Help bij sterrenpagina.

Hoe werkt een sterrenkaart?

Men ziet een cirkel met de sterren erin getekend. De cirkel stelt de horizon voor. Het midden van de cirkel is het punt precies boven u aan de hemel. Het zuiden is de onderkant van de afbeelding, het noorden de bovenkant van de afbeelding. Oost staat links, en het westen is rechts. Indien u naar het oosten kijkt, draai dan de kaart zodanig dat de linkerzijde onder komt te staan. De gele streep is de richting waar de zon enkele uren eerder is ongegaan. De grootte van de sterrebeelden kan men afschatten door te kijken naar de afbeelding van de hand in de linker onderhoek. Het komt overeen met hetgeen schilders doen bij het schatten van verhoudingen. Houdt uw duim omhoog, en strek de arm. Vergelijk dit met de sterrebeelden en de hand op de afbeelding.

Hoe werkt een inzoomkaart?

Op het inzoomkaartje ziet men het betreffende sterrebeeld groter. De grootte op het scherm komt globaal overeen met de groote aan de hemel. Echter de sterrebeelden kunnen in werkelijkheid wel gekantelt staan. Zie bijvoorbeeld de stand van de Orion bij opkomst, als de Orion in het zuiden staat, en bij ondergang in het westen.

Andere sterrebeelden die in de buurt van de poolster staan, kunnen volledig op de kop staan.

Hoe maak ik een 3D afbeelding?

In Starnvl2.exe

 • Kies [2] voor de versnelling , maak snelheid 0.8;
 • Zet de magnitude [12] op -6, met 4.5
 • Kies [8] voor het aanmaken van een afbeelding.
 • Verplaats de Move cursor naar rechts zodat de pijl 1 stap rechtsbuiten de cirkel komt. Druk daarna op toets voor vervolg.
 • Kies [11] voor het printen naar file van de afbeelding.
 • Kies [8] voor het aanmaken van een afbeelding.
 • Druk op een toets, en daarna op Alt+Enter.
 • Open de explorer, en wijzig de naam van starnav.hp in Rood.Hgl;
 • Ga terug naar starnvl2.exe, en met Alt+Enter op groot scherm
 • Kies [11] voor het printen naar file van de afbeelding.
 • Kies [8] voor het aanmaken van een afbeelding.
 • Druk op een toets, en daarna op Alt+Enter.
 • Naar de explorer, en wijzig de naam van starnav.hp in Groen.Hgl;
 • In een grafisch programma, zoals bijv PaintShop.

 • Open 'groen.hgl'
 • Verhoog het aantal kleuren naar 2
 • Edit Palette, verander zwart in R,G,B : 64,255,203
 • Schuif de groene afbeelding 10 of 20 pixels naar rechts, als het rechter oog van de 3D bril ook het groene glas bevat.
 • Save
 • Open 'Rood.hgl'
 • Verhoog het aantal kleuren naar 2
 • Edit Palette, verander zwart in R,G,B : 255,138,165
 • Save
 • Combineer beide afbeeldingen tot 1 afbeelding door de afbeelding op te tellen, en de donkerste kleuren te behouden.
 • Gebruik van grafische MS-Dos programma's in windows.

  Alle programma's zijn MS-Dos programma's; Men kan echter met Alt+Enter, de grafische uitvoer in een window scherm zetten. Doordat de programma's ieder een aparte directory hebben, is het mogelijk meerdere programma's tegelijkertijd te starten. Zou men de programma's in 1 directory zetten, dan ontstaat het probleem dat meerdere programma's dezelfde files proberen te openen. Het programma werkt het snelst als men het in een volledig scherm uitvoert. Vooral het aanmaken van een sterrenkaart kan men het beste in een volledig scherm uitvoeren, omdat anders de computer nogal traag is. Als het programma klaar is met tekenen, kan men op Alt+Enter drukken.
  Indien je de programma's in een andere directory wilt zetten, dan kan dat ook. Zie Readme.Txt hoe dit te doen. Men moet namelijk iets wijzigen in MNU files.

