. Aaltje Evers, gedoopt op 5 januari 1620 in Vollenhove (zie 1067).

 

 

2140 Goosen Jansz Bouwmeester. Goosen is overleden omstreeks 1656.

Hij trouwde op 16 maart 1618 in Vollenhove met

2141 Ave Tijmens.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Stijntje Goosens Bouwmeester.

Notitie bij Stijntje: Zij is getrouwd Vollenhoven 25-10-1657 met Roelof Derksz.

II. Tijmen Goosensz Bouwmeester.

Notitie bij Tijmen: Hij was gehuwd met Aaltje Jans.

III. Pieter Goossensz Bouwmeester, gedoopt op 13 maart 1645 in Vollenhove (zie 1070).

 

 

2192 Roelof Willemsz, geboren omstreeks 1585.

Notitie bij Roelof: ORA 127 GA Kampen, d.d. 3 juli 1616: De E. Caspeter ten Bonhorst en Roloff Willemsz worden als momber aangesteld overJohan Goesens en zijne zal.. huisvrouwe nagelaten kinderen.
ORA 127 GA Kampen, d.d. 4-5-1621: De E. Raad heeft tot curatoren en mombers aangesteld Johan Loussen en Roeloff Willemsz over Johan Goossens “gesat” om zijn jaarlijkse rente te ontvangen.
ORA 84 Kampen, d.d. 18-5-1621: Roelof Willemsz, insgelijks Joffer Arnolda ten Bosschen weduwe van za. Cracht Glauwe en Stijntje Hermsdr. huisvrouw van Dominicus Cent, bekennen alzo zij met andere harer mede crediteuren voor dato dezes wegens haarluiden achterwezen met beslag ener aanpandinge na dezer staat rechten hebben geprocedeert en aantijgingen geworven aan zeker huis en goederen Goessen Meeurs toebehoord hebbende, zulks dat uit verkopinge van het zelfde huis en goederen wettelijk geschiedt aan ruimer geld, “afgetregen” (afgetrokken) de kosten tot voordeel der gezamelijken crediteuren overgeschoten zijn een somma van honder zestien car. guldens tien stuivers, dat zodanige kooppenningen onder haar aan een ieder gelijke veel na onderhoud zijn achterwezen ….. verdeeld en daarvan hebben ontvangen of genieten als volgt, te weten Roelof Willemsz voor hem, Gerrit Petersz Backer, Berend Helmichsz en Nicolaas Outgers boven haar schuld bedragen te samen in vier posten 191 gl 8 st. 4 penn. De somma van zeven en tachtig gl. 15 st. 14 penn. Joffer Arnolda ten Bosschen van haar schuld wezende 47 car.gld, eenentwintig gl 9 st. Stijntje de huisvrouw van Dominicus Cent voornoemd aan Goesen Meeurs ten achterenwezen 17 car. guldens, 15 st. 2 penn. Verder hebben “recognostanten” (zij die schuld erkennen) beloofd en aangenomen doende zulks alsnog …. mits deze, indien Turck? Greuninge wonende tot Amsterdam op het voorschreven behuizingen en goederen mede geprocedeerd hebbende doch geen vervolg gedaan of aantijginge “geimpstreert” na maals van de 116 car. gl 10 st. hier mede mocht komen te vorderen en daaraan met recht verhoeden.
23 februarij 1626 Die Ed. Raedt heeft geauthoriseert ende authoriseeren crachtder tot momberen over za: Roloff Willemsen cuijper naegelatene kinderen met namen Sara, Willem, Hendrick, Otto ende Wolter ende Anna, Goesen Roelofs, bij Jennigen Goesens in echte verworven, Jacob Jacobsz cuijper ende Claes Sijmes, diewelcke inden Gerichten tegenwoordich sijnde sodanige administratie van momberschap hebben aengenomen sonder argelist.

Hij trouwde met

2193 Jannigje Goesens.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Sara Roelofs.

II. Henrick Roelofsz.

III. Otto Roelofsz.

IV. Wolter Roelofsz.

V. Anna Roelofs.

VI. Goesen Roleofsz.

VII. Willem Roelofsz Snel, geboren omstreeks 1615 (zie 1096).

 

 

2248 Lubbert Engberts.

Notitie bij Lubbert: Hij is getrouwd (2) Deventer als weduwnaar van Derckje Jans met Vrouwken Willems van Lingen.

Hij trouwde op 16 februari 1599 in Deventer met de 19-jarige

2249 Derckjen Jans. Zij is gedoopt op 2 maart 1579 in Deventer. Derckjen is overleden omstreeks 1617, ongeveer 38 jaar oud.

Notitie bij Derckjen: Bij haar huwelijk werd vermeld: "saliger Jan Wijnolts dochter."

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Geertruijt Lubberts. Zij is gedoopt op 13 december 1601 in Deventer.

II. Engbert Lubberts. Hij is gedoopt op 21 oktober 1604 in Deventer.

III. Geertruijt Lubberts. Zij is gedoopt op 1 november 1607 in Deventer.

IV. Jan Lubberts, gedoopt op 16 juni 1611 in Deventer (zie 1124).

 

 

2268 Herman Hermansz, geboren in Emlichheim.

Notitie bij Herman: Zwolle RBS 723, blz 54 d.d. 26-3-1639: Hermen Hermensen van Emlinckamp sold: onder Cap: J van den Bos ende Geertruijt Lenneps Lennep van Hardenberch N(agelaten) D(ochter) in de Bitterstraet.
Vermoedelijk zijn er uit dit huwelijk meer kinderen dan de hieronder vermelden. Mogelijk een Roelof en een Wolter. Zie bij 1134. Na 1645 zijn er geen vermeldingen van doop van kinderen gevonden.

Hij trouwde op 26 maart 1639 in Zwolle met de ongeveer 24-jarige

2269 Geertruijd Erenst van Lennep, geboren omstreeks 1615. Geertruijd is overleden in januari 1694, ongeveer 79 jaar oud.

Notitie bij Geertruijd: Zwolle, Kwitantie rekening Armenkamer anno 15-1-1694, blz. 6: Geertruit van Lennep wonende in de Bitterstraet, haar doodkist is door Aeltien Menso, weduwe van Niclaes ten Have geleverd.
Zij werd vermeld, samen met haar zoon Erenst van Lennep, in het testament van haar zuster Femme van Lennep (zie bij 4538).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hendrick Hermansz.

Notitie bij Hendrick: Hij is getrouwd Zwolle 23 april 1672 wonende in de Bitterstraat met Jannechje Huijgens Voss, jonge dochter van de Kamperstraat.

II. Erenst Hermensz van Lennep, gedoopt op 5 januari 1640 in Zwolle (zie 1134).

III. Hendrickje Hermans. Zij is gedoopt op 19 november 1643 in Zwolle.

IV. Marija Hermans. Zij is gedoopt op 25 mei 1645 in Zwolle.

 

 

2278 Minne N.

Kinderen van N. uit onbekende relatie:

I. Claeske Minnes (zie 1139).

II. Grietje Minnes.

Notitie bij Grietje: Zij is getrouwd Amsterdam 5 december 1676 met Cornelis Sijbrantsz Vlies. Dit echtpaar had o.m. als dochter Gebke Cornelis, welke in 1697 als nicht genoemd werd van Huijbertje Heeres. (569)

 

 

2282 Michel Gerritsz.

Hij trouwde met

2283 Trijn Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Trijn Michels Uijtgeest (zie 1141).

II. Lijsbeth Michels.

III. Anna Michels.

Notitie bij Anna: Zij is getrouwd Callantsoog ca. 1655 met Aerjen Cornelisz Vader.

IV. Pieter Michelsz.

Notitie bij Pieter: Hij is getrouwd Callantsoog ca. 1656 met Cornelisje Jelisdr.

 

 

2284 Pieter Aerjaensz t Hart.

Hij trouwde met

2285 Dieuwertje Huijberts.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Huijbert Pietersz t Hart (zie 1142).

II. Arien Pietersz t Hart.

III. Trijn Pieters t Hart.

 

 

2286 Cornelis Muller.

Hij trouwde met

2287 Neel Arieanes alias Cees Neel.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Marritje Cornelis Muller (zie 1143).

II. Guertje Cornelis Muller.

 

 

2292 Jan Cornelisz Schenck.

Notitie bij Jan: ORA 5985 fol 56, d.d. 30-3-1658: Compareerde Jan Cornelisz Schenck vader van Cornelis Jansz zijn zoon verwekt bij Teetje Pieters, zijn eerste huisvrouw. Hij doet rekening van haar goederen in bijzijn van Cornelis Pietersz Bijlaan oom van het kind van moederszijde. Op 18-7-1664 verklaarde Jan Cornelisz Schenck dat zijn zoon tot de huwelijkse staat is gekomen.

Hij trouwde met

2293 Teetje Pieters. Zij is gedoopt op 22 september 1619 in Oudkarspel. Teetje is overleden omstreeks 1646 in Kalverdijk, ongeveer 27 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Jansz Schenck ook wel Waarland, geboren omstreeks 1640 (zie 1146).

II. Maartje Jans Schenck. Zij is gedoopt op 31 juli 1645 in Kalverdijk.

 

 

2294 Sijvert Jacobsz Schuijt.

Kind van Sijvert uit onbekende relatie:

I. Guurtje Sijverts (zie 1147).

 

 

2296 Cornelis Jansz.

Hij trouwde met

2297 Marij Isaaks.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Isaak Cornelisz. Hij is gedoopt op 15 september 1641 in Krommenie.

II. Jan Cornelisz. Hij is gedoopt op 29 maart 1643 in Krommenie.

III. Claas Cornelisz. Hij is gedoopt op 18 juni 1645 in Krommenie.

IV. Jan Cornelisz, geboren op 2 juli 1647 (zie 1148).

V. Grietje Cornelis. Zij is gedoopt op 17 januari 1649 in Krommenie.

VI. Guurtje Cornelis. Zij is gedoopt op 18 december 1650 in Krommenie.

 

 

2298 Dirck N..

Kinderen van Dirck uit onbekende relatie:

I. Neel Dirks (zie 1149).

II. Pieter Dircksz Stal.

Notitie bij Pieter: NA 6398 Zaandijk, akte 95, d.d. 24-11-1689. Testament Pieter Dircksz Stal en Griet Cornelis Kooren wonende te Wormerveer. Bij dit testament vermaak Grietje Cornelis aan Cornelis Jansz Kooren de zoon van haar zuster (onder meer) een halve veermolen te Wormerveer en een vierde part in een huis staande te Womerveer tegenover de kerk. Pieter Dircksz Stal vermaakt aan zijn zuster IJefje Dircks en haar man Claes Pietersz een vierde en een achtste part in de voornoemde veermolen en daarboven 100 gulden uit de boedel, aan het kind nagelaten bij zijn broeder Claes Dircksz genaamd Cornelis Claesz 1500 gulden, aan de kinderen van zijn zuster Neel Dircks eveneens 1500 gulden en bovendien zullen zijn nog hebben het huis en erf dat zij en haar man en familie bewoont te Krommenie met dien verstande dat zij en haar man tot haar overlijden toe en langer niet het huis zullen mogen bewonen. Verder bepalen zij dat geen van de (onroerende) goederen binnen de tijd van 50 jaar na het overlijden van de langstlevende zullen mogen worden verkocht.
Tot excuteurs van dit testament worden benoemd de twee kinderen van Dirck Jan Appels met name Cornelis en Jan Dircksz Appels en Heijn Bont.

III. IJef Dircks.

Notitie bij IJef: Zij was gehuwd met Claes Pietersz. Hun kinderen waren:
1 Trijn Claes, gehuwd met Sijmon Groot
2 Pieter Claesz Ronk
3 Trijn Claes gehuwd met Claas Willemsz van der Stad
Zie bij Dirck Jansz Tweeling (574)

IV. Claes Dircksz.

Notitie bij Claes: Zijn zoon was Cornelis Claesz Beijtel. Zie bij Dirck Jansz Tweeling (574)

 

 

2392 Wouter Cornelis Corstiaens Weygergancx, geboren omstreeks 1550.

Notitie bij Wouter: Wouter was viskoper van zijn beroep. Bossche-encyclopedie R 1439 d.d. 28-2-1600 noemt Wouter zoon van wijlen Cornelis Corstiaens.
Bossche-encyclopedie R 1491 d.d. 28-11-1615 vermeldt dat Jan Thomas Wouters op 12-4-1600 een huis achter de Mandemakers had gekocht van Wouter zoon van Cornelis Corstiaens.

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19 augustus 1574 in ’s-Hertogenbosch met

2393 Mariken Lenaerts Geraerts.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. lenaert Wouters Weygergancx (zie 1196).

II. Agnes Wouters Weygergancx. Zij is gedoopt op 12 juni 1575 in ’s-Hertogenbosch.

III. Leonarda Wouters Weygergancx. Zij is gedoopt op 10 mei 1577 in ’s-Hertogenbosch.

IV. Cornelia Wouters Weygergancx. Zij is gedoopt op 1 januari 1581 in ’s-Hertogenbosch.

V. Anthonia Aouters Weygergancx. Zij is gedoopt op 16 maart 1582 in ’s-Hertogenbosch.

 

 

2526 Claes N..

Hij trouwde met

2527 Hester Everts.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Claes Claesz.

Notitie bij Claes: DTB 454 fol. 394 Amsterdam, d.d. 15-9-1640 Claes Claesz, van de ….. varentgezel woont in de Haarlemmerstraat geen ouders hebbende en Geesje Ydes, van A, 21 jaar woont op Rapenburg.

II. Hilletje Claes, geboren in 1609.

Notitie bij Hilletje: Zij trouwde (1) Amsterdam 10 februari 1634 met Claes Jansz. Trouwde (2) Amsterdam 17 maart 1640 Cornelis Jansz Haling.
DTB 442 fol. 83 Amsterdam, d.d. 10-2-1634: Claes Jansz van Akersloot oud 34 jaar, geen ouders hebbende geassisteerd met zijn broeder Sijmon Jansz wonende te Akersloot, en Hilletje Claes, van A. 25 jaar geassisteerd met haar petemoeij Gierte Everts, wonende om de hoek van de Brouwersgracht, nog een moeder hebbende. In de margine staat: De moeder Hester Everts consenteert in dit huwelijk. Uit dit huwelijk: ged. Amsterdam 16-12-1635 Ester, get. Abigael Everts
WK 24 fol. 210v Amsterdam, d.d 23-3-1640 Heeft Hilletje Claes bewezen haar dochter Hester oud 4 jaar waar de vader van was Claes Jansz, stuurman, voor haar vaders erf de som van 25 gulden.

III. Jacob Claesz, geboren in 1615.

Notitie bij Jacob: DTB 447 fol. 43 Amsterdam, d.d. 24-11-1637: Jacob Claesz, van Oldemarkt, varendgezel, 22 jaar op de Haerlemmerstraat, geen ouders hebbende, geassisteerd met zijn oom Mr. Matthijs, en Lijsbeth Jans van A. 21 jaar woont in de Gouwenaersteegh geassisteert met Giertje Everts haar goede bekende.

IV. Claesje Claes, geboren in 1617.

Notitie bij Claesje: DTB 450 fol. 137 Amsterdam, d.d. 12-2-1639: Cornelis Jansz, van Aalsmeer, woont in de Haarlemmerstraat geen ouders hebbende, geassisteert met zijn broeder Jan Jansz, en Claesje Claes, uit de Cuijnder, woont als voren oud 22 jaar geen ouders hebbende geassisteert met haar zuster Hilletje Claes.

V. Geesje Claes, geboren omstreeks 1618 (zie 1263).

 

 

2550 Herman Harmensz.

Notitie bij Herman: Bij zijn ondertrouw werd vermeld: “Harmen Harmensz jongesel ende Trijn Jans jongedochter beijde van Hoorn.

Hij trouwde op 10 augustus 1608 in Hoorn met

2551 Trijn Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Reijnutje Harmens, gedoopt op 13 oktober 1609 in Hoorn (zie 1275).

II. Willem Hermansz. Hij is gedoopt op 2 december 1610.

Notitie bij Willem: In deze periode werd in de doopboeken alleen de naam van de vader vermeld waarbij tevens vermeld werd van welke plaats hij afkomstig was. Er werden meerdere personen vermeld als Hermen Hermensz afkomstig van andere plaatsen. Alleen bij bovenstaand inschrijvingen werd vermeld dat de vader van Hoorn was.

 

 

2658 Fedde Idskes. Fedde is overleden in 1654.

Notitie bij Fedde: Groningen RA III x deel 39 fol. 340, d.d. 30-3-1658: Is gecompareerd voor Burgemeesteren en Raad Egbertien Jansen weduwe van wijlen Fedde Idskens ter eenre en Berendt Feddes caverende voor Willemtien zijn huisvrouw Idske Feddes caverende voor Aeltje Cornelis zijn huisvrouw, Jan Ballens en Lijckele Bennens als volmacht van Trijntien Jeeps weduwe van Claes Feddens, als legitima tutrix over haar minderjarige dochter Anneke Clasen woonachtig tot Oldeschot in Friesland, Berend Feddes als voornt. en Harmen Wolters voogden over wijlen Peter Clasens zoon bij wijlen Anneke Feddens, genaamd Peter Clasens, Mitsgaders Idske Haricks voor hemzelf, Eefien de weduwe van Jacob Harincks als legitima tutrix over haar minderjarige Jacob Jacobs, en daarbij Idske Feddes als voornt. Jogem Engelberts voogden over Suurt Harincks zijnde de voorsz. kinderen van Haringh Jacobs geprocreeerd bij Neeltje Feddens, deze laatste kinderen mede geauthoriseerd bij apostille van 21-2-1655, representerende de comprnt. te zamen en vervangende Lambert Jans Kuijper en Aeltien Feddens echteluiden allen gezamenlijk erfgenamen van Fedde Idskens ter andere zijde. Behouden en belijden hoe dat zij met malkander een scheidinge en delinge hadden gemaakt van alle zodanige goederen als wijlen Fedde Idskens en Egbertien Jans gedurende haar huwelijk met malkander hadden geposendeerd zulks in wegen nabeschreven.
Hierna volgt een overzicht van al de goederen door haar en Fedde Idskens bezeten.
Zie over Fedde Idskes een artikel in Gruoninga 24e jaargang 1979, blz 132 ev.

Hij trouwde met

2659 Egbertje Jansen.

Notitie bij Egbertje: In de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bevind zich onder no. UBM 98-28 een boekje getiteld: “Veelderhande liedekens, ghemaeckt uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijts in druck zijn uytgegaen. Noch is hier achter by gevoecht een Liedtboecxken van seer stichtelijcke liedekens.
Gedruckt voor Egbertje Jans weduwe van Fedde Idskens tot Groningen 1664.”
Colofon: Tot Haerlem gedruckt by Isaac van Wesbuch.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Nieltje Feddes (zie 1329).

II. Berend Feddesz.

III. Idske Feddesz.

IV. Claes Feddesz.

V. Anneke Feddes.

VI. Aeltje Feddes.

 

 

2722 Nicolaas Limpens, geboren omstreeks 1550. Nicolaas is overleden in 1621, ongeveer 71 jaar oud.

Notitie bij Nicolaas: smid, leenman "Minnekom" 1575. Hij woonde Hegge circa 1575 [Kreijns pag. 195]. De kinderen Agatha en Joannes en de echtgenotes van Nicolaus jr. worden door Kreijns niet vermeld.
Enkele lijnen Limpens te Schinnen zijn nog niet geïdentificeerd, zoals de 3 verschillende Arnolds, die voor verwarring zorgen. Vermoedelijk hebben meerdere familieleden te Oirsbeek gewoond. Hier nog niet geplaatst zijn o.a.: Leonardus Limpens gehuwd Barbara Peters (een zoon Joannes in 1632), Joannes Limpens gehuwd 1634 Elisabeth Baekerts/Rickerts uit Wehr (een zoon Arnoldus in 1634 en dochter Cornelia in 1637) Joannes Lumpens met Elisabeth/Catharina N.N.? (kinderen in 1637, 1641 en 1644). (gevens Wil Brassé)

Hij trouwde met

2723 Catharina N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Arnoldus Limpens. Arnoldus is overleden op 11 januari 1662 in Schinnen.

Notitie bij Arnoldus: landbouwer en smid te Nagelbeek, geboren 1580-1590 [Kreijns pag. 158 159].
Gehuwd voor de kerk op 20-11-1611 te Schinnen (rk) (getuige(n): onbekend), [Kreijns heeft twijfels over de huwelijksdatum in de transcriptie door pastoor Hoen. Deze oogt echter betrouwbaar, en ook chronologisch zijn er geen bezwaren tegen. Het voordeel van een later huwelijk zou vooral zijn dat dezelfde Arnold eerder gehuwd geweest kan zijn met Margaretha N.N.] met Maria (Meicken) Schaepkens, geboren ca. 1590, overleden op 28 10 1660 te Schinnen, "Mecken Scheupkens". Arnold Limpens was 2 10 1633 te Nuth doopgetuige bij een kind van Joannes Schaepkens en Maria (Baltissen?), dochter van Leonardus Schaepkens. (gegevens Wil Brassé).

II. Joannes Limpens. Joannes is overleden op 21 september 1653 in Schinnen.

Notitie bij Joannes: (Mogelijk hertrouwt in 1634 met Elisabeth Rickerts uit Wehr, overleden 1650?).
Gehuwd voor de kerk op 17 11 1615 te Schinnen (rk) (getuige(n): Zacharia textore et Neulke [geh. Arnold Limpens?] aan de Heijsterbr...), (van de vier opeenvolgende huwelijken die in november staan ingeschreven is niet geheel zeker dat ze op het jaar 1615 betrekking hebben, ze kunnen ook in 1620 hebben plaatsgevonden of in een tussenliggend jaar!) met Maria Meex, geboren ca. 1590? (gegevens Wil Brassé).

III. Mechtildis Limpens. Mechtildis is overleden op 28 november 1656 in Schinnen.

Notitie bij Mechtildis: Gehuwd voor de kerk (1) 1613 1614 met Godefridus Meex, geboren ca. 1580, overleden op 29 05 1639 te Schinnen, "Geurt Meex"? Mogelijk was hij eerder gehuwd met Isabella N.N. Hieruit te Schinnen gedoopt: Maria "Meents" 27 10 1609, Henricus Meex 1 8 1611. Zoon van Henricus Meex, leenman te Wolfhagen, en Agatha Gielen. Op 15 6 1634 overleden 2 kinderen van Geurt Mex "ex contagione" (tijdens een pestepidemie).
Gehuwd voor de kerk (2) op 20 02 1640 te Schinnen (rk) (getuige(n): Petra Pesch et Catharina Custers) met Petrus Habets, geboren ca. 1600? Peter Habets, weduwnaar van Schinnen, hertrouwde voor de dominee te Beek op 24 6 1657 met Anna Winckens uit Schinnen. Hieruit werden te Schinnen vier kinderen gedoopt. (gegevens Wil Brassé).

IV. Dionisius Limpens.

Notitie bij Dionisius: geboren voor 1600, overleden na 1629, hertrouwde Mechtildis Knoren uit Oirsbeek? Hieruit een zoon Joannes Limpens gehuwd met Maria Goerten alias Paulsen [Kreijns 161 162]. Gehuwd voor de kerk aug. 1621 te Schinnen (rk) (getuige(n): Sophia Lemmens, Nicola Lumpens). (gegevens Wil Brassé).

V. Cornelia Limpens. Cornelia is overleden op 5 september 1664 in Schinnen.

Notitie bij Cornelia: Gehuwd voor de kerk aug. 1621 te Schinnen (rk) (getuige(n): [So]phia Lemmens, Nicolas Lumpens et alijs multis), [Kreijns vermeldt het huwelijk abusievelijk in 1615, alsmede de doop van een zoon Nicolaus], met Lambertus Smeets (Smits, Lemmens), leenman Lovernaersgoed in Thull, geboren 1580 1600? Overleden op 23 07 1658 te Schinnen, (Op 20 2 1655 en 23 7 1658 overleed een Lemmen Smits. De eerste was vermoedelijk Lambertus jr., de tweede de vader.). Afstamming vermoedelijk; afgaande op de naam van zijn oudste zoon zouden nog als ouders van Lambert in aanmerking komen: Nicolaus Smits uit Hegge en zijn vrouw Catharina, die in 1611 en 1618 doopgetuigen waren, o.a. bij Joannes Smets alias Fabri en Gertrudis Rameckers uit Puth. Echter mijns inziens was deze Nicolaus Smits feitelijk Nicolaus Limpens, de smid uit Hegge, vader van Cornelia!
Mogelijke zusters van Lambert waren verder: Joanna Smets gehuwd Henricus Weiffels, en Anna Smets alias Van Hommert gehuwd Arnold Frissen. Deze Anna was volgens Kreijns echter een dochter van Leonardus van Hommert?
Een broer was verder misschien Sebastianus Smets alias Van Hommert gehuwd Maria Janssen, en misschien Martinus van Hommert gehuwd Maria Janssen? Zoon van Mathias (Tys) Smeets (Lemmens, Fabri), smid, leenman Lovenaersgoed in Thull. Waarschijnlijk was ook een zoon Bartholomeus Smeets gehuwd met Anna Baggen. Hieruit te Schinnen gedoopt Elisabeth 1654 en Mathias 1660. Een Anna Baggen overleed in 1680 en 1684, Bartholomeus Smeets overleed 1692, weduwnaar uit Thull. (gegevens Wil Brassé).

VI. Nicolaas Limpens. Nicolaas is overleden op 21 april 1659 in Schinnen.

Notitie bij Nicolaas: leenman, geboren voor 1600, overleden op 21 04 1659 te Schinnen, (of 19 01 1648?). Claes verhief in 1621 het leengoed Minnekom na de dood van zijn vader Claes Limpens de smid [Kreijns pag. 195]. Beide (vermoedelijke) huwelijken bleven schijnbaar kinderloos.
Gehuwd voor de kerk (1) 1620 te Hillensberg (D) (rk), "Klaessken Limpens in die Heicke" en "Trin in die Heicke" met Catharina N.N. Overleden op 16 02 1643 te Schinnen, "Trin Claes Lumpens vrouw", "Catharina uxor Nicolai Lumpens" werd als peettante vermeld Schinnen 30 6 1624 en 31 3 1630 (Nicolaas Limpens senior was in 1621 overleden).
Gehuwd voor de kerk (2) op 08 08 1647 te Schinnen (rk) (getuige(n): Matthia Pijls, Maria Lumpens, Judith ...) met Cornelia Weiffels, geboren ca. 1600? Mogelijk ook de dochter van Henricus Weiffels en Joanna Smeets? Dochter van Hubertus Weiffels en Catharina N.N. Hypothetisch; mogelijk ook een jonger echtpaar!! (gegevens Wil Brassé).

VII. Agatha Limpens, geboren omstreeks 1580 (zie 1361).

VIII. Gertrudis Limpens, geboren in 1605.

Notitie bij Gertrudis: Zij was gehuwd met Hermanus Geurten.

 

 

2728 Hermanus Spons, geboren omstreeks 1550.

Notitie bij Hermanus: Theoretisch. Gegevens Wil Brassé.

Hij trouwde met

2729 Mechtildis N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Henricus Spons, geboren omstreeks 1570 (zie 1364).

 

 

3200 Herman Huijsinck.

Notitie bij Herman: Volontaire protocollen Bredevoort 1615, fol. 10 d.d. 23-2-1615: Verschenen Willem Benninck en Temmele echtelieden die bekenden verkocht te hebben aan Herman Huijsinck en zijn bij Elsken ter Pelckwick zijn huisvrouwen zaliger verwekte kinderen en haren erven verkocht te hebben “Elffenhalven daler Drie suver Bredefortschen geweerden, den daler ad dertich stuver, den stuver tot Vijfftien placken,” jaarlijks op mei te verschijnen.

Hij trouwde met

3201 Elske ter Pelckwick.

Notitie bij Elske: Overleden voor 23-02-1615.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jenneken Huijsinck.

II. Jan Huijsinck, geboren in 1615 (zie 1600).

 

 

3202 Herman Laerbergh.

Notitie bij Herman: Volontaire Protocollen Bredevoort 1631, fol. 14 d.d. 7-3-1631 kopen Herman Laerberch en Lijsken zijn huisvrouw twee stukken land gelegen “opten Hasell voer Wenterswick” het ene gelegen aande ene zijde van het Vicarieland en aan de ander zijde Jenneken Wennincks land, en het ander ter beide zijden gelegen aan het Vicarieland en aan de andere zijde aan de Huijsinck Wijsche.
Verponding Winterswijk 1647: "Herman Laerberghs huis 16 dlr 24-0, 2 hoven daerbij 2 sp. esaeis 6-0- 8 Sch. boulant onder ’t Dorp in enscheiden stucken 16-13- 1/2 voeder hoeij gewas 1 1/2 dlr 2-5
Volontaire Protocollen Bredevoort 1653, fol 50, d.d. 17-1-1653: Verschenen Herman Laerberch en Lijsken echtelieden. Zij verklaren dat hun zoon Johan Laerberch enige landerijen had aangekocht en dat zij daarvoor de penningen verschoten hadden, en dat het gehele verschot was een som van 2300 dalers, waarvoor zij hadden aangenomen het erf en goed Wijskamp en het aan het goed Hoijckinck gelegen Pandtschillinck en dat zij daarmede voldaan zijn, uitgezonderd dat hun schoonzoon Johan Huijsinck na hun overlijden wegens verschot van de Lange Esch bij de Pelckwick gelegen, 174 dalers compenteert. Na hun overlijden zal hun zoon Johan Laerbergh hun behuising die zij num bewonen, erfelijk zal behouden en dat Johan Huijsinck hun huis staande tussen Gijsbert Truijen en Rutger Poelhuijs zal aannemen.

Hij trouwde met

3203 Lysken N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Berendken Laerbergh (zie 1601).

II. Johan Laerbergh.

Notitie bij Johan: Hij trouwde Geesken ten Kreill.

 

 

3204 Jan Huijninck.

Kind van Jan uit onbekende relatie:

I. Bartoldt Huijninck (zie 1602).

 

 

3206 Derrick Biteman.

Kind van Derrick uit onbekende relatie:

I. Jenneken Biteman (zie 1603).

 

 

3232 Jan Bloemers, geboren omstreeks 1620.

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

I. Wijgmoet Bloemers.

II. Jan Bloemers, geboren in 1650.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Winterswijk 30 december 1677 met Eelken Samberg.

III. Willem Bloemers. Hij is gedoopt op 30 oktober 1651 in Winterswijk.

IV. Gerrit Bloemers. Hij is gedoopt op 6 januari 1655 in Winterswijk.

V. Gerrit Bloemers. Hij is gedoopt op 18 november 1655 in Winterswijk.

VI. Hendrik Bloemers, gedoopt op 25 juli 1658 in Winterswijk (zie 1616).

VII. Berend Bloemers. Hij is gedoopt op 15 september 1660 in Winterswijk.

 

 

3234 Herman Martens, geboren omstreeks 1618.

Hij trouwde met

3235 Fijtken Martens.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Petronella Martens (zie 1617).

II. Grietje Martens, geboren in 1643.

Notitie bij Grietje: Zij is getrouwd Bredevoort april 1665 met Jan Stoffels.

 

 

3244 Willem Hijinck.

Notitie bij Willem: Hoofdbewoner van de boerderij Hijinck te Meddo.

Hij trouwde op 23 augustus 1643 in Winterswijk met de 21-jarige

3245 Geerdtken Boninckes, geboren in februari 1622.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wijnolt Hijinck (zie 1622).

II. Warner Hijinck. Hij is gedoopt op 7 januari 652 in Winterswijk.

Notitie bij Warner: Hij is getrouwd Winterswijk 9 maart 1679 Alken ter Hoeve.

III. Gerrit Hijinck, geboren in 1644.

Notitie bij Gerrit: Hij is getrouwd Winterswijk 13 mei 1671 met Marrije Heeminck.

IV. Berndjen Hijinck. Zij is gedoopt op 28 februari 1647 in Winterswijk.

V. Arent Hijinck. Hij is gedoopt op 6 mei 1655 in Winterswijk.

Notitie bij Arent: Hij is getrouwd Winterswijk 1681 met Metta Wissinck.

VI. Willemken Hijinck. Zij is gedoopt op 7 april 1656 in Winterswijk.

Notitie bij Willemken: Zij is getrouwd Winterswijk 1 februari 1683 met Willem Wissinck.

VII. Hendrick Hijinck. Hij is gedoopt op 23 mei 1659 in Winterswijk.

VIII. Hendersken Hijinck. Zij is gedoopt op 21 januari 1661 in Winterswijk.

Notitie bij Hendersken: Zij is getrouwd Winterswijk 13 mei 1695 met Jan Nijvelt.

IX. Stijne Hijinck. Zij is gedoopt in augustus 1663 in Winterswijk.

X. Stijne Hijinck. Zij is gedoopt op 4 december 1664 in Winterswijk.

 

 

3246 Willem Eelkinck alias Brinck, geboren omstreeks 1620.

Notitie bij Willem: Vanaf zijn huwelijk in 1644 tot 1664 wordt hij Ten Brincke genoemd. Na 1674 weer Eelkinck.

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 28 april 1644 in Winterswijk met de ongeveer 24-jarige

3247 Geertje te Brincke, geboren omstreeks 1620.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dersken Eelkinck (zie 1623).

II. Peter Eelkinck alias Brinck, geboren in 1650. Peter is overleden op 3 november 1727 in Winterswijk, 76 of 77 jaar oud.

Notitie bij Peter: Hij is getrouwd Winterswijk 2 mei 1697 met Hermken ter Haer, alias Oldenkamp, gedoopt Winterswijk 1 juli 1669, dochter van Herman Ooldenkamp en Jenneken ter Haer.

III. Lijsbeth Eelkinck alias Brinck. Zij is gedoopt op 25 juli 1652 in Winterswijk.

Notitie bij Lijsbeth: Zij is getrouwd Winterswijk 14 augustus 1684 met Jan Dooijkers alias Duijkinck.

IV. Jenneken ten Brinck. Zij is gedoopt op 7 mei 1654 in Winterswijk.

V. Geert ten Brinck. Hij is gedoopt op 16 november 1656 in Winterswijk.

VI. Warner ten Brinck. Hij is gedoopt op 23 mei 1659 in Winterswijk.

VII. Mette ten Brinck. Zij is gedoopt op 22 mei 1661 in Winterswijk.

VIII. Geert ten Brinck alias Eelkinck. Hij is gedoopt op 6 juli 1662 in Winterswijk.

Notitie bij Geert: Hij is getrouwd Winterswijk 23 januari 1692 met Harmken Katmans.

IX. Hendrick ten Brinck. Hij is gedoopt op 30 augustus 1665 in Winterswijk.

X. Geertje Eelkinck, geboren in 1667.

Notitie bij Geertje: Zij is getrouwd Winterswijk 6 juli 1698 met Geert Steuteler.

 

 

3248 Jan ter Baeck.

Hij trouwde in 1620 met

3249 Aeltje Rotgers.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jacob ter Baeck (zie 1624).

 

 

3252 Tobe Schulten van Ratum alias Heerkes, geboren omstreeks 1600.

Notitie bij Tobe: Woonde te Ratum-Winterswijk, overleden voor oktober 1675. Hij is getrouwd ca. 1650 met Aelken ten Honhof.
Op 25-2-1623 Koopt Tobe Schulten van Ratum zich vrij uit de hofhorigheid en wordt bouwman/eigenaar op het erf Heerkes te Ratum-Winterswijk.
Op 7-7-1653 verkopen Warner Broerinck en zijn vrouw Deve aan Tobe Schulten en zijn vrouw Aelken ten Honhof hun derde deel uit het erf Hericks te Ratum. Op diezelfde dag verschijnt Aelken ten Hoonhove, vrouw van Toebe Herekes geassisteerd met haar zwager Jan Schulte van Ratum.

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14 november 1624 in Winterswijk met

3253 Bienke Hubbelinck.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Joost Heerkers alias Heerincks, geboren omstreeks 1635 (zie 1626).

II. Jenneken Schulten, geboren in 1637.

Notitie bij Jenneken: Zij is getrouwd Winterswijk 24 augustus 1662 met Jan Ooisijnck.

 

 

3256 Albert Sevinck, geboren omstreeks 1630. Albert is overleden, ongeveer 88 jaar oud. Hij is begraven op 22 juli 1718 in Winterswijk.

Hij trouwde met

3257 Hilliken Wissinck. Hilliken is overleden op 22 juli 1678.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Berendken Sevinck.

Notitie bij Berendken: Zij is getrouwd Winterswijk 2 september 1690 met Geert Warnsinck, zoon van Wander Warnsinck.

II. Geesje Sevinck.

Notitie bij Geesje: Zij is getrouwd Winterswijk 18 november 1694 met Warner Geesinck, gedoopt Winterswijk augustus 1663, zoon van Tobe Geesijnck en Enneken Geesinck.

III. Joost Sevinck alias Balinck.

Notitie bij Joost: Hij is getrouwd Winterswijk 28 oktober 1699 met Gerdtken Helinck.

IV. Aeltjen Sevinck. Zij is gedoopt op 6 oktober 1661 in Winterswijk.

Notitie bij Aeltjen: Zij is getrouwd Winterswijk 1 juni 1683 met Berent Harmelinck gedoopt Winterswijk 25 maart 1660, zoon van Hendrick Harmelinck.

V. Derk Sevinck, geboren op 14 mei 1663 (zie 1628).

VI. Jenneken Sevinck. Zij is gedoopt op 27 mei 1677 in Winterswijk.

Notitie bij Jenneken: Zij is getrouwd Lichtevoorde/Winterswijk 28 oktober 1699 met Jan Benninck zoon van Derck Benninck en Elske Kreijll.

 

 

3258 Lammert Boeijinck alias Geesinck, geboren omstreeks 1650.

Hij trouwde met

3259 Enneken Geesinck.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Tobijken Boeijnck (zie 1629).

II. Jan Geesinck.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Winterswijk 7 maart 1717 met Janna Mensinck, dochter van Berend Mensinck.

III. Harmen Geesinck alias Heriks. Hij is gedoopt op 21 januari 1675 in Winterswijk.

Notitie bij Harmen: Hij is getrouwd Winterswijk 18 januari 1705 met Geesken ten Kotte.

 

 

3260 Berent Balinck. Berent is overleden in 1681.

Hij trouwde met

3261 Aelken N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Aelbert Balink, gedoopt op 20 november 1653 in Winterswijk (zie 1630).

II. Janna Balinck. Zij is gedoopt op 5 augustus 1655 in Winterswijk.

III. Berend Balinck. Hij is gedoopt op 1 november 1658 in Winterswijk.

IV. Anna Geertjen Balinck. Zij is gedoopt op 5 februari 1660 in Winterswijk.

 

 

3262 Jan Heelinck of Hekinck.

Kind van Jan uit onbekende relatie:

I. Geesje Heelinck, geboren omstreeks 1666 (zie 1631).

 

 

3312 Willem Hermsen Ruese ook wel Reuse, geboren in 1595. Willem is overleden op 24 juli 1657, 61 of 62 jaar oud.

Notitie bij Willem: Begraven Kampen, Bovenkerk 24 juli 1657; “Willem Hermse Ruijsse met sijn dochter.”
Begraven Kampen Bovenkerk 1628 “Willem Hermans Ruesen kijnt.”
Begraven Kampen, Bovenkerk, 18 juli 1653 “Willem Reusen dochterskindt.”
ORA 66 Kampen d.d. 14-11-1656: De erfgenamen van zal. Jhr Sijmon Glauwe Harstenhorst verkopen aan Swaentje Geerts erfgenamen een huis erf en weer gelegen in de Hofstraat, genaamt ‘De gouden leeuw’ tussen Willem Hermsen Reuse ter eenre en Casper Lindermans muntgezelle ter andere zijde, strekkende voor van de Hofstraat tot achter aan Casper Lindermans muntgezelle weer. Zie voor Casper Linderman no. 1660 van deze kwartierstaat.
ORA 64 Kampen, d.d. 18-6-1642: Willem Hermensz en Anneke Frericks zijn huisvrouw kopen een gerechte vierde part van een huis erf binnen deze stad Campen op de Olde Stichte gelegen tussen Johan Vaele ter eenre en Daniel Aeriensz ter andere zijde.
ORA 65 Kampen d.d. 5-9-1644: Jan Gerritsz verkoopt aan Willem Hermsen Reuse en Anneken Frericks Vos zijn huisvrouw een zeker vierde part van een huis en erf binnen deze stad Campen op de Cloestraat gelegen tussen Jan Saake ter eenre en Mr. Daniel Berent kistemaker ter andere zijde met een vrije uitgang tot achter de nieuwe muur.
ORA 140 Kampen, d.d. 20 juli 1657: Testament Willem Harmsz Reuse ‘cranck sijnde van lichame ande pest dan noch bij goeden verstaende’ en Annichien Frericks Voss zijn huisvrouw. Zij benoemen elkaar over en weer tot hun erfgenaam in alle na te laten goederen. Zij noemen hun kinderen Hermen Willemsz, Hendrikje Willems en Susanna Willems of haar nagelaten kinderen in haar plaats. Zij begeren dat de drie voorgenoemde kinderen zoveel uit de nagelaten goederen zullen genieten als hun zoon Frerick Willemsz genoten heeft. Voorts bekennen zij haar zoon Frerick Willemsz mede erfgenaam benevens haar andere nagelaten kinderen maar wel verstaande dat Frerick Willemsz van deze voorgenoemde nagelaten goederen niet verder dan die ‘blaedinge’ zal genieten en zo hij nog kinderen mocht procreren zo zullen die kinderen erven in haar vaders plaats, en wanneer die kinderen zullen overlijden zonder wettelijke geboorte na te laten dan zullen de goederen wederom erven op die zijde waar zij van gekomen zijn.

Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19 juli 1618 in Kampen met de ongeveer 23-jarige

3313 Anneken Fredericks Vos, geboren omstreeks 1595. Anneken is overleden, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op 21 oktober 1659 in Kampen.

Notitie bij Anneken: Notitie bij begraven: “Willem Hermsen Ruissen wijff.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Frederick Willemsz Vos. Frederick is overleden in 1666.

Notitie bij Frederick: Hij is getrouwd Kampen 15 april 1650 met Grietje Egberts Hartsuijcker.
Momberstelling Kampen 21-8-1666, Frerick Vos, overleden, gehuwd geweest met Greetien Egberts. Hun kinderen waren Willem Fredricksz, Egbert Fredricksz en Jan Fredricksz.

II. Gerrit Willemsz Steenbicker.

Notitie bij Gerrit: Hij was gehuwd met Fennichje Warners, weduwe Jacob Wessels van den Bergh.
ORA 143 Kampen, d.d. 26-10-1683: Testament Gerrit Willemsz Steenbicker en Fennichje Warners. Zij benoemen tot hun erfgenaam in de legitieme portie hun zoon Jacob Steenbicker. Zij wijzen hem daartoe een som van 1000 karolusguldens toe, waarvan de eerste 500 betaald wordt na de dood van de eerststervende van hun beiden en de andere 500 na de dood van de laatststervende van hun beiden. Zij noemt tot haar erfgenamen haar voorkinderen Jannichje, Wessel en Warner van den Bergh. Hij noemt tot zijn erfgenamen zijn drie neven Willem, Jan en Egbert Voss.

III. Hendrickje Willems.

Notitie bij Hendrickje: Zij trouwde Aelt Aeltsen
ORA Kampen inv.no. 141 fol 246v 25-11-1667. Testament Hendrickjen Willems weduwe Aelt Aeltsen. Zij benoemt tot haar erfgenamen haar broeder Gerrit Willemsz Steenbicker voor de helft en de kinderen van wijlen haar broeder Frederick Willemsz Vos, met namen Willem, Engbert en Jan Vos voor de andere helft. Zij legateert aan haar neef Willem Fredericksz Vos bovendien een som van 200 carolus guldens. Zij legateert aan haar tante Annigien Herms haar kleren en aan Reijnder Ruese een rozenobel en aan Annigien Peters Swart stof voor een nieuw jak.
Uit dit testament blijkt dat Fredrick Willemsz Vos en Gerrit Willemsz Steenbicker broers waren.

IV. Hendrikje Willems Reuse.

Notitie bij Hendrikje: Zij trouwde Claes Bartoldsen.
ORA Kampen inv.no 141 fol. 22v 21-10-1665 Testament Jennichjen Claes, dochter van wijlen Claes Bartoltsen en Hendrickjen Willems Reuse, ziek aan de pest. geassisteerd met haar mombers Arendt van Hardenbergh, Gerrit Willemsz Steenbicker en Roeloff Lambertsen Eeckholt. Zij legateert aan de familie van haar vaders zijde 2500 guldens alsmede aandelen in huizen te Groningen. Zij legateert aan haar oudtante Annegjen Herms (zie 6624.2) 200 carolus guldens en aan haar 3 voornoemde mombers elk 100 carolusguldens. Zij benoemt tot haar erfgenamen haar oom Frerick Willemsz Vos, voor de ene helft, “ende haer Hermen Ooms drie naegelaten kinderen met naemen Jan, Wijnolt en Hendrichien Herms.....” voor die andere helft, met dien verstande dat Frerick Vos van zijn erfenis niet meer zal hebben te genieten dan de jaarlijkse rente en inkomsten zo lang hij leeft. Na zijn dood zal het kapitaal vererven aan de voornoemde kinderen van zijn broer. Als de kinderen geen wettelijke geboorten zullen nalaten dan zullen de goederen komen te vererven aan haar moederszijde.
Uit dit testament blijkt dat Frerick Willemsz Vos en Hermen Willemsz Reuse broers waren. Genoemde Annegjen Herms was een zuster van Hermen Willems Reuse (6624).Uit het testament van Hendrickje Willems blijkt dat zij eveneens een kind was van Willem Hermensz Reuse.

V. Susanna Willems Reuse.

VI. Herman Willemsz Ruese ook wel Reuse, geboren omstreeks 1620 (zie 1656).

 

 

3328 Cornelis Claesz Euverst.

Notitie bij Cornelis: NA 5410 Wervershoof, d.d. 8-4-1692: Compareerden; Cornelis Claasz Euverts wonende aan de Noorddijk ter eenre, Pieter Cornelisz Euverts, Gerrit Cornelisz Euverts, Claas Cornelis Euverst, Jan Cornelisz Euverst allen mede wonende aan de Noorddijk, Jan Maardtsz van Broekoord getrouwd met Aagt Cornelis en Cornelis Jansz de Goede van Grootebroek getrouwd met Geert Willems de weduwe van Aerjen Cornelisz ter andere zijde. Zij verklaren accoord te zijn met de uitkoop en erfenis van Griet Pieters hun overleden moeder, huisvrouw van voorn. Cornelis Claasz Euverts.
Pieter Cornelis Euverts is aangedeeld een akker zaadland groot 100 roeden gelegen op de Nieuwedijk belendend het land genaamd De Mient-schaar ten oosten en Dirk Vetjen ten westen met nog 150 gulden aan geld,
Gerrit Cornelisz Euverst is aangedeeld aan een akker zaadland groot omtrent 100 roeden gelegen bewesten de Kerksloot in Otterland belendend Claes Cornelisz ten noorden en Theunis Jacobsz ten zuiden met nog mede de som van 150 gulden aangeld,
Claes Cornelisz Euverts is aangedeeld eerstelijk een akker zaadland groot 70 roeden gelegen in de Vickerij beoosten de Banscheiding belendend Teunis Jacobsz ten zuiden en Claes Pietersz ten noorden, item nog een akkertje van omtrent 45 roeden gelegen als voren belendend Meindert Jansz ten oosten en de Roo-weijd ten westen en nog de somme van 75 gulden,
Jan Cornelisz Euverts is gedeeld aan een huis en erf staande en gelegen aan de Noorddijk belendend Jooris Maartsz ten oosten en Pieter Schipper ten westen met de somme van 150 gulden,
Jan Maartsz, is gedeeld aan de somme van 350 gulden.
Cornelis Jansz de Goede is medegedeeld aan de somme van 350 gulden aan geld wegens moeders erfenis en nog aan 15 gulden 15 stuivers voor een verder accoord met hem gemaakt.

Hij trouwde met

3329 Griet Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Cornelisz Euverst.

Notitie bij Jan: DTB 20c Grootebroek, d.d. 20-3-1715: Jan Cornelisz Euverts voor ’t lijk van Claes Cornelisz Euverst overleden aan de Noorddijk op de Bangert.

II. Gerrit Cornelisz Euverst, geboren in 1633.

Notitie bij Gerrit: Hij is getrouwd Wervershoof 14 januari 1656 met Grietje Sijmons. zie bij 838.
NA 5411 Wervershoof akte 15 d.d. 24-2-1699 Compareerden Gerrit Cornelisz Euverst van de Bangert in huwelijk gehad hebbende Griet Sijmons ter eenre en Sijmon Gerritsz mede van de Bangert, Claes Gerritsz mede vandaar, Claes Meijndertsz van de Drie Werven getrouwd geweest met Dieuwer Gerrits, kinderen en erfgenamen van Gerrit Cornelisz Euverst en Griet Sijmons. Akte van boedelverdeling.

III. Pieter Cornelisz Euverst, geboren omstreeks 1635 (zie 1664).

IV. Catharina Cornelis Euverst. Zij is gedoopt op 10 februari 1640 in Wervershoof.

V. Agatha Cornelis Euverst. Zij is gedoopt op 2 februari 1642 in Wervershoof.

Notitie bij Agatha: doopgetuige Eva Pieters. Zij is getrouwd Wervershoof 25 januari 1666 voor de kerk met Jan Maartensz.

VI. Adrianus Cornelisz Euverst. Hij is gedoopt op 20 januari 1644 in Wervershoof. Adrianus is overleden in 1685, 40 of 41 jaar oud.

Notitie bij Adrianus: doopgetuige Eva Pieters. Hij is getrouwd Wervershoof 13 januari 1676 voor de kerk met Geert Willems, begraven Grootebroek 3 maart 1724. Zij is later getrouwd Grootebroek 21 januari 1686 met Cornelis Jansz de Goede, zoon van Jan Cornelisz de Goede.

VII. Nicolaas Cornelisz Euverst. Hij is gedoopt op 13 oktober 1646 in Wervershoof. Nicolaas is overleden, 68 jaar oud. Hij is begraven op 20 maart 1715 in Wervershoof.

Notitie bij Nicolaas: doopgetuige Eva Pieters. Hij is getrouwd Wervershoof 6 februari 1673 voor de kerk met Aafje Heertjes.
NA 5410 akte 31 d.d. 9-2-1692: Genoemd worden: Cornelis Theunis getrouwd geweest met Eeltje Heertjes, Jacob Heertjesz, Jan Heertjesz en Claes Cornelis Euvertsz als omen en Jooris Maartsz als oud-oom van Maartje Cornelis de dochter van Cornelis Theunisz en Eeltje Heertjes voornoemd.
NZ 5410 Wervershoof akte 69 d.d. 22-2-1696 Compareerden Claes Cornelis Euverst wonende aan de Noorddijk op de Bangert ter eenre en zijn zoon Pieter Claesz mede vandaar ter andere zijde. Pieter Claesz ontvangt zijn moederlijk erfdeel zijnde een huis en erf staande op de Bangert belend Trijn Jacobs ten oosten en Jan Jooris ten Westen en nog enkele percelen land aldaar gelegen.

 

 

3330 Sijmon Cornelisz.

Hij trouwde met

3331 Cornelisje Jacobs.

Kind uit dit huwelijk:

I. Maria Sijmons (zie 1665).

 

 

3332 Laurens Hermansz.

Hij ging in ondertrouw op 25 februari 1629 in Medemblik met

3333 Margaretha Teunis.

Notitie bij Margaretha: Zij kwam van de Wijsent, de Langereijs tussen Hoogwoud en Nieuwe Niedorp.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Herman Laurensz, geboren omstreeks 1637 (zie 1666).

II. Geertje Laurens. Zij is gedoopt op de 4e van een onbekende maand in 1639 in Wervershoof.

III. Trijntje Laurens. Zij is gedoopt op 1 december 1641 in Wervershoof.

Notitie bij Trijntje: doopgetuige Eduarda Teunis. Zij is getrouwd Wervershoof 8 mei 1661 voor de kerk met Jan Teunisz.

IV. Teunis Laurensz. Hij is gedoopt op 18 april 1644 in Wervershoof.

Notitie bij Teunis: doopgetuige avia matertera, d.i. de grootmoeder van moederszijde.

V. Eduarda Laurens. Zij is gedoopt op 2 januari 1647 in Wervershoof.

 

 

3334 Dirck Jansz, geboren in Onderdijk.

Hij ging in ondertrouw op 26 februari 1634 in Medemblik/Onderdijk met

3335 Lucia Outgers.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Afra Dircks, geboren in 1638 (zie 1667).

II. Digna Dircks. Zij is gedoopt op 30 augustus 1639 in Wervershoof.

III. Reijnou Dircks. Zij is gedoopt op 20 maart 1642 in Wervershoof.

IV. Maria Dircks. Zij is gedoopt op 29 juni 1644 in Wervershoof.

V. Trijntje Dircks, geboren op 11 november 1648 in Wervershoof.

 

 

3336 Jan Sijvertsz.

Hij trouwde op 21 juni 1627 in Medemblik met

3337 Cornelia Pieters.

Kind uit dit huwelijk:

I. Sijvert Jansz, geboren omstreeks 1630 (zie 1668).

 

 

3338 Freek Freeksz, geboren omstreeks 1590.

Notitie bij Freek: Zie ook 6740.

Hij trouwde met

3339 Trijntje Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Sijvert Freeksz, geboren in 1619.

Notitie bij Sijvert: Hij is getrouwd Wervershoof juni 1645 voor de kerk met Eduarda Pieters.

II. Meijndertje Freeks, geboren in 1621.

III. Freek Freeksz, geboren in 1622.

Notitie bij Freek: Hij is getrouwd Wervershoof Aldegondis Claasens (zie ook 3370).

IV. Cornelis Freeksz, geboren in 1624.

Notitie bij Cornelis: Hij is getrouwd Wervershoof 10 januari 1649 voor de kerk met Meijnarda Femmis.

V. Teunisje Freeks, geboren in 1632 (zie 1669).

VI. Pieter Freeksz, geboren in 1634.

Notitie bij Pieter: Hij is getrouwd Wervershoof 23 januari 1657 voor de kerk met Dieuwertje Pieters.

VII. Wigbertus Freeksz. Hij is gedoopt op 18 december 1639 in Wervershoof.

 

 

3340 Laurens Cornelisz.

Hij trouwde met

3341 Catharina Teunis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Pieter Laurensz ook wel Jacobsz (zie 1670).

II. Eva Laurens. Zij is gedoopt op 18 september 1640 in Wervershoof.

 

 

3346 Paulus N..

Kind van Paulus uit onbekende relatie:

I. Lijsbeth Paulus (zie 1673).

 

 

3352 Cornelis Luijtjesz.

Notitie bij Cornelis: ORA 5129 Grootebroek, d.d. 16-12-1658: Vermeldt een proces tussen Wouter Jansz getrouwd met Aeff Cornelis een dochter van Cornelis Luijtjesz en Trijn Volckerts ter eenre en Volckert Cornelisz mede een kind van Cornelis Luijtjesz en Trijn Volckerts ter andere zijde.

Hij trouwde met

3353 Trijn Volkerts.

Notitie bij Trijn: ORA 5129 Grootebroek, d.d. 18-1-1655: Trijn Volkerts weduwe Cornelis Luijtjesz eist van Jacob Luijtjesz molenaer fl. 250,0,0 wegens een obligatie van 26-5-1635.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Volkert Cornelisz alias Wittebaard (zie 1676).

II. Aef Cornelis.

Notitie bij Aef: Zij was gehuwd met Wouter Jansz.
ORA 5129 Grootebroek, d.d. 9-2-1660: Wouter Jansz getrouwd met Aef Cornelisdr. dochter van Cornelis Luijtjesz en Trijn Volkerts contra Volkert Cornelisz mede een kind van Cornelis Luijtjesz en Trijn Volkerts.

 

 

3368 Krijn Pietersz.

Hij trouwde met

3369 Cornelia Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Pieter Krijnsz Peetoom, gedoopt op 12 augustus 1645 in Wervershoof (zie 1684).

II. Gertrudis Krijns. Zij is gedoopt op 21 september 1647 in Wervershoof.

Notitie bij Gertrudis: doopgetuige Grietje Jans. Zij is getrouwd Wervershoof 29 november 1676 voor de kerk met Jacob Cornelis, geboren ca. 1646.

III. Maria Krijns. Zij is gedoopt op 6 november 1649 in Wervershoof.

Notitie bij Maria: doopgetuige Grietje Jans. Zij is getrouwd Wervershoof 30 januari 1678 voor de kerk met Sijmon Cornelisz Koosen.

IV. Cornelis Krijnsz. Hij is gedoopt op 2 november 1651 in Wervershoof.

V. Jacobus Krijnsz. Hij is gedoopt op 30 november 1654 in Wervershoof.

VI. Jacobus Krijnsz. Hij is gedoopt op 29 maart 1656 in Wervershoof.

Notitie bij Jacobus: doopgetuige Grietje Jans, amita, d.i. tante van vaderszijde. Hij is getrouwd Wervershoof 16 januari 1690 met Trijn Cornelis.

VII. Antonius Krijnsz. Hij is gedoopt op 17 maart 1659 in Wervershoof.

VIII. Elisabeth Krijns. Zij is gedoopt op 7 februari 1662 in Wervershoof.

IX. Antonius Krijnsz. Hij is gedoopt op de 20e van een onbekende maand in 1664 in Wervershoof.

 

 

3370 Freek Freeksz, geboren omstreeks 1620.

Notitie bij Freek: Zie ook 3338.3.
NA 5409 Wervershoof, d.d. 11-4-1683. Compareerden Gerrit Freeksz, Claes Freeksz, Geert Freeks allen van Driehuizen en Pieter Krijnsz van Onderdijk getrouwd met Marij Freeks en haar sterkmakende en de rato caverende voor haar minderjarige zuster Aaf Freeks ter eenre en Jan Jacobsz Breeuwer als oom en Joris Maartensz en Meijndert Jansz allen van de Noorddijk als wettige voogden met en benevens Jan Driksz Oostinje woonachtig in Lutjehoogkarspel over de nagelaten kinderen van Pieter Jacobsz Breeuwer en Teunisje Jacobs in haar leven wonende op Driehuizen met namen Geert Pieters, Marij Pieters, Rijndert Pietersz, Trijn Pieters, Jacob Pietersz en Olfert Pietersz ter andere zijde. Zij komen voor de boel en goederen van Freeks Freeksz en Teunisje Jacobs.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 8 april 1645 in Wervershoof met

3371 Aldegundis Claassens.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Margarita Freeks. Zij is gedoopt op 11 juli 1646 in Wervershoof.

II. Gertrudis Freeks. Zij is gedoopt op 7 oktober 1648 in Wervershoof.

Notitie bij Gertrudis: doopgetuige Trijn Cornelis. Zij is getrouwd (1) Wervershoof 16 januari 1668 voor de kerk met Pieter Jansz. Zij was gehuwd (2) met Claes Freeksz, geboren ca. 1648 .

III. Maria Freeks, gedoopt op 6 maart 1651 in Wervershoof (zie 1685).

IV. Gerardus Freeksz. Hij is gedoopt op 10 september 1653 in Wervershoof.

Notitie bij Gerardus: doopgetuige Anna Pieters. Hij is getrouwd Wervershoof 17 januari 1678 voor de kerk met Neel Jans.

V. Eva Freeks. Zij is gedoopt op 23 april 1656 in Wervershoof.

Notitie bij Eva: doopgetuige Anna Egidij. Zij is getrouwd Wervershoof 9 januari 1684 voor de kerk met Jan Teunisz.

VI. Nicolaas Freeksz. Hij is gedoopt op 8 december 1658 in Wervershoof.

Notitie bij Nicolaas: doopgetuige Brigitta Maartens. Hij is getrouwd Wervershoof 27 januari 1687 voor de kerk met Margarietha Laurens, dochter van Laurens Dirks en Aaf Dirks.

 

 

3382 Herman Jacobsz.

Hij trouwde met

3383 Vrouwtje Pieters.

Kind uit dit huwelijk:

I. Maria Hermans (zie 1691).

 

 

3392 N. Gijlinck.

Hij begon een relatie met

3393 N. N..

Kinderen uit deze relatie:

I. Bartholomeus Gijlinck (zie 1696).

II. Wessel Gijlinck. Wessel is overleden omstreeks 1704. Wessel trouwde in 1686 in Groessen met Willemken Roelofs.

 

 

3408 Albert Pietersz. Albert is overleden op 7 oktober 1684 in Zwaag.

Hij trouwde met

3409 Trijntje Pieters.

Notitie bij Trijntje: NA. Oosterblokker 367 d.d. 7-10-1684. Testament Trijn Pieters. Zij benoemt tot haar erfgenamen haar twee kinderen m.n. Pietertje Alberts en Jan Albertsz.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Pietertje Alberts.

II. Jan Albertsz, geboren omstreeks 1646 (zie 1704).

 

 

3420 Pieter Pietersz Oud.

Notitie bij Pieter: overleden voor 1688.
Archief Stede Westwoud no. 115 fol. 55 d.d. 18-8-1676: Pieter Pietersz Oud van Westerblokker heeft aangegeven dat hij voor hem en zijn zuster Geert Pieters die innocent is, zou passeren een rente brief van een som van 500 carilus guldens t.b.v. Jacob Tijmsz wonende te Amsterdam, hij stelt als hypotheek een stuk woudland gelegen te Westerblokker van 3 morgen 150 roeden belendend Ida Claas ten oosten en Cornelis Mazier en Hillegont Saskers ten westen.
Archief Stede Westwoud no. 115 fol. 57 d.d. 18-1-1677: Pieter Pietersz Oud van Westerblokker koopt van Pieter Jansz Sweed van Oosterblokker de gerechte helft van een stuk land genaamd Sweeds weijdje, met de koper gemeen, liggende te Westerblokker belendend met Joost Bruijning ten oosten en de erfgenamen van Klaas Pronck ten westen groot 2 morgen 250 roeden voor fl. 1178,00
Archief Stede Westwoud no. 116 fol. 5 d.d. 12-5-1677: Jan Cornelisz Visbien wonende te Hoorn verkoopt aan Pieter Pietersz Oud wonende te Westerblokker een stuk woudland gelegen te Westerblokker belend met Ida Claas ten oosten en Cornelis Masier ten westen groot 3 morgen 195 roeden voor fl. 4655, te betalen 1/3 gereed geld, 1/3 te mei 1678 en de resterende derde deel te mei 1679.
Archief Stede Westwoud no. 116 fol. 9 d.d. 8-9-1677: Pieter Pietersz Oud uit Westerblokker heeft aangegeven dat hij samen met Willem Taanman wonende te Hoorn als voogden over zijn zuster Geert Pieters die innocent is en voor haar zoude passeren een constitutie brief inhoudende de som van 1000,00 gulden waarvoor hij verbindt een stuk weiland toekomende de voorszegde Geert Pieters liggende te Westerblokker groot 1 morgen 117 roeden belendend met Joost Bruijning ten oosten en de erfgenamen van Claas Pronck ten westen en ten behoeve van Aris Heertsz Schotsman, koopman te Oosterblokker.
Archief Stede Westwoud no. 116 fol. 48 d.d. 1-7-1679: Pieter Pietersz Oud wonende te Westerblokker koopt van de voogden van de kinderen van Geert Cornelis een tuin beplant met aalbessenbomen gelegen in de banne van Westerblokker belendend Marij Pieters Buijtens ten oosten en Heijndrick Claesz Backer ten westen voor fl. 460,00.
Archief Stede Westwoud no. 117 d.d. 28-1-1686: Pieter Pietersz Oud wonende te Westerblokker koopt van Dirck Croock koopman te Hoorn een boerenhuis met erf of boomgaard waar het op staat benevens de tuinen daar beoosten en achter gelegen, groot tezamen 375 roeden gelegen aan de zuidzijde van de straat te westerblokker, gennaamd Het Blauwe Huis, belendend met Mieuws Cort ten oosten en Joost Bruijnings erfgenamen ten westen voor 1400 gulden.
NA 367 Blokker, akte 140, d.d. 26-4-1690: Akte ten name van Claas Jansz Clomp ter eenre en Joris Pietersz en Willem Melisz Walraven geswagers en ook voor hun moeder Trijn Joris en broeder Claas Pietersz en zuster Marij Pieters. Zij verklaren dat hun vader Pieter Oud voor 1688 overleden is.

Hij trouwde met

3421 Trijntje Joris. Trijntje is overleden op 12 november 1703.

Notitie bij Trijntje: Archief Stede Westwoud no 119, fol 59, d.d. 29-12-1692: Genoemd Trijn Joris weduwe Pieter Pietersz Oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Klaas Pietersz Oud.

Notitie bij Klaas: Hij is getrouwd (1) Westwoud 21 januari 1696 met Trijn Pieters. Hij is getrouwd (2) Westwoud 24 augustus 1714 met Stijntje Jacobs.

II. N. Pieters Oud.

Notitie bij N.: Zij was gehuwd met Willem Melisz Walraven.

III. Marij Pieters Oud.

IV. Joris Pietersz Oud ook wel Koopman, geboren omstreeks 1667 (zie 1710).

 

 

3422 Elbert Cornelisz Decker. Elbert is overleden op 31 december 1700.

Notitie bij Elbert: Archief Stede Westwoud no. 119, fol. 70, d.d. 25-10-1694 (collaterale successie) wordt Elbert Decker genoemd als mede-erfgenaam van Maarten Jansz. Deze Maarten Jansz werd in ditzelfde archief no. 119 d.d. 15-7-1692 genoemd als broeder van Elbert Jansz Decker. Deze Elbert Jansz Decker werd in no.118 van dit archief respectievelijk d.d. 1-6-1687 en 21-3-1689 genoemd als broeder van Brecht Jans en Marij Jans. Uit de beschreven nagelaten goederen blijkt dat deze 2 zusters en 2 broers tezamen eigenaar waren dezelfde stukken grond, namelijk: Een stuk land gelegen te Westerblokker groot 219 roeden; een boom-tuin beplant met allerhande bomen te Westerblokker groot 160 roeden; een stuk weiland groot 1 morgen 525 roeden en een stuk land gelegen te Spanbroek groot 1 morgen 156 roeden.
Na het overlijden van Maarten Jansz, de laatste erfgenaam van zijn broer en zusters, verkochten zijn erfgenamen (waaronder de genoemde Elbert Decker) de hierboven beschreven stukken grond.
ORA 4740 Westwoud, d.d. 18-3-1695 en ORA 5566 Spanbroek, d.d. 1-6-1695: Verkopen de erfgenamen van Maarten Jansz, hun neef, de hierboven beschreven stukken grond. De erfgenamen zijn ieder voor 1/8e part: Elbert Cornelisz Decker te Zwaag Ydje Cornelis weduwe van Yff Arisz te Limmen, Maarten Willemsz te Hoorn en zijn zwager Claas Cornelis en diens kind Maartje Claas eveneens te Hoorn, Brecht Willems weduwe Gerrit Heijnsz te Rustenburg, Lijsbeth Cornelis weduwe Jacob Jansz te Edam en zij voor haar broeder Pieter Cornelisz te Axwijk en Elbert Sijmonsz te Spierdijk.
NA 2289 Hoorn d.d. 20-4-1709 Compareerde Pieter Cornelisz Kieft wonende onder Haringhuizen en Gerrit Cornelisz Kieft wonende in Zwaag broeders van Trijntje Cornelis weduwe van Pieter Pietersz Kluijff (Schuijff) nu onlangs in Zwaag overleden als last hebbende van dezelve Trijntje Cornelis en haar zoon Vechter Jansz en voor beiden de rato caverende ter eenre en Joris Koopman in Westerblokker en Cornelis Decker in Zwaag schoonzoon en zoon van Reijnouw Wiggers weduwe van Elbert Decker mede wonende in Zwaag, ten overstaan van Klaas Rentenaar, Dirck Kuijlboer en Pieter Taetsz Jongh allen in Zwaag geaccordeerd en overeengekomen, dat zij comparanten volkomen kennis hadden van de testamenten van Pieter Pietersz en Griet Wiggers gepasseerd voor notaris Reijer Elisz te Oosterblokker d.d. 27-8-1694 (niet meer aanwezig) en van Pieter Pietersz Schuijff d.d. 16-11-1708 voor notaris Barend Hofmeester te Hoorn (in dit testament vermaakt hij fl. 400,00 aan Vechter Jansz en zijn boel en goederen aan zijn tegenwoordige huisvrouw Trijn Cornelis). Reijnouw Wiggers ontvangt 10 ducatons en Vechter Jansz de voornoemde 400,00 gulden. Verder zal de boel en goederen gedeeld worden tussen Trijn Cornelis en Reijnouw Wiggers, ieder voor de helft.

Hij trouwde met

3423 Reijnou Wiggers. Reijnou is overleden op 5 mei 1710.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelisje Elberts Decker.

Notitie bij Cornelisje: Zij is getrouwd Westwoud 26 augustus 1712 met Jan Maartensz.

II. Pieter Elbertsz Decker.

Notitie bij Pieter: Hij was gehuwd met Trijn Joris.

III. Anna Elberts Decker.

Notitie bij Anna: Zie ook bij 846.5.

IV. Cornelis Elbertsz Decker. Cornelis is overleden op 18 februari 1736 in Zwaag.

Notitie bij Cornelis: Hij is getrouwd Nibbixwoud 7 februari 1712 met Sijtje Jans Gielis, dochter van Jan Dirksz Gielis en Griet Jans. Zie bij 906.

V. Trijntje Elberts, geboren omstreeks 1680 in Zwaag (zie 1711).

 

 

3426 Cornelis Jansz.

Hij trouwde op 2 februari 1653 in Wervershoof met de ongeveer 20-jarige

3427 Brigitta Maartens, geboren omstreeks 1633.

Notitie bij Brigitta: Mogelijk was zij uit een eerder huwelijk van Maarten Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maarten Cornelisz. Hij is gedoopt op 1 april 1654 in Wervershoof.

II. Afra Cornelis, gedoopt op 6 december 1655 in Wervershoof (zie 1713).

III. Bihildis Cornelis. Zij is gedoopt op 7 december 1657 in Wervershoof.

IV. Maarten Cornelisz. Hij is gedoopt op 8 mei 1660 in Wervershoof.

V. Jan Cornelisz. Hij is gedoopt op 9 februari 1662 in Wervershoof.

VI. Jan Cornelisz. Hij is gedoopt op 21 december 1664 in Wervershoof.

VII. Maria Cornelis. Zij is gedoopt op 13 februari 1669 in Wervershoof.

 

 

3428 Jacob Adriaensz ook wel Pietersz.

Notitie bij Jacob: DTB 15 Medemblik d.d. 18-11-1640 Jacob Arijaensz jonkgesel van Broekoort en Imme Doedes jongedochter van de Lagedijck.

Hij trouwde op 17 november 1640 in Medemblik met Im Doedes. Het kerkelijk huwelijk tussen Im en Jacob vond plaats op 17 november 1640 in Wervershoof.

3429 Im Doedes.

Notitie bij Im: Vermoedelijk overleden tussen september 1676 en 15 november 1679. In augustus 1676 was zij nog doopgetuige bij haar kleindochter Adriana Doedes. In november 1679 werd een kleindochter naar haar vernoemd. zie bij 1714.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Adriana Jacobs. Zij is gedoopt op 13 februari 1642 in Wervershoof.

II. Doede Jacobsz, gedoopt op 1 januari 1644 in Wervershoof (zie 1714).

III. Pieter Jacobsz. Hij is gedoopt op 24 december 1645 in Wervershoof.

IV. Conrnelis Jacobsz. Hij is gedoopt op 16 april 1648 in Werverhoof.

V. Conrelis Jacobsz. Hij is gedoopt op 29 juni 1649 in Wervershoof.

 

 

3430 Hermanus Pietersz.

Hij trouwde op 9 januari 1640 in Wervershoof met

3431 Elisabeth Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Adriana Hermans. Zij is gedoopt op 9 april 1640 in Wervershoof.

II. Sigeberta Hermans. Zij is gedoopt op 6 september 1641 in Wervershoof.

III. Pieter Hermansz. Hij is gedoopt op 20 oktober 1643 in Werverhoof.

IV. Pieter Hermansz. Hij is gedoopt op 24 december 1644 in Wervershoof.

V. Conrnelis Hermansz. Hij is gedoopt op 8 maart 1646 in Werverhoof.

VI. Pieter Hermansz. Hij is gedoopt op de 4e van een onbekende maand in 1647 in Wervershoof.

VII. Pieter Hermansz. Hij is gedoopt op 1 mei 1649 in Wervershoof.

Notitie bij Pieter: doopgetuige Vrouwtje Pieters. Hij is getrouwd Wervershoof 1 oktober 1674 voor de kerk met Ida Cornelis.

VIII. Grietje Hermans, gedoopt op 8 januari 1651 in Wervershoof (zie 1715).

 

 

3440 Dirck Cornelisz Botjager, geboren omstreeks 1596.

Notitie bij Dirck: NA 1161 akte 2, Enkhuizen d.d. 28-4-1669. Genoemd wordt Dirck Cornelisz Botjager wonende in ’t westeinde van Enkhuizen, oud 73 jaar. NA 918 akte 160 Enkhuizen, d.d. 28-1-1625. Compareerden: Dirck Cornelisz, Teunis Cornelisz als broeders en erfgenamen van Trijn Dirks, alsmede Teunis Harksz hun zwager. Zij verklaren voldaan te zijn met de helft van de goederen van hun zuster Trijn Dirks. De handtekening van Dirck Cornelisz komt overeen met die uit 1669.

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18 januari 1619 in Enkhuizen met

3441 Anna Outgers.

Notitie bij Anna: NA 842 Enkhuizen, d.d. 12-8-1620. Testament Anna Outgers, huisvrouw van Dirck Cornelisz wonende in ’t westeinde van Enkhuizen. Zij noemt haar ouders Outger Jansz en Cornelisje IJsbrands.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Dirksz Bot ook wel Botjager (zie 1720).

II. Trijn Dircks Botjager.

Notitie bij Trijn: Zij is getrouwd (1) Enkhuizen 10 januari 1654 met Jacob Pietersz Schooneman, geboren ca. 1630, wonende in de Nieuwe Ban, begraven Bovenkarspel 31 december 1674, waarschijnlijk zoon van Pieter Cornelisz Schooneman (3444) en Griet Pieters (3445).
Tussen 1654 en 1680 werden 5 kinderen begraven te Bovenkarspel van Jacob Pietersz Schooneman.
NA 1169 akte 63 Enkhuizen, d.d. 14-9-1681. Comp. Trijn Dirks wed. Jacob Pietersz Schooneman en tegenwoordig getrouwd met Jan Claasz Boots. Zij verklaart ten verzoeke van Cornelis Dirksz Botjager, Wouter Tulp en zijn zuster Aaf Broeren, nagelaten kinderen van Luduw Dirks, mitsgaders Cornelis Sluijters getrouwd hebbende Veerduw Dirks, allen kinderen en kindskinderen van Dirk Cornelisz Botjager.
NA 1129 Enkhuizen fol 6, d.d. 28-1-1681. Jacob Pietersz Schooneman, overleden, gehuwd geweest met Trijn Dirks Botjager, vader van Pieter en Antje Jacobs. Alsmede Teunis Pietersz Schooneman oom van vaderszijde over genoemde kinderen.

III. Veerdu Dircks Botjager. Zij is begraven op 3 december 1683 in Bovenkarspel.

Notitie bij Veerdu: Zij is getrouwd (1) Enkhuizen 26 december 1654 met Sijmon Pietersz. Zij was gehuwd (2) met Sijmon Sluijtersz.

IV. Luduw Dircks Botjager.

Notitie bij Luduw: Zij is getrouwd Enkhuizen 13 februari 1650 met Broer Woutersz Tulp.

 

 

3442 Hillebrand Pietersz.

Notitie bij Hillebrand: Hij was gehuwd (2) met Griet Douwes, overleden in juni 1666
NA 1046 Enkhuizen akte 40, d.d. 10-9-1653. Testament Hillebrand Pietersz en Griet Doedes. Hij noemt zijn 2 kinderen; Aef en Sou Hilebrands geprocreëert bij zijn eerdere huisvrouw Aef Pieters.
NA 1047 Enkhuizen, akte 180, d.d. 1-6-1660: Compareerde Griet Doedes weduwe van Hilbrant Pietersz. Zij benoemt tot haar enige en universele erfgenaam Sou Hilbrants, tegenwoordig huisvrouw van Cornelis Dirksz en dochter van voornoemde Hilbrant Pietersz.

Hij trouwde met

3443 Aef Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Souw Hillebrands (zie 1721).

II. Aef Hillebrands.

 

 

3444 [waarschijnlijk] Pieter Cornelisz Schooneman, geboren in 1600.

Notitie bij Pieter: NA 1015 Enkhuizen akte 245, d.d. 25-2-1644: Compareerde Pieter Theunisz Speck te Bovenkarspel in huwelijk gehad hebbende Dieuw Pieters en verklaarde bewezen te hebben aan Pieter Cornelisz Schooneman mede woonachtig te Bovenkarspel in huwelijk hebbende Griet Pieters zuster van voornoemde Dieuw Pieters een som van 200 gulden en een gerechte derde part van 800 roeden land gelegen te Bovenkarspel afgekomen van Teet Pieters de moeder van voornoemde Dieuw en Griet Pieters. Zijn huis- of handmerk komt overeen met die van Reijner Pietersz Schooneman genoemd in 1635.

Hij trouwde met

3445 Griet Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. [vader:waarschijnlijk] Cornelis Pietersz Schooneman. Hij is begraven op 8 januari 1679 in Bovenkarspel.

Notitie bij Cornelis: 7-11-1665 en 9-10-1671 begraven te Bovenkarspel twee kinderen van Cornelis Pietersz Schooneman.

II. Pieter Pietersz Schooneman.

Notitie bij Pieter: 7-6-1655 en 13-10-1668 begraven te Bovenkarspeltwee kinderen van Pieter Schooneman.
Hij had uit een eerder huwelijk 2 zonen en een dochter. Hij is getrouwd (2) Grootebroek 3 oktober 1672 met Aafje Freeks.

III. Freek Pietersz Schooneman, geboren in 1625.

IV. [vader:waarschijnlijk] Teunis Pietersz Schooneman, geboren omstreeks 1628 (zie 1722).

V. Jacob Pietersz Schooneman, geboren in 1630.

Notitie bij Jacob: Zie bij 3441.2

 

 

3464 Dirck Sijvertsz van der Molen ook wel Kleijn, geboren omstreeks 1615.

Notitie bij Dirck: Hij trouwde (2) Medemblik 5 maart 1667 Wapje Jans, weduwe, beiden van Medemblik.
ORA 5401 fol. 253v, Medemblik, d.d. 13-10-1670: Compareerden Dirck Sijvertsz, poorter dezer stede ter eenre en Pieter Jansz en Willem Gerritsz voogden over de twee kinderen genaamd Sijmon en Sijvert Dircksz van den eerste comparant uit zaliger Trijn Jansdr, deszelfs eerste huisvrouw geprocreëerd, ter andere zijde. Zij comparanten willen te boekstellen en registreren het mondelinge contract dat zij vier jaar geleden voor het aangaan van het huwelijk met zijn tegenwoordige huisvrouw Wapje Jansdr. betreffende hun moeders erfenis. Ieder van de kinderen zal volgens het mondelinge contract genieten een som van fl. 98,00 en gezamenlijk de som van fl. 196,00. Hiervoor verbindt hun vader Dirck Sijvertsz (als onderpand) zijn huis en grond genaamd “De Vier heemskinderen” staande op de Heeresteeg binnen deze stad.
NA 3212 Medemblik d.d. 22-6-1679: Dirk Sijvertsz burger dezer stede, mede-erfgenaam van zal. Jan Sijvertsz van der Molen tot Haarlem, te kennen gevende dat de andere mede-erfgenamen hadden volmachtig gemaakt Albert Jansz van Dam die getrouwd is aan een dochter van van zal Pieter Sijvertsz tot Hoorn en Pieter Cornelisz Rembrandtsz voorzoon van Anna Rembrands die de weduwe is van gemelde Pieter Sijvertsz wonende te Niedorp, om de boedel te beneficiëren.

Hij trouwde met

3465 Trijn Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Sijmon Dirksz van der Molen ook wel Kleijn, geboren omstreeks 1641 (zie 1732).

II. Sijvert van der Molen ook wel Kleijn, geboren in 1647.

Notitie bij Sijvert: Hij is getrouwd (1) Medemblik 15 oktober 1672 als Sijvert Dirksz Kleijn met Lijsbeth Jans,
Twee kinderen van Sijvert Dirksz, met name Jan uit het eerste huwelijk en Jacob uit het tweede huwelijk, huwden beiden met de familienaam Van der Molen. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen gedoopt:
1, Jan Sijvertsz, gedoopt Medemblik 23-9-1674, doopggetuige Wapje Jans (zie boven en ook bij 1732)
2, Dirk Sijvertsz, gedoopt Medemblik 1-10-1679, doopgetuige Antje Jacobs (zie bij 1732)
3, Trijntje Sijverts, gedoopt Medemblik 25-12-1681, doopgetuige Antje Jacobs
Sijvert Dirksz is getrouwd (2) Medemblik 15 juli 1684 als Sijvert Dirksz van der Molen met Trijntje Jacobs, geboren rond 1658 .
NA 3206 fol 174 Medemblik, akte huw. voorw. Sijvert Dirksz van der Molen weduwnaar en Trijntje Jacobs jongedochter. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen gedoopt:
1, Jacob Sijvertsz, gedoopt Medemblik 24-6-1686
2, Aefje Sijverts, gedoopt Medemblik 14-9-1689, doopgetuige Geertje Jans
Hij is getrouwd (3) Medemblik 23 april 1690 als Sijvert Dircksz van der Molen met Trijn Jacobs.

