Videohome-training:

 

        Wat wordt hierin geboden:

        Een mogelijkheid om via beeldmateriaal, opgenomen in het eigen gezin, het contact

        tussen ouder(s) en kind(eren) te verbeteren hetgeen tevens kan bijdragen tot meer

        zelfvertrouwen van de gezinsleden. De beelden laten zien welke initiatieven reeds tot

        goed contact leiden en hoe dit ook ingezet kan worden op andere momenten.

        Bij deze behandeling hoort een introductie middels een bestaande voorbeeldband

        inclusief uitleg zowel op papier als mondeling.

 

        Voor welke gezinnen is deze methode geschikt:

        Gezinnen waarin weinig oog meer is voor positief contact maar waar negatief contact

        tussen ouders en kinderen de boventoon voert. De beelden helpen ouders om los te

        komen van hun eigen negatieve kijk op hun kinderen en deze om te zetten in een positieve

        benadering.

        Ook in gezinnen met huilbaby's kan deze methode een positief effect hebben.

 

        Het doel van videohome-training:

        Het doel is, d.m.v de videobeelden, de communicatie te verbeteren.

        De video-opname vindt thuis plaats bijvoorbeeld tijdens een maaltijd of een spelmoment

        en duurt ongeveer 10 minuten. Voorwaarde is wel dat het hele gezin eraan mee doet.

        Ook hier is het doel positief contact met elkaar maken.

        Vervolgens analyseer ik deze opname. Binnen twee weken volgt daarop een nabespreking.

        Ook het inleveren van eigen beeldmateriaal is een mogelijkheid.

        In veel gevallen zijn een drietal opnames voldoende.

        In gezinnen met pubers nodig ik meestal hen ook uit om deel te nemen aan de

        nabesprekingen.

        Evenals het ouders kan helpen, kan het ook kinderen helpen om meer zelfvertrouwen te

        ontwikkelen.

        Videohome-training richt zich voornamelijk op het vergroten van de kwaliteiten die ieder

        mens al in zich heeft, waardoor er ook meer oog en waardering komt voor ieders kracht in

        het onderlinge contact.  

 

        Daar waar nodig ben ik bereid tot contact met de school van het kind. Uiteraard zijn daar

        wel kosten aan verbonden. Deze breng ik dan apart in rekening.