2. Het Definitief Ontwerp.

 


 

In het definitieve ontwerp worden de eerste bouwkundige tekeningen vervaardigd.

Alle gegevens van de (externe) adviseurs - waaronder de constructeur en installateur,

en eventuele aanvullende wensen worden in dit stadium verwerkt.

 

De tekeningen geven u een gedetailleerd beeld van de maatvoering en toe te passen materialen.

Het plan wordt op alle essentiŽle onderdelen getoetst op bouwbesluit.

 

Het Definitief Ontwerp wordt voorgelegd aan de welstandscommissie 

(Deze commissie toetst, aan de hand van de eisen die de gemeente heeft vastgesteld,

of het gebouw past in de omgeving, en qua architectuur voldoet aan de eisen die de gemeente stelt.)

 

Na goedkeuring door de Welstandcommissie kunt u in deze fase een begroting laten maken

door een aannemer of een kosten deskundige.

 

Zo hebt u in een vroeg stadium een gedetailleerd zicht op de kosten en

kunt u gebruik maken van de expertise van de aannemer.

 

Bent u tevreden met het definitieve ontwerp,

dan kunt u de opdracht geven voor de bouwvergunning aanvraag.

 


 

overzicht werkzaamheden       Home        naar de bouwvergunning fase