Home
  Shop
  Zeister Postzegelbeurs
  Route
  Links / Samenwerking
In oktober 2013 hebben de heer G.J. ten Dam (hoofdbestuurslid van De Verzamelaar) alsmede C. Bosma op onheuse wijze
er voor zorggedragen dat de bestaande organisatoren van “De Zeister Postzegel en Munten Verzamelmarkt” geen beschikking
meer hadden over hun locatie.
Deze twee heren (G.J. ten Dam en C. Bosma) hebben zonder medeweten/consultatie stappen ondernomen richting bestuurders van de locatie.
Gevolg is dat de ruimte niet meer beschikbaar was voor de bestaande organisatoren,
maar dat deze is ingepikt door “De Verzamelaar”.

Na rondvraag bij diverse organisatoren alsmede verzamelaars, is gebleken dat deze naar mijn mening onbeschofte handelswijze
van “De Verzamelaar” reeds meerdere malen is toegepast door de heer G.J. ten Dam.

.