bezoek onze homepage | bekijk:| deze pagina met alle frames | alleen deze pagina
visit our homepage | view this page with all frames | view this page only
Gegevens uit onze genealogie pagina's mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciŽle doeleinden en persoonlijk stamboom onderzoek, op voorwaarde dat er bij elk overgenomen item een duidelijke bronvermelding plaatsvindt naar ons onderzoek en onze homepage. Het is echter niet toegestaan, zonder onze schriftelijke toestemming, genealogische gegevens afkomstig uit de stambomen hier gepubliceerd, hernieuwd te publiceren op het internet of in welke vorm dan ook.

Data published on our genealogy pages may freely be used for non-commercial purposes and personal family tree research, on the condition that there will be made a clear reference at each copied item to our research and our homepage as source. But it is not allowed, without our written permission, to republish data coming from our family tree pages, on the internet or elsewhere.

Voorlopig Parenteel van Samuel Levi KOEKOEK

...genealogie, stamboom van de familie Koekoek...genealogy, family tree of the Koekoek family...
Datum: 30-07-2008

I.1    Samuel Levi KOEKOEK.
Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Samuel Levy KOEKOEK (zie II.1).

II.1    Salomon Samuel Levy KOEKOEK, koopman, geb. Amsterdam circa 1762, overl. 's-Gravenhage 26-01-1826, begr. Scheveningen 27-01-1826, zn. van Samuel Levi KOEKOEK (zie I.1) en N.N.
Tr. Roosje Salomon GIGH (GIGHI) (SIGH), koopvrouw, geb. Amsterdam circa 1771, overl. 's-Gravenhage 13-04-1833, dr. van Salomon (van GIGCH) en Rachel COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend KOEKOEK (zie III.1).
   2.  Judic (Judith) KOEKOEK (zie III.4).
   3.  Abraham Halevi KOEKOEK (zie III.5).
   4.  Moses Salomon KOEKOEK (zie III.7).
   5.  David KOEKOEK (zie III.10).

III.1    Barend KOEKOEK, koopman, geb. 's-Gravenhage 21-10-1793, overl. ald. 14-08-1855, zn. van Salomon Samuel Levy KOEKOEK (zie II.1) en Roosje Salomon GIGH (GIGHI) (SIGH), koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 20-05-1818 Roosje Levy (van OS(s)), koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 26-05-1798, overl. ald. 18-02-1850, dr. van Levy Israël (van OSS), schoenmaker, en Hanna Nathan (Anna) (SLOVIS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanna (Anna) KOEKOEK (zie IV.2).
   2.  Grietje KOEKOEK (zie IV.4).
   3.  Nathan Halevi KOEKOEK (zie IV.5).
   4.  Bilha KOEKOEK (zie IV.8).
   5.  Andries KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 14-01-1831, overl. ald. 15-03-1848.
   6.  Saartje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 15-02-1833.
   7.  Levy KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 01-12-1835.
   8.  Roosje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-01-1837.
   9.  Samuel KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 05-12-1839.

IV.2    Hanna (Anna) KOEKOEK, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 20-11-1818, overl. ald. 04-07-1863, dr. van Barend KOEKOEK (zie III.1) en Roosje Levy (van OS(s)), koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 28-01-1846 Elkan Abraham PILLER, koopman, geb. Amsterdam 01-04-1814, zn. van Abraham Elkan PILLER en Roosje Eliazar TRIJBITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje PILLER (zie V.1).
   2.  Salomon KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 09-05-1844, overl. ald. 13-04-1845.
   3.  Abraham PILLER, koopman, geb. 's-Gravenhage 14-12-1846, overl. ald. 19-04-1885.
Tr. ald. 22-09-1875 Hester HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 07-05-1848, overl. ald. 19-05-1908, dr. van Meijer HUISMAN, koopman, en Duijfje (Doortje) BLOK, dienstbode.
   4.  Hester PILLER, geb. 's-Gravenhage 06-01-1849, overl. ald. 14-08-1875.
Tr. ald. 19-08-1874 Izaac Salomon (Izak) POONS, geb. 's-Gravenhage 17-05-1842, overl. ald. 08-02-1907, zn. van Salomon Moses (POONS), koopman, en Roosette/Rouschen (Roosje) (BOBBE), fruitverkoopster.
   5.  Naatje (Anna) PILLER (zie V.8).
   6.  Betje PILLER (zie V.10).
   7.  levenloze zoon PILLER, geb. 's-Gravenhage 04-07-1863.

V.1    Roosje PILLER, geb. 's-Gravenhage 23-11-1841, overl. ald. 10-08-1882, dr. van Elkan Abraham PILLER, koopman, en Hanna (Anna) KOEKOEK (zie IV.2).
Tr. 's-Gravenhage 15-03-1865 Joseph KOEKOEK (zie IV.36).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elkan KOEKOEK (zie VI.1).
   2.  Hanna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 23-12-1865, overl. Auschwitz 15-12-1942.
   3.  Salomon KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 18-02-1868, overl. ald. 29-04-1868.
   4.  Mietje KOEKOEK (zie VI.6).
   5.  Esther KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 02-05-1871, overl. ald. 27-08-1872.
   6.  Abraham KOEKOEK (zie VI.8).
   7.  Naatje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-10-1874, overl. ald. 10-12-1874.
   8.  Elisabeth KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 12-02-1876, overl. Medenblik 26-08-1887.
   9.  Esther KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 08-02-1877, overl. ald. 17-03-1883.
   10.  Levie (Louis) KOEKOEK (zie VI.13).
   11.  Roosje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 10-08-1882.

VI.1    Elkan KOEKOEK, bediende, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 04-02-1864, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Joseph KOEKOEK (zie IV.36) en Roosje PILLER (zie V.1).
Tr. 's-Gravenhage 12-08-1885 Sara van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 06-12-1860, overl. ald. 25-03-1935, dr. van Marcus van CREVELT, veehandelaar, vleeschhouwer, en Betje ROOD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozef KOEKOEK (zie VII.1).
   2.  Betje KOEKOEK (zie VII.4).
   3.  Roosje KOEKOEK (zie VII.6).
   4.  Marcus KOEKOEK (zie VII.7).
   5.  Abraham KOEKOEK, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 29-05-1893, overl. Kdo Bobrek 30-11-1943.
   6.  Samuel KOEKOEK (zie VII.10).
   7.  Louis KOEKOEK (zie VII.12).
   8.  Elias KOEKOEK, korist, violist, geb. 's-Gravenhage 25-12-1899, overl. Auschwitz.
   9.  Andries KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 23-09-1901, overl. ald. 13-04-1903.
   10.  levenloze dochter KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage.

VII.1    Jozef KOEKOEK, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 22-09-1885, overl. Auschwitz 12-10-1942, zn. van Elkan KOEKOEK (zie VI.1) en Sara van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 25-06-1913 Rachel van KAM, geb. 's-Gravenhage 30-06-1886, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Benjamin van KAM, koopman, toneelknecht, en Johanna HARSCHEL, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara KOEKOEK (zie VIII.2).
   2.  Benjamin KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 10-06-1918, overl. Kdo Chelnek 07-11-1942.

VIII.2    Sara KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 02-01-1916, overl. Auschwitz 26-10-1942, dr. van Jozef KOEKOEK (zie VII.1) en Rachel van KAM.
Tr. 's-Gravenhage 06-11-1935 Gerrit AGSTERIBBE, confectiewerker, geb. Amsterdam 16-03-1914, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Salomon AGSTERIBBE, kleermaker, oppasser bij de Isr. Kerk, en Rachel COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon AGSTERIBBE, geb. 's-Gravenhage 07-04-1936, overl. Auschwitz 26-10-1942.
   2.  Jozef AGSTERIBBE, geb. 's-Gravenhage 08-01-1938, overl. Auschwitz 26-10-1942.
   3.  Rachel AGSTERIBBE, geb. 's-Gravenhage 18-03-1941, overl. Auschwitz 26-10-1942.

VII.4    Betje KOEKOEK, koriste, geb. 's-Gravenhage 15-07-1887, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Elkan KOEKOEK (zie VI.1) en Sara van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 06-12-1916 Jacobus (Jacques) KANIS, toneelzanger, geb. Antwerpen België 01-01-1886, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Samuel Abraham KANIS, chorist, en Hanna SCHRAM, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel KANIS (zie VIII.4).

VIII.4    Samuel KANIS, kellner, geb. 's-Gravenhage 02-11-1917, overl. Auschwitz 31-01-1944, zn. van Jacobus (Jacques) KANIS, toneelzanger, en Betje KOEKOEK (zie VII.4).
Tr. Elisabeth DRUIJF, geb. Amsterdam 22-01-1920, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Izak DRUIJF, diamantzager, koopman, en Marie KLOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques KANIS, geb. 's-Gravenhage 22-09-1940, overl. Sobibor 16-07-1943.

VII.6    Roosje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 27-07-1889, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Elkan KOEKOEK (zie VI.1) en Sara van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 22-10-1913 Jonas PRINS, koopman in fruit, geb. 's-Gravenhage 09-01-1889, overl. Auschwitz 31-12-1943, zn. van Jacques PRINS, koopman in fruit, handelaar in meubelen, en Aaltje FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida PRINS, geb. 's-Gravenhage 31-08-1914, overl. Auschwitz 03-09-1943.
Tr. 's-Gravenhage 09-10-1935 Juda Elias VISKOPER, geb. 's-Gravenhage 14-09-1909, overl. Polen 31-03-1944, zn. van Elias Jacob VISKOPER, boterhandelaar, kantoorbediende, en Eva BOAS.
   2.  Betje PRINS, geb. 's-Gravenhage 30-06-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.7    Marcus KOEKOEK, korist, koopman in prentbriefkaarten, geb. 's-Gravenhage 24-07-1891, overl. Auschwitz 08-10-1942, zn. van Elkan KOEKOEK (zie VI.1) en Sara van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 06-10-1915 Lena ELSAS, toneelzangeres, geb. 's-Gravenhage 15-09-1894, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Mozes ELSAS, sigarenmaker, kellner, en Heintje DANSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara KOEKOEK, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 18-04-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Heintje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 06-07-1918, overl. Sobibor 09-07-1943.
Tr. Israël PAIS, venter, koopman, geb. 's-Gravenhage 08-06-1918, overl. Sobibor 09-07-1943, zn. van Elias PAIS, broodbakker, straatkoopman bloemen en fruit, en Heintje TURFRIJER.
   3.  Roza KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-09-1929, overl. Auschwitz 08-10-1942.

VII.10    Samuel KOEKOEK, fruithandelaar, loopknecht, geb. 's-Gravenhage 31-01-1896, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Elkan KOEKOEK (zie VI.1) en Sara van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 23-10-1918 Hanna van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 27-10-1897, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Jacques van LEEUWEN, huidenzouter, fruithandelaar, koopman, en Susanna BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 31-03-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Elkan KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-08-1923, overl. Midden-Europa 31-03-1944.

VII.12    Louis KOEKOEK, huisknecht, slager, geb. 's-Gravenhage 10-12-1897, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Elkan KOEKOEK (zie VI.1) en Sara van CREVELD.
Tr. Amsterdam 21-10-1925 Eva APPELBOOM, geb. Amsterdam 10-04-1901, overl. Auschwitz 26-10-1942, dr. van Salomon APPELBOOM, werkman, milicien, veedrijver, en Matje PIMENTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathilde KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 23-02-1927, overl. Auschwitz 26-10-1942.
   2.  Sara KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 25-10-1929, overl. Auschwitz 26-10-1942.
   3.  Samuel KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 11-01-1936, overl. Auschwitz 26-10-1942.

VI.6    Mietje KOEKOEK, kostuumnaaister, geb. 's-Gravenhage 26-03-1869, overl. Sobibor 26-03-1943, dr. van Joseph KOEKOEK (zie IV.36) en Roosje PILLER (zie V.1).
Tr. 's-Gravenhage 06-01-1904 Aron Levie (Arie) van GELDEREN, vleeschhouwer, geb. Leiden 22-02-1875, overl. Sobibor 26-03-1943, zn. van Levie Mozes van GELDEREN, slagter, vleeschhouwer, en Saartje van WAGENINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leon van GELDEREN, ingenieur, geb. Leiden 20-12-1905, overl. Auschwitz 31-05-1944.
   2.  Roza Josephien van GELDEREN, geb. Leiden.

VI.8    Abraham KOEKOEK, koopman in fruit, kellner, geb. 's-Gravenhage 19-10-1874, overl. Auschwitz 15-12-1942, zn. van Joseph KOEKOEK (zie IV.36) en Roosje PILLER (zie V.1).
Tr. 's-Gravenhage 26-09-1900 Klaartje POONS, geb. 's-Gravenhage 24-02-1876, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Meijer POONS, koopman in fruit, en Antje BOBBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna KOEKOEK (zie VII.20).

VII.20    Anna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 13-06-1902, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Abraham KOEKOEK (zie VI.8) en Klaartje POONS.
Tr. 's-Gravenhage 28-10-1932 Jacob Aäron de GROOT, rijwielhersteller, geb. 's-Gravenhage 19-11-1899, overl. Duitsland 02-05-1945, zn. van Aäron Jacob de GROOT, schoenmaker, en Sara HAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aäron Jacob de GROOT, geb. 's-Gravenhage 15-03-1933, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
   2.  Abraham Jacob de GROOT, geb. 's-Gravenhage 18-04-1936, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
   3.  Salomon Jacob de GROOT, geb. 's-Gravenhage 27-06-1937, overl. Auschwitz* 08-10-1942.

VI.13    Levie (Louis) KOEKOEK, koffiehuishouder, koopman in lompen, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 20-03-1879, overl. Sobibor 13-03-1943, zn. van Joseph KOEKOEK (zie IV.36) en Roosje PILLER (zie V.1).
Tr. 's-Gravenhage 30-01-1907 Berenice TOKKIE, naaister, geb. 's-Gravenhage 20-10-1879, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Abraham TOKKIE, koopman in meubelen, lakenkoopman, winkelier, en Eva SWAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph KOEKOEK, koopman in ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 13-02-1908, overl. Auschwitz 28-02-1943.
Tr. 's-Gravenhage 15-06-1938 Ester HAKKER, geb. 's-Gravenhage 10-05-1912, overl. Auschwitz 11-12-1943, dr. van Salomon HAKKER, kantoorbediende, en Grietje PORETS.
   2.  Abraham KOEKOEK (zie VII.23).

VII.23    Abraham KOEKOEK, electriciën, geb. 's-Gravenhage 12-07-1910, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Levie (Louis) KOEKOEK (zie VI.13) en Berenice TOKKIE, naaister.
Tr. 's-Gravenhage 29-07-1931 Rebecca de WINTER, geb. Amsterdam 06-12-1911, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Izaak de WINTER, koopman, handelsreiziger, en Leentje RUBENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berenice KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 01-12-1932, overl. Auschwitz 23-08-1942.
   2.  Lena KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 06-04-1933, overl. Auschwitz 23-08-1942.
   3.  Levie KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 05-08-1934, overl. Auschwitz 23-08-1942.
   4.  Isaäk KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-08-1936, overl. Auschwitz 23-08-1942.

V.8    Naatje (Anna) PILLER, geb. 's-Gravenhage 06-08-1854, dr. van Elkan Abraham PILLER, koopman, en Hanna (Anna) KOEKOEK (zie IV.2).
Tr. 's-Gravenhage 15-06-1887 Machiel David SPEIJER, veehandelaar, geb. Leiden 23-07-1856, zn. van David SPEIJER (SPIJER), vleeschhouwer, en Sophia (Fijtje) COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  David Michel SPEIJER, reiziger, geb. Leiden 25-12-1889, overl. Auschwitz aankomst 2 aug 1943.
   2.  Eduard Michel SPEIJER, geb. Leiden 03-02-1891, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
   3.  Simon Michel SPEIJER, geb. Leiden 20-01-1892, overl. Auschwitz 07-11-1942.

V.10    Betje PILLER, geb. 's-Gravenhage 11-02-1857, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Elkan Abraham PILLER, koopman, en Hanna (Anna) KOEKOEK (zie IV.2).
Tr. Leiden 18-11-1891 Marcus Joseph HANGJAS, koopman, geb. Haarlem 03-07-1839, overl. voor 1927, zn. van Joseph Marcus HANGJAS, koopman, en Judik de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elkan HANGJAS (zie VI.19).
   2.  Hanna HANGJAS (zie VI.23).
   3.  Joseph Marcus HANGJAS (zie VI.24).

VI.19    Elkan HANGJAS, musicus, violist, geb. Leiden 08-10-1893, overl. Auschwitz 31-01-1944, zn. van Marcus Joseph HANGJAS, koopman, en Betje PILLER (zie V.10).
Tr. (1) 's-Gravenhage 26-05-1920, sch. ald. Elisabeth Catharina van der HAM, klerk bij justitie, geb. 's-Gravenhage 07-01-1895, dr. van Hijman Isaac van der HAM, hoofdonderwijzer, en Susanna Sara FULDAUER.
Tr. (2) Leiden Sarah Hildegard LACHS, geb. Hochkirchen Nörvenich Duitsland 10-05-1905, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Nathan LACHS en Olga SAMUEL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Liesbeth Susanna HANGJAS, geb. 's-Gravenhage.

VI.23    Hanna HANGJAS, geb. Leiden 23-10-1894, overl. Sobibor 13-03-1943, dr. van Marcus Joseph HANGJAS, koopman, en Betje PILLER (zie V.10).
Tr. Leiden 16-06-1920 Jacob BLITZ, musicus, vioolleraar, geb. Amsterdam 13-04-1883, overl. Sobibor 13-03-1943, zn. van Salomon BLITZ, werkman, milicien, winkelbediende, colporteur, en Aaltje WERTHEIJM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alice BLITZ, geb. Leiden 18-07-1923, overl. Sobibor 26-03-1943.

VI.24    Joseph Marcus HANGJAS, winkelier in radio-artikelen, reiziger, geb. Leiden 15-04-1898, overl. Monowitz 31-01-1943, zn. van Marcus Joseph HANGJAS, koopman, en Betje PILLER (zie V.10).
Tr. (1) 's-Gravenhage 15-06-1927 Sara BOAS, geb. Tiel 24-03-1896, dr. van Israel Samuel BOAS, koopman, ritueel slachter, ambtenaar Portugese Gemeente, en Jeannette de WINTER.
Tr. (2) Catharina AKKER, cassiere, geb. Antwerpen België 07-10-1905, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Sam AKKER, koopman, en Bertha ROSENBERG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Jeanette HANGJAS, geb. 's-Gravenhage 03-01-1928, overl. Monowitz 10-12-1942.

IV.4    Grietje KOEKOEK, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 18-03-1820, overl. ald. 08-03-1911, dr. van Barend KOEKOEK (zie III.1) en Roosje Levy (van OS(s)), koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 03-02-1847 Hartog (Hirsch) FULD/FULDA, koopman, geb. 's-Gravenhage 28-03-1808, overl. ald. 18-08-1872, zn. van Gompel (Gumpel) Hartog FULD/FULDA, koopman, en Grietje/Geluk Andries (HUISMAN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje FULD (zie V.13).
   2.  Kaatje FULD (zie V.15).
   3.  Hesje FULD (zie V.18).
   4.  Roosje FULD (zie V.19).
   5.  Gompel FULD (zie V.20).
   6.  Barend FULD, geb. 's-Gravenhage 21-02-1867, overl. ald. 02-09-1868.

V.13    Leentje FULD, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 12-04-1852, overl. ald. 17-02-1931, dr. van Hartog (Hirsch) FULD/FULDA, koopman, en Grietje KOEKOEK (zie IV.4).
Tr. 's-Gravenhage 02-11-1881 Gerrit HUISMAN, koopman in ijzerwaren, meubelen, geb. 's-Gravenhage 10-03-1853, overl. ald. 01-03-1915, zn. van Meijer HUISMAN, koopman, en Duijfje (Doortje) BLOK, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 14-02-1882, overl. ald. 23-05-1882.
   2.  Meijer HUISMAN (zie VI.28).
   3.  Isaac HUISMAN (zie VI.30).
   4.  Doortje HUISMAN (zie VI.33).
   5.  Barend HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 25-02-1887, overl. ald. 18-08-1887.
   6.  Jacob HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 14-08-1888, overl. ald. 22-10-1888.
   7.  Gompel HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 01-09-1889, overl. ald. 21-11-1889.
   8.  Esther HUISMAN (zie VI.38).
   9.  Kaatje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 16-09-1893, overl. ald. 20-03-1894.
   10.  Betje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 04-07-1897, overl. ald. 04-12-1899.

VI.28    Meijer HUISMAN, koopman in ijzerwaren, lompen, meubelen, geb. 's-Gravenhage 22-12-1882, overl. Auschwitz 12-10-1942, zn. van Gerrit HUISMAN, koopman in ijzerwaren, meubelen, en Leentje FULD (zie V.13).
Tr. 's-Gravenhage 30-01-1907 Alida BRONKHORST, geb. 's-Gravenhage 24-03-1885, overl. ald. 29-08-1937, dr. van Eliazar BRONKHORST, schoenmaker, schoenenwinkelier, en Sara OPDENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sarah HUISMAN (zie VII.29).
   2.  Gerrit HUISMAN, ontwerper, geb. 's-Gravenhage 31-05-1913, overl. Auschwitz 21-01-1943.

VII.29    Sarah HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 18-04-1908, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Meijer HUISMAN (zie VI.28) en Alida BRONKHORST.
Tr. 's-Gravenhage 13-04-1932 Boas SANDERS, slagerijbediende, reiziger, geb. Amsterdam 19-12-1902, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Sander SANDERS, kleermaker, en Esther MORPURGO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander SANDERS, geb. 's-Gravenhage 09-07-1932, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Alida Esther SANDERS, geb. 's-Gravenhage 21-12-1935, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   3.  Meijer SANDERS, geb. 's-Gravenhage 02-10-1939, overl. Auschwitz 12-02-1942.

VI.30    Isaac HUISMAN, koopman, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 06-02-1884, overl. Auschwitz 26-10-1942, zn. van Gerrit HUISMAN, koopman in ijzerwaren, meubelen, en Leentje FULD (zie V.13).
Tr. 's-Gravenhage 26-08-1908 Branca POONS, geb. 's-Gravenhage 27-08-1883, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Hartog Chaim Zwi POONS, koopman in kleederen, meubelen, en Sara van der KLOOT, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje HUISMAN, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 10-11-1909, overl. Sobibor 21-05-1943.

VI.33    Doortje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 05-04-1885, overl. ald. 05-06-1940, begr. Wassenaar 07-06-1940, dr. van Gerrit HUISMAN, koopman in ijzerwaren, meubelen, en Leentje FULD (zie V.13).
Tr. 's-Gravenhage 05-06-1907 Jacob HAKKER, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 16-03-1880, overl. ald. 14-12-1931, zn. van André Abraham (Andreas) HAKKER en Rebecca SCHUIJER, koopvrouw in fruit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard HAKKER, winkelbediende, geb. Leiden.
   2.  André HAKKER (zie VII.33).
   3.  Leentje HAKKER, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Hendrik van HEIJNINGEN, steenvoeger, geb. 's-Gravenhage, zn. van Hendrik van HEIJNINGEN en Johanna van HARLEWIJN.
   4.  Suze HAKKER (zie VII.38).
   5.  Esther HAKKER (zie VII.40).
   6.  Rebecca HAKKER, geb. 's-Gravenhage 11-12-1915, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   7.  Meijer HAKKER, geb. 's-Gravenhage 13-06-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   8.  Salomon HAKKER, geb. 's-Gravenhage 11-06-1923, overl. Sobibor 09-07-1943.

VII.33    André HAKKER, loopjongen, metaalbewerker, geb. 's-Gravenhage 04-08-1907, overl. ald., zn. van Jacob HAKKER, fruitkoopman, en Doortje HUISMAN (zie VI.33).
Tr. 's-Gravenhage Johanna Cornelia Lambertina van MAANEN, geb. Delft, dr. van Hendrik Petrus van MAANEN en Elisabeth Jacob KUIJPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dora HAKKER, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Elisabeth Jacoba HAKKER, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. A.J.W. JANSEN.
   3.  Johanna Cornelia Lambertina HAKKER, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Evert Willem van der LEM, geb. 's-Gravenhage, zn. van Leendert Bernardus van der LEM en Gabrielle Johanna de VRIES.
   4.  Andrea HAKKER, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Yvonne HAKKER, geb. 's-Gravenhage.

VII.38    Suze HAKKER, geb. 's-Gravenhage, dr. van Jacob HAKKER, fruitkoopman, en Doortje HUISMAN (zie VI.33).
Tr. 's-Gravenhage Jacobus Wilhelmus PEERENBOOM, magazijnknecht, geb. 's-Gravenhage, zn. van Franciscus PEERENBOOM en Adriana Hendrika VOGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob PEERENBOOM, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Adriana PEERENBOOM, geb. 's-Gravenhage.

VII.40    Esther HAKKER, geb. 's-Gravenhage 24-01-1914, overl. Schiedam, dr. van Jacob HAKKER, fruitkoopman, en Doortje HUISMAN (zie VI.33).
Tr. 's-Gravenhage Albertus Fredericus SCHULING, kartonbewerker, geb. 's-Gravenhage 20-11-1911, overl. Leiden 04-05-1980, zn. van Albertus Fredericus SCHULING, kopergieter, koperbankwerker, en Jacoba Wilhelmina SCHEUBLIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebekka SCHULING, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Albert SCHULING, geb. 's-Gravenhage.

VI.38    Esther HUISMAN, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 08-01-1891, overl. ald. 31-03-1964, dr. van Gerrit HUISMAN, koopman in ijzerwaren, meubelen, en Leentje FULD (zie V.13).
Tr. 's-Gravenhage 25-08-1915 Johannes KEISLAIR, loopknecht, monteur, geb. 's-Gravenhage 28-07-1886, overl. ald., zn. van Gerardus Marinus KEISLAIR en Geertje KETEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes KEISLAIR, smid, geb. 's-Gravenhage 03-09-1915, overl. ald.
   2.  Gerardus KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage 23-11-1916, overl. ald.
   3.  Leentje KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Geertruida KEISLAIR (zie VII.48).
   5.  Meier KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage 05-08-1922, overl. ald.
   6.  Willem KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage.
   7.  Martinus KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage.
   8.  Adriaan KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage.
   9.  Dora KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage.
   10.  Marinus KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage.

VII.48    Geertruida KEISLAIR, geb. 's-Gravenhage 10-08-1921, overl. ald. 25-10-1966, dr. van Johannes KEISLAIR, loopknecht, monteur, en Esther HUISMAN (zie VI.38).
Tr. 's-Gravenhage Pieter van HERWAARDE, geb. 's-Gravenhage 03-10-1922, overl. ald.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Hans) van HERWAARDE, fysiotherapeut, geb. 's-Gravenhage.

V.15    Kaatje FULD, geb. 's-Gravenhage 05-04-1853, overl. Rotterdam 27-12-1900, dr. van Hartog (Hirsch) FULD/FULDA, koopman, en Grietje KOEKOEK (zie IV.4).
Rel. (1) N.N.
Tr. (1) 's-Gravenhage 02-07-1884 Izaäk LICHTENSTEIN, slagersknecht, reiziger in kolonialewaren, handelsagent, geb. Klundert 05-08-1858, overl. Rotterdam 18-09-1926, zn. van Joseph LICHTENSTEIN, vleeschhouwer, en Magdalena LEVIE.
Uit de eerste relatie:
   1.  levenloos kind FULD, geb. 's-Gravenhage 04-10-1872.

V.18    Hesje FULD, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 18-02-1856, overl. Westerbork 15-12-1942, begr. Assen 17-12-1942, dr. van Hartog (Hirsch) FULD/FULDA, koopman, en Grietje KOEKOEK (zie IV.4).
Tr. 's-Gravenhage 11-12-1895 Marcus BLOK, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 08-06-1866, overl. ald. 23-09-1926, zn. van Barend BLOK, koopman in groente, en Hendrika (Heintje) POONS, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje BLOK (zie VI.43).
   2.  Isaac BLOK (zie VI.44).
   3.  Barend (Bernard) BLOK (zie VI.46).
   4.  Leentje BLOK (zie VI.49).

VI.43    Jetje BLOK, geb. 's-Gravenhage 30-01-1888, dr. van Marcus BLOK, fruithandelaar, en Hesje FULD (zie V.18).
Tr. 's-Gravenhage 02-11-1910 Johannes Bertus van der HOEVEN, koopman, tagrijn, opperman Gem. Werf, geb. 's-Gravenhage 02-04-1890, zn. van Albert Frederik van der HOEVEN, behanger, en Johanna Elisabeth WALRAAD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus van der HOEVEN, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Izak van der HOEVEN, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Andries Frederik van der HOEVEN, geb. 's-Gravenhage.

VI.44    Isaac BLOK, fruithandelaar, koopman in sponsen, geb. 's-Gravenhage 27-02-1896, overl. Mauthausen 11-11-1942, zn. van Marcus BLOK, fruithandelaar, en Hesje FULD (zie V.18).
Tr. 's-Gravenhage 14-04-1920 Frouke Rachel RIJNVELD, geb. 's-Gravenhage 08-12-1898, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Meijer RIJNVELD, vleeschhouwer, en Rosalina FULD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hesje BLOK, geb. 's-Gravenhage 21-09-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Hartog de WINTER, kellner, geb. Amsterdam 09-06-1915, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Izaak de WINTER, koopman, handelsreiziger, en Leentje RUBENS.
   2.  Meijer BLOK, geb. 's-Gravenhage 06-03-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Rosalina BLOK, geb. 's-Gravenhage 11-10-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Greta BLOK, geb. 's-Gravenhage 11-10-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   5.  Marcus BLOK, geb. 's-Gravenhage 28-05-1931, overl. Auschwitz 11-12-1942.

VI.46    Barend (Bernard) BLOK, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 27-03-1897, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Marcus BLOK, fruithandelaar, en Hesje FULD (zie V.18).
Tr. 's-Gravenhage 14-12-1921 Rosa ACHTTIENRIBBEN, geb. Amsterdam 30-04-1900, overl. Auschwitz 26-10-1942, dr. van Simon ACHTTIENRIBBEN, venter, uitdrager, en Elisabeth ENGELSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hesje BLOK, geb. 's-Gravenhage.

VI.49    Leentje BLOK, geb. 's-Gravenhage 06-11-1900, dr. van Marcus BLOK, fruithandelaar, en Hesje FULD (zie V.18).
Tr. 's-Gravenhage 14-02-1923 Dirk Hendrik JANSEN, handelsreiziger, geb. Haarlem 08-11-1898, zn. van Johannes Jacobus JANSEN, sigarenhandelaar, en Theodora Josina van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Esther JANSEN, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Marcus JANSEN, geb. 's-Gravenhage 25-09-1930, overl. ald. 21-11-1930.
   3.  Hesje Rachel JANSEN, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Margaretha Rozina JANSEN, geb. 's-Gravenhage.

V.19    Roosje FULD, geb. 's-Gravenhage 17-07-1858, overl. ald. 15-07-1921, dr. van Hartog (Hirsch) FULD/FULDA, koopman, en Grietje KOEKOEK (zie IV.4).
Tr. 's-Gravenhage 20-07-1881 David HUISMAN (zie V.95).
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 20-01-1885, overl. ald. 01-12-1885.
   2.  Joseph HUISMAN (zie VI.51).
   3.  Grietje HUISMAN (zie VI.54).
   4.  Izak HUISMAN, stalknecht, geb. 's-Gravenhage 13-01-1890.
   5.  Naatje HUISMAN (zie VI.57).
   6.  Gompel HUISMAN, kellner, geb. 's-Gravenhage 20-03-1896.
Tr. (1) Amsterdam 07-06-1922 Marie STOPPELMAN, geb. Amsterdam 01-05-1893, overl. ald. 19-10-1924, dr. van Izaak STOPPELMAN, koopman, en Reintje BEKKERS.
Tr. (2) Amsterdam 15-06-1927 Maria Bertha WOUTERS, geb. Kerkrade 15-08-1896, dr. van Hubert August WOUTERS, caféhouder, en Maria Theresia JANSSEN.
   7.  Rachel HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 11-12-1897.
Tr. ald. Karel Albertus van der HUCHT, kantoorbediende, geb. Vlaardingen circa 1897, zn. van Pieter Albertus van der HUCHT en Jacoba Stoffelina GRIEP.

VI.51    Joseph HUISMAN, koopman in meubelen, ijzerhandelaar, geb. 's-Gravenhage 06-03-1886, zn. van David HUISMAN (zie V.95) en Roosje FULD (zie V.19).
Tr. 's-Gravenhage 02-05-1923 Hedwig Anna SZABO, huishoudster, geb. Wenen Oostenrijk 12-10-1898, dr. van Nikolaus SZABO, kapelmeester, en Anna BUDKOVA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roza HUISMAN, strijkster, geb. 's-Gravenhage.

VI.54    Grietje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 10-09-1888, overl. Sobibor 02-07-1943, dr. van David HUISMAN (zie V.95) en Roosje FULD (zie V.19).
Tr. 's-Gravenhage 28-06-1911 Maurits OSSEDRIJVER, hersteller van gummiwielbanden, geb. Amsterdam 01-09-1885, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Jonas Meijer OSSEDRIJVER, sigarenmaker, diamantslijper, hersteller van gummiwielbanden, rijwielhersteller, en Hanna SPRINGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna OSSEDRIJVER, geb. 's-Gravenhage 17-11-1911, overl. Sobibor 02-07-1943.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Johannes Franciscus STEGGERDA, kantoorbediende, geb. Amsterdam 10-04-1910, overl. Ternat België, zn. van Hermanus STEGGERDA, matroos, en Wilhelmina Regetta ORIZAND.

VI.57    Naatje HUISMAN, boekhoudster, geb. 's-Gravenhage 30-03-1891, overl. 1970, dr. van David HUISMAN (zie V.95) en Roosje FULD (zie V.19).
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Gerardus Hendrikus Petrus HARING, smid, koopman, koffiehuisbediende, geb. Delft 16-10-1887, zn. van Jacobus Adrianus Hendricus HARING, smid, kastelein, en Gijsbertha Johanna MEIJSTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje Bertha HARING (zie VII.73).

VII.73    Roosje Bertha HARING, bejaardenverzorgster, geb. 's-Gravenhage, overl., dr. van Gerardus Hendrikus Petrus HARING, smid, koopman, koffiehuisbediende, en Naatje HUISMAN (zie VI.57).
Tr. Willem Frederik HUNDMAN, geb. 's-Gravenhage, zn. van Joannes HUNDMAN, chauffeur, en Adriana DOMPELING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard HUNDMAN.

V.20    Gompel FULD, koopman, kunstdraaijer, geb. 's-Gravenhage 27-09-1860, overl. Sobibor 20-03-1943, zn. van Hartog (Hirsch) FULD/FULDA, koopman, en Grietje KOEKOEK (zie IV.4).
Tr. 's-Gravenhage 27-08-1890 Saartje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 01-03-1864, overl. ald. 12-03-1939, dr. van Meijer HUISMAN, koopman, en Duijfje (Doortje) BLOK, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje FULD, geb. 's-Gravenhage 26-07-1891, overl. Auschwitz* 15-12-1942.
   2.  Theodora FULD, naaister, geb. 's-Gravenhage 22-09-1895, overl. Auschwitz* 15-12-1942.

IV.5    Nathan Halevi KOEKOEK, koopman, geb. 's-Gravenhage 25-12-1821, overl. ald. 30-10-1897, zn. van Barend KOEKOEK (zie III.1) en Roosje Levy (van OS(s)), koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 07-05-1845 Antje (Hanna) (de BOK), dienstbode, geb. Rotterdam 00-02-1810, overl. 's-Gravenhage 21-08-1894, dr. van Abraham Levie (Abram) (de BOK), koopman, en Saartje Moses (van STRAATEN) van STRATEN)).
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje KOEKOEK (zie V.24).
   2.  Judith (Grietje) KOEKOEK (zie V.26).
   3.  Andries KOEKOEK, milicien, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 22-04-1850, overl. ald. 28-10-1938.
Tr. ald. 29-10-1873 Jaantje POLAK, geb. 's-Gravenhage 16-07-1851, overl. ald. 11-08-1925, dr. van Nathan Barend POLAK, kruijer, en Sara (Saartje) de JONG.
   4.  Salomon KOEKOEK (zie V.29).
   5.  Levie Juda (Louis) KOEKOEK (zie V.32).
   6.  Barend KOEKOEK (zie V.34).

V.24    Saartje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 12-06-1845, overl. Rotterdam 08-11-1911, dr. van Nathan Halevi KOEKOEK (zie IV.5) en Antje (Hanna) (de BOK), dienstbode.
Tr. Rotterdam 21-03-1866 Joachim DAVIDS, koopman in oudheden, geb. Rotterdam 07-02-1846, overl. ald. 07-12-1916, zn. van Wolff DAVIDS, koopman, en Judic (EIJL).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna DAVIDS (zie VI.66).
   2.  Nathan DAVIDS, geb. Rotterdam 00-12-1867, overl. ald. 18-04-1868.
   3.  Wolf DAVIDS, geb. Rotterdam 17-09-1868, overl. ald. 03-03-1870.
   4.  Wolf DAVIDS (zie VI.69).
   5.  Nathan DAVIDS (zie VI.71).
   6.  David DAVIDS, magazijnbediende, koopman, handelsreiziger, geb. Rotterdam 03-08-1877.
   7.  Judith DAVIDS (zie VI.75).
   8.  Salomon DAVIDS (zie VI.76).
   9.  Barend DAVIDS (zie VI.78).
   10.  Esther DAVIDS, geb. Rotterdam 11-05-1885.
Tr. ald. 24-12-1908, sch. ald Soesman Bernard CAPPEL, scheikundig ingenieur, geb. Nijmegen 08-11-1881, zn. van Jacob CAPPEL, koopman, inspecteur eener Gist en Spiritusfabriek, handelsagent, en Susanna van NIEROP.

