bezoek onze homepage | bekijk:| deze pagina met alle frames | alleen deze pagina
visit our homepage | view this page with all frames | view this page only
Gegevens uit onze genealogie pagina's mogen vrij gebruikt worden voor niet-commerciŽle doeleinden en persoonlijk stamboom onderzoek, op voorwaarde dat er bij elk overgenomen item een duidelijke bronvermelding plaatsvindt naar ons onderzoek en onze homepage. Het is echter niet toegestaan, zonder onze schriftelijke toestemming, genealogische gegevens afkomstig uit de stambomen hier gepubliceerd, hernieuwd te publiceren op het internet of in welke vorm dan ook.

Data published on our genealogy pages may freely be used for non-commercial purposes and personal family tree research, on the condition that there will be made a clear reference at each copied item to our research and our homepage as source. But it is not allowed, without our written permission, to republish data coming from our family tree pages, on the internet or elsewhere.

Voorlopig Parenteel van Leendert Emanuel (KUNSTENAAR)

...genealogie, stamboom van de familie Kunstenaar...genealogy, family tree of the Kunstenaar family...
Datum : 16-01-2013     [ 26-06-2013 kleine update/small update ]
 
I.1    Leendert Emanuel (KUNSTENAAR), venter, kunstenaar, goochelaar, geb. Amsterdam circa 1762, overl. ald. 15-11-1833.
Tr. circa 1786 Saartje Meijer (KNOKKER), geb. Amsterdam circa 1766, overl. ald. 26-12-1812, dr. van Meijer BENJAMINS, oude kleerkoper, en Vrouwtje JACOB.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fijtje Emanuel (Vrouwtje Flora) (KUNSTENAAR) (zie II.2).
   2.  Emanuel Leendert (Manuel) (KONSTENAAR) (zie II.3).
   3.  Rachel Leendert (KUNSTENAAR), naaister, geb. Amsterdam 00-11-1798, overl. Middelburg 16-01-1864.
Tr. (1) Amsterdam 05-07-1826 Nathan Juda SLOCHEM, geb. Amsterdam 08-02-1800, overl. ald. 02-02-1832, zn. van Juda Jonas Cohen (van SLOCHEM), dentist, en Rachel Nathan (SCHRAM).
Tr. (2) Middelburg 28-04-1843 David Eliazar WIENER, koopman, geb. Amsterdam circa 1780, overl. Middelburg 10-12-1853, zn. van Eliazer Hartog WIENER en Beletje David (ZEELANDER).
   4.  Jacob Leendert Emanuel (KUNSTENAAR) (zie II.9).
   5.  Michiel Leendert (JechiŽl) (KUNSTENAAR) (zie II.11).

II.2    Fijtje Emanuel (Vrouwtje Flora) (KUNSTENAAR), borduurster, geb. Amsterdam 01-01-1789, overl. Middelburg 03-11-1848, dr. van Leendert Emanuel (KUNSTENAAR) (zie I.1) en Saartje Meijer (KNOKKER).
Tr. Middelburg 04-08-1814 Maju Lion (Meijer) (SAMEHTINI), muzikant, muziekmeester, geb. Middelburg 01-01-1779, overl. ald. 06-12-1841, begr. ald. 08-12-1841, zn. van Levi Marcus (Leib) van LEEUWAARDEN, negociant te Middelburg, en Magteltje Abraham (Magel) BLOK, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel Maju SAMEHTINI (zie III.1).
   2.  Lion Mahieu SAMEHTINI, geb. Middelburg 17-05-1817, overl. ald. 15-10-1817.
   3.  Meni (Emanuel) SAMEHTINI (zie III.4).
   4.  Lion Maju (Leib) SAMEHTINI (zie III.6).
   5.  Saartje SAMEHTINI (zie III.10).
   6.  Jette Meijer (Jetje) SAMEHTINI (zie III.12).

III.1    Samuel Maju SAMEHTINI, muzijkant, muziekmeester, geb. Middelburg 14-03-1816, overl. Amsterdam 10-12-1879, zn. van Maju Lion (Meijer) (SAMEHTINI), muzikant, muziekmeester, en Fijtje Emanuel (Vrouwtje Flora) (KUNSTENAAR) (zie II.2).
Tr. Leeuwarden 16-08-1848 Carolina NEUMARK, modiste, geb. Leeuwarden 01-12-1820, overl. Amsterdam 12-10-1891, dr. van Isaac Meijer NEUMARK, negociant in effecten, en Hester Isaac DUPARC.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fanny SAMEHTINI, geb. Leeuwarden 05-06-1849, overl. Amsterdam 06-02-1901.
   2.  Hester (Estella) SAMEHTINI (zie IV.3).
   3.  levenloos kind SAMEHTINI, geb. Leeuwarden 21-03-1852.
   4.  Isaac SAMETHINI (zie IV.5).
   5.  Meijer SAMEHTINI (zie IV.7).
   6.  Bertha SAMEHTINI (zie IV.10).
   7.  Maurits SAMEHTINI (zie IV.11).

IV.3    Hester (Estella) SAMEHTINI, geb. Leeuwarden 20-07-1850, dr. van Samuel Maju SAMEHTINI (zie III.1) en Carolina NEUMARK, modiste.
Tr. Amsterdam 22-08-1872 Jacob Marcus SAMSON, koopman, geb. Paramaribo Suriname 22-11-1842, zn. van Marcus David SAMSON, schrijver, en Flora HEILBRON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolina Elisabeth SAMSON, geb. Paramaribo Suriname 15-12-1873.
   2.  Flora Marianne SAMSON, geb. Paramaribo Suriname 08-06-1875, overl. Sobibor 09-07-1943.
   3.  Marcus Henri SAMSON, geb. Paramaribo Suriname 27-12-1876.
   4.  Julie Bertha SAMSON, geb. Paramaribo Suriname 03-07-1882.
Tr. Friedrich Abraham KOKOSKY, advocaat, geb. Amsterdam 26-11-1875, overl. Westerbork 24-11-1943, zn. van Isidor KOKOSKY en Fanny Sara van LIER.
   5.  Betsy Johanna SAMSON, geb. Paramaribo Suriname 13-11-1883.
   6.  Sophie Louise SAMSON (zie V.8).

V.8    Sophie Louise SAMSON, geb. Paramaribo Suriname 07-07-1885, overl. Auschwitz 12-02-1943, dr. van Jacob Marcus SAMSON, koopman, en Hester (Estella) SAMEHTINI (zie IV.3).
Tr. Amsterdam 19-04-1909 Leopold Bernard JACOBSEN, likeurstoker, wijnhandelaar, geb. Meppel 11-10-1879, overl. Auschwitz 12-02-1943, zn. van Rudolf JACOBSEN, likeurstoker, wijnhandelaar, en Mietje GOSSCHALK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emmy Estella JACOBSEN, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Margo Louise JACOBSEN (zie VI.3).
   3.  Rudolf Hartog JACOBSEN, geb. 's-Gravenhage.

VI.3    Margo Louise JACOBSEN, geb. 's-Gravenhage, dr. van Leopold Bernard JACOBSEN, likeurstoker, wijnhandelaar, en Sophie Louise SAMSON (zie V.8).
Tr. 's-Gravenhage Charles Agathan Guillaume BOUMAN, ambtenaar Departement Soc. Zaken, geb. 's-Gravenhage, zn. van Johan Wilhelm BOUMAN, boekhouder, en Elisabeth Petronella van den ENDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joke Elisabeth BOUMAN, geb. 's-Gravenhage.

IV.5    Isaac SAMETHINI, slager, geb. Leeuwarden 25-08-1853, overl. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 04-11-1894, zn. van Samuel Maju SAMEHTINI (zie III.1) en Carolina NEUMARK, modiste.
Tr. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 09-05-1884 Lucy RONDEAU, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 09-02-1861, overl. ald. 03-07-1901.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mauritz Samuel Eduard SAMETHINI (zie V.9).
   2.  Isidore SAMETHINI (zie V.11).
   3.  Estella Carolina Josephina SAMETHINI, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 17-11-1887, overl. Blitar Kediri Ned. Oost-IndiŽ 06-07-1893.
   4.  Henri SAMETHINI (zie V.14).
   5.  Alexander Gabriel SAMETHINI (zie V.16).

V.9    Mauritz Samuel Eduard SAMETHINI, adjunct controleur agrarische zaken te Djokjakarta, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 05-02-1885, overl. Malang Ned. Oost-IndiŽ 05-04-1943, zn. van Isaac SAMETHINI (zie IV.5) en Lucy RONDEAU.
Tr. Magelang Ned. Oost-indiŽ 24-03-1909 Louise ROOS, geb. Buitenzorg Ned. Oost-indiŽ 13-06-1885, overl. Dordrecht 30-04-1972, dr. van Frederik Hendrik ROOS en Johanna Elisabeth SWARTZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucie SAMETHINI, geb. Magelang Ned. Oost-indiŽ 25-05-1910, overl. 's-Gravenhage 24-10-1974.
Tr. Kediri Ned. Oost-IndiŽ Henri Marinus JUTA, kapitein-luitenant ter zee, geb. Beneden Commewijne Suriname, zn. van Severinus Eduard JUTA en Jacoba HAJENIUS.
   2.  Estella SAMETHINI, geb. Soemenep Madoera 01-04-1912, overl. Dordrecht 16-03-1963.
Tr. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 16-11-1931 Alex DAUVILLIER, technisch ingenieur, geb. Batavia 14-05-1901, overl. Dordrecht 16-12-1975, zn. van Reinier Christiaan DAUVILLIER en Eliza Wilhelmina Christina NATTHIJSZEN.
   3.  Anita SAMETHINI, geb. Pamekasan Madoera.
Tr. 's-Gravenhage Gustaaf Adolf van CATTENBURCH, geb. Willem I Semarang Ned. Oost-indiŽ, zn. van Arthur Charles Paul van CATTENBURCH en Alida Marie KERLEN.

V.11    Isidore SAMETHINI, hoofdopziener boswezen, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 05-06-1886, overl. Pelantoengan Semarang Ned. Oost-IndiŽ 21-10-1930, zn. van Isaac SAMETHINI (zie IV.5) en Lucy RONDEAU.
Tr. Telok Betong Zuid-Sumatra 20-03-1911 Coralie Georgine TEFFER, geb. Memboro Soemba 24-03-1887, dr. van Mattheus TEFFER en Constatia Lenggoe DIDOP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Silvia Edmey SAMETHINI, lerares, geb. Soekaboemi Ned. Oost-indiŽ.
   2.  Eddy SAMETHINI (zie VI.12).

VI.12    Eddy SAMETHINI, geb. Soekaboemi Ned. Oost-indiŽ, zn. van Isidore SAMETHINI (zie V.11) en Coralie Georgine TEFFER.
Tr. Malang Indonesie, sch. Elizabeth Maria ESSEN, geb. Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Coralie Maria SAMETHINI, geb. Malang Indonesie.
Tr. (1) Leiden Arnout Jan van WEST.
Tr. (2) Groningen Hendrik Johannes MUAL.

V.14    Henri SAMETHINI, employť suikerfabriek, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 06-03-1889, overl. Bandoeng Ned. Oost-IndiŽ 18-05-1958, zn. van Isaac SAMETHINI (zie IV.5) en Lucy RONDEAU.
Tr. Bondowoso Oost-Java 15-10-1913, sch. Emma Wilhelmina Frederika WIJCHGEL, geb. Magelang Ned. Oost-IndiŽ 29-01-1892, dr. van Karel WIJCHGEL en Francesca Maria Antoinette de TOURTON BRUYNS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francesco Karel SAMETHINI, geb. Bondowoso Oost-Java.
   2.  Henri Jacques SAMETHINI, geb. Bondowoso Oost-Java.

V.16    Alexander Gabriel SAMETHINI, geb. Blitar Kediri Ned. Oost-IndiŽ 27-01-1891, overl. Bandoeng Ned. Oost-IndiŽ 22-04-1950, zn. van Isaac SAMETHINI (zie IV.5) en Lucy RONDEAU.
Tr. (1) Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 29-01-1918, sch. Marie Wilhelmina CORBET, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ 15-10-1894, overl. ald. 20-01-1951.
Tr. (2) Soekaboemi Ned. Oost-IndiŽ Amanda Emilie SOETBROOD PICCARDT, hoofdonderwijzeres, geb. Buitenzorg Ned. Oost-IndiŽ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willy Leendert SAMETINI, fotograaf, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ.
   2.  Freddy Hans SAMETHINI, kapitein Kon. Luchtmacht, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Onno SAMETHINI, geb. Soerabaja Ned. Oost-IndiŽ.

IV.7    Meijer SAMEHTINI, logementhouder, koopman, portier, kellner, geb. Amsterdam 04-09-1856, overl. ald. 17-07-1928, zn. van Samuel Maju SAMEHTINI (zie III.1) en Carolina NEUMARK, modiste.
Tr. Amsterdam 06-06-1888 Leentje BRIL, geb. Amsterdam 30-10-1858, overl. ald. 11-12-1924, dr. van Barend BRIL, sigarenmaker, milicien, venter, koopman, en Rebekka OLIVIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac SAMEHTINI (zie V.19).

V.19    Isaac SAMEHTINI, slachtersknecht, geb. Amsterdam 05-07-1885, overl. ald. 23-12-1916, zn. van Meijer SAMEHTINI (zie IV.7) en Leentje BRIL.
Tr. Amsterdam 26-03-1908 Leentje SWART, geb. Amsterdam 28-02-1887, overl. ald. 09-12-1942, begr. Diemen 12-12-1942, dr. van Jeremias SWART, diamantversteller, en Saartje LEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara SAMEHTINI (zie VI.20).
   2.  Rebecca SAMEHTINI, geb. Amsterdam 14-09-1910, overl. ald. 11-09-1912.
   3.  Rachel SAMEHTINI (zie VI.22).
   4.  Jeremias SAMEHTINI (zie VI.23).

VI.20    Sara SAMEHTINI, confectienaaister, geb. Amsterdam 31-07-1908, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Isaac SAMEHTINI (zie V.19) en Leentje SWART.
Tr. Amsterdam 18-06-1933 Samuel BLEEKVELD, slager, geb. Amsterdam 30-11-1909, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van Koopman BLEEKVELD, venter, koopman, en Sara BARZILAIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques BLEEKVELD, geb. Amsterdam.

VI.22    Rachel SAMEHTINI, confectienaaister, geb. Amsterdam 07-11-1912, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Isaac SAMEHTINI (zie V.19) en Leentje SWART.
Kind:
   1.  Harry SAMEHTINI, geb. Amsterdam.

VI.23    Jeremias SAMEHTINI, magazijnbediende, huisschilder, geb. Amsterdam 11-05-1914, overl. 's-Gravenhage 18-11-1973, zn. van Isaac SAMEHTINI (zie V.19) en Leentje SWART.
Tr. (1) 's-Gravenhage, sch. ald. Jantje KLASEN, geb. Odoorn.
Tr. (2) Rijswijk Maria Frederika BROUWER, geb. Rijswijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloos kind SAMEHTINI, geb. 's-Gravenhage.
   2.  levenloos kind SAMEHTINI, geb. 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jantien SAMEHTINI, geb. Geldermalsen.

IV.10    Bertha SAMEHTINI, geb. Amsterdam 14-04-1859, overl. Oostzaan 06-06-1942, dr. van Samuel Maju SAMEHTINI (zie III.1) en Carolina NEUMARK, modiste.
Tr. Amsterdam 15-11-1883 Zijgmon Lijon PRZEDECKI, agent van buitenlandse huizen, geb. Warschau Polen 23-01-1852, overl. Amsterdam 01-05-1904, zn. van Adam PRZEDECKI en Zofia LUBLINER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Estella Sophia PRZEDECKI (zie V.22).
   2.  Albert PRZEDECKI, geb. Amsterdam 28-04-1888.
   3.  Max PRZEDECKI, geb. Amsterdam 16-08-1889.

V.22    Estella Sophia PRZEDECKI, pianiste, geb. Amsterdam 18-02-1885, overl. 's-Gravenhage 13-09-1939, dr. van Zijgmon Lijon PRZEDECKI, agent van buitenlandse huizen, en Bertha SAMEHTINI (zie IV.10).
Tr. (1) Amsterdam 27-10-1910, sch. ald. Juda COUTINHO, reiziger in meubelen, advertentie reiziger, geb. Amsterdam 22-06-1880, overl. ald. 24-05-1931, zn. van Mordechai COUTINHO, sigarenmaker, boodschaploper, en Simha DELMONTE.
Tr. (2) Amsterdam 15-05-1932 Hendrik Jacobus LIGTELIJN, musicus, geb. Utrecht 11-05-1899, overl. Bissel Duitsland 09-07-1944, zn. van Pieter LIGTELIJN en Cornelia ZOETEKOUW.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maurice Siegismund COUTINHO, kantoorbediende, geb. Amsterdam.

IV.11    Maurits SAMEHTINI, groote-tromslager, hoornist, musicus, dirigent van het orkest van den Frascatischouwburg, geb. Amsterdam 09-12-1863, overl. Westerbork 02-04-1943, zn. van Samuel Maju SAMEHTINI (zie III.1) en Carolina NEUMARK, modiste.
Tr. Amsterdam 23-07-1896 Rosina DASSI, geb. Rotterdam 30-11-1873, overl. Apeldoorn 12-12-1940, dr. van Joseph DASSI, pikeur, en Mietje HEILBRON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie SAMEHTINI, pianiste, geb. Amsterdam 23-10-1897, overl. Auschwitz 19-10-1942.
Tr. Amsterdam 27-11-1940 Joachim SAMEHTINI (zie V.29).

III.4    Meni (Emanuel) SAMEHTINI, muzikant, geb. Middelburg 16-01-1819, overl. Amsterdam 31-05-1850, zn. van Maju Lion (Meijer) (SAMEHTINI), muzikant, muziekmeester, en Fijtje Emanuel (Vrouwtje Flora) (KUNSTENAAR) (zie II.2).
Tr. Amsterdam 09-07-1845 Betje Israel van LIER, geb. Amsterdam 11-12-1824, overl. ald. 16-06-1894, dr. van Israel Joseph (van LIER) en Fijtje Abraham van WINTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Flora SAMEHTINI, tooneelspeelster, geb. Amsterdam 17-12-1845, overl. ald. 30-03-1898.
Tr. ald. 26-05-1868, sch. ald. Abraham de VRIES, kantoorbediende, geb. Amsterdam 30-12-1841, zn. van Carel Mozes de VRIES, koopman, winkelier, en Jansje Abraham van BUUREN.

III.6    Lion Maju (Leib) SAMEHTINI, koopman, muziekant, geb. Middelburg 01-03-1821, overl. ald. 13-07-1891, zn. van Maju Lion (Meijer) (SAMEHTINI), muzikant, muziekmeester, en Fijtje Emanuel (Vrouwtje Flora) (KUNSTENAAR) (zie II.2).
Tr. (1) Middelburg 19-11-1856 Esther de GROOT, particuliere, koopvrouw, geb. Middelburg 27-03-1829, overl. ald. 21-05-1862, begr. ald., dr. van Emanuel Aron (de GROOT), koopman, en Saartje Mozes (Sara) GROEN, koopvrouw.
Tr. (2) Middelburg 11-10-1882 Meintje (Mindele) KOSTER, geb. Middelburg 13-04-1843, overl. ald. 28-11-1915, begr. ald. 30-11-1915, dr. van Isaak Eliaser KOSTER en Eva Wolf SUSAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Meijer SAMEHTINI, kleermaker, geb. Middelburg 12-09-1857, overl. ald. 04-02-1882.
   2.  Mozes SAMEHTINI, muziekant, geb. Middelburg 06-01-1859, overl. Rotterdam 13-04-1878.
   3.  Samuel SAMEHTINI (zie IV.17).

