De Haas.

Haas: Het sterrebeeld de Haas vindt men onder de Orion. Ten westen van Sirius.