VI.66    Anna DAVIDS, geb. Rotterdam 07-10-1866, dr. van Joachim DAVIDS, koopman in oudheden, en Saartje KOEKOEK (zie V.24).
Tr. Rotterdam 24-12-1895 Jacob KIJZER, diamantsnijder, geb. Blokzijl 16-02-1861, zn. van Emanuel KIJZER en Betje (Beth) GOKKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joachim KIJZER, geb. Amsterdam 30-05-1896.

VI.69    Wolf DAVIDS, koopman in oudheden, geb. Rotterdam 09-07-1871, overl. ald. 13-10-1910, zn. van Joachim DAVIDS, koopman in oudheden, en Saartje KOEKOEK (zie V.24).
Tr. Rotterdam 24-12-1901 Geertruida SCHIELAAR, geb. Rotterdam 12-04-1876, dr. van Philip SCHIELAAR, koopman in gemaakte kleederen, winkelier, en Mariana (Marianne) ZWARTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje Mariana DAVIDS, geb. Rotterdam.

VI.71    Nathan DAVIDS, reiziger, koopman, bontfabrikant, geb. Rotterdam 23-01-1875, overl. Auschwitz* 11-12-1942, zn. van Joachim DAVIDS, koopman in oudheden, en Saartje KOEKOEK (zie V.24).
Tr. Aachen Duitsland 21-06-1904 Wilhelmina KATZ, geb. Rödingen Duitsland 27-01-1882, overl. Auschwitz* 11-12-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje DAVIDS (zie VII.77).
   2.  Joachim Hans DAVIDS, koopman, geb. Rotterdam.
   3.  Lydia DAVIDS (zie VII.80).

VII.77    Saartje DAVIDS, geb. Rotterdam 12-05-1905, overl. Miami USA, dr. van Nathan DAVIDS (zie VI.71) en Wilhelmina KATZ.
Tr. Rotterdam 11-04-1929 Edgar SILBIGER, civiel ingenieur, geb. Trzebinia 09-05-1904, overl. Miami USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman SILBIGER, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Alexander SILBIGER, geb. Rotterdam.

VII.80    Lydia DAVIDS, geb. Rotterdam, dr. van Nathan DAVIDS (zie VI.71) en Wilhelmina KATZ.
Tr. Maurits (Mau) SCHAAP, juwelier.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetta SCHAAP, geb. Utrecht.
   2.  Nicole Wilma SCHAAP, geb. Brussel België.
   3.  Monique SCHAAP, geb. Brussel België.

VI.75    Judith DAVIDS, geb. Rotterdam 06-02-1879, overl. Bergen-Belsen 12-11-1944, dr. van Joachim DAVIDS, koopman in oudheden, en Saartje KOEKOEK (zie V.24).
Tr. Rotterdam 12-07-1905 Isidore Jacobus van DANTZIG, kleermaker, coupeur, kantoorbediende, geb. Schoonhoven 09-03-1878, overl. Rotterdam voor 1944, zn. van Jacob (Jacques) van DANTZIG, kantoorbediende, boekhouder, winkelier, en Betje van AALST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betty van DANTZIG, geb. Rotterdam.
Tr. ald. Cornelis de JONG.
   2.  Joachim van DANTZIG, koopman in levensmiddelen, geb. Rotterdam.
   3.  Johanna Marie Helena van DANTZIG, geb. Rotterdam.

VI.76    Salomon DAVIDS, geb. Rotterdam 18-02-1881, overl. Auschwitz 17-08-1942, zn. van Joachim DAVIDS, koopman in oudheden, en Saartje KOEKOEK (zie V.24).
Tr. Maastricht 07-12-1908 Helena HORN, geb. Maastricht 02-07-1882, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Cesar HORN en Marianne BLOEMGARTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joachim Cesar DAVIDS, geb. Rotterdam.
   2.  Mariette DAVIDS (zie VII.87).

VII.87    Mariette DAVIDS, geb. Rotterdam 08-05-1912, overl. Auschwitz 14-09-1942, dr. van Salomon DAVIDS (zie VI.76) en Helena HORN.
Tr. Rotterdam 12-12-1935 Lion BARTELS, bedrijfsleider, geb. Hilversum 07-07-1898, overl. Auschwitz 28-07-1942, zn. van Josef BARTELS, koopman, en Naatje FRANKFORT, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans BARTELS, geb. Rotterdam 19-12-1936, overl. Auschwitz 14-09-1942.

VI.78    Barend DAVIDS, antiquair, geb. Rotterdam 06-11-1882, zn. van Joachim DAVIDS, koopman in oudheden, en Saartje KOEKOEK (zie V.24).
Tr. Rotterdam 31-01-1918 Burgerina SCHOTEMEIJER, geb. Rotterdam 23-04-1893, dr. van Johannes Willem SCHOTEMEIJER, fabrieksbaas, en Burgerina de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida Pieternella DAVIDS (zie VII.89).

VII.89    Ida Pieternella DAVIDS, geb. Rotterdam, dr. van Barend DAVIDS (zie VI.78) en Burgerina SCHOTEMEIJER.
Tr. Rotterdam Max GERSCHTANOWITZ, geb. Rotterdam, zn. van Hersch Jozef GERSCHTANOWITZ en Chaia EHRLICH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sera GERSCHTANOWITZ, geb. Rotterdam.

V.26    Judith (Grietje) KOEKOEK, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 10-04-1848, overl. ald. 28-10-1925, dr. van Nathan Halevi KOEKOEK (zie IV.5) en Antje (Hanna) (de BOK), dienstbode.
Tr. 's-Gravenhage 20-11-1867 Sander (Alexander) van LEEUWEN, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 06-12-1844, overl. ald. 22-02-1934, zn. van Aäron Moses (Aron) (van LEEUWEN), koopman, en Elisabeth (Belie) (de VRIES), koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aron van LEEUWEN, kleedermaker, geb. 's-Gravenhage 10-04-1868.
   2.  Nathan van LEEUWEN (zie VI.83).
   3.  Andries van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 28-09-1871.
   4.  Emanuel van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 05-08-1873, overl. ald. 28-12-1874.
   5.  Abraham van LEEUWEN (zie VI.87).
   6.  Mozes van LEEUWEN (zie VI.89).
   7.  Anna van LEEUWEN (zie VI.92).
   8.  Kaatje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 18-11-1883, overl. ald. 18-07-1885.
   9.  Salomon van LEEUWEN (zie VI.94).
   10.  Belia van LEEUWEN (zie VI.97).
   11.  Sara van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 09-07-1889, overl. ald. 18-01-1939.
Tr. ald. 31-01-1917 Salomon VELLEMAN, vleeschhouwer, koopman in meubelen, antiquair, geb. 's-Gravenhage 31-12-1887, overl. Auschwitz 22-10-1942, zn. van Machiel VELLEMAN, koopman in metalen, meubelen en lompen, en Alida BOAS.

VI.83    Nathan van LEEUWEN, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 26-10-1869, overl. Auschwitz* 28-01-1944, zn. van Sander (Alexander) van LEEUWEN, koopman in meubelen, en Judith (Grietje) KOEKOEK (zie V.26).
Tr. 's-Gravenhage 24-05-1899 Kaatje FRESCO, geb. 's-Gravenhage 26-11-1873, overl. Auschwitz 28-01-1944, dr. van Jonas FRESCO, koopman, en Grietje JULIARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 30-05-1900.
   2.  Jonas van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 12-12-1901, overl. Auschwitz* 15-03-1943.
   3.  Judith van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 14-05-1909, overl. Auschwitz* 15-10-1944.
Tr. 's-Gravenhage Bernard VOORZANGER, kantoorbediende, geb. Amsterdam, zn. van Louis VOORZANGER, diamantversteller, diamantslijper, en Lena WIJNSCHENK.

VI.87    Abraham van LEEUWEN, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 09-01-1877, zn. van Sander (Alexander) van LEEUWEN, koopman in meubelen, en Judith (Grietje) KOEKOEK (zie V.26).
Tr. 's-Gravenhage 25-04-1900 Esther de VRIES, geb. 's-Gravenhage 12-11-1872, dr. van Izaak de VRIES, bediende, vleeschhouwer, koopman, en Judith LORS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith van LEEUWEN (zie VII.95).
   2.  Alida van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Emanuel AARDEWERK, diamanthandelaar, geb. Amsterdam 04-03-1896, zn. van Samuel AARDEWERK, diamanslijper, diamanthandelaar, en Betje LOPES DIAS.
   3.  Alexander Isaac van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.

VII.95    Judith van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 05-07-1901, overl. Sobibor 02-07-1943, dr. van Abraham van LEEUWEN (zie VI.87) en Esther de VRIES.
Tr. 's-Gravenhage 17-10-1922 Abraham SCHUIJER, juwelier, geb. La Turbic Frankrijk 15-12-1893, overl. Sobibor 02-07-1943, zn. van Salomon SCHUIJER, toneelzanger- speler, juwelier, en Sophia ALTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosine SCHUIJER, geb. 's-Gravenhage 18-05-1924, overl. Auschwitz 19-11-1943.
   2.  Esther SCHUIJER, geb. 's-Gravenhage 26-07-1925, overl. Auschwitz 19-11-1943.
   3.  Salomon SCHUIJER, geb. 's-Gravenhage.

VI.89    Mozes van LEEUWEN, koopman, handelaar in koperwerk, geb. 's-Gravenhage 07-11-1878, overl. ald. 16-05-1937, zn. van Sander (Alexander) van LEEUWEN, koopman in meubelen, en Judith (Grietje) KOEKOEK (zie V.26).
Tr. 's-Gravenhage 07-08-1901 Sara van RIJS, geb. 's-Gravenhage 20-11-1881, overl. ald. 20-01-1919, dr. van Abraham van RIJS, koopman in fruit, en Naatje SPIERO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje van LEEUWEN (zie VII.100).
   2.  Naatje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Anna van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Abraham van LEEUWEN, koopman, geb. 's-Gravenhage 04-10-1906, overl. Midden-Europa 31-10-1943.
   5.  Alexander van LEEUWEN, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 09-07-1908, overl. Auschwitz* 30-04-1943.
Tr. 's-Gravenhage 22-10-1941 Hadasse POONS, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 07-04-1920, overl. Auschwitz* 19-02-1943, dr. van Eliazar POONS, koopman, kantoorbediende, en Henrika WOLFF.
   6.  Barend van LEEUWEN (zie VII.106).
   7.  Bertha van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   8.  Aaron van LEEUWEN, stoffeerder, geb. 's-Gravenhage 06-01-1915, overl. Auschwitz 11-01-1943.
   9.  Andries van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   10.  Rachel van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.

VII.100    Grietje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 26-09-1901, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Mozes van LEEUWEN (zie VI.89) en Sara van RIJS.
Tr. 's-Gravenhage 15-06-1921 Aron POONS, uitdrager, fruitkoopman, geb. 's-Gravenhage 18-08-1899, overl. Kdo Bobrek 31-12-1942, zn. van Calman POONS, fruithandelaar, tagrijn, en Abelia HUISMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara POONS, geb. 's-Gravenhage 07-08-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Calman POONS, geb. 's-Gravenhage 03-12-1924, overl. Auschwitz 22-09-1942.
   3.  Abelia POONS, geb. 's-Gravenhage 18-05-1932, overl. Auschwitz 19-10-1942.

VII.106    Barend van LEEUWEN, koopman, antiquair, geb. 's-Gravenhage 22-10-1911, overl. ald., zn. van Mozes van LEEUWEN (zie VI.89) en Sara van RIJS.
Tr. (1) Rotterdam Klaartje DANIELSON, geb. Rotterdam 22-01-1915, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Léon DANIELSON, koopman in ongeregelde goederen, en Saartje PIJPEMAN.
Tr. (2) 's-Gravenhage Elisabeth SPETTER, geb. 's-Gravenhage 14-05-1923, overl. ald., begr. Hoofddorp, dr. van Abraham SPETTER, winkelbediende, handelaar in lederwaren, en Rebecca DESSAUR.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Rebecca Anna van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Max Abraham van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage.

VI.92    Anna van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 13-12-1881, overl. Amsterdam 11-09-1950, dr. van Sander (Alexander) van LEEUWEN, koopman in meubelen, en Judith (Grietje) KOEKOEK (zie V.26).
Tr. 's-Gravenhage 20-08-1902 Isaac Eliazar HUISMAN, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 09-04-1879, zn. van Eliazar HUISMAN, koopman, en Kaatje FRESCO, winkelierster in fruit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazar Isaac HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 16-07-1903.
   2.  Alexander HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 08-08-1904, overl. ald. 14-04-1905.
   3.  Cato HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 22-06-1906, overl. ald. 30-09-1921.

VI.94    Salomon van LEEUWEN, antiquair, geb. 's-Gravenhage 14-09-1885, zn. van Sander (Alexander) van LEEUWEN, koopman in meubelen, en Judith (Grietje) KOEKOEK (zie V.26).
Tr. 's-Gravenhage 23-07-1926 Sophia Maria Josepha Theresia DUNCKER, kostuumnaaister, geb. Wageningen 29-08-1888, overl. 's-Gravenhage 21-04-1935, dr. van Josephus Maria Wilhelmus DUNCKER en Elisabeth Maria RONCHETTI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Maria Wilhelmina van LEEUWEN, geb. Amsterdam.

VI.97    Belia van LEEUWEN, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 08-09-1887, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Sander (Alexander) van LEEUWEN, koopman in meubelen, en Judith (Grietje) KOEKOEK (zie V.26).
Tr. 's-Gravenhage 16-07-1913 Abraham Heijman BACHRACH, kruidenier, kantoorbediende, boekhandelaar, geb. 's-Gravenhage 03-02-1886, overl. Auschwitz 08-10-1942, zn. van Israël BACHRACH, milicien, sigarenhandelaar, en Grietje POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Israel BACHRACH, geb. 's-Gravenhage.

V.29    Salomon KOEKOEK, manufacturier, uitdrager, geb. 's-Gravenhage 19-04-1852, overl. ald. 15-08-1932, zn. van Nathan Halevi KOEKOEK (zie IV.5) en Antje (Hanna) (de BOK), dienstbode.
Tr. (1) 's-Gravenhage 03-12-1873 Roosje ALTER, geb. 's-Gravenhage 22-05-1851, overl. ald. 28-06-1915, dr. van Isaac Meijer ALTER, schoenmaker, winkelier, en Hendrica Abraham (KOSMAN).
Tr. (2) 's-Gravenhage 12-07-1916 Grietje de GROOT, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 23-03-1864, overl. ald. 27-10-1936, dr. van Levy de GROOT, kleermaker, uitdrager, en Leentje (Helena) de WIND, dienstbode, koopvrouw, winkelierster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Nathan KOEKOEK (zie VI.100).
   2.  Hendrika KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 11-04-1874, overl. ald. 02-05-1874.
   3.  Anna KOEKOEK (zie VI.105).
   4.  Isaac KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 30-07-1877, overl. ald. 18-09-1878.
   5.  Hendrika (Rika) KOEKOEK (zie VI.108).
   6.  Jaantje KOEKOEK (zie VI.110).
   7.  Sara KOEKOEK (zie VI.112).
   8.  Grietje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 02-05-1883, overl. ald. 13-03-1885.
   9.  Andries KOEKOEK (zie VI.114).
   10.  Kaatje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 25-09-1886, overl. Auschwitz 22-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 16-06-1926 Philip Jacob Lodewijk ROSENDAAL, handelsreiziger, grossier in parfumerie, geb. Zutphen 08-09-1888, overl. Auschwitz 22-10-1942, zn. van Salomon ROSENDAAL, redacteur, en Lena SUSHOLZ.
   11.  Grietje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 25-09-1886, overl. ald. 09-12-1886.
   12.  Eliazar KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 13-05-1888.
   13.  Louis KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 27-06-1889, overl. ald. 07-07-1890.

VI.100    Nathan KOEKOEK, vleeschhouwer, grossier in vee, geb. 's-Gravenhage 11-04-1874, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Salomon KOEKOEK (zie V.29) en Roosje ALTER.
Tr. (1) 's-Gravenhage 18-01-1899 Esther BLOEMKOPER, geb. Amsterdam 19-01-1875, overl. 's-Gravenhage 17-09-1937, dr. van Barend BLOEMKOPER, koopman, steendrukker, en Sara OVERSTE.
Tr. (2) Esther van BROEK, geb. Rotterdam 05-11-1884, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Philip van BROEK, schoenmaker, winkelbediende, taxateur en commissionair, en Kaatje SPEELMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roosje KOEKOEK (zie VII.119).
   2.  Sara KOEKOEK, pianolerares, geb. 's-Gravenhage 02-11-1901.
Tr. ald. 24-12-1924 Matthijs van REES, leraar wiskunde, geb. 's-Gravenhage 14-10-1899, zn. van Louis van REES, onderwijzer O.L.O., leraar M.O., en Kaatje MENDEL.
   3.  Anna KOEKOEK (zie VII.123).
   4.  Sientje KOEKOEK (zie VII.125).
   5.  Hendrika (Riek) KOEKOEK (zie VII.127).
   6.  Rosalina KOEKOEK (zie VII.129).

VII.119    Roosje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 03-12-1899, overl. Amsterdam, dr. van Nathan KOEKOEK (zie VI.100) en Esther BLOEMKOPER.
Tr. 's-Gravenhage 21-09-1921 Manuel David (Emanuel) HAMME, bontwerker, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 08-05-1894, overl. Amsterdam 06-06-1961, begr. Muiderberg 08-06-1961, zn. van Joël HAMME, kleermaker, en Johanna (Hanneke) MENK.
Uit dit huwelijk:
   1.  John HAMME, leerling bontwerker, geb. Amsterdam 03-09-1922, overl. Mauthausen 16-09-1941.
   2.  Nico HAMME (zie VIII.57).
   3.  Johanna (Hanneke) HAMME (zie VIII.60).

VIII.57    Nico HAMME, geb. Amsterdam, zn. van Manuel David (Emanuel) HAMME, bontwerker, handelsreiziger, en Roosje KOEKOEK (zie VII.119).
Tr. Amsterdam Bep LEVIE, geb. Soerabaja Ned. Indië, dr. van Herman Joseph LEVIE en Sarline KOPPENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karin Helen HAMME (zie IX.6).
   2.  Rosan Henriette HAMME (zie IX.8).

IX.6    Karin Helen HAMME, geb. Amsterdam, dr. van Nico HAMME (zie VIII.57) en Bep LEVIE.
Tr.. sch. Gaddy SAMOKA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erik SAMOKA.

IX.8    Rosan Henriette HAMME, geb. Amsterdam, dr. van Nico HAMME (zie VIII.57) en Bep LEVIE.
Tr. Bart DIEHO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rivka DIEHO.

VIII.60    Johanna (Hanneke) HAMME, geb. Amsterdam, dr. van Manuel David (Emanuel) HAMME, bontwerker, handelsreiziger, en Roosje KOEKOEK (zie VII.119).
Tr. Nathan (Nico) BINO, geb. 's-Gravenhage, zn. van Isaac (Isidore) BINO, winkelbediende, handelaar in heerenkleeding, winkelier in confectie, en Sara (Sellie) NORDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Raoul John BINO (zie IX.9).
   2.  Renée BINO (zie IX.12).

IX.9    Raoul John BINO, bioloog, geb. Amsterdam, zn. van Nathan (Nico) BINO en Johanna (Hanneke) HAMME (zie VIII.60).
Tr. Madelon MEIJERS, geb. Amsterdam, dr. van Willem Leonard MEIJERS en Renée COLIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilana BINO.
   2.  Ruben BINO.

IX.12    Renée BINO, geb. Amsterdam, dr. van Nathan (Nico) BINO en Johanna (Hanneke) HAMME (zie VIII.60).
Tr., sch. Marcel David JULIARD, geb. 's-Gravenhage, zn. van Samuel JULIARD, koopman, en Heintje (Hennie) MENDELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel JULIARD.
   2.  Deborah Roosje JULIARD.

VII.123    Anna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 09-02-1903, overl. Auschwitz 27-08-1943, dr. van Nathan KOEKOEK (zie VI.100) en Esther BLOEMKOPER.
Tr. 's-Gravenhage Salomon ZELDENRUST, bedrijfsleider galvaniseer inrichting, geb. 's-Gravenhage 17-07-1904, overl. Auschwitz 09-01-1944, zn. van Joseph Jacob ZELDENRUST, vergulder, en Engeltje van GELDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Jacob (Joop) ZELDENRUST, geb. Rijswijk ZH.
   2.  Jacques ZELDENRUST, geb. 's-Gravenhage 29-04-1935, overl. Auschwitz* 06-03-1944.

VII.125    Sientje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 06-11-1904, overl. Auschwitz 07-07-1944, dr. van Nathan KOEKOEK (zie VI.100) en Esther BLOEMKOPER.
Tr. 's-Gravenhage 02-09-1931 Isaac NIEKERK, vertegenwoordiger, geb. Stompwijk 16-01-1906, overl. Bergen-Belsen 15-03-1945, zn. van Salomon NIEKERK, vleeschhouwer, slager, en Anthonetta GAZAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon NIEKERK, geb. Rijswijk 07-02-1932, overl. Auschwitz 07-07-1944.
   2.  Nico NIEKERK, geb. 's-Gravenhage 14-10-1933, overl. Auschwitz 07-07-1944.

VII.127    Hendrika (Riek) KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 29-03-1908, overl. Auschwitz 28-01-1944, dr. van Nathan KOEKOEK (zie VI.100) en Esther BLOEMKOPER.
Tr. 's-Gravenhage 06-01-1937 Emanuel SPIERO, geb. 's-Gravenhage 27-09-1912, overl. Midden-Europa 30-06-1944, zn. van Benjamin (Jomi) SPIERO, koopman in fruit, en Sara VERVEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin SPIERO (zie VIII.65).
   2.  Nico SPIERO, geb. 's-Gravenhage 18-04-1939, overl. Auschwitz 28-01-1944.
   3.  Robert (Robbie) SPIERO, geb. 's-Gravenhage 23-05-1941, overl. Auschwitz 28-02-1944.

VIII.65    Benjamin SPIERO, geb. 's-Gravenhage, overl. Amsterdam, zn. van Emanuel SPIERO en Hendrika (Riek) KOEKOEK (zie VII.127).
Tr. Adriana Maria (Jeanne) KUYS, geb. Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pia SPIERO, geb. Amsterdam.

VII.129    Rosalina KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage, dr. van Nathan KOEKOEK (zie VI.100) en Esther BLOEMKOPER.
Tr. Abraham de LEON, geb. West Ham Londen Engeland, zn. van Salomon de LEON, reiziger, en Sarah Lydia van BUREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sydney de LEON, geb. 's-Gravenhage.

VI.105    Anna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 02-09-1875, overl. ald. 17-03-1940, dr. van Salomon KOEKOEK (zie V.29) en Roosje ALTER.
Tr. 's-Gravenhage 11-08-1897 Abraham de GROOT, bediende, koopman in dameskleeding, geb. 's-Gravenhage 01-05-1874, overl. ald. 26-09-1926, zn. van Levy de GROOT, kleermaker, uitdrager, en Leentje (Helena) de WIND, dienstbode, koopvrouw, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levy de GROOT, geb. 's-Gravenhage 16-12-1901, overl., begr. Wassenaar.
   2.  Roosje de GROOT, geb. 's-Gravenhage 19-10-1904, overl. ald. 01-01-1945.
Tr. Barend BOEKBINDER, handelscorrespondent, geb. 's-Gravenhage 22-12-1902, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Levy BOEKBINDER (zie V.40) en Judith POLAK, koopvrouw.
   3.  Salomon de GROOT (zie VII.132).

VII.132    Salomon de GROOT, reiziger, geb. 's-Gravenhage, zn. van Abraham de GROOT, bediende, koopman in dameskleeding, en Anna KOEKOEK (zie VI.105).
Tr. Johanna HILLENAAR, geb. Leiden, dr. van Johanna HILLENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham de GROOT, geb. Leiden.
   2.  Levy de GROOT, geb. 's-Gravenhage.

VI.108    Hendrika (Rika) KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 15-02-1879, overl. ald. 10-05-1949, dr. van Salomon KOEKOEK (zie V.29) en Roosje ALTER.
Tr. 's-Gravenhage 05-09-1906 Isaac (Jacques) POONS, musicus, leeraar Conservatorium, geb. 's-Gravenhage 28-10-1873, overl. ald. 03-12-1941, begr. Wassenaar, zn. van Hartog (Herman) POONS en Saartje SNOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman POONS, geb. Groningen 26-05-1909, overl. Kdo Gleiwitz 18-01-1945.
Tr. 's-Gravenhage 15-04-1942 Rosaline JACOBSON, geb. 's-Gravenhage 14-04-1911, overl. Auschwitz 31-08-1944, dr. van Machiel (Michel) JACOBSON, koopman in heerenkleding, en Debora (Doortje) HAKKER, naaister.
   2.  Rosaline POONS (zie VII.137).

VII.137    Rosaline POONS, geb. Groningen 03-03-1915, overl. Auschwitz* 26-03-1944, dr. van Isaac (Jacques) POONS, musicus, leeraar Conservatorium, en Hendrika (Rika) KOEKOEK (zie VI.108).
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Jacob Joseph SCHRAM, grossier in heerenmode-artikelen, geb. Hagen Westfalen Duitsland, zn. van Abraham SCHRAM, koopman, musicus, muziekleraar, en Rachel VROMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Juliana SCHRAM, geb. 's-Gravenhage 30-04-1937, overl. Auschwitz 26-03-1944.

VI.110    Jaantje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 15-06-1880, overl. Auschwitz 10-09-1942, dr. van Salomon KOEKOEK (zie V.29) en Roosje ALTER.
Tr. 's-Gravenhage 23-10-1907 Eleazar JACOBSON, koopman in gemaakte kleeren, winkelier huishoudelijke artikelen, geb. 's-Gravenhage 01-08-1880, overl. Auschwitz 22-05-1944, zn. van Samuel JACOBSON, parapluimaker, koopman in gemaakte kleeren, winkelier in heerenkleding, en Elisabeth SPIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel JACOBSON, winkelier huishoudelijke artikelen, geb. Leiden 05-10-1908, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Tr. Johanna Wilhelmina de HEIJ, dienstbode, geb. Delft 01-10-1896, dr. van Johanna de HEIJ.
   2.  Roosje (Rose) JACOBSON (zie VII.141).
   3.  Elisabeth JACOBSON, geb. 's-Gravenhage 23-09-1920, overl. Midden-Europa 30-09-1944.

VII.141    Roosje (Rose) JACOBSON, schilderes, geb. Leiden, dr. van Eleazar JACOBSON, koopman in gemaakte kleeren, winkelier huishoudelijke artikelen, en Jaantje KOEKOEK (zie VI.110).
Tr. 's-Gravenhage Alexander de la FUENTE, geb. 's-Gravenhage, zn. van Gompel de la FUENTE, slagersknecht, logementbediende, en Marianna ROFFESA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurice de la FUENTE, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Jenny de la FUENTE, geb. 's-Gravenhage.

VI.112    Sara KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 21-01-1882, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Salomon KOEKOEK (zie V.29) en Roosje ALTER.
Tr. 's-Gravenhage 28-06-1905 Barend SWAAN, vleeschhouwer, geb. 's-Gravenhage 19-02-1882, zn. van Eliazar SWAAN, vleeschhouwer, en Schoontje BLOEMEKOPER, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazer SWAAN, grossier, geb. 's-Gravenhage 30-08-1906, overl. Auschwitz 25-09-1942.
   2.  Roosje SWAAN (zie VII.145).
   3.  Jacob SWAAN, geb. 's-Gravenhage 19-05-1910, overl. ald. 28-09-1910.
   4.  Anna SWAAN, geb. 's-Gravenhage 18-03-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.145    Roosje SWAAN, geb. 's-Gravenhage 11-11-1907, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Barend SWAAN, vleeschhouwer, en Sara KOEKOEK (zie VI.112).
Tr. 's-Gravenhage 16-11-1927 Herman POONS, geb. 's-Gravenhage 17-06-1904, overl. Blechhammer 21-01-1945, zn. van Philip POONS, fruitkoopman, en Mietje LAMPORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend POONS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Philip POONS, geb. 's-Gravenhage 06-12-1930, overl. Sobibor 07-05-1943.
   3.  Mirjam Sonja POONS, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Harry POONS, geb. 's-Gravenhage 13-07-1940, overl. Sobibor 07-05-1943.

VI.114    Andries KOEKOEK, winkelbediende, koopman in metalen, geb. 's-Gravenhage 31-10-1884, overl. ald. 26-03-1942, zn. van Salomon KOEKOEK (zie V.29) en Roosje ALTER.
Tr. 's-Gravenhage 10-01-1912 Mietje BACHRACH, pensionhoudster, geb. 's-Gravenhage 02-06-1880, overl. Auschwitz 03-09-1943, dr. van Israël BACHRACH, milicien, sigarenhandelaar, en Grietje POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon (Sally) KOEKOEK, handelsvertegenwoordiger, geb. 's-Gravenhage 18-10-1912, overl. Auschwitz 31-03-1944.
Tr. Helena (Zus) AKKER, geb. 's-Gravenhage 04-11-1905, overl. Auschwitz* 03-09-1943, dr. van Jacob AKKER, reiziger, en Diena LIEVENDAG.
   2.  Greta KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 31-03-1920, overl. Sobibor 30-04-1943.
Tr. Barend BROEKEMA, sigarenmaker, geb. Veendam 16-06-1919, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Abraham BROEKEMA en Aaltje COHEN.

V.32    Levie Juda (Louis) KOEKOEK, koopman, antiquair, geb. 's-Gravenhage 04-04-1854, overl. ald. 31-05-1900, begr. Scheveningen 01-06-1900, zn. van Nathan Halevi KOEKOEK (zie IV.5) en Antje (Hanna) (de BOK), dienstbode.
Tr. 's-Gravenhage 25-08-1875 Roosje (Rose) BOBBE, geb. Brielle 20-08-1855, overl. verm. Parijs Frankrijk na 1908, dr. van Emanuël (Mantche) (Manuel) BOBBE, venter, koopman, inlands kramer, en Rebekka (Betje) van GELDER(en), winkelierster, kraamster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathan KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 03-06-1876.
   2.  Rebecca (Bertha) KOEKOEK (zie VI.123).
   3.  Anna KOEKOEK (zie VI.125).
   4.  Emanuël KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 10-03-1881.
   5.  Andries KOEKOEK, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 06-02-1883.
   6.  Herman KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 08-10-1884, overl. ald. 09-04-1885.
   7.  Salomon KOEKOEK (zie VI.129).
   8.  Herman KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 24-08-1888.

VI.123    Rebecca (Bertha) KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 30-09-1877, dr. van Levie Juda (Louis) KOEKOEK (zie V.32) en Roosje (Rose) BOBBE.
Tr. Paddington Londen Engeland 30-06-1901 Joël (Jules) BOBBE, violist, musicus te Londen, geb. 's-Gravenhage 03-06-1876, zn. van Samuel BOBBE, kleermaker, handelsreiziger, winkelier, en Jana (Jaantje Jent) HAMME.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Sidney BOBBE, geb. Paddington Londen Engeland 1902.
Tr. Londen Engeland Maud Vera GILBERT, overl. Londen Engeland 12-02-1980, dr. van M. GILBERT en Mrs. GILBERT.

VI.125    Anna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 01-07-1879, dr. van Levie Juda (Louis) KOEKOEK (zie V.32) en Roosje (Rose) BOBBE.
Tr. Londen Engeland 23-08-1903 Juda (Jules) de VRIES, tandarts, geb. Amsterdam 02-11-1877, zn. van Emanuel de VRIES, arts, heel- en verloskundige, en Margaretha SAPHIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emanuel Jules de VRIES, dansmeester, artist, geb. St Marylebone Londen Engeland.
Tr. Eveline Alexandrine Auguste MICHAELIS, danseres, geb. Kiel Duitsland, dr. van August Adolf Ewald MICHAELIS, Rijksambtenaar, en Helene Anna BUUCK.
   2.  Rosina Bertha de VRIES, geb. Berchem België.

VI.129    Salomon KOEKOEK, handelsreiziger, koopman, antiquair, geb. 's-Gravenhage 10-10-1886, zn. van Levie Juda (Louis) KOEKOEK (zie V.32) en Roosje (Rose) BOBBE.
Tr. Amsterdam 28-10-1908 Jetje MOSSEL, geb. Amsterdam 27-07-1884, dr. van Salomon Elias MOSSEL, koopman, antiquair, en Saartje van EMRIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Charles KOEKOEK, geb. Parijs Frankrijk.
   2.  Salomon Jacques KOEKOEK, geb. Parijs Frankrijk.
   3.  Henri KOEKOEK, geb. Parijs Frankrijk.

V.34    Barend KOEKOEK, koopman in metalen, ijzerhandelaar, geb. 's-Gravenhage 29-08-1857, overl. Sobibor 02-04-1943, zn. van Nathan Halevi KOEKOEK (zie IV.5) en Antje (Hanna) (de BOK), dienstbode.
Tr. 's-Gravenhage 15-12-1880 Hendrica HIJMANS, geb. 's-Gravenhage 18-01-1858, overl. ald. 07-01-1933, dr. van Hartog HIJMANS en Sara ALTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloze dochter KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 14-03-1882.
   2.  Anna KOEKOEK (zie VI.134).
   3.  Sara KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 24-02-1885, overl. Auschwitz* 17-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 21-03-1910 Meijer BROEKHUIJSEN, reiziger, winkelier in koloniale artikelen, geb. 's-Gravenhage 20-11-1880, overl. Auschwitz* 17-09-1942, zn. van Mozes BROEKHUIJSEN, winkelier, voorlezer bij de Isr. Gemeente, en Hester ZWART.
   4.  Hartog (Harrie) KOEKOEK (zie VI.137).
   5.  Grietje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 27-01-1889, overl. ald. 08-02-1889.

VI.134    Anna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 14-02-1884, overl. Auschwitz 05-02-1943, dr. van Barend KOEKOEK (zie V.34) en Hendrica HIJMANS.
Tr. 's-Gravenhage 24-08-1904 Samuel OPDENBERG, handelsreiziger, boekhandelaar, uitgever, geb. 's-Gravenhage 21-09-1880, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Mozes OPDENBERG, koopman, uitdrager, en Esther TOKKIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend Hendrik OPDENBERG (zie VII.160).

VII.160    Barend Hendrik OPDENBERG, arts, geb. 's-Gravenhage 31-08-1908, overl. Sobibor 28-05-1943, zn. van Samuel OPDENBERG, handelsreiziger, boekhandelaar, uitgever, en Anna KOEKOEK (zie VI.134).
Tr. 's-Gravenhage 17-06-1936 Louisa Henriëtte van SON, geb. Apeldoorn 30-08-1913, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Eli van SON en G.R. KOPPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eli Geert OPDENBERG, geb. Rotterdam 03-09-1938, overl. Sobibor 28-05-1943.
   2.  Gerard Robert OPDENBERG, geb. Apeldoorn 18-06-1942, overl. Sobibor 28-05-1943.

VI.137    Hartog (Harrie) KOEKOEK, lompenhandelaar, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 01-11-1887, overl. Sobibor 28-05-1943, zn. van Barend KOEKOEK (zie V.34) en Hendrica HIJMANS.
Tr. 's-Gravenhage 07-09-1910 Rebecca OPDENBERG, geb. 's-Gravenhage 17-05-1889, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Mozes OPDENBERG, koopman, uitdrager, en Esther TOKKIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend KOEKOEK (zie VII.162).
   2.  Maurits KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 25-04-1918, overl. ald. 11-06-1931.
   3.  Samuel Siegfried (Shmuel) KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 20-01-1921, overl. Naharya, Israël , begr. ald.
Tr. Lag Ba'Omer, Israël Ida KLEIN, geb. Boiten, Opper Silezië 17-02-1921, overl. Naharya, Israël, begr. ald., dr. van David KLEIN en Regina WACHSMANN.

VII.162    Barend KOEKOEK, directeur, geb. 's-Gravenhage 13-07-1911, overl. Kdo Jaworzno 23-01-1945, zn. van Hartog (Harrie) KOEKOEK (zie VI.137) en Rebecca OPDENBERG.
Tr. Goderta Frederika MICHEELS, geb. 's-Gravenhage 28-09-1911, overl. Auschwitz 30-10-1944, dr. van Emanuel MICHEELS, drogist, en Margaretha Antje COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henry Martin KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 11-04-1939, overl. Auschwitz 30-10-1944.

IV.8    Bilha KOEKOEK, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 26-06-1825, overl. ald. 08-06-1901, dr. van Barend KOEKOEK (zie III.1) en Roosje Levy (van OS(s)), koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 17-04-1850 Barend Simon BOEKBINDER, koopman, geb. Amsterdam 30-05-1826, overl. 's-Gravenhage 22-09-1884, zn. van Simon Barend BOEKBINDER, venter, kruijer, en Judic Joël HAMBURGER, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon BOEKBINDER (zie V.36).
   2.  Roosje BOEKBINDER (zie V.39).
   3.  Levy BOEKBINDER (zie V.40).
   4.  Judith BOEKBINDER (zie V.44).
   5.  Andries BOEKBINDER (zie V.45).
   6.  Susanna BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 05-05-1861, overl. ald. 15-10-1861.
   7.  Jetje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 04-06-1863, overl. ald. 22-10-1939.
Tr. ald. 13-08-1890 Mozes van RIJS, koopman in fruit, koopman in oudheden, oudheidkundige, geb. 's-Gravenhage 15-03-1865, overl. Sobibor 09-04-1943, zn. van Jonas van RIJS, schoenpoetser, koopman, en Rachel Tobias GERRITSE, koopvrouw.
   8.  Moses BOEKBINDER (zie V.50).
   9.  Nathan BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 12-06-1868, overl. ald. 15-08-1870.
   10.  Hanna BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 05-02-1872, overl. ald. 21-10-1936.

