4. De Werkvoorbereidings fase.

 


 

De bouwvoorbereiding.

Terwijl de bouwaanvraagprocedure loopt (in de regel duurt dit maximaal 13 weken),

gaan we aan de slag met het vervaardigen van de bouwvoorbereidings stukken.

 

In deze fase worden de tekeningen verder en gedetailleerder uitgewerkt.

Op basis van deze stukken wordt er een bestek of een technische omschrijving gemaakt,

dit is een soort technische handleiding waar alle materialen en uitvoeringen in worden beschreven.

 

U kunt met bovenstaande stukken aannemers vragen voor het maken van een vrijblijvende offerte.

Met bovenstaande stukken maakt de aannemer zijn definitieve aanneemsom.. (de bouwkosten)

 

Nu kan er met een aannemer een aanneemers-overeenkomst gesloten worden .

 

Voordat de aannemer kan starten met de bouw moet het werk nu definitief gemaakt worden.

Er is een aannemer gekozen en met deze gaan we om tafel zitten om het werk door te spreken.

Na goed overleg met alle partijen te weten : U als opdrachtgever, Aannemer, Constructeur en installateurs

worden de definitieve uitvoeringstekeningen ook wel Werktekeningen gemaakt.

 


 

overzicht werkzaamheden     Home        verder naar de werktekeningen