IV.17    Samuel SAMEHTINI, muzijkant, musicus, geb. Middelburg 13-05-1862, overl. ald. 15-09-1927, begr. ald., zn. van Lion Maju (Leib) SAMEHTINI (zie III.6) en Esther de GROOT, particuliere, koopvrouw.
Tr. Rotterdam 05-12-1883 Roosje (Bloem) de GROOT (zie IV.20).
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind SAMEHTINI, geb. Rotterdam 15-10-1884.
   2.  Lťon SAMEHTINI, musicus, vioolpedagoog in Amerika, geb. Rotterdam 16-03-1886.
   3.  Joachim SAMEHTINI (zie V.29).

V.29    Joachim SAMEHTINI, musicus, cellist, geb. Rotterdam 26-07-1889, overl. Szczedrzyk 16-12-1942, zn. van Samuel SAMEHTINI (zie IV.17) en Roosje (Bloem) de GROOT (zie IV.20).
Tr. (1) Londen Engeland 08-10-1910, sch. Mijntje ROODENBURG, geb. Amsterdam 29-12-1887, dr. van Hartog Mozes ROODENBURG, koopman, diamantversteller, en Betje MOSES, pettenmaakster.
Tr. (2) Amsterdam 27-11-1940 Marie SAMEHTINI, pianiste, geb. Amsterdam 23-10-1897, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Maurits SAMEHTINI (zie IV.11) en Rosina DASSI.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roosje SAMEHTINI, artiste, geb. Londen Engeland.

III.10    Saartje SAMEHTINI, geb. Middelburg 18-08-1822, overl. Rotterdam 12-04-1891, dr. van Maju Lion (Meijer) (SAMEHTINI), muzikant, muziekmeester, en Fijtje Emanuel (Vrouwtje Flora) (KUNSTENAAR) (zie II.2).
Tr. Middelburg 28-11-1845 Jochem (Joachim) de GROOT, onderwijzer, kleermaker, muziekant, artist, geb. Middelburg 28-06-1820, overl. Rotterdam 19-04-1913, zn. van Meijer Calman de GROOT, Joodsche Sneider, koopman, voorlezer, voorzanger, en Rachel Nathan SPIER, particuliere.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18).
   2.  Roosje (Bloem) de GROOT (zie IV.20).
   3.  Flora de GROOT, geb. Middelburg 01-05-1849, overl. ald. 23-07-1851.
   4.  Rachel de GROOT, geb. Middelburg 01-09-1850, overl. ald. 22-12-1850.
   5.  Machiel de GROOT (zie IV.23).
   6.  Emanuel de GROOT (zie IV.25).

IV.18    Meijer Jochem de GROOT, pettenmaker, geb. Middelburg 03-10-1846, overl. Amsterdam 01-10-1924, begr. Diemen 03-10-1924, zn. van Jochem (Joachim) de GROOT, onderwijzer, kleermaker, muziekant, artist, en Saartje SAMEHTINI (zie III.10).
Tr. Rotterdam 02-07-1873 Elisabeth DANIELS, geb. Amsterdam 25-10-1848, overl. ald. 06-06-1909, dr. van Lion Samson DANIELS, diamantslijper, en Rebecca PIMONTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem (Joachim) de GROOT (zie V.31).
   2.  Leon de GROOT (zie V.33).
   3.  Machiel de GROOT (zie V.35).
   4.  Samson de GROOT (zie V.37).
   5.  Emanuel de GROOT (zie V.39).
   6.  Rebecca de GROOT (zie V.42).
   7.  David de GROOT (zie V.43).
   8.  Sara de GROOT (zie V.46).

V.31    Jochem (Joachim) de GROOT, diamantslijper, diamanthandelaar, geb. Rotterdam 21-04-1874, overl. Amsterdam 13-12-1927, zn. van Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18) en Elisabeth DANIELS.
Tr. Amsterdam 04-04-1900 Elisabeth TOORENBERG, geb. Amsterdam 24-01-1880, begr. Muiderberg 20-11-1949, dr. van Ašron TOORENBERG, diamantversteller, en Klaartje PEPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth de GROOT (zie VI.29).
   2.  Clara de GROOT, diamantsnijdster, geb. Amsterdam 09-07-1903.
Tr. ald. 05-12-1929 Marcus RODRIGUEZ, violoncellist, geb. Amsterdam, zn. van Josua (Cohen) RODRIGUEZ, koopman, en Sara KOSTER.
   3.  Sara de GROOT, celliste, geb. Amsterdam 02-05-1905.
Tr. ald. 19-06-1930, sch. ald. Georges Camille de ROSA, bureaubediende, handelsreiziger, cellist, geb. Parijs Frankrijk 21-02-1902, overl. Amsterdam 18-08-1955, zn. van Andries de ROSA, musicus, diamanslijper, letterkundige, en Delphine DREESE.
   4.  Aaron de GROOT (zie VI.34).

VI.29    Elisabeth de GROOT, geb. Amsterdam 29-10-1901, overl. Auschwitz* 14-09-1943, dr. van Jochem (Joachim) de GROOT (zie V.31) en Elisabeth TOORENBERG.
Tr. Amsterdam 05-03-1925 Izak BAKKER, reiziger in kousen en sokken, geb. Amsterdam 08-07-1899, overl. Duitsland* 25-08-1943, zn. van Benjamin BAKKER, diamantslijper, en Betje BELINFANTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin BAKKER, geb. Amsterdam 29-11-1925, overl. Birkenau 16-08-1942.
   2.  Jo Betty BAKKER, geb. Amsterdam 29-08-1929, overl. Auschwitz 14-09-1942.

VI.34    Aaron de GROOT, diamantslijper, geb. Amsterdam 06-08-1911, overl. Auschwitz 26-01-1943, zn. van Jochem (Joachim) de GROOT (zie V.31) en Elisabeth TOORENBERG.
Tr. Amsterdam Gezina Rebecca DOMMERSHUIJZEN, geb. Amsterdam, dr. van Gijsbertus Johannes DOMMERSHUIJZEN, stucadoor, en Gezina Rebecca PEPPELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louise de GROOT, geb. Amsterdam.
   2.  Nanette de GROOT, geb. Amsterdam.

V.33    Leon de GROOT, diamantslijper, geb. Rotterdam 05-03-1876, overl. Amsterdam 17-01-1930, zn. van Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18) en Elisabeth DANIELS.
Tr. Amsterdam 05-09-1901 Clara PIMONTEL, costuumnaaister, geb. Amsterdam 16-05-1876, dr. van Salomon PIMONTEL, koopman, diamantwerker, en Sara SWART, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon de GROOT (zie VI.36).
   2.  Elisabeth de GROOT, costuumnaaister, geb. Amsterdam 16-02-1904, overl. ald. 25-12-1931.
Tr. ald. 02-09-1930 Ephraim van der SLUIS, kleermaker, geb. Amsterdam 21-11-1902, overl. Malapane 30-06-1943, zn. van Marcus van der SLUIS, diamantversteller, en Henriette WENNEK.
   3.  Meijer de GROOT (zie VI.40).

VI.36    Salomon de GROOT, muziek- en pianoleraar, geb. Amsterdam 05-06-1902, zn. van Leon de GROOT (zie V.33) en Clara PIMONTEL, costuumnaaister.
Tr. Amsterdam 25-05-1927 Margarethe Marie Martha SIEPELT, geb. Kutzdorf bij KŲnigsberg Duitsland 06-01-1902, dr. van Karl SIEPELT en Anna BORKOWSKA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henry Leon de GROOT, geb. Amsterdam.
   2.  Carla de GROOT, geb. Amsterdam.

VI.40    Meijer de GROOT, perser, pianoreparateur, geb. Amsterdam 28-02-1906, overl. ald. 30-09-1952, zn. van Leon de GROOT (zie V.33) en Clara PIMONTEL, costuumnaaister.
Tr. Amsterdam Gerarda Jacob GULIEN, geb. Amsterdam, dr. van Adrianus Hubertus GULIEN en Margarieta Johanna Catharina van INGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leon de GROOT, geb. Amsterdam.
   2.  Elisabeth de GROOT, geb. Amsterdam.
   3.  Margrieta Johanna Catharina de GROOT, geb. Amsterdam.
   4.  Carla de GROOT, geb. Amsterdam.

V.35    Machiel de GROOT, kleermaker, confectiefabrikant te Amsterdam, geb. Rotterdam 12-11-1877, overl. Amsterdam 03-09-1936, begr. Muiderberg 07-09-1936, zn. van Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18) en Elisabeth DANIELS.
Tr. Amsterdam 19-12-1901 Sophia LOGGER, geb. Amsterdam 01-05-1877, overl. ald. 10-09-1953, begr. Muiderberg 13-09-1953, dr. van Levie LOGGER, reiziger, diamantsnijder, nachtwaker Isr. gasthuis, en Maria SARLOUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth de GROOT, knipster, geb. Amsterdam 20-10-1902.
Tr. ald. 04-03-1930 Isaac RABBIE, magazijnbediende, agent schoenenfabriek, geb. Amsterdam 21-12-1901, zn. van Jacob RABBIE, huisschilder, en Phoebe PIJE(R).
   2.  Maria de GROOT (zie VI.45).
   3.  Max de GROOT, directeur confectiefabriek, damesconfectie-fabrikant, geb. Amsterdam 19-08-1905.
Tr. ald. Anna Maria PENNINGS, geb. Amsterdam, dr. van Michael Christianus Lambertus PENNINGS en Anna Maria ROS.
   4.  Lodewijk de GROOT (zie VI.49).
   5.  Rebecca de GROOT (zie VI.54).
   6.  Joachim Benjamin de GROOT, bonthandelaar, koopman damesconfectie, fabrikant, geb. Amsterdam.
Tr. ald. Edith HUTH, geb. Wenen Oostenrijk.
   7.  Margaretha de GROOT, geb. Amsterdam.
Tr. ald. Abraham van BEETZ, koopman, handelsreiziger, geb. Amsterdam, zn. van Ašron van BEETZ, koopman in fruit, reiziger in verlichtings artikelen, en Rachel FRANSMAN.
   8.  Sara de GROOT, geb. Amsterdam.
   9.  Rozette de GROOT, geb. Amsterdam 02-09-1917, overl. Sobibor 11-06-1943.
Tr. Amsterdam 24-03-1942 Jacques HAMEL, toonkunstenaar, musicus, geb. Amsterdam 28-07-1916, overl. Sobibor 11-06-1943, zn. van Jacob HAMEL, toonkunstenaar, koordirigent, musicus, en Jeannette COHEN.

VI.45    Maria de GROOT, winkeljuffrouw, geb. Amsterdam 18-01-1904, overl. Sobibor 02-07-1943, dr. van Machiel de GROOT (zie V.35) en Sophia LOGGER.
Tr. (1) Amsterdam 18-06-1929, sch. ald. Alexander HOUTKRUIJER, reiziger in tricotage, geb. Amsterdam 27-09-1899, overl. Auschwitz 25-01-1943, zn. van Herman HOUTKRUIJER, diamantslijper, en Marianne ASSER.
Tr. (2) Amsterdam 27-01-1937 Maurits AGSTERIBBE, koopman, geb. Amsterdam 11-11-1905, overl. Sobibor 11-06-1943, zn. van Zacharias AGSTERIBBE, diamantslijper, en Sophia AARONS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Herman HOUTKRUIJER, geb. Amsterdam 26-08-1933, overl. Sobibor 02-07-1943.

VI.49    Lodewijk de GROOT, kleermaker, coupeur, confectionneur, geb. Amsterdam, zn. van Machiel de GROOT (zie V.35) en Sophia LOGGER.
Tr. (1) Amsterdam, sch. ald. Clara WOLFF, geb. Amsterdam 12-11-1904, dr. van Hermanus WOLFF, diamantsnijder, briljantsnijder, en Sara POLAK.
Tr. (2) Amsterdam, sch. ald. Sophia Maria Alida MOLS, geb. Amsterdam, dr. van Pierre Jean MOLS, acteur en regiseur, en Sophie Alice Maria WITMOND.
Tr. (3) Amsterdam Elly Gonny Alice van HOOFF, geb. Eindhoven, dr. van Jacques Regnier Lambert van HOOFF en Louise Anna Theodora Cornelia Maria PERNOT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sophia de GROOT, geb. Amsterdam.
   2.  Herman de GROOT, geb. Amsterdam.

VI.54    Rebecca de GROOT, machinestikster, geb. Amsterdam, dr. van Machiel de GROOT (zie V.35) en Sophia LOGGER.
Tr. (1) Amsterdam, sch. ald. Abraham STOKVIS, grossier fournituren, directeur Handelsmij, geb. Amsterdam 09-10-1903, overl. Amstelveen, zn. van Joseph STOKVIS, diamantwerker, diamantslijper, en Rebecca BAREND.
Tr. (2) Amsterdam, sch. ald. Samuel ORGELIST, musicus, pianist, aquisateur, geb. Amsterdam 21-03-1909, overl. ald., zn. van Abraham ORGELIST, musicus, violist, en Judith WOLF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joseph STOKVIS, geb. Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Machiel ORGELIST, geb. Amsterdam.
   3.  Max Leslie ORGELIST, geb. Haarlem.

V.37    Samson de GROOT, musicus, geb. Rotterdam 21-02-1880, overl. Sobibor 05-03-1943, zn. van Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18) en Elisabeth DANIELS.
Tr. Amsterdam 14-06-1906 Margaretha PIMONTEL, geb. Amsterdam 01-07-1879, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Salomon PIMONTEL, koopman, diamantwerker, en Sara SWART, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth de GROOT, naaister, geb. Amsterdam 29-03-1907, overl. Auschwitz* 31-12-1943.
Tr. Rolf SCH‹RMANN, koopman, geb. Werl Duitsland.
   2.  Salomon de GROOT (zie VI.65).
   3.  Sara de GROOT, costuumnaaister, geb. Amsterdam 05-10-1918, overl. Sobibor 09-07-1943.
   4.  Rebecca de GROOT, confectienaaister, geb. Amsterdam 05-10-1918, overl. Auschwitz 19-11-1943.
Tr. Heinrich BONTSCHECK, kleermaker, geb. Bielski Polen.

VI.65    Salomon de GROOT, briljantslijper, violist, geb. Amsterdam 26-07-1910, overl. Auschwitz 19-08-1942, zn. van Samson de GROOT (zie V.37) en Margaretha PIMONTEL.
Tr. Amsterdam 09-01-1936 Wilhelmina de LEEUW, geb. Amsterdam 15-05-1914, overl. Auschwitz 26-07-1942, dr. van Salomon de LEEUW, venter, koopman in diversen, en Wilhelmina Hendrika Johanna de DOOD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha de GROOT, geb. Amsterdam 22-12-1938, overl. Auschwitz 26-07-1942.

V.39    Emanuel de GROOT, vergulder, geb. Rotterdam 19-06-1882, overl. Sobibor 26-03-1943, zn. van Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18) en Elisabeth DANIELS.
Tr. Amsterdam 30-05-1907 Clara WORMS, geb. Amsterdam 30-03-1884, overl. Sobibor 26-03-1943, dr. van Levie WORMS, diamantwerker, milicien, diamantslijper, winkelier, en Maria SWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer de GROOT (zie VI.70).
   2.  Louis de GROOT, vertegenwoordiger, geb. Amsterdam 11-03-1913, overl. Sobibor 23-07-1943.
Tr. Johanna PAIS, verkoopster bij de Hema, geb. Amsterdam 08-01-1915, overl. Sobibor 23-07-1943, dr. van Nissim PAIS, schoenmaker, reiziger in pantoffels, en Esther BLITZ.
   3.  Joachim de GROOT, kapper, geb. Amsterdam 09-10-1919, overl. Auschwitz 28-02-1943.
Tr. Amsterdam 12-08-1942 Marie (Mary) van de KAR, knipster, geb. Amsterdam 21-03-1922, overl. ald. 04-07-1970, dr. van Hartog van de KAR, diamantslijper, en Kaatje ENGELANDER (zie V.139).

VI.70    Meijer de GROOT, electricien, technicus, geb. Amsterdam 27-03-1908, overl. Auschwitz 28-02-1945, zn. van Emanuel de GROOT (zie V.39) en Clara WORMS.
Tr. Amsterdam 27-05-1931 Mietje VISSER, geb. Amsterdam 11-07-1907, overl. Auschwitz 11-02-1944, dr. van Salomon VISSER, koopman, venter, koopman in ongeregeld goed, en Elisabeth BLITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emile de GROOT, geb. Amsterdam 10-12-1942, overl. Auschwitz 11-02-1944.

V.42    Rebecca de GROOT, geb. Rotterdam 07-09-1884, overl. Auschwitz 22-05-1944, dr. van Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18) en Elisabeth DANIELS.
Tr. Amsterdam 29-03-1906 Mozes LEON, diamantslijper, koopman in sigaren, koopman in drukwerk, geb. Amsterdam 15-02-1882, overl. Auschwitz 22-05-1944, zn. van Jacob LEON, diamantversteller, diamantslijper, en Matje SCHUIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje LEON, kantoorbediende, geb. Amsterdam 10-02-1907, overl. Auschwitz 27-08-1943.
Tr. Amsterdam 16-09-1942 Aaron SPEIJER, magazijnbediende, geb. Amsterdam 19-07-1911, overl. ald. 27-05-1969, zn. van Isaac SPEIJER, sigarenmaker, koopman, en Clara POLAK.
   2.  Jacob LEON (zie VI.77).
   3.  Elisabeth LEON, diamantsnijdster, geb. Amsterdam 22-07-1912, overl. Auschwitz 19-11-1942.
Tr. Amsterdam 24-02-1938 Philip Bernardus PERELS, handelsreiziger, geb. Amsterdam 23-03-1910, overl. Polen 31-03-1944, zn. van Abraham PERELS en Rachel HARKMAN.
   4.  Sara (Selma) LEON (zie VI.83).
   5.  Johanna LEON, kantoorbediende, geb. Amsterdam 15-05-1916, overl. Midden-Europa 30-09-1944.
   6.  Meijer Mozes LEON, opticien, geb. Amsterdam.

VI.77    Jacob LEON, kantoorbediende, geb. Amsterdam 24-11-1908, overl. ald. 22-08-1980, zn. van Mozes LEON, diamantslijper, koopman in sigaren, koopman in drukwerk, en Rebecca de GROOT (zie V.42).
Tr. (1) Amsterdam 19-12-1940 Frieda van DAM, kantoorbediende, geb. Amsterdam 25-07-1907, overl. Auschwitz* 21-10-1943, dr. van Henri van DAM, diamantwerker, en Lina NUSSBAUM.
Tr. (2) Amsterdam Frederika SCHAAP, verkoopster, geb. Amsterdam, dr. van Jacob SCHAAP, werkman, havenarbeider, en Heintje DRUIJF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Betty LEON, geb. Amsterdam 09-10-1941, overl. Auschwitz 22-05-1944.

VI.83    Sara (Selma) LEON, geb. Amsterdam, dr. van Mozes LEON, diamantslijper, koopman in sigaren, koopman in drukwerk, en Rebecca de GROOT (zie V.42).
Tr. Amsterdam Leon MOCK, ass. accountant, geb. Amsterdam 18-02-1915, overl. ald. 25-03-1967, zn. van Herman MOCK, diamantklover, en Esther VLEESCHHOUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harry Johan Sytse MOCK, geb. Sneek.
Tr. Diemen Minny Evaline DEGEN, dr. van David DEGEN, typograaf, eig. lingeriezaak, en Debora VOGEL, lingerienaaister.
   2.  Betty Mariella MOCK, geb. Amsterdam.
   3.  Max Leo MOCK, geb. Amsterdam.

V.43    David de GROOT, diamantbewerker, diamantzager, geb. Amsterdam 16-04-1888, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18) en Elisabeth DANIELS.
Tr. Zaandam 14-05-1914 Heintje POLAK, geb. Amsterdam 06-07-1893, overl. Sobibor 30-04-1943, dr. van Meijer POLAK, slachtersknecht, diamantversteller, en Aaltje STOKKING, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth de GROOT, geb. Amsterdam 25-10-1914, overl. Sobibor 30-04-1943.
Tr. Meijer BARNSTEIN, kantoorbediende, koopman, geb. Amsterdam 29-12-1905, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Mozes BARNSTEIN, diamantslijper, en Anna BONNETTEMAKER.
   2.  Alida de GROOT, modiste, geb. Amsterdam 26-12-1917, overl. Sobibor 30-04-1943.