 

 

3480 Jan Kroon.

Hij trouwde met

3481 Dorte Hermans. Dorte is overleden omstreeks 1685.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maarten Jansz Kroon (zie 1740).

II. Geert Jans Kroon.

Notitie bij Geert: Zij was gehuwd met Willem Gerritsz. Een huwelijk is te Medemblik niet gevonden. Van hen werden de volgende kinderen te Medemblik NH gedoopt:
1, 20-6-1666 Jan, getuige Dorte Hermans
2, 9-3-1670 Dieuwertje, getuige Dorte Hermans
3, 17-8-1672 Jan, getuige Dorte Hermans
4, 28-1-1676 Meijns, getuige Dorte Hermans

III. Dieuwer Jans Kroon.

Notitie bij Dieuwer: Zij is getrouwd Medemblik 22 november 1670 met Heijndrik Heijndriksz. Van hen werden volgende kinderen te Medemblik NH gedoopt:
1, 24-11-1671 Jan, getuige Dorte Hermans
2, 2-9-1674 Weijberich, getuige Bregt Hermens

IV. Lijsbeth Jans Kroon.

Notitie bij Lijsbeth: Zij is getrouwd Medemblik 4 november 1673 met Gerrit Jansz Wiering. Van hen werd te Medemblik NH gedoopt;
1, 27-6-1674 Lijsbeth, getuige Dorte Hermans

 

 

3488 Foecke Egbertsz.

Notitie bij Foecke: Hij is getrouwd (1) Blokzijl 14 april 1651 met Aaltje Lubberts.
Trouwboek Blokzijl, d.d. 14 april 1651: Foecke Egbertsz zoon van Egbert Foeckesz jm tot Blokzijl en Aaltje Lubberts dochter van Lubbert Jansen.
Trouwboek Blokzijl d.d. 22 januari 1654: Foucke Egbertsz weduwnaar van Aeltje Lubberts buiten de Noorderpoort en Trijntje Dercks dochter van Derck Albertsz op het Noorderhoofd

Hij trouwde op 22 januari 1654 in Blokzijl met

3489 Trijntje Derks.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Egbert Foekesz (zie 1744).

 

 

3492 Meijndert Dircksz Apperlo, geboren op 15 april 1615.

Notitie bij Meijndert: NA 1283 Amsterdam akte 88 d.d. 3-6-1641: Compareerden voor notaris Henrick Schaeff, Carstiaen Carstiaensz van Londen oud LX jaar en Mr. Meijndert Dircx Apperloo chirurgijn oud omtrent XXVI jaar beiden wonende binnen deze stede, ca. 1638 uitgevaren geweest met het jacht “De Braeck” in dienst van de West Indische Compagnie, en hebben verklaard ten verzoek van Henrickgen Jacobsdr. Weduwe van sa. Jan van Erp, geweest commandant over de militie op het eiland Curaçao in West Indië, hoe waar het is dat zij getuigen de voorsz. commandant zeer wel en familiair hebben gekend, dewelke in april 1640 met hen en anderen met het voorsz jacht De Braeck op een tocht op het zelfde jacht ziek geworden is en de laatste mei daaraan in zelfde jaar overleden is. Mr. Meijndert verklaarde verder dat hij hem noch tijdens zijn leven noch tijdens zijn sterven nooit heeft horen of enige mondelinge of schriftelijke makingen of dispositie van uiterste wille, of dat hij aan iemand enige somme van penningen of klederen of anders gelegateerd gemaakt of besproken heeft.
DTB ondertrouw Giethoorn d.d. 14-4-1644: Meijnert Dircksz Apperlo, van Amsterdam (en) Jannetjen Hendricks van Geijthoorn
RA Zwolle toegang 78 inv.no. 87, d.d. 24-2-1663: Zijn verschenen Mr. Jacob Apperlo en Hendrik Hendriksz als momberen over de kinderen van zal. Mr. Meinert van Apperlo en hebben verklaard en bekend dat Wolter Jan Coops Saecken getrouwd met de weduwe van Mr. Meinert heeft mogen innen en ontvangen van Hendrik Jansz Spronck alzo de tweede termijn als dezelve uit kracht van een koopbrief van een half huis op maart 1662 is verschenen en dat zij derhalve tegen de persoon van Hendrik Jansz Spronck of op het verkochte halve huis geen pretenties of acties zullen maken.

Hij trouwde, 28 jaar oud, op 14 april 1644 in Giethoorn met

3493 Jantje Hendricks.

Notitie bij Jantje: Zij hertrouwde Giethoorn, 3 maart 1661 Wolter Jansz Coops Saecken
DTB Giethoorn 3-3-1661: Wolter Jansz, jonckgeselle (en) Jantjen Hendricks weduwe van zal. Mr. Meijnaert van Aperloe, beyde van Geithooren
Toegang 78, inv. no. 2776, d.d. 21-1-1662: Sieuwert Claesz Schurinck en Jantje Alberts verklaren schuldig te zijn aan Wouter Jan Coops en Jan Hendricks zijn huisvrouw de somma van 203 gld 7 stuivers uit kracht ten dele van geleverd turf en ten dele van verschoten penningen vermogens een obligatie van 1-3-1657, dewelke bij deze geannuleerd wordt.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirk Meijndertsz (van) Apperlo, gedoopt op 9 maart 1645 in Giethoorn (zie 1746).

II. Hendrick Meijndertsz Apperlo. Hij is gedoopt op 15 september 1646 in Giethoorn.

III. Pietertje Meijnderts Apperlo. Zij is gedoopt op 17 oktober 1648 in Giethoorn.

IV. Hendrick Meijndertsz Apperlo. Hij is gedoopt op 31 augustus 1651 in Giethoorn.

V. Annetje Meijnderts Apperlo. Zij is gedoopt op 20 september 1653 in Giethoorn.

 

 

3494 Roelof Claesz. Roelof is overleden in december 1667.

Notitie bij Roelof: Toegang 78 RA Zwolle, inv.no. 2776. Tussen 1658 en 1662 verklaarden een vijftal kopers aan Roelof Claesz en Ytje Sijnis schuldig te zijn wegens koop en levering van een nieuw getimmerd karveelschip, namelijk:
15-6-1658 Hendrik Hendriksz en Greetje zijn huisvrouw fl. 1200,00
(In deze akte wordt niet over een nieuw schip gesproken)
25-5-1659 Gerrit Cornelisz fl. 2327,00
28-7-1660 Jacob Claesz en Vroukje Meijnes zijn huisvrouw fl. 2480,00
3-8-1661 Jacob Jansz en Lijsbeth Jans zijn huisvrouw fl. 2677,00
4-1-1662 Jan Albertsz Dercks en Mettjen Gijsen zijn huisvrouw fl. 2757,00
Zie: Toegang 78 RA Zwolle, inv.no. 2776
RA. Zwolle, toegang 78, inv. no. 89, d.d. 18-12-1667: Zijn gecompareerd Roelof Jansz en Hendrik Jacobsz Keuter als berichtelijke gestelde mombaren over de drie nagelaten kinderen van Roelof Claesz bij zal. IJtgen Sijmons in echte geprocreëerd, en hebben deze voornoemde staat en inventaris van goederen van die drie minderjarige kinderen als te weten Annetje, Sijna en Claesje Roeloffs bij loting toegevallen goederen aan deze berichte overgegeven en doen protocolleren, te weten:
Een rentebrief staande op Jantje Coops van 300 gld
Nog een rentebrief staande op de weduwe Sijmon Alberts van 500 gld
Nog een scheepsbrief staande op Hendrik Thonisz van 488 gld
Nog een rentebrief houdende op Adriaen Jansz van 600 gld
Nog aan geld in het sterfhuis en in buil behouden op 210 gld 10 stuivers
Item is Sijna en Claasje Roeloffs wegens hare minderjarigheid geaccordeerd en toegestaan vooruit de voorn. boedel te ontvangen van een scheepsbrief staande op Peter Thonisz een somma van 300 gld
Eindelijk is bij scheiding so die voorzegde mombaren met Johan Willemsz en zijn huisvrouw Sjoucke Roeloffs hebben gehouden den voorzegde twee minderjarige kinderen Sijna en Claasje toegedeeld om van die voorzegde 210 gld 4 stuivers te ontvangen de somma van 37 gld 6 stuivers. Met welk voorzegde huis en staat van goederen die voorszegde mombaren verklaren te vreden te wezen.

Hij trouwde met

3495 Ytje Sijnis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Antje Roelofs (zie 1747).

II. Sijna Roelofsz Knotsenburg.

Notitie bij Sijna: Hij trouwde (1) Annetje Jans Ruijter, en trouwde (2) Blokzijl 31 mei 1705 Aaltje Hendriks Bretten.

III. Claesje Roelofs.

 

 

3514 Jonkheer Reijnt van Renoij, geboren in 1620.

Notitie bij Jonkheer: Lidmaat NH Gem. Giethoorn 1643. Schout van Giethoorn.

Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 20 januari 1643 in Giethoorn met

3515 Gesina Wilms.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Willem van Renoij. Hij is gedoopt op 3 augustus 1645 in Giethoorn.

II. Margaretha van Renoij, gedoopt op 14 maart 1647 in Giethoorn (zie 1757).

III. Arent Hendrik van Renoij. Hij is gedoopt op 26 december 1648 in Giethoorn.

IV. Catharina Margaretha van Renoij. Zij is gedoopt op 19 maart 1651 in Giethoorn.

V. Aert van Renoij. Hij is gedoopt op 18 september 1653 in Giethoorn.

VI. Reijnier Catharina van Renoij. Hij is gedoopt op 18 december 1653 in Giethoorn.

VII. Aert van Renoij. Hij is gedoopt op 26 december 1655 in Giethoorn.

 

 

3584 Jan van Wees.

Notitie bij Jan: NA 208 Haarlem, fol. 120v, d.d. 26-11-1660: Testament Jan van Wees Mr. Kleermaker en Aeltje Pieters zijnde zuster en broeder van halve bedde. Hij noemt tot zijn erfgenamen Cornelis Jansz van Wees zijn ‘heelder’ broeder voor de ene helft en Aeltje Pieters zijn halve zuster voor de andere helft. Na zijn overlijden moeten zijn erfgenamen aan Catharina Cornelis die tegenwoordig bij hem woont uitkeren fl. 500,00. Hij legateert aan Harmen Jansz Wijntgens zijn halve broeder wonende te Gouda fl. 50,00. Hij legateert aan Jan Jansz Wijntgens zijn halve broeder wonende te Monnickendam. Hij legateert aan al zijn hele en halve broederskinderen een zilveren lepel.
Aaltje Pieters nomineert de voorz. Jan van Wees haar halve broeder voor de helft en Cornelis Jansz van Wees wonende te Medemblik voor de andere helft. Zij legateert aan Catharina Cornelis die bij haar woont fl. 600,00. Zij legateert aan Grietje Cornelis wonende te Medemblik haar ronde rok met koorde geboort. Zij legateert aan Harmen Jansz Wijntgens haar halve broeder wonende te Gouda fl. 50,00 en aan Jan Jansz Wijntgens en Pietertje Jan Wijntgens zijn dochter wonende te Monnickendam tezamen fl. 50,00.

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

I. Jan Jansz van Wees.

II. Cornelis Jansz van Wees, geboren omstreeks 1609 (zie 1792).

 

 

3586 Hieronymus Hieronymusz Cloet.

Notitie bij Hieronymus: Hij was getrouwd (1) met Trijntje Jellis.
DTB 762a fol. 269 Amsterdam, d.d. 31-1-1609: Jeroen Jeroensz Kloet, van Vlieland, wedr. van Trijntje Jellis, wonende in de Hasselaerstraat en Grietje Jans van Medemblik, wed. van Claes Diericxz, wonende te Medemblik.

Hij ging in ondertrouw op 31 januari 1609 in Amsterdam met

3587 Grietje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hieronymus Hieronymusz Cloet. Hij is gedoopt op 1 oktober 1609 in Amsterdam.

II. Jannetje Heironymus Cloet, gedoopt op 4 januari 1611 in Amsterdam (zie 1793).

III. Trijn Hieronymus Cloet. Zij is gedoopt op 27 september 1612 in Amsterdam.

 

 

3588 Cornelis Cornelisz Olij, geboren omstreeks 1557. Cornelis is overleden omstreeks 1625, ongeveer 68 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: Leefde nog 1620.
Ao 1588, 1594/95, 1603, 1605 en 1616 vermeld als een der kandidaten bij verkiezing van een Burgemeester. Genoemd op de rol van schutters van Medemblik d.d. 27-5-1591.
Ao 1606, 1607, gekozen tot Armevoogd.
ORA 5232 Medemblik, d.d. 16-1-1613. Cornelis Cornelisz Olij oud omtrent 56 jaar en Pieter Allardsz omtrent 25 jaar leggen een verklaring af ten verzoeke van Ellardt Claesz m.b.t. tot de verkoop van een stuk land.
Oudarchief Medeblik inv.no. 1009, Ao 1606, haardsteden geld: “Cornelis Cornelisz Olijs huijs heeft twee haertsteeden ende moet daervan geven 3 ponden
Oudarchief Medemblik inv.no 1010, Ao 1638 haardstedengeldg genoemd: Cornelis Olijs erven 1 schoorsteen.

Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:

I. Ewout Cornelisz Olij.

Notitie bij Ewout: Hij was gehuwd met Marij Jansdr.
ORA 5399 Medemblik, d.d. 1632: Compareerden voor Weesmeesters der stad Medemblik Marij Jansdr. Weduwe van Ewout Cornelisz Olij geassisteerd met Hilbrant Jansz en Jan Claesz Kistenmaker als voogden van haar. Zij heeft haar kinderen verwekt bij voorn. Ewout Cornelisz hun vaders erfenis bewezen..Compareerden mede Jan Cornelisz Olij en Maerten Jansz van der Wolff als omen en voogden van de kinderen.

II. Anna Cornelis Olij, geboren in 1590.

Notitie bij Anna: Zij was gehuwd met Maarten Jansz van der Wolff, overleden Medemblik 5 april 1662, zoon van Jan (Wiggertsz) van der Wolff en Magdalena Maartens, die verder nog als kinderen hadden: Wiggert Jansz van der Wolff en Barbara Jans van der Wolff (Zie hier onder bij Jan Cornelisz Olij).
Anna Olij en Maarten Jansz van der Wolff hadden als kinderen: Jan Maartensz van der Wolff, Ewout Maartensz van der Wolff en Marritje Maartens van der Wolff.
NA 3185 Medemblik, d.d. 19-5-1664. Akte waarbij Anna Cornelis weduwe van zal. Maerten Jansz van der Wolff haar zoon Ewout van der Wolff noemt.

III. Jan Cornelisz Olij, geboren in 1592.

Notitie bij Jan: Hij was gehuwd met Barbara Jans van der Wolff, dochter van Jan (Wiggertsz) van der Wolf en Magdalena Maartens. (Zie hier boven bij Anna Cornelis Olij).
Zij hadden als kinderen: Cornelis Jansz Olij, Meijnou Jans en Jan Jansz van der Wolff, getrouwd Medemblik 22-4-1640 Hilgont Claesdr.
NA 3165 Medemblik, d.d. 20-1-1651: testament Jan Cornelisz Olij en Barbara Jans. Zij noemen hun drie kinderen Cornelis Jansz Olij, Meijnou Jans en Jan Jansz van der Wolff.
ORA 5235 Medemblik d.d. 30-3-1622. Maarten Jansz van der Wolff eist van Jan Outgersz en Jan Cornelisz Olij (zijn zwager) betaling van 1600,00 wegens koop en leverantie van zijn schip.
NA 3201 Medemblik d.d. 27-2-1676: Testament Meijnou Jans. Zij noemt haar twee broedersdochters Maartje Cornelis Olij en Elbrich Jans van der Wolff. Verder noemt zij haar broeders Jan van der Wolff en Cornelis Jansz Olij.
NA 3200 Medemblik d.d. 2-3-1677: Compareerden Jan van der Wolff, Cornelis Olij, Meijnou Jans, Jan Theunisz Hoorn getrouwd met Meijnou Herckes, Cornelis Hendricksz Cooperslager getrouwd met Trijn Herckes, Dirck Lourens Opperdoes getrouwd met Lijsbeth Herckes, Dieuwer Ewouts, Griet Ewouts, Cornelis van der Raa, Aafje Cornelis van der Raa, Maartje Cornelis van der Raa en Aafje IJsbrants, allen zusterlingskinderen ende naaste fideiicomissaire erfgenamen van zal. Frederiks Dircksz Bode in die qualiteit eisers contra Claes Hercksz Glop en Evert Hendricksz Nieuwlant als voogden over de kinderen van Dirck Cornelisz Vroom en Trijn Fredericks Wentels erfgenamen van Anna Dircks boode die de goederen van haar broeder Frederick Dircksz Boode bezeten had.
(Zie verder bij 1794 en 7176.3).

IV. Herck Cornelisz Olijkan ook Olij, geboren in 1594 (zie 1794).

 

 

3590 Frans Pietersz Floor, geboren omstreeks 1577 in Medemblik. Frans is overleden in 1643, ongeveer 66 jaar oud.

Notitie bij Frans: Mr. scheepstimmerman, geboren ca. 1577, overleden eind 1643. Hij was gehuwd (2) met Marij Jans, geboren ca. 1577. Schepen van Medemblik 1617.
ORA 5398 Medemblik, d.d. 11-4-1603: Akte t.n.v. Frans Pietersz Floor die zijn kind genaamd Anna Frans geteeld bij zijn overleden huisvrouw Appolonia Jans haar moeders bewijs geeft in tegenwoordigheid van Jan Jacobsz Lobs grootvader van het kind.
ORA 5233 Medemblik, d.d. 11-1617 Vermeldt: "Heeft Frans Pietersz Floor als nieuw gekoorene Raedt ofte Vroetschap deeser steede nae dat hem ’t octroij vande zelve Vroetschap ende den eede daerinne begreepen bij deselve ende expresselijck was voorgeleesen, den behoorlijcken eede aen handen vande E. Officier Mr. Volckert Cornelisz gedaen in presentie vande E: Sijmon Jansz Louwiesz en Sijmon Schaer als Burgemeesteren deeser steede.
ORA 5233 Medemblik, d.d. 10-1-1618: Genoemd wordt Frans Pietersz Floor oud omtrent 41 jaar. Hij werd genoemd als Schepen en Raad en Vroedschapslid, Mr. scheepstimmerman op de werf "Bijl slot" te Medemblik d.d. 20-2-1618. Nog genoemd in ORA 5235 Medemblik, d.d.10-7-1625.
Oudarchief Medemblik invno 1009 Ao 1606 haardstedengeld: Frans Pietersz huijs dat nu bewoont wort door Mr. Heijndrick heeft eene schoorsteen daervan betaelt moet worden 1 pond 10 s
Oudarchief Medemblik inv.no 1011 Ao 1644, haardstedengeld, Frans Pietersz Floor (op de Bankert) 2 schoorstenen (betaalt) 2 ponden.
Oudarchief Medemblik verpondingen ca. 1665:
Frans Pietersz Floor erven, huis 5-12-18
Nog haar ledig erf 1-5-0
Nog het huis op de Oude Haven 6-17-8

Hij trouwde met

3591 Apolonia Jans. Apolonia is overleden omstreeks 1603.

Kind uit dit huwelijk:

I. Anna Frans, geboren omstreeks 1601 (zie 1795).

 

 

3600 Claes Sijmonsz Vlaer, geboren in 1560 in Winkel. Claes is overleden in 1623, 62 of 63 jaar oud.

Notitie bij Claes: ORA 5694 Nieuwe Niedorp, d.d. 7-2-1607: Aris Pietersz van Winkel als geordonneerde voogd van de kinderen van Trijn Reijersdr. geprocreëerd bij Claes Sijmonsz Vlaer, geassisteerd met dezelve Claes Sijmonsz Vlaer haar vader, verkopen aan Sijmon Claesz de rechte contingente portie van het land de voorszegde kinderen aangeerft van sal. Anna Pietersdr. van de Westermoerbeek, als de gerechte 5e part in twee percelen land groot tezamen omtrent 6½ geers leggende te Niedorp op de Westermoerbeek groot omtrent 6½ geers, de een leggende in Niedorp op de Westermoerbeek, de ander groot omtrent in het geheel drie geers belendend hebbende Griet Jacobsdr. ten oosten en louijs Cornelisz ten westen de ander groot omtrent in het geheel 3½ geers leggende in de banne van Barsingerhorn belend aldaar met Claes Jansz Stins ten zuiden en Trijn Saskers ten noorden.
NA 3881 Nieuwe Niedorp, d.d. 11-6-1623. Testament Claes Sijmonsz Vlaer. Hij noemt zijn zonen Cornelis, Jan, Willem en Sijmon Claesz Vlaer.
ORA 5695 Nieuwe Niedorp, d.d. 13-3-1628: Sijmon en Willem Claesz Vlaers, gebroeders van de Langereijs in Winkel, verkopen aan Heijndrick Claesz molenaer onze mede poorter een vrije akker zaadland groot omtrent 15 snezen en 12 roeden leggende in onze banne van Nieuwe Niedorp omtrent de viersprong aan de oosterweg belendend Dirck Sijgers ten noorden en Sijmon Willemsz ten zuiden.

Hij trouwde met

3601 Trijn Reijers.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Willem Claesz Vlaer (zie 1800).

II. Sijmon Claesz Vlaer, geboren in Winkel.

Notitie bij Sijmon: Hij was gehuwd met Neel Jans, dochter van Trijn Jans.
ORA 5638 Winkel d.d. 14-6-1622: Akte ten name van Sijmon Claesz Vlaer nu wonende te Hoorn. Hij noemt zijn vader Claes Sijmonsz Vlaer.

III. Reijer Claesz Vlaer.

IV. Cornelis Claesz Vlaer.

V. Pieter Claesz Vlaer.

VI. Jan Claesz Vlaer.

Notitie bij Jan: NA 3881 Nieuwe Niedorp, d.d. 6-9-1623; Testament Jan Claesz Vlaer. Hij noemt zijn broeders Cornelis Claesz, Willem Claesz en Sijmon Claesz Vlaer.

 

 

3602 Maerten Jansz Sijbercarspel. Maerten is overleden omstreeks 1611.

Notitie bij Maerten: ORA 5493 Hoogwoud, d.d. 15-3-1634: Zijn gecompareerd Jan Pietersz Laen wonende te Medemblick als man en voogd van Ael Maertens en Pieter IJsbrandsz als man en voogd van Aeff Maertens erfgenamen van zal. Maerten Jansz Sijbercarspel, in zijn leven wonende in de Hoogwouder Weere, quiteren aan Willem Claesz Vlaer haren zwager, tezamen de gerechte 3e part van een stuk land groot in ’t geheel omtrent 5 morgen, met de gerechte 3e part van een huis daarop staande, mitsgaders nog een half morgen belendend Pieter Cornelisz Doets ten zuiden en Cornelis Jansz Breets ten noorden en Jacob Allertsz ten oosten

Hij trouwde met

3603 Griet Pieters.

Notitie bij Griet: Zij was later gehuwd met Pieter Adriaensz.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Lijsbeth Maertens (zie 1801).

II. Ael Maertens.

Notitie bij Ael: Zij trouwde Jan Pietersz Laan. Later woonde zij te Medemblik.

III. Aef Maertens.

Notitie bij Aef: Zij trouwde Pieter IJsbrandsz.

 

 

3608 Jan Pietersz Heijligh.

Notitie bij Jan: Wordt 1610-1613 vermeld in de Abbekerkerweere in de Noordeweel voor de huizen.
Oudarchief Abbekerk inv.no. 10: Leggers en kohieren der belastingen Ao 1610: Jan Pietersz Heijligh een huijs geestimeert op 0-5-10
Nog XIc XXV roed after zijn huijs geestimeert het morg. op XI st. bedr(aeght)1-0-14
Nog iiii ½ c gecomen van Jan groot Aris geestimeert het morg op X st. bedr 0-7-8
Nog VIIIc LXXXVII ½ roed gecomen van zijn moer geestimeert t morg op X st. bedr. 0-14-12
Idem inv.no 10, Ao 1612, Jan Pietersz Heijligh in de Noordeweel voor de huijsen: 1 morgen Vc XXV roed in oncosten inde molens ii morgen 1c XXVI roed
Nog ii ½ c in concosten Cornelis Sijms acker inde molens ii ½ c VII roed
Nog 1 morgen XXXVII ½ roed in oncosten genaempt Cornelis Sijms lant inde molens 1 ½ morgen LXXV roed
Nog iiii ½ c in oncoste genaempt Jan prooters lant inde molens iiii c XXXVII ½ roed
Idem inv.no. 10 Ao 1613, Jan Pietersz Heijligh met zijn kinderen, daer ’t huijs op staet VIIIc XXV roed voorde huijsen
Nog van Cornelis Sijms weijdge ende seedlant Vc LXXXVII ½ roed voor de huisen.

Hieruit:

I. Jan Jansz Heijligh (zie 1804).

 

 

3616 Jan Reijersz Snevert ook wel Elinck, geboren omstreeks 1563 in Schagen. Jan is overleden in 1627 in Nieuwe Niedorp, ongeveer 64 jaar oud.

Notitie bij Jan: Woonde op de Snevert onder Schagen.
Te Schagen werd hij vóór 1599 genoemd als; Jan Reijersz Elinck van de Snevert, of Jan Reijersz Snevert. Na 1599 werd vermeld; "Jan Reijersz Elinck nu wonende te Nieuwe Niedorp". Te Nieuwe Niedorp werd hij aanvankelijk vermeld als; Jan Reijersz van Schagen. Later als "Jan Reijersz Snevert." Schagen, ORA 5837, d.d. 10-2-1587: "Jan Reijersz Eelings vanden Snevert wert gecondemneert omme Cornelis Sentes te vrijen ende granderen van het meesterloon van de quetseure bij den voorsz Jan Reijersz de voornd. Cornelis Sentes aengedaen."
Schagen, ORA 5839 fol 54v d.d. 29-8-1595: "Schepen condemneren Jan Pietersz Grootes ende Cornelis IJeffsz volgende haere bekentenisse op reeckeninghe gedaen omme Jan Reijersz Eling te betaelen naer inhouden zijn bescheijt vande spaensche reijse mits reeckenende tusschen dit ende veertien daghen hebbende insinuatie."
ORA 5889 Schagen d.d. 13-3-1607. Genoemd worden Jan Reijersz Elings poorter te Nieuwe Niedorp en zijn broeder Aris Reijersz.
ORA 5695 Nieuwe Niedorp, d.d. 19-2-1627: Jan Reijersz Schagen bekent gekocht te hebben van Jan Pietersz Langendijk een stuk land van 3 1/2 geers leggende Bovenpaad belend met Willem Jacobsz ten oosten en Griet Dircks ten westen voor fl. 275,00.
Verpondingsregister Ao 1621 Nieuwe Niedorp aan de Hogezijde: Jan Reijersz Snevert van Schagen:
Het erf in dijk en schot met hetgeen aan het erf gekomen is, 3½ snees. Nog het weidje achter het huis 16 roe, nu aan het huis 12 roe, Nog groedland bovenpaad aan de Drieboom komende aan het pad eendeels gekomen van Jan Jansz Smit 5 geers 1 snees (Jan Jansz Smit was gehuwd met Trijn Wouters de zuster van Marritje Wouters die de schoonmoeder was van Jan Reijersz Snevert).
Nog groedland achter de huizen gekomen van Dirck Jansz Keuck belendend de kinderen van Aeriaen Jacobsz Moerbeek ten oosten en het cappelerij weidje ten westen 2 geers.
Nog binnenpaads 3 geers 5½ snees gekomen van Nies Jans belendend het Roemsventen oosten en het erfje van Geert Jans ten westen.
Nog zaadland over de gemeente brug gekomen van Aeriaens Jacob Dircksz belend de Westerweg ten oosten Cornelis Claesz Kruijff ten westen 9 snees 10 roe
Nog huurland de Cappelerij bovenpaad groot 7 geers 1 snees 10 roe.

Hij ging in ondertrouw, ongeveer 36 jaar oud, op 17 januari 1599 in Nieuwe Niedorp met de ongeveer 22-jarige

3617 Griet Dircks Keuck, geboren omstreeks 1577.

Notitie bij Griet: GA Nieuwe Niedorp, verponding 1628: Griet Dircksdr. weduwe Jan Reijersz Snevert geassisteerd met Willem Dircksz haar broeder, zegt haar vier kinderen toegedeeld te hebben haar vaders erve en bij dien Reijer Jansz en Willem Jansz toegedeeld te hebben het Dreijboomsventgen Bovenpaad groot omtrent 6 geers, Marritje Jans 2 akkertjes de een oder de stenenrug en de andere buiten groot omtrent 9 snees en Trijn Jans 2 geers in geld en 3½ geers Bovenpaad. Griet Dircks doet afstand van deze goederen en wijst haar kinderen 2000 gulden toe en behoud zelf 1000 gulden.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Reijer Jansz Snevert.

II. Marritje Jans Snevert. Marritje is overleden in 1659.

Notitie bij Marritje: Ongehuwd, klopzuster.
Verpondingsregister Ao 1641 Nieuwe Niedorp: Maritgen Jansdr. zuster van Willem Jansz Snevert.
Groedland achter de huizen groot 2 geers 2 snees gekomen van Dirck Jansz Keuck belendend met Roemsven ten oosten en de Cappelerij weitje ten westen
Groedland binnenpaad groot 3 geers 5½ snnes gekomen van Nies Jans belendend Roemsven nu Jan Kasterkom ten oosten en Pieter Maertsz Fecke ten westen
Het Cappelerij weitje binnenpaads groot 3 geers 2 snees belendend Marritje Jans bovengen. Ten oosten en Pieter Maertsz Fecke ten westen.

III. Trijn Jans Snevert.

Notitie bij Trijn: Zij is getrouwd Nieuwe Niedorp 24 maart 1630 met Cornelis Jacob Allertsz Hoochsaet. Dat Trijn Jans de zuster was van Willem Jansz staat vermeld bij no. 1808
NA 2003 Hoogwoud d.d. 25-3-1672. Akte van boedelverdeling van de kinderen van wijlen Cornelis Jacobsz Aldertsz en Trijn Jans.
In de registers van de Leenkamer van Hoogwoud 1472-1645 werd in 1625 vermeld: Een zaadland genaamd Hooge zaat in Hoogwoud aan de Langereis bij de brug naar Nieuwe Niedorp gebruikt door Jacob Allertsz en Eijdt Jacobs.
Mogelijk de ouders van Cornelis Jacob Allertsz.

IV. Willem Jansz Snevert, geboren omstreeks 1610 (zie 1808).

 

 

3618 Claes Pietersz Oomis, geboren omstreeks 1586.

Notitie bij Claes: Inv. no. 69.4 G.A. Nieuwe Niedorp Ao 1641 verpondingsregister. Aan de Lagezijde: Claes Pietersz Oomes, nu Cornelis Claesz Oomes:
Groetland achter zijn huis met het akkertje daaraan, strekkende tot aan de Herberg, groot tezamen 7 geers met nog het huis: Aangedeeld aan Cornelis Claesz Oomes
Nog zaadland over de Herbergsloot van Cornelis Willemsz, groot 2 geers belendend Jan Cornelis Langendijk ten oosten en Pieter Jacobsz ten westen: Aangedeeld aan de kinderen van Trijn Claes namenlijk Aecht, Marritje en Arijaen Jansdr.
Nog zaadland aan de westzijde van de Westerweg groot 10½ snees belendend de Westerweg ten oosten en Cornelis Claesz Kruijff ten westen: Hier aangedeelt aan Trijn Jans mede een dochter van Trijn Claes. Garbrand Thonisz getrouwd hebbende Trijn Jans wijst dit land op Willem Jansz Snevert als koper.
Nog groedland over de Gouwsloot de helft van 6 geers gemeen met Jacob Jan Dircksz, belendend Hilbrand Maertensz Kieft ten oosten en Pieter Jacobsz ten westen: Hier aangedeeld aan Jacob Jansz Wit mede een zoon van Trijn Claes
Nog groedland tussen het Pad en de Langereijs onderdeel in 7 geers is gemeen met Jacob Jan Dircksz, groot zijn deel 6 geers belendend Anna Pieters ten westen en Aerian Eijkes erven ten oosten: Hier aangedeeld aan Willem Jansz Snevert getrouwd met Marritje Claes voor de ene heflt en Claes Pietersz de zoon van Anna Claes voor de wederhelft. Willem Jansz heeft in 1667 gedeeld op zijn dochter Griet Willems
Nog groedland met een bijl aan de Nieuweweg groot 5 geers 3 snees belendend met de Nieuweweg en Jan Aeriaensz ten oosten en het naast voorgaande land ten westen: Dit ad idem aan Willem Jansz en Claes Pietersz. Willem Jansz gedeelt met Griet Willems zijn dochter.
Nog weiland achter het huis van Jacob Jan Dircksz de helft van 9 geers onderdeel met Jacob Jan Dircksz belendend Jan Adriaensz Koopman ten oosten en Pieter Jansz ten westen groot zijn deel 4½ geers: Dit ad idem aan Willem Jansz en Claes Pietersz. Willem Jansz gedeeld op zijn dochter Griet Willems
Nog groedland aan de Ter Dieckerweg groot 3 ½ geers belendend Jacob Cornelis Baertszsaat ten oosten en die weg ten westen: Dit ad idem Willem Jansz en Claes Pietersz. Willem Jansz gedeeld op zijn dochter Griet. 1668 wijst Garbrant Arijaensz getrouwd met Griet Willems de helft van dit land mede aan op Claes Pietersz voorsz.
Nog zaadland omtrent de Wijzend achter Michel Aeriaenszland groot 7 snees belendend Jan Stolpsland ten oosten en Jan Wits erfgenamen ten westen: Jacob Jansz Wit hier aangedeeld zijnde wijst dit op Pieter Willemsz voor zijn zoon Claes Pietersz hiervoren genoemd als koper.
NA 3888 Nieuwe Niedorp, d.d. 22-4-1650; testament Claes Pietersz Oomis Claes en Anna Ariaens. Zij noemen tot hun universele erfgenamen hun kinderen en kindskinderen m.n. Cornelis Claesz, Pieter Claesz, Marritje Claes, Neel Claes en Griet Claes en de nagelaten kinderen van Trijn Claes en het nagelaten kind van Anna Claes m.n. Claes Pietersz.
ORA 5733 Abbekerk, fol. 558, d.d. 19-9-1669: Jacob Jansz Wit wonende aan de Lagezijde te Lambertschaag. Hij verklaart schuldig te zijn aan Pieter Claesz Oomis wonende te Winkel en aan Jannetje Jacobs weduwe van Cornelis Claesz Oomis wonende te Niedorp en aan Claes Pietersz wonende aan de Langereijs tezamen Fl. 500,00 als borgtocht t.b.v. Pieter en Jan Dirkcsz Booneter.

Hij ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 29 december 1610 in Nieuwe Niedorp met

3619 Anna Ariaens.

Notitie bij Anna: Kohier van de 1000e penning 1654 Nieuwe Niedorp: Anna Arijaens met haar zoon Cornelis Claesz Oomis, aangeslagen voor 8000 gulden kapitaal.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Marritje Claes (zie 1809).

II. Pieter Claesz Oomis.

Notitie bij Pieter: Trouwde Nieuwe Niedorp 8 april 1644 Trijn Gerrits.

III. Cornelis Claesz Oomis.

Notitie bij Cornelis: Hij is getrouwd Nieuwe Niedorp 22 juli 1657 met Jannetje Jacobs.
Het kohier van de 1000e penning 1667 vermeldt: “Cornelis Claesz Oomis 2500 gulden kapitaal en de kinderen van Cornelis Claesz en Arijaen Jans (zijn moeder) 4000 gulden kapitaal.

IV. Neel Claes Oomis.

Notitie bij Neel: trouwde (verm.) Nieuwe Niedorp 4 oktober 1648 Jacob Gerritsz, van Koedijk.

V. Griet Claes Oomis.

Notitie bij Griet: Zij is getrouwd Nieuwe Niedorp 24 september 1651 met Jan Jacobsz Bleeker.

VI. Anna Claes Oomis.

Notitie bij Anna: Zij trouwde Nieuwe Niedorp 29 januari 1641 Pieter Willemsz.

VII. Trijn Claes Oomis.

Notitie bij Trijn: Zij trouwde Nieuwe Niedorp 7 januari 1630 Jan Cornelisz.
ORA 5698 Nieuwe Niedorp, d.d. 18-5-1660: Jacob Jansz Wit wonende te Lambertschaag, Jan Cornelisz getrouwd hebbende Marritje Jans wonende in de Meer en Jan Lourisz getrouwd hebbende Arijaen Jans wonende te Benningbroek, kinderen van Jan Cornelisz en Trijn Claes Oomes, verkopen aan Cornelis Claesz Oomes wonende binnen deze stad (Nieuwe Niedorp) 22 snezen land.

 

 

3728 Cornelis Melisz Hoogland.

Notitie bij Cornelis: DTB 88 Hoorn d.d. 22-1-1633: “Cornelis Melisz van Nubuxwoude ende Gerberich Jans jonge dochter van de Gouwe in de banne van Hoochtwoude.
ORA 5595, Ao 1654. Noemt Cornelis Melisz voor f 8000,00 hiervan een vierde op de zoon Melis Cornelisz te Nibbixwoud.
SA Hoorn, Verpondingsregister Nibbixwoud. Genoemd worden:
Ao 1648 Cornelis Melisz te Spanbroek: 1 morgen 450 roeden
Ao 1669 Jan en Melis een huis tot het land daar het huis op staat: 1 morgen 492 roeden
nog 1 morgen 450 roeden
nog 1 morgen 72 roeden
nog 1 morgen 450 roeden
nog 4 morgen 67 roeden
Ao 1689 Melis Cornelisz een huis en het land: 1 morgen 492 roeden
Cornelis Melisz “De nieuwe Weid” 1 morgen 450 roeden
Nog de zaadakker 250 roeden
Ao 1697 Cornelis Melisz Hoogland in “De nieuwe Weid” 1 morgen 450 roeden
Het zaadland 250 roeden
Zie voor Melis Cornelisz 1864, Cornelis Melisz Hoogland 932
Het land: "De Nieuwe Weid" groot 1 morgen vererfde van Cornelis Melisz in 1648, op zijn zoons Jan en Melis Cornelisz in 1669 en vervolgens op Cornelis Melisz jr. in 1697.

Hij ging in ondertrouw op 22 januari 1633 in Hoorn met

3729 Gerbrecht Jans.

Notitie bij Gerbrecht: ORA 5564 fol 364 Spanbroek, d.d. 3-6-1660. Akte t.n.v. Gerbrecht Jans wed. wijlen Cornelis Melisz Hoogland, geas. met Dirk Teunisz Gielis, schoolmeester, haar gekozen voogd, voor de helft, mitsgaders Antonij Cornelisz Hoogland voor hem zelf en Jan Cornelisz en Melis Cornelisz Hoogland en Crijntje mitsgaders de absentie van haar man Cornelis Maertsz Hoogendorp.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Melis Cornelisz Hoogland (zie 1864).

II. Antonij Cornelisz Hoogland.

Notitie bij Antonij: Hij was gehuwd met Im Reijnders, dochter van Reijnder Pietersz.
ORA 5565 d.d. 29-11-1678. Genoemd wordt Cornelis Melisz Hoogland (minderjarig) anders genaamd Cornelis Antonijsz, zoon van Antonij Cornelisz, erfgenaam van Jan Cornelisz Hoogland zijn vadersbroer. Vermeld wordt dat Antonij Cornelisz Hoogland o.m. bezat « gedeelte in een stuk land genaamd "De Nieuwe Weijd" in ’t geheel omtrent 3 morgen, gelegen te Nibbixwoud. Genoemde Cornelis Melisz, alias Cornelis Antonijsz, trouwde Alkmaar 23-5-1683 als jm. met Maritje Willems Bloem, beiden van Spanbroek.
NA 4146 Opmeer, d.d. 17-2-1685. Akte t.n.v. Im Reijnders wed. Antonij Cornelisz Hoogland. Zij noemt haar zwager Pieter Cruft. Zij draagt over aan hem de rente en vruchten van het inkomen die zij heeft krachtens een testamentaire dispossitie van haar grootvader Pieter Reijndersz in zijn leven woonachtig te Hoogkarspel van de fideii commissaire landerijen die zij gemeen heeft met Vrouwtje Pieters haar broedersdochter wonende te Bovenkarspel.

