Gonadotroop hormoon

 

 

 

Inleiding:

Gonadotroop hormoon (v. Gr. gonos of gonŔ = verwekking, tropos = richting) of gonadotrofine (v. Gr. trophŔ = voeding), ook gonadotropine, benaming voor de glandotrope hormonen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en het functioneren van de geslachtsklieren (eierstokken en zaadballen).

Drie ervan worden geproduceerd in de hypofysevoorkwab: het follikelstimulerend hormoon (FSH) en het lute´niserend hormoon (LH), ook aangeduid als interstitiŰle-cellen-stimulerend hormoon (ICSH); de afscheiding van FSH en LH wordt gestimuleerd door releasing hormones, afkomstig uit de hypothalamus. Voorts is prolactine (LTH, = luteotroop hormoon), dat althans bij de rat het onder invloed van het LH groeiende, gele lichaam stimuleert, in deze functie ook een gonadotroop hormoon.

Een vierde gonadotroop hormoon wordt door de chorioncellen van de placenta (= moederkoek) afgescheiden: het (menselijke) choriongonadotropine (HCG), functioneel nauw verwant met LH. Tijdens de zwangerschap komen grote hoeveelheden HCG in de urine. Op het aantonen hiervan berusten de moderne zwangerschapsreacties. Urine van zwangeren wordt dan ook gebruikt voor de bereiding van HCG; dit vindt, al of niet gecombineerd met FSH, eveneens toepassing bij steriliteit, maar ook bij menstruatiestoornissen ten gevolge van onvoldoende vorming of functie van het gele lichaam, en voorts bij jongetjes bij wie de zaadballen niet in het scrotum zijn ingedaald (cryptorchisme).

De door de gonadotrope hormonen gestimuleerde geslachtsklieren produceren geslachtshormonen die, via de bloedbaan en de hypothalamus (door be´nvloeding van de afgifte van LH en FSH releasing hormone), op hun beurt de productie van de gonadotrope hormonen FSH en LH door de hypofyse remmen en onder bepaalde omstandigheden ook stimuleren. Dit terugkoppelingsmechanisme wordt bij de vrouw in een bepaald ritme door de hypothalamus be´nvloed, waardoor de afscheiding van FSH en LH een cyclisch patroon volgt dat de ovulatie en daardoor de menstruatiecyclus bepaalt.


Winning en toepassing:

Bij de vrouw in de overgang, m.n. na de menopauze, bij wie net de werking van de eierstok is opgehouden, wordt de hypofyse ontremd en produceert dan veel FSH, dat met de urine wordt uitgescheiden. Hierdoor kan urine van vrouwen nog jaren in de postmenopauze gebruikt worden als uitgangsmateriaal voor de productie van een stof met FSH-werking: humane menopausale gonadotrofine (HMG).

HMG wordt toegepast ter behandeling van steriliteit bij vrouwen die kinderloos blijven doordat in de eierstokken geen of onvoldoende follikelgroei optreedt en daardoor geen eicellen beschikbaar komen (overstimulatie door humaan FSH of HMG kan leiden tot meerlingzwangerschap. Beide hormonen worden eveneens gebruikt bij de behandeling van mannen met gestoorde productie van zaadcellen.
 

 

 
Terug naar hoofdmenu Hoofdmenu

 


 

Anti-Spam Knop. Schrijf het e-mail adres op, voordat u op de knop drukt