1. Het Voorlopig Ontwerp.

 


 

Het Voorlopig ontwerp geeft u een goed beeld van uw woning.

De vorm, ligging, afmetingen en indeling worden uitgewerkt.

 

Er volgen meerdere overleg fase omtrent de uitvoering van de woning.

Het plan kan worden getoetst aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan

(Het zogenaamde vooroverleg met gemeentelijke instanties)

 

De ervaring leert dat het eerste ontwerp meestal nog bijgeschaafd moet worden,

zodat uw wensen optimaal worden vertaald.

 

Tevens kan er op basis van het voorlopig ontwerp een globale kostenberekening gemaakt

 

Als alle bovenstaande zaken goed bekeken zijn kunnen we een Definitief Ontwerp gaan maken.

 


 

overzicht werkzaamheden     Home        verder naar het definitief ontwerp