V.46    Sara de GROOT, geb. Amsterdam 01-06-1890, overl. Mauthausen 07-03-1945, dr. van Meijer Jochem de GROOT (zie IV.18) en Elisabeth DANIELS.
Tr. Amsterdam 24-08-1916 Lion HAMBURGER, koopman in metalen, geb. Amsterdam 08-12-1891, overl. Kdo Oranienburg 04-12-1944, zn. van Gerrit HAMBURGER, diamantversteller, en Abigael KESING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit HAMBURGER, kleermaker, metaalhandelaar, geb. Amsterdam 13-07-1917, overl. Mauthausen 07-03-1945.
Tr. Amsterdam 11-03-1943 Rachel SPITZ, verkoopster Bonneterie, geb. Amsterdam 03-06-1913, overl. Auschwitz 31-01-1944, dr. van Maurits SPITZ, kleermaker, en Rosa PARSER.
   2.  Max HAMBURGER, metaalhandelaar, geb. Amsterdam 03-03-1919, overl. Bergen-Belsen 15-04-1945.
   3.  Andries HAMBURGER, metaalhandelaar, geb. Amsterdam 05-12-1923, overl. Bergen-Belsen 15-04-1945.
   4.  Elly HAMBURGER, geb. Amsterdam.

IV.20    Roosje (Bloem) de GROOT, geb. Middelburg 28-02-1848, overl. Amsterdam 12-12-1930, dr. van Jochem (Joachim) de GROOT, onderwijzer, kleermaker, muziekant, artist, en Saartje SAMEHTINI (zie III.10).
Tr. Rotterdam 05-12-1883 Samuel SAMEHTINI (zie IV.17).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder IV.17).
 
IV.23    Machiel de GROOT, muziekant, artist, musicus, muziekonderwijzer, geb. Middelburg 10-11-1851, overl. Amsterdam 09-07-1909, zn. van Jochem (Joachim) de GROOT, onderwijzer, kleermaker, muziekant, artist, en Saartje SAMEHTINI (zie III.10).
Tr. Rotterdam 18-12-1878 Jeannette Johanna SOLSER, zangeres, kamerverhuurster, geb. Kampen 15-12-1855, dr. van Johannes SOLSER (van der VANK), tooneelspeler, en Engelina Florina HARTLOOPER, tooneelspeelster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelina de GROOT (zie V.48).
   2.  Meijer de GROOT, kapelmeester, geb. Rotterdam 07-08-1883.
Tr. (1) ald., sch. ald. Celina de LEEUW, operazangeres, geb. Watergraafsmeer 30-01-1901, dr. van Michel Simon de LEEUW, slagersknecht, koopman in vee, eigenaar slagerijen, en Johanna Hendrika Berendina JONKER.
Tr. (2) 's-Gravenhage Martha van BUREN, geb. Rotterdam 28-05-1903, dr. van Nicolaas van BUREN en Dirkje OVERSLOOT.
   3.  Saartje de GROOT, geb. Rotterdam 11-05-1886, overl. Amsterdam 01-06-1895.
   4.  Josephina de GROOT (zie V.55).
   5.  Roosje de GROOT (zie V.57).

V.48    Engelina de GROOT, geb. Delft 30-03-1881, dr. van Machiel de GROOT (zie IV.23) en Jeannette Johanna SOLSER, zangeres, kamerverhuurster.
Tr. (1) Londen Engeland 22-08-1901, sch. Sichard CULP, musicus, violist, geb. Groningen 05-11-1875, zn. van Adam (Herman) CULP, costumier, muziekmeester, musicus, en Geertruida STOETE, tooneelspeelster.
Tr. (2) Amsterdam 17-10-1907 Jacobus Johannes AVINK, boekhouder, geb. Rotterdam 23-02-1878, zn. van Albert Jacobus AVINK en Christina Maria KARPESTEIJN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jeannette CULP, geb. Essen Duitsland 28-07-1902.

V.55    Josephina de GROOT, kantoorbediende, geb. Rotterdam 26-09-1887, overl. Auschwitz 04-09-1942, dr. van Machiel de GROOT (zie IV.23) en Jeannette Johanna SOLSER, zangeres, kamerverhuurster.
Tr. Amsterdam 04-11-1915 Abraham GOUDSMIT, handelsreiziger in stoffen, geb. Amsterdam 06-09-1888, overl. Auschwitz 04-09-1942, zn. van Salomon GOUDSMIT, koopman, schijvenschuurder, en Vrouwtje GLAZER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lily GOUDSMIT, geb. Amsterdam 26-06-1920, overl. Auschwitz 04-09-1942.
   2.  Robert GOUDSMIT, geb. Amsterdam.

V.57    Roosje de GROOT, modiste, geb. Amsterdam 30-07-1892, dr. van Machiel de GROOT (zie IV.23) en Jeannette Johanna SOLSER, zangeres, kamerverhuurster.
Tr. Amsterdam 01-02-1922 Josua QUERIDO, handelreiziger, reiziger in galanterieŽn, geb. Amsterdam 30-01-1894, zn. van Mozes QUERIDO, diamantslijper, roosjesslijper, en Rebecca CASUTTO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rťnť Max QUERIDO, geb. Amsterdam.

IV.25    Emanuel de GROOT, muzikant, geb. Middelburg 13-12-1852, overl. verm. Londen voor 1912, zn. van Jochem (Joachim) de GROOT, onderwijzer, kleermaker, muziekant, artist, en Saartje SAMEHTINI (zie III.10).
Tr. Rotterdam 19-11-1879 Clara RIJS, geb. Rotterdam 08-06-1844, overl. Haarlem 01-07-1924, begr. ald., dr. van David Moses RIJS, koopman, en Maatje COENRAAD.
Uit dit huwelijk:
   1.  David de GROOT, geb. Rotterdam 25-10-1880.

III.12    Jette Meijer (Jetje) SAMEHTINI, koopvrouw, geb. Middelburg 28-04-1825, overl. Amsterdam 30-09-1877, dr. van Maju Lion (Meijer) (SAMEHTINI), muzikant, muziekmeester, en Fijtje Emanuel (Vrouwtje Flora) (KUNSTENAAR) (zie II.2).
Tr. Middelburg 29-08-1849 Meijer Samuel MOSSEL, koopman, geb. Amsterdam 18-11-1824, overl. Rotterdam 26-08-1893, zn. van Samuel Salomon (MOSSEL), venter, en Branka Mozes (Branco) (HOEPELMAN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik MOSSEL (zie IV.27).
   2.  Barend SAMEHTINI, geb. Middelburg 21-10-1847, overl. ald. 06-11-1847.
   3.  Branka MOSSEL, geb. Middelburg 27-05-1850, overl. ald. 14-06-1850.
   4.  Samuel MOSSEL, geb. Middelburg 04-06-1851, overl. ald. 01-11-1851.
   5.  Lion MOSSEL, geb. Middelburg 28-03-1854.
   6.  Rebecca MOSSEL, geb. Middelburg 11-01-1858.
   7.  Fijtje (Sophie) MOSSEL, geb. Middelburg 20-02-1860, overl. ald. 03-06-1860.

IV.27    Hendrik MOSSEL, sigarenmaker, geb. Middelburg 01-05-1846, overl. 's-Gravenhage 22-11-1919, zn. van Meijer Samuel MOSSEL, koopman, en Jette Meijer (Jetje) SAMEHTINI (zie III.12).
Tr. Rotterdam 04-03-1868 Ester de LEEUW, geb. Rotterdam 20-10-1844, overl. 's-Gravenhage 25-06-1920, dr. van Isaac Marcus (Isaac Meijer) (de LEEUW), kleermaker, pettenmaker, en Elizabeth de GROEN, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje MOSSEL, geb. Rotterdam 27-02-1869, overl. ald. 17-06-1869.
   2.  Isaac MOSSEL (zie V.60).
   3.  Max MOSSEL, violist, geb. Rotterdam 25-07-1871, overl. 's-Gravenhage 27-05-1929.
   4.  Jetje MOSSEL, geb. Rotterdam 21-09-1872, overl. ald. 07-12-1873.
   5.  Antje MOSSEL, geb. Rotterdam 22-04-1874, overl. Auschwitz 03-12-1942.
Tr. (1) ald. 22-12-1897, sch. ald. Louis MOSES, geb. Londen Engeland 07-10-1868, handelsreiziger, winkelbediende, zn. van Moritz Harris MOSES, koopman in oudheden, en Sophie TUCK.
Tr. (2) 's-Gravenhage 19-04-1905 Hendrik VERSTEEGE, geb. Amsterdam 28-05-1869, pianohandelaar, overl. 's-Gravenhage 08-03-1941, zn. van Hendrik VERSTEEGE, en Johanna Hendrika MATTERN.
   6.  Lion MOSSEL, pianofabrikant, geb. Rotterdam 17-11-1875, overl. 's-Gravenhage 08-09-1931.
Tr. ald. 09-05-1917 Wilhelmina Henriette LAMPE, muziekonderwijzeres, pianiste, geb. Leiden 30-12-1892, dr. van Wilhelm Johan LAMPE, leeraar in het handteekenen, en Sara Henriette GINJOOLEN.
   7.  Louis Israel MOSSEL, geb. Rotterdam 06-02-1877, overl. ald. 06-03-1878.

V.60    Isaac MOSSEL, muziekmeester, cellist, geb. Rotterdam 22-04-1870, overl. Amsterdam 29-12-1923, zn. van Hendrik MOSSEL (zie IV.27) en Ester de LEEUW.
Tr. (1) Amsterdam 17-09-1891, sch. ald. Jeannette Esther BELINFANTE, pianiste, geb. Amsterdam 05-12-1867, dr. van Aron Haim (Anton) BELINFANTE, muzijkant, muziekonderwijzer, en Ester BELINFANTE.
Tr. (2) Rotterdam 08-12-1921 Caroline Adolphine LANKHOUT, geb. Utrecht 26-01-1895, dr. van Carel LANKHOUT, 1e luitenant bij de genie, agent Rijksverz.bank, en Adolphina Hermina JACKSON.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henriette Emilie MOSSEL, geb. Amsterdam 28-12-1892.
Tr. ald. 02-12-1912, sch. ald. Aldo Giorgio Daniele ANTONIETTI, violist, geb. Mantua ItaliŽ 02-02-1881, zn. van Daniele ANTONIETTI en Grazia Enrica BOLTON.
   2.  Henri Emile MOSSEL (zie VI.100).
   3.  Gretel Bertha MOSSEL, geb. Amsterdam.
Tr. ald. 25-09-1929 Nicolaas Jacobus de GRAAFF, photograaf, geb. Blaricum, zn. van Jacobus Willem de GRAAFF, beeldhouwer, en Cornelia Johanna ONSELDER.

VI.100    Henri Emile MOSSEL, musicus, handelaar in muziekinstrumenten, geb. Amsterdam 24-12-1905, overl. Monowitz 04-08-1944, zn. van Isaac MOSSEL (zie V.60) en Jeannette Esther BELINFANTE, pianiste.
Tr. Amsterdam Ada Elizabeth van OLLEFEN, geb. Rotterdam, dr. van Willem Frederik Daniel van OLLEFEN en Maria Jacoba BONGAARDS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeannette Marie MOSSEL, geb. Amsterdam.
   2.  Hans Robert MOSSEL, geb. Amsterdam.

II.3    Emanuel Leendert (Manuel) (KONSTENAAR), kruijer, fruitventer, fruithandelaar, geb. Amsterdam 12-09-1794, overl. ald. 17-08-1852, zn. van Leendert Emanuel (KUNSTENAAR) (zie I.1) en Saartje Meijer (KNOKKER).
Rel. (1) Leentje Barend FEKJE.
Tr. (1) Amsterdam 21-02-1821 Rebecca Aron SCHEFFER, schoonmaakster, geb. Amsterdam 1794, overl. ald. 03-03-1854, dr. van Aron Gerrit SCHEFFER, venter, kruijer, en Eva Abraham SUIKERMAN.
Uit de eerste relatie:
   1.  Moses Emanuel KONSTENAAR (zie III.13).
Uit het eerste huwelijk:
   2.  Abraham Emanuel KUNSTEMAKER, geb. Amsterdam 27-12-1818, overl. ald. 29-12-1818.
   3.  Sara Emanuel KONSTENAAR, geb. Amsterdam 03-06-1821, overl. ald. 22-02-1822.
   4.  Leendert Emanuel KONSTENAAR (zie III.17).
   5.  Aron Emanuel KONSTENAAR, geb. Amsterdam 23-01-1826, overl. ald. 30-01-1826.
   6.  Abraham Emanuel KONSTENAAR, geb. Amsterdam 19-05-1827, overl. ald. 07-08-1827.
   7.  Saartje KONSTENAAR (zie III.22).
   8.  Eva KONSTENAAR, geb. Amsterdam 08-06-1831, overl. ald. 29-11-1832.

III.13    Moses Emanuel KONSTENAAR, sjouwer, werkman, geb. Amsterdam 16-06-1815, overl. Rotterdam 03-07-1888, zn. van Emanuel Leendert (Manuel) (KONSTENAAR) (zie II.3) en Leentje Barend FEKJE.
Tr. Rotterdam 30-07-1856 Sara KOKERNOOT, liedjeszangster, werkster, geb. Rotterdam 1812, overl. ald. 30-10-1906, dr. van Jacob Wolf KOKERNOOT, porceleinkrammer, koopman, en Hanna Meijers (Johanna) (de LEEUW).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna KONSTENAAR (zie IV.36).
   2.  Leentje Mozes KONSTENAAR (zie IV.38).
   3.  Asser (Azor) KONSTENAAR, geb. Rotterdam 10-06-1861, overl. ald. 10-07-1865.

IV.36    Johanna KONSTENAAR, dienstbode, geb. Harderwijk 07-03-1840, overl. Rotterdam 15-06-1914, dr. van Moses Emanuel KONSTENAAR (zie III.13) en Sara KOKERNOOT, liedjeszangster, werkster.
Tr. Rotterdam 15-11-1865 Salomon GOMPELS, photograaf, koopman in bedden, vilt matrassen fabrikant, geb. Dordrecht 05-06-1842, overl. Rotterdam 14-01-1920, begr. Rotterdam Toepad, zn. van Josua Polak GOMPELS, pettenmaker, koopman, winkelier, en Elisabeth LEONS, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth GOMPELS, naaister, geb. Dordrecht 28-08-1866, overl. 's-Gravenhage 04-12-1925.
Tr. Rotterdam 16-08-1905 Simon van KREVELD, vleeschhouwer, bedrijfsleider Kapok fabriek, geb. Gouda 18-05-1870, overl. Rotterdam 15-05-1923, zn. van Salomon van KREVELD, slachtersknecht, vleeschhouwer, en Francina Levy CATS.
   2.  Mozes (Maurice) GOMPELS (zie V.72).
   3.  Josua GOMPELS, schoenmaker, geb. Rotterdam 12-04-1869.
Tr. B. SCHARFF.
   4.  Sara GOMPELS (zie V.77).
   5.  Barendina GOMPELS, geb. Rotterdam 01-12-1872, overl. ald. 04-02-1874.
   6.  Azar GOMPELS (zie V.79).
   7.  Esther GOMPELS (zie V.82).
   8.  Meijer GOMPELS, geb. Rotterdam 18-11-1878.
   9.  Leentje GOMPELS (zie V.85).
   10.  Rachel GOMPELS, geb. Rotterdam 16-08-1882, overl. ald. 09-01-1885.

V.72    Mozes (Maurice) GOMPELS, spoorwegambtenaar, beddenfabrikant, geb. Rotterdam 27-10-1867, zn. van Salomon GOMPELS, photograaf, koopman in bedden, vilt matrassen fabrikant, en Johanna KONSTENAAR (zie IV.36).
Tr. Zwolle 02-08-1898 Hendrina (Henderiena) HEDEMAN, geb. Stad Almelo 15-07-1867, dr. van Heiman Raphael HEDEMAN, fabrikant, en Mietje Samuel LEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria GOMPELS, geb. Pretoria Zuid-Afrika 08-06-1899.
   2.  Maria Estella GOMPELS, geb. Pretoria Zuid-Afrika 21-10-1900.
   3.  Salomon Heiman (Charles) GOMPELS, geb. Pretoria Zuid-Afrika 12-02-1902.
   4.  Meijer (Martin) GOMPELS, geb. Rotterdam 10-08-1903.

V.77    Sara GOMPELS, geb. Rotterdam 11-09-1870, overl. Auschwitz* 21-01-1943, dr. van Salomon GOMPELS, photograaf, koopman in bedden, vilt matrassen fabrikant, en Johanna KONSTENAAR (zie IV.36).
Tr. Rotterdam 23-09-1897 Barend DANSER, beddenmaker, koopman in bedden, kapokfabrikant, geb. 's-Gravenhage 27-05-1874, overl. ald. 09-03-1930, zn. van Eliazar DANSER, kleedermaker, en Rebecca (Betje) BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca DANSER (zie VI.109).
   2.  Eliazar DANSER, geb. 's-Gravenhage 24-08-1903, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Johanna DANSER, geb. 's-Gravenhage 05-10-1907, overl. Auschwitz* 27-11-1942.

VI.109    Rebecca DANSER, geb. 's-Gravenhage 28-06-1898, overl. Auschwitz 27-11-1942, dr. van Barend DANSER, beddenmaker, koopman in bedden, kapokfabrikant, en Sara GOMPELS (zie V.77).
Tr. 's-Gravenhage 16-07-1924 Jacob WIJZENBEEK, winkelier in meubelen, geb. Culemborg 22-05-1899, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Philip WIJZENBEEK, koopman, en BlŁme Betty GANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betty Sara WIJZENBEEK, geb. Utrecht 20-07-1925, overl. ald.
Tr. David REICHMANN.
   2.  Philip WIJZENBEEK, geb. Utrecht 23-08-1930, overl. Auschwitz 08-04-1944.
   3.  Sophie (Fietje) WIJZENBEEK, geb. Utrecht 12-12-1933, overl. Auschwitz 28-01-1944.
   4.  Hadassa (Haddie) WIJZENBEEK, geb. Utrecht 12-12-1933, overl. Auschwitz 28-01-1944.

V.79    Azar GOMPELS, beddenmaker, winkelier in bedden, N.V. Textile en Filature, geb. Rotterdam 15-11-1874, overl. ald. 18-06-1928, begr. Rotterdam Toepad, zn. van Salomon GOMPELS, photograaf, koopman in bedden, vilt matrassen fabrikant, en Johanna KONSTENAAR (zie IV.36).
Tr. 's-Gravenhage 16-01-1907 Sophia ROSENBACH, geb. Aken Duitsland 25-10-1883, overl. Auschwitz 06-03-1944, dr. van Izašk ROSENBACH, handelsreiziger, en Helena KAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Hannie) GOMPELS (zie VI.113).
   2.  levenloze zoon GOMPELS, geb. Rotterdam 21-01-1909, overl. ald. 21-01-1909.
   3.  Salomon Alfred GOMPELS, geb. Rotterdam.

VI.113    Johanna (Hannie) GOMPELS, geb. Rotterdam 03-11-1907, overl. Auschwitz 22-10-1943, dr. van Azar GOMPELS (zie V.79) en Sophia ROSENBACH.
Tr., sch. 's-Gravenhage Fritz L÷WENSTEIN, geb. 11-12-1901.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ina Sophia L÷WENSTEIN.