V.36    Simon BOEKBINDER, koopman, kantoorlooper, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 30-05-1850, overl. ald. 31-12-1924, zn. van Barend Simon BOEKBINDER, koopman, en Bilha KOEKOEK (zie IV.8).
Tr. 's-Gravenhage 08-10-1873 Naatje KANIS, geb. 's-Gravenhage 15-09-1844, overl. ald. 27-12-1897, dr. van Barend CANUS/CANIS, koopman, en Jaantje (Jannetje) SPIERO, fruitverkoopster, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje BOEKBINDER (zie VI.141).
   2.  Jeanne BOEKBINDER (zie VI.143).
   3.  Roosje BOEKBINDER (zie VI.145).
   4.  Barend BOEKBINDER (zie VI.146).
   5.  Dina BOEKBINDER (zie VI.149).
   6.  Louis Simon BOEKBINDER, schrijver belastingen, musicus, geb. 's-Gravenhage 20-02-1887, overl. Auschwitz* 31-12-1943.

VI.141    Betje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 05-12-1874, overl. ald. 15-12-1930, dr. van Simon BOEKBINDER (zie V.36) en Naatje KANIS.
Tr. 's-Gravenhage 30-08-1905 Salomon TOKKIE, vormer, knecht pletterij, geb. 's-Gravenhage 19-09-1875, overl. Auschwitz* 26-10-1942, zn. van Joseph TOKKIE, werkman pletterij, en Kaatje SCHARIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna TOKKIE (zie VII.168).
   2.  Louis TOKKIE (zie VII.169).

VII.168    Anna TOKKIE, geb. 's-Gravenhage 06-05-1906, overl. Auschwitz 26-08-1942, dr. van Salomon TOKKIE, vormer, knecht pletterij, en Betje BOEKBINDER (zie VI.141).
Tr. 's-Gravenhage 07-03-1928 Samuel OESTERMAN, banketbakker, geb. Rotterdam 29-05-1905, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Joël OESTERMAN, directeur banketbakker- en ijscocompagnie, en Eva GOLDSTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joël OESTERMAN, geb. 's-Gravenhage 24-09-1930, overl. Auschwitz 26-08-1942.
   2.  Bert OESTERMAN, geb. 's-Gravenhage 13-02-1934, overl. Auschwitz 26-08-1942.

VII.169    Louis TOKKIE, geb. 's-Gravenhage 06-09-1913, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Salomon TOKKIE, vormer, knecht pletterij, en Betje BOEKBINDER (zie VI.141).
Tr. 's-Gravenhage 21-09-1938 Eva MONTEZINOS, geb. 's-Gravenhage 30-08-1917, overl. Auschwitz 26-08-1942, dr. van David Levie MONTEZINOS, meubelmaker, en Louise HAGENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betty TOKKIE, geb. 's-Gravenhage 01-04-1939, overl. Birkenau 26-08-1942.

VI.143    Jeanne BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 28-02-1878, overl. ald. 17-05-1944, dr. van Simon BOEKBINDER (zie V.36) en Naatje KANIS.
Tr. 's-Gravenhage 19-09-1909 Jacob Martinus POLAK, banketbakker, geb. 's-Gravenhage 06-07-1884, overl. Auschwitz* 19-11-1943, zn. van Salomon (Samuel) POLAK, huisschilder, en Catharina ALTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon POLAK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Siegfried Jacob POLAK, banketbakker, geb. 's-Gravenhage 31-10-1911, overl. Auschwitz 31-03-1944.
Tr. 's-Gravenhage 29-06-1938 Cato Susanna POLAK, geb. 's-Gravenhage 20-08-1915, overl. Auschwitz 19-11-1943, dr. van Karel POLAK, huisschilder, en Rosette POLAK.

VI.145    Roosje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 20-02-1880, overl. Sobibor 13-03-1943, dr. van Simon BOEKBINDER (zie V.36) en Naatje KANIS.
Tr. 's-Gravenhage 16-01-1907 Aaron Joseph (Aron) DRILSMA, koopman in ijzerwaren, geb. 's-Gravenhage 21-01-1878, overl. ald. 12-06-1942, zn. van Joseph DRILSMA, koopman in ijzerwaren, smid, en Aaltjen OPPENHEIMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna DRILSMA (zie VII.175).
   2.  Alida DRILSMA, geb. 's-Gravenhage 22-06-1913, overl. ald. 18-12-1915.
   3.  Joseph DRILSMA, geb. 's-Gravenhage 01-08-1917, overl. ald. 04-08-1917.
   4.  Joseph Adam DRILSMA, geb. 's-Gravenhage 22-12-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.175    Anna DRILSMA, pianolerares, harpiste, geb. 's-Gravenhage 23-11-1907, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Aaron Joseph (Aron) DRILSMA, koopman in ijzerwaren, en Roosje BOEKBINDER (zie VI.145).
Tr. 's-Gravenhage 06-09-1933 Hartog van CREVELD, slager, geb. 's-Gravenhage 25-11-1906, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Samuel van CREVELD, vleeschhouwer, en Hester van TIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hester Roosje van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 28-01-1936, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.146    Barend BOEKBINDER, borduurwerker, koopman, geb. 's-Gravenhage 14-02-1882, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van Simon BOEKBINDER (zie V.36) en Naatje KANIS.
Tr. 's-Gravenhage 04-09-1914 Eva FRESCO, naaister, geb. 's-Gravenhage 19-09-1886, overl. Auschwitz 14-01-1943, dr. van Cosman Meijer FRESCO, koopman in gasornamenten, en Grietje SWAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon BOEKBINDER (zie VII.179).
   2.  Charles BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 17-04-1917, overl. ald. 31-08-1917.

VII.179    Simon BOEKBINDER, reiziger, geb. 's-Gravenhage 23-08-1915, overl. Bergen-Belsen 31-05-1945, zn. van Barend BOEKBINDER (zie VI.146) en Eva FRESCO, naaister.
Tr. Johanna Evaline STORK, geb. Amsterdam 15-11-1912, overl. Auschwitz 07-07-1944, dr. van Issaschar STORK, diamantbewerker, en Naatje de LANGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend Issaschar BOEKBINDER, geb. Amsterdam 05-06-1940, overl. Auschwitz 07-07-1944.

VI.149    Dina BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 05-01-1884, overl. Auschwitz 07-12-1942, dr. van Simon BOEKBINDER (zie V.36) en Naatje KANIS.
Tr. 's-Gravenhage 24-08-1910 Abraham POLAK, borduurwerker, winkelier, geb. 's-Gravenhage 12-05-1883, overl. Auschwitz 07-12-1942, zn. van Barend POLAK, koopman, en Mietje FRESCO, kruidenierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna POLAK (zie VII.183).
   2.  Mietje POLAK, geb. 's-Gravenhage 12-01-1913, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Betty POLAK (zie VII.186).
   4.  Barend POLAK, geb. 's-Gravenhage 19-05-1917, overl. Auschwitz 28-02-1943.

VII.183    Anna POLAK, geb. 's-Gravenhage 29-05-1911, overl. Auschwitz 19-11-1942, dr. van Abraham POLAK, borduurwerker, winkelier, en Dina BOEKBINDER (zie VI.149).
Tr. 's-Gravenhage 06-06-1934 Jozef HAMME, fotograaf, geb. 's-Gravenhage 27-07-1910, overl. Kdo Blechhammer 21-01-1945, zn. van Hartog HAMME, horlogemaker, en Lea de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harry HAMME, geb. 's-Gravenhage 21-08-1935, overl. Auschwitz 19-11-1942.
   2.  Abraham HAMME, geb. 's-Gravenhage 21-06-1937, overl. Auschwitz 19-11-1942.
   3.  Barend Emanuel HAMME, geb. 's-Gravenhage 13-08-1942, overl. Auschwitz 19-11-1942.

VII.186    Betty POLAK, stenotypiste, geb. 's-Gravenhage 12-03-1914, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Abraham POLAK, borduurwerker, winkelier, en Dina BOEKBINDER (zie VI.149).
Tr. Herman SNATAGER, handelsreiziger, bakker, geb. Zutphen 10-03-1912, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Emanuel Abraham SNATAGER en Julie WALLERSTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emanuel SNATAGER, geb. Westerbork 09-03-1943, overl. ald. 26-05-1943.

V.39    Roosje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 12-04-1852, overl. ald. 14-09-1912, dr. van Barend Simon BOEKBINDER, koopman, en Bilha KOEKOEK (zie IV.8).
Tr. 's-Gravenhage 03-03-1875 Joël POLAK, mandenmaker, koopman, huidenzouter, geb. 's-Gravenhage 06-11-1850, overl. ald. 30-03-1910, zn. van Isaac POLAK, koopman, en Sara JULIARD, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaäc POLAK (zie VI.151).
   2.  Barend POLAK (zie VI.153).
   3.  Simon POLAK, geb. 's-Gravenhage 26-02-1880, overl. ald. 12-01-1896.
   4.  Mozes POLAK (zie VI.156).

VI.151    Isaäc POLAK, handelsagent, colporteur, geb. 's-Gravenhage 25-07-1875, overl. Auschwitz 26-01-1943, zn. van Joël POLAK, mandenmaker, koopman, huidenzouter, en Roosje BOEKBINDER (zie V.39).
Tr. 's-Gravenhage 31-12-1902 Sjudie de JONG, geb. Wateringen 20-11-1878, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Eliza de JONG, meester vleeschhouwer, koopman, winkelier, en Hester (Ester) RIJNVELD, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elias POLAK, geb. 's-Gravenhage 22-02-1903, overl. ald. 25-07-1903.
   2.  Roosje POLAK, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Esther POLAK, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Eva POLAK, geb. 's-Gravenhage 02-08-1910, overl. Auschwitz 19-02-1943.
Tr. (1) Henri Bernard BEER, geb. Amsterdam, zn. van Samuel BEER, grossier, koopman in horloges, en Cornelia SCHUT.
Tr. (2) 's-Gravenhage Jakub JAKUBOVITZ, scheikundige BPM, geb. 's-Gravenhage 31-07-1910, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Pincus JAKUBOVITZ, boekbinder, en Reina WEISSAND.
   5.  Cato POLAK (zie VII.195).

VII.195    Cato POLAK, geb. 's-Gravenhage, dr. van Isaäc POLAK (zie VI.151) en Sjudie de JONG.
Tr. Hendrik VINK, automonteur, geb. 's-Gravenhage, zn. van Nicolaas Lambertus VINK, boekbinder, en Henderica Johanna van der KROFT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nico VINK.
   2.  Judith VINK.

VI.153    Barend POLAK, huidenzouter, geb. 's-Gravenhage 09-02-1877, overl. Auschwitz 12-02-1943, zn. van Joël POLAK, mandenmaker, koopman, huidenzouter, en Roosje BOEKBINDER (zie V.39).
Tr. 's-Gravenhage 26-08-1903 Ester BLOK, geb. 's-Gravenhage 04-01-1883, overl. Auschwitz 12-02-1943, dr. van Eliazar BLOK, koopman in groenten, en Jetje WILKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joël POLAK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Eliazar POLAK, geb. 's-Gravenhage 19-10-1905, overl. Auschwitz 28-02-1943.
   3.  Isaäc POLAK, geb. 's-Gravenhage 11-11-1906, overl. Auschwitz 30-04-1943.
   4.  Joseph POLAK (zie VII.199).
   5.  Roosje POLAK (zie VII.202).
   6.  Jetje POLAK, geb. 's-Gravenhage 12-12-1910, overl. ald. 12-03-1933.
   7.  Sara POLAK, geb. 's-Gravenhage.
   8.  Mozes POLAK, broodbakker, geb. 's-Gravenhage 07-02-1915, overl. Gross-Rosen 07-02-1945.
Tr. Katharina BEISSER, geb. Vatersletten Duitsland.
   9.  Bilha POLAK, geb. 's-Gravenhage 29-12-1917, overl. Sobibor 09-07-1943.
   10.  David POLAK, geb. 's-Gravenhage 03-09-1919, overl. Dachau 29-04-1945.
   11.  Simon POLAK, geb. 's-Gravenhage.
   12.  Susanna POLAK, geb. 's-Gravenhage.

VII.199    Joseph POLAK, slager, geb. 's-Gravenhage 02-04-1908, overl. Mauthausen 06-02-1945, zn. van Barend POLAK (zie VI.153) en Ester BLOK.
Tr. 's-Gravenhage Susanna STOLK, geb. 's-Gravenhage, dr. van Jacob STOLK, arbeider, en Susanna HONSBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph POLAK, geb. Leiden.

VII.202    Roosje POLAK, geb. 's-Gravenhage 18-05-1909, overl. Auschwitz 22-10-1942, dr. van Barend POLAK (zie VI.153) en Ester BLOK.
Tr. 's-Gravenhage 16-06-1937 Aron POONS, geb. 's-Gravenhage 04-04-1901, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Alexander POONS, fruithandelaar, en Rebecca FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harrie Alexander POONS, geb. 's-Gravenhage 04-06-1940, overl. Auschwitz 22-10-1942.

VI.156    Mozes POLAK, verpleger, loopknecht, incasseerder bij de Isr. Gemeente, geb. 's-Gravenhage 14-09-1881, zn. van Joël POLAK, mandenmaker, koopman, huidenzouter, en Roosje BOEKBINDER (zie V.39).
Tr. Groningen 17-02-1907, sch. ald. Mietje BEHR, huishoudster, geb. Groningen 21-12-1881, overl. Auschwitz 26-01-1943, dr. van Israel BEHR en Annegina van der ZIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joël POLAK, kleermaker, huisknecht, geb. 's-Gravenhage 05-06-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Israel POLAK, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Roosje POLAK (zie VII.214).

VII.214    Roosje POLAK, modiste, geb. 's-Gravenhage 07-02-1911, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Mozes POLAK (zie VI.156) en Mietje BEHR, huishoudster.
Tr. 's-Gravenhage 14-08-1935 Philip de WILDE, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 13-04-1905, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Joseph de WILDE, meubelmaker, behanger, stoffeerder, en Betjen GANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertha de WILDE, geb. 's-Gravenhage 06-05-1936, overl. Auschwitz 23-08-1942.

V.40    Levy BOEKBINDER, koopman, geb. 's-Gravenhage 12-04-1854, overl. ald. 19-05-1934, zn. van Barend Simon BOEKBINDER, koopman, en Bilha KOEKOEK (zie IV.8).
Tr. (1) 's-Gravenhage 15-10-1879 Grietje POLAK, werkster, geb. 's-Gravenhage 18-02-1856, overl. ald. 02-01-1887, dr. van Isaac POLAK, koopman, en Sara JULIARD, koopvrouw.
Tr. (2) 's-Gravenhage 16-01-1901 Judith POLAK, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 20-03-1860, overl. ald. 10-02-1940, dr. van Isaac POLAK, koopman, en Sara JULIARD, koopvrouw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Isaac BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 08-07-1880, overl. ald. 29-09-1900.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Barend BOEKBINDER, handelscorrespondent, geb. 's-Gravenhage 22-12-1902, overl. Midden-Europa 31-03-1944.
Tr. Roosje de GROOT, geb. 's-Gravenhage 19-10-1904, overl. ald. 01-01-1945, dr. van Abraham de GROOT, bediende, koopman in dameskleeding, en Anna KOEKOEK (zie VI.105).

V.44    Judith BOEKBINDER, naaister, geb. 's-Gravenhage 29-03-1856, overl. ald. 14-12-1918, dr. van Barend Simon BOEKBINDER, koopman, en Bilha KOEKOEK (zie IV.8).
Tr. 's-Gravenhage 07-02-1883 Josua Louis HUISMAN (Sjieje Leib), koopman, geb. 's-Gravenhage 12-02-1846, overl. ald. 26-09-1911, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Mietje Levy van ULM, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph HUISMAN (zie VI.160).
   2.  Barend HUISMAN (zie VI.162).
   3.  Mietje HUISMAN, naaister, geb. 's-Gravenhage 24-03-1887, overl. Auschwitz 14-01-1943.
   4.  Elisabeth HUISMAN, huishoudster, geb. 's-Gravenhage 08-10-1888, overl. Auschwitz 14-01-1943.
   5.  Naatje HUISMAN, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 08-02-1890, overl. Auschwitz 14-01-1943.
   6.  Simon HUISMAN (zie VI.167).
   7.  Rachel HUISMAN (zie VI.170).
   8.  Emanuel HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 21-08-1895, overl. ald. 21-07-1896.
   9.  Roosje HUISMAN, boekhoudster, geb. 's-Gravenhage 18-07-1897, overl. Auschwitz 14-01-1943.

VI.160    Joseph HUISMAN, gasfitter, geb. 's-Gravenhage 06-05-1884, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Josua Louis HUISMAN (Sjieje Leib), koopman, en Judith BOEKBINDER (zie V.44).
Tr. Groningen 02-07-1914 Esther SIMMEREN, geb. Leens 23-01-1880, overl. Sobibor 30-04-1943, dr. van Joseph Mozes SIMMEREN, koopman, en Saartje PALM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Serah HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 22-09-1916, overl. Sobibor 11-06-1943.

VI.162    Barend HUISMAN, boekbinder, expediteur, geb. 's-Gravenhage 24-10-1885, overl. Auschwitz 12-10-1942, zn. van Josua Louis HUISMAN (Sjieje Leib), koopman, en Judith BOEKBINDER (zie V.44).
Tr. 's-Gravenhage 12-03-1924 Sophia Saartje ELION, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 25-12-1898, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Isidore ELION, commissionair in effecten, colporteur, koopman in ongeregelde goederen, en Rosette POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 18-09-1924, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VI.167    Simon HUISMAN, gasfitter, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage 22-03-1892, zn. van Josua Louis HUISMAN (Sjieje Leib), koopman, en Judith BOEKBINDER (zie V.44).
Tr. 's-Gravenhage 27-07-1921 Adrianna de WAAL, geb. 's-Gravenhage 17-09-1894, dr. van Adrianus de WAAL, spoorbeambte, en Wilhelmina Eliza POSTMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josua Louis HUISMAN, geb. 's-Gravenhage.

VI.170    Rachel HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 09-12-1893, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Josua Louis HUISMAN (Sjieje Leib), koopman, en Judith BOEKBINDER (zie V.44).
Tr. 's-Gravenhage 30-11-1921 Eleazer DANSER, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 11-03-1893, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Abraham DANSER, handelaar in oud ijzer, meubelmaker, meubelhandelaar, en Sophia LOGCHER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josua Louis DANSER, geb. 's-Gravenhage 17-09-1922, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   2.  Sophia DANSER, geb. 's-Gravenhage 24-06-1928, overl. Auschwitz* 08-10-1942.

V.45    Andries BOEKBINDER, passementwerker, koopman, geb. 's-Gravenhage 16-06-1859, overl. ald. 06-03-1906, zn. van Barend Simon BOEKBINDER, koopman, en Bilha KOEKOEK (zie IV.8).
Tr. 's-Gravenhage 04-07-1883 Sophia POLAK, winkelierster in koloniale waren, geb. 's-Gravenhage 17-02-1862, overl. ald. 30-03-1937, dr. van Isaac POLAK, koopman, en Sara JULIARD, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bilha BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 22-08-1884, overl. Auschwitz 15-12-1942.
   2.  Saartje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 03-10-1888, overl. Auschwitz 15-12-1942.
   3.  Barend BOEKBINDER (zie VI.175).
   4.  Isaac BOEKBINDER (zie VI.177).
   5.  Grietje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 26-05-1894, overl. Auschwitz 15-12-1942.
   6.  Simon BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 12-11-1897, overl. Midden-Europa 31-03-1943.
   7.  Joël BOEKBINDER (zie VI.181).
   8.  Levie BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 07-09-1901.
   9.  Jetje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage.

VI.175    Barend BOEKBINDER, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 11-07-1890, overl. Auschwitz 07-12-1942, zn. van Andries BOEKBINDER (zie V.45) en Sophia POLAK, winkelierster in koloniale waren.
Tr. 's-Gravenhage 21-06-1922 Henriëtte de LEVIE, geb. Wildervank 28-07-1891, overl. Auschwitz 07-12-1942, dr. van David de LEVIE, veehandelaar, en Filippine BACHMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 14-05-1923, overl. Auschwitz 26-02-1943.
   2.  David BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 08-09-1925, overl. Auschwitz 28-02-1943.

VI.177    Isaac BOEKBINDER, handelaar in lompen, meubelen, geb. 's-Gravenhage 24-05-1892, overl. Auschwitz 15-12-1942, zn. van Andries BOEKBINDER (zie V.45) en Sophia POLAK, winkelierster in koloniale waren.
Tr. 's-Gravenhage 19-11-1913 Sara FRESCO, geb. 's-Gravenhage 21-12-1892, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Isaac FRESCO, koopman in fruit, en Betje POONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 10-06-1914, overl. ald. 04-12-1930.
   2.  Betsy BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Levie BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 21-03-1917, overl. Warschau 29-02-1944.
   4.  Dora BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage.
Tr. Heerlen Theodorus Johannes VEGERS, eigenaar meubelzaak te Heerlen, geb. Heerlen 06-04-1920, overl. ald., zn. van Franciscus Hermanus VEGERS, glasslijper, machinist in de mijnen, winkelier in meubelen, en Wilhelmina Christina JANSSEN, knipster confectiefabriek.
   5.  Barend BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 08-04-1920, overl. Auschwitz 28-02-1943.
Tr. Roosje LAMPORT, geb. 's-Gravenhage 06-01-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Joël LAMPORT, winkelknecht, filiaalbediende lompenhandel, en Engelina FELLEMAN.
   6.  Jonas BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 20-10-1923, overl. Mauthausen 22-01-1943.
   7.  Simon BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 24-07-1929, overl. Auschwitz 15-12-1942.

VI.181    Joël BOEKBINDER, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 27-07-1899, overl. Ludwigsdorf 12-12-1943, zn. van Andries BOEKBINDER (zie V.45) en Sophia POLAK, winkelierster in koloniale waren.
Tr. 's-Gravenhage 15-10-1922 Roosje de VRIES (zie VI.216).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 09-04-1923, overl. Auschwitz 02-11-1942.
   2.  Kaatje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 21-10-1925, overl. Auschwitz 02-11-1942.
   3.  Andries BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 14-10-1927, overl. Midden-Europa 28-02-1945.

V.50    Moses BOEKBINDER, fruitkoopman, koopman in flesschen, geb. 's-Gravenhage 14-11-1865, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Barend Simon BOEKBINDER, koopman, en Bilha KOEKOEK (zie IV.8).
Tr. (1) 's-Gravenhage 22-08-1894 Mietje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 22-05-1869, overl. ald. 19-08-1898, dr. van Moses van LEEUWEN, koopman, fruitverkooper, winkelier, en Grietje SNOEK.
Tr. (2) Amsterdam 07-11-1900 Judith ROET, leurster, geb. Amsterdam 15-04-1871, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Joël Izaak ROET, kruijer, koopman, en Vrouwtje GERRITSE, ventster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Barend BOEKBINDER (zie VI.184).
   2.  Kaatje BOEKBINDER, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 07-08-1896.
   3.  Naatje BOEKBINDER (zie VI.188).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Betje BOEKBINDER, werkster, geb. 's-Gravenhage 22-09-1901, overl. Auschwitz 21-01-1943.
   5.  Femmie BOEKBINDER, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 24-09-1902, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   6.  Joël BOEKBINDER (zie VI.192).
   7.  Simon BOEKBINDER (zie VI.194).
   8.  Leendert BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 05-09-1906, overl. ald. 16-06-1920.
   9.  Andries BOEKBINDER, slagersknecht, geb. 's-Gravenhage 21-02-1911, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VI.184    Barend BOEKBINDER, koopman in flesschen, geb. 's-Gravenhage 29-05-1895, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Moses BOEKBINDER (zie V.50) en Mietje van LEEUWEN.
Tr. 's-Gravenhage 27-10-1920 Sophia HAKKER, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 12-11-1895, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van David HAKKER, kleermaker, en Marianna van der KLOOT, naaister, kleermaakster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 20-07-1921, overl. Sobibor 26-03-1943.
Tr. 's-Gravenhage 10-06-1942 Machiel OSSEDRIJVER, huisknecht, geb. 's-Gravenhage 21-10-1914, overl. Sobibor 26-03-1943, zn. van Abraham OSSEDRIJVER, fruithandelaar, en Doortje FRESCO.

VI.188    Naatje BOEKBINDER, boekbindster, werkster, geb. 's-Gravenhage 22-05-1898, overl. Amsterdam, begr. Wassenaar, dr. van Moses BOEKBINDER (zie V.50) en Mietje van LEEUWEN.
Rel. (1) N.N.
Tr. (1) 's-Gravenhage Barend FRESCO, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 25-04-1890, overl. Mauthausen 13-01-1943, zn. van N.N. en Mietje FRESCO, koopvrouw.
Uit de eerste relatie:
   1.  Barend BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage.
Uit het eerste huwelijk:
   2.  Kitty FRESCO, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. C. ZWAAN.

VI.192    Joël BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 25-02-1904, overl. Auschwitz 06-10-1942, zn. van Moses BOEKBINDER (zie V.50) en Judith ROET, leurster.
Tr. 's-Gravenhage 07-10-1931 Suzanna PRINS, geb. 's-Gravenhage 11-06-1910, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Barend PRINS, borstelmaker, uitdrager, en Anna BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 05-12-1934, overl. Auschwitz 23-08-1942.
   2.  Anna BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 04-08-1937, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.194    Simon BOEKBINDER, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage 11-06-1905, overl. Sakrau 31-01-1943, zn. van Moses BOEKBINDER (zie V.50) en Judith ROET, leurster.
Tr. 's-Gravenhage 11-04-1934 Sarah van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 28-04-1908, overl. Auschwitz 09-11-1942, dr. van Salomon van LEEUWEN, musikant, en Rebecca PRINS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon BOEKBINDER, geb. 's-Gravenhage 17-01-1936, overl. Sobibor 23-07-1943.

III.4    Judic (Judith) KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 01-06-1800, overl. ald. 05-09-1880, dr. van Salomon Samuel Levy KOEKOEK (zie II.1) en Roosje Salomon GIGH (GIGHI) (SIGH), koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 02-05-1827 Levy Marcus (Lodewijk) (PARSER), koopman, geb. 's-Gravenhage 08-09-1803, zn. van Marcus Joseph Hartog (PARSSER), koopman, en Mietje (Stijntje) HARTLOPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth PARSER (zie IV.15).
   2.  Roosje PARSER (zie IV.17).
   3.  Rosette PARSER, geb. 's-Gravenhage 13-02-1838, overl. ald. 16-02-1915.
Tr. ald. 21-11-1883 Jonas FRISCO, koopman, geb. 's-Gravenhage 26-09-1821, overl. ald. 17-10-1894, zn. van Juda Jonas FRISCO (FRESCO), kleerkoper, en Jannetje van EMBDEN (van EMDE), koopvrouw.
   4.  Mietje PARSER, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 20-05-1840, overl. ald. 26-02-1923.
   5.  Marcus PARSER (zie IV.21).

IV.15    Elisabeth PARSER, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 27-10-1829, overl. ald. 14-06-1899, dr. van Levy Marcus (Lodewijk) (PARSER), koopman, en Judic (Judith) KOEKOEK (zie III.4).
Tr. 's-Gravenhage 14-11-1860 Izaak POONS, koopman, geb. 's-Gravenhage 12-05-1829, overl. ald. 02-01-1897, zn. van Abraham Mozes (POONS), koopman, en Hester (Hesje) (de GROOT).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham POONS, geb. 's-Gravenhage 17-01-1862, overl. ald. 07-05-1862.
   2.  Grietje POONS, geb. 's-Gravenhage 28-06-1863, overl. ald. 13-07-1863.
   3.  Moses POONS, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 15-05-1866, overl. ald. 21-09-1941.
Tr. ald. 27-12-1939 Ida Sara BACHENHEIMER, geb. Hallenberg Duitsland 02-11-1885, overl. Sobibor 09-04-1943, dr. van Hirsch BACHENHEIMER en Emilie STESSMANN.

IV.17    Roosje PARSER, geb. 's-Gravenhage 08-10-1835, dr. van Levy Marcus (Lodewijk) (PARSER), koopman, en Judic (Judith) KOEKOEK (zie III.4).
Tr. 's-Gravenhage 27-11-1861 Isaac HARTOG, letterzetter, koopman, geb. 's-Gravenhage 27-02-1836, zn. van Hartog Gerson (Henri) HARTOG en Kaatje H(E)IJMANS, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara HARTOG (zie V.60).
   2.  Levy (Louis) HARTOG (zie V.61).
   3.  Elisabeth HARTOG (zie V.64).
   4.  Heintje HARTOG (zie V.66).
   5.  Kaatje HARTOG (zie V.68).
   6.  Emanuel HARTOG (zie V.69).
   7.  Rosette HARTOG (zie V.72).

V.60    Sara HARTOG, geb. 's-Gravenhage 10-04-1864, overl. ald. 09-01-1931, dr. van Isaac HARTOG, letterzetter, koopman, en Roosje PARSER (zie IV.17).
Tr. 's-Gravenhage 11-11-1888 Isaac BACHRACH, koopman in ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 23-12-1863, overl. ald. 27-12-1931, zn. van Abraham BACHRACH, uitdrager, en Mietje MENDELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham BACHRACH (zie VI.198).
   2.  Roosje BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 19-10-1895, overl. ald. 27-03-1978, begr. Wassenaar.
   3.  Cornelia BACHRACH (zie VI.202).

VI.198    Abraham BACHRACH, handelaar in meubelen, geb. 's-Gravenhage 06-12-1888, overl. Auschwitz 05-11-1942, zn. van Isaac BACHRACH, koopman in ongeregelde goederen, en Sara HARTOG (zie V.60).
Tr. 's-Gravenhage 23-02-1916 Esther VELLEMAN, geb. Amsterdam 06-12-1889, overl. Auschwitz 05-11-1942, dr. van Machiel VELLEMAN, koopman in metalen, meubelen en lompen, en Alida BOAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 15-12-1916, overl. Auschwitz 19-09-1942.
Tr. 's-Gravenhage 27-04-1938 Philip PHILIPS, bedrijfsleider bij een Slagersbedrijf, geb. Steenderen 18-03-1915, overl. Auschwitz 20-09-1942, zn. van Meijer PHILIPS en Rachel COHEN.

VI.202    Cornelia BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 18-04-1897, overl. ald., begr. Wassenaar, dr. van Isaac BACHRACH, koopman in ongeregelde goederen, en Sara HARTOG (zie V.60).
Tr. 's-Gravenhage 17-03-1920 Mozes SPIJER, handelsreiziger, grossier in speelgoed, geb. Nieuwer-Amstel 25-03-1893, overl. 's-Gravenhage 06-02-1953, begr. Wassenaar, zn. van Aron SPIJER, koopman, en Johanna BOAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aron SPIJER, geb. 's-Gravenhage 27-03-1925, overl. ald..

V.61    Levy (Louis) HARTOG, kantoorbediende, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 14-03-1867, overl. Auschwitz 28-09-1942, zn. van Isaac HARTOG, letterzetter, koopman, en Roosje PARSER (zie IV.17).
Tr. Zaandam 10-08-1897 Saartje JACOBSON, geb. Alkmaar 17-11-1870, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Abraham Mozes JACOBSON en Dina LEWENSTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosa HARTOG, geb. Amsterdam 21-12-1898.
Tr. ald. Louis VOGEL, kleermaker, geb. Amsterdam 02-06-1893, overl. Bergen-Belsen 09-03-1945, zn. van Michael VOGEL en Isabella MULLEM.

V.64    Elisabeth HARTOG, geb. 's-Gravenhage 26-04-1869, overl. ald. 21-06-1910, dr. van Isaac HARTOG, letterzetter, koopman, en Roosje PARSER (zie IV.17).
Tr. 's-Gravenhage 23-08-1893 Jacob SCHEFFER, tagrijn, timmerman, geb. 's-Gravenhage 29-09-1869, overl. ald. 24-11-1941, begr. Wassenaar, zn. van Samuel SCHEFFER, arbeider, loopknecht, magazijnmeester, en Helena Sophia (Sophie) FRANK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon (Jack) SCHEFFER (zie VI.205).
   2.  Rosalina SCHEFFER (zie VI.209).

VI.205    Salomon (Jack) SCHEFFER, handelsreiziger, handelsagent, geb. 's-Gravenhage 24-03-1895, overl. Brussel België 25-12-1967, zn. van Jacob SCHEFFER, tagrijn, timmerman, en Elisabeth HARTOG (zie V.64).
Tr. (1) 's-Gravenhage 30-08-1916 Rosella (Sella) GOUDSMIT, geb. Oss 14-10-1894, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Abraham GOUDSMIT, godsdienstonderwijzer, handelsagent, en Bertha HAAS.
Tr. (2) Brussel België Fenny CATS, geb. Rotterdam 21-08-1890, overl. 's-Gravenhage 27-03-1946, begr. Wassenaar, dr. van Aron Salomon (Arie) CATS, koopman, papierhandelaar, reiziger in reclame artikelen, en Louisa (Wiesje) FRIESER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Albert SCHEFFER (zie VII.245).
   2.  Paul SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage.
Rel. (1) ald., sch. ald. Cirel Mirel Julia LEIBLER, geb. 's-Gravenhage 22-10-1922, overl. ald., dr. van Abraham Isaak LEIBLER, koopman in corsetten, en Rijfka ORSCHUTZER.
Tr. (1) Marjorie Jean BLUNT, geb. Williamstown Australië 06-02-1923, overl. Melbourne Australië, gecr. Williamstown Australië, dr. van Arthur George BLUNT en Bessie.
   3.  Richard SCHEFFER (zie VII.250).

VII.245    Albert SCHEFFER, merchant, import-export business, geb. 's-Gravenhage 03-06-1917, overl. Nambour Queensland Australië, begr. Noosa Queensland Australië, zn. van Salomon (Jack) SCHEFFER (zie VI.205) en Rosella (Sella) GOUDSMIT.
Tr. Londen Engeland Jessica HOPE, secretery, officer British Army during WOII, geb. Buenos Aires Argentinië 25-02-1916, overl. Soutporth Queensland Australië, begr. Miami Queensland Australië, dr. van Brian HOPE, shipping compagny manager, en Norah Eileen SCOTT O'CONNOR, language teacher.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karen SCHEFFER, clerical, Public Service, geb. Maidenvale Queensland Australië, overl. Noosa Queensland Australië 01-09-1979, gecr. ald. 03-09-1979, begr. Noosa Native Park 03-09-1979.
   2.  Leslie Brian SCHEFFER (zie VIII.97).

VIII.97    Leslie Brian SCHEFFER, own business, geb. 's-Gravenhage, zn. van Albert SCHEFFER (zie VII.245) en Jessica HOPE, secretery, officer British Army during WOII.
Tr. (1) Melbourne Australië, sch. ald. Barbara GEDYE, geb. Melbourne Australië, dr. van Alan John GEDYE en Betty HUMMESTON.
Tr. (2) Soutporth Queensland Australië Robyn Kay STEWART, primary teacher, geb. Adelaide Australië.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rachael SCHEFFER, geb. Melbourne Australië.
   2.  Courtney SCHEFFER, geb. Melbourne Australië.

VII.250    Richard SCHEFFER, manufacturers agent, geb. Rijswijk ZH 01-04-1924, overl. Sydney Australië 05-03-1972, begr. ald. 07-03-1972, zn. van Salomon (Jack) SCHEFFER (zie VI.205) en Rosella (Sella) GOUDSMIT.
Tr. St Kilda Synagogue Rosa Ella FIGDOR, senior nurse educator, geb. Rotterdam, dr. van Oskar FIGDOR, reiziger, diamond merchant, en Sophia Sientje HARTOG, apothekers ass.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul Oscar SCHEFFER, sheltered workshop, geb. Melbourne Australië 04-03-1957, overl. ald. 12-03-1977, begr. ald.
   2.  Ingrid Eileen SCHEFFER (zie VIII.102).

VIII.102    Ingrid Eileen SCHEFFER, peadiatric neurologist, geb. Melbourne Australië, dr. van Richard SCHEFFER (zie VII.250) en Rosa Ella FIGDOR, senior nurse educator.
Tr. Melbourne Australië Graeme Jeremy CLIFF, mechanical engineer, factory manager, geb. Melbourne Australië, zn. van Robert Alfred CLIFF en Verna Dorothy HUGHES, teacher, scientific research.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edward Robert CLIFF, geb. Melbourne Australië.
   2.  Tristan Richard CLIFF, geb. Melbourne Australië.

VI.209    Rosalina SCHEFFER, geb. 's-Gravenhage 05-06-1899, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Jacob SCHEFFER, tagrijn, timmerman, en Elisabeth HARTOG (zie V.64).
Tr. 's-Gravenhage 30-04-1924 Hartog van FRANK, handelaar in heerenkleeding, geb. Leiden 12-05-1895, overl. Sobibor 14-05-1943, zn. van Isaac Samuel van FRANK, koopman, en Vrouwgien (Vrouwtje) GLAZER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Rozette van FRANK, geb. 's-Gravenhage 11-10-1926, overl. Sobibor 14-05-1943.

V.66    Heintje HARTOG, geb. 's-Gravenhage 01-04-1871, overl. ald. 23-10-1933, dr. van Isaac HARTOG, letterzetter, koopman, en Roosje PARSER (zie IV.17).
Tr. 's-Gravenhage 14-07-1897 Jacob de VRIES, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 10-03-1872, overl. ald. 29-07-1924, zn. van Izak Jacob de VRIES, besteller, en Rachel de la FUENTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon de VRIES (zie VI.210).
   2.  Isaac de VRIES (zie VI.212).

VI.210    Salomon de VRIES, kleermaker, kellner, geb. 's-Gravenhage 22-12-1899, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Jacob de VRIES, boekbinder, en Heintje HARTOG (zie V.66).
Tr. 's-Gravenhage 02-06-1937 Sara van der VELDE, geb. 's-Gravenhage 26-06-1913, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Isaac van der VELDE, conducteur bij de HTM, Gids Hotel des Indes, en Aaltje FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob de VRIES, geb. 's-Gravenhage 28-12-1938, overl. Auschwitz 08-10-1942.

VI.212    Isaac de VRIES, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage 01-05-1906, overl. Sobibor 02-04-1943, zn. van Jacob de VRIES, boekbinder, en Heintje HARTOG (zie V.66).
Tr. Louisa SPIERO, geb. 's-Gravenhage 20-09-1911, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van David SPIERO, winkelbediende, koopman, en Lea van der VELDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob de VRIES, geb. 's-Gravenhage 13-04-1941, overl. Sobibor 02-04-1943.