  Een map maken:

 • Rechter muis knop (RMB) op het bureaublad.
 • Kies Nieuw/Map
 • Vul in een naam.

 • Een map in een map aanmaken:

 • Open de map waarin een nieuwe (sub)map moet komen.
 • Rechter muis knop (RMB) op de achtergrond van de map.
 • Kies Nieuw/Map
 • Vul in een naam.

 • Een snelkoppeling voor een programma in een map aanmaken:

 • Open de map waarin een programma moet komen.
 • Rechter muis knop (RMB) op de achtergrond van de map.
 • Kies Nieuw/Snelkoppeling.
 • Navigeer naar de lokatie waar het programma staat *.EXE
 • Selecteer het programma.
 • Vul in een naam voor het programma.
 • Kies een icon voor het programma.

 • Een MS-Dos prompt in een map aanmaken:

 • Open de map waarin de prompt moet komen.
 • Rechter muis knop (RMB) op de achtergrond van de map.
 • Kies Nieuw/Snelkoppeling.
 • Navigeer naar de lokatie C:\Windows
 • Kies de icon 'Naar Dos'
 • Vul in een naam voor de prompt.
 • Kies een icon voor het programma.

 • RMB op de icon van de prompt.
 • Kies Eigenschappen
 • Kies Tabblad 'programma', en werkmap de directory waar je wilt beginnen.

 • Een snelkoppeling voor een batch programma in een map aanmaken

 • Open de map waarin het batchprogramma moet komen.
 • Rechter muis knop (RMB) op de achtergrond van de map.
 • Kies Nieuw/Snelkoppeling.
 • Navigeer naar de lokatie
 • Kies een batch (*.bat) file
 • Vul in een naam voor het programma.
 • Kies een icon voor het programma.

 • RMB op de nieuwe icon van het programma.
 • Kies Eigenschappen
 • Kies Tabblad 'programma', en bij 'opdrachtregel' typ achteraan de regel [spatie]?, bijvoorbeeld kopie.bat ?
  Hierdoor zal bij het opstarten van het batch programma parameters gevraagd worden.
 • Wat is sterren?

  Om alle andere programma's goed te kunnen draaien heeft men de files nodig van Sterren.zip; Dus voordat men een van de onderstaande programma's laadt, Unzip eerst deze file. Het is ook verstandig 'Readme.txt' eerst te lezen voor allerlei instructies en mogelijkheden.

  Wat is Scrsaver?

  Scrsaver is een screensave programma, althans zo zou je het kunnen gebruiken.

  Wat is MagnL?

  MagnL is een programma waarbij men afstand, lichtkracht en schijnbare magnitude van een ster kan uitrekenen. Als 2 van de bovenstaande parameters bekend zijn, kan men met dit programma de 3e parameter uitrekenen.

  Wat is Sterbld?

  Sterbld is een programma dat de sterrenhemel laat zien bij een bepaalde tijd en lokatie op aarde. Diverse projecties zijn mogelijk. Het is ook mogelijk een horizonprofiel van een waarnemingslokatie te tekenen.

  Wat is Sterprt?

  Sterprt is een variant op Sterbld. Men heeft nu ook een print optie ter beschikking om zelf sterrenkaarten uit te printen. De code is HPLG. Men kan in Paint shop pro dit formaat inlezen.

  Wat is Posplan?

  Posplan is een programma die een sterrenkaart tekent, met de planeten. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat na verloop van tijd de baanelementen aangepast worden. Zie hiervoor diverse astronomische almanacs.

  Wat is Planeet?

  Planeet is een programma waarmee men de positie van de planeten numeriek weergegeven kan krijgen. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat na verloop van tijd de baanelementen aangepast worden. Zie hiervoor diverse astronomische almanacs.

  Wat is Platplan?

  Platplan is een programma waarmee men de positie van de planeten vanuit een bovenaanzicht op de ecliptica kan zien.

  Wat is Agenda?

  De agenda is een programma waarmee men per dag (en de volgende dag) en per maand kan kijken wat er te zien is aan de sterrenhemel. De gebruiker moet wel zelf de agenda invullen. Dat kan door een template file te kopieren en te wijzigen.