V.82    Esther GOMPELS, naaister, geb. Rotterdam 15-11-1876, dr. van Salomon GOMPELS, photograaf, koopman in bedden, vilt matrassen fabrikant, en Johanna KONSTENAAR (zie IV.36).
Tr. Rotterdam 15-06-1905 Jacobus (Jaak) van der BORG, handelsreiziger, geb. Antwerpen BelgiŽ 19-06-1882, zn. van Lion van der BORG, koopman in manufacturen, en Roosje Eva (Rosa) DUITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje Johanna van der BORG, geb. Rotterdam.
   2.  Salomon Leon van der BORG, geb. Rotterdam.

V.85    Leentje GOMPELS, geb. Rotterdam 02-01-1881, overl. Auschwitz* 29-10-1942, dr. van Salomon GOMPELS, photograaf, koopman in bedden, vilt matrassen fabrikant, en Johanna KONSTENAAR (zie IV.36).
Tr. Rotterdam 10-04-1913 Georges Henri DRUNET, handelsreiziger, geb. Parijs Frankrijk 03-02-1883, overl. Auschwitz* 26-02-1943, zn. van Fortunť Pierre DRUNET en Heintje (Henriette) PINO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette Johanna DRUNET, geb. Rotterdam.
   2.  Salomon Fortunť DRUNET, geb. Rotterdam 03-01-1917, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Robert Andrť DRUNET, geb. Rotterdam 15-11-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.

IV.38    Leentje Mozes KONSTENAAR, geb. Norg 27-04-1850, overl. Rotterdam 13-12-1933, dr. van Moses Emanuel KONSTENAAR (zie III.13) en Sara KOKERNOOT, liedjeszangster, werkster.
Tr. Rotterdam 24-05-1871 Alexander Manuel van ARENT, koopman in groenten, koopman in ongeregelde goederen en almanakken, geb. Rotterdam 31-05-1841, overl. ald. 22-06-1916, zn. van Manuel Nathan Cohen (Emanuel) (van AREND) en Betje Alexander MAARSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes van ARENT, geb. Rotterdam 01-01-1872, overl. ald. 25-12-1874.
   2.  Betje van AREND (zie V.89).
   3.  Sara van ARENT (zie V.91).
   4.  Roosje van ARENT (zie V.93).
   5.  Mozes van ARENT, koopman, geb. Rotterdam 11-01-1881.
   6.  Manuel Alexander van ARENT (zie V.95).
   7.  Salomon van ARENT (zie V.97).
   8.  Nathan van ARENT, geb. Rotterdam 24-11-1885, overl. ald. 11-02-1886.
   9.  Johanna van ARENT (zie V.100).
   10.  Esther (Stella) van ARENT (zie V.102).
   11.  Jacob van ARENT, hoofdopziener gevangeniswezen, geb. Rotterdam 02-01-1891, overl. Scheemda 07-04-1966.
Tr. Batavia Ned. IndiŽ Joanna MAEL, geb. Timorkoepang Ned. IndiŽ 08-07-1895.

V.89    Betje van AREND, geb. Rotterdam 04-06-1874, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Alexander Manuel van ARENT, koopman in groenten, koopman in ongeregelde goederen en almanakken, en Leentje Mozes KONSTENAAR (zie IV.38).
Tr. Rotterdam 30-05-1894 Simon van der SLUIS, koopman in fruit, geb. Rotterdam 07-05-1871, overl. Sobibor 14-05-1943, zn. van Jacob Simon van der SLUIS, koopman, en Mietje DRUKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob van der SLUIS, geb. Rotterdam 24-09-1894, overl. ald. 10-12-1894.
   2.  Alexander van der SLUIS (zie VI.122).
   3.  Jacob van der SLUIS, koopman in groente, los werkman, geb. Rotterdam 06-12-1897, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. (1) Baarn 25-04-1919, sch. ald. Jannetje van VOORTHUIZEN, geb. Putten 10-11-1895, dr. van Jan Elbert van VOORTHUIZEN en Disje MOSTERT.
Tr. (2) Rotterdam 04-02-1925 Keetje SLIER, geb. Rotterdam 18-07-1898, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Salomon SLIER, schrijnwerker, meubelmakersknecht, en Sara van AREND.
   4.  Mozes van der SLUIS, geb. Rotterdam 01-01-1900, overl. ald. 07-11-1901.
   5.  Mietje van der SLUIS (zie VI.129).
   6.  Leentje van der SLUIS (zie VI.131).
   7.  Hendrika van der SLUIS (zie VI.133).
   8.  Mozes van der SLUIS (zie VI.134).

VI.122    Alexander van der SLUIS, magazijnbediende, geb. Rotterdam 26-07-1896, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Simon van der SLUIS, koopman in fruit, en Betje van AREND (zie V.89).
Tr. Rotterdam 28-07-1920 Sara PRONKHORST, geb. Amsterdam 09-09-1896, overl. Auschwitz 22-10-1942, dr. van Abraham PRONKHORST, kruier, diamantversteller, venter, koopman in oude boeken, en Sophia de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon van der SLUIS, geb. Rotterdam 12-10-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.

VI.129    Mietje van der SLUIS, geb. Rotterdam 26-05-1902, overl. Sobibor 02-04-1943, dr. van Simon van der SLUIS, koopman in fruit, en Betje van AREND (zie V.89).
Tr. Rotterdam 13-06-1923 Nathan KAANIS, koopman, geb. Rotterdam 08-04-1896, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Jacob KAANIS/CANES, schijvenschuurder, behanger, en Betje AANDAGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob KAANIS, arbeider, geb. Amsterdam 04-05-1925, overl. Sobibor 02-04-1943.
   2.  Betje KAANIS, geb. Rotterdam 30-11-1928, overl. Sobibor 02-04-1943.

VI.131    Leentje van der SLUIS, geb. Rotterdam 19-06-1904, overl. Auschwitz 19-10-1942, dr. van Simon van der SLUIS, koopman in fruit, en Betje van AREND (zie V.89).
Tr. Rotterdam 01-08-1923 David BON, schoenmaker, vishandelaar, geb. Rotterdam 30-04-1899, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Samuel BON, bootwerker, koopman, en Mietje de WOLF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje BON, geb. Rotterdam 09-11-1923, overl. Auschwitz 19-10-1942.
   2.  Betje BON, geb. Rotterdam 01-04-1925, overl. Auschwitz 19-10-1942.
   3.  Sara BON, geb. Rotterdam 12-11-1928, overl. Auschwitz 19-10-1942.
   4.  Simon BON, geb. Rotterdam 19-05-1941, overl. Auschwitz 19-10-1942.

VI.133    Hendrika van der SLUIS, kleermaakster, geb. Rotterdam, dr. van Simon van der SLUIS, koopman in fruit, en Betje van AREND (zie V.89).
Tr. Rotterdam Leendert van STAVEREN, autoschilder, geb. Rotterdam, zn. van Leendert van STAVEREN, metselaar, en Metje Theodora Catharina SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Metje Theodora Catharina van STAVEREN, geb. Rotterdam.

VI.134    Mozes van der SLUIS, kellner, geb. Rotterdam 06-09-1911, overl. Sobibor 09-07-1943, zn. van Simon van der SLUIS, koopman in fruit, en Betje van AREND (zie V.89).
Tr. Mathilda van COEVERDEN, geb. Rotterdam 19-01-1917, overl. Sobibor 09-07-1943, dr. van DaniŽl van COEVERDEN, koopman, bediende, en Bella de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon van der SLUIS, geb. 's-Gravenhage 17-06-1941, overl. Vught 12-05-1943.

V.91    Sara van ARENT, naaister, geb. Rotterdam 25-04-1877, overl. Auschwitz 27-08-1943, dr. van Alexander Manuel van ARENT, koopman in groenten, koopman in ongeregelde goederen en almanakken, en Leentje Mozes KONSTENAAR (zie IV.38).
Tr. Rotterdam 21-10-1903 Jacob van der SLUIS, koopman in groenten, sorteerder, geb. Rotterdam 27-07-1878, overl. Auschwitz 27-08-1943, zn. van Levie van der SLUIS, metaalgieter, werkman, en Naatje WALVIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie van der SLUIS (zie VI.136).

VI.136    Levie van der SLUIS, musicus bij het City theater te 's-Gravenhage, geb. Rotterdam 28-10-1904, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Jacob van der SLUIS, koopman in groenten, sorteerder, en Sara van ARENT (zie V.91).
Tr. Rotterdam 21-09-1938 Elizabeth BOSMAN, geb. Rotterdam 05-01-1906, overl. Auschwitz 30-09-1942, dr. van Hendrik BOSMAN, los werkman, graanwerker, en Saartje van BUEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob van der SLUIS, geb. Rotterdam 20-01-1940, overl. Auschwitz 09-08-1942.

V.93    Roosje van ARENT, geb. Rotterdam 01-03-1879, overl. Auschwitz 15-10-1942, dr. van Alexander Manuel van ARENT, koopman in groenten, koopman in ongeregelde goederen en almanakken, en Leentje Mozes KONSTENAAR (zie IV.38).
Tr. Rotterdam 24-05-1911 Salomon SLIER, schrijnwerker, meubelmakersknecht, geb. Rotterdam 20-02-1876, overl. Auschwitz 15-10-1942, zn. van Samuel SLIER, koopman, dansonderwijzer, en Keetje KOKERNOOT, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob SLIER (zie VI.138).
   2.  Alexander SLIER, kellner, geb. Rotterdam 14-04-1913, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Marianna SLIER, naaister, geb. Rotterdam 20-09-1914, overl. Auschwitz 21-09-1942.
   4.  Sara SLIER, dienstmeisje, geb. Rotterdam 21-04-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   5.  Esther SLIER, strijkster, geb. Rotterdam 18-06-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   6.  Mietje SLIER, geb. Rotterdam 22-01-1920, overl. Auschwitz 23-09-1942.
   7.  Manuel Alexander SLIER, kantoorbediende, geb. Rotterdam 19-02-1922, overl. Auschwitz 20-09-1942.

VI.138    Jacob SLIER, musicus, geb. Rotterdam 14-06-1911, overl. ald. 25-05-1971, zn. van Salomon SLIER, schrijnwerker, meubelmakersknecht, en Roosje van ARENT (zie V.93).
Tr. Rotterdam Johanna ZWERUS, dienstbode, geb. Zwolle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon SLIER, geb. Rotterdam.
   2.  Dick SLIER, geb. Rotterdam.

V.95    Manuel Alexander van ARENT, hofmeestersbediende op de Grote Vaart, geb. Rotterdam 28-10-1882, overl. op zee aanboord S.S. Volturno, zn. van Alexander Manuel van ARENT, koopman in groenten, koopman in ongeregelde goederen en almanakken, en Leentje Mozes KONSTENAAR (zie IV.38).
Tr. Rotterdam 13-11-1912 Elisabeth van der SLUIJS, geb. Rotterdam 31-05-1893, overl. ald. 17-04-1935, dr. van Joseph van der SLUIJS, werkman, koopman in fruit en ongeregelde goederen en brandstoffen, en Aaltje LUSSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje van ARENT, geb. Rotterdam 18-02-1913, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Rotterdam 12-06-1940 Levie de KONING, geb. Rotterdam 24-06-1916, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Marcus de KONING, dienstman, goederenbesteller, en Betsy STAD.
   2.  Elisabeth van ARENT, geb. Rotterdam.
   3.  Aaltje van ARENT, geb. Rotterdam 13-03-1921, overl. Auschwitz 25-01-1943.

V.97    Salomon van ARENT, bierbottelaar, koopman in fruit, explicateur bioscoop, straatventer, geb. Rotterdam 22-04-1884, overl. Auschwitz 26-10-1942, zn. van Alexander Manuel van ARENT, koopman in groenten, koopman in ongeregelde goederen en almanakken, en Leentje Mozes KONSTENAAR (zie IV.38).
Tr. (1) Rotterdam 01-09-1909, sch. ald. Sophia Maria NICOUD, geb. Rotterdam 28-04-1886, dr. van Petrus NICOUD en Maria VOGEL.
Tr. (2) Rotterdam 04-10-1922 Elisabeth van der SLUIJS, geb. Rotterdam 31-05-1893, overl. ald. 17-04-1935, dr. van Joseph van der SLUIJS, werkman, koopman in fruit en ongeregelde goederen en brandstoffen, en Aaltje LUSSE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alexander Manuel van ARENT (zie VI.150).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Mozes van ARENT, geb. Rotterdam 27-07-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   3.  Rachel van ARENT, geb. Rotterdam 22-09-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   4.  Jacob van ARENT, geb. Rotterdam 07-03-1928, overl. Sobibor 13-03-1943.
   5.  Joseph van ARENT, geb. Rotterdam 30-04-1930, overl. Sobibor 13-03-1943.

VI.150    Alexander Manuel van ARENT, varensgezel, los werkman, kok, geb. Rotterdam 11-07-1909, overl. Bergen op Zoom, zn. van Salomon van ARENT (zie V.97) en Sophia Maria NICOUD.
Tr. Rotterdam Cornelia Maria Alida OOSTERWIJK, geb. Rotterdam 11-12-1902, overl. ald. 05-01-1975, dr. van Hendrik OOSTERWIJK, stukadoorsknecht, en Cornelia Maria Alida PABBRUWEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Maria Alida van ARENT (zie VII.54).

VII.54    Cornelia Maria Alida van ARENT, geb. Tilburg, overl. Driebergen-Rijsenburg, dr. van Alexander Manuel van ARENT (zie VI.150) en Cornelia Maria Alida OOSTERWIJK.
Tr. Rotterdam, sch. ald. Johannes de GRAAFF, geb. Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mattanja de GRAAFF (zie VIII.2).
   2.  Saskia de GRAAFF (zie VIII.4).

VIII.2    Mattanja de GRAAFF, geb. Rotterdam, dr. van Johannes de GRAAFF en Cornelia Maria Alida van ARENT (zie VII.54).
Tr. Petrus Johannes Laurentius GROFFEN, geb. Bergen op Zoom, zn. van Jacobus GROFFEN en Antonetta Adriana Maria VERHEES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bianca GROFFEN, geb. Bergen op Zoom, overl. ald.
   2.  Peter GROFFEN, geb. Bergen op Zoom.
   3.  Brigitte GROFFEN (zie IX.4).

IX.4    Brigitte GROFFEN, geb. Bergen op Zoom, dr. van Petrus Johannes Laurentius GROFFEN en Mattanja de GRAAFF (zie VIII.2).
Rel. Thomas GEERS.
Uit deze relatie:
   1.  Sanne GEERS.

VIII.4    Saskia de GRAAFF, geb. Hamburg Duitsland, dr. van Johannes de GRAAFF en Cornelia Maria Alida van ARENT (zie VII.54).
Sch. (1) Anthonius Johannes Le BLANC.
Tr. (2) Martin James HAWKE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alexander Christian Le BLANC.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Morgan Christopher Morris HAWKE.

V.100    Johanna van ARENT, naaister, geb. Rotterdam 04-03-1887, overl. ald. 10-11-1918, dr. van Alexander Manuel van ARENT, koopman in groenten, koopman in ongeregelde goederen en almanakken, en Leentje Mozes KONSTENAAR (zie IV.38).
Kind:
   1.  levenloze zoon van ARENT, geb. Rotterdam 21-01-1916, overl. ald. 21-01-1916.

V.102    Esther (Stella) van ARENT, geb. Rotterdam 09-08-1888, overl. Schiedam 12-03-1960, dr. van Alexander Manuel van ARENT, koopman in groenten, koopman in ongeregelde goederen en almanakken, en Leentje Mozes KONSTENAAR (zie IV.38).
Tr. (1) Rotterdam 09-10-1912, sch. ald. Harmen Jan Christiaan EVERS, hŰtelbediende, geb. Rotterdam 25-02-1885, zn. van Jan EVERS, handelsreiziger, en Gijsberta Geertruida de WITH.
Tr. (2) Rotterdam 24-12-1919 Josephus Adrianus Sigebertus OFFERMANS, handelsagent, geb. Alphen gem. Appeltern 30-03-1881, overl. Rotterdam 25-06-1935, zn. van Gerardus Adrianus Johannes OFFERMANS, bootwerker, en Maria Johanna de JONG.
Tr. (3) Rotterdam Martinus Adrianus MANNEE, geb. Rotterdam 04-03-1884, overl. ald. 01-05-1955, zn. van Adrianus MANNEE, bediende, en Johanna Catharina BIESAART.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Harmen EVERS (zie VI.157).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Leentje Johanna OFFERMANS, geb. Rotterdam 01-06-1922, overl. ald.
Tr. ald. Bernardus van MASTRIGT, geb. Hoek van Holland 08-01-1924, overl. Rotterdam, zn. van Andries van MASTRIGT en Engelina van der ENDE.

VI.157    Jan Harmen EVERS, geb. Rotterdam 14-03-1913, overl. ald., zn. van Harmen Jan Christiaan EVERS, hŰtelbediende, en Esther (Stella) van ARENT (zie V.102).
Tr. Rotterdam Johanna Petronella Maria LACHNIET, geb. Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Theodora Stella EVERS.
   2.  Theodora Helena Antonia Maria EVERS.
   3.  Josephus Martinus Hadrianus EVERS.
   4.  Johannes Martinus Josephus EVERS.
   5.  Martinus Wilhelmus Antonius EVERS.
   6.  Wijnanda Jacob Maria EVERS.

III.17    Leendert Emanuel KONSTENAAR, sigarenmaker, geb. Amsterdam 20-12-1823, overl. ald. 25-12-1880, zn. van Emanuel Leendert (Manuel) (KONSTENAAR) (zie II.3) en Rebecca Aron SCHEFFER, schoonmaakster.
Tr. Amsterdam 22-03-1848 Rachel QUERIDO, naaister, geb. Amsterdam 07-10-1819, overl. ald. 08-03-1883, begr. Zeeburg 11-03-1883, dr. van Abraham IsraŽl QUERIDO, katoenventer, werkman, turfhever, en Ester Joseph VIEIJRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca (Ribca) KONSTENAAR (zie IV.41).
   2.  Esther KONSTENAAR, geb. Amsterdam 29-03-1851, overl. ald. 05-08-1852.
   3.  Emanuel KONSTENAAR, geb. Amsterdam 03-01-1853, overl. ald. 08-01-1854.
   4.  Abraham KONSTENAAR, geb. Amsterdam 28-02-1855, overl. ald. 05-03-1855.
   5.  Emanuel KUNSTENAAR (zie IV.45).
   6.  Abraham KONSTENAAR (zie IV.48).
   7.  Jacob KONSTENAAR, geb. Amsterdam 05-02-1864, overl. ald. 17-03-1865.

IV.41    Rebecca (Ribca) KONSTENAAR, geb. Amsterdam 28-12-1848, overl. ald. 14-01-1924, begr. Diemen 16-01-1924, dr. van Leendert Emanuel KONSTENAAR (zie III.17) en Rachel QUERIDO, naaister.
Tr. Amsterdam 15-01-1873 Jacob VISSER, sjouwerman, werkman, slooper, brandstoffenhandelaar, geb. Amsterdam 05-03-1847, overl. ald. 27-06-1927, begr. Diemen 28-06-1927, zn. van Benjamin Emanuel VISSER, kruijer, en Saartje Nathan van LIER, schoenpoetster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara VISSER (zie V.108).
   2.  Betje VISSER (zie V.110).
   3.  Jetje VISSER (zie V.112).
   4.  Benjamin VISSER (zie V.113).
   5.  Levie VISSER (zie V.115).
   6.  Eva VISSER, geb. Amsterdam 13-03-1891, overl. ald. 05-11-1893.
   7.  Abraham VISSER (zie V.118).