V.68    Kaatje HARTOG, geb. 's-Gravenhage 05-02-1875, dr. van Isaac HARTOG, letterzetter, koopman, en Roosje PARSER (zie IV.17).
Tr. 's-Gravenhage 25-06-1902 Daniël de VRIES, vleeschhouwer, geb. 's-Gravenhage 07-11-1876, overl. Auschwitz 01-02-1943, zn. van Izaak de VRIES, bediende, vleeschhouwer, koopman, en Judith LORS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith de VRIES, geb. 's-Gravenhage 19-09-1903, overl. Auschwitz 21-01-1943.
Tr. 's-Gravenhage 22-12-1926, sch. ald. Lion KALF, kellner, koopman, handelsvertegenwoordiger, geb. Amsterdam 01-04-1899, zn. van Godschalk KALF, diamantslijper, en Rebecca van GELDERE.
   2.  Roosje de VRIES (zie VI.216).
   3.  Isaac de VRIES (zie VI.217).
   4.  Henri de VRIES (zie VI.219).

VI.216    Roosje de VRIES, geb. 's-Gravenhage 13-12-1904, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Daniël de VRIES, vleeschhouwer, en Kaatje HARTOG (zie V.68).
Tr. 's-Gravenhage 15-10-1922 Joël BOEKBINDER (zie VI.181).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder VI.181).
 
VI.217    Isaac de VRIES, winkelier, geb. 's-Gravenhage 18-10-1906, overl. Auschwitz 04-08-1942, zn. van Daniël de VRIES, vleeschhouwer, en Kaatje HARTOG (zie V.68).
Tr. 's-Gravenhage 26-08-1931 Roosje van PRAAGH, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 01-10-1907, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Eliazar van PRAAGH, slager, en Vogalina van GELDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje de VRIES, geb. 's-Gravenhage 31-03-1932, overl. Sobibor 07-05-1943.
   2.  Vogelina de VRIES, geb. 's-Gravenhage 15-11-1934, overl. Sobibor 07-05-1943.
   3.  Esther de VRIES, geb. 's-Gravenhage 17-09-1936, overl. Sobibor 07-05-1943.

VI.219    Henri de VRIES, slagersbediende, geb. 's-Gravenhage 02-01-1910, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Daniël de VRIES, vleeschhouwer, en Kaatje HARTOG (zie V.68).
Tr. Amsterdam 28-08-1935 Rebecca SLAP, geb. Amsterdam 13-05-1913, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Isaac SLAP, diamantslijper, koopman, en Clara SLUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje de VRIES, geb. Amsterdam 26-10-1936, overl. Sobibor 04-06-1943.

V.69    Emanuel HARTOG, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 03-02-1878, overl. ald. 27-02-1937, zn. van Isaac HARTOG, letterzetter, koopman, en Roosje PARSER (zie IV.17).
Tr. 's-Gravenhage 18-12-1907 Esther KOSMAN, geb. Goodmans Fields Londen Engeland 02-05-1873, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Samuel KOSMAN en Dina (Dinah) BARENDSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emmy Rosa HARTOG, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Alfred Samuel de WIT, geb. Amsterdam 05-04-1911, overl. Bergen-Belsen 17-07-1942, zn. van Nathan de WIT, handelsagent, en Henriette WOLF.

V.72    Rosette HARTOG, geb. 's-Gravenhage 07-03-1883, overl. 10-08-1955, begr. Wassenaar, dr. van Isaac HARTOG, letterzetter, koopman, en Roosje PARSER (zie IV.17).
Tr. 's-Gravenhage 06-06-1906 Jacob OPDENBERG, muzikant, geb. 's-Gravenhage 01-03-1882, overl. Scheveningen 22-02-1942, begr. Wassenaar, zn. van Jesaias (Jacques) OPDENBERG, koopman in manufacturen en mode-artikelen, en Rebecca (Meijer) LEVIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca OPDENBERG, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Isidoor de JONG.

IV.21    Marcus PARSER, koopman, geb. 's-Gravenhage 08-11-1842, zn. van Levy Marcus (Lodewijk) (PARSER), koopman, en Judic (Judith) KOEKOEK (zie III.4).
Tr. 's-Gravenhage 29-11-1871 Hester (Ester) BLOK, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 30-10-1840, overl. ald. 10-05-1898, dr. van Joseph David BLOK, koopman, en Johanna (Naatje) BLOK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie PARSER, borstelmaker, geb. 's-Gravenhage 06-09-1872, overl. Auschwitz 15-10-1942.
   2.  Anna PARSER, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 04-04-1874, overl. Auschwitz 26-02-1943.
   3.  Grietje PARSER (zie V.76).
   4.  Joseph PARSER (zie V.77).
   5.  David PARSER, loopknecht, colporteur drukwerken, geb. 's-Gravenhage 30-11-1879, overl. ald. 15-02-1929.
   6.  Isaac PARSER, slager, loopknecht, geb. 's-Gravenhage 03-03-1882.
   7.  Daatje PARSER, werkster, geb. 's-Gravenhage 04-09-1884, overl. ald. 13-11-1918.
Tr. ald. 02-01-1918 Johannes Jacobus DURAN, arbeider, geb. 's-Gravenhage 28-12-1888, zn. van Eduard Hendrik DURAN en Frederika Margaretha Antonia KOEK.

V.76    Grietje PARSER, werkvrouw, geb. 's-Gravenhage 25-06-1875, dr. van Marcus PARSER (zie IV.21) en Hester (Ester) BLOK, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Willem van der WART, schoenmaker, geb. Arnhem 23-11-1884, zn. van Hendrikus van der WART, verhuizer, en Maria IJZERDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara van der WART, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 13-04-1897.
   2.  Anna van der WART, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 15-04-1901.
   3.  Joseph van der WART, bakker, geb. 's-Gravenhage.

V.77    Joseph PARSER, koopman, geb. 's-Gravenhage 04-06-1877, overl. ald. 08-01-1917, zn. van Marcus PARSER (zie IV.21) en Hester (Ester) BLOK, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 31-05-1911 Duifje TURFRIJER, geb. Amsterdam 18-08-1889, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Joseph TURFRIJER, bakker, werkman, uitdrager, en Carolina BOLLEGRAAF, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hester PARSER, geb. 's-Gravenhage 16-03-1912, overl. Auschwitz 15-10-1942.
   2.  Marcus Joseph PARSER (zie VI.229).

VI.229    Marcus Joseph PARSER, kruidenier, geb. 's-Gravenhage 23-05-1914, overl. Sobibor 09-04-1943, zn. van Joseph PARSER (zie V.77) en Duifje TURFRIJER.
Tr. 's-Gravenhage 29-07-1936 Jeannette van BERGEN, coupeuse, geb. Amsterdam 18-01-1913, overl. Sobibor 09-04-1943, dr. van Louis van BERGEN, venter in fruit, koopman, en Flora WAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph PARSER, geb. Amsterdam 31-01-1938, overl. Sobibor 09-04-1943.
   2.  Flora PARSER, geb. Amsterdam 14-07-1942, overl. Sobibor 09-04-1943.

III.5    Abraham Halevi KOEKOEK, koopman, geb. 's-Gravenhage 17-02-1802, overl. ald. 21-05-1878, zn. van Salomon Samuel Levy KOEKOEK (zie II.1) en Roosje Salomon GIGH (GIGHI) (SIGH), koopvrouw.
Tr. ald. 24-05-1826 Mietje Sprints SLOVIS, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 28-03-1803, overl. ald. 10-03-1854, dr. van Levy Nathan SLOVES en Hanna Levie (Naatje) ANDRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon KOEKOEK (zie IV.23).
   2.  Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
   3.  Sara KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-11-1831.
   4.  Levy KOEKOEK (zie IV.28).
   5.  Andries KOEKOEK (zie IV.30).
   6.  Roosje KOEKOEK (zie IV.33).
   7.  Mozes KOEKOEK (zie IV.34).
   8.  Joseph KOEKOEK (zie IV.36).
   9.  Betje KOEKOEK, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 29-02-1844.
   10.  Elias KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 25-03-1847.

IV.23    Salomon KOEKOEK, korporaal, koopman, geb. 's-Gravenhage 17-03-1827, overl. ald. 02-01-1859, zn. van Abraham Halevi KOEKOEK (zie III.5) en Mietje Sprints SLOVIS, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 22-05-1850 Rachel HUISMAN, negociante, leurster, koopvrouw in 1877 te Goes, geb. 's-Gravenhage 04-08-1830, overl. Rotterdam 28-09-1904, dr. van Eliazar (Lazi) (HUISMAN) en Engeltje Salomon Joseph (van der HART), koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje KOEKOEK (zie V.84).
   2.  Mietje KOEKOEK (zie V.86).
   3.  Ester KOEKOEK (zie V.88).

V.84    Engeltje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 09-10-1852, overl. Rotterdam 20-04-1923, dr. van Salomon KOEKOEK (zie IV.23) en Rachel HUISMAN, negociante, leurster, koopvrouw in 1877 te Goes.
Tr. Kloetinge 30-07-1869 Bernardus BARENDSE, koopman in brillen, geb. Vlissingen 19-04-1844, overl. Rotterdam 25-01-1908, zn. van Isaac Jacob (Izak) BARENDSE, tabakswerker, en Esther Nathan (Esje) SPIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac BARENDSE (zie VI.231).
   2.  Salomon BARENDSE (zie VI.233).
   3.  Esje BARENDSE (zie VI.236).
   4.  Racheltje (Roos) BARENDSE (zie VI.238).
   5.  Betje BARENDSE (zie VI.240).
   6.  Naatje (Naat) BARENDSE (zie VI.242).
   7.  Nathan BARENDSE (zie VI.243).

VI.231    Isaac BARENDSE, koopman in brillen, koopman in ongeregelde goederen, koopman in oudheden, geb. Vlissingen 07-03-1870, overl. Auschwitz 05-10-1942, zn. van Bernardus BARENDSE, koopman in brillen, en Engeltje KOEKOEK (zie V.84).
Tr. Rotterdam 17-08-1892 Leentje PARK, geb. Rotterdam 26-12-1872, overl. Auschwitz 05-10-1942, dr. van Jozef PARK, koopman, besteller, en Sara POLAK, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje BARENDSE, geb. Rotterdam 03-12-1892, overl. ald. 14-02-1893.
   2.  Jozef BARENDSE, photograaf, koopman in ongeregelde goederen, geb. Rotterdam 14-07-1894, overl. Midden-Europa 07-01-1944.
Tr. Rotterdam 02-01-1918 Mietje NAARDEN, geb. Amsterdam 22-07-1898, overl. Auschwitz 14-09-1942, dr. van Abraham NAARDEN, koopman, en Debora ROMIJN.
   3.  Engeltje BARENDSE (zie VII.265).
   4.  Sara BARENDSE, geb. Rotterdam 06-06-1897, overl. Auschwitz 15-10-1942.
Tr. Rotterdam 30-04-1919 David de WOLF, pianist, musicus, geb. Zwolle 05-06-1896, overl. Auschwitz 25-11-1942, zn. van Levie de WOLF, gepasporteerd sergeant Marine, goederenbesteller, reisbegeleider, en Mariana SWART.
   5.  Roosje BARENDSE (zie VII.269).
   6.  Saartje BARENDSE, geb. Rotterdam 05-05-1901.
Tr. ald. 06-07-1921 Dirk GLASTRA, magazijnbediende, geb. Rotterdam 24-09-1896, zn. van Sijbe GLASTRA, bootwerker, en Clasina SWART.
   7.  Bernardus BARENDSE (zie VII.272).
   8.  Emanuel Isaac BARENDSE (zie VII.274).
   9.  Samuel BARENDSE (zie VII.276).

VII.265    Engeltje BARENDSE, geb. Rotterdam 22-01-1896, overl. Auschwitz 10-09-1943, dr. van Isaac BARENDSE (zie VI.231) en Leentje PARK.
Tr. Rotterdam 24-11-1915 Jonas NAARDEN, winkelbediende, geb. Amsterdam 09-06-1893, overl. Auschwitz 31-03-1944, zn. van Abraham NAARDEN, koopman, en Debora ROMIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje NAARDEN, geb. Rotterdam 16-10-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Abraham COHEN, geb. Rotterdam 12-11-1917, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob Levie COHEN, boekdrukker, en Rebecca NAARDEN.

VII.269    Roosje BARENDSE, geb. Rotterdam 01-05-1899, overl. ald. 03-06-1918, dr. van Isaac BARENDSE (zie VI.231) en Leentje PARK.
Tr. Rotterdam 06-02-1918 Leon de HARTOG, koopman in ongeregelede goederen, geb. Rotterdam 28-08-1894, zn. van Izaak de HARTOG, koopman in meubelen, koopman in oudheden, en Johanna van der SLUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Izaak de HARTOG, geb. Rotterdam 16-05-1918, overl. ald. 19-05-1918.

VII.272    Bernardus BARENDSE, straatfotograaf, geb. Rotterdam 16-04-1905, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Isaac BARENDSE (zie VI.231) en Leentje PARK.
Tr. Rotterdam Estella SPETTER, geb. Schiedam 21-06-1895, dr. van Josua SPETTER, winkelier, en Matje van GELDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac BARENDSE, geb. Rotterdam 16-01-1936, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VII.274    Emanuel Isaac BARENDSE, geb. Rotterdam 26-12-1906, overl. Lippstadt Duitsland 04-04-1945, zn. van Isaac BARENDSE (zie VI.231) en Leentje PARK.
Tr. Johanna HEIJNIS, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje BARENDSE.
   2.  Maria Gerarda BARENDSE.

VII.276    Samuel BARENDSE, geb. Rotterdam 22-01-1910, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van Isaac BARENDSE (zie VI.231) en Leentje PARK.
Tr. Rebekka SCHOLTE, geb. Amsterdam 24-10-1910, overl. Sobibor 16-07-1943.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena BARENDSE, geb. Amsterdam 19-01-1942, overl. Sobibor 16-07-1943.

VI.233    Salomon BARENDSE, koopman in lompen, geb. Middelburg 16-08-1872, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Bernardus BARENDSE, koopman in brillen, en Engeltje KOEKOEK (zie V.84).
Tr. Rotterdam 19-07-1899 Betje PARK, geb. Amsterdam 29-04-1875, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Isaak PARK, sjouwer, diamantwerker, koopman in ongeregelde goederen, en Maria WERKENDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Salomon BARENDSE, geb. Rotterdam 27-04-1900, overl. Auschwitz 31-01-1943.
Tr. Ester GANS, winkeljuffrouw, geb. Amsterdam 26-11-1906, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Isaäk GANS, diamantslijper, diamantbewerker, manufacturier, en Marianna de WIND.
   2.  Isaac Salomon BARENDSE, geb. Rotterdam 09-03-1902, overl. ald. 20-01-1912.
   3.  Engeltje BARENDSE (zie VII.282).
   4.  Maria (Mientje) BARENDSE (zie VII.284).
   5.  Isaac Salomon BARENDSE (zie VII.285).

VII.282    Engeltje BARENDSE, geb. Rotterdam 23-05-1904, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Salomon BARENDSE (zie VI.233) en Betje PARK.
Tr. Rotterdam 22-01-1930 Jacob HARSCHEL, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 08-12-1900, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Samuel HARSCHEL, winkelbediende bij S. Hartog, slager, en Klara BEHR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klara HARSCHEL, geb. 's-Gravenhage 10-06-1930, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Salomon HARSCHEL, geb. 's-Gravenhage 16-01-1938, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   3.  Betje Alida HARSCHEL, geb. 's-Gravenhage 16-01-1938, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VII.284    Maria (Mientje) BARENDSE, geb. Rotterdam 02-09-1909, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Salomon BARENDSE (zie VI.233) en Betje PARK.
Tr. 's-Gravenhage 06-04-1938 Hijman Nathan (Nico) PRINS, colporteur Stad & Land, geb. Amsterdam 01-11-1911, overl. Auschwitz 21-01-1943, zn. van Abraham PRINS, venter, en Grietje LEVITUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon PRINS, geb. 's-Gravenhage 24-05-1934, overl. Auschwitz 21-01-1943.
   2.  Grietje PRINS, geb. 's-Gravenhage 28-01-1939, overl. Auschwitz 21-01-1943.

VII.285    Isaac Salomon BARENDSE, geb. Rotterdam 27-03-1912, overl. Auschwitz 21-01-1943, zn. van Salomon BARENDSE (zie VI.233) en Betje PARK.
Tr. 's-Gravenhage 23-02-1938 Duifje SPEIJER, verpleegster, geb. Amsterdam 14-08-1909, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Simon SPEIJER, sigarensorteerder, sigarenwinkelier, en Mietje PLOTSKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje BARENDSE, geb. 's-Gravenhage 25-01-1939, overl. Auschwitz 21-01-1943.

VI.236    Esje BARENDSE, geb. Middelburg 25-07-1875, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Bernardus BARENDSE, koopman in brillen, en Engeltje KOEKOEK (zie V.84).
Tr. Rotterdam 02-01-1895 Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, geb. Rotterdam 07-09-1873, overl. 's-Gravenhage 17-02-1936, zn. van Jacob Isaac BARENDSE, koopman in kantoorbehoeften, en Rosette DAVID.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Izaac BARENDSE (zie VII.287).
   2.  Engeltje BARENDSE (zie VII.290).
   3.  Bernardus BARENDSE, geb. Rotterdam 17-11-1899, overl. ald. 01-10-1901.
   4.  Hartog BARENDSE (zie VII.292).
   5.  Bernardus BARENDSE (zie VII.294).
   6.  Rosette BARENDSE (zie VII.297).
   7.  Elisabeth BARENDSE, geb. Rotterdam 10-05-1907, overl. Auschwitz 24-09-1942.
   8.  Theresa BARENDSE (zie VII.300).
   9.  Salomon BARENDSE, banketbakker, geb. Rotterdam 16-02-1911, overl. Auschwitz 09-12-1942.
Tr. 's-Gravenhage 27-12-1939 Rosetta van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 25-07-1912, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Marcus van CREVELD, vleeschhouwer, en Francina van CREVELD.
   10.  Willem BARENDSE (zie VII.303).
   11.  Naatje Anna BARENDSE (zie VII.306).
   12.  Nathan Nico BARENDSE, bontwerker, geb. Rotterdam 09-07-1916, overl. Auschwitz 31-10-1942.
   13.  Abraham BARENDSE, geb. Rotterdam 12-08-1917, overl. Kdo Graditz 31-12-1943.
Tr. Rebecca PRINS, geb. 's-Gravenhage 29-03-1920, overl. Auschwitz 07-09-1942, dr. van Samuel PRINS, koffiehuisbediende, koffiehuishouder, en Sara HAKKER.
   14.  Dina BARENDSE, geb. Rotterdam 01-01-1919, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.287    Jacob Izaac BARENDSE, antiquair, geb. Rotterdam 19-06-1895, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, en Esje BARENDSE (zie VI.236).
Tr. Antonetta PINXTEREN, geb. Rotterdam 28-03-1903, dr. van Johannes Adrianus Marie PINXTEREN en Antonetta Cornelia Martina van den BOGAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonetta Maria BARENDSE, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Johanna Adriana Maria BARENDSE, geb. Rotterdam.
   3.  Isaac Jacob Andreas BARENDSE, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Jacob Izaac BARENDSE, geb. 's-Gravenhage.

VII.290    Engeltje BARENDSE, geb. Rotterdam 01-09-1897, overl. 's-Gravenhage 26-02-1980, dr. van Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, en Esje BARENDSE (zie VI.236).
Tr. Leendert VOOGT, koopman in ongeregelde goederen, geb. Rotterdam 18-06-1905, overl. Zwolle, zn. van Willem VOOGT, timmerman, en Margaretha Elisabeth HERREBOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem VOOGT (zie VIII.120).
   2.  Stella VOOGT (zie VIII.123).

VIII.120    Willem VOOGT, geb. Rotterdam, zn. van Leendert VOOGT, koopman in ongeregelde goederen, en Engeltje BARENDSE (zie VII.290).
Tr. Johanna Maria WEIJERMANS, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juliette VOOGT, geb. Rotterdam.

VIII.123    Stella VOOGT, geb. 's-Gravenhage, dr. van Leendert VOOGT, koopman in ongeregelde goederen, en Engeltje BARENDSE (zie VII.290).
Tr. Hans LENS, geb. 's-Gravenhage, overl. ald., begr. ald.
Uit dit huwelijk:
   1.  Deborah Esther LENS, geb. 's-Gravenhage.

VII.292    Hartog BARENDSE, antiquair, geb. Rotterdam 28-08-1901, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, en Esje BARENDSE (zie VI.236).
Tr. 's-Gravenhage 29-10-1924 Maria HAAGMAN, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 07-04-1899, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Hijman Manasse HAAGMAN, vleeschhouwer, veehandelaar, en Elisabeth BOBBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac Jacob BARENDSE, geb. 's-Gravenhage 01-12-1925, overl. Auschwitz 15-11-1942.
   2.  Hijman Manasse BARENDSE, geb. 's-Gravenhage 26-10-1931, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   3.  Estella BARENDSE, geb. 's-Gravenhage 13-06-1934, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VII.294    Bernardus BARENDSE, antiquair, geb. Rotterdam 12-09-1902, overl. 's-Gravenhage, zn. van Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, en Esje BARENDSE (zie VI.236).
Tr. Rotterdam Emily ROBERT, geb. Göppingen Duitsland 18-01-1907, overl. 's-Gravenhage, dr. van Joseph ROBERT en Maria KEPPLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne Johanna BARENDSE (zie VIII.128).
   2.  Isaac Jacob BARENDSE (zie VIII.129).
   3.  Esther Stella BARENDSE (zie VIII.132).

VIII.128    Marianne Johanna BARENDSE, geb. Rotterdam, overl. 's-Gravenhage, dr. van Bernardus BARENDSE (zie VII.294) en Emily ROBERT.
Tr. 's-Gravenhage Johannes Wilhelmus VERKIJK, geb. 's-Gravenhage 08-11-1918, overl. ald., zn. van Wilhelmus Alexander VERKIJK, groentehandelaar, en Helena Maria van VELZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  David VERKIJK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Onno VERKIJK, geb. 's-Gravenhage.

VIII.129    Isaac Jacob BARENDSE, geb. Rotterdam, zn. van Bernardus BARENDSE (zie VII.294) en Emily ROBERT.
Tr. Amsterdam Esther Ruth BOAS, geb. Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Sera BARENDSE (zie IX.23).
   2.  Salomon Meyr BARENDSE (zie IX.24).

IX.23    Judith Sera BARENDSE, geb. Amsterdam, dr. van Isaac Jacob BARENDSE (zie VIII.129) en Esther Ruth BOAS.
Tr. Stephan CHANG, geb. Boston USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ethan Jacob Wong CHANG, geb. New York USA.

IX.24    Salomon Meyr BARENDSE, geb. Amsterdam, zn. van Isaac Jacob BARENDSE (zie VIII.129) en Esther Ruth BOAS.
Tr. Daiël STRANDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin Beer BARENDSE, geb. Amsterdam.

VIII.132    Esther Stella BARENDSE, geb. 's-Gravenhage, dr. van Bernardus BARENDSE (zie VII.294) en Emily ROBERT.
Tr. Eugene RAY, geb. Engeland, overl. ald.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Eugene RAY.
Tr. Karin BOSKERK.
   2.  Danielle RAY.

VII.297    Rosette BARENDSE, geb. Rotterdam 01-09-1905, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, en Esje BARENDSE (zie VI.236).
Tr. Rotterdam 06-03-1929 Mozes van der STAM, expeditieknecht, geb. Rotterdam 26-05-1903, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Joseph van der STAM, koopman in ongeregelde goederen, en Maria MELHADO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph van der STAM, geb. Rotterdam 22-09-1929, overl. Auschwitz 01-02-1943.
   2.  Isaac Jacob van der STAM, geb. Rotterdam 07-03-1932, overl. Auschwitz 01-02-1943.

VII.300    Theresa BARENDSE, verkoopster, geb. Rotterdam 20-03-1909, overl. Sobibor 09-04-1943, dr. van Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, en Esje BARENDSE (zie VI.236).
Tr. Nico BUITENKANT, geb. Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mia BARENDSE, geb. Amsterdam 22-08-1942, overl. Auschwitz 09-04-1943.

VII.303    Willem BARENDSE, koopman in oudheden, geb. Rotterdam 19-03-1913, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, en Esje BARENDSE (zie VI.236).
Tr. 's-Gravenhage 03-06-1936 Heintje van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 10-04-1910, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Samuel van CREVELD, vleeschhouwer, en Grietje FRESCO, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esje Stella BARENDSE (zie VIII.137).
   2.  Grietje (Greetje) BARENDSE (zie VIII.139).
   3.  Isaac Henry BARENDSE, geb. 's-Gravenhage 31-08-1939, overl. Sobibor 23-07-1943.

VIII.137    Esje Stella BARENDSE, geb. Rotterdam, dr. van Willem BARENDSE (zie VII.303) en Heintje van CREVELD.
Tr. Elkan LENS, geb. 's-Gravenhage, zn. van Abraham LENS, photograaf, en Maartje HOLLAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Raphael LENS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Elisjewah LENS, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Ziporah LENS, geb. 's-Gravenhage.

VIII.139    Grietje (Greetje) BARENDSE, geb. Rotterdam, dr. van Willem BARENDSE (zie VII.303) en Heintje van CREVELD.
Tr. Lambert NIESTEN, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reoeweit David NIESTEN.
   2.  Shakuntala Naomi Dapne NIESTEN.

VII.306    Naatje Anna BARENDSE, geb. Rotterdam 25-03-1914, overl. Auschwitz 05-08-1942, dr. van Izaac Jacob BARENDSE, koopman galanterieën, antiquair, en Esje BARENDSE (zie VI.236).
Tr. Rotterdam 25-08-1937 Abraham van TROMMEL, geb. Rotterdam 22-05-1914, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van David van TROMMEL, koopman in ongeregelde goederen, winkelbediende, manufacturier, en Heintje KNAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heintje van TROMMEL, geb. Rotterdam 11-09-1938, overl. Auschwitz 05-08-1942.

VI.238    Racheltje (Roos) BARENDSE, geb. Middelburg 08-06-1878, overl. Auschwitz 05-10-1942, dr. van Bernardus BARENDSE, koopman in brillen, en Engeltje KOEKOEK (zie V.84).
Tr. Rotterdam 01-11-1899 Hartog KALKOENE, koopman in lompen, geb. Rotterdam 21-09-1876, overl. ald. 30-10-1903, zn. van Abraham KALKOENE, koopman in groenten, koopman in lompen, en Elisabeth van LOON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth KALKOENE, geb. Rotterdam 27-11-1900, overl. ald. 19-02-1902.
   2.  Bernardus (Bernard) KALKOENE (zie VII.312).

VII.312    Bernardus (Bernard) KALKOENE, koopman in meubelen, geb. Rotterdam 05-12-1902, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Hartog KALKOENE, koopman in lompen, en Racheltje (Roos) BARENDSE (zie VI.238).
Tr. 's-Gravenhage 11-01-1922 Anna (Annetje) HUISMAN (zie VI.352).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog (Harry) KALKOENE (zie VIII.142).
   2.  Willem (Wim) KALKOENE, geb. 's-Gravenhage 14-09-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VIII.142    Hartog (Harry) KALKOENE, geb. 's-Gravenhage, zn. van Bernardus (Bernard) KALKOENE (zie VII.312) en Anna (Annetje) HUISMAN (zie VI.352).
Tr. Amsterdam Hendrina (Henny) SWAAB, confectienaaister, geb. Amsterdam, dr. van Ruben Salomon SWAAB, slager, magazijnmeester, en Betje van PLOEG, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernard Wim KALKOENE (zie IX.34).
   2.  Elisabeth Anna (Lies) KALKOENE (zie IX.37).

IX.34    Bernard Wim KALKOENE, geb. Amsterdam, zn. van Hartog (Harry) KALKOENE (zie VIII.142) en Hendrina (Henny) SWAAB, confectienaaister.
Tr. Irith BLOCH, geb. Tel Aviv Israël.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simone KALKOENE, geb. Amsterdam.
   2.  Deborah KALKOENE, geb. Zaandam.

IX.37    Elisabeth Anna (Lies) KALKOENE, geb. Amsterdam, dr. van Hartog (Harry) KALKOENE (zie VIII.142) en Hendrina (Henny) SWAAB, confectienaaister.
Tr. Bernard David (Berry) NETER, geb. Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emiel Gideon NETER (zie X.11).
   2.  Judith Esther NETER, geb. Amsterdam.

X.11    Emiel Gideon NETER, geb. Amsterdam, zn. van Bernard David (Berry) NETER en Elisabeth Anna (Lies) KALKOENE (zie IX.37).
Tr. Tamar GANS, geb. Laren, dr. van Eddy GANS en Eva LEEFSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rafael Emanuel NETER, geb. Amsterdam.

VI.240    Betje BARENDSE, geb. Middelburg 29-11-1880, overl. Auschwitz* 08-10-1942, dr. van Bernardus BARENDSE, koopman in brillen, en Engeltje KOEKOEK (zie V.84).
Tr. Rotterdam 27-09-1905 Salomon KALKOENE, koopman in groenten, geb. Rotterdam 31-08-1878, overl. Auschwitz 00-10-1942, zn. van Abraham KALKOENE, koopman in groenten, koopman in lompen, en Elisabeth van LOON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus KALKOENE (zie VII.313).
   2.  Elizabeth (Beppie) KALKOENE (zie VII.316).

VII.313    Bernardus KALKOENE, geb. Rotterdam 25-04-1907, overl. Auschwitz sept 1942, zn. van Salomon KALKOENE, koopman in groenten, en Betje BARENDSE (zie VI.240).
Tr. Rotterdam 17-09-1930 Elisabeth FRANSMAN, geb. Rotterdam 06-10-1906, overl. Auschwitz 06-08-1942, dr. van Jacob FRANSMAN, groentenkoopman, en Judith de WINTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje KALKOENE, geb. Rotterdam 30-07-1932, overl. Auschwitz 06-08-1942.
   2.  Judith KALKOENE, geb. Rotterdam 24-09-1936, overl. Auschwitz 06-08-1942.

VII.316    Elizabeth (Beppie) KALKOENE, geb. Rotterdam 25-04-1907, overl. Londen Engeland, dr. van Salomon KALKOENE, koopman in groenten, en Betje BARENDSE (zie VI.240).
Tr. Francis NATZLER, geb. Woolwich Engeland 03-01-1903, overl. Londen Engeland 27-02-1968, zn. van Samuel NATZLER en Sara BARENDSE, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel (Sammy) NATZLER, geb. Londen Engeland.
Tr. Rose, geb. Londen Engeland.

VI.242    Naatje (Naat) BARENDSE, geb. 's-Gravenhage 01-07-1884, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Bernardus BARENDSE, koopman in brillen, en Engeltje KOEKOEK (zie V.84).
Tr. Rotterdam 12-02-1913 Marcus (Mark) RUBENS, kermisreiziger, geb. Antwerpen België 12-03-1888, overl. Auschwitz 12-10-1942, zn. van Karel RUBENS, bediende, koopman in tafelzeilen, en Roosje HARTVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus RUBENS (zie VII.317).
   2.  Roosje RUBENS (zie VII.320).
   3.  Karel (Charles) RUBENS, perser, geb. Rotterdam 02-04-1917, overl. Buchenwald Stadkreis Weimar 27-04-1941.
   4.  Engeltje RUBENS, geb. Rotterdam 21-10-1919, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   5.  Elisabeth (Beppie) RUBENS, geb. Rotterdam 29-08-1921, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   6.  Esther RUBENS, geb. Rotterdam 21-12-1922, overl. Auschwitz* 03-12-1942.
Tr. Amsterdam Isaac BAKKER, regenjassenplakker, geb. Amsterdam 06-02-1920, overl. Gräditz 31-12-1943, zn. van Lion BAKKER, koperslager, los werkman, banketbakker, en Louise KLEEREKOPER.
   7.  Samuel (Saampie) RUBENS, geb. Rotterdam 31-03-1927, overl. Auschwitz 31-01-1943.

VII.317    Bernardus RUBENS, filiaalhouder, geb. Rotterdam 19-12-1913, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Marcus (Mark) RUBENS, kermisreiziger, en Naatje (Naat) BARENDSE (zie VI.242).
Tr. Rotterdam 15-12-1937 Sientje FRANSMAN, geb. Rotterdam 09-06-1915, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Jacob FRANSMAN, groentenkoopman, en Judith de WINTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Marcus RUBENS, geb. Rotterdam 18-10-1941, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.320    Roosje RUBENS, geb. Rotterdam 11-05-1915, overl. Auschwitz 29-07-1942, dr. van Marcus (Mark) RUBENS, kermisreiziger, en Naatje (Naat) BARENDSE (zie VI.242).
Tr. 's-Gravenhage 17-11-1937 Meijer Salomon STAD, geb. Rotterdam 10-05-1914, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van David STAD, koopman in ongeregelde goederen, en Jetje van der STAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje STAD, geb. Rotterdam 15-10-1939, overl. Auschwitz 29-07-1942.

VI.243    Nathan BARENDSE, photograaf, geb. 's-Gravenhage 04-01-1889, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Bernardus BARENDSE, koopman in brillen, en Engeltje KOEKOEK (zie V.84).
Tr. Rotterdam 26-05-1915 Esther MOSCOVITER, geb. Rotterdam 08-10-1894, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Leendert MOSCOVITER, schuitenvoerder, koopman in ongeregelde goederen, en Rachel BRANDON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus BARENDSE, geb. Rotterdam 31-08-1915, overl. 's-Gravenhage, begr. Rijswijk Beth Hachaim.
   2.  Leendert BARENDSE, geb. Rotterdam 26-02-1917, overl. Midden-Europa 31-03-1944.
   3.  Engeltje BARENDSE, geb. Rotterdam 12-07-1919, overl. Auschwitz 19-10-1942.
   4.  Joseph (Jopie) BARENDSE, geb. Rotterdam 09-03-1924, overl. Midden-Europa 31-03-1944.

V.86    Mietje KOEKOEK, winkelierster in ijzerwaren, geb. 's-Gravenhage 09-04-1855, overl. Amsterdam 01-05-1937, dr. van Salomon KOEKOEK (zie IV.23) en Rachel HUISMAN, negociante, leurster, koopvrouw in 1877 te Goes.
Tr. 's-Gravenhage 20-05-1874 Daniël Aäron FRESCO, smid, koopman in ijzerwaren te Scheveningen, geb. 's-Gravenhage 02-09-1850, overl. Scheveningen 05-02-1900, begr. ald. 07-02-1900, zn. van Jonas Aäron FRESCO, koopman, uitdrager, en Kaatje COSMAN, koopvrouw, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje FRESCO (zie VI.246).
   2.  Elias (Jacques) FRESCO (zie VI.247).
   3.  Esther FRESCO (zie VI.250).
   4.  Jonas FRESCO (zie VI.251).
   5.  Rachel FRESCO, geb. Scheveningen 01-04-1882, overl. 's-Gravenhage 08-11-1896.
   6.  Rebecca FRESCO (zie VI.255).
   7.  Evaline FRESCO, verkoopster in een sigarenwinkel, geb. Scheveningen 27-09-1885, overl. Sobibor 30-04-1943.
Tr. 's-Gravenhage 22-03-1933 Isaac MOSCOVITER, kruidenier, portier, geb. Amsterdam 14-04-1876, overl. Auschwitz 26-01-1943, zn. van Jacob Salomon MOSCOVITER, diamantslijper, en Heintje Gompes VEFFER.
   8.  Dora FRESCO, geb. Scheveningen 12-09-1887, overl. Sobibor 30-04-1943.
   9.  Salomon Aäron FRESCO, geb. Scheveningen 09-11-1888, overl. 's-Gravenhage 19-01-1890.
   10.  Samuel FRESCO, geb. Scheveningen 13-02-1891, overl. 's-Gravenhage 28-02-1891.

VI.246    Kaatje FRESCO, pensionhoudster, winkelierster in damesmode, geb. Scheveningen 12-07-1875, overl. 's-Gravenhage 05-11-1940, begr. Wassenaar 07-11-1940, dr. van Daniël Aäron FRESCO, smid, koopman in ijzerwaren te Scheveningen, en Mietje KOEKOEK (zie V.86).
Tr. 's-Gravenhage 20-12-1899 Jacob DREESE, diamantslijper, geb. Amsterdam 11-08-1875, overl. 's-Gravenhage 27-10-1936, begr. Wassenaar 29-10-1936, zn. van Abraham Lucas DREESE, diamantversteller, en Schoontje COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeannette DREESE, geb. Amsterdam 22-10-1900, overl. Auschwitz* 27-08-1943.
   2.  Marie DREESE, geb. 's-Gravenhage.

VI.247    Elias (Jacques) FRESCO, koopman in ijzerwaren, geb. 's-Gravenhage 15-09-1876, overl. Auschwitz 22-10-1942, zn. van Daniël Aäron FRESCO, smid, koopman in ijzerwaren te Scheveningen, en Mietje KOEKOEK (zie V.86).
Tr. 's-Gravenhage 08-08-1900 Betje (Elisabeth) ALTER, geb. 's-Gravenhage 23-06-1876, overl. Rotterdam 06-07-1941, begr. Rotterdam Toepad, dr. van Meijer ALTER, koopman, veedrijver, en Naatje FRESCO, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri Jacques ALTER (Aäron Fresco) (zie VII.333).
   2.  Meijer FRESCO, geb. Rouan Frankrijk 16-08-1899.
   3.  Jhon FRESCO (zie VII.336).

