Aanbevolen Literatuur en Geraadpleegde Literatuur

Waarnemingen:

Waarnemingen Zouweboezem      op waarneming.nl

[ Trektellen.nl ] Telling  (De Horde)

            Natuur -en Vogelwacht De Alblasserwaard

Natuur -en Vogelwacht De Vijfheerenlanden   

Vogels in de Vijfheerenlanden

Natuur -en Vogelwacht Dordrecht

Natuur- en Vogelwacht Culemborg

               

   www.dutchbirding.nl

Kolganzen- en Kleine Zwanenwebsite:

http://www.biol.lu.se/zooekologi/waterfowl/NordGas/NordGas.htm

www.blessgans.de 

http://www.wwt.org.uk/swan/ 

 

Overige:

   

Stichting Lekdijk    van, voor en door bewoners van de Lekdijk en omgeving

Dean Birders (Disabled Forest of Dean birders)     new link

Nederland-Gruttoland website: www.grutto.nl

 MolenStichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden   www.simav.nl

 De Landschappen www.landschappen.nl

    Agrarisch natuur- en landschapsvereniging 

Vogelpagina

Natuurpagina

Fazzi’s Nederlandse Broedvogels www.fazzi.nl

De meest uitgebreide website over de Nederlandse zoetwatervissen home.wxs.nl/~hwdenie

Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) www.sovon.nl

  www.vlinderstichting.nl      Vlindernet   www.vlindernet.nl

Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) www.ravon.nl

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) www.vzz.nl

Met Stichting FLORON zoeken naar planten www.floron.nl

www.vogelbescherming.nl

Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) members.tripodnet.nl/wrn

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) www.knnv.nl

IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie www.ivn.nl

     www.natuurmonumenten.nl

Staatsbosbeheer    www.staatsbosbeheer.nl

Vogels en Vleermuizen van de Lage Landen

               

                      Homepage Vereniging van de Voetveren

 

  Fietsroute langs Lek en Zouwe                                  Fietsen één twee drie!

Gemeente Zederik
De Hoge Veluwe
Het Weer