V.108    Sara VISSER, geb. Amsterdam 10-01-1877, overl. ald. 10-07-1932, dr. van Jacob VISSER, sjouwerman, werkman, slooper, brandstoffenhandelaar, en Rebecca (Ribca) KONSTENAAR (zie IV.41).
Tr. Amsterdam 29-05-1901 Arend de VRIES, sjouwerman, venter, loswerkman, geb. Harlingen 03-09-1875, overl. Sobibor 02-04-1943, zn. van Emanuel Eliazer de VRIES, koopman, voddenraper, en Aaltje PAIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje de VRIES (zie VI.162).
   2.  Rebecca de VRIES, geb. Amsterdam 08-04-1902, overl. ald. 13-10-1903.
   3.  Emanuel de VRIES, lederbewerker, geb. Amsterdam 27-10-1904.

VI.162    Aaltje de VRIES, geb. Amsterdam 01-08-1901, overl. Sobibor 26-03-1943, dr. van Arend de VRIES, sjouwerman, venter, loswerkman, en Sara VISSER (zie V.108).
Tr. Amsterdam 19-03-1924 Hartog VAS DIAS, magazijnbediende, geb. Amsterdam 19-12-1897, overl. Sobibor 26-03-1943, zn. van Salomon VAS DIAS, diamantslijper, en Johanna de BEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Emmy VAS DIAS, geb. Amsterdam 23-10-1926, overl. Sobibor 07-05-1943.

V.110    Betje VISSER, geb. Amsterdam 27-04-1878, overl. Auschwitz* 21-01-1943, dr. van Jacob VISSER, sjouwerman, werkman, slooper, brandstoffenhandelaar, en Rebecca (Ribca) KONSTENAAR (zie IV.41).
Tr. Amsterdam 08-09-1897 Joseph van de KAR, sjouwerman, geb. Amsterdam 23-02-1877, overl. Auschwitz 21-01-1943, zn. van Jacob van de KAR, sjouwer, koopman, werkman, en Sientje GROOTKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob van de KAR, vischbakker, loswerkman, karrijder, geb. Amsterdam 03-02-1898, overl. Auschwitz 31-01-1943.
Tr. Amsterdam 08-06-1932 Vogie WITTENBURG, lingerienaaister, geb. Amsterdam 19-08-1899, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Marcus WITTENBURG, koopman in groenten, sjouwerman, en Branca de HOND.
   2.  Benjamin van de KAR (zie VI.167).
   3.  Sientje van de KAR (zie VI.170).
   4.  Levie van de KAR (zie VI.171).
   5.  Grietje (Grieta) van de KAR, geb. Amsterdam 02-07-1904, overl. ald. 29-11-1905.
   6.  Rebecca van de KAR (zie VI.175).
   7.  Abraham van de KAR, leerling boekdrukker, vrachtrijder, geb. Amsterdam 12-08-1907, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   8.  Arie van de KAR (zie VI.177).
   9.  David van de KAR, boekbinder, slager, geb. Amsterdam.

VI.167    Benjamin van de KAR, spiegel- en lijstenmaker, bootwerker, geb. Amsterdam 24-09-1899, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Joseph van de KAR, sjouwerman, en Betje VISSER (zie V.110).
Tr. Amsterdam 14-02-1923 Sara MUZIKANT, geb. Amsterdam 13-02-1897, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Hartog Abraham MUZIKANT, kapper, koopman, en Koosje VOGEL, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman van de KAR, magazijnbediende, geb. Amsterdam 24-09-1923, overl. Mauthausen 16-11-1942.

VI.170    Sientje van de KAR, cartonnagewerkster, geb. Amsterdam 07-02-1901, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Joseph van de KAR, sjouwerman, en Betje VISSER (zie V.110).
Tr. Amsterdam 25-07-1923 Emanuel van CLEEF, geb. Amsterdam 25-07-1902, overl. Midden-Europa 31-03-1944, zn. van Salomon van CLEEF, diamantslijper, en Rachel GOBITS, verstelnaaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel van CLEEF, geb. Amsterdam 01-02-1925, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Betje van CLEEF, geb. Amsterdam 14-07-1929, overl. Sobibor 28-05-1943.
   3.  Salomon van CLEEF, geb. Amsterdam 18-01-1932, overl. Sobibor 28-05-1943.

VI.171    Levie van de KAR, loopknecht, koopman, geb. Amsterdam 27-10-1902, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Joseph van de KAR, sjouwerman, en Betje VISSER (zie V.110).
Tr. Amsterdam 24-08-1938 Rachel de BEER, naaister, geb. Amsterdam 24-03-1903, overl. Auschwitz 29-07-1942, dr. van Mozes de BEER, koopman, winkelier, en Vogeltje BLOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Max van de KAR, geb. Amsterdam 18-04-1939, overl. Auschwitz 29-07-1942.

VI.175    Rebecca van de KAR, fabrieksarbeidster, geb. Amsterdam 19-05-1906, overl. Auschwitz 02-08-1942, dr. van Joseph van de KAR, sjouwerman, en Betje VISSER (zie V.110).
Tr. Amsterdam 25-03-1931 Izak WITTENBURG, loopjongen, geb. Amsterdam 16-01-1906, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Marcus WITTENBURG, koopman in groenten, sjouwerman, en Branca de HOND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Branca WITTENBURG, geb. Amsterdam 21-07-1934, overl. Auschwitz 02-08-1942.

VI.177    Arie van de KAR, cartonnagewerker, geb. Amsterdam 20-06-1910, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van Joseph van de KAR, sjouwerman, en Betje VISSER (zie V.110).
Tr. Amsterdam 23-10-1935 Cato BINGER, mantelnaaister, geb. Amsterdam 18-07-1910, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Gerard BINGER, diamantwerker, diamantslijper, briljantslijper, en AbigaŽl de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph van de KAR, geb. Amsterdam 18-06-1936, overl. Sobibor 11-06-1943.
   2.  Annette Abigael van de KAR, geb. Amsterdam 17-09-1942, overl. Sobibor 11-06-1943.

V.112    Jetje VISSER, geb. Amsterdam 11-02-1881, overl. Sobibor 02-07-1943, dr. van Jacob VISSER, sjouwerman, werkman, slooper, brandstoffenhandelaar, en Rebecca (Ribca) KONSTENAAR (zie IV.41).
Tr. Amsterdam 07-08-1901 Jacob GROENTEMAN, sjouwerman, los werkman, koopman in fruit, geb. Amsterdam 28-01-1882, overl. ald. 22-09-1942, zn. van Machiel GROENTEMAN, veedrijver, werkman, en Fettje (Fijtje) SPIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia GROENTEMAN (zie VI.181).
   2.  Benjamin GROENTEMAN (zie VI.182).
   3.  Grietje GROENTEMAN (zie VI.185).
   4.  Machiel GROENTEMAN (zie VI.187).
   5.  Levie GROENTEMAN (zie VI.189).
   6.  Keetje GROENTEMAN, geb. Amsterdam 19-07-1920, overl. Sobibor 04-06-1943.
Tr. Amsterdam 29-01-1941 Aaron LOPES CARDOZO, banketbakker, geb. Amsterdam 27-10-1918, overl. Mauthausen 04-09-1941, zn. van Joseph LOPES CARDOZO, musicus, violist, schoenmaker, en Duifje BOS.

VI.181    Sophia GROENTEMAN, confectienaaister, geb. Amsterdam 02-09-1901, overl. Auschwitz 31-01-1944, dr. van Jacob GROENTEMAN, sjouwerman, los werkman, koopman in fruit, en Jetje VISSER (zie V.112).
Tr. Amsterdam 21-03-1923 Izaac Salomon van COEVORDEN, magazijnbediende, geb. Groningen 21-10-1902, overl. Auschwitz* 31-01-1944, zn. van Levie van COEVORDEN, borstelmaker, kellner, winkelier in comestibles, en Jantje JOOSTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie van COEVORDEN, banketbakker, geb. Amsterdam.
   2.  Jetje van COEVORDEN, geb. Amsterdam 25-08-1925, overl. Auschwitz* 31-01-1944.

VI.182    Benjamin GROENTEMAN, venter, geb. Amsterdam 03-08-1903, overl. Auschwitz 15-03-1944, zn. van Jacob GROENTEMAN, sjouwerman, los werkman, koopman in fruit, en Jetje VISSER (zie V.112).
Tr. Amsterdam 29-08-1923 Rosa de HOND, fabrieksarbeidster, geb. Amsterdam 23-04-1904, overl. Auschwitz 06-03-1944, dr. van Abraham de HOND, werkman, en Marianne SLUIJTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetje GROENTEMAN, geb. Amsterdam.
   2.  Marianne GROENTEMAN, geb. Amsterdam 27-05-1926, overl. Auschwitz 17-09-1943.
   3.  Sophia GROENTEMAN, geb. Amsterdam 03-12-1928, overl. ald. 16-06-1930.
   4.  Vrouwtje GROENTEMAN, geb. Amsterdam 21-04-1930, overl. Auschwitz 06-03-1944.
   5.  Gretha GROENTEMAN, geb. Amsterdam 29-01-1937, overl. Auschwitz 06-03-1944.

VI.185    Grietje GROENTEMAN, dienstbode, geb. Amsterdam 02-06-1905, overl. Auschwitz 21-01-1943, dr. van Jacob GROENTEMAN, sjouwerman, los werkman, koopman in fruit, en Jetje VISSER (zie V.112).
Tr. (1) Amsterdam 02-08-1922, sch. ald. Hartog SCHELLEVIS, kruijer, fietsjongen, sigarenmaker, chauffeur, cafehouder, geb. Amsterdam 25-04-1904, overl. Sobibor 28-05-1943, zn. van Salomon SCHELLEVIS, loswerkman, koffiehuishouder, en Rebecca CANES.
Tr. (2) Amsterdam Christiaan Franciscus Jacobus WESTERINK, geb. Amsterdam, zn. van Jacob WESTERINK en Jantje HUBREGTSE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rebecca SCHELLEVIS (zie VII.78).
   2.  Jetje SCHELLEVIS, geb. Amsterdam 05-11-1924, overl. Auschwitz 21-01-1943.
   3.  Clara SCHELLEVIS, geb. Amsterdam 30-07-1927, overl. Auschwitz 21-01-1943.
   4.  Jacob SCHELLEVIS, geb. Amsterdam 31-10-1929, overl. Sobibor 11-06-1943.
   5.  Judith SCHELLEVIS, geb. Amsterdam 17-10-1930, overl. Auschwitz 21-01-1943.
   6.  Sophia SCHELLEVIS, geb. Amsterdam 08-11-1931, overl. Auschwitz 21-01-1943.

VII.78    Rebecca SCHELLEVIS, ateliernaaister, geb. Amsterdam, dr. van Hartog SCHELLEVIS, kruijer, fietsjongen, sigarenmaker, chauffeur, cafehouder, en Grietje GROENTEMAN (zie VI.185).
Tr. Amsterdam Hartog WATERMAN, magazijnbediende, fabrikant, geb. Amsterdam, zn. van Victor WATERMAN, darmbewerker, fabrikant in huiden, en Heintje HAMERSLAG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Victor Freddy WATERMAN.
   2.  Henri Robert WATERMAN.

VI.187    Machiel GROENTEMAN, pakhuisknecht, boekhouder, geb. Amsterdam 20-10-1907, overl. Mauthausen 09-10-1942, zn. van Jacob GROENTEMAN, sjouwerman, los werkman, koopman in fruit, en Jetje VISSER (zie V.112).
Tr. Amsterdam 11-10-1928 Keetje MOFFIE, sigarenmaakster, geb. Amsterdam 26-09-1909, overl. Sobibor 04-06-1943, dr. van Abraham MOFFIE, venter, en Sarah SEALTIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob GROENTEMAN, geb. Amsterdam 17-04-1929, overl. Sobibor 04-06-1943.
   2.  Sonja GROENTEMAN, geb. Amsterdam 13-05-1938, overl. Sobibor 04-06-1943.

VI.189    Levie GROENTEMAN, geb. Amsterdam, zn. van Jacob GROENTEMAN, sjouwerman, los werkman, koopman in fruit, en Jetje VISSER (zie V.112).
Tr. Amsterdam Anna PEPER, lingerienaaister, geb. Amsterdam, dr. van Elias PEPER, sigarenmaker, loopknecht, en Reintje WITZENHAUSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob GROENTEMAN, geb. Amsterdam.

V.113    Benjamin VISSER, lompenkoopman, lompensorteerder, geb. Amsterdam 31-07-1885, overl. Auschwitz 03-12-1942, zn. van Jacob VISSER, sjouwerman, werkman, slooper, brandstoffenhandelaar, en Rebecca (Ribca) KONSTENAAR (zie IV.41).
Tr. Amsterdam 09-09-1908 Annaatje VERDUIN, geb. Amsterdam 20-02-1886, overl. Sobibor 09-04-1943, dr. van Meijer VERDUIN, horlogemaker, en Sophia HANOUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca VISSER (zie VI.194).
   2.  Sophie VISSER (zie VI.196).
   3.  Meijer VISSER, sjouwerman, venter in lompen en metalen, geb. Altona Duitsland.
   4.  Sara VISSER (zie VI.199).
   5.  Mietje VISSER, geb. Amsterdam 11-08-1917, overl. ald. 18-05-1919.
   6.  Jacob VISSER, kleermaker confectie, geb. Amsterdam 11-04-1920, overl. Auschwitz 21-01-1945.
Tr. Amsterdam 01-04-1942 Betje BRANDER, lingerienaaister, geb. Amsterdam 14-06-1917, overl. Auschwitz 31-01-1944, dr. van Raphael BRANDER, venter, sigarenmaker, en Duifje VISSER.
   7.  Herman VISSER, lompensorteerder, geb. Amsterdam 19-11-1922, overl. Auschwitz 28-04-1944.
Tr. Amsterdam Rachel TURK, geb. Amsterdam, dr. van Isaac TURK, banketbakker, en Saartje KLOOS.
   8.  Jetje VISSER, mantelmaakster, geb. Amsterdam 27-09-1924, overl. Auschwitz 19-11-1943.
   9.  Michel VISSER, fabrieksarbeider, geb. Amsterdam 01-05-1927, overl. Gross-Rosen 07-05-1945.
   10.  Clara VISSER, geb. Amsterdam 09-03-1932, overl. Auschwitz 03-12-1942.

VI.194    Rebecca VISSER, lingerienaaister, geb. Amsterdam 05-07-1909, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Benjamin VISSER (zie V.113) en Annaatje VERDUIN.
Tr. Amsterdam 24-10-1931 Abraham KANES, knecht bij een karrenverhuur Mij. Geb. Amsterdam 19-12-1905, overl. Sobibor 11-06-1943, zn. van Barend KANES, venter, briljantversteller, werkman, en Lea ZWALF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lea KANES, geb. Amsterdam 18-04-1935, overl. Sobibor 11-06-1943.

VI.196    Sophie VISSER, lingerienaaister, geb. Amsterdam 06-08-1911, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Benjamin VISSER (zie V.113) en Annaatje VERDUIN.
Tr. Meijer COHEN, arbeider, geb. Hilversum 08-09-1911, overl. Auschwitz* 29-02-1944.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fina COHEN, geb. Hilversum 28-03-1940, overl. Sobibor 11-06-1943.

VI.199    Sara VISSER, kleermaakster, geb. Amsterdam 28-05-1915, overl. Auschwitz 31-01-1944, dr. van Benjamin VISSER (zie V.113) en Annaatje VERDUIN.
Tr. Amsterdam Abraham GOUDEKETTING, lompensorteerder, geb. Amsterdam 19-03-1915, overl. Auschwitz 31-01-1944, zn. van Alexander GOUDEKETTING, koopman, en Saartje JAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander GOUDEKETTING.

V.115    Levie VISSER, kleermaker, los werkman, pakhuisknecht, geb. Amsterdam 15-02-1889, overl. Sobibor 14-05-1943, zn. van Jacob VISSER, sjouwerman, werkman, slooper, brandstoffenhandelaar, en Rebecca (Ribca) KONSTENAAR (zie IV.41).
Tr. Amsterdam 12-01-1910 Betje MEENTS, geb. Amsterdam 18-09-1889, overl. Sobibor 14-05-1943, dr. van Levie MEENTS, venter, en Klara SITTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob VISSER (zie VI.208).
   2.  Klaartje VISSER, kleermaakster, geb. Amsterdam.
Tr. ald. Jacob FRANSCHMAN, kleermaker, geb. Amsterdam, zn. van David FRANSCHMAN, koopman, nachtwaker, en Rebecca COHENNO.
   3.  Benjamin VISSER, bontwerker, geb. Amsterdam 13-11-1914, overl. ald., begr. Muiderberg.
Tr. Jeanette ERWTEMAN, geb. Amsterdam.
   4.  Hartog VISSER, bontwerker, geb. Amsterdam.
Tr. Esther SCHELVIS.
   5.  Louis VISSER, geb. Amsterdam 19-11-1927, overl. Sobibor 14-05-1943.
   6.  Rebecca VISSER, geb. Amsterdam 11-07-1934, overl. Sobibor 14-05-1943.

VI.208    Jacob VISSER, loopjongen, bontwerker, geb. Amsterdam 07-03-1910, overl. Bergen-Belsen 15-03-1945, zn. van Levie VISSER (zie V.115) en Betje MEENTS.
Tr. Amsterdam Helena FRANK, geb. Meppel, dr. van Jakob FRANK, slager, en Grietje van der SLUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betty VISSER, geb. Amsterdam.

V.118    Abraham VISSER, bosjesmaker, sigarenmaker, lompenventer, fruitkoopman, geb. Amsterdam 16-04-1893, overl. Sobibor 07-05-1943, zn. van Jacob VISSER, sjouwerman, werkman, slooper, brandstoffenhandelaar, en Rebecca (Ribca) KONSTENAAR (zie IV.41).
Tr. Amsterdam 17-02-1915 Grietje VISCHSCHRAPER, geb. Amsterdam 11-07-1896, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Salomon VISCHSCHRAPER, venter, vischschoonmaker, en Bloeme van LOCHEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob VISSER, magazijnbediende, fruitkoopman, geb. Amsterdam 07-05-1915, overl. Den Helder 08-11-1938.
   2.  Salomon VISSER, likeurstoker, perser, geb. Amsterdam 11-03-1917, overl. Westerbork 15-08-1943.
Tr. Amsterdam Cato VERDONER, geb. Amsterdam 06-03-1916, overl. ald., dr. van Nathan VERDONER, diamantwerker, en Rachel de VRIES.
   3.  Bloeme VISSER, geb. Amsterdam.
Tr. Den Helder Dirk SCHEFFERS, chauffeur, geb. Giethoorn 29-03-1907, overl. Alkmaar, zn. van Hendrikus SCHEFFERS, arbeider, en Grietje BAKKER.
   4.  Rebecca VISSER, geb. Amsterdam 05-06-1928, overl. ald. 03-07-1928.
   5.  Simon VISSER, geb. Amsterdam 01-05-1929, overl. Sobibor 07-05-1943.
   6.  Rebecca VISSER, geb. Den Helder 05-03-1937, overl. Sobibor 07-05-1943.

IV.45    Emanuel KUNSTENAAR, sjouwerman, geb. Amsterdam 28-07-1856, overl. ald. 14-03-1916, begr. Diemen 16-03-1916, zn. van Leendert Emanuel KONSTENAAR (zie III.17) en Rachel QUERIDO, naaister.
Tr. (1) Amsterdam 19-04-1882 Machtel PEEREBOOM, geb. Amsterdam 21-04-1857, overl. ald. 24-02-1903, dr. van Mozes Levie Cohen PEEREBOOM, venter, groenteverkooper, en Sara Marcus DRIEDUITEN, ventster.
Tr. (2) Amsterdam 28-10-1903 Golde (Golita) DEEGEN, geb. Amsterdam 06-06-1857, dr. van IsraŽl Nathan DEEGEN, koopman, en Beletje Mozes ALDEWERELD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Levie KUNSTENAAR (zie V.120).
   2.  Mozes KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 08-04-1886, overl. ald. 20-02-1888.
   3.  Abraham KUNSTENAAR, sigarenkistjesmaker, geb. Amsterdam 01-11-1889, overl. ald. 13-09-1915, begr. Diemen 15-09-1915.
   4.  levenloos kind KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 28-01-1893, overl. ald. 28-01-1893, begr. Zeeburg.
   5.  Marcus KUNSTENAAR, tabaksbewerker, koopman, geb. Amsterdam 22-05-1894, overl. ald. 11-07-1923, begr. Diemen 12-07-1923.
   6.  Saartje KUNSTENAAR, kinderjuffrouw, dienstbode, geb. Amsterdam 19-09-1896, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   7.  levenloze zoon KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 06-06-1899, overl. ald. 06-06-1899, begr. Zeeburg.