VII.333    Henri Jacques ALTER (Aäron Fresco), kellner, koopman, radiotechnicus, geb. Tresserve (Aix les Bains) Frankrijk 16-07-1898, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Elias (Jacques) FRESCO (zie VI.247) en Betje (Elisabeth) ALTER.
Tr. Amsterdam 23-04-1924 Heintje DINGSDAG, verkoopster, geb. Haarlem 05-03-1899, overl. Auschwitz 13-11-1942, dr. van Mozes DINGSDAG, koopman, en Hanna WALLACH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elie ALTER, geb. Amsterdam 05-01-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Hanna ALTER, geb. Rotterdam 18-10-1928, overl. Auschwitz 13-11-1942.

VII.336    Jhon FRESCO, koopman in antiquiteiten, radiohandelaar, geb. Reims Frankrijk 14-11-1911, overl. Rotterdam 22-09-1977, zn. van Elias (Jacques) FRESCO (zie VI.247) en Betje (Elisabeth) ALTER.
Tr. Kessel-Loo België Anna Maria Elisabeth DUIJKERS, geb. Houthem Lb, dr. van Wilhelmus Gerlachus DUIJKERS, mijnwerker, hulpopzichter, en Maria Hubertina CLAESSENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maryse Hubertine Elisabeth FRESCO, geb. Kessel-Loo België.
Tr. Rotterdam W.M.J.M. PULS.
   2.  Brigitta Maryse Elisabeth FRESCO, geb. Rotterdam.
Tr. ald. Pieter J. de NIJS.
   3.  Elisabeth Maryse Brigitta FRESCO, geb. Rotterdam.
Tr. ald. B.F. den AANTREKKER.
   4.  John Raymond Wilhelmus FRESCO, geb. Rotterdam, overl. ald. 18-11-1945, begr. Crooswijk.
   5.  Johanna Veronika Maryse FRESCO, geb. Rotterdam.
Tr. ald. H. PRINSEN.
   6.  Theresia Angele Elisabeth FRESCO, geb. Rotterdam.
Tr. ald. R.G. STUIFZAND.

VI.250    Esther FRESCO, geb. Scheveningen 25-07-1878, overl. Ede 11-11-1944, dr. van Daniël Aäron FRESCO, smid, koopman in ijzerwaren te Scheveningen, en Mietje KOEKOEK (zie V.86).
Tr. 's-Gravenhage 28-01-1903 Lion ARONSON, diamantbewerker, reiziger, geb. Amersfoort 29-10-1874, overl. Auschwitz 10-09-1942, zn. van Mozes Salomon ARONSON en Adriana PREGER (PRAEGER).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits ARONSON, verkoper, uitgever, geb. Amsterdam.
Tr. Haarlem Adriana Maria STIGTER, geb. Amsterdam, dr. van Maarten STIGTER, karrijder, en Wijtske Sjoukes van der WAL.
   2.  Daniel Aron ARONSON, kantoorbediende, geb. Amsterdam 02-08-1907, overl. Midden-Europa 30-09-1944.

VI.251    Jonas FRESCO, musicus, geb. Scheveningen 15-06-1880, overl. Westerbork 23-03-1943, zn. van Daniël Aäron FRESCO, smid, koopman in ijzerwaren te Scheveningen, en Mietje KOEKOEK (zie V.86).
Tr. Hamburg Duitsland 20-11-1910 Erna Cäcilie Ernestine GRAETZER, geb. Hamburg Duitsland 27-06-1887, overl. Auschwitz* 27-08-1943.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mary FRESCO, geb. Hamburg Duitsland 28-08-1911, overl. Auschwitz 07-09-1942.
   2.  Albert Aäron FRESCO, geb. 's-Gravenhage 10-11-1915, overl. Sobibor 07-05-1943.
   3.  Aäron Heinz FRESCO, geb. 's-Gravenhage 28-07-1926, overl. Auschwitz 28-04-1944.

VI.255    Rebecca FRESCO, geb. Scheveningen 28-05-1884, overl. 's-Gravenhage 29-06-1964, dr. van Daniël Aäron FRESCO, smid, koopman in ijzerwaren te Scheveningen, en Mietje KOEKOEK (zie V.86).
Tr. 's-Gravenhage 18-12-1914 Johannes Hendricus Reinier van der PUTTEN, manufacturier, koopman in textiel, geb. 's-Gravenhage 25-01-1885, overl. ald. 01-07-1970, zn. van Antonius Hermanus Bernardus van der PUTTEN, manufacturier, winkelier in modeartikelen, en Petronella Alida LEGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Petronella van der PUTTEN, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Anton van der PUTTEN, hotel kok, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Arie van der PUTTEN, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Betty van der PUTTEN, geb. 's-Gravenhage.
   5.  Jan van der PUTTEN, geb. 's-Gravenhage.

V.88    Ester KOEKOEK, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 31-12-1858, overl. Middelburg 16-08-1937, dr. van Salomon KOEKOEK (zie IV.23) en Rachel HUISMAN, negociante, leurster, koopvrouw in 1877 te Goes.
Tr. Goes 23-08-1877 Aäron (Arij) FRANK, negociant, geb. Zierikzee 05-09-1855, overl. Vlissingen 08-07-1927, zn. van David Daniël FRANK, koopman, en Jeannette FRENK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeannette FRANK, geb. circa 1878, overl. Antwerpen België 16-04-1879.
   2.  Engeltje FRANK (zie VI.263).
   3.  David FRANK (zie VI.264).
   4.  Salomon FRANK (zie VI.266).
   5.  Daniël FRANK, koopman, lompensorteerder, geb. Goes 06-10-1886.
Tr. 's-Gravenhage 20-03-1918 Mietje ROFESSA, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 22-02-1886, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Isaac ROFFESA (ROFESSA), koopman in aardewerk, en Esther SANDERS.
   6.  Naatje (Natje) FRANK (zie VI.271).
   7.  Jeannette FRANK (zie VI.273).
   8.  Mietje FRANK, geb. 's-Gravenhage 25-04-1894, overl. Auschwitz* 07-09-1942.
   9.  Grietje FRANK (zie VI.276).
   10.  Elisabeth FRANK (zie VI.278).
   11.  Eliaser FRANK, geb. Middelburg 10-05-1901, overl. ald. 18-02-1902.
   12.  Rebekka FRANK, geb. Middelburg 06-02-1903, overl. ald. 13-03-1903.

VI.263    Engeltje FRANK, koopvrouw, geb. Bergen op Zoom 16-02-1880, overl. Auschwitz* 22-10-1943, dr. van Aäron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK (zie V.88).
Tr. Middelburg 21-12-1900 Victor CRACAU, koopman, geb. Vlissingen 26-03-1872, overl. ald. 10-07-1919, zn. van Jacob CRACAU, koopman, en Elisabeth (Betje) LELIJVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje Josephina CRACAU, werkster, geb. Vlissingen 11-03-1901, overl. ald., gecr. Middelburg.
Tr. Vlissingen Pieter Johannes CRUCQ, ijzerwerker, scheepmaker, sloper, geb. Vlissingen 30-06-1904, overl. Terneuzen 21-06-1952, zn. van Jacobus CRUCQ, smid, scheepmaker, los werkman, en Willemina van GILST.
   2.  Ester CRACAU, geb. Vlissingen 13-02-1902, overl. ald. 18-02-1902.
   3.  Aron (Arij) CRACAU (zie VII.352).
   4.  Rika CRACAU, geb. Vlissingen 22-12-1903, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 09-07-1930 Sadok DELAFUENTE, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 22-10-1901, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Benjamin DELAFUENTE, koopman in groenten, en Jaantje WILKENS, winkelierster.
   5.  Jacob CRACAU, geb. Vlissingen 14-01-1906, overl. ald. 01-09-1906.
   6.  David CRACAU (zie VII.357).
   7.  Ester CRACAU (zie VII.360).
   8.  Jacob CRACAU, koopman, geb. Vlissingen 21-09-1909, overl. Auschwitz 19-08-1942.
   9.  Salomon CRACAU (zie VII.362).
   10.  Joseph CRACAU (zie VII.364).
   11.  Daniël CRACAU, geb. Vlissingen 21-11-1917, overl. Auschwitz* 31-03-1944.

VII.352    Aron (Arij) CRACAU, koopman, geb. Vlissingen 10-01-1903, overl. ald. 09-11-1945, begr. Middelburg 11-11-1945, zn. van Victor CRACAU, koopman, en Engeltje FRANK (zie VI.263).
Tr. Amsterdam 24-07-1942 Martha KESNER, naaister, geb. Amsterdam 01-03-1922, overl. Auschwitz* 11-02-1944, dr. van Lion KESNER, spiegelmaker, lijstenmaker, en Roosje MATTEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engellina CRACAU, geb. Westerbork 23-10-1943, overl. Auschwitz 11-02-1944.

VII.357    David CRACAU, lompensorteerder, pakhuisknecht, metaalsorteerder, geb. Vlissingen 29-12-1906, overl. Kdo Graditz 31-12-1943, zn. van Victor CRACAU, koopman, en Engeltje FRANK (zie VI.263).
Tr. Vlissingen 14-06-1935 Sophia EPHRAïM, geb. Amsterdam 27-05-1911, overl. Auschwitz* 12-12-1943, dr. van Abraham EPHRAïM, parapluiemaker, en Milka DA SILVA ROSA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Milka CRACAU, geb. Vlissingen 02-03-1936, overl. Roxem België 01-06-1940.
   2.  Victor CRACAU, geb. Vlissingen 28-08-1937, overl. Amsterdam 10-10-1942.

VII.360    Ester CRACAU, dienstbode, winkelierster, geb. Vlissingen 09-02-1908, overl. Auschwitz 07-09-1942, dr. van Victor CRACAU, koopman, en Engeltje FRANK (zie VI.263).
Tr. Vlissingen 14-12-1933 Abraham WALG, koopman, geb. Bergen op Zoom 16-08-1905, overl. Kdo Ludwigsdorf 19-02-1944, zn. van Marcus Joseph WALG, koopman, en Debora POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Victor WALG, geb. Goes 16-10-1934, overl. Auschwitz 07-09-1942.
   2.  Marcus WALG, geb. Goes 11-10-1935, overl. Auschwitz 07-09-1942.
   3.  Aaron WALG, geb. Vlissingen 03-01-1937, overl. Auschwitz 07-09-1942.
   4.  Jacques WALG, geb. Terneuzen 24-10-1939, overl. Auschwitz 07-09-1942.

VII.362    Salomon CRACAU, manufacturier, koopman, metaalhandelaar, geb. Vlissingen 02-12-1911, overl. Koudekerke gem. Valkenisse, zn. van Victor CRACAU, koopman, en Engeltje FRANK (zie VI.263).
Tr. Middelburg Elisabeth Johanna van der BURGT, geb. Middelburg 03-03-1914, overl. Vlissingen, gecr. Middelburg, dr. van Petrus Johannes van der BURGT, werkman, schilder, schippersknecht, en Elisabeth Johanna GUTTELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniël (Daan) CRACAU (zie VIII.171).
   2.  Engeltje (Ellen) CRACAU (zie VIII.174).
   3.  Jacques CRACAU, geb. Amsterdam.
   4.  Rika Betsie (Ria) CRACAU, geb. Vlissingen.
Tr. Joop HEUVINK.

VIII.171    Daniël (Daan) CRACAU, geb. Vlissingen, zn. van Salomon CRACAU (zie VII.362) en Elisabeth Johanna van der BURGT.
Tr. Vlissingen Elisabeth Catharina BREEL, kleuterleidster, geb. Heerlen, overl. Vlissingen, gecr. Middelburg, dr. van Frans BREEL en Jannetje Catharina BOTTING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Frans (Sal) CRACAU (zie IX.38).
   2.  David Frank CRACAU, geb. Rotterdam, overl. ald. 14-09-1968, begr. Sint Laurens.

IX.38    Salomon Frans (Sal) CRACAU, geb. Rotterdam, zn. van Daniël (Daan) CRACAU (zie VIII.171) en Elisabeth Catharina BREEL, kleuterleidster.
Tr. Vlissingen Katharina Maria (Karia) van der SLUIJS, geb. Vlissingen, dr. van Arnold Kees van der SLUIJS en Maria SLABBER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yardo CRACAU, geb. Vlissingen.

VIII.174    Engeltje (Ellen) CRACAU, geb. Terneuzen, dr. van Salomon CRACAU (zie VII.362) en Elisabeth Johanna van der BURGT.
Tr. Amsterdam Adrianus Arnoldus (Adriaan) BERTRAM, geb. Amsterdam, overl. Vlissingen begr. Middelburg, zn. van Johannes BERTRAM, broodbakker, en Jacoba Sophia SLUIJTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Arnoldus Adrianus BERTRAM, geb. Vlissingen.

VII.364    Joseph CRACAU, smidsleerling, smid, koopman, geb. Vlissingen 18-06-1916, overl. Terneuzen, begr. Goes, zn. van Victor CRACAU, koopman, en Engeltje FRANK (zie VI.263).
Tr. Judith LOOTENS, geb. Axel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther CRACAU.
Tr. Joop van de VELDE, overl. Zaamslag, gecr. Terneuzen, zn. van F.P. van de VELDE en E. SIMONS.
   2.  Arie CRACAU.
Tr. Fryda BLEIJENBERG.
   3.  Eddy CRACAU.
Tr. Liesbeth MEIJS.
   4.  Engel CRACAU (zie VIII.185).
   5.  Roger CRACAU.
   6.  Jaap CRACAU (zie VIII.188).
   7.  Daan CRACAU (zie VIII.190).

VIII.185    Engel CRACAU, dr. van Joseph CRACAU (zie VII.364) en Judith LOOTENS.
Tr. José DIELEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel DIELEMAN.
   2.  Rachel DIELEMAN.

VIII.188    Jaap CRACAU, zn. van Joseph CRACAU (zie VII.364) en Judith LOOTENS.
Tr. Addy 't GILDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda CRACAU.

VIII.190    Daan CRACAU, zn. van Joseph CRACAU (zie VII.364) en Judith LOOTENS.
Tr. Sarah KESSLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yochai Joseph Jacob CRACAU, geb. Jerusalem Israël.
   2.  Nachum Menasche CRACAU, geb. Jerusalem Israël.

VI.264    David FRANK, lompensorteerder, geb. Middelburg 08-08-1882, overl. Sobibor 21-05-1943, zn. van Aäron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK (zie V.88).
Tr. 's-Gravenhage 08-02-1911 Eva TOKKIE, geb. 's-Gravenhage 08-12-1885, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Hijman TOKKIE, smid, kartonnagewerker, en Debora (Doortje) FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther FRANK, arbeidster suikerfabriek, geb. 's-Gravenhage 17-05-1912, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Amsterdam 19-05-1937 Gerrit KLIJNKRAMER, slager, geb. Amsterdam 24-06-1913, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Mozes KLIJNKRAMER, venter, en Rosetta GROOTKERK.
   2.  Hijman FRANK (zie VII.369).
   3.  Aaron FRANK, geb. Amsterdam 22-01-1915, overl. ald. 10-12-1916.
   4.  Jacob FRANK, leerling stoffeerder, geb. Amsterdam 30-12-1917, overl. Mauthausen 02-09-1941.
   5.  Debora FRANK, costuumnaaister, geb. Amsterdam 06-09-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Andries BOSBOOM, kapper, geb. Amsterdam 08-09-1917, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Eliazer BOSBOOM, koopman in fruit, brievenbesteller, en Marianne FLESSCHEDRAGER, pettenmaakster.

VII.369    Hijman FRANK, cartonnagewerker, geb. 's-Gravenhage 18-07-1913, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van David FRANK (zie VI.264) en Eva TOKKIE.
Tr. Frederica SPREEKMEESTER, geb. Amsterdam 17-03-1916, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van Ephraïm SPREEKMEESTER, venter in groenten, en Mathilda de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva FRANK, geb. Amsterdam 20-02-1941, overl. Sobibor 02-04-1943.

VI.266    Salomon FRANK, koopman in lompen, caféhouder, geb. Goes 27-11-1884, overl. Auschwitz* 01-02-1943, zn. van Aäron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK (zie V.88).
Tr. Rotterdam 10-11-1909 Christina JACOBS, geb. Rotterdam 27-05-1887, overl. Auschwitz* 01-02-1943, dr. van Jacob JACOBS, koopman in lompen, uitdrager, en Hester DROOMER, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aäron FRANK (zie VII.375).
   2.  Jacob FRANK, geb. Middelburg 11-06-1911, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  David FRANK, geb. Vlissingen.
   4.  Hester Sara FRANK, geb. Vlissingen 26-06-1915, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   5.  Engeltje FRANK, geb. Vlissingen.
Tr. Joseph SACHS, pelshandelaar, geb. 's-Gravenhage 06-03-1917, overl. Auschwitz 25-11-1943, zn. van Moritz SACHS, pelshandelaar, en Naatje VOORZANGER.
   6.  Victorine FRANK, geb. Vlissingen 22-08-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.375    Aäron FRANK, handelsreiziger, geb. Middelburg 23-02-1910, overl. Vlissingen, zn. van Salomon FRANK (zie VI.266) en Christina JACOBS.
Tr. (1) 's-Gravenhage 15-06-1938 Marianne SPIERO, geb. 's-Gravenhage 14-01-1911, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Barend SPIERO, koopman in fruit, kruideniersbediende, chauffeur, en Betje LENS.
Tr. (2) Harmina KOERS, overl. Vlissingen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Salomon Barend FRANK, geb. 's-Gravenhage 22-10-1938, overl. Sobibor 21-05-1943.

VI.271    Naatje (Natje) FRANK, geb. 's-Gravenhage 10-01-1889, overl. Auschwitz 19-02-1943, dr. van Aäron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK (zie V.88).
Tr. Middelburg 28-06-1916 Nathan BACHRACH, kleerenkoopman, geb. 's-Gravenhage 15-07-1880, overl. Auschwitz 19-02-1943, zn. van Abraham BACHRACH, uitdrager, en Jetta COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetta BACHRACH (zie VII.385).
   2.  Aron BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 04-05-1919, overl. Auschwitz 15-01-1943.
Tr. Suze DANSER, geb. 's-Gravenhage 26-09-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Eliazar DANSER, koopman in meubelen, koopman in manufacturen, en Jaantje HAKKER.
   3.  Selma BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 21-02-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Esther BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 26-07-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   5.  Abraham BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 31-08-1924, overl. Auschwitz 30-04-1943.
   6.  David BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 08-02-1927, overl. Auschwitz 19-02-1943.
   7.  Lina BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 30-07-1929, overl. Auschwitz 19-02-1943.
   8.  Engel BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 19-12-1931, overl. Auschwitz 19-02-1943.

VII.385    Jetta BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 12-07-1917, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Nathan BACHRACH, kleerenkoopman, en Naatje (Natje) FRANK (zie VI.271).
Tr. 's-Gravenhage 10-11-1937 Lodewijk BLIK, geb. 's-Gravenhage 29-01-1914, overl. Sobibor 05-03-1943, zn. van Barend BLIK, koopman in fruit, koopman in kleederen, en Leentje BOBBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend BLIK, geb. 's-Gravenhage 13-01-1938, overl. Sobibor 05-03-1943.
   2.  Nathan BLIK, geb. 's-Gravenhage 13-06-1939, overl. Sobibor 05-03-1943.
   3.  Gabriel BLIK, geb. 's-Gravenhage 18-12-1940, overl. Sobibor 05-03-1943.

VI.273    Jeannette FRANK, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 27-05-1891, overl. Auschwitz 03-09-1942, dr. van Aäron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK (zie V.88).
Tr. Middelburg 27-06-1917 Barend LENS, liniëerder, geb. 's-Gravenhage 10-05-1892, overl. ald. 01-01-1933, zn. van Elkan LENS, tagrijn, groentehandelaar, en Betje SPIERO, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje LENS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Esther LENS, geb. 's-Gravenhage 13-12-1919, overl. Auschwitz 31-07-1944.
   3.  Elkan LENS, geb. 's-Gravenhage 03-06-1921, overl. Kdo Blechhammer 07-11-1944.
   4.  Aäron LENS, geb. 's-Gravenhage 05-11-1925, overl. Midden-Europa 31-03-1944.
   5.  Henriette LENS, geb. 's-Gravenhage 06-07-1932, overl. Auschwitz 03-09-1942.

VI.276    Grietje FRANK, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 12-04-1895, overl. Auschwitz 23-08-1942, dr. van Aäron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK (zie V.88).
Tr. 's-Gravenhage 24-08-1921 Elkan LENS, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 28-05-1893, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob LENS, fruithandelaar, en Lotje SCHUIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lotje LENS, geb. 's-Gravenhage 02-07-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Esther LENS, geb. 's-Gravenhage 17-02-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Jaantje LENS, geb. 's-Gravenhage 24-05-1928, overl. Auschwitz 23-08-1942.
   4.  Jacob LENS, geb. 's-Gravenhage 26-01-1933, overl. Auschwitz 23-08-1942.

VI.278    Elisabeth FRANK, geb. Middelburg 10-01-1899, overl. ald., begr. Middelburg Walensingel, dr. van Aäron (Arij) FRANK, negociant, en Ester KOEKOEK (zie V.88).
Tr. Middelburg Hendricus COUZIJN, koopman, winkelier, geb. Bergen op Zoom 25-11-1886, overl. Middelburg 31-01-1952, zn. van Jan Joseph COUZIJN, scharenslijper, en Johanna Maria ROOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaron COUZIJN, geb. Middelburg.
   2.  Jan Joseph COUZIJN, geb. Middelburg.
Tr. Rie BRASSER.
   3.  Hendricus COUZIJN, geb. Middelburg.
Tr. Annie van HEUSDEN.
   4.  Esther COUZIJN, geb. Middelburg, overl. ald., gecr. ald.
Tr. K. CHRISTIAANSE.

IV.26    Himme Naatje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 16-09-1829, overl. ald. 11-11-1919, dr. van Abraham Halevi KOEKOEK (zie III.5) en Mietje Sprints SLOVIS, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 03-10-1849 Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, geb. 's-Gravenhage 25-01-1822, overl. ald. 03-03-1901, zn. van Emanuel David Andries (Menachem) (HUISMAN), hoedenschoonmaker, en Susanna Isaac Cohen (Sprins) (MENTZER), koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 25-08-1850, overl. ald. 09-09-1850.
   2.  Isaac HUISMAN (zie V.90).
   3.  Susanne (Sprints) HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 07-10-1853, overl. ald. 24-05-1933.
   4.  Barend (Parle) HUISMAN (zie V.93).
   5.  David HUISMAN (zie V.95).
   6.  Salomon HUISMAN (zie V.96).
   7.  Elias HUISMAN (zie V.97).
   8.  Mozes HUISMAN (zie V.99).
   9.  Jacob HUISMAN (zie V.101).
   10.  Willem HUISMAN (zie V.103).
   11.  Andries HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 29-09-1870, overl. ald. 15-11-1872.
   12.  Lotje HUISMAN, tailleuse, geb. 's-Gravenhage 26-02-1873.

V.90    Isaac HUISMAN, koopman in ijzerwaren, rijwielhandelaar, geb. 's-Gravenhage 30-11-1851, overl. ald. 10-02-1934, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
Tr. 's-Gravenhage 11-12-1878 Clara POPPERS, geb. Leiden 22-02-1858, overl. 's-Gravenhage 25-01-1923, dr. van Jeanette POPPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph HUISMAN (zie VI.281).
   2.  Herman HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 29-01-1881, overl. ald. 27-01-1882.
   3.  Abraham HUISMAN, bakker, koopman in metalen, geb. 's-Gravenhage 09-05-1882, overl. Auschwitz 01-02-1943.
   4.  Simon HUISMAN (zie VI.285).
   5.  Naatje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 09-05-1885, overl. ald. 05-10-1885.
   6.  Elisabeth HUISMAN, huishoudster, geb. 's-Gravenhage 27-06-1886, overl. Auschwitz 01-02-1943.
   7.  Emanuel HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 25-11-1887, overl. ald. 10-11-1895.
   8.  Naatje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 24-05-1889, overl. ald. 22-12-1890.
   9.  Charlotte HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 25-05-1891, overl. Auschwitz 01-02-1943.
   10.  George HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 27-04-1892, overl. ald. 10-09-1892.
   11.  Louis HUISMAN (zie VI.293).
   12.  Barend HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 16-05-1895, overl. ald. 20-06-1896.
   13.  Nanette HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 24-06-1896, overl. ald. 28-11-1896.
   14.  David HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 19-03-1898, overl. ald. 22-03-1898.

VI.281    Joseph HUISMAN, rijwielhersteller, geb. 's-Gravenhage 20-11-1879, overl. ald. 03-11-1909, zn. van Isaac HUISMAN (zie V.90) en Clara POPPERS.
Tr. 's-Gravenhage 01-08-1906 Anna TOKKIE, geb. 's-Gravenhage 18-09-1881, overl. Sobibor 16-04-1943, dr. van Abraham TOKKIE, koopman in meubelen, lakenkoopman, winkelier, en Eva SWAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 01-05-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VI.285    Simon HUISMAN, koopman, geb. 's-Gravenhage 28-06-1883, overl. ald. 12-02-1940, zn. van Isaac HUISMAN (zie V.90) en Clara POPPERS.
Tr. Groningen 11-11-1906 Vogeline SIMMEREN, geb. Groningen 24-05-1884, overl. 's-Gravenhage 04-12-1966, dr. van Ephraim Mozes SIMMEREN, koopman, en Betje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara HUISMAN, secretaresse, geb. 's-Gravenhage.
Tr. Michel JOEL, geb. 's-Gravenhage 08-12-1914, overl. Auschwitz 31-01-1944, zn. van Samuel JOEL, winkelier in heerenkleeding, en Alida Cornelia LORSCH.
   2.  Ephraïm HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 06-06-1912, overl. Sobibor 16-07-1943.
Tr. Gesina (Ina) MOSES, geb. 's-Gravenhage 15-01-1916, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Mozes MOSES, meubelmaker, en Susanna Henriette AUSSEN.
   3.  Betje HUISMAN (zie VII.416).

VII.416    Betje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage, dr. van Simon HUISMAN (zie VI.285) en Vogeline SIMMEREN.
Tr. 's-Gravenhage Isaac Bernard van CREVELD, weg- en waterbouwkundig ingenieur, geb. 's-Gravenhage, overl. ald., begr. Wassenaar, zn. van Bernard Isaac van CREVELD, vleeschhouwer, en Esther BOBBE, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther Vogeline (Etty) van CREVELD (zie VIII.198).
   2.  Clara Gretha van CREVELD, geb. 's-Gravenhage.
Tr. Amsterdam Bertrand BOEKEN, geb. Amsterdam.

VIII.198    Esther Vogeline (Etty) van CREVELD, geb. 's-Gravenhage, dr. van Isaac Bernard van CREVELD, weg- en waterbouwkundig ingenieur, en Betje HUISMAN (zie VII.416).
Tr. (1) sch. Eddo ROSENTHAL, geb. Amsterdam, zn. van Ernst ROSENTHAL en Jenny FIEIJRA.
Tr. (2) Ofer GAON.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Doron ROSENTHAL, geb. Jerusalem Israël.
Tr. Yael GILAT.
   2.  Dannie ROSENTHAL (zie IX.51).

IX.51    Dannie ROSENTHAL, geb. Jerusalem Israël, zn. van Eddo ROSENTHAL en Esther Vogeline (Etty) van CREVELD (zie VIII.198).
Tr. Liora SHANI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ben ROSENTHAL, geb. Jerusalem Israël.

VI.293    Louis HUISMAN, rijwielhersteller, geb. 's-Gravenhage 17-04-1893, overl. Auschwitz 31-08-1942, zn. van Isaac HUISMAN (zie V.90) en Clara POPPERS.
Tr. (1) 's-Gravenhage 13-09-1922, sch. ald. Hendrika (Rika) COHEN, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 31-01-1892, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Elias Nathan COHEN, groentehandelaar, hotelbediende, kruidenier, en Cato HIJMANS.
Tr. (2) 's-Gravenhage 14-02-1938 Heintje HUISMAN (zie VI.326).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Clara HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 13-11-1923, overl. Sobibor 28-05-1943.

V.93    Barend (Parle) HUISMAN, koopman in oudheden, lompen, meubelen, fruithandelaar, geb. 's-Gravenhage 17-08-1855, overl. ald. 05-05-1936, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
Tr. 's-Gravenhage 31-10-1877 Jetje POONS, geb. 's-Gravenhage 24-05-1854, overl. ald. 26-02-1934, dr. van Mozes POONS, koopman, en Branka BOEKBINDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Branca HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 29-08-1878, overl. ald. 28-11-1878.
   2.  Naatje HUISMAN (zie VI.300).
   3.  Mozes HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 22-01-1881, overl. ald. 02-09-1882.
   4.  Joseph HUISMAN (zie VI.302).
   5.  Branca HUISMAN (zie VI.304).
   6.  Rachel HUISMAN (zie VI.306).
   7.  Mozes HUISMAN (zie VI.307).
   8.  Emanuel HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 13-10-1889, overl. ald. 09-08-1899.
   9.  Herman HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 14-08-1891, overl. ald. 26-04-1933.
   10.  Elisabeth HUISMAN (zie VI.312).
   11.  Izak HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 31-08-1897, overl. Auschwitz 19-02-1943.

VI.300    Naatje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 23-09-1879, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Barend (Parle) HUISMAN (zie V.93) en Jetje POONS.
Tr. 's-Gravenhage 19-12-1906 Abraham de LEEUW, vleeschhouwer, uitdrager, geb. Aarlanderveen 15-11-1875, overl. Auschwitz 21-01-1943, zn. van David Jacob de LEEUW, vleeschhouwer, en Rozetta Baroche HAMBURGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  David de LEEUW (zie VII.418).
   2.  Jetje de LEEUW (zie VII.420).
   3.  Barend de LEEUW, geb. 's-Gravenhage 05-08-1915, overl. Midden-Europa 31-03-1943.
Tr. Rosette van BEUGEN, geb. 's-Gravenhage 01-11-1916, overl. Auschwitz 05-11-1942, dr. van Mozes van BEUGEN, fruithandelaar, en Naatje BING.

VII.418    David de LEEUW, vleeschhouwer, geb. 's-Gravenhage 06-09-1907, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Abraham de LEEUW, vleeschhouwer, uitdrager, en Naatje HUISMAN (zie VI.300).
Tr. 's-Gravenhage 21-12-1932 Lotje KOEKOEK (zie VI.422).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanny Rozetta de LEEUW, geb. 's-Gravenhage 15-11-1933, overl. Auschwitz 02-11-1942.
   2.  Abraham de LEEUW, geb. 's-Gravenhage 22-04-1936, overl. Auschwitz 02-11-1942.

VII.420    Jetje de LEEUW, geb. 's-Gravenhage 22-05-1909, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Abraham de LEEUW, vleeschhouwer, uitdrager, en Naatje HUISMAN (zie VI.300).
Tr. 's-Gravenhage 16-02-1938 Israël van PELS, kantoorbediende, geb. Rotterdam 08-03-1910, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Jozef van PELS en Hemmechiena SCHUTHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca Emma van PELS, geb. 's-Gravenhage 27-01-1940, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   2.  Abraham van PELS, geb. 's-Gravenhage 18-04-1941, overl. Auschwitz 08-10-1942.

VI.302    Joseph HUISMAN, koopman in fruit, magazijnknecht, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 13-01-1883, overl. ald. 16-01-1941, zn. van Barend (Parle) HUISMAN (zie V.93) en Jetje POONS.
Tr. 's-Gravenhage 14-08-1907 Naatje BOBBE (zie V.136).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje (Roza) HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 01-06-1908, overl. Petach Tikva Israël 00-07-1967, begr. ald. 18-07-1967.
   2.  Jetje (Jetty) HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 15-04-1912, overl. Herzlya Israël, begr. Petach Tikva Israël.
Tr. (1) 's-Gravenhage, sch. ald. Salomon (Sally) ELBURG, verkoper, geb. Keulen Duitsland, zn. van Jozeph ELBURG en Auguste TREIDEL.
Tr. (2) 's-Gravenhage Israel Menachem (Itez) ZITRONENBAUM, geb. Keulen Duitsland 07-12-1901, overl. Tetach Tikva Israël, begr. Petach Tikva Israël.

VI.304    Branca HUISMAN, naaister, geb. 's-Gravenhage 23-10-1884, overl. ald. 26-05-1921, begr. Wassenaar, dr. van Barend (Parle) HUISMAN (zie V.93) en Jetje POONS.
Tr. 's-Gravenhage 21-06-1911 Jacob KUNSTENAAR, manufacturier, koopman in ongeregelde goederen, geb. Middelburg 22-10-1884, overl. Auschwitz 08-10-1942, zn. van Lion KUNSTENAAR, koopman in gemaakte kleederen, winkelier, en Betje UT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betsy (Bep) KUNSTENAAR (NOF) (zie VII.428).
   2.  Barend KUNSTENAAR, kantoorbediende, handelsbediende, geb. 's-Gravenhage 27-05-1914, overl. Auschwitz 03-08-1942.
Tr. 's-Gravenhage Leea (Lea) de VRIES, verkoopster, geb. Rotterdam, dr. van Noach de VRIES, koopman in ongeregelde goederen, koopman in manufacturen, en Rebekka WOLFFERTS.

VII.428    Betsy (Bep) KUNSTENAAR (NOF), geb. 's-Gravenhage 24-05-1912, overl. Herzliya Israël, begr. Ein-Harod Israël, dr. van Jacob KUNSTENAAR, manufacturier, koopman in ongeregelde goederen, en Branca HUISMAN (zie VI.304).
Tr. Apeldoorn Abraham (Ab) SNUIJF (NOF), bacterioloog, geb. Amsterdam 06-06-1913, overl. Afula Israël 08-04-1970, begr. Ein-Harod Israël 09-04-1970, zn. van Jonas Mozes Elias SNUIJF, landbouwkundige, bacterioloog, en Henriette MIJERSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Mozes Elias SNUIJF (NOF) (zie VIII.206).
   2.  Barend Johny Boaz (Ben) SNUIJF (NOF) (zie VIII.207).

VIII.206    Jacob Mozes Elias SNUIJF (NOF), gids en reisleider in Israël, geb. Apeldoorn, zn. van Abraham (Ab) SNUIJF (NOF), bacterioloog, en Betsy (Bep) KUNSTENAAR (NOF) (zie VII.428).
Tr. 's-Gravenhage Bernardine de LIEMA (zie VII.611).
Uit dit huwelijk:
   1.  Yaël NOF (zie IX.54).
   2.  Eyal NOF, geb. Curitiba Brazilië.

IX.54    Yaël NOF, geb. Jerusalem Israël, dr. van Jacob Mozes Elias SNUIJF (NOF) (zie VIII.206) en Bernardine de LIEMA (zie VII.611).
Tr. Amsterdam Sagy Shalom SEGAL, geb. Tel Aviv Israel, zn. van Izhak SEGAL en Esther BRIGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lihi SEGAL, geb. Amsterdam.

VIII.207    Barend Johny Boaz (Ben) SNUIJF (NOF), account manager, geb. Apeldoorn, zn. van Abraham (Ab) SNUIJF (NOF), bacterioloog, en Betsy (Bep) KUNSTENAAR (NOF) (zie VII.428).
Tr. Netanya Israël Mirjam van BLANKENSTEIN, geb. Groningen, dr. van Tobias van BLANKENSTEIN, verffabrikant, en Jeannette Estella (Netty) SERPHOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  David Abraham SNUIJF (NOF), geb. Kfar Saba Israël.
   2.  Ruthy SNUIJF (NOF), geb. Tel Aviv Israël.

VI.306    Rachel HUISMAN, naaister, geb. 's-Gravenhage 05-07-1886, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Barend (Parle) HUISMAN (zie V.93) en Jetje POONS.
Tr. 's-Gravenhage 12-01-1916 Levie van IJSSEL, koopman in metalen, vleeschhouwer, verpleger, geb. 's-Gravenhage 12-01-1885, overl. ald. 23-08-1942, begr. Wassenaar, zn. van Daniël van IJSSEL, poelier, en Louisa WOLF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniël van IJSSEL, chauffeur, geb. 's-Gravenhage 07-12-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Rotterdam 11-03-1942 Leentje HOFSTEDE, geb. Rotterdam 25-04-1915, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Abraham HOFSTEDE, vleeschhouwer, grossier in vleeschwaren, en Betje Rosetta COSTER.

VI.307    Mozes HUISMAN, loopknecht, arbeider, geb. 's-Gravenhage 16-08-1888, overl. ald. 08-12-1968, zn. van Barend (Parle) HUISMAN (zie V.93) en Jetje POONS.
Tr. 's-Gravenhage 19-05-1920 Anna Maria PEETERS, dienstbode, geb. Kampenhout België 31-03-1894, dr. van Carolus PEETERS en Maria Philomena van GRUNDERBEECK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Filomena (Miep) HUISMAN, naaister, geb. Leiden 09-09-1918, overl. Sobibor 16-07-1943.
Tr. Arie ELBURG, geb. 's-Gravenhage 19-11-1920, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van Gerson ELBURG, bakker, en Jaantje van BEUGEN.
   2.  Henriette (Chawa) HUISMAN (zie VII.436).
   3.  Barend HUISMAN (zie VII.437).
   4.  Emanuel (Max) HUISMAN (zie VII.439).
   5.  Joseph HUISMAN (zie VII.441).
   6.  Herman HUISMAN (zie VII.443).

VII.436    Henriette (Chawa) HUISMAN, geb. Scheveningen, dr. van Mozes HUISMAN (zie VI.307) en Anna Maria PEETERS, dienstbode.
Tr. Kibbutz Maajan Zwi Israël Efraim (Fritz) LEVANON (WEISZ), geb. Wenen Oostenrijk, zn. van Armin WEISZ en Margarethe MILLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Amiram LEVANON (zie VIII.209).
   2.  Jaïr LEVANON (zie VIII.211).

VIII.209    Amiram LEVANON, geb. Hadera Israël, zn. van Efraim (Fritz) LEVANON (WEISZ) en Henriette (Chawa) HUISMAN (zie VII.436).
Tr. Rechovot Israël Hanna Hindele JAACOBOBIZ, geb. Swedridza Polen, dr. van Zalman JAACOBOBIZ en Pesela BRAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erez LEVANONl.
   2.  Dafna LEVANON.
   3.  Maja LEVANON.
   4.  Yael LEVANON.
   5.  Orly LEVANON.