  Wat is Varstar?

  Varstar is een programma waarmee men de kan zien welke variabele sterren de maximale helderheid hebben. Men kan de invoerfile van de variabele sterren aanpassen, of sterren toevoegen.

  Wat is ReadGSC?

  ReadGSC is een programma dat gebruik maakt van de CD-Rom "The guide star catalog" on CD-Rom, Version 1.1; Met dit programma is het mogelijk sterposities in te lezen en te tonen op het scherm.

  Wat is Secprog?

  Secprog staat voor secundaire programma's. Dit zijn diverse hulpprogramma's. Bijvoorbeeld hulpprogramma's om voor de starnavigator de sterrenhemel files aan te maken. Verderop in de helptekst staat wel hoe men deze programma's moet gebruiken.

  Wat is Starnav?

  Starnavigator is een programma dat een reis door het heelal simuleert. Het werkt als een spel. Het doel is een ster te vinden met bewoonbare planeten. Men kan dan deze planeet koloniseren. De taak van de gebruiker is om allerlei problemen op te lossen of te omzeilen, en een geschikte ster te vinden. Er zijn nu 2 moeilijkheidsgraden.

  Wat is Level2?

  Level 2: (12-11-00) Stel je een ruimteschip voor met alleen een zonnepaneel, voor de energieproductie. Men kan versnellen [2], vertragen en van bewegingsrichting veranderen. Ook kan men de kijkrichting instellen [5,6]. Via het zonnepaneel kan men energie 'tanken' in de nabijheid van een ster. Verder heeft de gebruiker de beschikking over astronomische data [13].

  Wat is Level3?

  Level 3: (12-11-00) Er is nu sprake van een bemanning [3], die zich kan vermeerderen via de voorplanting. De populatie mag niet groeien boven het door de gebruiker ingestelde maximum (het ruimteschip is niet oneindig groot). Massa en aantal personen bepalen de energieconsumptie. Er is nu ook sprake van radioactieve straling [12] waaraan de bemanning blootgesteld wordt. Men kan steriliseren [4] om de populatie in toom te houden.

  Wat is Planetwar?

  Planetwar: Dit is een afgeleide van starnavigator level 3. Er zijn nu 2 partijen die beiden sterren met bewoonbare planeten proberen te vinden. Als een partij een bewoonbare planeet heeft gevonden kan hij bemanningsleden overplaatsen naar die planeet. Als de planeet reeds bewoond is door de tegenpartij, dan hangt het van de sterkte van de bemanning van het schip af of het overplaatsen lukt, of niet. De bedoeling is zoveel mogelijk planeten bij sterren te veroveren, en de tegenstander zo uit te schakelen.
  Er is nu sprake van een kapitein [2,4,14], stuurman en een werker [5,6,7,9,12]. Verschillende functies van het programma zijn wel of niet beschikbaar, afhankelijk van de aanwezige bemanning. Met genetische manupilatie [14] kan men proberen van bijvoorbeeld een stuurman een kapitein te maken.
  Bij behorende programma's: StarNvAA,StarNvBB en ResetNv. Indien geinstalleerd, kan men beide programma's gelijktijdig draaien.

  Wat is Real star generator?

  De Hipparcos sterrenkathalogus is een door de Hipparcos sateliet aangemaakte sterren-database. Deze bevat van zo'n 100.000 sterren de afstand en positie. Deze gegevens kan men gebruiken in combinatie met de starnavigator, om het ruimteschip door de werkelijke sterrenhemel te sturen. Men heeft wel een CD nodig, namelijk 'The Hipparcos and Tycho Catalogues' met hierop het programma 'Celestia 2000'.

  Wat is Random star generator?

  Voor diegene die niet de CD-Rom hebben met de Hipparcos katalogus, is er ook een random star generator. Hiermee kan men zelf een denkbeeldig heelal maken. Ook bijvoorbeeld bolvormige sterhopen waar men dan met de starnavigator doorheen kan vliegen.

 • End of HTML...