V.120    Levie KUNSTENAAR, loopknecht, broodbakker, geb. Amsterdam 17-11-1883, overl. Sobibor 09-04-1943, zn. van Emanuel KUNSTENAAR (zie IV.45) en Machtel PEEREBOOM.
Tr. Amsterdam 05-08-1925 Rebecca ZAK, huishoudster, geb. Amsterdam 30-06-1892, overl. Auschwitz 14-01-1943, dr. van Machiel ZAK, schijvenschuurder, en Judith OLIVIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 29-01-1926, overl. ald. 29-01-1926.
   2.  levenloos kind KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 29-01-1926, overl. ald. 29-01-1926.

IV.48    Abraham KONSTENAAR, sjouwerman, diamantslijper, geb. Amsterdam 10-04-1860, overl. ald. 13-02-1917, zn. van Leendert Emanuel KONSTENAAR (zie III.17) en Rachel QUERIDO, naaister.
Tr. Amsterdam 23-04-1884 Eva THEEBOOM, geb. Amsterdam 08-12-1856, overl. ald. 27-01-1940, dr. van Salomon Philip THEEBOOM, pettenmaker, koopman, diamantslijper, en Fijtje Isaak JAS, borduurster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel KONSTENAAR, geb. Amsterdam 09-02-1885.
   2.  Levie KONSTENAAR, kleermaker, geb. Amsterdam 10-06-1886, overl. Auschwitz 22-10-1942.
Tr. Amsterdam 10-06-1908 Vanne ARONOWITZ, geb. Riga Letland 15-12-1878, overl. Sobibor 13-03-1943, dr. van Wolf ARONOWITZ en Wite CAPLAN.
   3.  Salomon KONSTENAAR (zie V.131).
   4.  EmanuŽl KONSTENAAR, geb. Amsterdam 03-09-1890.
   5.  Fijtje KONSTENAAR (zie V.135).
   6.  Isaac KONSTENAAR (zie V.136).

V.131    Salomon KONSTENAAR, slager, winkelier, geb. Amsterdam 19-09-1888, overl. Sobibor 09-07-1943, zn. van Abraham KONSTENAAR (zie IV.48) en Eva THEEBOOM.
Tr. Amsterdam 27-11-1912 Bloeme LAKMAKER, geb. Amsterdam 07-01-1890, overl. Sobibor 09-07-1943, dr. van David LAKMAKER, werkman, roosjesslijper, diamantslijper, en Sara LAKMAKER, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva KONSTENAAR, verkoopster, geb. Amsterdam 11-08-1913, overl. Sobibor 09-07-1943.
   2.  Selina KONSTENAAR (zie VI.230).

VI.230    Selina KONSTENAAR, naaister, geb. Amsterdam 09-01-1918, overl. Sobibor 16-07-1943, dr. van Salomon KONSTENAAR (zie V.131) en Bloeme LAKMAKER.
Tr. Amsterdam Gerrit BLOM, filmoperateur, slager, diamantslijper, geb. Amsterdam 22-02-1915, overl. Sobibor 16-07-1943, zn. van Benjamin BLOM, bureelchef Tuschinski, en Sippora KREVELD, kleermaakster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Silvia Sipora BLOM.

V.135    Fijtje KONSTENAAR, geb. Amsterdam 03-02-1892, overl. ald. 04-02-1929, dr. van Abraham KONSTENAAR (zie IV.48) en Eva THEEBOOM.
Tr. Amsterdam 09-08-1911 Samuel BILOEN, kleermaker, geb. Poswatin Rusland 01-09-1888, overl. Birkenau 16-01-1944, zn. van Leib (Levy) BILOEN en Rosa (Rachel) GR‹N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levie BILOEN, musicus, geb. Amsterdam.
Tr. ald. Maria ELSAS, geb. Amsterdam, dr. van Levie ELSAS, sigarenmaker, en Keetje de ROOIJ.
   2.  Eva BILOEN, leerling naaister, geb. Amsterdam 16-05-1914, overl. Auschwitz 31-01-1944.
Tr. Salomon BLOM, diamantversteller, geb. Amsterdam 30-11-1912, overl. Auschwitz 02-01-1944, zn. van Benjamin BLOM, bureelchef Tuschinski, en Sippora KREVELD, kleermaakster.

V.136    Isaac KONSTENAAR, kleermaker, geb. Amsterdam 10-04-1894, overl. Auschwitz 24-09-1943, zn. van Abraham KONSTENAAR (zie IV.48) en Eva THEEBOOM.
Tr. Amsterdam 14-06-1916 Esther ENGELSCHMAN, geb. Amsterdam 21-01-1893, overl. Auschwitz 24-09-1943, dr. van Samuel ENGELSCHMAN, werkman, loopknecht, kruijer der Ned. Isr. Gemeente, en Duifje MARCUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham KONSTENAAR, vleescontroleur, geb. Amsterdam 02-05-1917, overl. Auschwitz 31-01-1944.
Tr. Amsterdam 16-08-1939 Elisabeth REISS, geb. Amsterdam 02-01-1920, overl. Auschwitz 31-01-1944, dr. van Barend REISS, handelsreiziger, diamantklover, kantoorbediende Directe Belastingen, en Hanna Marie ROOT.
   2.  Samuel KONSTENAAR, slager, geb. Amsterdam 17-07-1920, overl. Auschwitz 28-02-1943.
Tr. Amsterdam 21-01-1942 Alida COLMANS, mantelnaaister, geb. Amsterdam 28-09-1919, overl. Auschwitz 28-02-1943, dr. van Louis COLMANS, sigarenmaker, remmer bij de Ned. Spoorwegen, en Helena FINSI.
   3.  Duifje KONSTENAAR, geb. Amsterdam 08-02-1926, overl. Auschwitz 30-09-1942.

III.22    Saartje KONSTENAAR, geb. Amsterdam 14-11-1828, overl. ald. 12-09-1912, begr. Zeeburg 15-09-1912, dr. van Emanuel Leendert (Manuel) (KONSTENAAR) (zie II.3) en Rebecca Aron SCHEFFER, schoonmaakster.
Tr. Amsterdam 09-11-1859 Ruben Levie FORTUIJN, sjouwer, veedrijver, geb. Amsterdam 02-12-1824, overl. ald. 13-01-1877, zn. van Levie Isaac (FORTUIJN), glasslijper, kruijer, koopman, en Saartje Wolf ENGELSMAN, werkster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca FORTUIJN, geb. Amsterdam 27-09-1861, overl. ald. 15-03-1865.
   2.  Levie FORTUIJN, geb. Amsterdam 20-07-1863, overl. ald. 25-03-1865.
   3.  Emanuel FORTUIJN, geb. Amsterdam 12-07-1865, overl. ald. 10-08-1865, begr. Zeeburg 11-08-1865.
   4.  Rachel FORTUIJN (zie IV.55).
   5.  Isaac FORTUIJN, geb. Amsterdam 12-02-1870, overl. ald. 20-01-1872.
   6.  Emanuel FORTUIJN, geb. Amsterdam 12-06-1872, overl. ald. 16-08-1873.

IV.55    Rachel FORTUIJN, naaister, geb. Amsterdam 30-11-1866, overl. Auschwitz 21-09-1942, dr. van Ruben Levie FORTUIJN, sjouwer, veedrijver, en Saartje KONSTENAAR (zie III.22).
Tr. Amsterdam 16-12-1885 Meijer Abraham ENGELANDER, venter, diamantwerker, geb. Rotterdam 29-04-1866, overl. Amsterdam 29-07-1921, begr. Diemen 31-07-1921, zn. van Abraham Mozes ENGELANDER, barbier, en Kaatje ROBART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje ENGELANDER (zie V.139).
   2.  Saartje ENGELANDER, geb. Amsterdam 01-11-1890, overl. ald. 20-11-1892.
   3.  Abraham ENGELANDER (zie V.142).
   4.  Ruben ENGELANDER (zie V.144).
   5.  Mietje ENGELANDER (zie V.147).
   6.  Salomon ENGELANDER (zie V.148).

V.139    Kaatje ENGELANDER, geb. Amsterdam 05-10-1888, dr. van Meijer Abraham ENGELANDER, venter, diamantwerker, en Rachel FORTUIJN (zie IV.55).
Tr. (1) Amsterdam 06-07-1911 Hartog van de KAR, diamantslijper, geb. Amsterdam 27-05-1887, overl. Auschwitz 29-10-1942, zn. van Eliazer van de KAR, diamantslijper, en Eva DRUKKER.
Tr. (2) Amsterdam Abraham de HOOP, metaalbewerker, bankwerker, monteur, geb. Amsterdam 29-07-1888, overl. ald. 02-04-1952, zn. van David Abraham de HOOP, roosjesversteller, en Lena du PONT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eliazer (Leo) van de KAR, diamantslijper, geb. Amsterdam 09-02-1913, overl. 
Tr. Jansje MOLLEMAN.
   2.  Rachel (Shelly) van de KAR, geb. Amsterdam 12-05-1914, overl. Bellflower Cal USA.
   3.  Eva van de KAR, hoedenmodiste, geb. Amsterdam 08-08-1918, overl. Auschwitz 30-09-1942.
Tr. Adolf van GELDER, meubelmaker, geb. Amsterdam 09-01-1917, overl. Auschwitz 30-09-1942, zn. van Benjamin van GELDER, koopman, broodbakker, en Regina van DELFT.
   4.  Marie (Mary) van de KAR, knipster, geb. Amsterdam 21-03-1922, overl. ald. 04-07-1970.
Tr. (1) ald. 12-08-1942 Joachim de GROOT, kapper, geb. Amsterdam 09-10-1919, overl. Auschwitz 28-02-1943, zn. van Emanuel de GROOT (zie V.39) en Clara WORMS.
Tr. (2) Amsterdam Juda WURMS, geb. Amsterdam 07-07-1913, overl. ald., zn. van Jacob WURMS, werkman, diamantversteller, en Sientje WEGLOOP.

V.142    Abraham ENGELANDER, diamantslijper, geb. Amsterdam 04-05-1893, overl. ald. 16-10-1959, zn. van Meijer Abraham ENGELANDER, venter, diamantwerker, en Rachel FORTUIJN (zie IV.55).
Tr. Amsterdam 31-05-1923 Maria Margaretha MULLER, lingerienaaister, geb. Amsterdam 15-05-1900, overl. ald., dr. van Beno MULLER en Maria Barbara AUGUSTIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer Abraham ENGELANDER (zie VI.247).

VI.247    Meijer Abraham ENGELANDER, geb. Amsterdam, overl. ald., zn. van Abraham ENGELANDER (zie V.142) en Maria Margaretha MULLER, lingerienaaister.
Tr. Amsterdam Lena PEPER, geb. Amsterdam, dr. van Elkan PEPER, bakker, en Femmina WURMS, confectienaaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Max ENGELANDER, geb. Amsterdam.
Tr. Renťe BINO, geb. Amsterdam, dr. van Nathan (Nico) BINO en Johanna (Hanneke) HAMME.

V.144    Ruben ENGELANDER, explicateur bij een bioscoop, taxichauffeur, geb. Amsterdam 20-06-1895, overl. Sobibor 20-03-1943, zn. van Meijer Abraham ENGELANDER, venter, diamantwerker, en Rachel FORTUIJN (zie IV.55).
Tr. Amsterdam 05-10-1922 Anna HES, winkeljuffrouw, geb. Amsterdam 05-10-1896, overl. Sobibor 20-03-1943, dr. van Alexander HES, banketbakker, en Grietje MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer ENGELANDER, geb. Amsterdam.

V.147    Mietje ENGELANDER, lingerienaaister, geb. Amsterdam 03-05-1897, overl. Sobibor 11-06-1943, dr. van Meijer Abraham ENGELANDER, venter, diamantwerker, en Rachel FORTUIJN (zie IV.55).
Tr. Amsterdam 10-01-1923 Abraham de JONG, groenteventer, groentezouter, zuurinlegger, geb. Amsterdam 14-06-1896, overl. Sobibor 09-07-1943, zn. van Philip de JONG, winkelbediende, koopman, reiziger, fabriekschef, en Sara ROOSELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara de JONG, geb. Amsterdam 19-10-1924, overl. Auschwitz 22-10-1943.
   2.  Max Philip de JONG, geb. Amsterdam 06-11-1929, overl. Sobibor 11-06-1943.

V.148    Salomon ENGELANDER, banketbakker, rijwielhersteller, geb. Amsterdam 21-06-1906, overl. Auschwitz 18-08-1942, zn. van Meijer Abraham ENGELANDER, venter, diamantwerker, en Rachel FORTUIJN (zie IV.55).
Tr. Amsterdam 01-07-1936 Sophia de VRIES, geb. Utrecht 26-12-1907, overl. Auschwitz 23-07-1942, dr. van Louis de VRIES, reiziger in olien en vetten, koopman in teerprodukten, en Elize GROENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elize Selma ENGELANDER, geb. Amsterdam 16-01-1937, overl. Auschwitz 23-07-1942.

II.9    Jacob Leendert Emanuel (KUNSTENAAR), kunstenaar, goochelaar, geb. Amsterdam 00-11-1800, overl. Rotterdam 31-05-1857, zn. van Leendert Emanuel (KUNSTENAAR) (zie I.1) en Saartje Meijer (KNOKKER).
Tr. Amsterdam 23-04-1834 Elisabeth Hartog (Betje Bele) (SAPHIER), borduurster, geb. Amsterdam 1810, overl. Endingen Zwitserland 26-01-1884, begr. Endingen-Lengnau Zwitserland, dr. van Hartog Marcus (SAPHIER), koralenslijper, en Beletje Benedictus (WINNEK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog Jacob Emanuel KUNSTENAAR (zie III.24).
   2.  Lion Jacob Emanuel KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 19-12-1839, overl. Broek op Langedijk 21-09-1843.
   3.  Sara KUNSTENAAR (zie III.29).
   4.  Elisabeth KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 04-06-1844.
   5.  Rosine KUNSTENAAR (zie III.32).

III.24    Hartog Jacob Emanuel KUNSTENAAR, koopman, geb. Amsterdam 05-04-1837, zn. van Jacob Leendert Emanuel (KUNSTENAAR) (zie II.9) en Elisabeth Hartog (Betje Bele) (SAPHIER), borduurster.
Tr. (1) Neu-Endingen Zitserland 04-08-1874 Fanny (Fany) GUGGENHEIM, geb. Endingen Zwitserland 07-09-1840, overl. ald. 03-08-1881, begr. Endingen-Lengnau Zwitserland, dr. van Samuel Wolf GUGGENHEIM en Voegeli Lazarus BRAUNSCHWEIG.
Tr. (2) Ober Endingen Zwitserland 07-05-1882 Elisabeth ULLMANN, geb. circa 1844, dr. van Gombrich ULLMANN en Mathilde STRASSBURGER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leon KUNSTENAAR (zie IV.58).
   2.  Jacob KUNSTENAAR (zie IV.60).

IV.58    Leon KUNSTENAAR, geb. Ober Endingen Zwitserland 28-02-1876, overl. ZŁrich Zwitserland circa 1971, zn. van Hartog Jacob Emanuel KUNSTENAAR (zie III.24) en Fanny (Fany) GUGGENHEIM.
Tr. Hirsingen Frankrijk 1902 Claire WEILL, geb. Hirsingen Frankrijk 10-01-1876, overl. ZŁrich Zwitserland 14-02-1962, dr. van Simon WEILL en Charlotte CAHN (KAHN).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques KUNSTENAAR (zie V.150).

V.150    Jacques KUNSTENAAR, geb. GenŤve Zwitserland 12-05-1904, overl. ZŁrich Zwitserland, zn. van Leon KUNSTENAAR (zie IV.58) en Claire WEILL.
Tr. New York USA Gertrude (Sarah) AMBROSE, geb. New York USA, dr. van Henry AMBROSE en Frieda STEINER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patricia KUNSTENAAR (zie VI.254).

VI.254    Patricia KUNSTENAAR, psycho-analiste, geb. Washington-DC USA, dr. van Jacques KUNSTENAAR (zie V.150) en Gertrude (Sarah) AMBROSE.
Tr. ZŁrich Zwitserland Peter SCHNEIDER, psycho-analist, geb. Dorsten Duitsland, zn. van Paul SCHNEIDER en Doris BESTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laszlo SCHNEIDER, geb. ZŁrich Zwitserland.

IV.60    Jacob KUNSTENAAR, geb. Ober Endingen Zwitserland circa 1880, zn. van Hartog Jacob Emanuel KUNSTENAAR (zie III.24) en Fanny (Fany) GUGGENHEIM.
Tr. Fanny WEILL, geb. Hirsingen Frankrijk, overl. Brussel BelgiŽ 1960-1965.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mirjam KUNSTENAAR (zie V.153).

V.153    Mirjam KUNSTENAAR, geb. Brussel BelgiŽ circa 1910, overl. circa 1979, dr. van Jacob KUNSTENAAR (zie IV.60) en Fanny WEILL.
Tr. (1) N.N. SAFDIE.
Tr. (2) N.N. COOREMANS.
Tr. (3) N.N. van ROY.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Robert SAFDIE.

III.29    Sara KUNSTENAAR, geb. Groningen 01-02-1842, overl. Strasbourg Frankrijk 03-08-1904, begr. ald., dr. van Jacob Leendert Emanuel (KUNSTENAAR) (zie II.9) en Elisabeth Hartog (Betje Bele) (SAPHIER), borduurster.
Tr. Marcus Levie COHEN, kermisreiziger, circusexploitant, geb. Leeuwarden 23-07-1833, overl. Verdun Frankrijk 06-05-1913, zn. van Levie Marcus COHEN, spelknecht, kermisreiziger, goochelaar, mechanicus, en Julie Simon (Judith Jolie) KINSBERGEN, muzijkante.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette (Hanna) COHEN (zie IV.62).
   2.  Rebecca (Babette) COHEN, geb. Envinger Frankrijk 12-04-1878, overl. Auschwitz.
   3.  Jeannette COHEN (zie IV.65).
   4.  Simon COHEN (zie IV.67).
   5.  Joseph (Youpi) COHEN, circusexploitant, geb. PlombiŤres Les Dijon (CŰte d'or) Frankrijk 11-07-1884, overl. Auschwitz 02-07-1942.
Tr. Louise NAMUR, commerÁante, geb. Valenciennes Frankrijk 29-12-1894.

IV.62    Henriette (Hanna) COHEN, geb. Zurich-Aussersihl Zwitserland 22-01-1872, overl. Strasbourg Frankrijk 26-05-1953, begr. ald., dr. van Marcus Levie COHEN, kermisreiziger, circusexploitant, en Sara KUNSTENAAR (zie III.29).
Tr. Jacques (Jacob) CERF (zie IV.71).
Uit dit huwelijk:
   1.  Julie CERF (zie V.157).

V.157    Julie CERF, geb. Strasbourg Frankrijk 12-08-1902, overl. ald. 08-10-1983, dr. van Jacques (Jacob) CERF (zie IV.71) en Henriette (Hanna) COHEN (zie IV.62).
Tr. Joseph MUHLMANN, geb. Volklingen Sarre 08-06-1886, overl. 00-05-1954.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques MUHLMANN (zie VI.256).