III. Jan Cornelisz Hoogland.

Notitie bij Jan: NA 4145 Opmeer d.d. 28-8-1676. Testament Jan Cornelisz Hoogland van Spanbroek. Hij vermaakt al zijn goederen aan Cornelis Antonijsz Hoogland zijn broederszoontje of bij overlijden aan zijn kind of kinderen. Bij overlijden van Cornelis Antonijsz zullen de goederen vererven aan zijn vader en bij diens overlijden op de broeders en zusters van de gesustineerde. Verder zullen de gesustineerden de helft van zijn klederen in de vorm van een legaat laten volgen aan Reijnder Cornelisz Hoogland zijnde het tweede zoontje van Antonij Cornelisz Hoogland.

IV. Crijntje Cornelis Hoogland.

Notitie bij Crijntje: Zij was gehuwd met Cornelis Maaertsz Hoogendorp.

 

 

3730 Teunis Adriaensz Mettis.

Notitie bij Teunis: NA 2101 Hoorn, d.d. 24-10-1676: Compareerde Griet Adriaens wed. wijlen Cornelis Cornelisz Kat wonende te Wognun, ter eenre en Theunis Adriaensz Mettis zo voor hem zelf en vanwege zijn zuster Marij Adriaens van Zandwerven, ter andere zijde. Zij verdelen een stuk land, genaamd ’De Ketelboeter’ groot 3 morgen min een vierde deel, gelegen in Benningbroek belend Claes Pietersz Taets bewesten en de erfgenamen van Dirk Maartsz beoosten.
Verschenen voor Schout en Schepenen te Sijbekarspel en Benningbroek, d.d. 20-12-1681: Teunis Adriaensz Mettis wonende op de Red-wijsent die verklaarde dat voor twee of drie jaar is verkocht geweest een stuk land met een huis daarop gelegen in de bedrijven van Sijbelkarspel en Benningbroek voor een somma van 5010,0,0 guldens aan de Burgemeester Marcus te Hoorn toebehoord hebbende Catrijntje Cornelis Hoogland en also een gerechte vierde part in ’t voornoemde huis en land met fideiicommis is geaffecteerd en bezwaard volgen vonnis van het Hof van Holland dienaangaande gewezen, welk voorsz ¼ (gedeelte) Melis Cornelisz (schoon)zoon van hem comparant voor de helft uit kracht van successie en versterf van zijn zuster Catrijntje Cornelis voornoemd. Zijnde een somma van 480 guldens, enz.

Kinderen van Teunis uit onbekende relatie:

I. N. Teunisdr (zie 1865).

II. Adriaen Teunisz Mettis.

Notitie bij Adriaen: Hij is getrouwd Sijbekarspel 17 juli 1690 met Jannetje Jans.

 

 

3740 Jan Jansz Broers, geboren omstreeks 1565. Jan is overleden omstreeks 1609, ongeveer 44 jaar oud.

Hij trouwde met

3741 N. Jans Saal.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Marij Jans Broers.

II. Griet Jans Broers.

III. Cornelis Jansz Broers.

Notitie bij Cornelis: Hij was gehuwd met Marijke Jans.

IV. Jan Jansz Saal, geboren in 1595.

Notitie bij Jan: Hij was getrouwd met Tade Jacobs. Zij was later gehuwd met Jan Maartsz Everts, zoon van Maarten Pietersz Everts.

V. Jan Jansz Broers, geboren omstreeks 1607 (zie 1870).

 

 

3906 Jan Jurriaensz. Hij is begraven op 4 januari 1690 in Amsterdam.

Notitie bij Jan: Kwijtscheldingen Amsterdam, d.d. 4-5-1661 Compareerde Jan Pietersz Leertouwer die verklaarde verkocht te hebben aan Jan Jurriaensz, ‘vercierde blommenmaker’ een huis erve, zijnde twee woningen onder een dak doorgaangs met vrije opgang, staande in de Laurierstraat belendend Mr. Johannes barbiers weduwe aan de oostzijde en Willem Pietersz aan de westzijde, strekkende voor van de straat tot achter aan Anneken Belier.
In de margine staat fl. 1400,00
Poorterboek 2 Amsterdam, fol. 548: d.d. 18-4-1662: Jan Jurriaensz van Holsteijn, bloemenmaecker heeft de eed (gedaan) en bet.
NA 2472 Amsterdam, d.d. 27-4-1673: Verklaring van getuigen t.b.v. Jan Jurriaensz. Verklaard wordt dat hij een marionettenspel, met het leren van de kunst van het spel, heeft verkocht aan Jan Pietersz voor fl. 321,00 met een zij spek. Overeengekomen was dat Jan Pietersz zou betalen met fl 25,00 contant. Voor het restant zou hij een rekening overleveren van fl. 56,00 die hij had ten laste van Jan Jurriaensz. Verder zou fl. 150,00 worden afgetrokken uit het schuldboek van Jan Pietersz ten laste van Jan Jurriaensz. Dit alles onder conditie dat het marionettenspel door Jan Pietersz hier ten lande niet zou mogen worden gebruikt of doen spelen. Een van de getuigen was Pieter Plowits de schoonzoon van Jan Jurriaensz (zie 1952 van deze kwartierstaat).
Vermoedelijk heeft Jan Jurriaensz zijn verdere schuld aan Jan Pietersz niet kunnen voldoen want:
Gem. Arch. Amsterdam, R.A. 2124, fol. 30v, d.d.12-1-1675: Hebben mijne Heeren uit kracht van een schatbrief verworven door Jan Pietersz ten laste van Jan Jurriaensz om 100,00 glds naar Commissarissen vonnis den 9e juli 1674, verkopen: een huis en erf zijnde twee woningen onder een dak doorgaans met de vrije doorgang, staande en leggende in de Laurierstraat tussen de Prinsengracht en de eerste dwarsstraat, belendend Mr. Johannes barbiers weduwe een de oostzijde en Willem Pietersz aan de westzijde, strekkende voor van de straat tot achter aan Annetje Belin, in alle schijn ’t voorsz. huis en erf met de gang aldaar gelegen is, beheijnt en betimmert staat, toebehorende Jan Jurriaensz voornoemd,’ vercierde blommenmaker’ Verkocht voor fl. 700,00. Koopster is Ariaentje Jans voor haar man Theunis Marcusse.
Amsterdam DTB 1107, fol. 136, d.d. 27-5-1671: “Kijndt van IJan IJurriaensen in de Laurierstraet voor bijde 2 dwarsstraet.” (dit is gerekend vanaf de Prinsengracht).
Amsterdam DTB 1109 fol. 263, Westerkerkhof, d.d. 4-1-1690: “Jan Jurriaensz blommemaecker vader van Jan Jansz in de Elandsstraat in de Blompotsgang”.

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

I. Jan Jansz.

Notitie bij Jan: GA Amsterdam, poorterboek 6 fol. 688, d.d. 3-6-1687: “Burgermeesteren is gebleecken dat Jan Jansz Schipper soon van Jan Jurriaensz bloemmaecker en poorter alhier is een ingebooren poorter der selve stede”.

II. Maria Jans, geboren omstreeks 1648 (zie 1953).

 

 

3920 Matthias van Vlodrop. Hij is gedoopt op 2 mei 1607 in Roermond.

Notitie bij Matthias: Brouwer en wijnhandelaar te Roermond.

Hij trouwde met

3921 Anna Borckelmans.

Notitie bij Anna: Zij was weduwe van Zeger Claesz..
Hoofdgerecht Roermond, inv.no. 353, d.d. 11-5-1640: Testament Zeger Claesz en Anna Borckelmans. Hij (zij) noemt zijn moeije Bertgen Borckelmans. Verder genoemd Mr. Reijnier, barbier te Venlo.
Roermond, registers van overdrachten, d.d. 19-1-1641. Akte ten name van Anna Borckelmans, weduwe Zeger Claesz. Ook genoemd Jacob Borckelmans en zijn huisvrouw Beertge Rechs.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hendrikus van Vlodrop, gedoopt op 22 december 1641 in Roermond (zie 1960).

II. Stephanus van Vlodrop. Hij is gedoopt op 31 januari 1645 in Roermond.

III. Segerus van Vlodrop. Hij is gedoopt op 13 januari 1647 in Roermond.

IV. Helena van Vlodrop. Zij is gedoopt op 16 juli 1649 in Roermond.

V. Gertrudis van Vlodrop. Zij is gedoopt op 30 oktober 1651 in Roermond.

Notitie bij Gertrudis: doopgetuigen Joanna van Wissen en Mechtildis Bruijns. Zij is getrouwd Roermond 17 januari 1677 met Hendrikus Luijtgens, geboren Gelder 29 januari 1608, burgemeester aldaar, overleden Roermond 18 mei 1682, zoon van Petrus Luijtgens en Isabella van Wessem.
Over Gertrudis van Vlodrop schrijft haar kleinzoon: “Elle passait pour la plus belle du canton. Je l’ai encore connue veille et avec une belle taille.” Zij ging door voor de mooiste uit de streek. Ik heb haar nog gekend, oud, maar met een mooie taille.

VI. Berilia van Vlodrop. Zij is gedoopt op 5 juli 1654 in Roermond.

VII. Theodorus van Vlodrop. Hij is gedoopt op 8 januari 1657 in Roermond.

Notitie bij Theodorus: Rooms Katholiek Priester. Doopgetuigen Christiaan van Vucht en Sophia Koenen door middel van Mechtildis Borckelmans.
Stadsarchief Sittard-Geleen, toegangsnummer 205, inv. no. 318, Ao 1695: Akte van schenking van twee obligaties door Frans Nicolas van Bentinck ten laste van de gemeente Buchten en ten gunste van Pastoor Carolus Dahmen van Limbricht en Kapelaan Theodoor van Vlodrop wegens de bediening van de kapel te Einighausen.

 

 

3922 Joannes Cox.

Notitie bij Joannes: Roermond, register van overdrachten, d.d. 9-8-1655; Genoemd de erven van Jan Cox en Adriana Graes genaamd Kath.

Hij trouwde met

3923 Adriana Graes genaamd Catt. Zij is gedoopt op 9 maart 1605 in Roermond.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Mechtildis Cox. Zij is gedoopt op 3 oktober 1627 in Roermond.

II. Joannes Cox. Hij is gedoopt op 20 september 1629 in Roermond.

III. Leonardus Cox. Hij is gedoopt op 25 april 1632 in Roermond.

Notitie bij Leonardus: Burgemeester van Roermond. Hij was gehuwd met Sophia van Loon.

IV. Mechtildis Cox. Zij is gedoopt op 30 augustus 1635 in Roermond.

V. Henricus Cox. Hij is gedoopt op 28 april 1638 in Roermond.

VI. Gertrudis Cox, gedoopt op 4 februari 1641 in Roermond (zie 1961).

VII. Eva Cox. Zij is gedoopt op 15 juli 1643 in Roermond.

VIII. Isabella Cox. Zij is gedoopt op 2 december 1646 in Roermond.

IX. Gerardus Cox. Hij is gedoopt op 18 oktober 1648 in Roermond.

X. Anna Cox. Zij is gedoopt op 16 januari 1652 in Roermond.

 

 

3952 Cornelis Claesz Mom, geboren omstreeks 1610.

Notitie bij Cornelis: Eekmolenaar. NA Amersfoort AT011b001 d.d. 2-5-1656. Cornelis Claesz Molenaer ter eenre en Aeltgen Claes kinderen en mede erfgenamen van Claes Fransz en Evertgen Henricx ter andere zijde, zijnde met anderen overeengekomen en geaccoord dat Cornelis Claaesz van zijn gedeelte hetwelk hij heeft van de windkorenmolen, huisinge en aankleven vandien staande buiten de Slijkpoort, van ouds genaamd ’De Pad’ ten behoeve van de voornoemde Aeltge Claes afstand zal doen. Voor welk afstand Aeltge Claes aan Cornelis Claesz zal uitkeren de somma van negenhonderd gulden, waarvan vierhonderd deze lopende maand mei en de resterende vijfhonderd gulden in vier termijnen als in mei van het aanstaande jaar 1657 tweehonderd gulden en voorts ieder volgend jaar honderd gulden. Verder neemt zij tot haar lasten de honderd gulden die Hendrikje Gerrits op Cornelis Claaesz heeft, item de helft van tweehonderd gulden capitaal en nog de helft van tweehonderd en vijftig gulden die Hillegonda van Ruijtenbeecq ende Aelbert Jansz respectieve tot laste van Cornelis Claesz hebben en nog driehonderd en veertig gulden die Thomas Aelten Molenaar uit de voorzegde halve molen nog is competerende. Verder belooft Aeltgen Claaes de voorzegde halve molen met aankleven vandien niet te verkopen dan onder conditie dat voornoemde Cornelis Claesz de voorkeur zal hebben tot koop. Mocht Aeltge Claes te komen overlijden dan zal Cornelis Claesz het recht hebben de voorzegde halve molen te kopen voor de somma van drieduizend gulden.
NA Amersfoort AT012a001 d.d. 7-2-1663. Testament Cornelis Claesz, eekmolenaar en Aeltge Lubberts echtelieden. Hij ziek te bedde liggende. Zij legateert aan Evertge Cornelis haar jongste dochtertje Fl. 400,00 en aan Cornelis Cornelisz de voornoemde Cornelis Claesz voorzoon, een somma van Fl. 25,00.
NA Amersfoort AT 19b001, na 21-12-1682. Alzo Cornelis Mom deze wereld is overleden nalatende tot zijn weduwe Aeltje en tot haar kinderen en erfgenamen; Lubbert, Wouter, Hendrickje en Evertgen Cornelis Mom en (aangezien) de voornoemde weduwe nog geen inventaris van de boedel en nalatenschap van de voornoemde Cornelis Mom heeft opgeleverd, zo zal de deurwaarder zich moeten vervoegen bij de voornoemde weduwe uit naam van Anthonie Meteren als enige universele erfgenaam van Cornelis Meteren zijn zaliger zoontje welke mede enige erfgenaam was van bovengenoemde zaliger Hendrickje Cornelis.
NA Amersfoort AT 16b003, d.d. 14-11-1684: Alzo deze wereld is komen te overlijden Cornelis Claasz en Aaltje Lubberts in haar leven echtelieden nalatende tot haar enige universele erfgenamen haar kinderen met name Lubbert Cornelisz van den Bijshaer, Wouter Cornelisz van Valkenhoef en Evertje Cornelis allen meerderjarig zijnde. Evertje Cornelis, geassisteerd met haar man Aelt Berendsen Molenaar, erft de halve korenmolen en huizinge staande en gelegen buiten de Bloemendaalsepoort in de vrijheid van dezer stad, alsnog de gehele inboedel en huisraad, linnen en wollen, goud- en zilverwerk en al hetgene dat tot de inboedel behoort, alsmede een bedrag van 1000,00 gulden.

Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 1636 met de ongeveer 24-jarige

3953 Aeltje Lubberts, geboren omstreeks 1612. Aeltje is overleden omstreeks 1684, ongeveer 72 jaar oud.

Notitie bij Aeltje: NA Amersfoort 13a001 d.d. .-6-1674. Aeltge Lubberts weduwe van Cornelis Claaesz in zijn leven eekmolenaar, gezond van lichaam. Zij verklaart te geven aan Lubbert Cornelisz en Nelletge Jans haar zoon en schoondochter de helft van de eek of run met de huizinge, hof en hofstede en het land daaraan toe behorende staande en gelegen buiten de Utrechtse poort en het verdere gereedschap daaraan behorende met een kapitale som van F 600,00 ten behoeve van verscheidene personen daarin gehypothekeerd als haar comparant onder andere goederen bij zeker liquidatie op 25 oktober 1671 toegevoegd. En hebben Wouter Cornelisz, Hendrikje Cornelis en Evertge Cornelis hiermede gecompareerd, belooft hiertegen nooit iets te zullen doen in of buiten rechten.
NA AT18b001, d.d. 5-9-1677. Compareerde Aeltje Lubberts, wed. van Cornelis Clasen, eeckmolenaar. Zij geeft volmacht aan Willem Visscher, notaris en procureur voor het Gerecht dezer stad om uit haar naam te compareren ter secretarie alhier en aldaar te consenteren onder zeker uitstel in zodanige eis als de Hr. Pieter Loth, Schepen dezer stad tegen de comparante judiciel heeft gedaan.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Evertje Cornelis Mom.

Notitie bij Evertje: Zij is getrouwd Amersfoort 29 september 1683 met Aelt Berendsen, van Buurveen.
ORA 436.29 Amersfoort, d.d. 13-12-1689: Jannetje Alberts wed. van Jan Gerritsz, gewezen molenaar, verkoopt aan Aelt Berendsz, molenaar en Evertge Cornelis zijn huisvrouw, die een dochter en erfgenaam is van Aeltje Lubberts wed. Cornelis Claasz.

II. Wouter Cornelisz van Valkhoef ook genaamd Mom.

Notitie bij Wouter: NA Amersfoort AT 12a001, d.d. 5-9-1672. Mutueel testament tussen Wouter Cornelisz, eekmolenaar en Elisabeth Jans.

III. Hendrikje Cornelis Mom. Hendrikje is overleden op 30 oktober 1682 in Amersfoort.

Notitie bij Hendrikje: Zij is getrouwd Amersfoort 9 mei 1682 met Anthonie van Meteren.

IV. Lubbert Cornelisz van den Bieshaer genaamd van Wildenburg, geboren omstreeks 1645 (zie 1976).

 

 

3954 Jan Cornelisz.

Notitie bij Jan: ORA 436.20 Amersfoort d.d. 6-4-1646. Goutje Jans, laatst weduwe van Claes Jansz, Marritje Pilgroms jongedr. en Jan Itgen en Marritje Claes echtelieden hebben getransporteerd en opgedragen aan en ten behoeve van Jan Cornelisz en Aertgen Goossens zijn huisvrouw een bergschuur en afdak en grond op dezelfde bergschuur en afdak staande en gelegen in de Sint Jorisstraat achter de huizinge van de comparanten, aan de ene zijde Cornelis Cornelisz en aan de andere zijde de voornoemde comparanten.

Hij trouwde met

3955 Aertge Goossens. Aertge is overleden omstreeks 1684.

Notitie bij Aertge: NA Amersfoort 13a001 d.d. 27-5-1672. Testament Aertge Goossens weduwe Jan Cornelisz. Zij vernietigt alle voorgaande testamenten en disposities bij haar zelf apart en met haar man gemaakt. Zij legateert aan de eerwaardige Heer Simon van Velzen de somma van 100 carolus guldens. Aan Wouter haar knecht haar helft van de wagens en paarden en in alle haar verdere goederen zo roerende als onroerende, heerlijke en deelbare, renten actien en crediten. Zij benoemd tot haar enige en universele erfgenaam Nelletje Jans haar dochter huisvrouw van Lubbert Cornelisz en bij voor aflijvigheid van dezelve haar na te laten kinderen, met restrictie dat de goederen die zij aan haar nalaat gedurende het leven van haar man Lubbert Cornelisz niet zal mogen worden verkocht of verzet maar de goederen zullen worden nagelaten aan haar kinderen.
NA Amersfoort 13a001 d.d. 3-2-1673. Dispositie van Aertge Goossens weduwe Jan Cornelisz. Zij vernietigt bij deze akte het legaat dat zij aan haar knecht Wouter Elisz heeft gedaan.
NA Amersfoort 13a002 d.d. 30-6-1675. Verklaring van Gerrit Reijersz, voerman 34 jaar Evert Elisz 30 jaar en Beernt Beerntsz 50 jaar ten behoeve van Aertge Goossens weduwe van Jan Cornelisz in zijn leven voerman. Een en ander omtrent het gewas op een stuk land genaamd het Swarte land.
NA Amersfoort 13b002 d.d. 25-7-1675. Verklaring van Juffr. Henrica van Wenkum dat zij accoord gaat met een overeenkomst met Aertge Goossens weduwe van Jan Cornelisz Voerman omtrent de betaling van de huur van een stuk land gelegen in ’t Swart Land voor F 145,00 jaarlijks.

Kind uit dit huwelijk:

I. Petronella Jans, geboren in 1648 (zie 1977).

 

 

3956 Peter Lammertsz Feer, geboren omstreeks 1608. Peter is overleden omstreeks 1685, ongeveer 77 jaar oud.

Notitie bij Peter: NA Amersfoort AT004a003 d.d. 22-10-1632. Akte huwelijks voorwaarden Peter Lambertsz, geassisteerd met zijn vader Lambert Petersz en Geertge Cors zijn moeder, en Harmantgen Jansz geassisteerd met Teunis Jansz haar oom en Wulfert Stevensz haar behuwde oom. Peter Lambertsz brengt in een somma van tweehonderd gulden. Harmantgen Jans brengt in 5 morgen land in twee kampen leggende te Woudenberg nabij Scherpenzeel dat tegenwoordig door Gerrit Jansz gebruikt wordt
NA AT 005a002 Amersfoort d.d. 18-9-1633: Mutueel testament Peter Lambertsz en Harmanna Jans. In de margine staat: "Den 26 may 1670 geschr. extract authentyque opt segel a 2 st. voor Peter Lambertsz Feer wednr. van Harmantgen Jans sijn overleden huijsfrouw."
NA AT 005b003 Amersfoort d.d. 8-7-1634. Overdracht door Lambert Petersz aan zijn zoon Peter Lambertsz en zijn huisvrouw en erven van een recht op fl. 500,00 als restant van de koop van een huis dat hem bij loting ten deel is gevallen uit de nalatenschap van Jannetje Cors de zuster van zijn huisvrouw.
ORA 436,24 Amersfoort, d.d. 17-11-1662: Compareerden Peter Lammertsz en Harmantgen Jans, echtel. Mattheus Lammertsz Feer en Maertgen Wouters echtel. voor haar zelven en de rato caverende voor Hilletgen Lammerts haar luiden absente zuster en Cornelis Caen notaris als speciaal gemachtigde van Jan Schetter als vader en voogd over zijn onmondige kinderen in die kwaliteit bloedmomber over dezelven, gezamenlijk mede-erfgenamen van Lambert Petersz Feer en Grietge Corsdr. gewezen echtel. volgens procuratie voor Rogier Camerbeek notaris binnen Amersfoort d.d. 7-4-1662. Zij verkopen aan Cornelis Hendriksz, Majoor der voornd. stad der comparanten huizingen of "toebacxschuijr" staande en gelegen in de Coninxstraat aan de ene zijde de weduwe en erfgenamen van Gerrit de Hoog en aan de andere zijde Guert Jacobs en achter Jan Winger.
ORA 436-28 fol 334 d.d. 15-3-1683 noemt Peter Lambertsz Feer als belendend aan een huis buiten de Kleine Koppelpoort.

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1632 met de ongeveer 20-jarige

3957 Harmantge Jans, geboren omstreeks 1612. Harmantge is overleden omstreeks 1670, ongeveer 58 jaar oud.

Notitie bij Harmantge: NA Amersfoort AT 002b008 d.d. 17-12-1625: Willem Jan Elisz en Henrick Petersz als mombers over Harmantge Jans onmondige dochter van za. Jan Jansz en Burchtje Willems in haar leven echteluiden als erfgename van Willem Jansz deszelfs kinds bestevader die erfgenaam was van Peter Willemsz. Zij verkopen een huis staande in de L. Vrouwenstraat daar aan de ene zijde Arient Vierzell als man en voogd van zijn huisvrouw en Wouter Reijersz aan de andere zijde. Verkocht aan Seger Lambertsz voor f. 320,00.
ORA 436.17 Amersfoort d.d. 19-3-1632: Compareerden Steven Stevensz van Wolfswinckel als procuratie hebbende van Jan Elisz, Hendrik Petersz Verhoeff neven en Thonis Jansz, oom en mombers over Harmantgen Jans onmondige dochter van zaliger Jan Jansz en Burchtje Willems in haarluiden leven echtelieden als erfgenaam van za: Willem Jansz deszelfs onmondiges bestevader die erfgenaam was van za: Pieter Willemsz, gepasseerd voor Johan van Ingen notaris alhier vertoond in dato de 8e januari 1628, hebben getransporteerd aan Seger Lambertsz, glazenmaker een huis en erf staande in L. Vrouwenstraat belendend Arend Verhel aan de ene zijde en Wouter Reijersz aan de andere zijde.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jacob Petersz Feer, geboren in 1639.

Notitie bij Jacob: Hij is getrouwd (1) Amersfoort 5 november 1670 met Evertge Meeuwsen. Hij is getrouwd (2) met Jannitgen Jans
NA AT015a006 folio 7R 23-2-1690: Testament Jacob Peters Feer, “coornmeter” en Jannitgen Jans, burgers van Amersfoort, hij ‘sieck te bedde leggende’. Zij benoemen elkaar over en weer tot hun erfgenamen en als administrateurs over hun na te laten goederen. Zij benoemt tot haar erfgenamen haar mans voordochtertje Hermijntje Jacobs Feer. In de margine staat dat dit testament herroepen is d.d. 23-4-1690.
NA AT015a006 fol 20R d.d. 23-4-1690: Testament Jacob Peters Feer. Hij benoemt tot mombers een voogden over zijn voordochtertje Hermijntje Jacobs Feer, zijn broeder Daem Peters Feer en Jan Frans.

II. Daniel Petersz Feer, geboren omstreeks 1642 (zie 1978).

III. Burchtje Peters Feer, geboren in 1644.

Notitie bij Burchtje: Zij is getrouwd Amersfoort 3 februari 1681 met Sijmon Tijmensz.

IV. Lambert Petersz Feer, geboren in 1655. Lambert is overleden op 6 december 1736 in Amersfoort, 80 of 81 jaar oud.

Notitie bij Lambert: Hij is getrouwd Amersfoort 7 oktober 1694 met Teuntje Herberts, geboren ca. 1672 .

 

 

3958 Teunis Petersz Wagenaer ook genaamd de Craeckert, geboren omstreeks 1620.

Notitie bij Teunis: Hij is getrouwd (2) Amersfoort 5 april 1681 met Theuntje Dircks.
ORA 436.16 Amersfoort, d.d. 7-7-1623: Compareerden Reijer Brandtsz en Hendrikje Willems zijn huisvrouw. Zij verklaren schuldig te zijn aan ’t arme weeshuis alhier een losrentebrief van fl. 44,00 jaarlijks waarvan de rente verschenen is laatstleden mei welke rente zij comparanten mogen aflossen met fl. 800,00 hoofdsom te betalen aan 2 paijen van ieder fl. 400,00.
In de margine staat d.d. 20-11-1660: Compareerde Thonis Petersz Backer als eigenaar van ’t hypotheek hiernevens geroerd en vertoonde het bezegelde trans... van de plechte met de gecendoceerde quitantie van Reinier van Ingen als penningmeester van ’t arme weeshuis waaruit bleek dat voldaan was de hoofdsom van fl. 800,00 plus fl. 62 en tien stuivers voor 1 1/2 jaar rente, alsmede de akte van consent van Willem van Schaak als vader indertijd van van ’t voorzegde weeshuis.
NA Amersfoort AT 007b002 d.d. 29-4-1645. Akte huwelijkse voorwaarden. Genoemd worden Hendrik Wegen behuwd vader (stiefvader) Meus Heijmansz en Lodewijck Anthonisz vanwegen Anthonis Petersz Wagenaar toekomende buidegom ter eenre en IJtgen Willemsdochter weduwe van Gijsbert Hubertsz, mitsgaders Hubert Gijsbertsz en de Ed. Otto van Gessel als moeder, broeder en goede vriend respectievelijk vanwegen Annitgen Gijsberts toekomende bruid. Hendrick Wegen en IJtgen Gerrits echteluiden zijn met de toekomende bruidegom overeengekomen dat hij bij zijn huwelijk zal inbrengen fl. 1000,00 carolus guldens boven een vrije uitzet. IJtgen Willems belooft haar dochter een somma van F 250,00 carolus guldens en een bed met zijn toebehoren begroot op fl. 100,00.
ORA 424.17 Amersfoort (civiele rechtspraak) d.d. 24-1-1649 vermeldt een proces tussen Thonis Petersz, backer, en Itgen Berends als man en voogd van zijn huisvrouw gedaagde om te kennen of ontkennen zijn huisvrouwen hand(tekening) staande onder zeker akte den dato .....
NA Amersfoort AT011a001 d.d. 18-10-1652. Mutueel testament Teunis Petersz en Annitgen Gijsberts echtelieden. Zij sluiten hierbij de weeskamer uit van de administratie over hun nalatenschap en verdere goederen.
NA Amersfoort AT011a001 d.d. 7-1-1657. Compareerden Hendrick Weegen weduwnaar van Eitgen Gerrits en Teunis Petersz Backer een zoon en erfgenaam van Eitgen Gerrits. Zij komen overeen dat Hendrik Weegen tot zich zal behouden al de goederen en inboedel zowel roerende als onroerende actien en crediten. Teunis Petersz zal als erfenis van zijn moeder krijgen, behalve de klederen zowel linnen als wollen, een somma van negenhonderd en vijfentwintig gulden en daarnaast nog uit de huisinge van Jan Hendriksz Proot een somma van een honderd gulden.
De handtekeningen van Teunis Pietersz in deze akte komen overeen met die van d.d. 29-4-1645 alsmede van die van 18-10-1652.
NA AT 13a001 Amersfoort, d.d. 21-12-1666. Genoemd wordt Herman Jacobsz Woltgraaf en Geesje Sijmons echteluiden wonende te Bunschoten als fideicommissaire erfgenamen van zaliger Jan Rijcksz Groot, welke goederen bij Hendrick Wegen althans in lijftocht bewezen worden en alzo die voornoemde Hendrik Wegen op verscheidene tijden alreeds enige obligaties heeft zoek gemaakt en zij beducht zijn de dezelve Hendrik Wegen door zijn onnozelheid nog meer mag zoekmaken en daardoor de goederen nog meer kunnen komen te verminderen en zijn de goederen al enige jaren bij Teunis Pietersz backer en burger dezer stad zijn geadministreerd, van welke administratie de voornoemde Theunis Pietersz jaarlijks en alle jaren tot deze datum toe aan haar luiden en tot haar contentement rekening bewijs en reliqua heeft gedaan.... zo verklaren zij de voornoemde Theunis Pietersz de novo te constitueren en machtig te maken om alle de voornoemde Hendrik Wegen goederen en geen daarvan uitgezonderd te administreren tot dato dezes toe daarin heeft gedaan ratificeerde bij deze alle voorzegde administratie voor dato deze bij hem geconstitueerde die aangaande gehad en gedaan, geven mede haar geconstitueerde macht om een of meer ad lites te mogen substineren.
NA Amersfoort AT013b001 d.d. 21-6-1668. Genoemd wordt Theunis Pietersz Backer en Huijbert Gijsbertsz zijn zwager.
ORA 436,26 Amersfoort, d.d. 25-11-1668: Compareerden Harmen Jacobsz Woltgraaft en Geertje Sijmons echtel. als erfgenamen van za. Hendrik Wegen. Zij verkopen aan Huijbert Gijsbertsz en Theunis Petersz, bakker en haar respectieve huisvrouwen een huis hof en hofstede genaamd De Bloemerweert staande op de Appelmarkt aan de ene zijde Mr. Clemens Poth van Wooningh en aan de andere zijde Lijsbeth Oucoop, item het huis, hof en hofstede staande en gelegen in de Teutstraat aan de ene zijde Gijsbert Jansz Methorst en aan de andere zijde Roelof Gerritsz.
NA AT 13a001 Amersfoort d.d. .-12-1670. Testament Theunis Pietersz Backer en Annitje Gijsberts echtelieden Zij noemen hun zoon Gerrit Theunis en dochter IJtje Theunis.
ORA 436-28 fol. 57v Amersfoort, d.d. 18-3-1676: Genoemd Thonis Petersz, backer mede executeur van het testament van Hendricus Johannes weduwnaar van Engeltje Gerrits.
NA AT 013a0002 Amersfoort, d.d. 24-7-1678. Compareerde Teunis Pietersz de Craeckert, bakker, en Annitje Gijsberts. Zij noemen hun kinderen Gerrit Teunisz haar oudste zoon, hij erft een huis en erf op de Appelmarkt plus fl. 1600,00. Verder Gijsbert en Pieter Teunisz mitsgaders IJtje en Cecila Teunis.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1645 in Amersfoort met

3959 Annitje Gijsberts.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gijsbert Teunisz de Craeckert.

II. Pieter Teunisz de Craeckert.

Notitie bij Pieter: Hij is getrouwd (1) Amersfoort 7 juni 1679 met Wilhelmina Hover. Hij is getrouwd (2) Amersfoort 19 januari 1692 (2) met Maria van Bemmel.

III. Cecilia Teunis de Craeckert.

Notitie bij Cecilia: Zij is getrouwd Amersfoort 13 november 1676 met Johannes Schothorst.

IV. Gerrit Teunisz de Craeckert.

Notitie bij Gerrit: Hij trouwde Amersfoort 23 april 1681 Dirckje Pieters Botter.
ORA 436-30 fol. 121v Amersfoort 26-10-1694 noemt Gerrit de Crakert, bakker, als koper van een huis op de Korenmarkt.
ORA 436-30 fol 149 Amersfoort, d.d. 4-1-1696: Gerrit de Craker, backer en zijn vrouw Dirkje Pieters verkopen aan Gijsbert de Craker mede backer te Amsterdam hun helft van een huis, hof en hofstede, staande en gelegen op de Hof of Korenmarkt aan de westzijde van van het Stadhuis en waarvan de wederhelft toebehoort aan de erfgenamen van Thonis Petersen de Craecker. Aankoopbedrag fl. 500,00.

V. Ytje Teunis de Craeckert, geboren omstreeks 1650 (zie 1979).

 

 

3960 Lambert Jansz Haselink, geboren omstreeks 1618.

Notitie bij Lambert: Koopman en Mr. wollenlakenmaker. NA 1134 akte 2 Enkhuizen, d.d. 1-6-1668: Trijn Jans gehuwd met Lambert Jansz Haselink, vader en moeder van Grietje en Trijntje Lamberts.

Hij trouwde met

3961 Trijn Jans. Trijn is overleden omstreeks 1668.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Lambertsz Haselink (zie 1980).

II. Grietje Lamberts Haselink.

Notitie bij Grietje: Zij is getrouwd Bergen/Enkhuizen 27 april 1686 met Jacobus Agaat.
DTB 33a fol 31 Enkhuizen, Transport van graven. d.d. 6-12-1688. Genoemd wordt een graf in de Westerkerk, middenkap no. 490 op naam van Reijnu Jans, getekend bij Jacobus Agaat, getrouwd met Grietje Lamberts erfgename van Jan Mul, zoon van Reijnu Jans voorn. DTB 36D (legger der graven) vermeldt Middelkap graf 490 t.n.v. Jan Cornelisz Muller. Op 12-12-1639 een half graf op naam gesteld van Reijnu Jans welke nu het hele graf toekomt.

III. Trijn Lamberts Haselink.

Notitie bij Trijn: Zij is getrouwd Enkhuizen 15 januari 1679 Timon Sijmonsz.
DTB 75 Enkhuizen d.d. 15-1-1679, Timon Sijmonsz, en Trijntje Lamberts, zij wonende over de Noordermolen. Getuigen: Anne Jans, Dieuwertje Cornelis, Aefje en Antje Hamsinck
DTB 33a Enkhuizen, fol 59v, d.d. 25-5-1705; vermeld wordt; Heden compareerde Trijn Lamberts erfgename van Jan Olfertsz Mul, sone van Olfert Pietersz Kistemaker de welke transporteerde aen Cornelis Pietersz Goudenrok een graf in de Westerkerk Noordkap nummer 194.

 

 

3962 Willem Jansz Pot, geboren op 29 oktober 1623.

Notitie bij Willem: Hij trouwde (2) Enkhuizen 27 mei 1657 Aefmoer Jans.
DTB 71 Enkhuizen, d.d. 5-6-1644, trouw: Willem Jansz wonende bij Heeris Laenhuijs en Griet Cornelis in ’t Westeijnde.
NA Enkhuizen 911 akte 305, d.d. 6-8-1637: Genoemd Willem Jansz Pot zoon van Stijntje Claes.
NA Enkhuizen 973 akte 41 en 974 akte 22. Genoemd Willem Jansz Pot, 14 jaar, zoon van Jan Willemsz en Stijn Claes.
NA Enkhuizen 912 akten 236 en 249, d.d. 27-3-1640: Genoemd Willem Jansz Pot. Hij tekende deze akte met een zandloper (zie ook bij 7924 en 15848).
NA Enkhuizen 985 akte 4, d.d. 12-1-1650: Willem Jansz Pot, zoon van Stijntje Claes, kleinzoon van Caes Claesz. Hij tekende deze akte met een zandloper.
NA Enkhuizen 1001 akte 81, d.d. 16-10-1652, als getuige genoemd Willem Jansz Pot, leerbereider. Hij tekende deze akte met een zandloper.
NA Enkhuizen 1056 akte 201 en 1059, akte 149 en 150, d.d. 11-10-1660. Genoemd Willem Jansz Pot, stuurman, gehuwd geweest met Aefmoer Jansz, zoon van Stijntje Claes.

Hij trouwde, 20 jaar oud, op 5 juni 1644 in Enkhuizen met

3963 Grietje Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Willemsz Pot.

Notitie bij Cornelis: Hij is getrouwd Enkhuizen 26 maart 1679 (wonende over het Spaanse leger te Enkhuizen) met Machteltje Freecks, dochter van Freek Claesz en Geertje Lubberts
NA 1165 akte 10, d.d. 9-3-1689: Testament Cornelis Willemsz Pot en Machteltje Freeks. Hij noemt tot zijn enige en universele erfgenamen Grietje Cornelis het dochtertje van zijn zaliger zuster Dieuwertje Willems verwekt bij Cornelis Lambertsz.

II. Dieuwertje Willems, gedoopt op 20 september 1644 in Enkhuizen (zie 1981).

III. Trijn Willems Pot. Zij is gedoopt op 1 maart 1650 in Enkhuizen.

IV. Trijn Willems Pot. Zij is gedoopt op 9 februari 1651 in Enkhuizen.

Notitie bij Trijn: doopgetuige Aef Cornelis. Zij is getrouwd Enkhuizen 31 maart 1675 (wonende over het Spaanse leger te Enkhuizen) met Cornelis Jansz
NA 1183 fol. 5 Enkhuizen, d.d. 21-9-1687: Testament Cornelis Jansz Bootje en Trijntje Willems. Zij legateert aan Grietje en Lambert Cornelisz de kinderen van haar overleden zuster Dieuwertje Willems.
NA 1172 fol. 18 Enkhuizen, d.d. 10-5-1699. Testament Egbert Guldenarm en Trijn Willems. Zij noemt Jan Willemsz haar broeder en Lambert Cornelisz de nagelaten zoon van haar zuster Dieuwertje Willems.

V. Jan Willemsz Pot. Hij is gedoopt op 12 juli 1654 in Enkhuizen.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd (2) Enkhuizen 28 april 1680 met Geertje Adriaens Moolenaar.
NA Wervershoof 5410 akte 77 d.d. 2-12-1696: Genoemd Jan Willemsz Pot, gehuwd met Geertje Aerjaens Molenaar, vader van Aagt Jans Pot.

 

 

4056 Jacob Pietersz Hoeck.

Notitie bij Jacob: Hij is getrouwd (3) Leeuwarden 9 juli 1651 met Antje Ariens van der Leth. Hij is getrouwd (2) Leeuwarden 19 oktober 1637 met Antje Pieters.
Leeuwarden, Hypotheken 32, fol. 20v d.d. 14-4-1638 Jacob Pietersz Hoeck verklaart schuldig te zijn aan Jedt Foeckes fl 930,00 ter zake van geleende gelden.
Idem fol. 75. Jacob Pijtters Hoeck en Triene Jelbers verklaren schuldig te zijn aan Jacob Sioerdts en zijn broer Timon Soerdtsz fl. 220,00 ter zake van geleende gelden.

Hij trouwde op 14 augustus 1624 in Leeuwarden met

4057 Trijntje Jelbes van Oosten.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jelbe Jacobsz Hoek (zie 2028).

 

 

4058 Emout Rijcksz van den Bos. Emout is overleden in 1650.

Notitie bij Emout: Zij is getrouwd Leeuwarden 24 jnuari 1657 met Firck Metz. hij was in 1668 en 1673 curator over de goederen van Jacob Jelbes Hoeck. Zie bij 2028.

Hij trouwde op 21 mei 1631 in Leeuwarden met Antje Ariens van der Leth. Het kerkelijk huwelijk tussen Antje en Emout vond plaats op 16 april 1631 in Leeuwarden.

4059 Antje Ariens van der Leth.

Notitie bij Antje: Zij hertrouwde Leeuwarden 9 juli 1651 met Jacob Pietersz Hoeck. zie 4056.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Janke Emouts van den Bos (zie 2029).