VIII.211    Jaïr LEVANON, geb. Rechovot Israël, zn. van Efraim (Fritz) LEVANON (WEISZ) en Henriette (Chawa) HUISMAN (zie VII.436).
Tr. Rechovot Israël Dora (Jardena) SÜSSMANN, geb. Zürich Zwitserland, dr. van George Jacob SÜSSMANN (AMRAM) en Elisabeth HODOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tal LEVANON.
   2.  Gay LEVANON.
   3.  Roy LEVANON.

VII.437    Barend HUISMAN, vulpenreperateur, geb. 's-Gravenhage, zn. van Mozes HUISMAN (zie VI.307) en Anna Maria PEETERS, dienstbode.
Tr. Amsterdam Bella MOSSEL, geb. Amsterdam, dr. van Abraham MOSSEL, diamantslijper, chauffeur, en Frederika PAMPEL, lingerienaaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alfred HUISMAN (zie VIII.213).
   2.  Filomena Johanna HUISMAN, geb. 's-Gravenhage.
Tr. Wilh. M. VRANKEN.

VIII.213    Alfred HUISMAN, geb. 's-Gravenhage, zn. van Barend HUISMAN (zie VII.437) en Bella MOSSEL.
Tr. Rechovot Israël Diana SÜSSMANN, geb. Sao Paolo Brazilië, overl. Nederland, dr. van George Jacob SÜSSMANN (AMRAM) en Elisabeth HODOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jorge Alfredo HUISMAN.

VII.439    Emanuel (Max) HUISMAN, bonthandelaar, geb. 's-Gravenhage, zn. van Mozes HUISMAN (zie VI.307) en Anna Maria PEETERS, dienstbode.
Tr. Tini DENEKAMP, dr. van Franciscus Alfonsus DENEKAMP en Katerina ZANDBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Frans HUISMAN (zie VIII.217).
   2.  Susen Karina HUISMAN, geb. Canada.
Tr. Ken LESYNSKI, geb. Canada.
   3.  Patricia HUISMAN (zie VIII.222).

VIII.217    Richard Frans HUISMAN, geb. Canada, zn. van Emanuel (Max) HUISMAN (zie VII.439) en Tini DENEKAMP.
Tr., sch. Elfrida.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicole HUISMAN (zie IX.68).

IX.68    Nicole HUISMAN, geb. Hamilton Ontario Canada, dr. van Richard Frans HUISMAN (zie VIII.217) en Elfrida.
Tr. Mark FOX, geb. Hamilton Ontario Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas Richard FOX, geb. Grimsby Ontario Canada.

VIII.222    Patricia HUISMAN, geb. Hamilton Ontario Canada, dr. van Emanuel (Max) HUISMAN (zie VII.439) en Tini DENEKAMP.
Tr. Hamilton Ontario Canada Michel CIARAMILOA, geb. Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jessica CIARAMILOA, geb. Hamilton Ontario Canada.
   2.  Jacob CIARAMILOA, geb. Hamilton Ontario Canada.

VII.441    Joseph HUISMAN, kapper, geb. 's-Gravenhage, zn. van Mozes HUISMAN (zie VI.307) en Anna Maria PEETERS, dienstbode.
Tr. Carla WITTEBOON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Shirley HUISMAN, geb. Hamilton Ontario Canada.

VII.443    Herman HUISMAN, geb. 's-Gravenhage, zn. van Mozes HUISMAN (zie VI.307) en Anna Maria PEETERS, dienstbode.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Maria Louis (Ria) van ALTERBORG, geb. 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne HUISMAN, geb. North Adelaïde Australië.
   2.  Jacqueline HUISMAN, dierenarts, geb. Kesweck North Adelaïde Australië.
   3.  Judith HUISMAN, geb. Kesweck North Adelaïde Australië.

VI.312    Elisabeth HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 31-03-1894, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Barend (Parle) HUISMAN (zie V.93) en Jetje POONS.
Tr. 's-Gravenhage 18-06-1924 David FRESCO, koopman in verlichtingsartikelen en gasornamenten, geb. 's-Gravenhage 07-10-1879, overl. Sobibor 05-03-1943, zn. van Cosman Meijer FRESCO, koopman in gasornamenten, en Grietje SWAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Greta FRESCO, geb. 's-Gravenhage 18-12-1924, overl. Sobibor 05-03-1943.

V.95    David HUISMAN, koopman in ijzerwaren, geb. 's-Gravenhage 13-01-1857, overl. ald. 11-12-1932, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
Tr. 's-Gravenhage 20-07-1881 Roosje FULD (zie V.19).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder V.19).
 
V.96    Salomon HUISMAN, koopman, geb. 's-Gravenhage 27-12-1859, overl. ald. 22-06-1928, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
Tr. 's-Gravenhage 10-08-1892 Mietje Sprints KOEKOEK (zie V.119).
Uit dit huwelijk:
   1.  Naatje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 08-08-1895, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Jetje HUISMAN, modiste, geb. 's-Gravenhage 18-10-1897, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Susanna HUISMAN, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 04-09-1899, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Engelina HUISMAN, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 07-06-1902, overl. ald. 30-09-1942.

V.97    Elias HUISMAN, steendrukker, kunsthandelaar, geb. 's-Gravenhage 08-11-1862, overl. ald. 22-06-1935, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
Tr. 's-Gravenhage 02-01-1884 Elisabeth van CREVELD, geb. 's-Gravenhage 27-03-1865, overl. ald. 25-08-1941, dr. van Marcus van CREVELT, veehandelaar, vleeschhouwer, en Betje ROOD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naatje HUISMAN (zie VI.319).
   2.  Betje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 07-03-1886, overl. Auschwitz 28-08-1942.
   3.  Rachel HUISMAN, verpleegster, geb. 's-Gravenhage 24-01-1888, overl. Auschwitz 28-08-1942.
   4.  Saartje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 11-07-1890, overl. ald. 09-01-1908.
   5.  Joseph HUISMAN (zie VI.323).
   6.  Heintje HUISMAN (zie VI.326).
   7.  Marcus HUISMAN, schilder, geb. 's-Gravenhage 12-12-1901, overl. Auschwitz 28-08-1942.
   8.  Susanne HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 12-12-1901, overl. Auschwitz 21-01-1943.

VI.319    Naatje HUISMAN, winkelierster, geb. 's-Gravenhage 28-02-1884, overl. Auschwitz 31-08-1942, dr. van Elias HUISMAN (zie V.97) en Elisabeth van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 21-01-1914 Eliazer BOUTELJE, winkelier, handelsreiziger, geb. Amsterdam 20-06-1885, overl. 's-Gravenhage 30-06-1933, zn. van Michel BOUTELJE, boodschaplooper, winkelier in mode-artikelen, huisbewaarder, en Judikje SPEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Liesje) BOUTELJE, geb. 's-Gravenhage.

VI.323    Joseph HUISMAN, diamanthandelaar, etaleur, geb. 's-Gravenhage 04-03-1892, overl. Auschwitz 30-03-1944, zn. van Elias HUISMAN (zie V.97) en Elisabeth van CREVELD.
Tr. 's-Gravenhage 02-06-1920 Esther VISCHSCHRAPER, geb. Amsterdam 21-05-1894, overl. Auschwitz 30-03-1944, dr. van Mordechai VISCHSCHRAPER, diamantslijper, koopman in diamant, en Esther BLITZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elias Joseph HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 30-06-1921, overl. Auschwitz* 28-08-1942.
   2.  Esther HUISMAN, geb. 's-Gravenhage.

VI.326    Heintje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 08-11-1894, overl. Auschwitz 31-08-1942, dr. van Elias HUISMAN (zie V.97) en Elisabeth van CREVELD.
Tr. (1) 's-Gravenhage 02-07-1919 Marcus van der KLOOT, kellner, geb. 's-Gravenhage 12-01-1890, overl. ald. 06-07-1937, zn. van Samuel (Salomon) van der KLOOT, fruithandelaar, en Kaatje van CREVELD.
Tr. (2) 's-Gravenhage 14-02-1938 Louis HUISMAN (zie VI.293).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kaatje van der KLOOT, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 20-09-1920, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   2.  Elisabeth van der KLOOT, kapster, geb. 's-Gravenhage 20-09-1920, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   3.  Samuel van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 19-05-1926, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   4.  Eduard van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 29-08-1933, overl. Auschwitz 31-08-1942.
   5.  Eveline van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 29-08-1933, overl. Auschwitz 31-08-1942.

V.99    Mozes HUISMAN, koopman in antiek, geb. 's-Gravenhage 26-12-1864, overl. Auschwitz 05-03-1943, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
Tr. 's-Gravenhage 17-08-1887 Hendrika ALTER, geb. 's-Gravenhage 10-06-1866, overl. ald. 28-08-1923, dr. van Alexander ALTER, koopman, en Dientje (Dina) van den BERG, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander HUISMAN, antiquair, geb. 's-Gravenhage 21-02-1891, overl. Apeldoorn 03-09-1949.
Tr. Middlesex Londen Engeland Freerkje Maria RAVELLI, geb. 's-Gravenhage 30-05-1891, dr. van Johannes Josephus Antonius RAVELLI, stationchef, en Maria Elisabeth LAPONDER.

V.101    Jacob HUISMAN, koopman, diamantslijper, geb. 's-Gravenhage 13-12-1866, overl. ald. 04-12-1929, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
Tr. 's-Gravenhage 14-06-1899 Marianna DANSER, geb. 's-Gravenhage 30-05-1876, overl. Auschwitz* 15-12-1942, dr. van Eliazar DANSER, kleedermaker, en Rebecca (Betje) BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naatje HUISMAN, naaister, geb. 's-Gravenhage 16-05-1900, overl. Auschwitz 21-09-1942.
   2.  Eliazar HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 26-01-1902, overl. ald. 17-03-1909.
   3.  Rachel HUISMAN, hulp in de huishouding, geb. 's-Gravenhage 29-08-1903.
Tr. ald. Simon Nicolaas Johan LIGTHERT, kantoorbediende, geb. Rotterdam, zn. van Nicolaas LIGTHERT, schippersknecht, stuurman, kapitein, en Johanna Frederika STOLK.
   4.  Rebecca HUISMAN, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 13-04-1905, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   5.  Joseph HUISMAN, electriciën, geb. 's-Gravenhage 26-02-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   6.  Abraham HUISMAN, koopman, geb. 's-Gravenhage 03-09-1908, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   7.  Susanna HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 16-08-1909, overl. ald. 21-08-1909.
   8.  Eliazar HUISMAN (zie VI.339).
   9.  Charlotte HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 20-06-1914, overl. ald. 05-07-1915.
   10.  Markus HUISMAN, vertegenwoordiger, geb. 's-Gravenhage 01-05-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   11.  Charlotte HUISMAN, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 30-04-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VI.339    Eliazar HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 28-06-1911, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob HUISMAN (zie V.101) en Marianna DANSER.
Tr. 's-Gravenhage 09-01-1935 Basche MANDEL, geb. Olchowa Polen 02-12-1903, overl. Auschwitz 26-08-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 12-03-1936, overl. Auschwitz 26-08-1942.
   2.  Ester HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 23-11-1940, overl. Auschwitz 26-08-1942.

V.103    Willem HUISMAN, koopman in machinerieën, koopman in koperwerk, geb. 's-Gravenhage 25-10-1868, overl. ald. 19-11-1928, zn. van Joseph Emanuel HUISMAN, koopman, winkelier, en Himme Naatje KOEKOEK (zie IV.26).
Tr. 's-Gravenhage 14-11-1894 Schoontje (Sientje) van WIJNBERGEN, geb. 's-Gravenhage 20-12-1870, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Lion van WIJNBERGEN, pettenmaker, photograaf, en Sara NIJKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naatje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 25-09-1895, overl. ald. 06-01-1930.
   2.  Leon HUISMAN (zie VI.345).
   3.  Sara HUISMAN (zie VI.349).
   4.  Joseph HUISMAN, musicus, violist, geb. 's-Gravenhage 10-12-1900.
Tr. Damiana Francisca MERLIJN, geb. 's-Gravenhage 29-10-1893, dr. van Reinier MERLIJN, spoorbeambte, en Apalonia Johanna Maria BRUGGEMANS.
   5.  Anna (Annetje) HUISMAN (zie VI.352).
   6.  Susanne HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 13-08-1904, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   7.  Betsie HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 01-11-1905, overl. Auschwitz 11-12-1942.
   8.  Charlotte HUISMAN (zie VI.356).
   9.  Daatje HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 15-02-1908, overl. ald. 07-04-1908.
   10.  Isaac Josua HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 31-10-1909, overl. ald. 05-12-1909.

VI.345    Leon HUISMAN, musicus, violist, geb. 's-Gravenhage 14-03-1897, overl. Auschwitz 11-02-1944, zn. van Willem HUISMAN (zie V.103) en Schoontje (Sientje) van WIJNBERGEN.
Tr. (1) 's-Gravenhage 09-08-1922, sch. ald. Maria (Mietje) BOBBE, geb. 's-Gravenhage 19-08-1900, overl. ald. 22-11-1935, dr. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR.
Tr. (2), sch. Clara Johanna Francisca GALLAST.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sientje (Sonja) HUISMAN, kapster, geb. 's-Gravenhage 19-11-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VI.349    Sara HUISMAN, geb. Amsterdam 22-01-1899, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Willem HUISMAN (zie V.103) en Schoontje (Sientje) van WIJNBERGEN.
Tr. 's-Gravenhage 29-11-1922 Mozes Filip SPIER, koopman, winkelbediende, reiziger in manufacturen, grossier, geb. Avereest 03-05-1892, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van Abraham SPIER, handelaar in schoenen, handelsreiziger, en Saartje FRANKFORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham (Appie) SPIER, geb. 's-Gravenhage 20-10-1923, overl. Sobibor 16-07-1943.

VI.352    Anna (Annetje) HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 06-06-1902, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Willem HUISMAN (zie V.103) en Schoontje (Sientje) van WIJNBERGEN.
Tr. 's-Gravenhage 11-01-1922 Bernardus (Bernard) KALKOENE (zie VII.312).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.312).
 
VI.356    Charlotte HUISMAN, geb. 's-Gravenhage 02-02-1907, overl. Amsterdam, dr. van Willem HUISMAN (zie V.103) en Schoontje (Sientje) van WIJNBERGEN.
Tr. (1) Louis KAT, geb. Amsterdam 16-07-1909, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Salomon KAT, winkelier in manufacturen, en Belia KOMKOMMER.
Tr. (2) Petrus Louis (Pierre) REDEKER, geb. Amsterdam 03-08-1899, overl. ald. 16-03-1968, zn. van Jan REDEKER en Anna Theodora OPENTIJ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Irene KAT (zie VII.459).
   2.  Robert Willem KAT (zie VII.460).

VII.459    Irene KAT, geb. Antwerpen België, dr. van Louis KAT en Charlotte HUISMAN (zie VI.356).
Tr. Waltherus Martinus Johannes (Walther) SCHOONENBERG, geb. Amsterdam, zn. van Waltherus Martinus Johannes SCHOONENBERG, vertegenwoordiger, en Femia Theodora PETIET, verkoopster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Walther SCHOONENBERG, geb. Amsterdam.
Tr. (1) Inge van der DOEL.
Tr. (2) Juliet OLDENBURGER, geb. Utrecht.
   2.  Ronald Louis SCHOONENBERG (zie VIII.230).

VIII.230    Ronald Louis SCHOONENBERG, geb. Amsterdam, zn. van Waltherus Martinus Johannes (Walther) SCHOONENBERG en Irene KAT (zie VII.459).
Tr. Josephina Theodora DIJKMAN, geb. Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michelle Charlotte Femia SCHOONENBERG, geb. Amsterdam.

VII.460    Robert Willem KAT, geb. Parijs Frankrijk, zn. van Louis KAT en Charlotte HUISMAN (zie VI.356).
Tr. Neeltje SELSER, geb. Haarlemmermeer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pierre Louis KAT (zie VIII.232).

VIII.232    Pierre Louis KAT, geb. Amsterdam, zn. van Robert Willem KAT (zie VII.460) en Neeltje SELSER.
Tr. Sabrina Elisabeth KRABSHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Shiela KAT, geb. Haarlem.

IV.28    Levy KOEKOEK, mandenmaker, koopman, geb. 's-Gravenhage 29-12-1833, overl. ald. 17-03-1871, zn. van Abraham Halevi KOEKOEK (zie III.5) en Mietje Sprints SLOVIS, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 18-05-1864 Antje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 12-01-1841, overl. ald. 26-03-1920, dr. van Simon Hartog (BOBBE), koopman, en Truijtje Heijman (Gele) CATS, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon KOEKOEK (zie V.107).
   2.  Salomon KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 11-02-1866, overl. ald. 12-10-1866.
   3.  Moses Levy KOEKOEK (zie V.111).
   4.  Hartog KOEKOEK (zie V.113).

V.107    Simon KOEKOEK, schoenmaker, fruithandelaar, koopman in oud roest, geb. 's-Gravenhage 03-06-1864, overl. ald. 21-12-1937, zn. van Levy KOEKOEK (zie IV.28) en Antje BOBBE.
Tr. (1) 's-Gravenhage 04-06-1890 Saartje HAMME, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 27-06-1854, overl. ald. 18-03-1913, dr. van Levy Joël HAMME, stooker, debitant in de Staatsloterij, en Lea (Lotje) JULIARD.
Tr. (2) 's-Gravenhage 30-04-1919 Jetje BLOK, fruithandelaarster, geb. 's-Gravenhage 04-09-1873, overl. ald. 29-01-1942, dr. van Barend BLOK, koopman in groente, en Hendrika (Heintje) POONS, koopvrouw.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Levie KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 08-08-1891, overl. ald. 29-01-1892.
   2.  Lotje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 10-07-1892, overl. ald. 27-04-1893.
   3.  Meijer KOEKOEK (zie VI.362).
   4.  Levie KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-09-1894, overl. ald. 02-10-1894.
   5.  Izak KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 16-07-1896, overl. ald. 04-07-1898.

VI.362    Meijer KOEKOEK, koopman in fruit, monteur, geb. 's-Gravenhage 02-07-1893, overl. Auschwitz 23-09-1942, zn. van Simon KOEKOEK (zie V.107) en Saartje HAMME, dienstbode.
Tr. Rotterdam 13-03-1918 Joanna Maria THEUNISSEN, geb. Putte (N-Br) 30-05-1875, dr. van Petrus Jacobus THEUNISSEN en Maria TEIJSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Etienne Jean Baptiste Marie KOEKOEK, geb. Antwerpen België.
   2.  Blanca Hortensia Godefrieda KOEKOEK, geb. Antwerpen België.
   3.  Mathilda Carolina KOEKOEK, geb. Bergen op Zoom.

V.111    Moses Levy KOEKOEK, koopman in heerenkleederen, winkelier damesmode, geb. 's-Gravenhage 09-09-1867, overl. Auschwitz 26-02-1943, zn. van Levy KOEKOEK (zie IV.28) en Antje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage 04-11-1891 Aaltje TOKKIE, naaister, geb. 's-Gravenhage 21-11-1866, overl. Westerbork 14-01-1943, begr. Assen, dr. van Abraham TOKKIE, koopman in meubelen, lakenkoopman, winkelier, en Eva SWAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje KOEKOEK, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 29-01-1893, overl. Auschwitz 26-02-1943.
   2.  Henriette KOEKOEK, pianolerares, geb. 's-Gravenhage 16-04-1908, overl. Bergen-Belsen 15-04-1945.

V.113    Hartog KOEKOEK, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 03-11-1869, overl. Sobibor 20-03-1943, zn. van Levy KOEKOEK (zie IV.28) en Antje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage 28-12-1892 Catharina ALTER, geb. 's-Gravenhage 11-07-1874, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Meijer ALTER, koopman, veedrijver, en Naatje FRESCO, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie KOEKOEK (zie VI.368).
   2.  Meijer KOEKOEK (zie VI.370).
   3.  Simon KOEKOEK (zie VI.372).
   4.  Jonas KOEKOEK (zie VI.375).
   5.  Antje KOEKOEK, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 26-03-1902, overl. Auschwitz 19-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 18-12-1929 Benjamin VEEREJONG, diamantslijper, geb. Amsterdam 22-02-1891, overl. Auschwitz 09-10-1942, zn. van David VEEREJONG, diamantwerker, diamantversteller, en Sara BENNIST.
   6.  Mozes KOEKOEK, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 12-02-1907, overl. Auschwitz 30-04-1943.
Tr. (1) Haarlem Alwine ROTHSCHILD, dienstbode, geb. Berlijn Duitsland 29-09-1886, dr. van Julius ROTHSCHILD en Adelheid ROTHMANN.
Tr. (2) 's-Gravenhage 10-07-1942 Saartje FRESCO, costuumnaaister, inpakster chocoladefabriek, geb. 's-Gravenhage 04-07-1894, overl. Auschwitz 26-02-1943, dr. van Jonas Barend FRESCO, huidenzouter, koopman in fruit, en Anna (Antje Channa) BOBBE.
   7.  Klaartje KOEKOEK (zie VI.383).
   8.  Izak KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 20-09-1912, overl. ald. 04-10-1912.

VI.368    Levie KOEKOEK, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 19-11-1893, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Hartog KOEKOEK (zie V.113) en Catharina ALTER.
Tr. 's-Gravenhage 29-08-1917 Catharina ALTER, cartonbewerkster, geb. 's-Gravenhage 13-12-1891, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Samuel ALTER, veedrijver, en Rebekka OPPENHEIMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Samuel KOEKOEK, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 11-04-1920, overl. Midden-Europa 31-08-1943.

VI.370    Meijer KOEKOEK, kleermaker, monteur, geb. 's-Gravenhage 25-06-1895, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Hartog KOEKOEK (zie V.113) en Catharina ALTER.
Tr. 's-Gravenhage 06-08-1919 Rosina BLOK, werkster, geb. 's-Gravenhage 09-07-1891, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van David BLOK, fruithandelaar, lompenhandelaar, en Heintje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 28-05-1921, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Isaac van den BERG, vleeschhouwer, geb. 's-Gravenhage 26-08-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Samuel van den BERG, magazijnbediende, en Angela MOL.

VI.372    Simon KOEKOEK, handelsreiziger, handelsagent, geb. 's-Gravenhage 20-10-1896, overl. Bussum 02-09-1971, zn. van Hartog KOEKOEK (zie V.113) en Catharina ALTER.
Tr. (1) Elburg 02-10-1918, sch. ald. Julie de LANGE, huishoudster, geb. Elburg 04-03-1888, overl. Auschwitz 03-09-1942, dr. van Abraham de LANGE, koopman te Elburg, en Esther CRACAU.
Tr. (2) Maria STEEVELS, koopvrouw, ambtenaar kinderpolitie, geb. Amsterdam 30-06-1899, overl. ald., dr. van Jacobus Hendrik STEEVELS, werkman, brandwacht, en Aletta Carolina BIESENBEEK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hartog KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 11-10-1919, overl. Mauthausen 07-10-1942.
   2.  Roosje KOEKOEK, naaister, geb. 's-Gravenhage 02-05-1921, overl. Auschwitz 03-09-1942.
   3.  Levie KOEKOEK, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 04-02-1923, overl. Midden-Europa 31-03-1944.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jacobus KOEKOEK (zie VII.472).

VII.472    Jacobus KOEKOEK, kantoorbediende, geb. Rotterdam, zn. van Simon KOEKOEK (zie VI.372) en Maria STEEVELS, koopvrouw, ambtenaar kinderpolitie.
Tr. Petronella Hendrika MEEUWIG, geb. Amsterdam, dr. van Willem Frederik MEEUWIG, bakker, en Petronella VERSTEEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon Willem Jacobus Hayco KOEKOEK, bouwkundige, geb. Amsterdam.
Tr. Wassenaar Johanna Alida Hendrika LUBBE, geb. Wassenaar, dr. van Johannes Leonardus LUBBE, huisschilder, en Johanna Alida VERMEULEN, coupeuse.
   2.  Willem Jacobus KOEKOEK, receptionist, geb. Amsterdam.
Tr. Marie KOOPMANS, doktersassitente, geb. Amsterdam, dr. van Willem KOOPMANS en Anna Sophia PIJLMAN.

VI.375    Jonas KOEKOEK, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 01-12-1899, zn. van Hartog KOEKOEK (zie V.113) en Catharina ALTER.
Tr. 's-Gravenhage, sch. ald. Antje VUGTS, geb. Sint Oedenrode 03-05-1893, dr. van Gijbertus VUGTS, aannemer van bouwwerken, en Gerdiena VERBAKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes KOEKOEK, geb. Leiden.
   2.  Catharina KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Wobbina KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Klara KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage.

VI.383    Klaartje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 02-12-1908, overl. Nootdorp, gecr. Overschie, dr. van Hartog KOEKOEK (zie V.113) en Catharina ALTER.
Tr. 's-Gravenhage Johannes (Joop) SCHOUTE, magazijnmeester, geb. Rotterdam 08-10-1907, overl. Delft, gecr. Overschie, zn. van Jacobus SCHOUTE en Krijna SCHAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harry Jacobus SCHOUTE.
   2.  Catharina Maria (Kitty) SCHOUTE.

IV.30    Andries KOEKOEK, koopman, geb. 's-Gravenhage 17-09-1835, overl. ald. 29-05-1885, zn. van Abraham Halevi KOEKOEK (zie III.5) en Mietje Sprints SLOVIS, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 07-08-1861 Jetje Simon BOEKBINDER, koopvrouw, geb. Amsterdam 15-03-1833, overl. voor 1922, dr. van Simon Barend BOEKBINDER, venter, kruijer, en Judic Joël HAMBURGER, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon (Samuel) KOEKOEK (zie V.115).
   2.  Simon KOEKOEK (zie V.117).
   3.  Mietje Sprints KOEKOEK (zie V.119).

V.115    Salomon (Samuel) KOEKOEK, debitant staatsloterij, geb. 's-Gravenhage 04-10-1860, overl. ald. 30-08-1923, zn. van Andries KOEKOEK (zie IV.30) en Jetje Simon BOEKBINDER, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 08-06-1887 Engelina van RHIJN, geb. Hoogeveen 26-08-1861, overl. 's-Gravenhage 10-08-1925, dr. van Aäron van RHIJN, koopman, en Clara NOORDWAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries KOEKOEK, zilversmid, geb. 's-Gravenhage 04-04-1888, overl. Auschwitz 12-02-1943.
   2.  Clara KOEKOEK, modiste, geb. 's-Gravenhage 30-08-1890, overl. Auschwitz 26-01-1943.

V.117    Simon KOEKOEK, koopman, broodbezorger, geb. 's-Gravenhage 08-07-1863, overl. ald. 22-09-1922, begr. Wassenaar 24-09-1922, zn. van Andries KOEKOEK (zie IV.30) en Jetje Simon BOEKBINDER, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 09-03-1887 Naatje FRESCO, geb. 's-Gravenhage 03-02-1864, overl. ald. 06-02-1926, begr. Wassenaar 08-02-1926, dr. van Salomon FRESCO, koopman in matten, en Roosje CANUS, werkster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries KOEKOEK (zie VI.387).
   2.  Salomon KOEKOEK (zie VI.389).
   3.  Jetje KOEKOEK (zie VI.392).

VI.387    Andries KOEKOEK, toneelzanger, koopman in haring, geb. 's-Gravenhage 24-09-1887, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Simon KOEKOEK (zie V.117) en Naatje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 03-11-1915 Mietje LENS, toneelzangeres, geb. 's-Gravenhage 07-09-1889, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Elias LENS, groenteventer, magazijnknecht, en Rachel PRINS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon KOEKOEK, koopman, geb. 's-Gravenhage 28-08-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Sophie de JONG, geb. Rotterdam 13-09-1920, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Jacob de JONG en Roosje ROODENBURG.

VI.389    Salomon KOEKOEK, letterzetter, boekdrukker, geb. 's-Gravenhage 09-11-1889, overl. Auschwitz 22-10-1942, zn. van Simon KOEKOEK (zie V.117) en Naatje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 22-11-1922 Lotje SCHUIJER, geb. 's-Gravenhage 05-03-1896, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Abraham SCHUIJER, handelaar in borstelwerk, en Rebecca LENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 10-09-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Elias COHEN, banket- en broodbakker, geb. 's-Gravenhage 11-04-1919, overl. Auschwitz 06-01-1943, zn. van Israël COHEN, brood- en banketbakker, en Esther SEALTIEL.
   2.  Abraham KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 15-02-1931, overl. Sobibor 11-06-1943.

VI.392    Jetje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 19-03-1892, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Simon KOEKOEK (zie V.117) en Naatje FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage 23-06-1915 Jozef POONS, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 06-01-1890, overl. Auschwitz 19-10-1942, zn. van Simon Mozes POONS, winkelier, uitdrager, en Elisabeth SCHUIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth POONS, geb. 's-Gravenhage 07-07-1916, overl. Auschwitz 31-01-1944.
   2.  Simon POONS, geb. 's-Gravenhage 04-08-1922, overl. Sobibor 09-07-1943.

V.119    Mietje Sprints KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 17-01-1866, overl. ald. 30-08-1934, dr. van Andries KOEKOEK (zie IV.30) en Jetje Simon BOEKBINDER, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 10-08-1892 Salomon HUISMAN (zie V.96).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder V.96).
 
IV.33    Roosje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 12-11-1837, overl. ald. 09-03-1882, begr. Scheveningen 11-03-1882, dr. van Abraham Halevi KOEKOEK (zie III.5) en Mietje Sprints SLOVIS, koopvrouw.
Tr. 's-Gravenhage 10-11-1858 Hartog BOBBE, koopman, geb. 's-Gravenhage 12-04-1835, overl. ald. 22-07-1899, begr. Scheveningen 24-07-1899, zn. van Simon Hartog (BOBBE), koopman, en Truijtje Heijman (Gele) CATS, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Truitje (Claartje) BOBBE, geb. 's-Gravenhage 18-10-1858, overl. ald. 22-02-1922.
   2.  Salomon BOBBE, geb. 's-Gravenhage 12-11-1860, overl. ald. 12-11-1883, begr. Scheveningen 14-11-1883.
   3.  Simon BOBBE, geb. 's-Gravenhage 13-09-1862, overl. Chicago USA 05-07-1930.
Tr. Rebecca SACKET.
   4.  Moses BOBBE (zie V.124).
   5.  Mietje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 23-05-1866, overl. ald. 28-03-1868.
   6.  levenloos kind BOBBE, geb. 's-Gravenhage 17-02-1868.
   7.  Joseph BOBBE (zie V.128).
   8.  Hijman BOBBE (zie V.130).
   9.  Levy BOBBE, schoenmaker, geb. 's-Gravenhage 26-06-1873, overl. Westerbork 09-03-1943, begr. ald. 11-03-1943.
   10.  Willem BOBBE (zie V.133).
   11.  Mietje BOBBE, naaister, geb. 's-Gravenhage 22-07-1877, overl. ald. 20-01-1940.
   12.  Naatje BOBBE (zie V.136).

V.124    Moses BOBBE, koopman in oudheden, meubelen, geb. 's-Gravenhage 24-07-1864, overl. Sobibor 09-04-1943, zn. van Hartog BOBBE, koopman, en Roosje KOEKOEK (zie IV.33).
Tr. 's-Gravenhage 07-12-1887 Tamer KLOOT, geb. 's-Gravenhage 08-04-1867, overl. ald. 22-09-1913, dr. van Eliazar Levy KLOOT, schoenmaker, koopman, en Lena FRANSMAN, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie BOBBE (zie VI.393).
   2.  Salomon BOBBE (zie VI.395).
   3.  Herman BOBBE, huisschilder, geb. 's-Gravenhage 25-07-1891, overl. Chicago USA 23-10-1954.
   4.  Roosje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 06-08-1896, overl. Auschwitz 05-02-1943.
   5.  Helene BOBBE, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 20-02-1899, overl. Auschwitz 24-09-1942.

VI.393    Levie BOBBE, loopjongen, tagrijn, geb. 's-Gravenhage 04-04-1888, overl. Auschwitz 12-10-1942, zn. van Moses BOBBE (zie V.124) en Tamer KLOOT.
Tr. 's-Gravenhage 17-12-1913 Kaatje van LEEUWEN, geb. 's-Gravenhage 27-06-1889, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Levy van LEEUWEN, koopman in meubelen, manufacturier, handelaar in huizen, en Saartje PRINS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits BOBBE, geb. 's-Gravenhage 18-06-1914, overl. ald. 14-03-1921.
   2.  Sara (Serah) BOBBE, verkoopster, geb. 's-Gravenhage 22-12-1915, overl. Auschwitz 12-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 12-08-1942 Jacob FRESCO, violist, geb. 's-Gravenhage 25-05-1902, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Elias FRESCO, koopman, en Rachel HAAGMAN.
   3.  Dora BOBBE (zie VII.491).
   4.  Rika BOBBE, geb. 's-Gravenhage 19-07-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.491    Dora BOBBE, geb. 's-Gravenhage 21-05-1917, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Levie BOBBE (zie VI.393) en Kaatje van LEEUWEN.
Tr. 's-Gravenhage 22-03-1939 Lion BOBBE, koopman, geb. 's-Gravenhage 10-04-1902, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaartje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 16-08-1939, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Herman BOBBE, geb. 's-Gravenhage 29-07-1940, overl. Auschwitz 12-10-1942.

VI.395    Salomon BOBBE, handelsreiziger, letterzetter, geb. 's-Gravenhage 31-10-1889, overl. Auschwitz* 02-11-1942, zn. van Moses BOBBE (zie V.124) en Tamer KLOOT.
Tr. (1) Rotterdam 23-05-1918 Keetje KADIKS, geb. Rotterdam 28-10-1889, overl. 's-Gravenhage 22-03-1920, dr. van Mozes KADIKS, veehandelaar, koopman, en Roosje NETER.
Tr. (2) 's-Gravenhage 26-04-1922 Marianne BAREND, lingerienaaister, geb. Amsterdam 12-11-1896, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Mozes Abraham BAREND, diamantwerker, schijvenschuurder, en Eva METZ.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maurice BOBBE, geb. 's-Gravenhage 01-02-1927, overl. Midden-Europa 31-03-1944.
   2.  Louis BOBBE, geb. 's-Gravenhage 14-02-1932, overl. Auschwitz 02-11-1942.

V.128    Joseph BOBBE, geb. 's-Gravenhage 21-02-1869, overl. Chicago USA 26-01-1947, zn. van Hartog BOBBE, koopman, en Roosje KOEKOEK (zie IV.33).
Tr. Rebecca STARR, geb. Chicago USA 20-05-1875, overl. ald. 06-07-1954.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henry BOBBE (zie VI.401).

VI.401    Henry BOBBE, geb. Chicago USA 31-07-1895, overl. ald. 05-04-1962, zn. van Joseph BOBBE (zie V.128) en Rebecca STARR.
Tr. Chicago USA 19-09-1917 Janette FLEISCHMAN, geb. Chicago USA 19-02-1894, overl. Miami USA 1958.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Henry BOBBE (zie VII.495).

VII.495    Richard Henry BOBBE, geb. Chicago USA, zn. van Henry BOBBE (zie VI.401) en Janette FLEISCHMAN.
Tr. (1) Chicago USA Phyllis CRAMER, geb. Kansas City USA 12-08-1922, overl. Chicago USA 05-05-1975.
Tr. (2) Chicago Margot L BURSEE, geb. Glendale West-Virginia USA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jo Ann BOBBE, geb. Chicago USA.
Tr. USA David de HART, geb. Berlty West Virginia USA.
   2.  Sandra Jean BOBBE, geb. Chicago USA.
Tr. Glencoe USA Edward M. SCHUMAN, geb. Boston Massachusetts USA.
   3.  Terrance Richard BOBBE (zie VIII.244).
   4.  Francis Christine BOBBE, geb. Chicago USA.
Tr. USA Kenneth SPILMAN, geb. Chicago USA.

VIII.244    Terrance Richard BOBBE, geb. Chicago USA, zn. van Richard Henry BOBBE (zie VII.495) en Phyllis CRAMER.
Tr. Las Vegas USA Mary Elizabeth CRETIN, geb. Yuma Arizona USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jessica BOBBE, geb. Chicago USA.
   2.  Stephanie BOBBE, geb. Chicago USA.

V.130    Hijman BOBBE, geb. 's-Gravenhage 30-12-1870, overl. Chicago Illinois USA 00-12-1944, zn. van Hartog BOBBE, koopman, en Roosje KOEKOEK (zie IV.33).
Tr. Chicago Illinois USA 14-08-1900 Bessie Ida CHON, geb. New York USA 06-04-1875, overl. Burbank Los Angeles County California USA 28-12-1955, dr. van William CHON en Esther SINGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henry BOBBE, geb. Chicago Illinois USA 16-06-1901, overl. ald. 1942.
   2.  Wilhelmina Louise (Wilma) BOBBE (zie VI.405).
   3.  Elliot Kenneth BOBBE (zie VI.408).
   4.  Rosalie Josephine BOBBE (zie VI.411).

VI.405    Wilhelmina Louise (Wilma) BOBBE, geb. Chicago Illinois USA 18-03-1906, overl. Encino Los Angeles County California USA 18-11-1964, dr. van Hijman BOBBE (zie V.130) en Bessie Ida CHON.
Tr. (1) Chicago Illinois USA 05-04-1922 Joseph C. MEHR, geb. Tennesee USA.
Tr. (2) Maurice MARCUSSON, police officer, overl. circa 1931.
Tr. (3) New Mexico Morris Georges PICKERT, geb. New York USA 27-12-1913, overl. Los Angeles California USA 22-02-1977, zn. van Anne PICKERT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Paula Clarice MEHR (zie VII.499).

