Glucagon

 

 

 

Glucagon:

Glucagon is een polypeptide die uit een enkele keten bestaat en 29 aminozuurresten bevat.

De empirische formule is: C153H225N43O49S

Het is een hormoon dat bij de regulatie van het gehalte aan bloedsuiker een rol speelt. De werking van glucagon is tegengesteld aan die van het hormoon insuline. Het stimuleert nl. de omzetting van de reservesuiker glycogeen in glucose, waardoor er meer glucose in het bloed komt. Voorts heeft het een vetsplitsend effect.

Glucagon wordt gesynthetiseerd in de A-cellen van de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier; een gelijke of nagenoeg gelijke stof wordt gemaakt in de wand van maag en darm.

 

Bloedsuiker:
 

In het bloed opgeloste glucose (normaal vrijwel de enige suiker die in bloed voorkomt), afkomstig uit het voedsel of uit andere stoffen, gevormd in de lever.

In de darmen worden koolhydraten, zoals zetmeel, in het voedsel afgebroken tot enkelvoudige suikers, die worden opgenomen uit de darmholte en gebracht in het door de darmwand stromende bloed. Deze absorptie is selectief: alleen de voor het lichaam bruikbare suikers glucose, fructose en galactose worden opgenomen. De laatste twee worden in de lever en in de spieren omgezet in glucose.

De bloedsuikerspiegel is de concentratie van glucose in het bloedplasma, bedraagt in nuchtere toestand 4,455,56 m.mol per liter, overeenkomend met de oude notering van 0,81 gram per liter. Kort na iedere maaltijd stijgt de concentratie, maar binnen een uur is de spiegel weer normaal, doordat de overmaat glucose in lever en spieren opgeslagen wordt in de vorm van glycogeen. Dit geschiedt onder invloed van het hormoon insuline, dat geproduceerd wordt in de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier. Als de bloedsuikerspiegel stijgt, wordt er meer insuline geproduceerd.

Bij suikerziekte is de productie van insuline pathologisch verminderd, waardoor de suikerspiegel in het bloed abnormaal hoog kan worden (hyperglykemie) en glucose zelfs door de nier uitgescheiden kan worden (glucosurie). Als de weefsels zoveel glucose uit het bloed opnemen dat de bloedsuikerspiegel onder de norm daalt, wordt glycogeen in de lever teruggevormd tot glucose, dat dan aan het bloed wordt afgestaan. Dit geschiedt onder invloed van twee hormonen: glucagon, dat naast insuline door de eilandjes van Langerhans geproduceerd wordt, en adrenaline, dat geproduceerd wordt door het bijniermerg.


Eilandjes van Langerhans:


Groepen van hormoonproducerende cellen, die verspreid liggen in de alvleesklier; zij vormen 23% van de totale massa van dit orgaan.

Er zijn ten minste vier soorten endocriene cellen te onderscheiden:

a. de A-cellen, verantwoordelijk voor de productie van glucagon;

b. de B-cellen, verantwoordelijk voor de productie van insuline;

c. de D-cellen, verantwoordelijk voor de productie van `somatostatine;

d. de F-cellen, verantwoordelijk voor de productie van het pancreaspolypeptide.

Doordat de bloedafvoer van de alvleesklier verloopt naar de lever, is dit orgaan het eerste en vaak ook belangrijkste doelwitorgaan voor genoemde hormonen.


The endocrine pancreas: Glucagon

MedicineNet: Glucagon main index

RXList: Glucagon

Online Mendelian Inheritance in Man: Glucagon; GCG

 

Terug naar hoofdmenu Hoofdmenu

 


 

Anti-Spam Knop. Schrijf het e-mail adres op, voordat u op de knop drukt