II. Antje Emouts van den Bos.

 

Generatie XIII

4280 Jan Pietersz Bouwmeester.

Hij trouwde met

4281 Stijntje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Goosen Jansz Bouwmeester (zie 2140).

II. Jan Jansz Bouwmeester.

III. Derk Jansz Bouwmeester.

 

 

4498 Jan Wijnolts.

Hij is de biologische vader van het kind van

4499 Geesken N..

Kind van Jan en Geesken:

I. Derckjen Jans, gedoopt op 2 maart 1579 in Deventer (zie 2249).

 

 

4538 Erenst van Lennep. Erenst is overleden omstreeks 1627.

Notitie bij Erenst: woonde te Hardenberg/Gramsbergen. Het Overijsselse geslacht Van Lennep bezat meerdere leengoederen o.a. te Ootmarsum en Dalfen. Deze goederen waren afkomstig van hun voorouders in de geslachten Van Steenwijck en Van Selwerd. In tegenstelling tot zijn broer Engelbert en zusters Anna en Barta van Lennep werd Erenst van Lennep op geen van de goederen vermeld als zijnde leengerechtig. Slechts in 1624 en in 1628 (overleden) werd hij in de leenregisters vermeld als oom van Jorrien Pieters (van Almelo) de zoon van Anna van Lennep dochter van Johan van Lennep. Pas in 1660 is er weer sprake van Erenst van Lennep. Toen huwde namelijk Jonker Wolter van Lennep, de echtelijke zoon van wijlen Erenst van Lennep. Aangezien hier duidelijk ‘echtelijke zoon’ staat, kan dit betekenen dat Erenst ook buitenechtelijke kinderen had. Zie hiervoor ook bij zijn zoon Wolter.

Kinderen van Erenst uit onbekende relatie:

I. Femmigje Erenst van Lennep.

Notitie bij Femmigje: Zij was gehuwd met Gerrit Eijlers. Not. Arch. 114 Zwolle, fol. 89, d.d. 2-9-1674: Testament Geert Eijlers en Femme van Lennep, hij gezond en zij ziek van lichaam. Zij vermaakt aan haar zuster Geertruijt van Lennep al haar klederen en kleinodiën van linnen en wollen, voorts zilver en goud ten lijve van de testatrices behorende, alsmede een bed met zijn toebehoren door de testatrice ten huwelijk aangebracht.
In de margine staat vermeld d.d. 31-12-1679 dat Geertruij van Lennep in presentie van haar zoon Erenst van Lennep de in het testament vemelde goederen heeft ontvangen.

II. Jonker Wolter Erenst van Lennep.

Notitie bij Jonker: Hij is getrouwd Gramsbergen/Hardenberg 29 januari 1660 met Johanna Brandlecht.
In een artikel van Geslachts en Wapenkunde over de familie Van Riemsdijk wordt vermeld dat Gerardus van Riemsdijk gehuwd met Machteld Elisabeth van Lennep, dochter van Wolter van Lennep en Johanna Brandlecht, bij haar huwelijk het ‘erve Salekamp en de havezate Lennep’ aanbracht. In een voetnoot vermeld de schrijver dat Wolter van Lennep de zoon was van Roelof van Lennep die in de Spaanse tijd ten dienste van Koning Filips op eigen kosten een ruiter te velde onderhield, waarvoor deze tot beloning van de vorst enige goederen van Roelof ‘als het erve Salekamp’ van alle schattingen onthief.
Deze aantekening kan niet juist zijn, daar de huwelijksaantekening van Wolter van Lennep in 1660 vermeldt dat hij de zoon was van Ernest van Lennep. Op 6-10-1662 maakte Jonker Wolter van Lennep zijn testament en bepaalde dat zijn leengoederen zullen vererven op zijn dochtertje Mechtelt Lijsbeth. Verder bepaalde hij dat zijn twee natuurlijke dochters, Gijsberte en Margrete van zijn vrije goederen uitgekeerd zullen krijgen de penningen die in zijn huwelijks contract zijn vastgelegd.
In het doopboek van Gramsbergen wordt een van de beide dochters vermeld: “den 21 martij Anno 1652 Margareta Bastard dochter van Lennep die an mij belooft heeft in sodanigen sonde sich na desen niet weer te verloopen.

III. Geertruijd Erenst van Lennep, geboren omstreeks 1615 (zie 2269).

 

 

4584 Cornelis Claesz Schenck.

Notitie bij Cornelis: Schout van Harenkarspel 1631-1645. ORA 5985 Harenkarspel, d.d. 28-3-1657: Genoemd worden Neel Pieters wed. van Pieter Cornelisz Schenck, alsmede Aeriaen Cornelisz Schenck en Jan Cornelisz Schenck omen en voogden over haar kinderen. ORA 5964 d.d. 18-1-1669: Genoemd worden Aeriaen Cornelisz Schenck, Schout, en zijn broer Jan Cornelisz Schenck.

Hij trouwde met

4585 Lijsbeth N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Cornelisz Schenck (zie 2292).

II. Aeriaen Cornelisz Schenck.

Notitie bij Aeriaen: Schout van Harenkarspel na 1660. Hij was gehuwd (1) met Maartje Volkerts. Hij is getrouwd (2) Harenkarspel op 4 maart 1661 met Maartje Cornelis.

III. Pieter Cornelisz Schenck.

Notitie bij Pieter: Hij was gehuwd met Neel Pieters.

 

 

4586 Pieter Volckertsz.

Notitie bij Pieter: Secretaris van Oudkarspel.

Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:

I. Pieter Pietersz.

II. Michel Pietersz Sneeck. Hij is gedoopt op 5 augustus 1607 in Oudkarspel. Michel is overleden in 1642, 34 of 35 jaar oud.

Notitie bij Michel: secretaris van Oudkarspel, overleden aldaar voor 29 januari 1643. ORA 5964 Harenkarspel, d.d. 29-1-1643: Genoemd worden Cornelis Jansz Huijsheer en Mr. Aris Barendsz van Noord-Scharwoude nomine uxoris, Cornelis Pietersz voor hem zelf en Claas Allertsz nomine uxoris, beiden van Valkoog, Jan Cornelisz Schenck van Harenkarspel nomine uxoris, Pieter Pietersz wonende te Veenhuizen voor hem zelf, allen tezamen broeders en zwagers van wijlen Michel Pietersz Sneeck in zijn leven secretaris van Oudkarspel.

III. Teetje Pieters. Zij is gedoopt op 2 augustus 1609 in Oudkarspel.

IV. Trijn Pieters. Zij is gedoopt op 1 mei 1611 in Oudkarspel.

V. Aecht Pieters. Zij is gedoopt op 25 december 1612 in Oudkarspel.

VI. Cornelis Pietersz Bijlaan. Hij is gedoopt op 24 augustus 1614 in Oudkarspel.

VII. Aechtje Pieters. Zij is gedoopt op 13 november 1616 in Oudkarspel.

VIII. Volckert Pietersz. Hij is gedoopt op 29 april 1618 in Oudkarspel.

IX. Teetje Pieters, gedoopt op 22 september 1619 in Oudkarspel (zie 2293).

 

 

4588 Jacob Sijvertsz Schuijt.

Notitie bij Jacob: NA 5592 Winkel, akte 61, d.d. 17-12-1670: Testament Cornelis Jansz Kain en Maartje Cornelis. Hij noemt: Sijvert, Aef en Allert Jacobsz de drie kinderen van Jacob Sijvertsz Schuijt en Maartje Allerts. (Zie ook bij 1146 Cornelis Jansz Schenck).

Hij trouwde met

4589 Maartje Allerts.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Sijvert Jacobsz Schuijt (zie 2294).

II. Aef Jacobs Schuijt.

III. Allert Jacobsz Schuijt.

Notitie bij Allert: Hij was gehuwd met Maartje Jans.

 

 

4784 Cornelis Corstiaens Weygergancx.

Notitie bij Cornelis: Leefde nog 27 juni 1575. Vermeld Ao 1557 in de “Quotatie van den XX penningen van alle goederen geset op die ingeseten bourgers deser stadt van ‘s-Hartogenbosch” aan de Vismarkt. Hij werd aangeslgen voor XV st.
Bossche-encyclopedie R 1923 d.d. 27-6-1575, Cornelis Corstiaen Weijgergancx en Jacob zijn broeder van vaderszijde, Willem Pauwels en Thieleman Willem Hagens (zoon van Mechteld Corstiaen Weijgergancx) van moederszijde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Corstiaen Antonis Weijgergancx, verwekt bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van Paulus Willems, viskoper. Corstiaen Antonis was de kleinzoon van Cornelis Willem Weygergancx, zie 38272.5.

Kind van Cornelis uit onbekende relatie:

I. Wouter Cornelis Corstiaens Weygergancx, geboren omstreeks 1550 (zie 2392).

 

 

5444 [waarschijnlijk] Nicolaes Limpens, geboren omstreeks 1500.

Notitie bij Nicolaes: leenman van "Minnekom". Overleden na 1558. Hij woonde in Hegge [Kreijns pag. 236].

Kinderen van Nicolaes uit onbekende relatie:

I. Matthias Limpens.

Notitie bij Matthias: leenman "aen Heylighenborn".

II. Petrus Limpens.

Notitie bij Petrus: geboren voor 1525? Overleden 1574/1575. Hij werd vermeld in 1546 met zijn echtgenote [Kreijns]; in 1524 werd ook al een "Peter Stranghen van Put" vermeld, wat chronologisch echter moeilijk de zoon van Nicolaus kan zijn [Liber Amicorum Nico Hamers pag. 158, artikel Wanenberch Leen].

III. Hermanus Limpens, geboren in 1540.

IV. [waarschijnlijk] Nicolaas Limpens, geboren omstreeks 1550 (zie 2722).

 

 

6400 Johan Huijsinck.

Hij trouwde met

6401 Jenneken Herberts.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Herman Huijsinck (zie 3200).

II. Wijchmoedt Huijsinck.

Notitie bij Wijchmoedt: Zij trouwde (1) Henrich Dijenberch van Rhemen, trouwde (2) Herman van Basten.

 

 

6402 Johan Clumper later ter Pelckwick.

Notitie bij Johan: overleden voor 1615. Hij is getrouwd (2) Wilhelma Quappenborch. Zij hertrouwde later Henrick ten Cloister.
ORA Bredevoort inv.no. 51 fol. 108, Ao 1603: Testament Johan Klumpers, anders genaamd Pellequick en Wilhelma Quappenborch.

Hij trouwde met

6403 N. ter Pelckwick.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Elske ter Pelckwick (zie 3201).

II. Jenneken ter Pelckwick.

Notitie bij Jenneken: Volontaire protocollen Bredevoort 1614: fol 10v d.d.d 18-2-1614: Johan Romp en Jenneken ter Pelckwick verklaren aan Hadriaen Schimmelpenninck als ontvanger van de pachtpenningen in het kwartier van het Graafschap Zutphen schuldig te zijn 600 car. guldens tot 20 stuivers het stuk.

 

 

6464 Berent Bloemers, geboren omstreeks 1588.

Notitie bij Berent: Bredevoort Volontaire protocollen 1630, fol. 15v d.d. 1-3-1630: Muteuul testament Berndt Blomers en Janneken Wevers. Zij benoemen elkaar over en weer tot hun erfgenamen.

Hij trouwde met

6465 Jenneken Wevers, geboren omstreeks 1594.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Bloemers, geboren omstreeks 1620 (zie 3232).

II. Derck Bloemers, geboren in 1620.

III. Jenneken Bloemers. Zij is gedoopt in februari 1622 in Winterswijk.

 

 

6488 Geert Hijinck, geboren omstreeks 1572.

Kinderen van Geert uit onbekende relatie:

I. Willem Hijinck (zie 3244).

II. Arent Hijinck, geboren in 1602.

III. Jan Hijinck. Hij is gedoopt in januari 1621.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Winterswijk 28 maart 1645 met Jenneken Boeijinck.

 

 

6490 Wander Boninckes, geboren omstreeks 1567.

Kinderen van Wander uit onbekende relatie:

I. Johannes Boneken, geboren in 1600.

Notitie bij Johannes: Hij is getrouwd Winterswijk 14 april 1628 met Hendrica Temminckhoff.

II. Barta Bonnekinck, geboren in 1600.

Notitie bij Barta: Zij is getrouwd Winterswijk 5 december 1624 met Tebbe Boeijinck.

III. Berendken Bonnekinck, geboren in 1616.

Notitie bij Berendken: Zij is getrouwd Winterswijk 26 november 1645 met Joost Helmerdinck alias Bonnekinck.

IV. Geerdtken Boninckes, geboren in februari 1622 (zie 3245).

 

 

6492 Geert Eelkinck, geboren omstreeks 1574.

Notitie bij Geert: Zij is getrouwd met Jan Teilers alias Wissinck.

Hij trouwde met

6493 Dericksken N.. Dericksken is overleden omstreeks 1636.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Lijsken Eelkinck alias Koops.

Notitie bij Lijsken: Zij is getrouwd Winterswijk 29 juni 1637 met Wijnholt ten Rodde alias Koops.

II. Harmken Eelkinck.

Notitie bij Harmken: Zij is getrouwde Winterswijk 7 april 1639 met Jacob Roockes.

III. Geert Eeltinck.

Notitie bij Geert: overleden voor juni 1685. Hij is getrouwd met Geertcken ten Santbergen alias Gertken Samberg.

IV. Warner Eelkinck alias Coeps.

Notitie bij Warner: Hij is getrouwd met Lijsken Koops.

V. Jenneken Eelkinck.

VI. Willem Eelkinck alias Brinck, geboren omstreeks 1620 (zie 3246).

 

 

6496 Jacob ter Baeck.

Notitie bij Jacob: Lanbouwer op ’erve Baeck’.

Kind van Jacob uit onbekende relatie:

I. Jan ter Baeck (zie 3248).

 

 

6504 Jan Schulten van Ratum, geboren omstreeks 1580.

Notitie bij Jan: Scholte op het Hof van Ratum. Verponding Winterswijk 1647: "Johan Schulte van Ratman huis doet 10 dlr. 15-0-."

Hij trouwde met

6505 Aelken Oesinck, geboren omstreeks 1580.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Albert Schulten van Ratum.

Notitie bij Albert: Hij is getrouwd Winterswijk 23 juli 1637 met Stijnken te Bengevoort.

II. Berend Schulten van Ratum.

III. Lucas Schulten alias Gellinck.

Notitie bij Lucas: Hij is getrouwd ca. 1650 met Aelken Willinck.

IV. Tobe Schulten van Ratum alias Heerkes, geboren omstreeks 1600 (zie 3252).

V. Jenneken Schulten van Ratum, geboren in 1616.

Notitie bij Jenneken: Zij trouwde Winterswijk 27 maart 1640 met Ceune Esselinck.

VI. Alken Schulten van Ratum, geboren in 1618.

Notitie bij Alken: Zij trouwde Winterswijk 13 maart 1644 met Berent Leverdinck.

VII. Trijntje Schulten van Ratum, geboren in 1622.

Notitie bij Trijntje: Zij trouwde ca. 1650 met Wander Hijinck.

 

 

6512 Jan ten Hove alias Sevinck, geboren omstreeks 1594.

Hij trouwde met

6513 Aeltje Sevinck, geboren omstreeks 1596.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Willemken Sevinck.

Notitie bij Willemken: Zij is getrouwd met Geert Poelhuis.

II. Aelcken ten Hove.

Notitie bij Aelcken: Zij is getrouwd Winterswijk 4 juli 1663 met Jan Wissinck

III. Berend Sevinck alias Schaer.

Notitie bij Berend: Hij is getrouwd (2) Winterswijk 16 september 1694 met Engele Schaer.

IV. Albert Sevinck, geboren omstreeks 1630 (zie 3256).

 

 

6516 Tonnes Boeijinck, geboren omstreeks 1618.

Hij trouwde met

6517 Gertken Boeijinck.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Arent Boeijinck, geboren in 1645.

Notitie bij Arent: Hij is getrouwd Winterswijk 1671 met Berenderen Boonen, dochter van Jan Boonen en Anneken Tenkinck.

II. Lammert Boeijinck alias Geesinck, geboren omstreeks 1650 (zie 3258).

 

 

6624 Herman Goosens Ruese ook wel Reuse, geboren omstreeks 1567. Herman is overleden in 1610, ongeveer 43 jaar oud.

Notitie bij Herman: Schipper. Mogelijk was hij de zoon van Goesen Hermansz (zie hieronder).
Het is niet bewezen dat Herman Goosens de vader is van 3312.
In Regesten Kampen 1290, d.d. 8-1-1537, 1505, d.d. 12-2-1554, 1537, d.d.13-1-1556 en 1643, d.d. 23-10-1565 wordt gesproken over het Jan Ruesen- of Roesenhof gelegen te Bronope, alsmede over de weduwe van Jan Ruesen wonende te Bronope.
ORA 19, fol 95v, fol 97v en fol 136, d.d. 1-2-1600 t/m 6-3-1600, bevat verklaringen van o.m. Herman Goessensz Roese (32 jaar in 1599) die als schipper (rond kerstmis 1599) heeft gevaren op het schip van Gijsbert Hermansz c.s.
ORA Kampen inv.no. 38 tussen 15-3-1599 en 8-6-1599 een proces tussen Gijsbert Hermansz en Herman Goossensz Reuse m.b.t. betaling van 400 carolus guldens.
ORA Kampen inv. no. 20, fol. 74 d.d. 20-9-1602: Marten Engberts voor Herman Ruese. Beslag aan de nagelaten goederen van wijlen Berent gortemaker.
G.A. Kampen, 1332, Ao 1602, begraven Bovenkerk “Harmen Roesen 5 kinderen”
ORA Kampen 18, d.d. 17-7-1572: Pieter Jansz 35 j. Henrijck Frericksen 29 j. Herman Jansz 29 j. Thewijs Hermansz 22 en Willem Geertsen 29 j. leggen een verklaring af ten verzoeke van schipper Goessen Hermens. Zij verklaren dat schipper Goessen Hermansz in de week na pinksteren l.l. was komen zeilen naar Hijlengat alwaar hem Basshuisen als kapitein van de Koning van Spanje met 5 schepen heeft doen aanhouden en de schipper gedwongen heeft met zijn schip en goederen naar Amsterdam te varen waarna hij gedwongen werd naar Urk te varen met andere koopvaarders om aldaar goederen te halen en die weer naar Amsterdam te brengen.

Kinderen van Herman uit onbekende relatie:

I. Anneke Ruese ook wel Reuse.

Notitie bij Anneke: Zij trouwde Kampen 28 januari 1621 met: Geert Geerts.
Oudrechterlijk Archief Kampen inv.no. 27,fol. 9v d.d. 30-6-1650: Willem Hermsen Reuse stelt zicht borg voor Annigien Herms weduwe van Geert Geertsen, aan Toenijs de Scott, voor de verklaring van de weduwe dat haar huis niet meer kapitaal bezwaard is dan met 110 goudguldens.

II. Willem Hermsen Ruese ook wel Reuse, geboren in 1595 (zie 3312).

 

 

6626 Frederick Jansz Vos, geboren omstreeks 1555. Frederick is overleden omstreeks 1599, ongeveer 44 jaar oud.

Notitie bij Frederick: poorter van Kampen 1581, overleden tussen 20 maart 1599 en 26 februari 1600,
ORA Kampen inv. no. 107, ciciele procedures, d.d. 22-1-1571: Genoemd wordt Frerick Vos als een van de schuldeisers van Henrick Wesselsz van Huessen.
ORA Kampen inv.no. 19 fol. 208, d.d. 17-1-1598: Marten Engbertsz vanwege Johan Willemsz van Goch wegens beslaglegging aan de verbeterschap van het huis op de Vloeddijk bij de Kalverhekkenbrug dat Gerrijt Bakker heeft gekocht van Frerick Vos.
Idem fol. 179v d.d. 20-3-1599 Goessen van Schoeler vanwege Frerick Vos aan Abraham van Cosselis wegens beslag op zijn goederen.
Idem fol. 144 d.d. 26-2-1600 Goessen van Schoeler vanwege Hendrickgen Roelofs weduwe van Frerick Vos wegens beslag aan de inboedel en huisraad in het huis van Andries ter Heijde de jonge.
ORA Kampen inv. no. 22 fol. 12v d.d. 13-3-1609: Grietgen Arentz weduwe Arent Toenisz oud 67 verklaart dat zij 38 jaar geleden met Arent is getrouwd en toen woonde in het huis dat hij van zijn vader had geërfd, staande op de hoek van van de Kalverhekkenbrug, met een hof er achter. De muur en de heg stonden op de plek waar in de muur gekrast was. Het huis is 23 jaar gelden verkocht aan Frerick Voss, nu overleden. Frerick Voss heeft het huis naderhand verkocht aan Gerrit Backer.

Hij trouwde met

6627 Hendrickgen Roelofs. Hendrickgen is overleden omstreeks 1602.

Notitie bij Hendrickgen: ORA Kampen136, d.d. 20-9-1602. Testament Hendrickjen Frericks nagelaten weduwe met de pest besmet. Zij wil dat haar kinderen bij elkaar zullen blijven bij haar zuster Anna Gerrits. Zij verklaart dat zij naast jongere kinderen ook nog ouderen kinderen heeft die hun goederen al hebben gekregen. Zij vermaakt al haar kleren aan haar vier dochters en aan haar oudste zoon Roelof Frericksz een gouden ring die zij van haar zal. zuster Geesgen Everts heeft gekregen, alsmede al zijn vaders kleren. Aan haar zuster Anna Gerrits vermaakt zij 100 Keizers gulden. Verder bepaalt zij dat de renten van haar goederen zullen gaan naar haar jongste kinderen. Tot voogden over haar jongste kinderen benoemt zij Burgemeester Albert Hartsuijcker en Egbert Roelofsz de Schaele.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Roelof Frericksz Vos.

Notitie bij Roelof: Hij trouwde (1) Kampen 4 mei 1618 met Greetjen Jans. Trouwde (2) Kampen 12 oktober 1625 met Greetjen Henricks.

II. Anneken Fredericks Vos, geboren omstreeks 1595 (zie 3313).

 

 

6672 Sijvert Claesz.

Hij trouwde met

6673 Marij Walichs.

Notitie bij Marij: NA 3164 Medemblik, d.d. 28-4-1645. Marij Walichs, wed. Sijvert Claasz te Medemblik. Zij noemde als haar erfgenamen; Allert Sijvertsz haar oudste zoon, Sijvert Claasz en Jan Claasz, zonen van haar overleden zoon Claas Sijvertsz, Sijvert Jansz, zoon van haar overleden zoon Jan Sijvertsz en Walich Sijvertsz haar jongste zoon.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Sijvertsz (zie 3336).

II. Walich Sijvertsz.

III. Allert Sijvertsz.

IV. Claes Sijvertsz.

 

 

6740 Freek Freeksz, geboren omstreeks 1590.

Notitie bij Freek: Identiek aan 3338.

Hij trouwde met

6741 Trijntje Cornelis.

Kind uit dit huwelijk:

I. Freek Freeksz, geboren omstreeks 1620 (zie 3370).

 

 

6816 Pieter Jansz Corfges.

Kind van Pieter uit onbekende relatie:

I. Albert Pietersz (zie 3408).

 

 

6844 Cornelis Elbertz Decker.

Notitie bij Cornelis: Zij was gehuwd met trouwde Yff Arisz
NA 1642 akte 64 Graft, d.d. 6-1-1695: Compareerde Ydje Cornelis wonende te Limmen voor haar zelf en voor Elbert Cornelisz wonende te Zwaag, mitsgaders voor de kinderen van Anna Cornelis in haar leven gewoond hebbende op ’t Zegelis in de Schermer, zijnde de erfgenamen van zaliger Trijn zijn door Claas Rijken m.b.t. de erfportie van Trijn Cornelis voornoemd.

Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:

I. Elbert Cornelisz Decker (zie 3422).

II. Ydje Cornelis Decker.

III. Anna Cornelis Decker.

IV. Trijn Cornelis Decker.

Notitie bij Trijn: Zij was gehuwd met Claas Rijken, wonende in de Schermer.

 

 

6854 Maarten Pietersz.

Hij trouwde met

6855 Brigitta Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Brigitta Maartens, geboren omstreeks 1633 (zie 3427).

II. Trijn Maartens, geboren in 1638.

Notitie bij Trijn: Zij is getrouwd Wervershoof 18 januari 1665 voor de kerk met Claas Pietersz.

III. Jan Maartensz. Hij is gedoopt op 25 januari 1641 in Wervershoof.

IV. Jan Maartensz. Hij is gedoopt op 22 januari 1643 in Wervershoof.

V. Maria Maartens. Zij is gedoopt op 16 februari 1645 in Wervershoof.

Notitie bij Maria: doopgetuige Teunisje Laurens. Zij is getrouwd Wervershoof 23 januari 1668 voor de kerk met Claas Volkertsz.

VI. Pieter Maartensz. Hij is gedoopt op 10 januari 1648 in Wervershoof.

VII. Reimunda Maartens. Hij is gedoopt op 10 juli 1650 in Wervershoof.

VIII. Pieter Maartensz. Hij is gedoopt op 2 september 1653 in Wervershoof.

IX. Teunis Maartensz. Hij is gedoopt op 25 augustus 1655 in Wervershoof.

X. Cornelis Maartensz. Hij is gedoopt op 16 augustus 1657 in Wervershoof.

XI. Anna Maartens. Zij is gedoopt op 12 december 1660 in Wervershoof.

 

 

6882 Outger Jansz.

Hij trouwde met

6883 Cornelisje IJsbrands.

Kind uit dit huwelijk:

I. Anna Outgers (zie 3441).

 

 

6888 Cornelis Pietersz Schooneman, geboren omstreeks 1575.

Hij trouwde met

6889 Teet Pieters.

Kind uit dit huwelijk:

I. Pieter Cornelisz Schooneman, geboren in 1600 (zie 3444).

 

 

6976 Egbert Foeckesz. Egbert is overleden omstreeks 1640.

Kinderen van Egbert uit onbekende relatie:

I. Foecke Egbertsz (zie 3488).

II. Jan Egbertsz.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Blokzijl 30 mei 1641 met Trijntje Zeuwisten. Bij zijn trouw werd vermeld dat hij de nagelaten zoon was van Egbert Foekesz.

 

 

6984 Dirck Dircksz Apperlo, geboren omstreeks 1586. Dirck is overleden op 15 oktober 1652 in Amsterdam, ongeveer 66 jaar oud.

Notitie bij Dirck: Chirurgijn. Hij trouwde (2) Amsterdam 22 augustus 1626 Marritje Gerrits, dochter van Gerrit Wiggersz. Trouwde (3) Amsterdam 3 november 1640 Lijsbeth Willems, weduwe van Pieter de Sterck.
In januari 1609 legde hij in Amsterdam voor de overlieden en proefmeesters van het chirurgijnsgilde, met goed gevolg, zijn Meersterproef af. De inschrijving als leerling, die meestal op 14-jarige leeftijd plaatsvond, is in Amsterdam niet gevonden.
Uit zijn akte van (onder)trouw blijkt dat hij toen 2 jaar in Amsterdam woonachtig was.
Met ingang van 1620 kreeg hij leerjongens in dienst. Inventaris 254 (toegang 366 van de gilden) vermeld:
17-8-1620: Hoger Jansen heeft betaald en is binnen mei van zijn meester gegaan,
18-5-1621: Luickas Albertsz
10-5-1632: Willem Barteris van Swol leerjongen van Mr. Dirck Apperlo,
27-6-1633: Jan Joosten leerjongen van Mr. Dirck Dircksz heeft betaald.
20-5-1634: Jan Pietersz Liri van Munnickendam leerjongen van Mr. Dirck Apperlo,
31-5-1649: Willem de Sterck leerknaap van Mr. Dirck Apperlo heeft betaald. Deze akte is doorgehaald. Deze Willem was waarschijnlijk de zoon van zijn 3e vrouw Lijsbeth Willems, weduwe van Pieter de Sterck. Mr. Dirck Dircksz Apperlo had 3 zoons die eveneens Mr. chirurgijn waren, nl. Jacob (zie hieronder) Meijndert, zie 3492 en David Dircksz Apperlo. Deze laatste was een kind uit zijn 2e huwelijk met Marritje Gerrits.
Vermoedelijk zijn deze 3 zoons bij hun vader in de leer geweest. Van hen is geen inschrijving in het leerjongensboek (1597-1665, inv.no. 254) aangetroffen. Wel heeft David op 7-1-1653 zijn Meesterproaf afgelegd.
Weeskamer Amsterdam 18, fol. 212 d.d. 20-10-1621 Hebben Mr. Dirck Apperlo als oom, Volkert Gerritsz en Mr. Barend Cornelisz als neven van Giertje oud 21 jaar, Annetje oud 17 jaar en Arent oud 6 jaar, de nagelaten kinderen van Duijf Jans waar de vader van was Frederik Arends Snoeck, beschuitmaker ter weeskamer verklaard dat de voorsz. kinderen door het overlijden van hun voorzegde moeder competeerd: (hierna volgt hun moederserfdeel)
(deze aantekening bewijst dat Pietertje Jans de dochter was van Jan Adriaensz Craech de vader van Duijf Jans. Zie bij 13970)
DTB 413 fol. 362, d.d. 24 januari 1609; Compareerden Dierick van Apperloe Diericksone, van Zwolle, barbier, oud 23 jaren wonende (2ans) in de Stillesteeg verzoeken akte onder de hand van Johannes Fabritius tot Zwolle dat aldaar de geboden gegaan waren ter eenre en Pietertje Jans, oud 17 jaren wonende op de Nieuwezijds Achterburgwal geassisteerd met Heijltje Pieters haar moeder ter andere zijde.
Boven het woord ‘wonende’ staat met kleine letters geschreven ‘2 ans’ (2 jaar). Het was in het begin van de 17e eeuw gebruikelijk om van personen, die van buiten de stad kwamen, aan te geven hoelang zij in Amsterdam woonachtig waren. Deze aantekening werd in het frans gedaan.
DTB 431 fol. 351, d.d. 22 augustus 1626; Compareerden Dirck Dircksz van Apperlo, chirurgijn, weduwnaar van Pietertje Jans, woont op de Rowaanse Kaij, en Marritje Gerrits, van Amsterdam, oud 26 jaar geassisteerd met haar vader Gerrit Wiggersz woont op de Keijzersgracht.
Archief Gasthuizen te Amsterdam (rentebrieven) U8 no. 1528 d.d. 14-6-1634 Gerrit Wiggertsz Duijzentdalers (rentebrief) van 362 gl. 5 st. jaarlijks losbaar met 8050 gl met zijn schoonzoon Dirck Apperloo, chirurgijn en Bruijn Gerritsz zijn zoon als borgen.
DTB 454 fol. 508, d.d. 3 november 1640: Compareerden Dirck Dircksz van Apperlo wed. van Marritje Gerrits, woont op de Rouaanse Kaij en Lijsbeth Willems wed. van Pieter de Sterck, woont als voren. In de margine staat: Hij heeft op 10 mei en zij op 31 oktober 1640 ter weeskamer bewijs gedaan.
Kwijtscheldingen Amsterdam (oud nummer 37) fol. 1 verso, d.d. 13 juni 1616: Compareerde Adam de Reijger heeft verkocht opgedragen en kwijtgescholden aan Mr. Dirck Appeloo, chirurgijn, een huis en schuur gelegen aan de Rouaanse Kaai.
Weeskamer Amsterdam 20 fol. 82v d.d. 15 september 1626: Heeft Dirck Dircksz van Apperlo bewezen zijn 6 kinderen als Dirk 17 jaar, Jan 15 jaar, Meindert 11 jaar, Jacob 9 jaar, Heijndrik 6 jaar en Heijltje 2 ½ jaar daar moeder af was Pietertje Jans voor haar moeders erf tezamen een somma van 600 gulden eens. Genoemd wordt Duijf Adriaens oude Moeije van de kinderen. De 20e mei 1648 heeft Maurits van Cosen de 600,00 voorsz. alhier opgebracht en overhandigd aan Meijndert en Jacob Apperlo mitsgaders Heijltje Dircks Apperlo met Nicolaas Marchal haar man elk de som van 100,00 gulden zijnde 300 gulden tezamen en de resterende 300,00 gulden in de lade gelijt.
De 8e juli zijn de voorsz penningen behandigd aan Mr. Dirck Apperlo vader en als geïntitueerde erfgenaam van Dirck Apperlo jong, zijne zoon in Oost Indie overleden, volgens testament d.d. 29-1-1641 voor Jeronimus Roothorst.
Uit het tweede huwelijk:
10, Davit Dircksz van Apperlo, gedoopt Amsterdam 23 juli 1628 doopgetuige Sara de Keijser
11, Gerrit Dircksz van Apperlo, gedoopt Amsterdam 13 december 1629 doopgetuige Annetje Heinricx Bracht.
12, Pietertje Dircks van Apperlo, gedoopt Amsterdam 5 augustus 1631 doopgetuige Henrick de Vries
13, Cristoffel Dircksz van Apperlo, gedoopt Amsterdam 10 oktober 1632 doopgetuige Gerrit Wiggersz
14, Trijntje Dircks van Apperlo, gedoopt Amsterdam 2 mei 1634 doopgetuige Grietje Henricx
15, Annetje Dircks van Apperlo, gedoopt Amsterdam 15 juli 1635 doopgetuige Lijsbeth Willems
16, Dirck Dircksz van Apperlo, gedoopt Amsterdam 4 november 1636 doopgetuige Lijsbeth Stan?
Uit het derde huwelijk
17, Dirck Dircksz van Apperlo, gedoopt Amsterdam 11 november 1642 doopgetuige Elisabeth Ral?

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 24 januari 1609 in Amsterdam met de 17-jarige

6985 Pietertje Jans Craech. Zij is gedoopt op 29 augustus 1591 in Amsterdam. Pietertje is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op 23 februari 1626 in Amsterdam.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirck Dircksz van Apperlo. Hij is gedoopt op 16 september 1610 in Amsterdam. Dirck is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op 16 september 1649 in Amsterdam.

Notitie bij Dirck: doopgetuige Reijmerich Ariaens (tante van Pietertje Jans zie bij 27940.4)

II. Jan Dircksz Apperlo. Hij is gedoopt op 6 september 1612 in Amsterdam.

Notitie bij Jan: doopgetuigen Duijfje Ariaens en Duijfje Jans (respectievelijk tante zie 27940.2 en halfzuster van Pietertje Jans).

III. Meijndert Dircksz Apperlo, geboren op 15 april 1615 (zie 3492).

IV. Heijltje Dircks Apperlo. Zij is gedoopt op 23 februari 1617 in Amsterdam.

Notitie bij Heijltje: doopgetuigen Jannetje Hendricks en Aefje Hermesdr.

V. Jacob Dircksz Apperlo. Hij is gedoopt op 12 maart 1617 in Amsterdam.

Notitie bij Jacob: doopgetuigen Jannetje Warnaers, Duijf Jans en Reijer Jansz. Chirurgijn te Blokzijl. Hij is getrouwd Blokzijl 29 juli 1642 met Christina Alutarius, dochter van Jan Alutarius, apotheker, en Greta Hermens
Rechterlijke archieven Schoutambt Vollenhove, inv. no. 2809 d.d. 26-5-1669. Genoemd wordt Mr. Jacob Apperloo als momber (met Johannes Winsemius) over de twee onmondige kinderen van Berendje Hendriks, verwekt bij Hendrik Snuiter.

VI. Heijndrick Dircksz Apperlo. Hij is gedoopt op 24 juni 1621 in Amsterdam.

Notitie bij Heijndrick: doopgetuigen Agge Ottesz en Annetje Vergoes.

VII. Heijltje Dircks Apperlo. Zij is gedoopt op 19 februari 1623 in Amsterdam.

Notitie bij Heijltje: doopgetuigen Gerrit Tielmans, Elisabeth Vergoes en Hillegont Jans.

VIII. Heijltje Dircks Apperlo. Zij is gedoopt op 9 april 1624 in Amsterdam.

Notitie bij Heijltje: doopgetuige Grietje Cornelisdr. Zij was gehuwd met Nicolaas Marchant.

IX. Anneke Dircks Apperlo. Zij is gedoopt op 8 februari 1626 in Amsterdam.

Notitie bij Anneke: doopgetuige Maijke Ceijser.

 

 

7028 Jonkheer Boldewijn van Renoij, geboren in 1590. Boldewijn is overleden op 1 mei 1635 in Giethoorn, 44 of 45 jaar oud.

Notitie bij Boldewijn: Lidmaat NH Gem. Giethoorn 25-12-1625. Schout van Giethoorn.

Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1618 met de 26 of 27-jarige

7029 Mechteld Sloet, geboren in 1591. Mechteld is overleden op 15 augustus 1638, 46 of 47 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jonkheer Aert van Renoij.

II. Jonkheer Boudewijn van Renoij.

Notitie bij Jonkheer: Lidmaat NH Gem. Giethoorn 1656.

III. Jonkheer Reijnt van Renoij, geboren in 1620 (zie 3514).

 

 

7176 Cornelis Jansz Olij, geboren omstreeks 1520.

Notitie bij Cornelis: ORA 5222 Medemblik 9-10-1553: Sijbout Heijndricksz verklaart dat Cornelis Jansz Olij zal ontvangen uit handen van Dijkgraaf Wiggert Allertsz de som van 60 carolusguldens wegens koop van een schip dat Herman Jansz van voornoemde Sijbout gekocht heeft.
NA 3154 Medemblik, d.d. 8-1-1593. Verklaring van Cornelis Jansz Olij oud omtrent 73 jaar.
Ao 1571, 1576, 1578, 1586; Cornelis Jansz Olij tot wezenvoogd "vercoren". Ao 1575; Cornelis Jansz Olij tot bagijnenvoogd "vercoren". Ao 1588; Cornelis Jansz Olij vermeld bij de loting van kerkvoogden.
Oudarchief Medemblik, verpondingen Ao 1600: De erfgenamen van Cornelis Jansz Olij:
Het huis en erf ‘deurgaende’ 12 st
De weide benoorden de Sandweg 21 st
Griete land bezuiden ‘droochwymerts’ op de Vlietwal 22 st

Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:

I. Lijsbeth Cornelis Olij.

Notitie bij Lijsbeth: Zij was gehuwd met Dirck Reijnertsz Bood alias Brouwer, genoemd 1612-1616 bij de verkiezingen van Burgemeesters te Medemblik.
ORA 5235 Medemblik d.d. 10-12-1624: Genoemd Frederick Dircksz in naam en vanwege zijn moeder Lijsbeth Cornelis. DTB 15 Medemblik d.d. 25-11-1629: ondertrouw Frederick Dircksz Bood, wednr. en Ris Thonis j.dr.
NA 3157 Medemblik d.d. 1-3-1635 Testament Frederick Dirck, ziek te bedde liggende, en Risje Thonisdr.
NA 3164 Medemblik, d.d. 13-1-1648: Testament Frederick Dircksz Bode en Risje Thonisdr. echtelieden. Hij noemt zijn moeder Lijsbeth Cornelis. Hij benoemt tot zijn erfgenaam zijn zuster Anna Dircks in al zijn goederen. Indien zij zonder kind of kinderen komt te overlijden dan zullen de goederen vererven als naar lands rechten. Zie verder bij 3588 en 1794.

II. Jan Cornelisz Olij alias Schellinger, geboren in 1555.

Notitie bij Jan: Genoemd bij de Burgemeester verkiezingen Ao 1586-1604. Zijn zoon Cornelis Jansz Schellinger (overleden voor 1652) werd Van der Raa genoemd. Hij trouwde Medemblik 10-2-1630 Geert Cornelisdr. Zie bij 3588.

III. Cornelis Cornelisz Olij, geboren omstreeks 1557 (zie 3588).

 

 

7180 Pieter Fransz Floor.

Notitie bij Pieter: Genoemd op de rol van schutters van Medemblik, d.d. 27-5-1591
NA 3155 Medemblik, d.d. 28-5-1600: Testament Pieter Fransz Floor (Pieter cranck te bedde leggende) en Trijn Frans. Zij noemen hun drie tegenwoordige kinderen Frans Pietersz, Lijsbeth Pieters en Mathijs Pietersz.
Gekozen tot Schepen van Medemblik d.d. 1-11-1603. Nog genoemd in ORA 5231 d.d.12-6-1610.
Oudarchief Medemblik, verpondingen Ao 1600:
Pieter Fransz Floors huis en erf ‘deurhaen’ 25 st
De helft van de 2 morgen met Adriaen Frans weduwe gemeen 11 st 2 pen
Nog het land ‘byer muijtkout’ van Claes Eeffs erfgenanen gekomen 15 st
Nog het huis van Balsar Syverts op te steeg 5 st
Oudarchief Medemblik inv.no 1009 Ao 1606, haardstedengeld ‘Pieter Frans Floor moet voor zijn huijs dat twee schoorsteenen heeft betaelen 3 ponden

Hij trouwde met

7181 Trijn Frans.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Lijsbeth Pieters Floor.

II. Mathijs Pietersz Floor.

III. Frans Pietersz Floor, geboren omstreeks 1577 in Medemblik (zie 3590).

 

 

7182 Jan Jacobsz Lobs, geboren omstreeks 1542.

Notitie bij Jan: ORA 5231 Medemblik, d.d. 13-9-1612: Genoemd wordt Jan Jaep Lobs, oud omtrent LXX jaar.
Oudarchief Medemblik verpondingen Ao 1600:
Jan Jaep Lobs nieuwe huis met alle de woningen daarachter
op hetzelfde erf tot aan de wijk toe 2 car. 5 st
nog het erf over de Wijck aan de Nieuwe Haven 6 st
de woningen van Poot achter Bregt Tymens huis 6 st
de halve bartewiede bij de Noevel 17 st 8 pen
Oudarchief Medemblik inv no. 1009 Ao 1606 haardstedengeld ‘Jan Jaep Lobs huijs dat hij zelve bewoont, heeft twee schoorstenen debet ergo 3 ponden.