VI.256    Jacques MUHLMANN, importeur Oosterse tapijten, geb. Strasbourg Frankrijk, zn. van Joseph MUHLMANN en Julie CERF (zie V.157).
Tr. Michele WEILL, Medical Doctor MaÓtre de Confťrences University Strasbourg, geb. Sarrebourg Frankrijk, dr. van Myrtil WEILL en Irene LEVY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gťraldine MUHLMANN, Docteur Juridic and Politic Sciences, geb. Strasbourg Frankrijk.
   2.  David MUHLMANN, Doctor of Sociology, geb. Strasbourg Frankrijk.

IV.65    Jeannette COHEN, geb. Strasbourg Frankrijk circa 1879, dr. van Marcus Levie COHEN, kermisreiziger, circusexploitant, en Sara KUNSTENAAR (zie III.29).
Tr. (1) Maurice DULAAR, kermisreiziger.
Tr. (2) Charles PAUWELS, acrobaat, geb. BelgiŽ.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Alfred (Aron) PAUWELS (zie V.158).

V.158    Alfred (Aron) PAUWELS, clown PťpŤte, zn. van Charles PAUWELS, acrobaat, en Jeannette COHEN (zie IV.65).
Tr. Alexandra Elisabeth (Baby) (BUSNAC) JANSEN, dr. van Bernard JANSEN en Elisabeth BUSNAC.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charles Bernard PAUWELS.
   2.  Marquis PAUWELS (zie VI.259).

VI.259    Marquis PAUWELS, directeur Circus Pauwels te Brussel, geb. BraziliŽ, zn. van Alfred (Aron) PAUWELS (zie V.158) en Alexandra Elisabeth (Baby) (BUSNAC) JANSEN.
Tr. Nelly.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexandra PAUWELS.
   2.  Samuel PAUWELS, jongleur.

IV.67    Simon COHEN, industriel forain, geb. Fegersheim Bas Rhin Frankrijk 18-07-1880, overl. Dammerie Les Lys Frankrijk 02-08-1941, zn. van Marcus Levie COHEN, kermisreiziger, circusexploitant, en Sara KUNSTENAAR (zie III.29).
Tr. Lťontine PETIT, overl. Dammerie Les Lys Frankrijk 26-11-1946.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurice COHEN (zie V.160).
   2.  Elisabeth COHEN (zie V.163).
   3.  Sarah COHEN (zie V.165).

V.160    Maurice COHEN, chauffeur travaux pulblics, geb. Denain (Nord) Frankrijk, overl. Trappes Frankrijk, begr. ald., zn. van Simon COHEN (zie IV.67) en Lťontine PETIT.
Tr. Amťlie HAMEL PETIT, geb. Frankrijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon COHEN, plombier.
   2.  Elisabeth COHEN, aide soignante.
   3.  Pierre COHEN, electricien.
   4.  Michel COHEN.
   5.  COHEN.
   6.  COHEN.
   7.  Maurice COHEN.
   8.  Sonia COHEN.
   9.  Carolina COHEN.

V.163    Elisabeth COHEN, ouvriŤre, geb. Denain (Nord) Frankrijk, overl. Lisses (Essone) Frankrijk, begr. ald., dr. van Simon COHEN (zie IV.67) en Lťontine PETIT.
Tr. Louis FranÁois Le BORGNE, electricien, geb. Muggia ItaliŽ, overl. Melun (Seine et Marne) Frankrijk 23-10-1980, zn. van Le BORGNE, zeeman, en Maria MILOC.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean Louis Le BORGNE, electromecanicien, geb. Melun Frankrijk.
   2.  Serge Le BORGNE, chef de service, geb. Melun Frankrijk.
   3.  Nicole Le BORGNE, electricien.
   4.  Michel Le BORGNE (zie VI.273).
   5.  Catherine Le BORGNE.

VI.273    Michel Le BORGNE, zn. van Louis FranÁois Le BORGNE, electricien, en Elisabeth COHEN (zie V.163).
Tr. Beatrice.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stephane Le BORGNE.
   2.  Aurelie Le BORGNE.

V.165    Sarah COHEN, geb. Frankrijk, dr. van Simon COHEN (zie IV.67) en Lťontine PETIT.
Tr. Sťraphin ROSSI, forain, ouvrier, geb. Frankrijk, overl. Melun (Seine et Marne) Frankrijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bťatrice ROSSI (zie VI.277).

VI.277    Bťatrice ROSSI, professeur, dr. van Sťraphin ROSSI, forain, ouvrier, en Sarah COHEN (zie V.165).
Tr. Moncef BOUCHRAR, geb. Tunis Tunesie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Feriel BOUCHRAR.
   2.  Sanda BOUCHRAR.

III.32    Rosine KUNSTENAAR, geb. Ambt Vollenhove 07-10-1847, overl. Strasbourg Frankrijk 01-03-1904, begr. ald., dr. van Jacob Leendert Emanuel (KUNSTENAAR) (zie II.9) en Elisabeth Hartog (Betje Bele) (SAPHIER), borduurster.
Tr. Isaac CERF, geb. Grussenheim Frankrijk 07-05-1843, overl. Strasbourg Frankrijk 1908.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacques (Jacob) CERF (zie IV.71).
   2.  Isidore CERF, geb. Muhlhouse Frankrijk 07-12-1878.
   3.  Arthur CERF, geb.

IV.71    Jacques (Jacob) CERF, importeur van Oosterse tapijten, geb. Oberendingen Zwitserland 24-11-1874, overl. Strasbourg Frankrijk 19-06-1930, begr. ald., zn. van Isaac CERF en Rosine KUNSTENAAR (zie III.32).
Tr. Henriette (Hanna) COHEN (zie IV.62).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder IV.62).
 
II.11    Michiel Leendert (JechiŽl) (KUNSTENAAR), kappersknecht, haarkapper, geb. Amsterdam 08-11-1807, overl. Middelburg 23-10-1869, zn. van Leendert Emanuel (KUNSTENAAR) (zie I.1) en Saartje Meijer (KNOKKER).
Tr. Amsterdam 19-11-1828 Klaartje Hartog (Kiela) van MINDEN, naaister, geb. Amsterdam 1805, overl. Middelburg 29-10-1857, dr. van Hartog Sander van MINDEN en Roosje DaniŽl SANTJES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara KUNSTENAAR (zie III.34).
   2.  Roosje (Reitsge) KUNSTENAAR (zie III.36).
   3.  Naatje KUNSTENAAR (zie III.37).
   4.  Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR (zie III.39).
   5.  Elisabeth (Betje) KUNSTENAAR, geb. Middelburg 11-12-1839, overl. ald. 17-08-1901.
   6.  Lion KUNSTENAAR (zie III.41).
   7.  Hartog KUNSTENAAR (zie III.43).

III.34    Sara KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 22-06-1831, overl. ald. 12-03-1893, dr. van Michiel Leendert (JechiŽl) (KUNSTENAAR) (zie II.11) en Klaartje Hartog (Kiela) van MINDEN, naaister.
Tr. Middelburg 24-11-1858 Salomon SNIJDER, koopman, geb. Amsterdam 09-11-1831, overl. Middelburg 05-02-1885, zn. van Mozes Salomon SNIJDERS, schoenpoetser, en Betje Benjamin COHEN, dienstbode, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaartje SNIJDER, dienstbode, geb. Middelburg 29-11-1859, overl. Amsterdam 16-06-1924.
Tr. ald. 01-12-1920 RaphaŽl van VOLEN, kapper, geb. Amsterdam 18-04-1856, overl. ald. 17-07-1939, zn. van David Samuel van VOLEN, kappersknecht, kapper, en Hester TROMPETTER, dienstbaar, kappersaffaire doende.
   2.  Maurits Salomon SNIJDER, geb. Middelburg 20-02-1861, overl. ald. 06-03-1861.
   3.  Hendrina SNIJDER, geb. Middelburg 11-02-1862, overl. ald. 28-01-1863.
   4.  Leendert Mozes Salomon SNIJDER (zie IV.78).
   5.  levenloze dochter SNIJDER, geb. Middelburg 11-06-1865, overl. ald. 11-06-1865.
   6.  levenloze dochter SNIJDER, geb. Middelburg 12-06-1865, overl. ald. 12-06-1865.
   7.  Jetje SNIJDER, dienstbode, geb. Middelburg 05-09-1866, overl. 's-Gravenhage 27-05-1930.
   8.  Machiel SNIJDER, geb. Goes 00-12-1867, overl. ald. 27-01-1868.

IV.78    Leendert Mozes Salomon SNIJDER, koopman, bediende, winkelchef, geb. Middelburg 29-08-1864, overl. Amsterdam 10-02-1951, begr. Diemen 12-02-1951, zn. van Salomon SNIJDER, koopman, en Sara KUNSTENAAR (zie III.34).
Tr. Terneuzen 11-08-1897 Naatje KUNSTENAAR (zie IV.133).
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Hartog (Sal) SNIJDER (zie V.166).
   2.  Henri SNIJDER, handelsreiziger, winkelier in manufacturen, geb. Amsterdam 24-06-1899.
Tr. ald. 05-01-1926, sch. ald. Betje Judith LORJ…, winkellierster, geb. Amsterdam 13-12-1899, dr. van Isaac Henri LORJ…, handelsagent, winkelier, koopman, en Grietje DRUIJF.

V.166    Salomon Hartog (Sal) SNIJDER, violist, geb. Amsterdam 24-07-1898, overl. ald. 03-09-1950, zn. van Leendert Mozes Salomon SNIJDER (zie IV.78) en Naatje KUNSTENAAR (zie IV.133).
Tr. Amsterdam 29-07-1926 Henriette RODRIGUES, winkeljuffrouw, geb. Amsterdam 19-07-1900, dr. van David RODRIGUES, winkelbediende, winkelier, reiziger, makelaar, en Elisabeth KUIJT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard David (Leo) SNIJDER, antiquair, geb. Amsterdam.

III.36    Roosje (Reitsge) KUNSTENAAR, geb. Amsterdam 14-09-1833, overl. Middelburg 15-04-1902, begr. ald. 17-04-1902, dr. van Michiel Leendert (JechiŽl) (KUNSTENAAR) (zie II.11) en Klaartje Hartog (Kiela) van MINDEN, naaister.
Tr. Middelburg 11-03-1857 Simon Joseph FONTEIJN, koopman, geb. Middelburg 03-12-1835, overl. ald. 05-06-1897, begr. ald. 08-06-1897, zn. van Joseph FONTEIJN, koopman, en Clara Abraham (Klaartje) RUBENS, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claartje FONTEIJN, geb. Middelburg 09-07-1857, overl. ald. 12-08-1857.
   2.  Cornelia FONTIJN, geb. Middelburg 15-01-1859.
Tr. ald. 31-10-1883 Nathan COHEN, koopman, geb. Rotterdam 28-02-1857, zn. van Joseph COHEN, koopman, klerk, en Sara Levij GROENEWOUD.
   3.  Joseph FONTIJN, geb. Middelburg 07-05-1861, overl. ald. 05-05-1862.
   4.  Judith FONTEIJN, geb. Middelburg 31-10-1863, overl. ald. 13-05-1878.
   5.  Izaak FONTEIJN, koopman, geb. Middelburg 26-01-1866, overl. Amsterdam 14-05-1942.
Tr. Middelburg 11-12-1895 Rosalia Rebekka van BEEM, geb. Schoonhoven 10-05-1866, overl. Vlissingen 06-04-1928, dr. van Heiman Meijer (Hijman) van BEEM, godsdienstleraar, en Sara Abraham VEDDER.
   6.  Michiel FONTEIJN, geb. Middelburg 07-09-1867, overl. ald. 06-01-1868.
   7.  Joseph FONTEIJN, geb. Middelburg 23-11-1868.
Tr. Breda 05-10-1911 Esther STRANDERS, geb. Charlois 16-12-1884, dr. van Simon STRANDERS, vleeschhouwer, en Sophia MORISCO, koopvrouw.
   8.  Selli FONTEIJN, geb. Middelburg 20-01-1871.

III.37    Naatje KUNSTENAAR, koopvrouw, geb. Middelburg 06-07-1835, overl. Terneuzen 18-02-1895, dr. van Michiel Leendert (JechiŽl) (KUNSTENAAR) (zie II.11) en Klaartje Hartog (Kiela) van MINDEN, naaister.
Kind:
   1.  levenloze dochter KUNSTENAAR, geb. Middelburg 16-01-1865, overl. ald. 16-01-1865.

III.39    Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR, naaister, geb. Middelburg 20-08-1837, overl. Antwerpen BelgiŽ 18-07-1890, dr. van Michiel Leendert (JechiŽl) (KUNSTENAAR) (zie II.11) en Klaartje Hartog (Kiela) van MINDEN, naaister.
Tr. Middelburg 14-08-1861 Abraham Leonardus van der LIJN, koopman, bronzer, photografist, geb. 's-Princenhage 29-04-1837, overl., zn. van Leendert van der LIJN, koopman, en Betje Benjamin COHEN, dienstbode, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje van der LIJN, geb. Middelburg 08-10-1862, overl. ald. 07-02-1863.
   2.  Clara (Claire) van der LIJN, geb. Middelburg 05-11-1863.
   3.  Leonardus Abraham van der LIJN (zie IV.97).
   4.  Machiel (Michiel) van der LIJN (zie IV.99).
   5.  Rosette (Rosalia) van der LIJN, geb. Middelburg 31-10-1868, overl. Goes 18-10-1869.
   6.  Lion Abraham van der LIJN (zie IV.102).
   7.  Benjamin van der LIJN (zie IV.105).
   8.  Hartog Leonardus van der LIJN (zie IV.108).
   9.  Rebekka van der LIJN (zie IV.111).
   10.  Hendrina (Hendrika) van der LIJN (zie IV.113).

IV.97    Leonardus Abraham van der LIJN, reiziger, diamantslijper, geb. Middelburg 03-05-1865, zn. van Abraham Leonardus van der LIJN, koopman, bronzer, photografist, en Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR (zie III.39).
Tr. Brussel BelgiŽ 22-07-1891 Elise BLUMENTHAL, geb. Brussel BelgiŽ 10-02-1874, dr. van Henri BLUMENTHAL en Helene van FRANCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophie van der LIJN, geb. Brussel BelgiŽ 18-11-1892.
   2.  Helene van der LIJN (zie V.171).

V.171    Helene van der LIJN, geb. Brussel BelgiŽ 02-02-1908, overl. Auschwitz aankomst 22 sept 1943, dr. van Leonardus Abraham van der LIJN (zie IV.97) en Elise BLUMENTHAL.
Tr. Brussel BelgiŽ 16-06-1927 Maurice Henri van der LIJN (zie V.177).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sarah van der LIJN, geb. Antwerpen BelgiŽ 08-11-1928, overl. Auschwitz aankomst 22 sept 1943.

IV.99    Machiel (Michiel) van der LIJN, diamantslijper, geb. Middelburg 23-09-1866, zn. van Abraham Leonardus van der LIJN, koopman, bronzer, photografist, en Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR (zie III.39).
Tr. Antwerpen BelgiŽ 22-08-1889, sch. Klara Johanna (Claire Jeanne) RIJNHARD, geb. Amsterdam 16-03-1871, overl. Antwerpen BelgiŽ 30-01-1946, dr. van Theodorus Hendricus RIJNHARD, koopman, toneelspeler, en Amalia de VRIES, toneelspeelster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emmelia (Emilia) van der LIJN, variete danseres, geb. Antwerpen BelgiŽ 24-11-1892.
Tr. Amsterdam 11-08-1915 Isaac FRANKFORT, variete danser, geb. Amsterdam 30-05-1892, zn. van Hartog FRANKFORT, bediende, diamantslijper, en Schoontje Cohen SCHAVRIEN.

IV.102    Lion Abraham van der LIJN, diamantslijper, diamantmakelaar, geb. Middelburg 19-01-1870, overl. Borgerhout-Antwerpen BelgiŽ 16-05-1937, begr. Putte 18-05-1937, zn. van Abraham Leonardus van der LIJN, koopman, bronzer, photografist, en Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR (zie III.39).
Tr. (1) Antwerpen BelgiŽ 24-05-1894 Sarah VAZ DIAS, geb. Parijs Frankrijk 07-11-1877, overl. Borgerhout-Antwerpen BelgiŽ 03-03-1926, begr. Putte, dr. van Mozes (Moise) VAZ DIAS, diamantkoopman, en Florentine Van BEVER.
Tr. (2) Anna KREVELD, diamantsnijdster, roosjessnijdster, geb. Amsterdam 12-02-1880, overl. Auschwitz aankomst 17 sept 1942, dr. van Gerrit KREVELD, koopman, en Esther BRUSKE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leonardus van der LIJN (zie V.174).
   2.  Michel van der LIJN, diamantslijper, diamantzager, geb. New York USA 24-01-1900.
   3.  Maurice Henri van der LIJN (zie V.177).

V.174    Leonardus van der LIJN, diamantsnijder, geb. Antwerpen BelgiŽ 27-01-1896, overl. ald. 09-09-1957, begr. Putte, zn. van Lion Abraham van der LIJN (zie IV.102) en Sarah VAZ DIAS.
Tr. Sara Rachel BLITZ, geb. Antwerpen BelgiŽ 12-02-1898, overl. Brussel BelgiŽ 15-05-1954, begr. Putte, dr. van Abraham Salomon BLITZ, diamantslijper, assuradeur, en Rebecca SARLIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca van der LIJN, geb. Antwerpen BelgiŽ.

V.177    Maurice Henri van der LIJN, diamantsnijder, geb. Antwerpen BelgiŽ 12-04-1903, overl. Auschwitz aankomst 22 sept 1943, zn. van Lion Abraham van der LIJN (zie IV.102) en Sarah VAZ DIAS.
Tr. Brussel BelgiŽ Helene van der LIJN (zie V.171).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder V.171).
 
IV.105    Benjamin van der LIJN, diamantslijper, geb. Middelburg 15-02-1871, overl. Amsterdam 28-08-1955, zn. van Abraham Leonardus van der LIJN, koopman, bronzer, photografist, en Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR (zie III.39).
Tr. (1) Brussel BelgiŽ 06-09-1893 Helene JACOBS, geb. Brussel BelgiŽ 02-05-1870, overl. voor 1922, dr. van Samson JACOBS en Rebecca JOSEPH.
Tr. (2) Antwerpen BelgiŽ 20-12-1924 Agnes Elisabeth TOWNSEND, huishoudster, geb. Starston Norfolk Engeland 15-05-1899, overl. Amsterdam 04-05-1968, dr. van William TOWNSEND en Helen (Ellen) (TOWNSEND).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sophia van der LIJN, pianiste, geb. Antwerpen BelgiŽ 25-06-1894.
   2.  Samuel van der LIJN, geb. New York USA 10-04-1902.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Queenie van der LIJN, geb. Londen Engeland.

IV.108    Hartog Leonardus van der LIJN, geb. Middelburg 21-03-1872, zn. van Abraham Leonardus van der LIJN, koopman, bronzer, photografist, en Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR (zie III.39).
Tr. New York USA 01-11-1898 Octavie Godelieve MAES, geb. Antwerpen BelgiŽ 13-12-1875.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elise Sophie van der LIJN, geb. New York USA 12-03-1899.
   2.  Henri van der LIJN, geb. Brooklyn NY USA 26-01-1904.

IV.111    Rebekka van der LIJN, briljantsnijdster, geb. Middelburg 07-09-1873, dr. van Abraham Leonardus van der LIJN, koopman, bronzer, photografist, en Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR (zie III.39).
Tr. Antwerpen BelgiŽ 21-09-1897 Meijer ALDEWERELD, diamantslijper, geb. Amsterdam 09-02-1869, overl. Auschwitz aankomst 2 aug 1943, zn. van Jacob (Jacques) ALDEWERELD en Catharina van ADELSBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia ALDEWERELD (zie V.184).
   2.  Catherina ALDEWERELD (zie V.186).
   3.  Henrica ALDEWERELD, geb. Borgerhout BelgiŽ.
Tr. Abraham WERKENDAM, geb. Amsterdam 25-05-1904, overl. Brussel BelgiŽ, begr. Putte, zn. van Zadok WERKENDAM, diamantslijper, en Esther BUIJS.