VII.499    Paula Clarice MEHR, geb. Chicago Cook County Illinois USA, dr. van Joseph C. MEHR en Wilhelmina Louise (Wilma) BOBBE (zie VI.405).
Tr. (1) John Allen CAMPBELL, zn. van John CAMPBELL en Vera.
Tr. (2) Sante Fe New Mexico USA John Baptist SAFYN, geb. Gent België 13-11-1919, overl. Ventura California USA, zn. van Gustaaf SAFYN en Elvira DEPUYDT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sharon Lee CAMPBELL (zie VIII.249).
   2.  John Douglas CAMPBELL, geb. Chicago Illinois USA, overl. circa 1945.
   3.  Robbert Allen CAMPBELL, geb. Santa Fe New Mexico.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Carolyn Louise SAFYN (zie VIII.253).
   5.  Betsy Jean SAFYN (zie VIII.255).

VIII.249    Sharon Lee CAMPBELL, geb. Chicago Illinois USA, dr. van John Allen CAMPBELL en Paula Clarice MEHR (zie VII.499).
Tr. Pacoima, California, USA Robert Carl MORRISON, geb. Los Angeles, California, USA, zn. van Richard MORRISON en Ann ZEKOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cindy Ann MORRISON (zie IX.76).
   2.  Cathy Lynn MORRISON (zie IX.78).

IX.76    Cindy Ann MORRISON, geb. Encino, California, USA, dr. van Robert Carl MORRISON en Sharon Lee CAMPBELL (zie VIII.249).
Tr. Canoga Park, California, USA Jeffrey Karl HORNICKEL, geb. Salt Lake City, Utah, USA, zn. van Neifi HORNICKEL en Joanne CRAWFORD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leslie Evon HORNICKEL, geb. Los Angeles, California, USA.

IX.78    Cathy Lynn MORRISON, geb. Oak Harbor, Washington, USA, dr. van Robert Carl MORRISON en Sharon Lee CAMPBELL (zie VIII.249).
Tr. Lake Tahoe, Nevada Scott Edward NISS, geb. Los Angeles, California, USA, zn. van Gerald NISS en Zina LABINGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ryan Joshua NISS, geb. Thousand Oaks, California, USA.
   2.  Courtni Nicole NISS, geb. Los Angeles County, California, USA.

VIII.253    Carolyn Louise SAFYN, geb. Burbank Los Angeles County California USA, dr. van John Baptist SAFYN en Paula Clarice MEHR (zie VII.499).
Tr. Las Vegas Clark County Nevada USA Bruce Alan WITTMEIER, geb. Great Falls Montana USA, zn. van Carl WITTMEIER en Vaitleain DUNN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael John WITTMEIER (zie IX.79).
   2.  Brian Keith WITTMEIER, geb. Van Nuijs Los Angeles County California USA.

IX.79    Michael John WITTMEIER, geb. Panorama City Los Angeles County California USA, zn. van Bruce Alan WITTMEIER en Carolyn Louise SAFYN (zie VIII.253).
Tr. Roanoke Virginia USA Melissa Margaret HARREL, dr. van N.N. HARREL en Penny.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael John Jr. WITTMEIER.
   2.  Brandon Keith WITTMEIER.

VIII.255    Betsy Jean SAFYN, geb. Burbank Los Angeles County California USA, dr. van John Baptist SAFYN en Paula Clarice MEHR (zie VII.499).
Tr. (1) Las Vegas Clark County Nevada USA Charles Leroy MAGRUDER.
Tr. (2) Panorama City Los Angeles California USA Warren Eugene SERGENT, geb. Brainerd Minnesota USA, zn. van Harry SERGENT en Jennie BABCOCK.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Richard Warren SERGENT (zie IX.82).
   2.  David Wayne SERGENT, geb. Panorama City Los Angeles County California USA.

IX.82    Richard Warren SERGENT, geb. Panorama City Los Angeles County California USA, zn. van Warren Eugene SERGENT en Betsy Jean SAFYN (zie VIII.255).
Tr. Ventura California USA Heather Robin WHITE, geb. Garland Texas USA, dr. van Timonthy WHITE en June GABBARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jake Mitchell SERGENT, geb. Oxnard Ventura County California USA.
   2.  Katie Michele SERGENT, geb. Camarillo Ventura County California USA.

VI.408    Elliot Kenneth BOBBE, geb. Chicago Illinois USA 21-08-1909, overl. Walkerton Saint Joseph Indiana USA, zn. van Hijman BOBBE (zie V.130) en Bessie Ida CHON.
Tr. Chicago Illinois USA Ruth Mae STRINE, geb. Chicago Cook County Illinois USA 24-05-1910, overl. Walkerton Saint Joseph Indiana USA, dr. van Elmer STRINE en Anna RUGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Maurice BOBBE (zie VII.501).
   2.  Anne Marie BOBBE (zie VII.504).
   3.  Kenneth Henry BOBBE (zie VII.505).

VII.501    Richard Maurice BOBBE, geb. Chicago Illinois USA, zn. van Elliot Kenneth BOBBE (zie VI.408) en Ruth Mae STRINE.
Tr. Fulton New York USA Alois Christine KEELER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bett Ann BOBBE (zie VIII.258).
   2.  Laura Lee BOBBE (zie VIII.260).
   3.  Elliot James BOBBE (zie VIII.261).

VIII.258    Bett Ann BOBBE, geb. Rochester New York USA, dr. van Richard Maurice BOBBE (zie VII.501) en Alois Christine KEELER.
Tr. Rochester New York USA David Lee MALONE, geb. Rochester New York USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heather Lee MALONE.

VIII.260    Laura Lee BOBBE, geb. Rochester New York USA, dr. van Richard Maurice BOBBE (zie VII.501) en Alois Christine KEELER.
Tr. Webster New York USA Joseph Anthony CAPITANO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Richard CAPITANO.
   2.  Brandon Michael CAPITANO.

VIII.261    Elliot James BOBBE, geb. Rochester New York USA, zn. van Richard Maurice BOBBE (zie VII.501) en Alois Christine KEELER.
Tr. Konstance BOSS, geb. Henrietta New York USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samantha Rae BOBBE.
   2.  Breanna BOBBE.

VII.504    Anne Marie BOBBE, geb. Chicago Illinois USA, dr. van Elliot Kenneth BOBBE (zie VI.408) en Ruth Mae STRINE.
Tr. John Edward STEELE, geb. Chicago Illinois USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  John Elliot STEELE (zie VIII.263).
   2.  Ruth Margaret STEELE (zie VIII.266).
   3.  Ellen Marie STEELE (zie VIII.268).

VIII.263    John Elliot STEELE, geb. Chicago Illinois USA, zn. van John Edward STEELE en Anne Marie BOBBE (zie VII.504).
Tr. Wendy KRUSH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heather KRUSH.

VIII.266    Ruth Margaret STEELE, geb. Chicago, Illinois, dr. van John Edward STEELE en Anne Marie BOBBE (zie VII.504).
Tr. Lemont Illinois Eric BASS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachael Elizabeth BASS.
   2.  Cailyn Nicole BASS.

VIII.268    Ellen Marie STEELE, geb. Chicago, Illinois, dr. van John Edward STEELE en Anne Marie BOBBE (zie VII.504).
Tr. Countryside, Illinois Gary Allen PRICE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jordan Elliott PRICE.
   2.  Justin Leland PRICE.

VII.505    Kenneth Henry BOBBE, geb. Chicago Illinois USA, zn. van Elliot Kenneth BOBBE (zie VI.408) en Ruth Mae STRINE.
Tr. (1) Chicago Illinois USA Pamela RAMBEAUX, overl. Tinley Park Illinois USA 19-07-1978.
Tr. (2) Danis PRINDAVILLE, geb. Dixon Illinois USA, dr. van Ray PRINDAVILLE en Florence.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rebecca Sue BOBBE, geb. Chicago Illinois USA.
   2.  Brett Kenneth BOBBE, geb. Chicago Illinois USA.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jennifer BARBER.
   4.  Emily BARBER BOBBE.

VI.411    Rosalie Josephine BOBBE, geb. Chicago Illinois USA 10-11-1912, overl. ald. 02-09-1947, dr. van Hijman BOBBE (zie V.130) en Bessie Ida CHON.
Tr. Fred TAGLIERI, geb. Italië 15-01-1906, overl. Genua Italië 00-05-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fred TAGLIERI, geb. Chicago Illinois USA circa 1934, overl. ald. circa 1934.
   2.  Carol Mae TAGLIERI (zie VII.510).

VII.510    Carol Mae TAGLIERI, geb. Chicago Illinois USA, dr. van Fred TAGLIERI en Rosalie Josephine BOBBE (zie VI.411).
Tr. Robert Giles CLAUSSEN, geb. Chicago Illinois USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christopher Giles CLAUSSEN, geb. Cincinnati Ohoi USA.
Tr. Kimberly WALLACE.
   2.  Matthew Charles CLAUSSEN (zie VIII.275).
   3.  John Robert CLAUSSEN (zie VIII.277).

VIII.275    Matthew Charles CLAUSSEN, geb. Cincinnati Ohoi USA, zn. van Robert Giles CLAUSSEN en Carol Mae TAGLIERI (zie VII.510).
Tr. Katherine Louise KLAUSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charles Robert CLAUSSEN, geb. Natick Massachusettes USA.
   2.  Nicole Elizabeth CLAUSSEN, geb. Natick Massachusettes USA.

VIII.277    John Robert CLAUSSEN, geb. Phoenix Arizona USA, zn. van Robert Giles CLAUSSEN en Carol Mae TAGLIERI (zie VII.510).
Tr. Lisa Marie AMEDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zachary Ameden CLAUSSEN, geb. Boston Massachusettes USA.
   2.  Miles Leonard CLAUSSEN, geb. Boston Massachussettes USA.

V.133    Willem BOBBE, geb. 's-Gravenhage 11-09-1875, overl. Chicago USA 02-07-1943, zn. van Hartog BOBBE, koopman, en Roosje KOEKOEK (zie IV.33).
Tr. Groningen 16-08-1900 Hester WIJNBERG, geb. Leek 10-09-1876, overl. Chicago USA 10-10-1951, dr. van Abraham Mozes WIJNBERG, borstelmaker, en Martha APTROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham BOBBE, geb. Chicago USA 24-01-1911, overl. Irving Dallas Texas USA.
Tr. Dallas Texas USA Gladdys KIRKPATRIC, geb. Reagen Texas USA.
   2.  Herbert BOBBE (zie VI.414).
   3.  Clarence BOBBE (zie VI.416).

VI.414    Herbert BOBBE, geb. Chicago USA, zn. van Willem BOBBE (zie V.133) en Hester WIJNBERG.
Tr. Chicago USA Dorothy HEIDHUES, geb. Chicago USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lawrence W. BOBBE (zie VII.511).
   2.  Kenneth E. BOBBE (zie VII.513).
   3.  Steven A. BOBBE (zie VII.515).

VII.511    Lawrence W. BOBBE, geb. Chicago USA, zn. van Herbert BOBBE (zie VI.414) en Dorothy HEIDHUES.
Tr. Chicago Judi KRAK, geb. Chehalis Washington, USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthew BOBBE, geb. Chicago, USA.
   2.  Ryan BOBBE, geb. Chicago, USA.

VII.513    Kenneth E. BOBBE, geb. Chicago USA, zn. van Herbert BOBBE (zie VI.414) en Dorothy HEIDHUES.
Tr. Chicago USA Carol CVETKO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jennifer BOBBE, geb. Chicago, USA.
   2.  David BOBBE, geb. Chicago USA.

VII.515    Steven A. BOBBE, geb. Chicago USA, zn. van Herbert BOBBE (zie VI.414) en Dorothy HEIDHUES.
Tr. (1) Chicago USA N.N.
Tr. (2) Chicago USA Judi CHUNOWITZ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Loren BOBBE, geb. Chicago USA.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Marisa BOBBE, geb. Chicago USA.

VI.416    Clarence BOBBE, geb. Chicago USA, zn. van Willem BOBBE (zie V.133) en Hester WIJNBERG.
Tr. Chicago USA Elaine Dorothy STEINER, geb. Chicago USA 16-10-1917, overl. Homewood Alabama USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda Jean BOBBE, geb. Chicago USA.
Tr. ald. Laurence PORT, geb. Chicago USA.
   2.  William Jay BOBBE, musicus, geb. Chicago USA.
   3.  Jerry Allen BOBBE, musicus, geb. Chicago USA.
Tr. Las Vegas USA Sharon KOCH, geb. Chicago USA.

V.136    Naatje BOBBE, naaister, geb. 's-Gravenhage 04-06-1879, overl. Brussel België 21-03-1943, dr. van Hartog BOBBE, koopman, en Roosje KOEKOEK (zie IV.33).
Tr. 's-Gravenhage 14-08-1907 Joseph HUISMAN (zie VI.302).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VI.302).
 
IV.34    Mozes KOEKOEK, godsdienstonderwijzer, voorzanger, koopman, geb. 's-Gravenhage 16-11-1839, overl. Hoogeveen 25-06-1896, begr. ald. 28-06-1896, zn. van Abraham Halevi KOEKOEK (zie III.5) en Mietje Sprints SLOVIS, koopvrouw.
Tr. Edam 08-11-1863 Lotje de HAAN, geb. Edam 04-02-1838, overl. Utrecht 04-07-1906, dr. van Joseph Philip de HAAN, koopman, winkelier, zaakwaarnemer, en Duifje van PRAAG PIGEON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph KOEKOEK, arts, geb. Zaandam 04-08-1865.
Tr. ald. 30-06-1897 Duifje de HAAN, geb. Edam 28-04-1871, dr. van Benjamin de HAAN, koopman, en Heintje GOKKES, vroedvrouw.
   2.  Mietje KOEKOEK, geb. Hoogeveen 31-08-1867.
   3.  Duifje KOEKOEK, geb. Hoogeveen 19-02-1869.
Tr. ald. 18-02-1911 David van BUUREN, geb. Huizen gem. Hoogeveen 24-09-1881, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Jezaja van BUUREN, koopman, en Annigje STERN.
   4.  Naatje KOEKOEK, geb. Hoogeveen 16-12-1870, overl. Amsterdam 28-05-1927.
   5.  Salomon KOEKOEK (zie V.143).
   6.  Betje KOEKOEK, geb. Hoogeveen 30-08-1874, overl. 's-Gravenhage 27-05-1942, begr. Wassenaar.
   7.  Rozetta KOEKOEK, geb. Hoogeveen 20-12-1876, overl. 's-Gravenhage 24-02-1973, begr. Wassenaar.
   8.  Abraham KOEKOEK, winkelbediende, magazijnbediende, geb. Hoogeveen 23-07-1878, overl. Auschwitz 12-02-1943.
Tr. Zaandam 25-07-1907 Rebecca PRINS, geb. Amsterdam 04-01-1876, overl. Auschwitz 12-02-1943, dr. van Simon PRINS en Judic GOLDSMIT.
   9.  Leon KOEKOEK (zie V.149).
   10.  Izaäk KOEKOEK (zie V.151).

V.143    Salomon KOEKOEK, Godsdienstonderwijzer, secretaris der Ned. Isr. Gemeente, geb. Hoogeveen 24-07-1872, overl. Sobibor 14-05-1943, zn. van Mozes KOEKOEK (zie IV.34) en Lotje de HAAN.
Tr. Zaandam 11-09-1899 Jettje KISCH, geb. Groningen 06-11-1871, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Izaäk Hartog KISCH, koopman, en Branco van HASSELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Branco KOEKOEK (zie VI.419).
   2.  Mozes KOEKOEK (zie VI.420).
   3.  Lotje KOEKOEK (zie VI.422).
   4.  Betsy KOEKOEK (zie VI.424).
   5.  Izaak KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 24-05-1907, overl. Auschwitz 30-04-1943.
   6.  Milly KOEKOEK (zie VI.427).

VI.419    Branco KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 03-08-1900, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Salomon KOEKOEK (zie V.143) en Jettje KISCH.
Tr. 's-Gravenhage 30-04-1924 David HAMME, grossier in tricotage, bedrijfsleider garenfabriek te Helmond, geb. 's-Gravenhage 23-04-1898, overl. Sobibor* 16-07-1943, zn. van Joël HAMME, kleermaker, en Johanna (Hanneke) MENK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon HAMME, geb. 's-Gravenhage 16-02-1926, overl. Sobibor 16-07-1943.
   2.  Joël (Joop) HAMME, geb. 's-Gravenhage 19-07-1929, overl. Sobibor 11-06-1943.

VI.420    Mozes KOEKOEK, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 13-03-1903, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Salomon KOEKOEK (zie V.143) en Jettje KISCH.
Tr. 's-Gravenhage 07-05-1937 Elsbeth ALT, geb. Diez 25-08-1904, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Nehemis ALT en Rosa KOPPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 10-07-1938, overl. Sobibor 04-06-1943.

VI.422    Lotje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 25-08-1904, overl. Auschwitz 02-11-1942, dr. van Salomon KOEKOEK (zie V.143) en Jettje KISCH.
Tr. 's-Gravenhage 21-12-1932 David de LEEUW (zie VII.418).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.418).
 
VI.424    Betsy KOEKOEK, onderwijzeres, geb. 's-Gravenhage 14-08-1905, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Salomon KOEKOEK (zie V.143) en Jettje KISCH.
Tr. Den Helder 22-12-1927 Leonard Jehoeda (Leo) PINKHOF, sierkunstenaar, schilder, illustrator, graficus, geb. Amsterdam 19-06-1898, overl. Sobibor 23-07-1943, zn. van Hermanus PINKHOF, arts, en Adeline (Adéle) de BEER, pianolerares.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nedivo PINKHOF, geb. Den Helder 21-10-1928, overl. Sobibor 23-07-1943.
   2.  Jiska PINKHOF, geb. Den Helder 09-12-1931, overl. Sobibor 23-07-1943.
   3.  Menachemja PINKHOF, geb. Den Helder 19-11-1934, overl. Sobibor 23-07-1943.
   4.  Pinkas PINKHOF, geb. Den Helder 19-11-1934, overl. Sobibor 23-07-1943.

VI.427    Milly KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 07-03-1911, overl. Auschwitz 26-03-1944, dr. van Salomon KOEKOEK (zie V.143) en Jettje KISCH.
Tr. 's-Gravenhage Maurits Eduard MANUSKOWSKI, goudsmid, geb. 's-Gravenhage 24-04-1907, overl. Auschwitz 31-12-1944, zn. van Wolf MANUSKOWSKI, godsdienstonderwijzer, vleeschstempelaar, en Therèse FRIEDMANN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard MANUSKOWSKI, geb. 's-Gravenhage 28-05-1941, overl. Vught 30-05-1943.
   2.  Jiska MANUSKOWSKI, geb. Westerbork 24-12-1943, overl. Auschwitz 26-03-1944.

V.149    Leon KOEKOEK, kantoorbediende, geb. Hoogeveen 14-07-1880, overl. Vught 07-05-1943, zn. van Mozes KOEKOEK (zie IV.34) en Lotje de HAAN.
Tr. 's-Gravenhage 31-03-1909 Judith van MEER, geb. 's-Gravenhage 26-09-1879, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Samuel van MEER, bediende, zeepzieder, en Hanna van BAAREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 27-04-1911, overl. Sobibor 09-07-1943.
Tr. 's-Gravenhage Selma HONY, geb. Laasphe Duitsland 19-04-1912, overl. Sobibor 09-07-1943.
   2.  Annie KOEKOEK, stenotypiste, geb. 's-Gravenhage 27-11-1913, overl. Auschwitz 17-09-1943.

V.151    Izaäk KOEKOEK, geb. Hoogeveen 28-08-1883, zn. van Mozes KOEKOEK (zie IV.34) en Lotje de HAAN.
Tr. 's-Gravenhage 21-08-1914 Susanna ZWARENSTEIN, onderwijzeres in handwerken, geb. 's-Gravenhage 07-08-1884, dr. van Meijer ZWARENSTEIN, koopman, handelsagent, en Marianne van REES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne Roza Mary KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage.
Tr. ald. Simon RIJNVELD, kunstschilder, geb. 's-Gravenhage 07-02-1916, overl. Borne 29-10-1976, zn. van Izaak RIJNVELD, koopman, pianist, handelsreiziger, en Jetje OS.

IV.36    Joseph KOEKOEK, koopman in oude metalen, venter, geb. 's-Gravenhage 25-03-1842, overl. ald. 05-02-1906, zn. van Abraham Halevi KOEKOEK (zie III.5) en Mietje Sprints SLOVIS, koopvrouw.
Tr. (1) 's-Gravenhage 15-03-1865 Roosje PILLER (zie V.1).
Tr. (2) Amsterdam 30-06-1886 Vogel Jochem BLOG, geb. Amsterdam 06-02-1847, dr. van Jochem Marcus BLOG, koopman, werkman, en Judik Gerrit BOUKE, werkster.
Uit het eerste huwelijk: 11 kinderen (zie onder V.1).
Uit het tweede huwelijk:
   12.  Andries KOEKOEK, winkelbediende, regenjassenplakker, fabrikant regenjassen, geb. Amsterdam 17-06-1886, overl. Auschwitz aankomst 14 sept 1942.
Tr. Saint Gilles België 12-12-1936 Feiga SCHPILKA, geb. Balta 21-07-1892, overl. Auschwitz aankomst 14 sept 1942.
   13.  Jetje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 21-07-1887, overl. ald. 10-06-1888.
   14.  Elisabeth KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 07-07-1889, overl. Amsterdam 13-06-1935.
Tr. verm.'s-Gravenhage Moses ABRAHAM, geb. verm. 's-Gravenhage.

III.7    Moses Salomon KOEKOEK, koopman, gedelegeerde in de loterij, geb. 's-Gravenhage 23-10-1804, overl. ald. 04-12-1871, zn. van Salomon Samuel Levy KOEKOEK (zie II.1) en Roosje Salomon GIGH (GIGHI) (SIGH), koopvrouw.
Tr. (1) 's-Gravenhage 07-02-1827 Mietje (Eva) (HES), dienstbode, geb. 's-Gravenhage 00-04-1804, overl. ald. 16-11-1853, dr. van Barend Philip POLAK, schoenmaker, kruijer, koopman, en Judic Nathan Marcus (HES), koopvrouw.
Tr. (2) 's-Gravenhage 27-01-1858 Abigaël van EMDEN, naaister, geb. 's-Gravenhage 13-09-1818, dr. van Aron Jacob (Arie) van EMBDEN, koopman, en Clara Simons SANDERS (SANDERSON).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Betje KOEKOEK (zie IV.41).
   2.  Samuel KOEKOEK (zie IV.42).
   3.  Salomon KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 03-02-1835.
   4.  Marcus KOEKOEK (zie IV.45).
   5.  Hanna KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 25-04-1841, overl. ald. 09-05-1844.
   6.  levenloze dochter KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 17-05-1847.
   7.  Judith KOEKOEK (zie IV.50).

IV.41    Betje KOEKOEK, dienstbode, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 17-12-1828, dr. van Moses Salomon KOEKOEK (zie III.7) en Mietje (Eva) (HES), dienstbode.
Tr. 's-Gravenhage 19-05-1858 Benjamin DRIEVOET, commissionair, kruijer, geb. 's-Gravenhage 06-05-1828, overl. ald. 08-01-1893, zn. van Leon Abraham Aron (Levij) (DRIEVOET), kruijer, en Schoontje Benjamin (Sientje) LOGCHER/LOGGER, dientsbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje DRIEVOET, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 26-02-1859.
   2.  Schoontje DRIEVOET (zie V.160).
   3.  Levij DRIEVOET (zie V.161).
   4.  Mozes DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 05-01-1865, overl. ald. 18-10-1866.
   5.  Sophia (Fietje) DRIEVOET (zie V.166).
   6.  Carolina DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 02-03-1869, overl. ald. 15-05-1870.
   7.  Grietje DRIEVOET (zie V.169).

V.160    Schoontje DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 10-08-1860, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Benjamin DRIEVOET, commissionair, kruijer, en Betje KOEKOEK (zie IV.41).
Tr. 's-Gravenhage 11-01-1882 Jacob SARLUIS, letterzetter, gelddrager, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 21-02-1857, overl. ald. 24-04-1939, zn. van Jonas Jacob SARLUIS, koopman, en Rachel EREIRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jonas SARLUIS, geb. 's-Gravenhage 08-07-1889, overl. ald. 22-11-1889.
   2.  Rachel SARLUIS (zie VI.435).
   3.  Elisabeth SARLUIS, geb. 's-Gravenhage 05-10-1894, overl. Auschwitz 03-09-1943.
   4.  Marianne SARLUIS (zie VI.438).

VI.435    Rachel SARLUIS, geb. 's-Gravenhage 03-02-1891, overl. Auschwitz 06-03-1944, dr. van Jacob SARLUIS, letterzetter, gelddrager, kantoorbediende, en Schoontje DRIEVOET (zie V.160).
Tr. Gerrit Christoffel van de POL, steenfabrikant, geb. Maurik 05-01-1884.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rutger Otto van de POL, geb. Zeist.

VI.438    Marianne SARLUIS, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 28-11-1899, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Jacob SARLUIS, letterzetter, gelddrager, kantoorbediende, en Schoontje DRIEVOET (zie V.160).
Tr. 's-Gravenhage 06-07-1921, sch. ald. Aäron Abraham (Aron) BLOK, koopman in borstels, geb. 's-Gravenhage 24-10-1897, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Calman BLOK, borstelhandelaar, koopman in fruit, en Duifje GOMPERTS, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Calman BLOK, geb. 's-Gravenhage 11-11-1931, overl. ald. 03-01-1932.

V.161    Levij DRIEVOET, winkelier in manufacturen, koopman in ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 31-08-1862, overl. ald. 02-11-1931, zn. van Benjamin DRIEVOET, commissionair, kruijer, en Betje KOEKOEK (zie IV.41).
Tr. (1) 's-Gravenhage 07-10-1885 Jetje SUSKIND, geb. Denekamp 07-05-1853, overl. 's-Gravenhage 10-04-1917, dr. van Salomon SUSKIND, koopman, vleeschhouwer, en Betje COHEN, dienstbode.
Tr. (2) Amsterdam 14-10-1920 Betje DUKKER, geb. Amsterdam 07-10-1871, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Mozes DUKKER, schoenlapper, schoenmaker, en Eva Salomon LAARS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Salomon DRIEVOET (zie VI.439).
   2.  Benjamin DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 03-01-1889, overl. ald. 09-03-1889.
   3.  Herman DRIEVOET (zie VI.442).
   4.  Kaatje DRIEVOET, dienstbode, geb. 's-Gravenhage 31-05-1895, overl. Sobibor 11-06-1943.
Tr. 's-Gravenhage 20-01-1926 Joseph Levie de LEEUW, geb. Hengelo Prov. Overijssel circa 1886, zn. van Levie Joseph de LEEUW en Regina de LEEUW.

VI.439    Salomon DRIEVOET, kellner, politie-opziener in Ned.Indië, geb. 's-Gravenhage 14-08-1887, zn. van Levij DRIEVOET (zie V.161) en Jetje SUSKIND.
Tr. 's-Gravenhage 28-07-1920 Elisabeth Catherine Jeanne NIEUWENHUIJSEN, kunstschilderes, geb. 's-Gravenhage 04-09-1894, dr. van Bernard Pieter Jacobus NIEUWENHUIJSEN, lantaarnaansteker, tramconducteur, en Elisabeth van WINSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charles Louis DRIEVOET (zie VII.534).
   2.  Louise (Loes) DRIEVOET (zie VII.537).

VII.534    Charles Louis DRIEVOET, commissaris van Politie 1e Klasse in Ned. Indië, geb. Leiden 22-10-1915, overl. 's-Gravenhage, gecr., zn. van Salomon DRIEVOET (zie VI.439) en Elisabeth Catherine Jeanne NIEUWENHUIJSEN, kunstschilderes.
Tr. Bandoeng Ned. Indië Maria Jacoba (Marietje) MOREL, geb. Cheribon Ned. Indië 14-05-1913, overl. 's-Gravenhage, dr. van Cornelis Johannes Jacobus MOREL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charles Peter DRIEVOET (zie VIII.285).
   2.  Elisabeth (Els) DRIEVOET (zie VIII.288).

VIII.285    Charles Peter DRIEVOET, Luitenant-Kolonel der Grenadiers b.d., geb. Palembang Ned. Indië, zn. van Charles Louis DRIEVOET (zie VII.534) en Maria Jacoba (Marietje) MOREL.
Tr. Marjolijn Jolande van BREEMEN, voedingsdeskundige, geb. 's-Gravenhage, dr. van Johannes Jacobus van BREEMEN, personeels chef Shell, en Meta van der HORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosmarijn Stephanie DRIEVOET.
   2.  Mélisande Suzanne DRIEVOET.
   3.  Charles Reinoud DRIEVOET.

VIII.288    Elisabeth (Els) DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage, dr. van Charles Louis DRIEVOET (zie VII.534) en Maria Jacoba (Marietje) MOREL.
Tr. Guy Paul DUBAU, ingenieur, zn. van Marcel Bernard DUBAU, officier infanterie coloniale, en Andree ARMAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zoë Estelle DUBAU.
   2.  Didier DUBAU.

VII.537    Louise (Loes) DRIEVOET, geb. Buitenzorg Ned. Indië, dr. van Salomon DRIEVOET (zie VI.439) en Elisabeth Catherine Jeanne NIEUWENHUIJSEN, kunstschilderes.
Tr. Frits BENDER, overl.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart BENDER.

VI.442    Herman DRIEVOET, koffiehuisbediende, koopman, geb. 's-Gravenhage 06-04-1893, overl. Kdo Blechhammer 01-07-1943, zn. van Levij DRIEVOET (zie V.161) en Jetje SUSKIND.
Tr. 's-Gravenhage 18-03-1914 Cornelia BACHRACH, geb. 's-Gravenhage 12-10-1896, overl. Auschwitz 17-09-1942, dr. van Philip BACHRACH, meubelhandelaar, koopman in goud en zilver, koopman in kleederen, en Rebecca GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette DRIEVOET (zie VII.539).
   2.  Philip DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 14-09-1915, overl. Midden-Europa 31-10-1942.
   3.  Levy DRIEVOET, meubelmaker, geb. 's-Gravenhage 25-03-1922, overl. Kdo Blechhammer 30-04-1943.
Tr. Sientje DAGLOONDER, geb. Amsterdam 27-02-1922, overl. Auschwitz 17-09-1943, dr. van Kosman DAGLOONDER, koopman, lompenhandelaar, en Roosje de HOND.

VII.539    Henriette DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 15-08-1914, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Herman DRIEVOET (zie VI.442) en Cornelia BACHRACH.
Tr. 's-Gravenhage Samuel BLIK, geb. 's-Gravenhage 10-04-1911, overl. Lublin 30-11-1943, zn. van Barend BLIK, koopman in fruit, koopman in kleederen, en Leentje BOBBE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje BLIK, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Herman BLIK, geb. 's-Gravenhage.

V.166    Sophia (Fietje) DRIEVOET, geb. 's-Gravenhage 21-04-1867, overl. ald. 26-11-1907, dr. van Benjamin DRIEVOET, commissionair, kruijer, en Betje KOEKOEK (zie IV.41).
Tr. 's-Gravenhage 27-05-1896 Benjamin Jacob de GROOT, koopman, geb. Enkhuizen 07-08-1869, overl. Amsterdam 24-03-1935, zn. van Jacob Benjamin de GROOT, koopman in lompen, en Fijtje SANDERS, dienstbaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob de GROOT, geb. 's-Gravenhage 01-07-1897.
   2.  Elisabeth de GROOT, geb. 's-Gravenhage 25-02-1899, overl. Sobibor 09-04-1943.
   3.  Fijtje de GROOT, geb. 's-Gravenhage 12-11-1900, overl. Sobibor 02-07-1943.
Tr. Amsterdam 27-03-1936 Isidore KISCHNEIDER, koopman, diamantbewerker, geb. Parijs Frankrijk 06-11-1882, overl. Sobibor 02-07-1943.
   4.  Louis de GROOT (zie VI.450).
   5.  Margaretha de GROOT, geb. 's-Gravenhage 31-10-1902, overl. Sobibor 16-07-1943.
   6.  Aaron Benjamin de GROOT, geb. 's-Gravenhage 11-10-1904, overl. ald. 05-01-1905.
   7.  levenloze zoon de GROOT, geb. 's-Gravenhage 26-11-1907, overl.

VI.450    Louis de GROOT, expeditieknecht, geb. 's-Gravenhage 25-10-1901, overl. Szcredrzijk 06-12-1942, zn. van Benjamin Jacob de GROOT, koopman, en Sophia (Fietje) DRIEVOET (zie V.166).
Tr. (1) 's-Gravenhage 04-09-1929 Anna Maria AMANN, geb. Sanet Goar in Pruissen 04-01-1900, overl. 's-Gravenhage 15-01-1931, dr. van Friedrich AMANN, hotelhouder, en Maria Margaretha GOLDERT.
Tr. (2) Amsterdam 14-06-1933 Mietje COSTER, verkoopster, geb. Rotterdam 05-02-1900, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Emanuel COSTER, diamantslijper, diamantversteller, en Naatje van LIER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frits Louis Joseph de GROOT, geb. 's-Gravenhage 15-01-1931, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Sophie de GROOT, geb. 's-Gravenhage 22-07-1934, overl. Auschwitz* 08-10-1942.

V.169    Grietje DRIEVOET, naaister, geb. 's-Gravenhage 14-07-1871, overl. ald. 27-05-1936, dr. van Benjamin DRIEVOET, commissionair, kruijer, en Betje KOEKOEK (zie IV.41).
Tr. 's-Gravenhage 10-03-1897 Jonas ALTER, kleermaker, geb. 's-Gravenhage 14-08-1870, overl. Sobibor 13-03-1943, zn. van Sander David ALTER, koopman, koekbakker, loopknecht, en Sara FRESCO.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloze zoon ALTER, geb. 's-Gravenhage 22-10-1905.
   2.  Benjamin (Bernard) ALTER, zuiveraar van gebouwen, correspondent, geb. 's-Gravenhage 20-02-1907, overl. ald. 12-01-1943, begr. Wassenaar.
Tr. 's-Gravenhage 06-04-1938 Eva de JONG, geb. 's-Gravenhage 19-11-1906, overl. ald. 12-01-1943, begr. Wassenaar, dr. van Salomon de JONG, vleeschhouwer, en Sientje van den BERG.
   3.  Alexander ALTER (zie VI.459).

VI.459    Alexander ALTER, musicus, violist bij Heck, geb. 's-Gravenhage 15-11-1909, overl. Schoppinitz 31-10-1943, zn. van Jonas ALTER, kleermaker, en Grietje DRIEVOET (zie V.169).
Tr. Amsterdam 29-11-1933 Marianne de GROOT, verkoopster, geb. Amsterdam 15-03-1915, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Frederik de GROOT, winkelier in fijne vleeschwaren, en Johanna COSTIMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik ALTER, geb. Leiden 17-05-1935, overl. Auschwitz 08-10-1942.

IV.42    Samuel KOEKOEK, slagter, onderwijzer, geb. 's-Gravenhage 06-07-1832, overl. Rotterdam 25-05-1876, zn. van Moses Salomon KOEKOEK (zie III.7) en Mietje (Eva) (HES), dienstbode.
Tr. Rotterdam 18-07-1855 Saartje COENRAAD, dienstbode, geb. Middelburg 21-06-1823, overl. Rotterdam 08-10-1890, dr. van Joseph Cohen KHONRAAD (COENRAAD), koopman, en Esther Kalman Meijer de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith KOEKOEK (zie V.171).
   2.  Mietje KOEKOEK, geb. Rotterdam 01-07-1859, overl. Amsterdam 28-03-1934.
Tr. ald. 03-05-1905 Meijer COHEN, kantoorlooper, winkelier, geb. Amersfoort 13-06-1849, overl. Amsterdam 20-02-1924, zn. van Asser Salomon COHEN, koopman, en Mietje HARTOG.
   3.  Roosje KOEKOEK, geb. Rotterdam 08-03-1862, overl. Amsterdam 16-11-1934.
   4.  Mozes Joseph KOEKOEK, geb. Rotterdam 04-05-1865, overl. ald. 12-01-1866.
   5.  Calman (Karel) KOEKOEK (zie V.176).

V.171    Judith KOEKOEK, geb. Rotterdam 29-05-1857, overl. ald. 15-12-1936, begr. Muiderberg, dr. van Samuel KOEKOEK (zie IV.42) en Saartje COENRAAD, dienstbode.
Tr. Amsterdam 14-06-1882 Joseph DUIZEND, diamantslijper, makelaar in diamant, geb. Amsterdam 23-04-1858, overl. Apeldoorn 14-04-1914, begr. Muiderberg, zn. van Eliazar Hartog DUIZEND en Beletje Hartog de VRIES, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazer DUIZEND, geb. Amsterdam 28-05-1883, overl. ald. 17-06-1888.
   2.  Samuel DUIZEND (zie VI.462).
   3.  Elisabeth (Lies) DUIZEND (zie VI.465).
   4.  Sara DUIZEND (zie VI.467).
   5.  Hartog DUIZEND, makelaar in effecten, geb. Amsterdam 30-01-1889, overl. New York USA 15-06-1934.
   6.  Herman DUIZEND (zie VI.470).

VI.462    Samuel DUIZEND, diamantbewerker, diamantklover, makelaar, geb. Amsterdam 06-09-1884, overl. Auschwitz 11-09-1942, zn. van Joseph DUIZEND, diamantslijper, makelaar in diamant, en Judith KOEKOEK (zie V.171).
Tr. Amsterdam 09-06-1909 Clara PHILIPS, geb. Amsterdam 06-12-1873, overl. Auschwitz 11-09-1942, dr. van Jesaia PHILIPS, pettenmaker, commissionair in diamant, en Jansje SJOUERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith (Jetty) DUIZEND (zie VII.547).
   2.  Jacques Joseph DUIZEND (zie VII.548).
   3.  Joseph Eliazar DUIZEND (zie VII.551).

VII.547    Judith (Jetty) DUIZEND, geb. Amsterdam, dr. van Samuel DUIZEND (zie VI.462) en Clara PHILIPS.
Tr. Maurice WEINER, overl.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claire WEINER.