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

I. Apolonia Jans (zie 3591).

II. Sijmon Jan Jaep Lobs.

Notitie bij Sijmon: Genoemd in ORA 5236 Medemblik d.d. 22-6-1627.

 

 

7200 Sijmon Jansz Vlaer.

Notitie bij Sijmon: Genoemd 1561 te Winkel waarbij vermeld werd dat hij 27 geers 2 snees grond bezat.
ORA 5732 Nieuwe Niedorp (weesboek) d.d. 7-5-1562: Sijmon Jansz alias Vlaer, bekent schuldig te zijn aan Claes Claesz, Claes Gherrit Gijssensz oudste kind, de de somma van fl. 50,00.

Kind van Sijmon uit onbekende relatie:

I. Claes Sijmonsz Vlaer, geboren in 1560 in Winkel (zie 3600).

 

 

7202 Reijer Pietersz.

Hij trouwde met

7203 Gerbrecht Wijerts.

Notitie bij Gerbrecht: NA 3877 Nieuwe Niedorp, d.d. 19-4-1602; Testament Gerbrich Wijerts weduwe Reijer Pietersz. Zij noemt Aerjaen Reijers haar dochter, Reijer Willemsz en Reijer Claesz haar dochters kinderen, alsmede Cornelis, Reijer en Willem Willems zonen, kinderen van Aeriaen Reijers voorn. geproceëerd bij Willem Cornelisz jong Kuijpers, de kinderen van Trijn Reijers geprocreëerd bij Claes Sijmonsz Vlaer, met namen Sijmon, Reijer, Cornelis, Pieter, Jan en Willem Claeszonen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Trijn Reijers (zie 3601).

II. Aeriaen Reijers.

Notitie bij Aeriaen: Zij was gehuwd met Willem Cornelisz jong Kuijpers.

 

 

7204 Jan Jansz Sijbercarspel.

Hij trouwde met

7205 Ael Maertens.

Notitie bij Ael: NA 3879 Nieuwe Niedorp, d.d. 13-10-1611. Testament Ael Maertens weduwe van Jan Jansz Sijbercarspel. Zij noemt Dirck Jansz haar zoon en Mari Jans haar dochter en de kinderen van haar zoon Maerten Jansz geprocreëerd bij Griet Pieters, met namen Ael, Aef en Lijsbeth Maertens.
Zie ook NA 3879 Nieuwe Niedorp, d.d. 17-5-1613.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maerten Jansz Sijbercarspel (zie 3602).

II. Dirck Jansz Sijbercarspel.

Notitie bij Dirck: Hij was gehuwd met Trijn Heijndricks.

III. Marij Jans Sijbercarspel.

 

 

7232 Reijer Arisz Elinck.

Notitie bij Reijer: Verpondingen Schagen Ao 1558: Genoemd wordt "Reijer Arisz bruijct selve als eijgen lant III geersen ghestimeert op VII k." "Reijer Arisz van sijn huijs ende erve hoeijbarch geestimeert op III k. 10 st. de Xe p. VII st."
ORA 5837 Schagen, d.d. 11-8-1587: De kinderen van Reijer Arisz Elinck worden gecondemneert contra Pieter Florisz stadsbode inden boete van tweemael 10 stuivers ter cause twee van haer schaepen bekeurt zijn dat zij contra de keure opten Snevertwech gegaen hebben.
RA Haarlem, Kollectie kopieën 151.2 B92. Register van bezittingen van inwoners van Schagen i.v.m. verpondingen, ca. 1595: "Noordzijde Tjallewal" Genoemd worden: "Reijer Arysz Elincx erven, Jan Reijer Elincx, Arijs Reijersz ende Cornelis Kaeger."

Kinderen van Reijer uit onbekende relatie:

I. Cornelis Reijersz Elinck ook genaamd Snevert.

II. Aris Reijersz Elinck ook genaamd Snevert.

Notitie bij Aris: Schagen, ORA 5843, d.d. 10-10-1616. Vermeld wordt een proces tussen Jan Garbrantsz geassisteerd met zijn vader Garbrant Jansz, contra Adriana Aris dochter van Aris Eling. Een en ander i.v.m. gedane trouwbelofte. In de margine staat o.m. Aris Reijersz als vader en voogd van zijn dochter. d.d. 17-4-1617. Opnieuw een proces door Jan Garbrantsz van Dirkshorn contra Aris Reijersz ’sijn huijsvrouwen vader’.

III. N. Reijersdr. Elinck.

Notitie bij N.: Zij was gehuwd met Aeriaen Pieter Heijnsis.

IV. Jan Reijersz Snevert ook wel Elinck, geboren omstreeks 1563 in Schagen (zie 3616).

 

 

7234 Dirck Jansz Keuck, geboren omstreeks 1542.

Notitie bij Dirck: Schepen van Nieuwe Niedorp Ao 1601.
ORA 5656 Nieuwe Niedorp, d.d. 18-7-1586. Genoemd wordt Dirck Jansz Keuck als oudste zoon van zijn moeder en bestorven voogd van zijn andere broeders en zusters.
ORA 5693 Nieuwe Niedorp, d.d. 17-8-1589: Dirck Jansz Keuck verklaard schuldig te zijn aan Reijnier Adriaensz Kromhoudt poorter te Alkmaar de somma van 781 carolus guldens 5 stuivers ter zake van koop van 5 geers en 2½ snees land gelegen binnen de banne van Nijdorp Bovenpaad en dat onderdeel in een stuk land groot omtrent 13 geers genaamd de Uijterven belent nu ter tijd Garbrand Kruijffs en de kinderen aan de noordzijde, Pieter Cornelisz Suijer aan de zuidoostzijde, Jan Huijbertsz aan de zuidwestzijde en de Cappelrije aan de noordwestzijde.
ORA 5693 Nieuwe Niedorp, d.d. 6-5-1590: Dirck Jansz Keuck en Cornelis Jansz Keuck gebroeders, verkopen aan Pieter Gerijtsz een stuk zaadland groot 13 snees 14 roeden en een stuk zaadland groot 13 snees.
Gemeentearchief Nieuwe Niedorp, inv.no. 69.2 en 3; Verpondingen Ao 1604 en 1621:
Aan de Hoogezijde: Dirck Jansz Keuck:
Die hoffste daer zijn huijs opstaet (1621)
Noch saedlandt bij die Westerwech voorbij Maritgen Thijs belendt
Jan Huijberts erven ten oosten Cornelis Cornelis Suijerman
Ten westen (1621) groot 7 ½ snees
Groedtlandt Boven Paed inde Vuijterven ghemeen met zijn soons belendt
Hebbende Griet Dircks ten oosten Pieter Sijmonsz ten westen (1621) groot 4 geers 1 snees
Nota: Hiervan ontvangen Willem Dircksz, Wouter Dircksz en Jan Dircksz elcx een gars ende dien volgende tsamen 3 geersen ’t welck Dirck Jansz door Cornelis Jansz Kaescooper op haer wijst, actum den 20e februarij 1621.
(Cornelis Jansz Kaescooper was de zoon van Jan Jansz Smit En Trijn Wouters, zie 14470.2)
Groedtlandt boven paedt achter Piet Snijers vuijt ghenaemt d’Vuijter ven
belent met Jan Huijbertsz ten suijden (1604) groot 10 geers 1 snees
Noch groedtlandt binnen paedt bewesten Roemersven (1604) groot 2 geers 2 snees
Noch saedlandt achter thuijs (1604) groot 16 snees
Noch saedtlandt int sant omtrent Lijsbeth van Dorps woninghe bij
Cornelis Spanis boomgaert (1604) groot 6 ½ snees
Noch saedtlandt int Sant gecomen van zijn moeder belent
Corn Garbrandts ten westen (1604 en 1621) groot 1 geers 15 roe
Nota: Willem, Wouter ende Jan Dircksz Keuck wijsen desen acker met zijn oncosten zoe die leijt op Pieter Jan Piets ende Lambert Lamberts die deselve ontvangen actum 23 decemb 1628

Hij trouwde met

7235 Marritje Wouters, geboren omstreeks 1545.

Notitie bij Marritje: Inv. no. 114 GA Nieuwe Niedorp (verm. eind 1615). “Marritgen ende Trijn Wouters getuigen ende verclaeren waer te sijn dat haer sal. vader gheheeten is geweest Wouter Woutersz ende dat sij haere ouders ende vrienden wel hebben hooren verclaeren dat haer grootvader gheheeten heeft Wouter Willemsz ende dat d’selve een broeder geweest zoude hebben van wijlen Heer Sijmon Willemsz priester die een cappelrije in de Kercke tot Nieudorp ghesticht heeft..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Trijn Dircks Keuck.

Notitie bij Trijn: Ongehuwd, klopzuster.
NA 3894 Nieuwe Niedorp, d.d. 10-10-1663. Testament Trijn Dirck Jansz Keuck oude maagd wonende in de Campen te Nieuwe Niedorp. Zij verklaarde o.m. dat de goederen die Jacob Jansz haar zaliger broeder Jan Dircksz Keuck enige kindskind zal komende te erven volgends de dode hand, bij hem zal worden genoten voor een vierde deel en dat de overige drie vierde delen van zijn portie zal zullen komen en erven aan Willem Jansz Snevert (no. 1808 van deze kwartierstaat), Sijmon Willemsz Keuck en Cornelis Woutersz Keuck mede haar zuster en broeders kinderen.
Volgens het kohier van de 1000e penning 1654 Nieuwe Niedorp werd zijn aangeslagen voor 500 gulden kapitaal, wonende in de Campen.

II. Geert Dircks Keuck, geboren in 1573.

Notitie bij Geert: Zij is getrouwd Nieuwe Niedorp 24 maart 1595 met Jacob Hillebrandsz.
NA 3884 Nieuwe Niedorp, d.d. 27-9-1607: Akte ten name van Arien Hillebrantsz en Dirck Jansz Keuck. Dirck Jansz als vader en voogd van Geert Dircks zijn dochter, weduwe van Jacob Hillebrantsz.

III. Wouter Dircksz Keuck, geboren in 1575.

Notitie bij Wouter: Hij is getrouwd Nieuwe Niedorp 24 februari 1603 met Marritje Pieters, dochter van Pieter N. en Alijd Jan Rijsens.
ORA 5733 Nieuwe Niedorp, d.d. 29-3-1646: Compareerde de eerzame Wouter Dircksz Keuck, pontgaarder binnen deze stede en heeft uit last van zijn zoon Willem Woutersz, molenaar te Hoorn en de rato caverende voor dezelve zijn twee kinderen, met name Marritje Willemsz en Jan Willemsz geprocreëerd bij zal. Guert Jans van Nieuwe Niedorp. De kinderen hun grootmoeder was Lief Jacobs.
Genoemde Willem Jansz was de stamvader van het RK-geslacht Molenaar te Hoorn.
NA 3892 Nieuwe Niedorp, d.d. 12-11-1647: Testament van Wouter Dircksz Keuck en Marritje Pieters, echtelieden. Zij noemen als hun kinderen, Pieter Woutersz, Jan Woutersz (die reeds overleden is), Willem Woutersz en Cornelis Woutersz, die nog ongehuwd is. Tot hun erfgenamen benoemen zij de voornoemde kinderen alsmede Dieuwer Wouters gehuwd met Pieter Boijkesz.
Kohier van de 1000e penning 1654 Nieuwe Niedorp: Wouter Dircksz Keuck aangeslagen voor 2000 gulden kapitaal.

IV. Griet Dircks Keuck, geboren omstreeks 1577 (zie 3617).

V. Willem Dircksz Keuck, geboren in 1578.

Notitie bij Willem: Hij is getrouwd Nieuwe Niedorp 25 juli 1604 met Guurt Hillebrands Kieft, dochter van Hillebrand Maertensz Kieft.
Kohier van de 1000e penning 1654 Nieuwe Niedorp: Willem Dircksz Keuck aangeslgen voor 1000 gulden kapitaal.
Hun zoon Sijmon Willemsz Keuck was van 1639 tot 1690 vicaris van de vicarie van Nieuwe Niedorp.(Zie hierover mijn werk: “De Vicarie van Nieuwe Niedorp, deel 1,2 bibliotheek: RA Haarlem, SA Alkmaar en SA. Hoorn).
Het Kohier van de 1000e penning 1654 vermeld voor hem een aanslag voor 4000 gulden kapitaal. In 1667 vermeldt dat kohier voor hem 5000 gulden kapitaal.

VI. Jan Dircksz Keuck, geboren in 1586.

Notitie bij Jan: Hij is getrouwd Nieuwe Niedorp 27 september 1611 met Lijsbeth Aeriaens, van Hoogwoud.
ORA 5696 Nieuwe Niedorp, d.d. 18-2-1636: Frans Tijng Matthijs nu wonende te Haarlem, verkoopt aan Jan Dircksz Keuck te Nieuwe Niedorp een huis en erf staande en liggende bij de kerk op de Lagezijde belendend Claes Dircksz Schotvangen ten westen en Sijmon Dircksz Bode ten oosten, voor fl. 2000,00

 

 

7236 Pieter Cornelisz Michels, geboren omstreeks 1550.

Notitie bij Pieter: ORA 5656 d.d. 19-4-1577: Genoemd wordt Pieter Cornelis Michelsz als man en voogd van Guijrt Hendrixdr. eijser contra Jan Cornelis Allertsz weduwe.
Inv. no. 69.2 Ao 1604: Aan de Lagezijde te Nieuwe Niedorp:Pieter Cornelisz Michelsz:
Groedland achter het huis groot 7 geers, (dit land wordt ook bij zijn vader vermeld)
Groedland over de Gouwsloot benevens Gerrit Heertgesz groot 7 geers 10 roe (zie ook bij zijn vader) Groetland over de Gouwsloot benoordoosten Claes Cruijff groot 6 geers,(zie ook bij zijn vader)
Groedland aan de Wijsent belendend Claes Sijmonsz ten zuidoosten en de wed. van Ariaen Jansz ten noordoosten groot 7 geers 1snees,
Groedland ten noordoosten van het voorsz land, aan de Nieuweweg groot 5 geers 3 snees,
Groedland aan de Oudeweg belendend de Oudeweg ten westen en Claes Roodserven ten zuidoosten
Een akker zaadland achter Michel Adriaensz na den Wijsent belenden Jan Wits kinderen ten westen Jan Stolp ten oosten groot 7 snees.
Naast de inschrijving van deze landerijen wordt genoemd: Het Weeshuis te Nieuwe Niedorp. Dit komt overeen met de lokatie van het huis van zijn vader genoemd in diens testament. Zie bij 14472
Inv. no. 69.3 G.A. Nieuwe Niedorp, verpondingsregister Ao 1621, aan de Lagezijde: Pieter Cornelisz Michelsz en Claes Pietersz zijn zoon:
De landerijen die hier genoemd worden komen alle overeen met die landen die in 1641 onder Claes Pietersz Oomis (3618) vermeld worden, met uitzondering van een stuk land: Groedland over de Gouwsloot voor Gerrit Heertgesz gemeen met Maerten Kieft, groot 1 geers 9 snees 10 roe, komende aan de Gouwsloot. Claes Pietersz wijst dit land met zijn onkosten zo het ligt op Maerten Kieft hetwelk Maerten Kieft present zijnde ontvangt, d.d. 25 februari 1632
Aangezien alle landerijen die eerst in het bezit waren van Pieter Cornelis Michelsz, later in het bezit waren van zijn zoon Claes Pietersz Oomis, doet dit vermoeden dat Claes Pietersz zijn enige kind was.

Hij trouwde met

7237 Guijrt Hendrix.

Kind uit dit huwelijk:

I. Claes Pietersz Oomis, geboren omstreeks 1586 (zie 3618).

 

 

7460 Adriaen Dircksz Mets. Adriaen is overleden omstreeks 1640.

Notitie bij Adriaen: NA 3873, akte 145, Hauwert, d.d. 24-10-1641: Compareerden Marij Broersdr., weduwe wonende te Wognum ter eenre en Teunis Aeriaensz met Griet Aerianesdr. broeder en zuster en haar tezamen in deze vervangende en sterkmakende voor Jan Aeriaensz en Marij Aerinaensdr. mede haar broeder en zuster, altesamen kinderen van de voorsz. Marij Broersdr. geprocreëerd bij wijlen Aeriaen Dircksz haar vader overleden ter andere zijde. En verklaren zij comparanten enige tijd geleden al met elkaar te zijn overeengekomen het bewijs en verdeling van de goederen bij haar zal. vader, grootvader en tante achtergelaten. De kinderen zullen gezamenlijk hebben een stuk land groot omtrent twee morgen leggende in het oosteinde van Benningbroek belend Jaepits erfgenamen ten oosten en Jan Broersz ten westen en nog een stuk land genaamd “de Ketelboer” groot omtrent drie morgen belendend Claes Pietersz ten westen en Dirck Maertsz ten oosten. Marij Broers zal aan haar houden het huis en het land waar het huis opstaat staande en gelegen aan de Redwijsent in de banne van Benningbroek groot het land omtrent derdehalf (2½) morgen met een zaadakker van 200 roeden mede bij het voorsz land gelegen. Aldus gedaan en woonhuizen van haar Marij Broersdr.
Idem akte 146, zelfde dag, testament Marij Broersdr. weduwe wonende te Wognum. Zij prelegateert aan haar dochter Griet Ariaens al haar klederen zowel linnen als wollen, mitsgaders bedden, dekens, kussens en al de meubelen van huisraad hetwelk zij testatrice in haar huis heeft. Zij benoemt tot haar erfgenamen Jan Aeriaensz, Marij Aerinaens, Griet Aeriaens en Theunis Aeriaensz haar kinderen.

Adriaen begon een relatie (2) met Marij Jans Broers (geb. 1570), zie 7481,IV.

Hij trouwde (1) met

7461 Marij Jans Broers.

Notitie bij Marij: Zie ook 7480.4

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Teunis Adriaensz Mettis (zie 3730).

II. Griet Adriaens Mets.

Notitie bij Griet: Zij is getrouwd Hoorn 22-02-1645 met Cornelis Cornelisz.

III. Jan Aeriaensz Mettis.

IV. Marij Aeriaens Mettis.

 

 

7480 Jan Broersz, geboren omstreeks 1520.

Notitie bij Jan: Kohier 10e penning Ao 1544 Abbekerk: Jan Broersz 3½ morgen land.
Kohier 10e penning Ao 1553: Jan Broersz 4½ morgen land en 5 morgen en nog 1 morgen in gebruik van de pastoor van Lambertschaag
Kohier 10e penning Ao 1558: Jan Broersz 4½ morgen voor XXXV g
5 morgen een honderd voor XV ½ gulden
Kohier 10e penning Ao 1562: Jan Broersz 3½ morgen geestimeert op XIIII gulden
Een morgen land van de pastorie van Lambetschaag op XV gulden
4½ morgen middelbaar land op ’t morgen op X ½ gulden
Nog VII roeden zaadland ’t morgen op XV gulden

Hij trouwde met

7481 Griet N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Claas Jansz Broers, geboren in 1555.

Notitie bij Claas: In 1621 werd zijn vermogen geschat fl. 32.000, waarmede hij tot de rijkste inwoner van Abbekerk behoorde.

II. Dignum Jansz Broers, geboren in 1558.

Notitie bij Dignum: In 1610 en 1613 te Abbekerk als eigenaar genoemd van het Schotterland.

III. Jan Jansz Broers, geboren omstreeks 1565 (zie 3740).

IV. Marij Jans Broers, geboren in 1570.

Notitie bij Marij: Zie ook 7461.

Marij begon een relatie met Adriaen Dircksz Mets. Zie 7460 voor persoonsgegevens van Adriaen.

 

 

7840 [waarschijnlijk] Hendricus van Vlodrop.

Notitie bij Hendricus: Brouwer en wijnhandelaar.

Hij trouwde met

7841 Helena Pullen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johannes van Vlodrop.

Notitie bij Johannes: Hij is getrouwd (1) Roermond 18 juli 1630 met Maria Cuypers. Hij is getrouwd (2) Roermond 4 oktober 1639 met Maria Vorstermans.

II. Maria van Vlodrop.

Notitie bij Maria: Zij is getrouwd Swalmen 21 januari 1637 met Gisbertus van Oebrug.

III. Gertrudis van Vlodrop.

Notitie bij Gertrudis: Zij is getrouwd Roermond 19 augustus 1635 met Rutgerus Petri.

IV. [vader:waarschijnlijk] Matthias van Vlodrop, gedoopt op 2 mei 1607 in Roermond (zie 3920).

V. Stephanus van Vlodrop. Hij is gedoopt op 23 augustus 1609 in Roermond.

Notitie bij Stephanus: doopgetuigen Jan van Oudenkercke en Rijck Possers. Hij is getrouwd Roermond 10 november 1630 voor de kerk met Anna Bosmans.

 

 

7844 Gerrit Gerritsz Cox.

Notitie bij Gerrit: Burgemeester van Roermond.
Roermond OD II fol. 149v en 150, d.d. 12-8-1593: Genoemd Gerrit Coicx Gerritsz getrouwd met Elisabeth Bordels. Hij noemt zijn huis in de Brugstraat gelegen tussen Diederich … en Beel Grommers en ook het huis in de Neerstraat tussen Adriaen Martens en Diederich Kochs, nagelaten door zijn vader.
Roermond OD II fol. 75, d.d. 24-8-1598: Gerard Kochs Gerritsz en Elisabeth Bordels echtelieden. Zij verklaren dat de langstlevende hun huis in de Brugstraat zal mogen verkopen ter verlichting van de schulden en lasten.
Roermond OD II 126, d.d. 7-5-1602: Gerard Cox en Elisabeth uxoris, nemen een hypotheek op hun huis in de Brugstraat
Roermond OD II fol. 171v d.d. 2-3-1605: Gerrit Kox Gerritsz en Elisabeth Bordels uxoris, verklaren fl. 1500 ontvangen te hebben van Gosewinus van Dulcken en Agnes uxoris.

Hij trouwde in 1592 met

7845 Elisabeth Bordels.

Notitie bij Elisabeth: Roermond OD II fol 224, d.d. 7-12-1607: Elisabeth Kochs nagelaten weduwe van Gerrit Kochs Gerritsz. Zij verkoopt twee rentebrieven op een huis in de Brugstraat aan Gerrit Kochs Janszoon, Schepen en Catharina uxoris.
Roermond OD II fol 66, d.d. 27-6-1611: Elisabeth Bordels, weduwe Gerard Kocx verklaard fl. 100,00 schuldig te zijn aan Hendrickje Swem.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Joannes Cox (zie 3922).

II. Henricus Cox. Hij is gedoopt op 22 april 1595 in Roermond.

III. Gerardus Cox. Hij is gedoopt op 28 september 1597 in Roermond.

IV. Cornelia Cox. Zij is gedoopt op 12 november 1598 in Roermond.

V. Margaretha Cox. Zij is gedoopt op 5 december 1599 in Roermond.

VI. Catharina Cox. Zij is gedoopt op 13 december 1600 in Roermond.

VII. Christophorus Cox. Hij is gedoopt op 11 september 1602 in Roermond.

VIII. Christophorus Cox. Hij is gedoopt op 22 januari 1604 in Roermond.

 

 

7846 Johannes Graes genaamd Catt.

Hij trouwde met

7847 Eva N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Elisabeth Graes genaamd Catt. Zij is gedoopt op 22 maart 1602 in Roermond.

II. Adriana Graes genaamd Catt, gedoopt op 9 maart 1605 in Roermond (zie 3923).

III. Anna Graes genaamd Catt. Zij is gedoopt op 11 december 1608 in Roermond.

 

 

7904 Claes Fransz, geboren omstreeks 1575.

Notitie bij Claes: Molenaar. ORA 436.12 Amersfoort d.d. 8-8-1605 Compareerden Looch Woutersz en Elsgen zijn huisvrouw. Zij hebben getransporteerd ten behoeve van Claes Fransz en Evertge zijn huisvrouw de gerechte helft van zekere huizinge, hof en hofstede en de gerechte helft van de molen genaamd "Die Padt" met zijn toebehoren gelegen buiten de Slijkpoort alhier die de ontvangers tegenwoordig gebruiken onder conditie dat Wouter Loochsz na hem behoud een zeker hofje mede aan de molen behorende zolang hij leeft en langer niet.
ORA 436.15 Amersfoort d.d. 7-10-1619 Compareerden Evert Elisz als oom en voogd van de onmondige kinderen van Hendrik Elisz zijn zaliger broeder voor hem zelf en hem sterkmakende voor Bart Elisz zijn comparants broeder mitsgaders Aeltge Jans weduwe van voornoemde Hendrik Elisz. zij tranporteren aan Claes Fransz en zijn huisvrouw de helft van een korenmolen staande buiten de Slijkpoort genaamd "De Pad" met gelijke gerechtigheid aan ’t huis hofstede als daaraan staande aan de ene zijde Lamphert Willemsz en aan de andere zijde de Heerestraat naast gelegen.
NA Amersfoort AT 2b003 d.d. 28-3-1613. Op heden heeft Claes Fransz voor hem zelf en vervangende Evertje Hendriks zijn huisvrouw, verhuurt aan Willem Gerritsz en Gerrichje Huijgens zijn huisvrouw de helft van de molen met huisinge, hof en hofstede en boomgaard staande en gelegen buitende Slijkpoort, genaamd “De Pad” tegenwoordig bij de verhuurder in gebruik, en zal de verhuurder de helft van de voorzegde molen en huisinge aan hem behouden en gebruiken voor de tijd van zes jaren. (Zie ook Gens Nostra jrg 1985, blz. 177).

Hij trouwde met

7905 Evertgen Hendrix, geboren omstreeks 1577.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Frans Claesz.

Notitie bij Frans: NA Amersfoort AT005b002, d.d. 16-1-1631; akte huwelijkse voorwaarden tussen Frans Claesz en Hendrikje Hendriks, hij geassisteerd met zijn moeder Evertge Hendricks, Meeus Hendricksz en Jan Theunisz. Zij noemt haar broeder Roelof Hendricksz voor 1 part mede-eigenaar van 2 huizen in de Bolderstraat te Amersfoort alsmede een "berch schuijr" met grond waarvoor Roelof Hendrickz voornoemd voor 1 en de kinderen van Hendrick Arisz de 2 andere vierde parten toekomen. Verder nog een obligatie van fl. 300,00 ten laste van haar broeder Roelof Hendricksz, een obligatie van fl. 200,00 ten laste van Hendrick Evertsz, nog fl. 175,00 aan gereed geld berustende onder Adriaen Henricksz, nog fl. 50,00 berustende onder haarzelf, mitsgaders haar aanpart in de erfenis van haar moeder zaliger tussen haar en haar broeder Roelof Hendricksz.

II. Hendrickje Claes.

Notitie bij Hendrickje: Zij is getrouwd ca. 1639 met Thomas Aelten, zoon van Aelt Aeltsz en Marrichjen Goorts.

III. Jannigje Claes.

Notitie bij Jannigje: Zij was gehuwd met Cornelis Jacobsz, eekmolenaar.

IV. Aeltje Claes.

Notitie bij Aeltje: NA Amersfoort, AT 12a001, d.d. 27-5-1662. Testament Aelt Claesdr. Zij vermaakt aan Frans Cornelisz het onmondige zoontje van Cornelis Jacobsz haar neefje fl.200,00. aan Cornelis Cornelisz mede haar neefje, haar broeder Cornelis Claesz zoontje fl. 100,00. aan Claes Guurtsz te Schoonhoven een zilveren dukaton. Aan de gezamenlijke kinderen van haar za. broeder Frans Claesz fl. 30,00. aan Maria Thomas dochter van Thomas Aelten fl. 15,00. Zij noemt verder het accoort tussen haar broeders en zuster, d.d. 12-5-1661.
NA Amersfoort, AT 12a001, d.d. 28-5-1662. Dispositie van Aelt Claesdr. Zij noemt haar zuster Barbara Claes. Zij benoemt tot haar erfgenamen; Cornelis, Jannetje, Hendrikje en de voornoemde Barbara Claesdr. voor 4/5 part, mitsgaders de gezamenlijke kinderen van Frans Claesz voor 1/5 part.

V. Barbara Claes.

Notitie bij Barbara: NA Amersfoort AT 12a001 d.d. 20-1-1673. Testament Barbara Claesdr. Zij legateert aan Frans Cornelisz haar neef de zoon van Cornelis Jacobsz fl. 100,00. Aan Cornelis Cornelisz van Wolfswinckel fL. 100,00. Aan Maesje Cornelis haar nicht haar bed met toebehoren. Aan Evertje Cornelis Jacobs haar nicht haar zilverwerk. Aan Hendrikje en Jannitje Claesdrs haar zusters al haar inboedel. Aan de kinderen van Frans Claesz en de kinderen van Cornelis Claesz allebei 4 geldige porties. Aan het kind van Celestje Cornelis, huisvrouw van Claes Hendriksz.

VI. Cornelis Claesz Mom, geboren omstreeks 1610 (zie 3952).

 

 

7912 Lambert Petersz Feer, geboren omstreeks 1580.

Notitie bij Lambert: Schoenmaker, geboren ca. 1580, overleden Amersfoort tussen 9 januari 1655 en 20 oktober 1658.
ORA 436.14 Amersfoort, d.d. 1-3-1615 Compareerde Aeltge Gerrits weduwe van Maes Thomasz. Zij verkoopt aan Lambert Petersz en zijn huisvrouw een huis, hof en hofstede staande op de Camp met aan de ene zijde de weduwe van Hendrik Rutgersz Noom en aan de andere zijde Hendrik Dirksz Man.
ORA 436.14 Amersfoort, d.d. 1-3-1615 Compareerden Lambert Petersz en Geertge Corsdr. zijn huisvrouw en hebben beleden schuldig te zijn aan Hendrik Dirksz en Peter Dirksz Man, gebroeders een losrente brief van fl. 66,00 voor een hoofdsom van fl. 1200,00. Zij stellen tot onderpand haar huizing, hof en hofstede staande en gelegen op de Camp met aan de ene zijde de weduwe van Hendrik Noom en aan de andere zij de voornoemde Hendrik Rutgersz Noom.
NA Amersfoort 007a001 d.d. 10-9-1636. Lambert Petersz Feer, schoenmaker burger dezer stede heeft als man en voogd van Geertge Cors zijn huisvrouw voor de ene helft geïnstitueerde erfgenaam van Johan Petersz in zijn leven nagelaten zoon van Pieter Jansz en Jannetje Cors zijn overleden ouders, en als ’t verdere recht op de nalatenschap van dezelfde Jan Petersz bij akkoord van hem hebbende van Cornelis Gerritsz als man en voogd van Hendrikje Cors zijn huisvrouw voor de andere helft geïnstitueerde erfgenamen van meergemelde Jan Petersz.
ORA 436,20 Amersfoort, d.d. 28-5-1644: Lambert Pietersz Feer en Geertge Corsen zijn huisvrouw bekennen schuldig te zijn aan Simon Gerritsz een erfelijke losrente van 11 guldens jaarlijks, verschijnende 28 mei 1645 naastkomende. Zij stellen tot onderpand haar huis hof en hofstede aan de Campstraat binnen deze stad, aan de ene zijde Geerlof Frederiksz, houtkoper en aan de andere zijde Herbert Frans.
NA Amersfoort AT 007a002 fol 232 d.d. 13-3-1648. Thijmen Hendriksz Roos geeft volmacht aan Cors Lambertsz Feer, eiser mede burger alhier om uit zijn naam van Gosen Jacobsz van Schulenborgh te Wesop fl. 752,00 te incasseren wegens koop en leverantie van 5 lasten rogge.
ORA 424.17 Amersfoort (civiele rechtspraak) d.d. 13-6-1649 vermeldt een proces tussen Huijch Hendricksz in Aschath ieder en Lambert Petersz Feer principaal en Mattheus Lambertsz Feer borger en als medeprincipaal gedaagden. De eiser eist dat zij kennen of ontkennen hare hand(tekeningen) staande onder zeker obligatie in dato 10-10-1642 en namptissement te zien begeren.
ORA 436,22 Amersfoort, d.d. 9-1-1655: Compareerden Tjerck Gerritsz en Jannitgen Reijniers, erfgenamen van Mechteld Thijman. Zij transporteren aan Lambert Petersz Feer en zijn erven een huis, hof en hofstede gelegen alhier in de Koninckstraat, aan de ene zijde Sander Sandersz en aan de andere zijde Merritgen Peters weduwe Isaak Laserdon.
ORA 436,25 Amersfoort, d.d. 12-10-1663. Compareerden Peter Lambertsz Feer en Harmantgen Jans echtel., Matheus Lambertsz Feer en Maijcken van Surchensteijn echtel. dezelve Matheus Lambertsz als momber over de minderjarige kinderen van Hilletgen Lamberts bij haar verwekt aan Jan Schetter en de voorsz. Peter Lambertsz en Matheus Lambertsz hun elk sterkmakende en de rato caverende voor Ariaantgen Lamberts haar luiden uitlandige zuster, tesamen erfgenamen van Peter Lambertsz Feer (sic) en Geertgen Cornelis in haar leven echtel. Zij verkopen aan Cornelis Cornelisz en Grietgen Everts echtel, een huis in de Campstraat binnen deze stad met aan de oostzijde Johanna van Dompselaer weduwe Harbert Fransz en aan de westzijde Geerlof Frederixz.
Lambert Petersz Feer werd genoemd d.d. 24-2-1653 als belendend aan een huis in de Coninkstraat te Amersfoort.

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 7 februari 1604 in Amersfoort met de ongeveer 21-jarige

7913 Geertgen Cors, geboren omstreeks 1583. Geertgen is overleden omstreeks 1660, ongeveer 77 jaar oud.

Notitie bij Geertgen: ORA 436,23 Amersfoort, d.d. 20-10-1658: Compareerde Geertgen Corsdr. voor haar zelve en als weduwe en boedelhoudster van zal. Lambert Petersz Feer haar overleden man. Zij verklaart schuldig te zijn aan Geertruijd Willemsdr. weduwe wijlen Thimon Hendriks Roos een jaarlijkse losrente van elf gulden en 20 st. spruitende uit een obligatie van fl. 200,00. Zij stelt tot onderpand een huis staande in de Koningstraat belendend Gerrit de Hoog aan de ene zijde en Sander Sandersz aan de andere zijde.
NA AT 010b001 Amersfoort d.d. 3-6-1659: Hebben Geertgen Cors als wed. en boedelhoudster van Lambert Petersz Feer voor haar zelve met assistentie van Theeus Lambertsz Feer en Claes Lubbertsz zelven en haar sterkmakende en de rato caverende voor haar andere zusters en broeders verkocht aan en ten behoeve van Cornelis Hendriksz van Veenhuijzen Majoor der stad Amersfoort een huisinge of schuur staande in de Coningsstraat van deze stad aan de zuidzijde Gerrit de Hooff aan de noordzijde Gerrit Jacobsz voor 1100 gulden onder afslag van 200 gulden ten behoeve van Geertge Willems weduwe van Thijmen Hendriksz Roos.
NA AT 010a001 Amersfoort d.d. 14-5-1661. Genoemd wordt Geertge Cors weduwe van Lambert Petersz Feer. Zij machtigt Anthony van Dompselaer om voor dit gerecht haar zaken te behartigen in een eis van Gerrit Meijer omtrent fl. 110,00.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hilletgen Lamberts Feer.

Notitie bij Hilletgen: Zij was gehuwd met Jan Schetter.

II. Ariaentje Lamberts Feer.

Notitie bij Ariaentje: Zij was gehuwd met Claas Lubbertsz.

III. Cors Lambertsz Feer.

IV. Peter Lammertsz Feer, geboren omstreeks 1608 (zie 3956).

V. Mattheus Lambertsz Feer, geboren in 1609.

Notitie bij Mattheus: Hij is getrouwd Amersfoort 12 december 1640 met Maijcken Wouters van Zurchelsteen. Zij was weduwe van Willem de Bruijn.

 

 

7914 Jan Jansz, geboren omstreeks 1577.

Hij trouwde met

7915 Burchtje Willems, geboren in 1584.

Kind uit dit huwelijk:

I. Harmantge Jans, geboren omstreeks 1612 (zie 3957).

 

 

7916 Peter Wagenaer, geboren omstreeks 1589.

Notitie bij Peter: Hij had een relatie met zijn vermoedelijke huishoudster Ytge Gerrits.
Hij is later getrouwd Amersfoort 7 december 1619 met Maria Hendriks van Gessel, van Amersfoort, geboren 1592, dochter van Dr. Hendrik van Gessel en Grietje Cornelis Douwers van der Stege.
NA Amersfoort AT 002a001 d.d. 1-12-1612. Compareerde Mr. Peeter Wagenaar geweest chirurgijn op de twee schepen "De Vosch" en de "Craen" en geweest zijnde naar het noorden maar tegenwoordig wonende alhier. Hij verklaart ten behoeve van Mr. Ernst van de Wall chirurgijn en burger alhier dat hij comparant tezamen met Jan Jacobsz, onderstuurman, Peter Ariensz en Cornelis Jansz Mes opperstuurman met toestemming van de Raad te Kilduin aan land gegaan zijn om enige reëen te vangen of schieten ten einde om de zieken aan boord van vers vlees te voorzien. Hij verklaarde dat zij vier reëen geschoten hebben en op ieder schip daarvan twee hebben gebracht, waardoor ten slotte de zieken zijn gebeterd. Hij verklaarde verder dat Jan Cornelisz de schipper van De Vosch zelf ook in persoon aan land is gegaan op hetzelfde eiland alwaar ook twee reëen gevangen zijn zonder dat iemand daarvoor betaald heeft of iemand daarvoor gemolesteerd is geweest zowel niet te Kilduijn als aan de andere eilanden alhoewel de Ruijssen (Russen) of Lappen alle dagen in schepen kwamen. Verder verklaart hij dat hem comparant gezien heeft dat Jan Cornelisz en ook Sijmon Willemsz, schipper van de Craen voor die reëen geen geld hebben betaald noch iemand van beiden gemolesteert ondanks dat ieder van hen de helft daarvan zouden moeten dragen. Verder dat voornoemde Jan Cornelisz in zijn dronkenschap enig geld gespendeerd heeft aan de maats en dat hij in Kilduin een ruijsse muts gekocht heeft voor 5 spaanse matten en verder veel geld heeft gespendeerd. De comparant is bereid het voorstaande te allen tijde gestand te doen.
Kilduin (heden ten dage Kildin) is een eiland in het noorden van Rusland boven Moermansk, liggende in de Barendszee
NA Amersfoort AT 002boo6 d.d. 9-10-1619. Zijn geaccordeerd Mr. Peter Wagenaar, chirurgijn ter eenre en IJtgen Gerritsdr. ter andere zijde dat dezelve Mr. Peter zal aan hem nemen en naar behoren in alles zal onderhouden en alimenteren ’t kind waarvan dezelve IJtgen Gerrits tegenwoordig "swanckbare" gaande is, als een goed vader zijn kind gehouden is te doen. Dat ook dezelve Mr. Peter aan de voornoemde IJtgen Gerrits zal betalen de somma van 40 carolus guldens eens, voor haar kosten van haar kraam en andere actien en presentien die zij op dezelve Mr. Peter pretendeerde en dat zulks geen van beiden enige actien op elkaar zullen behouden, uitgezonderd alleen dat IJtgen behoud alle presentie van belofte van Mr. Peter, en Mr. Peter daarentegen zijn defentie te betalen de helft van de voornoemde 40 guldens nu gereed geld en de andere helft binnen 2 maanden of te langer binnen 3 maanden eerstkomende voor de betalinge, van welke 40 gulden Arend van Wall zich gesteld heeft borg als principaal en als zijn eigen schulde voor de voornoemde Mr. Peter. Is nog geconditioneerd dat IJtgen Gerrits voor Allerheiligen eerstkomende uit de huisinge van Mr. Peter bewoond zal vertrekken zonder dat zij enige huur aan hem betalen af tot voor tijd toe dat zij zal vertrekken, betalen zal. Dat mede Mr. Peter ’t zijne kosten alle gereedschap van wollen en linnen bestellen zal ’t welk ’t kind geboren zijn, van node zal hebben en belooft dezelve Mr. Peter ’t zelve kind dadelijk alsdan te zijnen kosten naar hem te nemen onderhouden en alimenteren buiten lasten van IJtgen Gerrits voornoemd, bij zijn eed en vromigheid in plaats van cautie ook onder verband van zijn persoon en goederen. ’t Oorkonde get. Amersfoort op dato voornoemd.
NA Amersfoort AT 002b006 akte 321 d.d. 26-11-1619. Wij Thomas van Dalen genaamd van Goch van wegen Mr. Peter Wegenaar, chirurgijn, bruidegom ter eenre en Goort Aertsz van Snuel, cameraar dezer stad vanwege Maria, doctor Hendrik van Gessels dochter, bruid. Hij brengt in fl. 30,00 jaarlijks die zijn vader hem jaarlijks ’goeddoet’ zijn vaders leven lang en verder zijn portie in de erfenis van zijn vader geestimeert tussen fl. 2500,00. Zij brengt in het derde part van 5 dammatien land gelegen op Spakenburg achter de molen bij Evert Woutersz in gebruik gemeen met Cornelis van Gessel haar broeder en Evert Woutersz voornoemd, elk voor 1/3 part. Zij noemt Goort Aertsz van Snuel haar neef. Verder brengt zij in de boedel van fl. 500,00 als mede verscheidene rentebrieven.
17-6-1633 Mr. Peter Wagenaer, chirurgijn is als burger van Zwolle aangenomen.

