Wanneer DBTV de licentie krijgt toegewezen dan zullen een aantal extra vacatures worden geopend. 
Draagt u Den Bosch een warm hart toe en wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor de lokale TV? Meldt u dan aan via het sturen van een e-mail naar: omroep@dbtv.nu <mailto:omroep@dbtv.nu> en wij nemen contact met u op!
Wij zijn momenteel t.b.v. de digitale uitzendingen via onze website naarstig op zoek naar vrijwilligers die de volgende vacatures zouden kunnen invullen:

Vacatures vrijwilligers: 

· Livestream reporters.   We zoeken Bosschenaren die regelmatig beelden en verhalen over de stad/gemeente via periscoop voor www.DBTV.nu wil uitzenden.
· Journalisten
· Radio commentatoren
· Redacteuren
· Internet Bloggers
· Fotograaf
· Cameraman
De hoeveelheid tijd die een vrijwillger aan het uitvoeren van de functie besteed wordt in onderling overleg bepaald.

DBTV
wil een dynamische, professioneel opererende netwerkorganisatie zijn met heldere bestuurlijke lijnen, gebaseerd op de voorgeschreven ICE-norm: Het dagelijks bieden van informatie, cultuur en educatie.  DBTV zal van een crossmediale redactiestructuur met als spil de nieuwsredactie gebruik maken.

De redacties komen onder leiding te staan van een
Hoofdredacteur. Deze draagt managementverantwoordelijkheid voor de totale bedrijfsvoering en opereert op basis van een mandaat van het bestuur. De hoofdredacteur is de man die dicht bij de werkvloer de lijnen uitzet, het nieuwe, wettelijk voorgeschreven beleid naar vorm en inhoud conditioneert en bewaakt. Hij geeft direct leiding aan alle programmamakers.
Op termijn zal er een
TV manager aangesteld worden. De TV manager geeft direct leiding aan alle tv makers en staat binnen de organisatie direct onder de leiding van de Hoofdredacteur.
Op termijn zal er een
Web manager aangesteld worden. Ook de Web manager staat onder directe leiding van de hoofdredacteur. De taken van de webmanager zijn:  het onderhouden en updaten van de internetsite en het totaal beheer van de website.
De functie
Hoofd Techniek houdt het vervullen van verschillende taken in. Deze kunnen worden gesplitst in taken die vooral in de beginfase gelden en zaken die in de operationele fase van belang zijn.
Vervolgens zullen betrokken, enthousiaste, loyale medewerkers met de vereiste kwaliteiten, ambities en potentie nodig zijn om de omslag en kwaliteitsslag maken.
De vele enthousiaste en toegewijde
vrijwilligers die al geruime tijd aan de omroep verbonden zijn, zullen uitgenodigd worden om afhankelijk van hun kwaliteiten en voorkeuren deel te nemen aan het programma productie proces.   Een permanent cursus en opleidingsprogramma zal volgen om de vaardigheden van de vrijwilligers te verhogen en actualiseren.
Op deze manier zullen alle betrokkenen gemobiliseerd worden om uit eigen kracht en waarde-innovatie een kwalitatieve omroep van hoog niveau in stand te houden op het niveau dat de Gemeente ’s-Hertogenbosch verdient.
NIEUWS
TV
RADIO
GEMEENTE
ALGEMEEN
AGENDA
@
INTERNET
VACATURE
O   Zomeractie

O   Werken bij BDTV

O   Media Leer Park

O Bestuursinformatie

O Contactgegevens

O  Testamonials

Weersverwachting
Den Bosch