VII.548    Jacques Joseph DUIZEND, geb. Amsterdam, zn. van Samuel DUIZEND (zie VI.462) en Clara PHILIPS.
Tr. (1) Annie Jeanne ERWTEMAN, geb. Amsterdam 05-04-1913, overl. Antwerpen, België 02-04-1979, dr. van Benjamin (Ben) ERWTEMAN, koopman in diamant, en Elfrida ARONSTEIN.
Tr. (2) Silvia SURMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Paul Sylvain DUIZEND (zie VIII.293).

VIII.293    Paul Sylvain DUIZEND, zn. van Jacques Joseph DUIZEND (zie VII.548) en Annie Jeanne ERWTEMAN.
Tr. Alexandra Ann KRONBERGER, medisch onderzoekster, dr. van Rudolph KRONBERGER en Catharina Alexandra BROCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthew Michael DUIZEND.
   2.  Emily Louise DUIZEND.

VII.551    Joseph Eliazar DUIZEND, geb. Watergraafsmeer 22-07-1918, overl. Auschwitz* 30-11-1944, zn. van Samuel DUIZEND (zie VI.462) en Clara PHILIPS.
Tr. Fanny STERN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques Maurice DUIZEND, geb. Amsterdam 29-06-1941, overl. Auschwitz* 22-05-1944.

VI.465    Elisabeth (Lies) DUIZEND, geb. Amsterdam 28-11-1885, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Joseph DUIZEND, diamantslijper, makelaar in diamant, en Judith KOEKOEK (zie V.171).
Tr. Watergraafsmeer 16-11-1921 Joseph Nathan (Jo) HAAGENS, boekdrukker, geb. Rotterdam 26-04-1881, overl. Sobibor 21-05-1943, zn. van Kalman HAAGENS en Elisabeth de HAAFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betty Judith HAAGENS, geb. Rotterdam 18-06-1925, overl. Sobibor 30-11-1943.

VI.467    Sara DUIZEND, geb. Amsterdam 18-02-1888, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Joseph DUIZEND, diamantslijper, makelaar in diamant, en Judith KOEKOEK (zie V.171).
Tr. (1) Amsterdam 20-06-1917, sch. ald. Jacques DAVIDS, diamantkloover, fabrikant, geb. Amsterdam 15-10-1886, overl. Auschwitz 17-09-1942, zn. van Israël David (AAP) DAVIDS, horlogemaker, makelaar, en Jaantje MOGENDORFF.
Tr. (2) Monster 08-04-1934 Simon van LIER, kantoorbediende, directeur eener Vennootschap, geb. Rotterdam 16-10-1885, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Jacob van LIER, reiziger in sigaren, en Saartje WALG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Isidor Joseph DAVIDS, assistent bedrijfsleider bij een drukkerij, geb. Amsterdam.
   2.  Joseph Israel DAVIDS, magazijnbediende, geb. Amsterdam 04-05-1920, overl. Sobibor 04-06-1943.

VI.470    Herman DUIZEND, diamantbewerker, kantoorbediende, geb. Amsterdam 25-07-1890, overl. Sobibor 11-06-1943, zn. van Joseph DUIZEND, diamantslijper, makelaar in diamant, en Judith KOEKOEK (zie V.171).
Tr. Watergraafsmeer 12-06-1919 Jeannette WITMONDT, geb. Amsterdam 30-04-1889, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Levie WITMONDT, diamantbewerker, en Sara WARRADIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph DUIZEND, geb. Amsterdam 21-06-1920, overl. Sobibor 11-06-1943.

V.176    Calman (Karel) KOEKOEK, diamantwerker, diamantslijper, geb. Rotterdam 31-07-1867, overl. Auschwitz aankomst 14 sept 1942, zn. van Samuel KOEKOEK (zie IV.42) en Saartje COENRAAD, dienstbode.
Tr. Amsterdam 09-06-1892 Rachel POLAK, geb. Amsterdam 11-08-1859, overl. Antwerpen België 22-12-1918, begr. Putte, dr. van Jacob Joseph POLAK, diamantslijper, en Anna Philip de JONG, borduurster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob KOEKOEK (zie VI.472).
   2.  Joseph KOEKOEK (zie VI.474).

VI.472    Jacob KOEKOEK, diamantslijper, geb. Amsterdam 13-03-1894, zn. van Calman (Karel) KOEKOEK (zie V.176) en Rachel POLAK.
Tr. Mietje COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karel KOEKOEK, geb. 18-01-1916, overl. Antwerpen België 30-07-1939, begr. Putte.

VI.474    Joseph KOEKOEK, diamantslijper, voorzitter Frechie Stichting, geb. Amsterdam 15-02-1895, overl. Antwerpen België, begr. Putte, zn. van Calman (Karel) KOEKOEK (zie V.176) en Rachel POLAK.
Tr. Zaandam 10-10-1917 Margaretha (Greta) van VEEN, geb. Amsterdam 28-08-1896, overl. Antwerpen België 09-03-1974, begr. Putte, dr. van Emanuel van VEEN, winkelier, en Ester de WOLF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel (Chelly) KOEKOEK, geb. Amsterdam 20-08-1918, overl. Antwerpen België, begr. Putte.
Tr. Maurits (Max) ZILVERBERG, geb. Oss 30-10-1912, overl. Etterbeek België, begr. Putte, zn. van Abraham ZILVERBERG en Elisa B. LEVITICUS.
   2.  Emanuel (Emile) KOEKOEK (zie VII.560).

VII.560    Emanuel (Emile) KOEKOEK, geb. Antwerpen België, zn. van Joseph KOEKOEK (zie VI.474) en Margaretha (Greta) van VEEN.
Tr. Antwerpen België Mariette Van Den REECK, geb. Antwerpen België.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marion Marguerite KOEKOEK (zie VIII.297).

VIII.297    Marion Marguerite KOEKOEK, geb. Antwerpen België, dr. van Emanuel (Emile) KOEKOEK (zie VII.560) en Mariette Van Den REECK.
Tr. (1) Quito Ecuador Jorge José BETTER GRUNBAUM, geb. Quito Ecuador, overl. ald.
Tr. (2) Toronto Canada Harold Scott BELORE, geb. Tilsonburg Ontario Canada.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Naomi Raquel BETTER, geb. Quito Ecuador.
   2.  Saul Adrian BETTER, geb. Quito Ecuador, overl. ald.

IV.45    Marcus KOEKOEK, blikslager, winkelier, geb. 's-Gravenhage 15-08-1837, overl. Rotterdam 17-02-1906, zn. van Moses Salomon KOEKOEK (zie III.7) en Mietje (Eva) (HES), dienstbode.
Tr. Gorinchem 05-09-1860 Eva Simon HILDESHEIM, geb. Utrecht 11-07-1833, dr. van Simon Nathan (HILDESHEIM), koopman in galanterieën, en Roosje Izaäks (SIEMONS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther KOEKOEK, geb. Gorinchem 28-10-1861, overl. ald. 29-01-1862.
   2.  Mietje KOEKOEK, geb. Gorinchem 01-05-1863, overl. ald. 12-09-1863.
   3.  Simon KOEKOEK (zie V.180).

V.180    Simon KOEKOEK, godsdienstonderwijzer, inspecteur eener Levensverz. Mij., assuradeur, geb. Gorinchem 22-08-1864, overl. Rotterdam 19-10-1928, zn. van Marcus KOEKOEK (zie IV.45) en Eva Simon HILDESHEIM.
Tr. Beverwijk 01-07-1886 Vrouke van COEVORDEN, geb. Groningen 17-03-1859, overl. Rotterdam 04-06-1939, dr. van Mietje van COEVORDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eduard KOEKOEK (zie VI.476).
   2.  Eva KOEKOEK (zie VI.479).
   3.  Louis KOEKOEK (zie VI.480).
   4.  Benjamin KOEKOEK (zie VI.482).
   5.  Mietje KOEKOEK (zie VI.485).
   6.  Salomon KOEKOEK (zie VI.486).

VI.476    Eduard KOEKOEK, telegrafist Post en Telefonie, geb. Emmen 27-11-1886, overl. Sobibor 04-06-1943, zn. van Simon KOEKOEK (zie V.180) en Vrouke van COEVORDEN.
Tr. Amsterdam 30-05-1912 Cato VEGT, geb. Meppel 26-01-1890, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Mozes Elias VEGT en Chrisje ZEEHANDELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouke KOEKOEK (zie VII.563).
   2.  Chrisje KOEKOEK, geb. Amsterdam 28-11-1915, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Amsterdam 05-05-1942 Mozes Maurits ROZEBOOM, geb. Groningen 21-11-1906, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Levie Mozes ROZEBOOM, moheel, koopman, en Clara SULZBACH.

VII.563    Vrouke KOEKOEK, geb. Amsterdam 11-10-1913, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Eduard KOEKOEK (zie VI.476) en Cato VEGT.
Tr. Amsterdam Philip Joseph TROMPETTER, fabrikant in worst, geb. Amsterdam 05-05-1914, overl. Auschwitz 03-08-1942, zn. van Cosman TROMPETTER, winkelier in vleeschwaren, en Hester BOESMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hettie TROMPETTER, geb. Amsterdam.

VI.479    Eva KOEKOEK, geb. Meerssen 03-10-1889, overl. Sobibor 23-04-1943, dr. van Simon KOEKOEK (zie V.180) en Vrouke van COEVORDEN.
Tr. Amsterdam 01-04-1908 Joseph BREMER, broodbakker, geb. Amsterdam 07-06-1885, overl. Sobibor 23-04-1943, zn. van Mozes BREMER, koopman, godsdienstonderwijzer, en Johanna BREMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouke BREMER, geb. Amsterdam 09-06-1908, overl. Sobibor 07-05-1943.
Tr. Simon PHILIPSE, musicus, geb. Rotterdam 30-10-1906, overl. Sobibor 07-05-1943, zn. van Israel Karel PHILIPSE, koopman in mode-artikelen, pianist, dansleraar, en Eva BOOD.
   2.  Mozes BREMER (zie VII.568).

VII.568    Mozes BREMER, geb. Amsterdam 05-05-1910, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Joseph BREMER, broodbakker, en Eva KOEKOEK (zie VI.479).
Tr. Lena KLISSER, geb. Rotterdam 18-12-1912, overl. Auschwitz 05-08-1942, dr. van Samuel KLISSER, melkventer, broodbakker, en Sophia FRANK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva BREMER, geb. Rotterdam 28-01-1932, overl. Auschwitz 05-08-1942.
   2.  Joseph BREMER, geb. Rotterdam 25-11-1938, overl. Auschwitz 05-08-1942.

VI.480    Louis KOEKOEK, loswerkman, lompenhandelaar, geb. Meerssen 24-05-1892, overl. 's-Gravenhage 26-10-1940, zn. van Simon KOEKOEK (zie V.180) en Vrouke van COEVORDEN.
Tr. Deventer 05-05-1920 Esther DREES, geb. Rotterdam 09-07-1889, overl. Auschwitz 19-11-1942, dr. van Nathan DREES, koopman, sjouwerman, en Eva ANDRIESSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathan KOEKOEK (zie VII.570).
   2.  Simon KOEKOEK, fabrieksarbeider, geb. Rotterdam 14-03-1921, overl. Auschwitz 31-01-1943.
Tr. Lena POSNER, geb. Rotterdam 14-10-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Abraham POSNER, koopman in ongeregelde goederen, en Betje GROENTEMAN.
   3.  Joseph KOEKOEK, huisknecht, geb. Rotterdam 25-08-1924, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VII.570    Nathan KOEKOEK, filmoperator, geb. Rotterdam 12-03-1913, overl. Amsterdam, zn. van Louis KOEKOEK (zie VI.480) en Esther DREES.
Tr. Else Martha FISCHER, geb. Rothenbach Duitsland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Louis KOEKOEK.

VI.482    Benjamin KOEKOEK, broodbakker, conducteur H.T.M., geb. Meerssen 26-04-1894, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Simon KOEKOEK (zie V.180) en Vrouke van COEVORDEN.
Tr. 's-Gravenhage 23-02-1916 Ester (Esther) FRESCO, geb. 's-Gravenhage 04-02-1890, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Israël FRESCO, huisschilder, en Adèle POONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouke KOEKOEK (zie VII.576).
   2.  Adèle KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 28-03-1920, overl. Auschwitz 03-09-1942.
   3.  Eva KOEKOEK, boekbindster, geb. 's-Gravenhage 31-03-1922, overl. Auschwitz 03-09-1942.
   4.  Israel KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 07-07-1923, overl. ald. 10-05-1924.
   5.  Simon KOEKOEK, meubelmaker, geb. 's-Gravenhage 08-10-1924, overl. Auschwitz 21-09-1942.
   6.  Alexandrine KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 23-05-1930, overl. Auschwitz 19-10-1942.

VII.576    Vrouke KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 23-03-1916, overl. Ormstown Quebec Canada 11-06-1960, dr. van Benjamin KOEKOEK (zie VI.482) en Ester (Esther) FRESCO.
Tr. 's-Gravenhage Pieter van DIEPENINGEN, meubelmaker, farmer in Canada, geb. 's-Gravenhage 11-07-1914, overl. Ormstown Quebec Canada 11-07-1965, zn. van Jan Baptist Petrus van DIEPENINGEN en Dirkje SUIERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Petrus van DIEPENINGEN, geb. Voorburg, overl. ald. 16-04-1945.
   2.  Ester van DIEPENINGEN, geb. Voorburg.
   3.  Wilhelmina Philippina Inten van DIEPENINGEN, geb. aan boord MS Kota Inten.
   4.  Margaret van DIEPENINGEN, geb. Winchester Ontario Canada.
   5.  Peter van DIEPENINGEN, geb. Green Valley Ontario Canada.

VI.485    Mietje KOEKOEK, winkeljuffrouw, geb. Amsterdam 16-04-1897, overl. Auschwitz* 05-02-1943, dr. van Simon KOEKOEK (zie V.180) en Vrouke van COEVORDEN.
Tr. Amsterdam 07-01-1920 Joël (Jules) BREMER, handelsreiziger, geb. Amsterdam 01-02-1899, overl. Auschwitz* 05-02-1943, zn. van Mozes BREMER, koopman, godsdienstonderwijzer, en Johanna BREMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Max BREMER, geb. Rotterdam 24-04-1921, overl. Auschwitz* 30-04-1943.

VI.486    Salomon KOEKOEK, banketbakker, geb. Gorinchem 28-08-1900, overl. Sobibor 07-05-1943, zn. van Simon KOEKOEK (zie V.180) en Vrouke van COEVORDEN.
Tr. Rotterdam 29-06-1921 Mienetta Sara BLOK, geb. Rotterdam 07-01-1901, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Salomon Joseph BLOK, banketbakker, en Saartje van WIEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon KOEKOEK, geb. Rotterdam 11-10-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Salomon Joseph KOEKOEK, geb. Rotterdam 08-12-1926, overl. Sobibor 07-05-1943.
   3.  Eduard KOEKOEK, geb. Rotterdam 11-11-1932, overl. Sobibor 07-05-1943.
   4.  Bennie KOEKOEK, geb. Rotterdam 21-05-1935, overl. Sobibor 07-05-1943.
   5.  Joseph KOEKOEK, geb. Rotterdam 29-05-1939, overl. Sobibor 07-05-1943.

IV.50    Judith KOEKOEK, naaister, geb. 's-Gravenhage 20-08-1848, overl. ald. 15-12-1935, begr. Wassenaar 17-12-1935, dr. van Moses Salomon KOEKOEK (zie III.7) en Mietje (Eva) (HES), dienstbode.
Tr. 's-Gravenhage 26-06-1867 Salomon Jacob de LIEMA, huisschilder, geb. Beverwijk 14-09-1843, overl. 's-Gravenhage 10-05-1922, begr. Wassenaar, zn. van Jacob Salomon de LIEMA, koopman, en Leentje Levi HAMMELBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob de LIEMA, winkelbediende, geb. 's-Gravenhage 27-09-1867, overl. Sobibor 21-05-1943.
Tr. (1) 's-Gravenhage 06-06-1906 Elisabeth ALTER, geb. 's-Gravenhage 25-07-1867, overl. ald. 20-09-1922, dr. van Alexander ALTER, koopman, en Dientje (Dina) van den BERG, koopvrouw.
Tr. (2) 's-Gravenhage 20-07-1932 Esther HIJMANS, geb. 's-Gravenhage 23-03-1877, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Mozes HIJMANS en Kaatje ALTER.
   2.  Samuel de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 06-07-1869, overl. Sobibor 16-04-1943.
Tr. 's-Gravenhage 14-12-1910 Anna TOKKIE, geb. 's-Gravenhage 18-09-1881, overl. Sobibor 16-04-1943, dr. van Abraham TOKKIE, koopman in meubelen, lakenkoopman, winkelier, en Eva SWAAN.
   3.  Abraham de LIEMA (zie V.186).
   4.  Catharina de LIEMA (zie V.189).
   5.  Maurits Salomon de LIEMA (zie V.190).
   6.  Benjamin de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 14-01-1877, overl. ald. 27-03-1877.
   7.  Helena de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 10-03-1878, overl. ald. 02-06-1934.
   8.  Alexander de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 02-06-1880.
   9.  Benjamin de LIEMA (zie V.195).
   10.  Louis de LIEMA, magazijnbediende, geb. 's-Gravenhage 07-02-1885, overl. Auschwitz 26-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 16-01-1918 Maria Anna de WOLFF, manufacturierster, geb. Sneek 08-08-1877, overl. Sobibor 26-03-1943, dr. van Abraham de WOLFF en Goudtje de VRIES.
   11.  Marcus Salomon de LIEMA (zie V.200).
   12.  Naatje (Anna) de LIEMA (zie V.203).
   13.  Sophia de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 13-07-1893, overl. Auschwitz 29-10-1942.
Tr. 's-Gravenhage 27-06-1923 Isak KOPPEL, kantoorbediende, geb. Zutphen 09-07-1876, overl. Auschwitz 29-10-1942, zn. van Jacob KOPPEL, slager, en Barendina de BRUIN.

V.186    Abraham de LIEMA, koopman in ongeregelde goederen, koopman in manufacturen, koopman in mode-artikelen, geb. 's-Gravenhage 15-05-1871, overl. ald. 28-02-1938, zn. van Salomon Jacob de LIEMA, huisschilder, en Judith KOEKOEK (zie IV.50).
Tr. 's-Gravenhage 26-08-1896 Klara HIJMANS, geb. 's-Gravenhage 04-05-1869, overl. ald. 05-03-1932, dr. van Mozes HIJMANS en Kaatje ALTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Abraham de LIEMA, koopman in manufacturen, geb. 's-Gravenhage 03-07-1897, overl. Auschwitz 24-07-1942.
Tr. (1) 's-Gravenhage, sch. ald. Henriette WALLEGA, geb. Amsterdam, dr. van Mozes WALLEGA, koopman in diversen, en Jansje WURMS.
Tr. (2) Amsterdam 08-05-1931 Reina WURMS, geb. Amsterdam 25-02-1893, overl. Sobibor 21-05-1943, dr. van Aron WURMS, koopman in huishoudelijke artikelen, en Hanna MAIJKELS.
   2.  Maurits Abraham de LIEMA (zie VI.491).
   3.  Alexander de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 21-05-1903, overl. ald. 25-10-1904.
   4.  Kaatje de LIEMA (zie VI.495).

VI.491    Maurits Abraham de LIEMA, handelsreiziger, winkelier, geb. 's-Gravenhage 11-09-1899, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Abraham de LIEMA (zie V.186) en Klara HIJMANS.
Tr. Rotterdam 24-08-1922 Alida BRIL, geb. Rotterdam 12-11-1900, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Salomon BRIL, magazijnbediende, grossier in manufacturen, en Truitje BRANDEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kitty Alida de LIEMA, geb. Rotterdam 04-01-1930, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   2.  René de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 08-06-1939, overl. ald. 31-07-1939.

VI.495    Kaatje de LIEMA, geb. 's-Gravenhage, dr. van Abraham de LIEMA (zie V.186) en Klara HIJMANS.
Tr. Hendrik Adrianus DUIVERMAN, timmerman, geb. 's-Gravenhage 16-11-1900, zn. van Hendrik Jacobus DUIVERMAN, stukadoor, en Catharina Anna HOFKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans DUIVERMAN, geb. 's-Gravenhage 03-11-1931, overl. ald. 18-11-1932.
   2.  Hans DUIVERMAN, geb. 's-Gravenhage.

V.189    Catharina de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 14-03-1873, overl. ald. 17-03-1951, dr. van Salomon Jacob de LIEMA, huisschilder, en Judith KOEKOEK (zie IV.50).
Tr. 's-Gravenhage 14-08-1901 Maurits DESSAUR, smid, koopman in meubelen, geb. 's-Gravenhage 10-07-1878, overl. ald. 08-10-1963, zn. van Mozes DESSAUR, schoenmaker, uitdrager, en Veronica FRANSMAN, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Veronica (Floortje) DESSAUR (zie VI.497).
   2.  Salomon DESSAUR (zie VI.498).

VI.497    Veronica (Floortje) DESSAUR, boekhandelaarster, geb. 's-Gravenhage 12-11-1901, overl. Auschwitz* 31-10-1944, dr. van Maurits DESSAUR, smid, koopman in meubelen, en Catharina de LIEMA (zie V.189).
Tr. 's-Gravenhage 11-08-1926 Pinas BRIL, magazijnbediende, geb. Rotterdam 09-07-1900, overl. Auschwitz 06-09-1944, zn. van Israël BRIL, koopman in glas en aardewerk, handelsreiziger, en Eva FRANSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carla BRIL, geb. 's-Gravenhage 09-03-1929, overl. Auschwitz* 31-10-1944.

VI.498    Salomon DESSAUR, handelaar in parfumeriën, geb. 's-Gravenhage 10-09-1903, overl. Scheveningen, zn. van Maurits DESSAUR, smid, koopman in meubelen, en Catharina de LIEMA (zie V.189).
Tr. (1) 's-Gravenhage 09-02-1927, sch. ald. Sophia GROEN, geb. 's-Gravenhage 27-08-1902, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Benjamin Wolff GROEN, broodbakker, banketbakker, en Theodora de BEER.
Tr. (2) Rosa Louise JACOBS, geb. Laag Keppel 20-07-1906, overl. Scheveningen, begr. Rijswijk Beth Hachaim, dr. van Jacob JACOBS, slager, en Roosje STERNFELD.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Catharina Irma DESSAUR (zie VII.594).
   2.  Joost Reinier DESSAUR (zie VII.595).

VII.594    Catharina Irma DESSAUR, geb. 's-Gravenhage, overl. Amsterdam, begr. Hoofddorp, dr. van Salomon DESSAUR (zie VI.498) en Rosa Louise JACOBS.
Tr. Amsterdam Johannes Emanuel ZEIJLMANS van EMMICHOVEN, geneesheer directeur, geb. 's-Gravenhage, zn. van Frederik Willem ZEIJLMANS van EMMICHOVEN, arts, geneesheer, en Ingeborg DROOGLEEVER FORTUIJN, eurythmiste.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carlo Dominique ZEIJLMANS van EMMICHOVEN (zie VIII.308).
   2.  Ingeborg Anne ZEIJLMANS van EMMICHOVEN, psychologe, geb. Zeist.

VIII.308    Carlo Dominique ZEIJLMANS van EMMICHOVEN, spraakvormer, geb. Amsterdam, zn. van Johannes Emanuel ZEIJLMANS van EMMICHOVEN, geneesheer directeur, en Catharina Irma DESSAUR (zie VII.594).
Tr. Gisela MECHERLEIN, heilpedagoge, geb. Crailsheim Duitsland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elianne Marie ZEYLMANS van EMMICHOVEN, geb. Hamburg Duitsland.
   2.  Joann Nathanael ZEYLMANS van EMMICHOVEN, geb. Hamburg Duitsland.

VII.595    Joost Reinier DESSAUR, geb. Scheveningen, zn. van Salomon DESSAUR (zie VI.498) en Rosa Louise JACOBS.
Tr. Simone Trientje MOSES, geb. 's-Gravenhage, dr. van Elkan MOSES en Ethel Lia VOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra DESSAUR, geb. Amsterdam.

V.190    Maurits Salomon de LIEMA, handelsreiziger in manufacturen, geb. 's-Gravenhage 12-03-1875, overl. Sobibor 20-03-1943, zn. van Salomon Jacob de LIEMA, huisschilder, en Judith KOEKOEK (zie IV.50).
Tr. 's-Gravenhage 29-05-1912 Sophia BARENDS, geb. Amsterdam 07-03-1879, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Alexander BARENDS, agent, en Eleonora van SLUIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloze dochter de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 08-06-1913.
   2.  Alexander Maurits de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 24-06-1914, overl. Sobibor 23-07-1943.
   3.  Judith (Juup) de LIEMA (zie VI.504).

VI.504    Judith (Juup) de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 28-07-1919, overl. ald., dr. van Maurits Salomon de LIEMA (zie V.190) en Sophia BARENDS.
Tr. Jakob (Jack) POLAK, geb. Amsterdam 23-05-1916, overl. 's-Gravenhage, zn. van Mozes POLAK, diamantslijper, magazijnbediende, winkelier, reiziger, en Klara van VELSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roel POLAK (zie VII.597).
   2.  Alexandra POLAK (zie VII.601).

VII.597    Roel POLAK, zn. van Jakob (Jack) POLAK en Judith (Juup) de LIEMA (zie VI.504).
Tr. (1) Lisa Bertha de JONG.
Tr. (2) Sippora VALKHOFF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Masha POLAK.
   2.  Chiem POLAK.

VII.601    Alexandra POLAK, geb. 's-Gravenhage, overl. ald., dr. van Jakob (Jack) POLAK en Judith (Juup) de LIEMA (zie VI.504).
Tr. (1) Rodeger Gerard van STRATEN.
Rel. (1) Freek HARTENDORP.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tijl Alexandre van STRATEN (zie VIII.314).
Uit de eerste relatie:
   2.  Bo Rudyard POLAK.

VIII.314    Tijl Alexandre van STRATEN, zn. van Rodeger Gerard van STRATEN en Alexandra POLAK (zie VII.601).
Tr. Liora GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alec Simcha van STRATEN.

V.195    Benjamin de LIEMA, koopman en grossier in galanterieën, geb. 's-Gravenhage 20-09-1882, overl. Rijswijk 16-05-1964, begr. Wassenaar, zn. van Salomon Jacob de LIEMA, huisschilder, en Judith KOEKOEK (zie IV.50).
Tr. (1) Rotterdam 07-04-1910 Clara BRIL, geb. Rotterdam 21-02-1889, overl. 's-Gravenhage 02-02-1948, begr. Wassenaar, dr. van Salomon BRIL, koopman in galanterieën, koopman in scheepsbenodigdheden, en Roosje BRIL.
Tr. (2) Engelien DROOMER, geb. Rotterdam, overl. 's-Gravenhage.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alexander Bernard de LIEMA (zie VI.505).
   2.  Sally Bernard (Sal) de LIEMA (zie VI.507).
   3.  Rozine (Riva) de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 09-05-1915, overl. Auschwitz 19-11-1943.
Tr. 's-Gravenhage 29-07-1936 Machiel (Michel) PEEKEL, magazijnbediende, geb. Rotterdam 08-11-1908, overl. Auschwitz 31-03-1944, zn. van Simon PEEKEL, huidenzouter, magazijnbediende, en Elizabeth FRENK.
   4.  Siegfried (Sieg) de LIEMA (zie VI.511).

VI.505    Alexander Bernard de LIEMA, handelsreiziger in parfumeriën, grossier in speelgoed, geb. 's-Gravenhage 26-01-1911, overl. ald., zn. van Benjamin de LIEMA (zie V.195) en Clara BRIL.
Tr.  Jansje ZIJLSTRA, kinderjuffrouw, geb. 's-Gravenhage 01-04-1915, overl. Rijswijk, dr. van IJzaak ZIJLSTRA, huisschilder, en Hendrikje VELTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Riva Louise de LIEMA (zie VII.604).
   2.  Anja Marion de LIEMA.
Tr. ald. Hendrik Joseph (Henk) van LOON, architect, zn. van Eduard van LOON en Stefanie SOMMERAUER.

VII.604    Riva Louise de LIEMA, dr. van Alexander Bernard de LIEMA (zie VI.505) en Jansje ZIJLSTRA, kinderjuffrouw.
Tr. Gerardo CASTELLET.
Uit dit huwelijk:
   1.  David CASTELLET de LIEMA.

VI.507    Sally Bernard (Sal) de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 14-02-1914, overl. Mission Viejo California USA, begr. Mt. Sinai Memorial L.A. USA, zn. van Benjamin de LIEMA (zie V.195) en Clara BRIL.
Tr. Roosje van GELDER, geb. 's-Gravenhage, dr. van Mozes van GELDER, kleermaker, en Judith COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Max Bernard DELIEMA (zie VII.607).
   2.  Robbert Bernard DELIEMA (zie VII.609).

VII.607    Max Bernard DELIEMA, geb. 's-Gravenhage, zn. van Sally Bernard (Sal) de LIEMA (zie VI.507) en Roosje van GELDER.
Tr. Susan Babara (Sue) NOBLE, geb. Detroit Michigan USA, dr. van Joseph Samuel NOBLE en Freda GREENLAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michelle Judith DELIEMA, geb. Mission Viejo California USA.
   2.  Marcie Anne DELIEMA, geb. Mission Viejo California USA.
Tr. ald. Stuart Daniel URQAHART, geb. Santa Barbara California USA.

VII.609    Robbert Bernard DELIEMA, geb. 's-Gravenhage, zn. van Sally Bernard (Sal) de LIEMA (zie VI.507) en Roosje van GELDER.
Tr. Kathy LEDEEN, geb. Pasedena California USA, dr. van Howard LEDEEN en Phyllis PRESENT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julie Lynn DELIEMA, geb. Orange California USA.
   2.  Jonathan Hart DELIEMA, geb. Viejo Mission California USA.
   3.  David Jeffrey DELIEMA, geb. Mission Viejo Califonia USA.

VI.511    Siegfried (Sieg) de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 01-10-1916, overl. ald., begr. Rijswijk, zn. van Benjamin de LIEMA (zie V.195) en Clara BRIL.
Tr. 's-Gravenhage Marianne (Jannie) van KLEEF, geb. 's-Gravenhage, dr. van Bernard van KLEEF, koopman, en Sophia HES, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardine de LIEMA (zie VII.611).
   2.  Philip (Flip) de LIEMA (zie VII.612).

VII.611    Bernardine de LIEMA, geb. 's-Gravenhage, dr. van Siegfried (Sieg) de LIEMA (zie VI.511) en Marianne (Jannie) van KLEEF.
Tr. 's-Gravenhage Jacob Mozes Elias SNUIJF (NOF) (zie VIII.206).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VIII.206).
 
VII.612    Philip (Flip) de LIEMA, geb. 's-Gravenhage, zn. van Siegfried (Sieg) de LIEMA (zie VI.511) en Marianne (Jannie) van KLEEF.
Tr. Juliana Maria Eugenia (Juul) CAMPS, geb. Heerlen, dr. van Jan Peter CAMPS en Henriette Pauline Marie CLAESSENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lisa de LIEMA.
   2.  Ben de LIEMA.

V.200    Marcus Salomon de LIEMA, winkelbediende, kaashandelaar, geb. 's-Gravenhage 14-10-1888, overl. Auschwitz 08-10-1942, zn. van Salomon Jacob de LIEMA, huisschilder, en Judith KOEKOEK (zie IV.50).
Tr. 's-Gravenhage 17-11-1915 Kaatje COHEN, naaister, geb. 's-Gravenhage 22-08-1889, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Elias Nathan COHEN, groentehandelaar, hotelbediende, kruidenier, en Cato HIJMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 06-12-1916, overl. Auschwitz 08-10-1942.
   2.  Elias de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 22-05-1918, overl. Auschwitz 01-06-1943.
Tr. Evalina Johanna STORK, geb. Amsterdam 19-06-1917, overl. Auschwitz 05-11-1942, dr. van Issaschar STORK, diamantbewerker, en Naatje de LANGE.
   3.  Cato (To) de LIEMA (zie VI.517).

VI.517    Cato (To) de LIEMA, kinderverzorgster, geb. 's-Gravenhage, dr. van Marcus Salomon de LIEMA (zie V.200) en Kaatje COHEN, naaister.
Tr. Siegfried Eduard (Eddy) RAPPAPORT, geb. Semarang Indonesia 06-09-1914, overl. Houston Texas USA, zn. van Schmiel Simchy RAPPAPORT en Sophia GOLDBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gabriella Simone RAPPAPORT, geb. Penang Malaysia.

V.203    Naatje (Anna) de LIEMA, geb. 's-Gravenhage 15-01-1891, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Salomon Jacob de LIEMA, huisschilder, en Judith KOEKOEK (zie IV.50).
Tr. 's-Gravenhage 02-04-1919 Leendert (Leo) BRIL, koopman in scheepsbenodigdheden, geb. Rotterdam 13-09-1890, overl. Sobibor 11-06-1943, zn. van Salomon BRIL, koopman in galanterieën, koopman in scheepsbenodigdheden, en Roosje BRIL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Resy Anna BRIL, geb. Rotterdam 09-03-1920, overl. Auschwitz* 04-09-1942.
Tr. Rotterdam Julius Abraham PAKKEDRAGER, geb. Hilversum 19-12-1917, overl. Kdo Ludwigsdorf 19-06-1943.
   2.  Grethe Leonie BRIL, geb. Rotterdam 16-09-1923, overl. Sobibor 23-07-1943.

III.10    David KOEKOEK, gedelegeerde in de Staatsloterij, koopman, winkelier, geb. 's-Gravenhage 30-10-1813, overl. ald. 24-01-1894, zn. van Salomon Samuel Levy KOEKOEK (zie II.1) en Roosje Salomon GIGH (GIGHI) (SIGH), koopvrouw.
Tr. (1) 's-Gravenhage 01-08-1838 Hesje (de BEER), dienstbode, geb. 's-Gravenhage dec 1806, overl. ald. 14-01-1853, dr. van Salomon Nathan (de BEER), koopman, en Betje Eliazar (SCHARIS).
Tr. (2) 's-Gravenhage 04-11-1857 Sara FRANS(CH)MAN, koopvrouw, geb. 's-Gravenhage 11-04-1816, overl. ald. 16-05-1879, dr. van Levy Salomon FRANS(CH)MAN, koopman, en Annaatje Levy Joël (Jannetje) (VOGEL).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roosje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 28-04-1839.
   2.  Betje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 20-01-1841.
Tr. Rotterdam 10-08-1870 Samuel de JONG, vleeschhouwer, geb. Rotterdam 27-09-1845, zn. van Samuel de JONG en Leentje Hijman (Lea) (KOEKOEK).
   3.  Salomon KOEKOEK (zie IV.54).
   4.  Nathan KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 00-06-1845, overl. ald. 12-04-1846.
   5.  Keetje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 01-07-1848.
   6.  levenloze zoon KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 05-07-1850.
   7.  Grietje KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 05-07-1850, overl. ald. 06-07-1850.

IV.54    Salomon KOEKOEK, winkelier, hoofdambtenaar van het Ned.Isr. begrafeniscollege, geb. 's-Gravenhage 06-12-1842, overl. ald. 30-06-1914, zn. van David KOEKOEK (zie III.10) en Hesje (de BEER), dienstbode.
Tr. (1) 's-Gravenhage 11-08-1869 Elisabeth van CREVELD, geb. Naaldwijk 05-02-1846, overl. 's-Gravenhage 29-01-1886, dr. van Lion van CREVELD, vleeschhouwer, en Sara SNIJDERS.
Tr. (2) 's-Gravenhage 14-11-1894 Rachel LELIJVELD, geb. 's-Gravenhage 08-07-1860, overl. verm.'s-Gravenhage voor 1902, dr. van Abraham LELIVELD, porceleinkrammer, koopman, en Engeltje de BOK, werkster.
Tr. (3) 's-Gravenhage 21-01-1903 Naatje GOUDMAN, geb. 's-Gravenhage 25-06-1862, overl. ald. 18-07-1936, dr. van Barend Meijer GOUDMAN, toneelspeler, commissionnair, en Elsje Moses den HARTOG, naaister.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  David KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 10-06-1870, overl. ald. 09-12-1870.
   2.  Sara KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 28-07-1871, overl. Sobibor 21-05-1943.
Tr. Zaandam 14-11-1912 David MOUWES, sigarenmaker, diamantversteller, diamantslijper, rabbinaal opzichter, geb. Amsterdam 13-08-1866, zn. van Isaac MOUWES, venter, koopman, en Sara Isaac KATOEN, ventster.
   3.  David KOEKOEK, handelsagent, geb. 's-Gravenhage 14-10-1872, overl. Brussel België 26-01-1926, begr. Putte.
Tr. Antwerpen België 17-05-1894 Esther van WEST, geb. Amsterdam 03-10-1872, overl. Auschwitz aankomst 26 okt 1942, dr. van Levie Mozes van WEST, milicien, diamantslijper, en Margaretha de METZ.
   4.  Leon (Louis) KOEKOEK (zie V.211).
   5.  Esther KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 12-06-1877.
   6.  Sophie KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 30-07-1879, overl. ald. 19-12-1879.
   7.  Roza KOEKOEK, geb. 's-Gravenhage 07-12-1880, overl. ald. 05-03-1882.

V.211    Leon (Louis) KOEKOEK, handelsreiziger, geb. 's-Gravenhage 03-05-1875, overl. ald. 03-11-1926, zn. van Salomon KOEKOEK (zie IV.54) en Elisabeth van CREVELD.
Tr. Amsterdam 01-06-1899 Sara GROEN, geb. Amsterdam 12-08-1876, dr. van Gerrit GROEN, winkelier, handelsbediende, en Rebecca (Ribca) DELMONTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Lily) KOEKOEK, geb. Amsterdam 10-09-1901.


Alle rechten voorbehouden aan de auteurs:
Deze stamboom is uitgezocht en samengesteld door Reinier en Dirkje Bobbe.
homepage: http://home.kpn.nl/bobbe000/bobbe-home.htm

All rights reserved to the authors:
This family tree has been researched and compiled by Reinier and Dirkje Bobbe.
homepage: http://home.kpn.nl/bobbe000/bobbe-home_eng.htm

E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
to top of page