Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch

073 - 61 32 931
info@medialeerpark.nl
Welkom op de website van het Media Leer Park 's-Hertogenbosch.
Het Media Leer Park 's-Hertogenbosch is een samenwerkingsverband tussen een aantal belangrijke onderwijs en mediainstellingen met als doelstelling om een gewenste brug te creëren tussen mediaonderwijs en de praktijk. Het Mediapark is sinds januari 2013 gezeteld aan de Onderwijsboulevard 1 in 's-Hertogenbosch in het Van Maerlant.

Het Van Maerlant, ondernemend onderwijs.

Door de uitgestelde beroepskeuze komt er ruimte om leerlingen meer algemene competenties aan te leren. De werknemer van de toekomst (maar ook die van nu) zal naast vaktechnische vaardigheden vooral ondernemende competenties moeten bezitten. Onze maatschappij evolueert zich heel snel naar een netwerkmaatschappij, waarin steeds minder algemene vangnetten voor werknemers zijn en zij vooral ZZP-achtige verbanden zullen kennen met werkgevers of organisaties. Dit betekent dat wij jongeren moeten opvoeden als ondernemende medewerkers. Ondernemendheid komt niet vanzelf, dit vereist een aantal competenties die vroeg aangeleerd dienen te worden.

Hoe vertaalt dit zich nu tot een onderwijsconcept. In de hele loopbaan van de leerling wordt, naast uiteraard veel aandacht voor het leren zelf, aandacht gegeven aan de ontwikkeling. Vooral de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfvertrouwen is de basis. Het fenomeen zittenblijven is al jaren afgeschaft omdat dit vooral leidt tot negatieve ervaringen en het heeft geen invloed op de relatief hoge slaagcijfers!

Samen met onze partners onderzoeken wij de kansen en mogelijkheden om met behulp van onze eigen faciliteiten en leerlingen in de regio om praktijkgerichte projecten te ontplooien in de regio. Met de huidige partners hebben wij in ons prille bestaan al een aantal ambitieze projecten kunnen verwezenlijken:
NieuwsCafé van het Brabants Dagblad met o.a. het debat over armoede in 's-Heryogenbosch vanuit de Verkadefabriek.
Benefietconcert Missie X-Mas 2014 full concert. Op zondag 7 december vond het Missie X-Mas benefietconcert plaats. Dit is volledig geregistreerd door het Media Leer Park.
Talent Skills OMO met Diederik Jekel, wetenschapsjournalist. Dit is volledig geregistreerd door het Media Leer Park.