Hij begon een relatie met

7917 Ytge Gerrits, geboren omstreeks 1585.

Notitie bij Ytge: Zij is getrouwd (1) Amersfoort 19 juni 1610 “Wouter Evertsz vanwege zijn zwager Rijck Dircksz en Jacob Thonis Celen vanwege Ytgen Gerritsdr. met Rijck Dircksz,” geboren ca. 1580. Zij was later gehuwd met Hendrik Weegen, geboren ca. 1585.)
ORA 436.13 Amersfoort, d.d. 5-10-1610: Genoemd worden Rijck Dircksz en Ytgen Gerrits zijn huisvrouw. Zij verklaren schuldig te zijn aan Judith Maes een losrente brief van fl. 9,00 wegens een hoofdsom van fl. 150,00.

Kind uit deze relatie:

I. Teunis Petersz Wagenaer ook genaamd de Craeckert, geboren omstreeks 1620 (zie 3958).

 

 

7918 Gijsbert Hubertsz, geboren omstreeks 1576.

Notitie bij Gijsbert: Hij was gehuwd met Eefje Cornelis.
NA Amersfoort, AT 12a001, d.d. 17-9-1666. Testament Eefje Cornelis huisvrouw van Huijbert Gijsbertsz, ziek te bedde liggende. Zij vermaakt aan Cecilia Tonis, dochter van Anna Gijsberts, haar linnen en wollen kleding en aan IJtje Tonis, mede een dochter van Anna Gijsberts, een somma van fl. 25,00.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 12 mei 1601 in Amersfoort met de ongeveer 21-jarige

7919 Ytgen Willems Volckens, geboren omstreeks 1580.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Annitje Gijsberts (zie 3959).

II. Hubert Gijsbertsz.

 

 

7920 Jan Jansz Haselink.

Notitie bij Jan: Mr. wollenlakenmaker, afkomstig uit Munster.

Hij trouwde met

7921 Trijn lamberts.

Notitie bij Trijn: NA 947 Enkhuizen, akte 290, d.d. 22-12-1640: Compareerden Trijn Lamberts weduwe Jan Jansz Haselijn, wolwever, burgeresse dezer stede voor haar en haar dochter Annetge Jans haar jongste dochter ter eenre en haar zoon Lambert Jansz en haar comparants zwager Christoffel Harmsz Hanebrink als man en voogd van zijn huisvrouw Maertge Jans haar oudste dochter ter andere zijde, alle drie de kinderen geproceëerd bij haar man Jan Jansz Haselijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maertge Jans Haselink.

Notitie bij Maertge: Zij was gehuwd met Christoffel Harmensz Hanenbrink.
NA 8222 Amsterdam, d.d. 5-10-1714: Testament Herman Christoffelsz Hanebrinck wonende binnen deze stad. Hij benoemt tot zijn erfgenamen de vrienden van vaderszijde (namen worden vermeld) en de vrienden van moederszijde met name: Trijntje Lamberts (zie 495) dochter van Lambert Jansz,, (moet zijn Lambert Cornelis, zie 990) die een zoon was van Cornelis Lambertsz (zie 1980) welke Cornelis Lambertsz is geweest een zoon van Lambert Jansz (zie 3960) zijn testateurs oom, aan Johannes Agaat (zie 3960) zoon van Grietje Lamberts mede een kindkindskind van Lambert Jansz des testateurs oom.

II. Antje Jans Haselink.

III. Lambert Jansz Haselink, geboren omstreeks 1618 (zie 3960).

 

 

7924 Jan Willemsz Pot. Hij is gedoopt op 15 mei 1595 in Enkhuizen. Jan is overleden in 1637, 41 of 42 jaar oud.

Notitie bij Jan: Waard, koopman, zeevarende en scheepstimmerman, wonende in de Nieuwe Doelen te Enkhuizen, overleden voor 1 november 1637.
NA Enkhuizen 878 akte 102, d.d. 27-10-1622: Genoemd Jan Willemsz Pot waard en koopman bij de Modderpomp.
NA Enkhuizen 902 akte 59, 904 akte 227, 882 akte 32, d.d. 3-12-1623 en 7-11-1624, 919 akte 121 d.d. 8-5-1626: Genoemd Jan Willemsz Pot geboren 1596, gehuwd met Stijntje Claes. Hij tekende met een zandloper.
Na Enkhuizen 904 akte 258, d.d. 16-8-1626, 908 akte 360 d.d. 4-2-1631, 909 akte 155 : Genoemd Jan Willemsz Pot, zeevarende, scheepstimmerman. Hij tekende met een zandloper.

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 6 juni 1621 in Enkhuizen met de 23-jarige

7925 Stijntje Claes. Zij is gedoopt op 10 augustus 1597 in Enkhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Claes Jansz Pot. Hij is gedoopt op 21 april 1622 in Enkhuizen.

II. Willem Jansz Pot, geboren op 29 oktober 1623 (zie 3962).

III. Betgen Jans Pot. Zij is gedoopt op 1 augustus 1627 in Enkhuizen.

IV. Claes Jansz Pot. Hij is gedoopt op 3 februari 1630 in Enkhuizen.

 

 

8114 Jelbe Tymensz van Oosten.

Notitie bij Jelbe: Van hem zijn geen gegevens bekend. Zelfs zijn patroniem en familienaam zijn speculatief. In de Grote of Jakobijner Kerk te Leeuwarden ligt in de zuidbeuk een grafsteen van 1,73m x 2,90m. In de rand wordt als eerste vermeld: Jelbe Jacobszn. overleden 15 augustus 1567. Daarna volgt Aef Heerma vr(ouw) van Mr. Timen Jelbeszn overleden 10 juni 1607. Vervolgens Timmen Jelbes van Oosten, out 54 ½ jr overleden 15 november 1652. Dan Gritye Anlisdr. vr(ouw) van Timmen Jelbes van Oosten oud 40 jr. overleden 17-2-1642 en als laatste Pitter Tymens van Oosten apotheker out 40 jr. en 10 maanden, overleden 17 december 1672.
Het is duidelijk dat er een hiaat is van plm. 50 jaar tussen Mr. Timen Jelbeszn wiens vrouw in 1607 overleed en Timmen Jelbes van Oosten die geboren is plm 1598. Het is zeker dat dit een Jelbe moet zijn gezien het patroniem van zijn kinderen, maar het is niet zeker dat zijn vader Mr. Timen Jelbes was. Het zou ook een broer van hem kunnen zijn.

Kinderen van Jelbe uit onbekende relatie:

I. Trijntje Jelbes van Oosten (zie 4057).

II. Tymen Jelbes van Oosten, geboren in 1597. Tymen is overleden, 54 of 55 jaar oud. Hij is begraven op 15 november 1652 in Leeuwarden.

Notitie bij Tymen: Hij is getrouwd (1) Leeuwarden 4 juni 1625 met Grietje Andles begraven Grote Kerk Leeuwarden 17 febrauri 1642 oud 40 jaar. Hij is getrouwd (2) Leeuwarden 27 april 1644 met Doutien Heeres. Hij had een zoon Pyter Tymens van Oosten, apotheker geboren ca. 1632, die in 1668 curator was over de goederen van de kinderen van Jelbe Jacobsz Hoeck. Zie 2058

 

 

8116 Rijck Emouts.

Hij trouwde op 14 juni 1595 in Leeuwarden met

8117 Agnieta Willems.

Notitie bij Agnieta: Zij hertrouwde Leeuwarden otr./tr. 12-11/16-12-1610 met Lambert van Dalen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Emout Rijcksz van den Bos (zie 4058).

II. Claes Rijcksz van den Bos.

Notitie bij Claes: Hij is getrouwd Leeuwarden 21-07-1639 met Fokeltje Jacobs.

III. Yckjen Rijcks. Zij is gedoopt op 21 augustus 1605 in Leeuwarden.

IV. Geeske Rijcks. Zij is gedoopt op 10 juni 1607 in Leeuwarden.

 

Generatie XIV

9076 Johan Wolterszoon van Lennep. Johan is overleden omstreeks 1615.

Notitie bij Johan: woonde te Gramsbergen. De afstamming van Johan van Lennep is overgenomen uit; ‘Verzameling oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep, 1900/1927 door Frank K. van Lennep’
Genoemd in de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805, d.d. 12/25 april 1604 op “dat minderdeell vann dessen naegeschreven erven en gueder, … naemliken Geerding, Tiading, Aweding, gelegen in onsen kerspel vann Oetmerssum in de buerschap vann Geesteren, … in aller manieren als Hinrich vann Steenwick dat meerderdeyll van denselven guederen vann ons holdende is. Dat mynderdeell vann … dat Groete Buggenbergh ende dat Cleyne Buggenberch,… in aller manieren als Hinrich vann Steenwick dat meerderdeyll haldende is.
Dit goed lag in het Schoutambt Dalfsen. Deze goederen werden in 1532 vermeld op naam van zijn grootvader Roelof van Lennep gehuwd met Mechteld van Steenwijk en waren afkomstig van de geslachten Van Steenwijk en Van Selwerd. Zie hiervoor bij Johanna van Selwerd no. 157219.
Een vijfde deel van deze goederen beleende hij aan zijn zuster Mechteld van Lennep. In 1615 maakte hij aanspraak op een deel van het leengoed van de kindskinderen van zijn zuster Machteld van Lennep.
In de ‘Verzameling oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep’ , wordt vermeld dat Johan van Lennep tot de Overijsselse tak van het oude geslacht Van Lennep behoorde. Uit meerdere aantekeningen is gebleken dat deze tak van Van Lennep in de omgeving van Hardenberg en Gramsbergen woonachtig was.
De volgorde in leeftijd van de kinderen Van Lennep is niet bekend. Engelbert werd als eerste genoemd die na de dood van zijn vader de leengoederen erfde. Als in 1622 Anna vermeld wordt (eveneens na de dood van haar vader Johan) op de ‘helffte van Aelberdinck, Jostinck to Geesteren,’ en de helft van Watering in het Gericht Emlicheim, de helft van de Grote en Kleine Buggenberg in het Schoutambt Dalfsen, kan dat betekenen dat zij toen huwde met Pieter van Almelo.
In 1626 werd Barta vermeld (nade dood van haar vader Johan) op de helft van dezelfde goederen als haar zuster Anna. Vermoedelijk huwde zij in dat jaar met Jorrien van Lingen.
Erenst van Lennep werd op geen van de goederen vermeld, maar werd in 1624 genoemd als oom van Jorrien Pieters (van Almelo).

Hij trouwde met

9077 Elisabeth Arnoldsdr. Muntz.

Notitie bij Elisabeth: Burgeres van Schutzdorf, 1632, weduwe van N. van Leende.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Erenst van Lennep (zie 4538).

II. Engelbert van Lennep.

Notitie bij Engelbert: Genoemd 1615 en 1628 als leenman te Ootmarsum na de dood van zijn vader Johan van Lennep.
Zijn dochter Geertruijt van Lennep, gehuwd (1) met N. van Lingen en (2) met Hendrick Strick verkreeg een deel het leen in 1641: 18-3-1641: “Henr. Strick predikant tott Nyenhuis in name ende ten behoeve syner huisfrouwen Geertruit van Lennep nae doode haers vaders Engelbert van Lennep, beleend met dat minderdeel van ’t Jadinck, Averdinck, gelegen in den kerspel van Ootmersum in de bourschap Geesteren”.

III. Anna van Lennep.

Notitie bij Anna: Genoemd 1622 op het leen te Ootmarsum na de dood van haar vader Johan van Lennep. Zij trouwde (1) Mr. Pieter van Almelo of Bruynell (Brugniel) en (2) Alhardt Hermans. Uit haar eerste huwelijk had zij een zoon Mr. Jurrien Pieters van Almelo. In 1624 wordt zijn oom Erenst van Lennep (4538) genoemd als voogd m.b.t. tot het leengoed te Ootmarsum.

IV. Bartha van Lennep.

Notitie bij Bartha: Genoemd 1626 op het leen te Ootmarsum na de dood van haar vader Johan van Lennep. Zij was gehuwd met Jorrien Janszoon van Lingen.

 

 

9568 Corstiaen Tieleman Weygergancx, geboren omstreeks 1490. Corstiaen is overleden vóór 18 juni 1557, ten hoogste 67 jaar oud.

Notitie bij Corstiaen: Ao 1526 betaalden ‘Korstiaen Tielle Weygergans soon’ en Katrina hun intrede geld als lid van het ‘Illustre Lieve Vrouwen Broederschap. Ao 1557 wordt van Corstiaen Tielman Weygerganc de achterstallige doodschuld, na de dood betaald.
Katharina Johannes Bils wordt als zijn vrouw vermeld in “Het nageslacht van Henrick Weigerganc” van C.J. Wijgergangs, blz 57.
Op dezelfde bladzijde wordt eveneens vermeld dat Corst Weygerganx in 1586 op of nabij de Ulenbrug in Den Bosch woonde en met zijn zoon Jacob vermeld werd Ao 1584. Dit echter in tegenstelling met de notitie enkele regels lager waar vermeld wordt dat in 1564 Jacob wijlen Christiaen wijlen Thieleman Weygergancx een huis in Den Bosch kocht.
Dit laatste is meer in overeenstemming met de vermelding in SAH 1411 Ao 1559/60 (60e penning) ‘Jacob Corstiaens Weygergancx 5/6 huis Achter Minrebroeders ‘Ste Peter’ van de erfgenamen Corst Tielen – 4/3/0, (zie Bossche Encyclopedie).
Het lijkt m.i. duidelijk dat Jacob na het overlijden van zijn vader (1557) 1/6 deel van het huis had geërfd en daarna het overige 5/6 deel van zijn broers en zusters had gekocht.

Hij trouwde met

9569 Katharina Johannes Bils.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Corstiaens Weygergancx (zie 4784).

II. Jacob Corstiaens Weygergancx.

Notitie bij Jacob: Jacob was viskoper van zijn beroep. Trouwde Arike. Vermeld Ao 1557 in de “Quotatie van den XX penningen van alle goederen geset op die ingeseten bourgers deser stadt van ‘sHartogenbosch” aan de Vismarkt. Hij werd aangeslgen voor XX st.
Bossche-encyclopedie R 1547 d.d. 22-12-1633 Noemt Adriaan zoon van Herman Wijnen van Os en Godefrieda dochter van Jacob Corstiaens Weijgergangcx en Arike m.b.t. een huis dat Jacob Corstiaens op 26-1-1564 had gekocht. Het huis werd op 22-12-1633 verkocht aan Cornelis Leonaerts (1197.2) achterkleinzoon van Corstiaen Tieleman. Jacob Corstiaens leefde nog 5 maart 1578.

III. Reijntken Corstiaens Weygergancx.

IV. Joachim Corstiaens Weygergancx.

Notitie bij Joachim: In de rekeningen van de Hoogschout Ao 1538 wordt vermeld: "THIELMAN en JAN broers en kinderen van CORSTIAEN WEYGERGANCK hebben in augustus tot zeer laat in de nacht zitten drinken in een herberg geheten de WILDEMAN in de stad ‘sBosch en zijn ten laatste opgestaan en naar buiten gegaan tot aan het huis van MARIKEN de weduwe JAN VAN AERLEN wonende bij de SINT JANSPOORT waar ze op de deur hebben geklopt om binnen te komen; omdat ze niet binnengelaten werden hebben ze een tresoor die daar ergens stond aan stukken geslagen en vervolgens gaande naar het huis genaamd DOEGHDE hebben ze aldaar de ruiten er uitgeslagen, die ze de volgende dag weer gemaakt en betaald hebben – 25karolusgulden"
In het eerder genoemde werk van C.J.Wijgergangs wordt geen bron vermeld waarin de kinderen van Corstiaen Tieleman genoemd worden. Mogelijk moet voor Joachim; Jan worden gelezen.

V. Everaert Corstiaens Weygergancx.

VI. Tielman Corstiaens Weygergancx.

VII. Heylwich Corstiaens Weygergancx.

VIII. Anna Corstiaens Weygergancx.

 

 

10888 Hermanus Limpens, geboren omstreeks 1475. Hermanus is overleden in 1552, ongeveer 77 jaar oud.

Notitie bij Hermanus: Herman verhief in 1505 het leen Minnekom te Hegge [Kreijns pag. 268 269], en was 1542 leenman van St. Jans Geleen [Publications 1982].
Een Herman Lijmpens der moldner was in 1532 Laat van de hof van de Berghe te Nuth [pag. 288].

Hij trouwde met

10889 Trinen N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Lintgen Limpens.

Notitie bij Lintgen: Vermeld 1546.

II. Nicolaes Limpens, geboren omstreeks 1500 (zie 5444).

 

 

13008 Johan Schulten van Ratum, geboren omstreeks 1558. Johan is overleden in 1620, ongeveer 62 jaar oud.

Hij trouwde met

13009 Jenneken N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Schulten van Ratum, geboren omstreeks 1580 (zie 6504).

 

 

13026 Berndt Sevinck.

Notitie bij Berndt: ORA 397 Bredevoort fol. 56v en e.v. d.d. 14-12-1624: Compareerden Aerndt Waliens genaamd Gesinck en Stijnen, echtelieden die bekennen in pandschap verkocht te hebben aan Bernde Sewinck en Naelken, echtelieden een kamp ‘die Braeck’ genaamd bij Sewinck Busch gelegen, zoals pandverkoper die van Joost Simmeldinck in pand is dragende met zijn toebehoren.

Hij trouwde met

13027 Naelken N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Aeltje Sevinck, geboren omstreeks 1596 (zie 6513).

 

 

13032 Harmen Boeijinck, geboren omstreeks 1597. Harmen is overleden omstreeks 1662, ongeveer 65 jaar oud.

Hij trouwde met

13033 Jutte Boeijinck.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gesken Boeijinck.

Notitie bij Gesken: Zij was getrouwd met Jan te Poelhuijs alias Freriks.

II. Stijne Boeijinck.

Notitie bij Stijne: Zij was getrouwd met Hendrick Bruggers.

III. Gert Boeijinck.

Notitie bij Gert: Hij is getrouwd Lichtevoorde/Winterswijk 13 september 1668 met Enneken Sesinck.

IV. Tonnes Boeijinck, geboren omstreeks 1618 (zie 6516).

 

 

13252 Jan Vos.

Notitie bij Jan: In ORA 106 Kampen tussen 16-6 en 13-9-1554 wordt een uitgebreid proces weergegeven tussen Jan Vos en Trijne zijn vrouw de zuster van Geert Droogscheerder. Een en ander m.b.t. tot een bedrag van 72 gulden aan verteerd geld door Mr. Geert van Wouw.
Vermoedelijk was Jan Vos 2 maal getrouwd. Zijn zoon Frerick Jansz Vos werd in 1581 poorter van Kampen. Waarschijnlijk zal hij toen meerderjarig geweest zijn. Zijn vier andere kinderen werden in de weeskamer ondergebracht in 1583, waarbij Frerick niet genoemd werd. Mogelijk was hij uit een eerder huwelijk van Jan Vos
Momberboeken Kampen 21-2-1583: Anna, Johan Vosz weduwe heeft haar vier kinderen met name Janneke, Engbert, Roelof en Anneke bij haar man in echte verwekt. De voogden zijn Pelgrim Engbertsz en Harm Mol.... buis.

Hij trouwde met

13253 Anna N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Janneke Jans Vos.

II. Engbert Jansz Vos.

Notitie bij Engbert: Vermoedelijk had hij een zoon: Jan Engbers Vos trouwde Kampen 28-7-1616 Stijntje Diricks.

III. Roelof Jansz Vos.

IV. Anneke Jans Vos.

V. Frederick Jansz Vos, geboren omstreeks 1555 (zie 6626).

 

 

13688 Elbert Cornelisz.

Kinderen van Elbert uit onbekende relatie:

I. Cornelis Elbertz Decker (zie 6844).

II. Jan Elbertsz Decker.

Notitie bij Jan: Overleden voor 1 april 1670. Hij trouwde Griet Hilbrandts. Zij hadden als kinderen: Brecht Jans, overleden kort voor 1 juni 1678, Marij Jans, overleden kort voor 21 maart 1689, Elbert Jansz Decker, overleden kort voor 15 juli 1692 en Maarten Jansz, overleden kort voor 25 oktober 1694. Zie hiervoor Arch. Stede Westwoud inv. no. 118 en 119. Hun neef was Elbert Cornelisz Decker no. 3422 van deze kwartierstaat.
Archief Stede Westwoud no. 115, fol. 3 d.d.d 1-4-1670: Griet Hilbrandts weduwe Jan Elbertsz Decker wonende te Westerblokker verklaart schuldig te zijn aan Foppe Claas fl. 500,00. Zij stelt als onderpand haar huis en 70 roeden land gelegen te Westerblokker.
Idem d.d. 5-2-1672: Dirck Formertsz van Schellinkhout koopt van de voogden en vrienden van de kinderen van wijlen Jan Elbertsz Decker en Griet Hillebrands een huis met 50 roeden land te Westerblokker.
Idem, inv. no. 116 d.d. 20-2-1677 fol. 60: Maarten Jansz en zijn broer Elbert Jansz kopen van Reijmerich en Aafje Pieters, gezusters, een tuin gelegen in de Bangert groot 220 roeden.
Idem, inv.no. 116, d.d. 24-21680: Elbert Jansz Decker wonende in de Bangert heeft gekocht van de weduwe en kinderen van Isbrand Heemskerck een derde gedeelte van een tuin groot 459 roeden voor 150 gulden.
Idem inv. no. 117 d.d. 2-2-1686: Elbert Jansz Decker koopt samen met zijn broer en zuster een stuk weiland groot 593 roeden te Oosterblokker. Zie verder bij Elbert Cornelisz Decker no. 3422.

III. Sijmon Elbertsz Decker.

Notitie bij Sijmon: Zijn zoon was Elbert Sijmonsz genoemd bij Elbert Cornelisz Decker no. 3422.

IV. Marij Elberts.

V. Pieter Elbertsz Decker.

Notitie bij Pieter: Hij trouwde Marij Adriaens. NA 4146 Westerblokker akte 198, d.d. 28-8-1676: Staat en inventaris gedaan bij Marij Adriaens weduwe wijlen Pieter Elbertsz op de Noordermeer onder Wognum, geassisteerd met Adriaen Piets Bennis haar voogd, ten verzoeke van Sijmon Elbertsz broeder van Pieter Elbertsz.
Idem akte 199, zelfde datum: Compareerde Gerrit Heijnsz (zie voor hem bij Elbert Cornelisz Decker no. 3422) wonende in de Schermeer nomine uxoris en als last hebbende en de rato caverende voor Sijmon Elbertsz wonende thans te Westerblokker, de kinderen van Jan Elbertsz mede daar wonende en de kinderen van Marij Elberts wonende te Avenhorn op de Goorn en de kinderen van Cornelis Elbertsz wonende in de Schermer voornoemd, tezamen erfgenamen van wijlen Pieter Elbertsz op de Noordermeer overleden. Genoemd wordr Griet Adriaens de zuster van Marij Adriaens weduwe van Pieter Elbertsz

VI. Anna Elberts.

Notitie bij Anna: Zij trouwde Hoorn 1641: Willem Maartsz. Bij Elbert Cornelisz Decker no. 3422 worden genoemd: Brecht Willems getrouwd geweest met Gerrit Heijnsz (zie ook hierboven) en Maarten Willemsz van Hoorn, mede erfgenamen van Maarten Jansz die een zoon was van Jan Elbertsz Decker.

 

 

13776 Pieter Schooneman, geboren omstreeks 1555.

Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:

I. Agnita Pieters Schooneman.

II. Cniere Pieters Schooneman.

III. Cornelis Pietersz Schooneman, geboren omstreeks 1575 (zie 6888).

IV. Reijner Pietersz Schooneman, geboren in 1590.

Notitie bij Reijner: Hij was gehuwd met Lijsbeth Frans. NA 965 Enkhuizen d.d. 21-12-1635: Reijner Pietersz Schooneman en Lijsbeth Frans echtelieden wonende te Bovenkarspel. Zij verklaren een eerder testament te hebben gemaakt d.d 27-12-1629 voor notaris Jan Sieu.. Hij noemt zijn zusters Cniere en Angieta Pieters. Zij noemt haar zusters Anna Frans en Dieuw Frans mitsgaders Geert Jacobs geprocreëerd bij Jacob Cornelisz Schooneman.
Zijn huis- of handmerk komt overeen met dat van Pieter Cornelisz Schooneman.

V. Meijndert Pietersz Schooneman, geboren in 1592.

 

 

13968 Dirck van Apperlo, geboren omstreeks 1555.

Hij trouwde met

13969 Anna Hendricks.

Notitie bij Anna: De nagelaten weduwe van Dirck van Apperlo doet belijdenis te Zwolle d.d. 13 april 1623.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dirck Dircksz Apperlo, geboren omstreeks 1586 (zie 6984).

II. Christoffel Dircksz van Apperlo, geboren in 1588.

Notitie bij Christoffel: Trouw Zwolle 14 juni 1612 Christoffel van Apperlo, zoon van Dirck van Apperlo, en Ytge Hendricks dochter van Hendrick Michelsen.
NA 113 Zwolle d.d. 9 april 1667: Ytge Hendricks weduwe Stoffel van Apperlo. Zij noemt haar dochter Fenna Stoffels van Apperlo gehuwd met Otto Lucassz, Trijntje Stoffels van Apperlo gehuwd met Dirck Camphagen, en de kinderen van haar overleden zoon Dirck Stoffelsz van Apperlo, met name Hendrikje en Lijsbeth (gedoopt Zwolle 3 juli 1655).
Trouw Zwolle april 1647: Dirck van Apperlo zoon van wijlen Christoffel van Apperlo wonende in de Luttikestraat gaat in ondertrouw met Magdalen de Sterck. Trouw Zwolle 28 april 1657 Dirck Stoffelsz van Apperlo en Sara Eijchhorn.

 

 

13970 Jan Adriaensz Craech, geboren omstreeks 1555.

Notitie bij Jan: Koopman. Hij is getrouwd (1) Amsterdam 25 november 1579 met Geertje Jans. DTB 401 fol. 94, d.d. 25 november 1579: Compareerden Jan Adriaensz Craech, met Pietertje Jans zijn moeder ter eenre en Geertje Jans Prinsen, met Trijn Cornelis haar moeder.
DTB 405 fol. 44, d.d. 23 juli 1588: Compareerden Jan Adriaensz Craech, weduwnaar van Geertje Jans wonende op de Nieuwezijds Achterburgwal ter eenre en Heijltje Pieters, weduwe van Claes Adriaensz, verklarende elf maanden weduwe te zijn geweest, wonende in de …. geassisteerd met Griet Jans haar zuster. (haar halfzuster. A.S.)
Kohier van de Kapitale impositie van 1585, archief 5028 no. 661a, vermeldt aan de Nieuwezijde: "Upte Achterburgwal" (tegenwoordig Spuistraat) Jan Adriaensz Craech voor fl. 2,00. (nota van Van Dillen op deze inschrijving luidt: "Jan Adriaensz Craech, koopman bewijst aan zijn dochter het moederlijk erfdeel, d.d. 28 sept. 1588, reg. weesk. 11 fol. 121v)" Waarschijnlijk zal de juiste lokatie zijn: de westzijde van de Spuistraat halverwege het gedeelte tussen het Kattengat en de Korte Korsjespoortsteeg
De daarop volgende vermelding in het register na die van Jan Adriaensz betreft: Van Slot van Gelder.
Archief 5073 (weeskamer Amsterdam) inv.no. 1348, lade 43: Op 2-8-1588 compareerden Jan Adriaensz Craech weduwnaar van Geertje Jans, poorter dezer stede en Cornelis Gerritsz zijn zwager, intercederende (bemiddelende) voor Duijfje Jans zijn dochter geprocreëerd bij de voorsz Geertje Jans, bij tussen spreken van Sijmon Jansz en Theunis Jansz (de laatste waarschijnlijk identiek aan no. 55882.1) respectievelijke oudomen van Duijfje Jans en Meijndert Adriaensz, broeder van de voorsz Jan Adriaensz. Zij komen overeen dat Jan Adriaensz zijn dochter voor haar moederserfdeel zal bewijzen, (hetgeen hieronder beschreven is). Was ondertekend: Jan Adriaensz Craech, Cornelis Gerritsz en Meijnardt Adriaensz Craech.
Weeskamer Amsterdam (oud) X 121v d.d. 28 september 1588 heeft Jan Adriaensz Craech, koopman ter ver(zoeke) van Heijltje Pieters zijn tegenwoordige huisvrouw bewezen zijn dochter Duijf, oud 8 jaar of daaromtrent, daar de moeder af was Geert Jans, bewezen 1/3 part in een huis staande in de Nieuwe Zijdskolk nagelaten bij Jan Prinsen, getax. Op fl. 800,00, ¼ part in een huis gelegen aan de zuidzijde van het voorzegde huis voor fl. 475,00 en daarenboven nog fl. 123, 15 stuivers, welke penningen de voorn. Jan Adriaensz gehouden zal zijn uit te keren aan de voogden van het kind. De voogden zullen uitkeren aan Jan Adriaensz fl. 144, 8 stuivers. Genoemd wordt nog Neel Jans moeije van het kind met haar man Cornelis Gerritsz. Verder wordt nog genoemd d.d. 18 juli 1591: Maijnert Adriaensz Craech, koopman welke heeft verleden ten behoeve van Duijf Jan Adriaens Cragen (zijn geleende penningen).
Op 12 maart 1598 is Duijf Jans ter weeskamer gecompareerd met Frederik Arentsz Snoeck haar man, aan haar wordt door de weesmeesters overhandigd 1083 gl. 4 st. 4 p. verleden door Meijnert Adriaensz Craech haar oom.
NA 8 Amsterdam fol 134, d.d. 3-9-1591: Compareerden Adriaen Dircksz van Emden oud 21 jaar schipper (in plaats van Dirck Roelen zijn vader) op het schip ’De witte valck’ welke verklaarde ten verzoek van Jan Adriaensz Craech poorter dezer stede, dat hij met het voorzegde schip in april laatstleden omtrent 14 dagen voor Pasen isgeweest te Calie in Spanje en na zijne ontlading wederom bevracht zijnde bij ene Stevenhaer van Sommael koopman aldaar met enige wijnen en oliën om die te voeren naar London in Engeland, geen priemgeld dien aangaande van dezelfde koopman nog te zijne commies in ’t alderminst heeft ontvangen noch ook zijne vader daar hij getuige van weet.

Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 23 juli 1588 in Amsterdam met de 35 of 36-jarige

13971 Heijltje Pieters, geboren in 1552.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Arijaen Jansz Craech. Hij is gedoopt op 30 april 1589 in Amsterdam.

II. Pietertje Jans Craech, gedoopt op 29 augustus 1591 in Amsterdam (zie 6985).

 

 

14056 Aert van Renoij, geboren in 1560. Aert is overleden in 1594 in Vollenhove, 33 of 34 jaar oud.

Notitie bij Aert: Kanselier en Rentmeester van Vollenhove en Kuinre.

Hij trouwde met

14057 Gerritdina van Rhoon.

Notitie bij Gerritdina: Zie het artikel van Sandra de Vries in ‘Van Constantinopel tot Uruzgan’. Een kleine geschiedenis van bijzondere vrouwen.

Kind uit dit huwelijk:

I. Boldewijn van Renoij, geboren in 1590 (zie 7028).

 

 

14058 Reijnt Sloet, geboren in 1560. Reijnt is overleden in 1603 in Ostende, 42 of 43 jaar oud.

Notitie bij Reijnt: Burgemeester van Kampen. Sneuvelt 1603 als Kapitein bij de verovering van Ostende.

Hij trouwde met

14059 Catharina van Bleyenberg, geboren in 1564. Catharina is overleden na 1613, minstens 49 jaar oud.

Notitie bij Catharina: Schepen van Kampen 1622.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Arent Sloet.

II. Mechteld Sloet, geboren in 1591 (zie 7029).

 

 

14352 Jan Olij.

Hij trouwde met

14353 Dirck Claesdr..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Harck Jansz.

Notitie bij Harck: Hij testeerde te Hoorn 13-2-1593. Hij vermaakte daarbij zijn vermogen aan de kinderen van zijn broers en zusters, hieronder genoemd. Zie Westfriese Families 21e jaargang 1980 fol. 13 ev.

II. Dirck Jansz Olij.

Notitie bij Dirck: Hij was gehuwd met Tet Ydes. ORA 5221 Medemblik, d.d. 12-2-1549: Sijbout Hendriksz bekent schuldig te zijn aan Dirck Jansz Olijs de som van 61 gulden.

III. Jacob Jansz Schuijtemaecker.

IV. Edel Jans.

Notitie bij Edel: Zij was gehuwd met Cornelis Schellinger.

V. Adriaen Jansz Olij ook genaamd Coninck.

Notitie bij Adriaen: Hij was gehuwd (1) met Dieuwer Hermans. Hij was gehuwd (2) met Maria Pieters.
ORA 5398 Medemblik, d.d. 5-8-1559. Op heden compareerde Arian Jan Olijs en heeft zijn drie kinderen die hij in echte gewonnen heeft bij Dieuwer Hermans zaliger memorie tot haar moederlijke erfe(nis) de som van zeven honderd gulden. Daarbij heeft Dirck Claesdr. moeder van de voorsz Ariaen Jansz bij consent en advies van Dirck Jansz haar zoon en voogd zich gezet als borg en schuldenaar.

VI. Cornelis Jansz Olij, geboren omstreeks 1520 (zie 7176).

 

 

14468 Jan Jansz Keuck, geboren omstreeks 1510.

Notitie bij Jan: leefde nog 17 februari 1580. Register 10e penning anno 1558: Jan Jansz Ceuck gebruikt als eigenaar 18 geers
Gem. Arch. Nieuwe Niedorp, inv. no 691: (anno 1584) Genoemd worden 2 aantekeningen van Jan Jansz Keuck, waarbij hier vermoedelijk sprake is van vader en zoon,Jan Jansz Ceucks,
groetland achter het huis groot 8 geers 8 snees
noch groetland westerf beoosten Pieter Claesz groot 4 geers
noch zaadland achter Schoutisgroot 9 snees
noch zaadland in het zand groot 1 geers 15 roeden
noch het huis en de hofstede groot drie snees
ORA 5692 Nieuwe Niedorp d.d. 11-1-1565. Jan Jansz Keuck verklaart aan Cornelis Michelsz verkocht te hebben een huis erfeen een weidje groot in ’t geheel 4 geersen 4 snezen.
ORA 5655 Nieuwe Niedorp d.d. 21-1-1566. Schepen heben vonnis gewezen dat de rogge die Schout Adriaen van Dorp op de Huijgensdijk in arrest heeft genomen welke rogge bij Heer Pieter onze pastoorsmeid en Komen Jansz Keuck op de Huigendijk geroerd is, dat de voornoemde Schout de rogge zal ontslaan en bij de Baljuw van Alkmaar laten en dat Pieter Dircksz backer als voogd van Maritghen Dircksdr. Heer Pieters meid met Jan Jansz Keuck met die zelfde rogge alsdan zullen leveren en aan hare pastoor ofte verkopen tot hare appetijt.
ORA 5655 Nieuwe Niedorp d.d. 1-3-1568. Genoemd worden Jan Jansz Keuck en zijn zoon Dirck Jansz als als verweerders van zeker gezegeld roerende van Costerije van Nijedorp nu ter tijd is rustende onder Jan Jansz voornoemd. Dat de voornoemde Jan Jansz schuldig en gehouden zal wezen dat bezegeld te leveren in handen van Cornelis Michelsz.

Hij trouwde met

14469 Trijn Willems.

Notitie bij Trijn: ORA 5656 Nieuwe Niedorp, d.d. 8-4-1587; Testament Trijn Willems weduwe Jan Jansz Keuck. Zij noemt haar nog in leven zijnde kinderen: Dirck Jansz, Jan Jansz, Cornelis Jansz, Lijsbeth Jans en Jan Jansdochter. Tevens noemt zij Cornelis Willemsz Keuck haar kindskind alsmede de twee kinderen van haar overleden zoon Maerten Jansz.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maerten Jansz Keuck.

Notitie bij Maerten: Hij was gehuwd met Marritje Sijmons. Dit echtpaar had 2 kinderen waarvan de namen onbekend zijn. In 1583 was zijn broer Dirk Jansz Keuck voogd over deze kinderen..
Gemeentearchief Nieuwe Niedorp inv.no. 69.1 Ao 1584: Maerten Jan Cuecks:
Groetlant Westert ghemeen met sijn moer groot 5 geers
Noch saetlant int Sant groot 2 geers 3 snees
Noch het huijs met die hofsteed 6 snees

II. Jan Jansz Keuck.

Notitie bij Jan: Overleden voor 20 juni 1606. Hij was gehuwd (1) met Marritje Sijmons, overleden voor 27 februari 1580. Hij was gehuwd (2) met Alidt Jans
ORA 5732 Nieuwe Niedorp, d.d. 27-2-1580: Compareerden Jonge Jan Jansz Keuck als vader van zijn kind bij Marritje Sijmons geprocreëerd, Dirck Jansz Keuck, Arien Sijmonsz, Hilbrand Jansz en Gerrijt Amels allen omen van ’t voorz. kind. Zij verklaren bij raden en goeddunken en uitspraak van Cornelis Rens, Jacob en Garbrand Cornelisz mede omen van het kind dat Jan Jansz jongen Keuck bespreekt 975,00 carolus guldens, welke penningen zijn berustende onder Jan Jansz zijn vader.
Gemeentearchief Nieuwe Niedorp inv.no. 69.1 Ao 1584 Jan Jansz Cuecks:
Groetland gelegen Bovenpaad bij Dirck Jan Stolps groot 5 geers 5 snees
noch groetland gelegen benoorden houtzagers land groot 4½ geers 5 snees
noch het huis met de hofstede groot 1 ½ snees

III. Cornelis Jansz Keuck.

Notitie bij Cornelis: Hij is getrouwd Nieuwe Niedorp 26 februari 1589 met Hillegont Pieters Koeman, dochter van Pieter Koeman.
ORA 5658 Nieuwe Niedorp, d.d. 27-6-1605 en 11-7-1605: Jan Jansz jonge Keuck wordt aangesteld als medecurator over de boedel van zijn broer Cornelis Jansz Keuck, omdat deze bekend staat als een notoire dronkaard die zijn gehele boel en goederen verdrinkt.

IV. Jan Jansdr. Keuck.

V. Lijsbeth Jans Keuck.

VI. Dirck Jansz Keuck, geboren omstreeks 1542 (zie 7234).

 

 

14470 Wouter Woutersz.

Notitie bij Wouter: Nog genoemd in de lijst van de 10e penning Ao 1544 te Nieuwe Niedorp
Inv. no. 114 GA Nieuwe Niedorp (verm. eind 1615). “Marritgen ende Trijn Wouters getuigen ende verclaeren waer te sijn dat haer sal. vader gheheeten is geweest Wouter Woutersz ende dat sij haere ouders ende vrienden wel hebben hooren verclaeren dat haer grootvader gheheeten heeft Wouter Willemsz ende dat d’selve een broeder geweest zoude hebben van wijlen Heer Sijmon Willemsz priester die een cappelrije in de Kercke tot Nieudorp ghesticht heeft..”.
Wouter Woutersz werd vermeld in de kohieren van de 10e penning van Nieuwe Niedorp (1544 tot 1553) als eigenaar van enkele percelen land. In die kohieren werd hij tevens genoemd als gebruiker van een gedeelte van Heer Jacobsz Cappelrije, groot 6 1/2 geersen. In 1558 en 1562 werd als gebruiker van dit gedeelte van het cappelrije land genoemd: Dieuwer Woutersweduwe.

