Dopamine

 

 

 

Dopamine:

Brutoformule: C8H11NO2

Synoniemen: 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol, 4-(2-Aminoethyl)benzene-1,2-diol, 3,4-Dihydroxyphenethylamine, Dopamine, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine

 

Inleiding:

Dopamine of 2-amino-3-(3,4-dihydroxyfenyl)propaanzuur, een verbinding die fungeert als neurotransmitter (en soms als hormoon) op verschillende plaatsen in het lichaam. Dopamine ontstaat door decarboxylatie uit Dopa, dat in levende organismen wordt gevormd door oxidatie van het aminozuur tyrosine. Het komt in het menselijk en dierlijk organisme ook voor als een precursor van de hormonen adrenaline en noradrenaline, dat daaruit door hydroxylering kan ontstaan.

 

Synthese:

Dopamine wordt gesynthetiseerd uit tyrosine.

 

 

 

 

 1. Phenylalanine 4-monooxygenase

  Enzym synoniemen:  Phenylalanine 4-hydroxylase;  Phenylalaninase;  PAH; Phenylalanine hydroxylase

  ExPASy:      EC 1.14.16.1

  O2 + phenylalanine + tetrahydrobiopterin  < = >  tyrosine + dihydrobiopterin + H2

  O2 + C9H11NO2 + C9H15N5O3  < = >  C9H11NO3 + C9H13N5O3 + H2

  Human genetic disease: Phenylketonuria  ( PKU )

  Synoniemen:  Folling disease;  Phenylalanine hydroxylase deficiency; PAH deficiency; Oligophrenia Phenylpyruvica

  OMIM: 261600


  OMIM: Clinica Synopsis

  Who Named It?:  Ivar Asbjørn Følling

  e-Medicine: Phenylketonuria

   
 2. Tyrosine 3-monooxygenase

  Enzym synoniemen:Tyrosine 3-hydroxylase. L-tyrosine hydroxylase.  Tyrosine hydroxylase

  ExPASy:  EC 1.14.16.2

  L-tyrosine  +  tetrahydrobiopterin +  O2 <=> 3,4-dihydroxy-L-phenylalanine ( L-Dopa )

  4a hydroxytetrahydrobiopterin

  C9H11NO3  + C9H15N5O3 + O2  <=> C9H11NO4 + C9H15N5O4

  Human genetic disease: autosomal recessive Segawa syndrome

  OMIM: 605407

  OMIM: Clinica Synopsis

   
 3. Aromatic-L-amino-acid decarboxylase

  Enzym synoniemen: DOPA decarboxylase. Tryptophan decarboxylase. Hydroxytryptophan decarboxylase

  ExPASy:  EC 4.1.1.28

  3,4-dihydroxy-L-phenylalanine ( L-Dopa )  <=> dopamine + CO2

  C9H11NO4  <=> C8H11NO2 + CO2


Werking:

1. Men neemt aan dat er in de basale kernen een evenwicht bestaat tussen cholinerge en dopaminerge zenuwactiviteiten. Dit evenwicht speelt een rol bij het juist laten verlopen van willekeurige bewegingen. Bij de ziekte van Parkinson is dit evenwicht verschoven, doordat de dopaminerge activiteit te laag is. Hierdoor ontstaan tremoren en stijfheid. Als de hoeveelheid dopamine in de basale kernen toeneemt, verbetert de toestand. Omdat de dopamine niet in de hersenen doordringt als het elders in het lichaam wordt toegediend, wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van de precursor DOPA, die wel goed doordringt in het centraal zenuwstelsel.

2. In de voorkwab van de hypofyse remt het a. (als hormoon dat geproduceerd is in de hypothalamus) de afgifte van groeihormoon en b. als neurotransmitter (indirect) de afgifte van prolactine.

3. In de ganglia van het autonoom zenuwstelsel remt het de cholinerge prikkeloverdracht.

4. Het vergroot de bloeddoorstroming in de nier en daardoor de urineproductie; het stimuleert het hart zonder dat het veel invloed heeft op de bloeddruk.

Men neemt aan dat dopamine zijn werking ontplooit door te reageren met specifieke dopaminereceptoren, waardoor cyclisch AMP (cAMP) ontstaat, dat verder zorg draagt voor het tot stand komen van het effect. Grote hoeveelheden dopamine stimuleren echter ook de a- en b-receptoren.

 

 

 
Terug naar hoofdmenu Hoofdmenu

 


 

Anti-Spam Knop. Schrijf het e-mail adres op, voordat u op de knop drukt