6. De Bouwbegeleiding.

 


 

Bouwvergaderingen.

Terwijl de bouwperiode houden we (Opdrachtgever, Aannamer en andere partijen) op van te voren

afgesproken data een bouwvergadering.

(bv na ontgraven bouwput, storten fundering, leggen dakvloer etc etc.)

 

In deze vergaderingen worden alle zaken besproken die te maken hebben met het bouwproces,

Ook worden de gamaakte afspraken in het bouwverslag vermeldt.

 

Oplevering.

Alvorens de definitieve oplevering te houden,

wordt ca. 2 weken van te voren een voor opname gehouden.

Dit geeft de aannemer extra tijd om ontbrekende werkzaamheden op tijd af te ronden.

Tijdens de oplevering worden alle zaken die niet gereed of onvolledig zijn opgeschreven.

 

Deze lijst is een onderdeel van het proces van oplevering.

Meestal is er van te voren een onderhoudstermijn waarin zowel de ontbrekende werkzaamheden,

als ook onderhoud gepleegt moet worden door de aannemer.

 

Het bouwwerk is na verstrijken van deze onderhouds periode gereed

 


 

overzicht werkzaamheden     Home