Hij trouwde met

14471 Dieuwer N..

Notitie bij Dieuwer: Mogelijk was zij een Woutersdochter. Slechts eenmaal werd zij aangeduid als Dieuwer Woutersweduwe. In andere registers werd zij aangeduid als Dieuwer Wouters. Zie ORA 5655, d.d. 22-3-1574 waar zij werd veroordeeld om 2 koeien en haar gehele huisraad over te dragen aan de administrateurs van het Weeshuis in verband met achterstallig landhuur van de Vicarie van Nieuwe Niedorp. Voor de Reformatie (1572) was zij eveneens huurder van die Vicarie waarover haar mans achterneef Heer Jacob Jacobsz vicaris was. (Zie hierover mijn werk: “De Vicarie van Nieuwe Niedorp, deel 1,2 bibliotheek: RA Haarlem, SA Alkmaar en SA. Hoorn).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Trijn Wouters.

Notitie bij Trijn: Zij is getrouwd Nieuwe Niedorp 15 januari 1581 met Jan Jansz Smit. Hun zoon Cornelis Jansz Caeskoper was van 1616 tot 1659 patroon van de Vicarie. Volgen het kohier van de 1000e penning van Nieuwe Niedorp 1654, werd hij aangeslagen voor 6000 gulden kapitaal.

II. Marritje Wouters, geboren omstreeks 1545 (zie 7235).

 

 

14472 Cornelis Michelsz, geboren omstreeks 1517.

Notitie bij Cornelis: Kohier van de 10 penning 1544 Nieuwe Niedorp Cornelis Michelsz huis 3,50 gl. Vl. 7 st.
NA 1992 Hoogwoud, d.d. 16-3-1567: Verklaring van 68 inwoners van Nieuwe Niedorp waaronder Cornelis Michelsz oud omtrent 50 jaar.
Inv. no. 69.1 G.A. Nieuwe Niedorp, verpondingsregister Ao 1584: Genoemd Cornelis Michelsz:
Groedland achter het huis groot 7 geers,
Noch groedland over de Gouwsloot beoosten Claes Cornelisz Cruijffs huis groot 6 geers
Deze twee landerijen worden ook vermeld bij zijn zoon Pieter Cornelis Michelsz 7236 en zijn kleinzoon Claes Pietersz Oomis
Nog groedland over de Gouwsloot nevens Heertgen Adriaensz groot 7 geers een half snees
Nog het huis met de hofstede groot anderhalf snees
NA 3877 Nieuwe Niedorp, d.d.11-7-1599: Testament Cornelis Michelsz poorter te Nieuwe Niedorp, ziek van lichaam zittende op een stoel bij het bed. Hij prelegateert en vermaakt vooruit aan Pieter Cornelisz zijn zoon welke tegenwoordig met hem woont en meest alle tijd met hem gewoond heeft, zijn huis en erf met een boomgaard en een deel van de weide daarachter gelegen, waar hij comparant tegenwoordig in woont, staande en gelegen in Nieuwe Niedorp op de Lagezijde belendend Jacob Cornelis Jacobsz aan de zuidwestzijde en het weeshuis met zijn erf aan de noordoostzijde. Hij comparent wil dat zijn voornoemde zoon Pieter Cornelisz vooruit van zijne goederen zal hebben en behouden en dat niettemin met zijns comparants andere kinderen en mede erfgenamen in zijn andere verdere goederen.

Kind van Cornelis uit onbekende relatie:

I. Pieter Cornelisz Michels, geboren omstreeks 1550 (zie 7236).

 

 

14922 Jan Broersz.

Hij trouwde met

14923 Griet N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Marij Jans Broers (zie 7461).

 

 

15688 Gerrit Cox.

Notitie bij Gerrit: Roermond, inv. No. 4764, d.d. 16-1-1572: Gerrit Cocks bepaalt dat, behoudens zijn vruchtgebruik, al zijn goederen te Roermond zullen vererven als stokgoederen naar Marie, Catharina, Gerrit, Greet en Else Kocks en de kinderen van Jan Kocks, deze verwekt bij Margaretha van Horrich
Roermond Reg. Overdrachten (OD) 1 fol. 390v, d.d. 2-10-1586: Gerardus Cox en Stoffel Cox frates (broeders) als omen van Gerard en Joestha kinderen van Henricus Cox.
d.d. 19-4-1592: Genoemd Gerardus Coicx de oude en Gerardus Coicx de jonge getrouwd met Elisabeth, en Marie en Else, broeder en zusters.
OD II fol. 129v, d.d. 2-9-1602: Gerard Kochs de oude noemt zijn kinderen Marie, Geerardt en Else alsmede Christoffel Cox zijn broer en Gerrit Kox Janson zijn neef. Verder noemt hij zijn huis in de Brugstraat. Vermeld wordt verder de kinderen hun stiefmoeder Beele.

Hij trouwde met

15689 Margaretha van Horrich.

Notitie bij Margaretha: Theoretisch.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gerrit Gerritsz Cox (zie 7844).

II. Jan Gerritsz Cox.

III. Maria Gerrits Cox.

IV. Catharina Gerrits Cox.

V. Greet Gerrits Cox.

VI. Else Gerrits Cox.

 

 

15690 Henricus Bordels.

Notitie bij Henricus: Burgemeester van Roermond.

Hij trouwde met

15691 Maria Nobis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Elisabeth Bordels (zie 7845).

II. Hubertus Bordels.

Notitie bij Hubertus: Wijnhandelaar. Woonde te Dordrecht na 1572.

III. Gerardus Bordels.

Notitie bij Gerardus: Koopman te Venlo. Hij was gehuwd met Anna van Roosteren.

IV. Johannes Bordels.

Notitie bij Johannes: woonde te Dordrecht na 1572. Hij was gehuwd met Rocha van Diemen.

V. Joanna Bordels.

Notitie bij Joanna: Zij was gehuwd met Wilhelmus Reynarts.

VI. Thomas Bordels.

Notitie bij Thomas: Burgemeester van Roermond. Hij was gehuwd met Gertrudis Bisschops.

 

 

15692 Johannes Graes genaamd Catt.

Notitie bij Johannes: Niet zeker is of hij identiek is aan Johan Graes genaamd Catt, die in 1589 Peijburgemeester was van Roermond. Die Johan is waarschijnlijk dezelfde die genoemd werd als zoon van Johan Graes genaamd Catt getrouwd met (1) Marie, (2) Catrijne (3) Beele.

Hij trouwde met

15693 Els N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johannes Graes genaamd Catt (zie 7846).

II. Agnes Graes genaamd Catt. Zij is gedoopt op 22 mei 1594 in Roermond.

 

 

15824 Peter Petersz Feer, geboren omstreeks 1533.

Notitie bij Peter: Hij is getrouwd (1) ca. 1559 met Jacobje N., geboren ca.1534.
ORA 436.4 fol 285 Amersfoort, d.d. 1-2-1560. Aert van Schaijck en Mijntje zijn huisvrouw, geven over aan Peter Petersz en Jacobje zijn huisvrouw een huis, hof en hofstede staande in de Crommestraat met aan de ene zijde een gemeen steeg en aan de andere zijde Aert voornoemd. Bepaald wordt dat de goot tussen hun beider huizen door hen en hun erfgenamen onderhouden zal worden.
ORA 436.12 Amersfoort, d.d. 4-5-1605: Compareerden Jacob Petersz Pheer en Petergen zijn huisvrouw, Lambert Petersz Pheer en Geertgen zijn huisvrouw, Gerrit Hendriksz en Hilletgen Peters zijn huisvrouw als ’t recht hebbende van twee delen, en Evertgen Claes als weduwe van Peter Petersz Pheer ’d jonge met Albert Claesz hare gekoren voogd in deze voor haar zelve en haar sterkmakende voor de onmondige kinderen bij haar van de zelve Peter behouden, als ’t recht hebbende voor ’t derde deel, en hebben getransporteerd ten behoeve van Peel Hendricksz van de Nijckerck, Maria van Loenresloot zijn huisvrouw en hare erven, zeker alinge huising en hofstede staande alhier in de Crommestraat op de hoek van de gemeen steeg en aan de andere zijde Aert van Schaijck.
Bij de huwelijken van Lambert Petersz Feer en Jacob Petersz Feer respectievelijk in 1604 en 1605 was Thijmen Henricx de getuige. Deze Tijmen Henricx huwde te Amersfoort 22-10-1596 met Thonisje Lamberts. De getuigen waren Jan Quintijnsz (voor hem) en Nellitgen Maes (voor haar).
NA Amersfoort AT 02a001 d.d. 22-3-1609 vermeldt het testament van Lammertje Thonisdr. wonende alhier. Zij noemt een accoort van 22-1-1600. Verder noemt zij tot haar universele erfgenamen: Dirk Thonisz te Rhenen haar broeder (overleden). Lambert Adriaensz getrouwd met Willemtge Cornelis, Laurens Gerritsz vanwege de kinderen van Harmantgen te voren weduwe van Jan Venen, Thonisje Lamberts huisvrouw van Thijmen Henricx, Marrichjen Cornelis Venen huisvrouw van Gerrit Henricx en Jacob Petersz en Lambert Petersz daarin instituerende.
Vermoedelijk was Lammertje Thonis een zuster van Jannichje Thonis
Genoemde Marrichjen Cornelis Venen huwde te Amersfoort 12-5-1601 met Gerrit Henricx van der Nijekerck. Getuigen waren, voor hem, Evert Henricx in de Fortuijn en, voor haar, Jacob Fransz.

Hij trouwde, ongeveer 44 jaar oud, in 1577 met de ongeveer 35-jarige

15825 Jannichje Thonis, geboren omstreeks 1542. Jannichje is overleden op 14 februari 1596, ongeveer 54 jaar oud.

Notitie bij Jannichje: ORA 436.11 Amersfoort, d.d. 11-5-1597. Compareerden Jan Lambertsz Trant met Gijsbertje zijn huisvrouw, Thimen Henricx en Antonia zijn huisvrouw voor haar zelve, Frans Andriesz en Cornelis Veen als executeurs van ’t testament van zal. Jannitgen Thonis vanwege haar onmndige kinderen en hebben getransporteerd aan Adriaen Francken en Nel Maes zijn huisvrouw 2 kamers alhier op de Camp in de straat tegen Sint Janspoort aan de ene zijde Willem van Hardeveltsschuur en aan de andere zijde aangevers zelf.
ORA 436.11 Amersfoort, d.d. 3-6-1598. Frans Andriesz als executeur van ’t testament van Johanna Antonisdr. Jan Trant voor hem zelf en hem sterkmakende voor zijn huisvrouw en mede als oom over de 3 onmondige nakinderen van voorzegde Johanna, Thijmen Henricx en Antonia zijn huisvrouw hebben getransporteerd t.b.v. Cornelis Veen, een half hof gelegen buiten de Camperpoort gemeen met de ontvanger, met aan de ene zijde Frederick Cornelisz en aan de andere zijde Gerrit Willemsz.
ORA 436.11 Amersfoort, d.d. 3-6-1598. Frans Andriesz en Cornelis Veen als executeurs van het testament van zal. Jannitgen Anthonisdr. en Jan Trant als oom van de nakinderen van voorzegde Johanna, hebben getransporteerd t.b.v. Thijman Hendricks en zijn huisvrouw, 3 delen van 5 delen van de helft van ’t huis staande op de Camp bij de Put, daar aan de ene zijde de gemeen straat en aan de andere zijde Peter Gijsbertsz, met fl. 200,00 hypotheek op het gehele huis competerende de erfgenamen van Peter Feijt, nog fl. 100,00 competerende Reijertgen Looch Hermantszoon erfgenamen en fl. 50,00 t.b.v. Aert Hendriksz.
De 3 delen van 5 delen van ’t halve huis duidt waarschijnlijk op het erfdeel van de 3 onmondige kinderen. Derhalve zullen er 2 voorkinderen zijn geweest.
Genoemde Jan Lambertsz Trant huwde Amersfoort 22-1-1593 met Gijsbertje Rutgers. Getuigen waren: Ariaen Francken als oom van Jan Trant en Willem Petersz Schay vanwege Gijsbertje.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hilletgen Peters Feer, geboren in 1577.

Notitie bij Hilletgen: Zij is getrouwd Amersfoort 10 februari 1601 met Gerrit Hendricksz geboren ca. 1571. Bij hun huwelijk waren de getuigen: Thijmen Henricx voor hem en Jan Lambertsz Kant (Trant) voor haar.

II. Lambert Petersz Feer, geboren omstreeks 1580 (zie 7912).

III. Jacob Petersz Feer, geboren in 1582.

Notitie bij Jacob: Hij is getrouwd Amersfoort 7 januari 1605. Getuigen waren Heijmen Hendriksz voor Jacob Petersz en Steven Otten voor Petertje Stevens, met Petertgen Stevens.

 

 

15826 Cors Jansz, geboren omstreeks 1550.

Hij trouwde met

15827 Catharia Theus, geboren omstreeks 1555.

Notitie bij Catharia: ORA 436.15 Amersfoort, d.d. 1-5-1620: Compareerden Catharina Matheusdr. wed. van zal. Cors Jansz, Lambert Petersz, Adriaen Jansz als mans en voogden van haar respectieve huisvrouwen, in deze sterkmakende voor Hendrikje Cors hare schoonzuster, tezamen kinderen en erfgenamen van vorengenoemde Cors Jansz. Zij hebben getransporteerd aan Jan Hendricksz en zijn huisvrouw een huis staande alhier aan de Langestraat waaraan beide zijde Bessel Helmichsz naast gelegen is, opte last van 40 stuivers losbaar de penning competerende St. Elisabeth Gasthuis van fl. 100,00 hoofdsom, competerende Nijesgen Jan Dircks weduwe wonende te Utrecht item van gelijke fl. 100,00 toebehorende Wijmptgen Salem mede te Utrecht nog van fl. 100,00 competerende Hilletge Claes weduwe van Beernt Gerritsz al in de voornoemde huisinge gevestigd.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jannetje Cors.

Notitie bij Jannetje: Zij was gehuwd met Peter Jansz, zoon van Jan Daemsz en Goudtje Claes Vlugh.
ORA 436.3 fol 360v Amersfoort, d.d. 6-6-1551. Betreft een akte ten nane van Willem Daemsz en Margriet zijn huisvrouw. In de margine wordt genoemd d.d. 22-2-1597 Jan Petersz als man en voogd van Goutje gewezen weduwe van Jan Daemsz voor de helft en Daem Willemsz voor de andere helft.
ORA 436.14 Amersfoort d.d. 30-4-1612 Compareerde Peter Jan Willemsz voor hem zelf en hem sterkmakende voor Jannitje Cors Jansz zijn huisvrouw en heeft getransporteerd t.b.v. Mathijs Egla Goortsz van ’t Woud en Mechtelt zijn huisvrouw een stuk land.
NA Amersfoort AT 002b003 d.d. 17-12-1612, akte 70. Jannetje Cors weduwe Peter Jansz geassisteerd met Cors Jansz haar vader. Zij verkoopt aan Beernt van Munster en Griet Jans zijn huisvrouw een huis en erf staande op de Havick tot Amersfoort.
NA 002b006 d.d. 4-3-1619. Genoemd Jannetje Cors als moeder, Peter Daemsz en Hendrik Both als naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van za. Peter Jansz en Jannetje Cors voornoemd. Onlangs is overleden Goutje Claes Vluggen weduwe Jan Daemsz de grootmoeder van de kinderen.
NA AT 002b003 d.d. 2-3-1628. Testament Jan Petersz Damen. Hij noemt tot zijn erfgenamen Catharina Theus weduwe van Cors Jansz zijn bestemoeder, Geertje Cors huisvrouw van Lambert Petersz zijn moeije en Hendrikje Cors huisvrouw van Cornelis Gerritsz zijn moeije.

II. Hendrickje Cors.

Notitie bij Hendrickje: Zij was gehuwd met Cornelis Gerritsz.

III. Geertgen Cors, geboren omstreeks 1583 (zie 7913).

 

 

15830 Willem Jansz, geboren omstreeks 1551.

Hij trouwde met

15831 Saertgen N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Peter Willemsz, geboren in 1583.

Notitie bij Peter: Hij is getrouwd Amersfoort 18 april 1615 met Aeltge Thonis, geboren ca. 1590.

II. Burchtje Willems, geboren in 1584 (zie 7915).

 

 

15848 Willem Cornelisz Pot, geboren in 1562.

Notitie bij Willem: Waard en herbergier in De Doelen te Enkhuizen. NA Enkhuizen 847 akte 31 d.d. 24-5-1600 en 853 akte 131, d.d. 6-6-1611: Genoemd Willem Cornelisz Pot waard in de Doelen;
NA Enkhuizen 864 akte 92 d.d. 3-11-1616 en 887 akte 82 d.d. 18-9-1617: Genoemd Willem Cornelisz Pot, waard in de Doelen. Hij tekende deze akte met een zandloper (zie ook bij 7924 en 3962)

Hij trouwde met

15849 Trijn Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelis Willemsz Pot.

Notitie bij Cornelis: Hij was gehuwd met Gerbrecht Pieters. NA Enkhuizen 903 akte 209 d.d. 21-10-1625 en 904 akte 70: Genoemd Cornelis Willemsz Pot, bootsman. NA Enkhuizen 995 akte 68 en 83 d.d. 11-1-1640: genoemd Cornelis Willemsz Pot, gehuwd geweest met Gerbrecht Pieters.

II. Jan Willemsz Pot, gedoopt op 15 mei 1595 in Enkhuizen (zie 7924).

 

 

15850 Claes Claesz.

Hij trouwde met

15851 Bette Goossens.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Teth Claes. Zij is gedoopt op 13 oktober 1594 in Enkhuizen.

II. Stijntje Claes, gedoopt op 10 augustus 1597 in Enkhuizen (zie 7925).

 

 

16228 Tymen Jelbes van Oosten.

Notitie bij Tymen: Het is niet aantoonbaar dat de voornaam juist is. Wel is duidelijk dat hij een zoon was van Jelbe Jacobs. Zie bij 8114. De hieronder genoemde zoon was zeker een kleinzoon van Jelbe Jacobs. Mogelijk was zijn vader een broer van Tymen Jelbes. In dat geval was Aeke Heerma ook niet zijn moeder.

Hij trouwde met

16229 Aefke Heerma. Aefke is overleden op 10 juni 1607 in Leeuwarden.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jelbe Tymensz van Oosten (zie 8114).

 

Generatie XV

18152 Wolter Roelofszoon van Lennep.

Notitie bij Wolter: Genoemd 1559 als leenman te Ootmarsum en 1569 gemachtigde in Arenbergh lenen. Leenman van het minderdeel van de Grote en Kleine Buggenberch.
Op 22-12-1559 werd Wolter van Lennep als gemachtigde van Albert van Steenwijk, na dode van diens natuurlijke zoon Hendrick, beleend met 2/3 deel van Clawesing en de Nieuwe Hof.
Verzameling oorkonden, deel II fol. 25: 9-4-1600 Compareerden voor Johan Dans und Berfelt, Margaretha van der Laewick, weduwe van Wolter van Lennep, Johan Simons als man ende momber van Jenneken van Laewick, Ernest van de Wall daer moeder aff was Styntyn van der Laewick, hem sterck maeckende voer sijne drye susteren unde Ernst Stevens die soen van Steven Rende als man van Marie van der Laewick unde d’Erenfeste Gadert van Berfelt et potentiaverunt Mr. Lambertum Croll in causis contra die vermeinte dochter van zr. Laurens van der Schuyre el alios quoscunque ad lites, cum postate substituendi caventes se ratum habituros.

Hij trouwde met

18153 Margaretha van der Lawick.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johan Wolterszoon van Lennep (zie 9076).

II. Mechteld Wolters van Lennep.

 

 

19136 Tielman Corstiaens Weygergancx, geboren omstreeks 1460. Tielman is overleden omstreeks 1519, ongeveer 59 jaar oud.

Notitie bij Tielman: Ao 1501 betaalde Tielman Corstiaen Weygergancx het intrede geld voor de ‘Illustre Lieve Vrouwen Broederschap.’ Ao 1519 vermeld dit register dat de achterstallige doodschuld na de dood is betaald.

Hij trouwde met

19137 Arijke N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Reynier Tielman Weygergancx.

II. Catharina Tielman Weygergancx.

III. Everart Tielman Weygergancx.

IV. Corstiaen Tieleman Weygergancx, geboren omstreeks 1490 (zie 9568).

 

 

21776 Herman Limpens, geboren omstreeks 1440. Herman is overleden omstreeks 1505, ongeveer 65 jaar oud.

Notitie bij Herman: Leenman "Op de swarte cuijle" en "Minnekom". Hij woonde in Hegge [Kreijns pag. 288].

Kinderen van Herman uit onbekende relatie:

I. Hermanus Limpens, geboren omstreeks 1475 (zie 10888).

II. Nicolaes Limpens, geboren in 1480. Nicolaes is overleden in 1558, 77 of 78 jaar oud.

Notitie bij Nicolaes: Leenman. Hij werd vermeld als leenman van St. Jans Geleen in 1505, en verhief het leen "Op de swarte cuijl" in 1538. Hij woonde in 1534 te Hegge. [Zijn nakomelingen worden uitvoeriger beschreven in Publications 1982, pag. 9 58: "Genealogische en biografische geschiedenis van het geslacht De Limpens".].

 

 

26016 Albert Schulten van Ratum, geboren omstreeks 1525. Albert is overleden omstreeks 1605, ongeveer 80 jaar oud.

Notitie bij Albert: Op 18 maart 1605 trad zijn zoon ‘Berendt Scholte van Raetman Alberts des olden Scholtens zoon’ voor hem op. Op 29 januari 1601 verklaarde Albert Schulten van Raetmen 70 a 80 jaar oud te zijn.

Hij trouwde met

26017 Naelken N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Berendt van Raehtmen.

Notitie bij Berendt: Hij was gehuwd met Fenne Huninck.

II. Johan Schulten van Ratum, geboren omstreeks 1558 (zie 13008).

 

 

26064 Gerrit Willemsz Boeijnck. Gerrit is overleden omstreeks 1627.

Hij trouwde met

26065 Dielke Willinck. Dielke is overleden omstreeks 1627.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Harmen Boeijinck, geboren omstreeks 1597 (zie 13032).

II. Fije Boeijnck, geboren in 1610.

Notitie bij Fije: Zij is getrouwd Winterswijk 6 november 1644 met Jan Boeijinck.

 

 

27376 Cornelis Elbertsz.

Hij trouwde met

27377 Geert Roemers.

Notitie bij Geert: NA 2039 Hoorn fol. 257v d.d. 16-7-1596: Testament Geert Roemers weduwe wijlen Cornelis Elbertsz mitsgaders Elbert Cornelisz en Pieter Cornelisz haar zonen, allen woonachtig te Oosterblokker. Zij bepaalt dat na haar overlijden al haar goederen, roerende en onroerende zullen succederen op haar twee genoemde zonen. Mocht het gebeuren dat haar zonen komen te sterven zonder kind of kinderen achter te laten dan zullen haar goederen toekomen aan de linie en bloede van haar testatrices vanwaar zij gekomen zijn, zonder daarvan te mogen vervreemde of te komen aan de halve broeders en zuster of haar descendenten van haar twee genoemde zonen, die van deze erfenis gesecludeerd worden. Elbert Cornelisz en Pieter Cornelisz verklaren, dat indien zij zonder descendeten komen te overlijden dat dan hun goederen zullen vererven aan haar moeder Geert Roemers.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Elbert Cornelisz (zie 13688).

II. Pieter Cornelisz.

 

 

27940 Adriaen Jansz Craech, geboren omstreeks 1525.

Notitie bij Adriaen: Archief 5028 GA Amsterdam, inv. no. 660, fol. XLVI, register 10e penning Ao 1557: Genoemd in de Nieuwezijds Arm(steeg) Adriaen Craech. Vermoedelijk bewoonde (bezat) hij dat huis. Het werd namelijk genoemd in de erfenis van zijn grootmoeder Katrijn Reijers. Zie bij 111762 en bij 55880.2
Adriaen Jansz Craech werd genoemd (in de margine van de akte van de weeskamer) als oom van Herman Meijndertsz de zoon van zijn broer Meijndert Jansz Craech, tezamen met Duijf Hans Cragen de grootmoeder van het kind. Zie bij 55880.2
In 1562 wordt hij vermeld in het huis op de Nieuwendijk waar voor die tijd zijn ouders in woonde. (zie bij zijn vader). In 1569 wordt hij vermeld als huurder van een huis op de Nieuwezijds Voorburgwal aan de westzijde. Vermoedelijk woonde zijn moeder toen vlak bij hem. Zeven huizen verderop wordt namelijk vermeld: “Duijf Jans weduwe, huurt van uts (Dirck Cornelisz) een kelder voor 16 pond Vlaams.

Hij trouwde met

27941 Pietertje Jans, geboren omstreeks 1528. Pietertje is overleden op 11 september 1602 in Amsterdam, ongeveer 74 jaar oud.

Notitie bij Pietertje: Kwijtscheldingen 12 Amsterdam, fol. 378v e.v. d.d. 4-6-1601 Verkoop van een huis op de Nieuwezijds Kolk waarbij als een van de belenders wordt genoemd: “…de weduwe van Adriaen Craech…”
DTB 1052, Amsterdam, fol. 212 (begraven) d.d. 11-9-1602: Pietertje Jans, op de Appelmarkt.
Pietertje Jans met haar man Adriaen Jansz Craech en haar broer Thonis Jansz werden genoemd in 1556 als erfgenamen van hun vader Jan Thonisz, zie bij 55882.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jan Adriaensz Craech, geboren omstreeks 1555 (zie 13970).

II. Duijfje Adriaens Craech, geboren in 1563. Duijfje is overleden, 80 of 81 jaar oud. Zij is begraven op 2 augustus 1644 in Amsterdam.

Notitie bij Duijfje: In het begraafregister werd vermeld: Komende van de Deventer Houtmarkt. Zij trouwde Amsterdam 18 juli 1587 Jacob Cornelisz in ’t Cromhout, houtkoper.
Het kohier van de Kapitale impositie van 1585 vermeldt (fol. 207) "Duijff Adriaen Cragendr. met die zuster 4 gld. (Van Dillen vermeldt in zijn boek: Amsterdam in 1585 bij de aantekening: "In 1588 wordt Jan Adriaensz Craech als koopman vermeld, reg. Weesk. 11 fol. 121v) Uit het genoemde register blijkt, dat Duijf Adriaensz woonachtig was in de Kalverstraat (Ossemarkt) op de hoek van de Olieslagersteeg (St. Jorissteeg)
DTB 404 fol. 306 d.d. 18 juli 1587, compareerden Jacob Cornelis in ’t Cromhout oud omtrent 26 jaren, huistimmerman woont op de Houtmarkt geassisteerd met Cornelis Jansz zijn vader ter eenre en Duijf Ariaensdr. oud omtrent 24 jaren wonende op de Ossemarkt, geassisteerd met Jan Ariaensz haar broeder, verklarende geen ouders in ‘t leven te heben. Van hen werden de volgende kinderen te Amsterdam gedoopt:
1, Pietertgen, 23-10-1588, doopgetuige Reijmerich Adriaens
2, Eefgen, 23-12-1590, doopgetuige Jut Jans
3, Neltgen, 27-9-1592, doopgetuige de moeder
4, Jan, 29-10-1595, doopgetuige Cornelis Jansz
5, Aerijaen, 23-6-1599, doopgetuige Rozemareijn Anthonis

III. Meindert Adriaensz Craech, geboren in 1566.

Notitie bij Meindert: Mogelijk tweeling met 4. Hij is getrouwd Amsterdam 12 oktober 1591 Grietje Dirks Grindous, geboren ca. 1571.
DTB 664 fol 21 d.d. 12 oktober 1591: Compareerden Meijnert Adriaensz Craech, oud 25 jaar, wonende bij de Kalkmarkt, poorter, geassisteerd met Jan Adriaensz Craech zijn broeder ter eenre en Grietje Dirks Grindous, 20 jaar wonende op de Nieuwezijdskolk, geassisteerd met Trijntje Willems haar moeder ter andere zijde.
NA 11 fol. 94v Amsterdam, d.d. 31-3-1602. Testament Meijndert Adriaensz en Grietje Dircks Grindous. Zij noemen hun kinderen Marritje en Adriaen. De weeskamer wordt door hen uitgesloten.

IV. Reijmerich Adriaens Craech, geboren in 1566.

Notitie bij Reijmerich: Mogelijk tweeling met 3. Zij is getrouwd Amsterdam 17 mei 1586: Tijmon Egbertsz, overleden kort voor 14 april 1594.
DTB 404 fol. 149 Amsterdam, d.d. 17-5-1586: Compareerden Tijmon Egbertsz, oud omtrent 23 jaar woont Oudezijds Kerkhof, geen ouders int leven hebbende, geassisteerd met IJf Gerritsz zijn rechtzusterling ter eenre en Reijmerich Ariaensz, oud omtrent 20 jaar wonende op de Ossemarkt geassisteerd met Teunis Jansz, haar oom (zie bij 55882) en Neel Claes haar petemoeije en Duijf Ariaens haar zuster
Inbrengregister 11 fol. 291v Amsterdam: op 14 april 1594 heeft Reijmerich Ariaens met Meijnert Ariaensz haar broeder en voogd in deze bewezen haar 2 kinderen als Adriaen oud 7 jaar en Aeltje oud 5 jaar daar vader van was Thijmen Egbertsz ’luchtaernmaecker’ s.g. en ’t behaagde Gijsbert Egbertszoon der kinderen oom en IJf Gerritszoon der kinderen overzusterling. Genoemd wordt het testament voor notaris Johannes Pilorius d.d. 6-12-1592 van Cornelis Sijmonsz der kinderen overzusterling.

 

 

27942 Pieter Claesz.

Notitie bij Pieter: Zuivelkoper te Amsterdam. In 1569 vermeld als: “Pieter, speckooper in de roe halve maen”. Voor het eerst werd een vermelding van hem aangetroffen in de kohieren van de 10e penning Ao 1557. Hij werd daarin voor 30 pond vlaams aangeslagen voor een huis in de (Vogel)dwarsstraat achter de Appelmarkt. De huizen van de Vogelstraat en omgeving werden ca. 1648 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe Stadhuis, het tegenwoordige Koninklijke Paleis op de Dam.
Toegang 5058, inv.no. 82, GA Amsterdam, d.d. 22-3-1564: Compareerden Pieter Claesz, Willem Sijmonsz zijn zwager en Jan Jansz zijn wijfs zoon welke verklaren schuldig te zijn aan het St. Margariete convent binnen Amsterdam, een som van 6 karolus gulden en 3 stuivers in verband met de kusting van een stuk land van 6 roeden gelegen buiten de Jan Roodenpoort belendend ten oosten Jacob Sijvertsz en Albert Pietersz en ten westen Crijn Ariaensz en Pieter Hubertsz. (Zie Van Eeghen: Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam, fol. 199).
Zie voor Willem Sijmonsz en Jan Jansz hierna bij 27943 Trijn Everts.
Kohier van de 100e penning Ao 1569 blz 77: ‘Op het Sint Margrietenpad’ 33e aantekening: “Een thuijn groot drie roeden behoort Pieter, speckooper inde roe halve maen gebruijct voor zijn plaisir”. De belendig ten oosten was Jacob Sijvertsz.
Inbrengregister weeskamer 9 fol. 262 Amsterdam: “Opten XIXen Januarij anno XVc LXXII (19-1-1572) heeft Pieter Claeszoon zuivelcooper bewesen zijnen twee kinderen als Heijl out XX jaren ende Claes out XVIII jaren off daeromtrent, daer moeder off was Katrijn Evertsdochter s.g. te zamen voor haeren voorsz moeders erfe de somme van veertich karolus guldenen eens van twintich stuivers tstuck ende dit als volgende den testamente en vuijterste wille vanden voorsz Katrijn Everts haere moeder metten voorsz Pieter Claes zoon haeren vader gemaect ende gepasseert voor Dirck Wouters zoon openbaer notarijs ende zeeckere getuigen in date XVc LXVII den XVIIen junij (17-6-1567) daer vooren verbindende alle zijne goeden roerende ende onroerende tegenwoordich ende toecomende ende zal zijnen voorsz kinderen voorts houden met behouden goeden in cost ende clederen tot haeren jaren toe met de vruchten vant bewijs onder gelijcke verbant, dan zall hij voorts blijven sittende in alle dandere goeden schulden ende onschulden. Ende tbehaechde zonder inventarijs te begeeren Griet Jans ende Jan Jansz zoon de halve zuster ende broeder vanden voorsz kinderen met Claes Cornelis zoon metselaer rechtzusterling vande kinderen als oock inden name van Marij Everts oock der kinderen moeije”. Bovengenoemde Claes Cornelisz was de zoon van Cornelis Claesz en Marij Everts. Zie bij 55887.2

Hij trouwde in 1550 met

27943 Trijn Everts.

Notitie bij Trijn: Zij was weduwe van Jan Jansz, waarbij zij twee kinderen had; Griet Jans en Jan Jansz.
Inbrengregister weeskamer 5 fol. 190v Amsterdam: “Op ten letsten dach in meije anno XVc L (31-5-1550) heeft Trijn Everts haer twee kinderen als Griet out XVI jaren ende Jan out XV jaren daer vader of was Jan Jansz metselaer s.g. bewesen voor haer vaders erve elcx XII Karolus guldens eens. Ende sal haere kinderen houden met behouden goeden tot haren jaren toe ende sal zij blijven sitten in alle dandere goeden schulden ende onschulden. Ende tbehaechde Marij Everts dr. moeije van de voorsz kinderen met Wigger Albertsz haeren man ende voocht ende Anna Jansdr. oock moeije vande voorsz kinderen. Opten VIIen meij XVc LX (7-5-1560) heeft Jan Jansz bekent voldaen te wesen vande XII gl. eens hier vooren bewesen ende die bij handen van Trijn Everts zijne moeder soe dat hij niemant moleste in eenige manieren sonder arch ende list.
Inbrengregister weeskamer 9 fol. 48, Amsterdam: "Op ten derde augustus XVc LXVIII (3-8-1568) heeft Griet Jansdochter met Nanninckszoon haar voogd bewezen haar zoon Cornelis oud omtrent 2 jaar daar de vader van was Willem Sijmonszoon. de somma van 15 karolus guldens en een tuin buiten de Jan Roodenpoort op het Sint Margrietenpad waar de naaste lenders van zijn Jan Sijmonszoon, scheepstimmerman aan de westzijde en Jacob Sijvertsz aan de oostzijde. Zie de kustingsakte voor 6 roeden land bij 27942 hun stiefvader

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Heijltje Pieters, geboren in 1552 (zie 13971).

II. Claes Pietersz van Vierhuijsen of Halfmaen, geboren in 1554. Claes is overleden, 67 of 68 jaar oud. Hij is begraven op 11 juni 1622 in Amsterdam.

Notitie bij Claes: Zuivelkoper en ca. 1604 Impostmeester op het smeer, (smeersmelterij) pachter van het bier 1609/10, impostmr. op de wijnen 1612/13, geboren ca. 1554, begraven Amsterdam in de Nieuwe Kerk 11 juni 1622. Trouwde (1) ca. 1575, Lijsbeth Jans van Hoorn, geboren Amsterdam ca. 1552, begraven Amsterdam in de Nieuwe Kerk 24 mei 1603, wonende ’in de Halve Maen’, dochter van Jan Sijmonsz van Hoorn en Aef Cornelis en kleindochter van Burgemeester Sijmon Claesz van Hoorn.
Claes Pietersz trouwde (2) Amsterdam 25 maart 1611 Hendrikje Willems. DTB 415 fol 20, Amsterdam d.d. 26-3-1611: Nicolaes Pietersz Halfmaen, wedr. van Lijsbeth Jans wonende in de Blauwe Arent op de Verwersgracht ter eenre en Hendrikje Willems wed. van Elbert Thijmansz Drijver.
Claes Pietersz Halfmaen ondertekende deze akte met: Claes Pietersz van Vierhuijsen. Vermoedelijk is zijn naam “Halfmaen” afgeleid van het huis dat hij en zijn vader bewoonde. Zie bij zijn vader.
Uit het eerste huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen gedoopt, (van de andere kinderen is geen doopgevonden):
1, ca. 1576 Trijn, trouwde Amsterdam 4-6-1592 Jan Cornelisz Cort.
2, ca. 1578 Aeltje, trouwde Amsterdam 17-4-1605 Jan Hendrik Rotgans
3, ca. 1582 Brecht, trouwde Amsterdam 1-9-1606 Vincent Claesz Benningh
4, ca. 1586 Maertje,
5, 7-2-1588 Pieter, doopgetuige Heijl Pieters. Hij trouwde Amsterdam 14-8-1627 Catalina Pieters.
6, ca. 1588 Jan, trouwde Amsterdam 27-10-1607 Trijn Cornelis Pots
7, ca. 1590 Aechtje,trouwde Amsterdam Claes Wandelman
8, 22-5-1591 Eeffgen,doopgetuige Marritje Egberts
Kwijtscheldingen 5 (oud 11) G.A. Amsterdam, fol. 162 ev, d.d. 28-11-1585, Gerrit Jansz van Hoorn verkoopt aan zijn zwager Claes Pietersz, zuivelkoper 1/10e van een huis en erf staande op de Nieuwendijk op de achterhoek van de Brouwersteeg over de Ramskoij met vier woningen daarachteraan, alsmede 1/10e gedeelte van een huis staande buiten de St. Olofspoort en 1/10e gedeelte van enkele rentebrieven en obligaties. Een en ander afgekomen van zijn ouders Jan Sijmonsz van Hoorn en Aef Cornelis. Aangezien Claes Pietersz geen andere broers of zusters had dan alleen Heijltje Pieters, moet de genoemde zwager een broer geweest zijn van zijn vrouw.
Weeskamer 8 fol. 138v G.A. Amsterdam d.d. 6-6-1565 vermeldt dat Aef Cornelis, nagelaten weduwe van Jan Sijmonsz van Hoorn op die datum 10 kinderen in leven had, met name: Sijmon 17 jaar, Lijsbeth 13 jaar, Gerrit 12 jaar, Brecht 11 jaar, Cornelis 8 jaar, Geert 7 jaar, Claes 6 jaar en Jan 4 jaar (Jan trouwde Amsterdam 29-4-1582 Marij Egberts Vinck, zie hierboven als doopgetuige), alsmede Trijn gehuwd met Claes Garbrandsz en Marij gehuwd met Pieter Dircksz.
Elias in “De Vroedschap van Amsterdam” deel 1, fol. 297 en 298 vermeldt dat Jan Sijmonsz van Hoorn 10 kinderen had en gehuwd was met Aef Cornelis. Hij was de zoon van Simon Claesz van Hoorn, Schepen in 1514, Raad in 1518 en Burgemeester van Amsterdam in 1524. Sijmon Claesz van Hoorn was de zoon van Claes Sijmonsz van Hoorn geboren Hoorn omstreeks 1450. Hij vestigde zich te Amsterdam en was daar in 1481 Kapitein van de Burgerwacht. Claes Sijmonsz van Hoorn was de zoon van Sijmon Claesz een rijk burger te Hoorn. Leefde tussen 1420 en 1480. Hij trouwde Christijn N.
NA 6 Amsterdam fol. 34, d.d. 6-5-1587: Claes Pietersz Halvemaen eist van (zijn zwager) Claes Jansz van Hoorn, wonende buiten de Anthoniespoort, betaling van een som van honderdvijtien gulden tien stuivers, die hij hem geleend heeft, alsmede een som van honderd vier en zeventig gulden tien stuivers die hij nog te goed heeft als zijn portie of aandeel uit het sterfhuis.
Vermoedelijk is Claes Pietersz identiek aan die welke genoemd wordt in Kwijtscheldingen 8 fol. 38 d.d. 21-8-1591: Gerrit Jansz van Hoorn verkoopt aan Claes Pietersz speckcooper 2 huizen en erven gestaan bezijden malkander in de Hoogstraat over het "Boschhuijs" met een vrije uitgang tot in de Hoogstraat daar lenders van zijn Jan Jacobsz Huijdecooper aan de oostzijde en de erfgenamen van Jan Ernst Soer.... aan de westzijde, de erfgenamen van Schout Arent .....poys aan de noordzijde en de Hoogstraat aan de zuidzijde.
Kwijtscheldingen 8 fol. 208 d.d. 31-8-1591: Claes Pietersz zuivelkoper poorter dezer stede verkoopt aan Goossen Jacobsz Hoofd, als geordonneerde voogd en ten behoeve van Jacob Pietersz de nagelaten zoon van Pieter Lambertsz die de zoon was van Lambert Marts Calfszoon een erf gelegen binnen de fortificatie in ’t park van de letter D in de Achterburgwal breet XX voeten aan de zuidzijde en 45 voeten, makende 5 roeden 5 voeten, daar lenders van zijn de