V.184    Sophia ALDEWERELD, geb. Antwerpen BelgiŽ 13-10-1898, overl. Sobibor 23-04-1943, dr. van Meijer ALDEWERELD, diamantslijper, en Rebekka van der LIJN (zie IV.111).
Tr. Antwerpen BelgiŽ 08-07-1924 Louis de ROODE, handelaar in ongeregelde goederen, handelsagent, geb. Rotterdam 26-01-1897, overl. ald. 15-10-1933, zn. van David de ROODE, koopman, en Saartje de LEEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer Maurice de ROODE, geb. Rotterdam 28-09-1925, overl. Kdo Trawniki 30-11-1943.

V.186    Catherina ALDEWERELD, geb. Antwerpen BelgiŽ 03-12-1904, overl. Auschwitz aankomst 10 sept 1942, dr. van Meijer ALDEWERELD, diamantslijper, en Rebekka van der LIJN (zie IV.111).
Tr. Samson COHEN, geb. Amsterdam 07-03-1904, overl. Auschwitz aankomst 3 nov 1942, zn. van Isaac COHEN, diamantslijper, en Aaltje van KOLM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac (Jack) COHEN, geb. Borgerhout BelgiŽ 17-12-1929, overl. Auschwitz aankomst 10 sept 1942.
   2.  Betsy COHEN, geb. Borgerhout BelgiŽ 18-07-1934, overl. Auschwitz aankomst 10 sept 1942.

IV.113    Hendrina (Hendrika) van der LIJN, geb. Middelburg 19-02-1875, overl. Auschwitz aankomst 10 sept 1942, dr. van Abraham Leonardus van der LIJN, koopman, bronzer, photografist, en Fijtje (Sophie) KUNSTENAAR (zie III.39).
Tr. Antwerpen BelgiŽ 04-06-1895 Theodorus Hendricus Lucas RIJNHARD, diamantbewerker, diamantslijper, geb. Amsterdam 23-12-1868, overl. Auschwitz aankomst 10 sept 1942, zn. van Theodorus Hendricus RIJNHARD, koopman, toneelspeler, en Amalia de VRIES, toneelspeelster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Hendricus RIJNHARD (zie V.189).
   2.  Armandus RIJNHARD, geb. Antwerpen BelgiŽ 06-07-1904.

V.189    Theodorus Hendricus RIJNHARD, handelsreiziger, geb. Antwerpen BelgiŽ 04-06-1896, overl. Auschwitz 14-08-1942, zn. van Theodorus Hendricus Lucas RIJNHARD, diamantbewerker, diamantslijper, en Hendrina (Hendrika) van der LIJN (zie IV.113).
Tr. Amsterdam 24-05-1923 Heimanna van LEER, geb. Meppel 11-01-1897, overl. Auschwitz 11-12-1942, dr. van Isaac van LEER, koopman, handelsreiziger, en Grietje BREST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri RIJNHARD, geb. Amsterdam 16-03-1924, overl. Auschwitz 16-08-1942.

III.41    Lion KUNSTENAAR, koopman in gemaakte kleederen, winkelier, geb. Middelburg 25-08-1842, overl. 's-Gravenhage 12-09-1917, zn. van Michiel Leendert (JechiŽl) (KUNSTENAAR) (zie II.11) en Klaartje Hartog (Kiela) van MINDEN, naaister.
Tr. Middelburg 01-07-1868 Betje UT, geb. Middelburg 09-06-1849, overl. 's-Gravenhage 20-06-1920, dr. van Joseph Jacob UT, koopman, en Esther van LEEUWAARDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther KUNSTENAAR (zie IV.115).
   2.  Klaartje KUNSTENAAR (zie IV.117).
   3.  Machiel Joseph (Michiel) KUNSTENAAR (zie IV.118).
   4.  Naatje (Anna) KUNSTENAAR (zie IV.121).
   5.  Joseph KUNSTENAAR (zie IV.122).
   6.  Saartje KUNSTENAAR (zie IV.125).
   7.  Judith KUNSTENAAR, manufacturierster, geb. Middelburg 22-06-1882, overl. Auschwitz 11-12-1942.
Tr. 's-Gravenhage 20-12-1921 Simon ISRAEL, expeditieknecht, marktkoopman, geb. Hengelo Gld. 30-11-1876, overl. Auschwitz 14-01-1943, zn. van David ISRAEL, kleinhandelaar, en Carolina SPANJER, dienstmeid.
   8.  Jacob KUNSTENAAR (zie IV.128).

IV.115    Esther KUNSTENAAR, winkelierster in kleedingstukken, geb. Middelburg 16-11-1868, overl. Sobibor 05-03-1943, dr. van Lion KUNSTENAAR (zie III.41) en Betje UT.
Tr. 's-Gravenhage 03-06-1896 Izaac (Isaak) de JONG, koopman, geb. 's-Gravenhage 24-11-1868, overl. Utrecht 19-09-1911, zn. van Levy Isaac de JONG, hoofdonderwijzer, en Heintje BINO, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lion de JONG (zie V.192).
   2.  Levij de JONG (zie V.193).
   3.  Heintje de JONG (zie V.196).
   4.  Michel de JONG, geb. 's-Gravenhage 10-04-1901, overl. ald. 06-03-1902.
   5.  Betje (Betsy) de JONG (zie V.199).
   6.  Nathan de JONG (zie V.200).

V.192    Lion de JONG, koopman in lakenstoffen, manufaturier, geb. 's-Gravenhage 29-01-1897, overl. Mauthausen 27-01-1943, zn. van Izaac (Isaak) de JONG, koopman, en Esther KUNSTENAAR (zie IV.115).
Tr. 's-Gravenhage 20-04-1921 Betsie BOBBE (zie V.204).
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther de JONG, geb. 's-Gravenhage 05-04-1923, overl. ald. 08-04-1923.
   2.  Isaac (Iesje) de JONG, geb. 's-Gravenhage 08-12-1926, overl. Auschwitz 30-04-1943.
   3.  Klaartje (Clara) de JONG, geb. 's-Gravenhage 06-05-1928, overl. Auschwitz 01-02-1943.

V.193    Levij de JONG, koopman in kousen, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 22-01-1898, overl. ald. 03-08-1940, zn. van Izaac (Isaak) de JONG, koopman, en Esther KUNSTENAAR (zie IV.115).
Tr. 's-Gravenhage 16-11-1921 Mietje van LEEUWEN, huishoudster, geb. 's-Gravenhage 25-10-1899, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Michel (Michiel) van LEEUWEN, koopman in kousen, fruithandelaar, koopman in ongeregelde goederen, en Hadasse HAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac de JONG, geb. 's-Gravenhage 03-10-1922, overl. Auschwitz 30-09-1942.
   2.  Hadasse de JONG, geb. 's-Gravenhage 24-04-1927, overl. Auschwitz 12-10-1942.

V.196    Heintje de JONG, winkeljuffrouw, geb. 's-Gravenhage 24-08-1899, overl. Sobibor 16-04-1943, dr. van Izaac (Isaak) de JONG, koopman, en Esther KUNSTENAAR (zie IV.115).
Tr. 's-Gravenhage 11-06-1924 Mozes van der KLOOT, koopman in manufacturen en ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 27-07-1899, overl. Sobibor 16-04-1943, zn. van Eliazar van der KLOOT, fruitkoopman, lederhandelaar, en Sara WILKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac van der KLOOT, geb. 's-Gravenhage 07-04-1925, overl. Sobibor 26-04-1943.

V.199    Betje (Betsy) de JONG, geb. 's-Gravenhage 12-09-1902, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Izaac (Isaak) de JONG, koopman, en Esther KUNSTENAAR (zie IV.115).
Tr. 's-Gravenhage 08-07-1925 Willem SANDERS, handelsreiziger, geb. Amsterdam 30-04-1904, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Ašron SANDERS, klerk, koopman, en Helena van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac SANDERS, geb. 's-Gravenhage 19-12-1925, overl. Auschwitz 30-04-1943.
   2.  Ašron SANDERS, geb. 's-Gravenhage 02-05-1930, overl. ald. 30-11-1931.
   3.  Leon SANDERS, geb. 's-Gravenhage 30-12-1933, overl. Auschwitz 01-02-1943.
   4.  Helena SANDERS, geb. 's-Gravenhage 07-01-1936, overl. Auschwitz 01-02-1943.

V.200    Nathan de JONG, koopman in ongeregelde goederen, geb. 's-Gravenhage 18-07-1905, overl. Auschwitz 30-04-1943, zn. van Izaac (Isaak) de JONG, koopman, en Esther KUNSTENAAR (zie IV.115).
Tr. 's-Gravenhage 07-09-1932 Veronika van der HOEK, blousenaaister, geb. Amsterdam 31-03-1904, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Levie van der HOEK, koopman, manufacturier, en Hester WALLACH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isašc de JONG, geb. 's-Gravenhage 15-06-1933, overl. Auschwitz 01-02-1943.

IV.117    Klaartje KUNSTENAAR, geb. Middelburg 17-08-1870, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Lion KUNSTENAAR (zie III.41) en Betje UT.
Tr. 's-Gravenhage 07-08-1895 Hartog BOBBE, boekbinder, geb. 's-Gravenhage 16-08-1867, overl. Auschwitz 01-02-1943, zn. van Hijman BOBBE, koopman, besteller, zaakwaarnemer, commissionair, en Maria (Merele) van CLEEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hijman BOBBE (zie V.202).
   2.  Betsie BOBBE (zie V.204).
   3.  Lion BOBBE, geb. 's-Gravenhage 13-06-1899, overl. ald. 04-10-1899.
   4.  Maria (Mietje) BOBBE (zie V.207).
   5.  Lion BOBBE (zie V.208).
   6.  Simon BOBBE (zie V.210).

V.202    Hijman BOBBE, handelaar in wollen goederen, manufacturier, geb. 's-Gravenhage 18-06-1896, overl. Midden-Europa 31-08-1943, zn. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR (zie IV.117).
Tr. 's-Gravenhage 11-03-1925 Mietje de KONING, geb. 's-Gravenhage 07-10-1901, overl. Auschwitz* 08-10-1942, dr. van Barend de KONING, koopman in fruit, en Debora HAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara BOBBE, geb. 's-Gravenhage 31-08-1926, overl. Auschwitz* 08-10-1942.
   2.  Barend BOBBE, geb. 's-Gravenhage 01-10-1927, overl. Midden-Europa 31-08-1943.
   3.  Debora BOBBE, geb. 's-Gravenhage 16-05-1933, overl. Auschwitz* 08-10-1942.

V.204    Betsie BOBBE, geb. 's-Gravenhage 15-09-1897, overl. Auschwitz 01-02-1943, dr. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR (zie IV.117).
Tr. 's-Gravenhage 20-04-1921 Lion de JONG (zie V.192).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder V.192).
 
V.207    Maria (Mietje) BOBBE, geb. 's-Gravenhage 19-08-1900, overl. ald. 22-11-1935, dr. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR (zie IV.117).
Tr. 's-Gravenhage 09-08-1922, sch. ald. Leon HUISMAN, musicus, violist, geb. 's-Gravenhage 14-03-1897, overl. Auschwitz 11-02-1944, zn. van Willem HUISMAN, koopman in machinerieŽn, koopman in koperwerk, en Schoontje (Sientje) van WIJNBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sientje (Sonja) HUISMAN, kapster, geb. 's-Gravenhage 19-11-1923, overl. Auschwitz 30-09-1942.

V.208    Lion BOBBE, koopman, geb. 's-Gravenhage 10-04-1902, overl. Auschwitz 31-01-1943, zn. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR (zie IV.117).
Tr. 's-Gravenhage 22-03-1939 Dora BOBBE, geb. 's-Gravenhage 21-05-1917, overl. Auschwitz 12-10-1942, dr. van Levie BOBBE, loopjongen, tagrijn, en Kaatje van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaartje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 16-08-1939, overl. Auschwitz 12-10-1942.
   2.  Herman BOBBE, geb. 's-Gravenhage 29-07-1940, overl. Auschwitz 12-10-1942.

V.210    Simon BOBBE, violist, koopman in textiel, winkelier, geb. 's-Gravenhage 26-03-1908, overl. Scheveningen 03-02-1955, begr. Wassenaar 04-02-1955, zn. van Hartog BOBBE, boekbinder, en Klaartje KUNSTENAAR (zie IV.117).
Tr. 's-Gravenhage 15-04-1931 Elisabeth LOGHER, geb. Delft 07-08-1909, overl. 's-Gravenhage, begr. Wassenaar, dr. van Samuel LOGHER, regenschermmaker, juwelier, en Esther SCHUIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther BOBBE (zie VI.303).
   2.  Claartje (Marry) BOBBE (zie VI.305).
   3.  Herman BOBBE (zie VI.306).

VI.303    Esther BOBBE, geb. 's-Gravenhage, dr. van Simon BOBBE (zie V.210) en Elisabeth LOGHER.
Tr. 's-Gravenhage Jan Willem de ZWART, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 04-09-1923, overl. ald., begr. Wassenaar, zn. van Francois de ZWART, melkbezorger, chauffeur, en Jakoba VERHAGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simone de ZWART.
   2.  Frans de ZWART.

VI.305    Claartje (Marry) BOBBE, geb. 's-Gravenhage, overl. Amstelveen, begr. Muiderberg, dr. van Simon BOBBE (zie V.210) en Elisabeth LOGHER.
Tr. 's-Gravenhage Johan (Hans) PEEPER, adj. directeur, geb. Amsterdam, zn. van Simon PEEPER, diamantversteller, magazijnbediende, koopman, en Duifje CUNE.
Uit dit huwelijk:
   1.  DaniŽl Simon PEEPER (zie VII.105).
   2.  Elisabeth (Lisa) PEEPER.

VII.105    DaniŽl Simon PEEPER, medisch bioloog, zn. van Johan (Hans) PEEPER, adj. directeur, en Claartje (Marry) BOBBE (zie VI.305).
Tr. YaŽl Charlotte MOL, dr. van Maurice MOL, lastechnisch ingenieur, en Louise Alida (Loes) VROMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gidon Max PEEPER.
   2.  Michal Deborah PEEPER.

VI.306    Herman BOBBE, geb. Scheveningen, zn. van Simon BOBBE (zie V.210) en Elisabeth LOGHER.
Tr. Amsterdam Froukje NATKIEL, geb. Oud-Zuilen, dr. van Hijman (Chaim) NATKIEL en Alida (Alie) DOOF, japonnenstrijkster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alain Simon BOBBE (zie VII.108).
   2.  Jerry Michael BOBBE, geb. Leidschendam.

VII.108    Alain Simon BOBBE, geb. Scheveningen, zn. van Herman BOBBE (zie VI.306) en Froukje NATKIEL.
Tr. Jerusalem IsraŽl Rachel Klara GARZON, geb. Jerusalem IsraŽl, dr. van Jakov GARZON en Jane (Jenit) HEIMANN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tehilla BOBBE, geb. Jerusalem IsraŽl.
   2.  Noam Chaim BOBBE, geb. Jerusalem IsraŽl.
   3.  Nili Bat-Tsion BOBBE, geb. Jerusalem IsraŽl.
   4.  Dvir Yehonatan BOBBE, geb. Jerusalem IsraŽl.

IV.118    Machiel Joseph (Michiel) KUNSTENAAR, koopman, handelaar, geb. Middelburg 14-10-1872, overl. Auschwitz 05-10-1942, zn. van Lion KUNSTENAAR (zie III.41) en Betje UT.
Tr. 's-Gravenhage 18-07-1894 Caroline FULD, geb. 's-Gravenhage 30-01-1871, overl. ald. 02-11-1917, dr. van Philip FULD, koopman, winkelier in glas en aardewerk, en Jetje COHN/COHEN, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lion (Leon) KUNSTENAAR (zie V.212).
   2.  Henriette (Hendrika) KUNSTENAAR (zie V.215).
   3.  Elisabeth (Betsy) KUNSTENAAR (zie V.217).
   4.  Philip KUNSTENAAR (zie V.219).

V.212    Lion (Leon) KUNSTENAAR, geb. 's-Gravenhage 17-01-1895, overl. New York NY USA, zn. van Machiel Joseph (Michiel) KUNSTENAAR (zie IV.118) en Caroline FULD.
Tr. Parijs Frankrijk Yvonne FRANK, geb. Brussel BelgiŽ 23-05-1904, overl. New York NY USA, dr. van Maurice FRANK en Alice KAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurice KUNSTENAAR (zie VI.308).
   2.  Michel KUNSTENAAR (zie VI.310).

VI.308    Maurice KUNSTENAAR, chemical engineer, geb. Buenos Aires ArgentiniŽ, overl. New York City USA, zn. van Lion (Leon) KUNSTENAAR (zie V.212) en Yvonne FRANK.
Tr. Adriana SALINAS MUNOZ, geb. Leon Nicaragua, overl., dr. van Domingo SALINAS en Celna MU—OZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean-Piere KUNSTENAAR (zie VII.111).
   2.  Claude KUNSTENAAR (zie VII.113).
   3.  Yvonne KUNSTENAAR (zie VII.116).

VII.111    Jean-Piere KUNSTENAAR, zn. van Maurice KUNSTENAAR (zie VI.308) en Adriana SALINAS MUNOZ.
Tr. Norma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marc-Andre KUNSTENAAR.

VII.113    Claude KUNSTENAAR, zn. van Maurice KUNSTENAAR (zie VI.308) en Adriana SALINAS MUNOZ.
Tr. Sylvie Dominique FALZON, dr. van Norbert FALZON en Solange MARCEUX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Solange KUNSTENAAR.
   2.  Richard Norbert KUNSTENAAR.

VII.116    Yvonne KUNSTENAAR, dr. van Maurice KUNSTENAAR (zie VI.308) en Adriana SALINAS MUNOZ.
Tr. Raymond (Ray) MILKEY, zn. van Rudolph Albert MILKEY en Norma Annamarie FISCHER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexandra Annamarie MILKEY.
   2.  Analisa Adriana MILKEY.

VI.310    Michel KUNSTENAAR, zn. van Lion (Leon) KUNSTENAAR (zie V.212) en Yvonne FRANK.
Tr. Lilly HENDYN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel KUNSTENAAR.

V.215    Henriette (Hendrika) KUNSTENAAR, geb. Antwerpen BelgiŽ 29-05-1896, overl. circa 1934, dr. van Machiel Joseph (Michiel) KUNSTENAAR (zie IV.118) en Caroline FULD.
Tr. Ruben (Robert) SZEFNER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gťrard SZEFNER, geb. Parijs Frankrijk 01-01-1923, overl. ald.
   2.  Michel (Paul) (SZEFNER) FOUGÈRES (zie VI.313).
   3.  Henri (Lťon) (SZEFNER) SAUNIER (zie VI.315).

VI.313    Michel (Paul) (SZEFNER) FOUGÈRES, schrijver, geb. Parijs Frankrijk, zn. van Ruben (Robert) SZEFNER en Henriette (Hendrika) KUNSTENAAR (zie V.215).
Tr. Rťgine DALCHOW, geb. Berlijn Duitsland, dr. van Werner Fritz Heinrich DALCHOW en Gottliebe Elisabeth STEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel Werner (SZEFNER) FOUGÈRES (zie VII.120).
   2.  Dorian (SZEFNER) FOUGÈRES, geb. Pittsburgh USA.

VII.120    Michel Werner (SZEFNER) FOUGÈRES, geb. Pittsburgh USA, zn. van Michel (Paul) (SZEFNER) FOUGÈRES (zie VI.313) en Rťgine DALCHOW.
Tr. Erin Maureen MEAGHER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Devin Michael FOUGERES.
   2.  Emma Caroline FOUGERES.

VI.315    Henri (Lťon) (SZEFNER) SAUNIER, zn. van Ruben (Robert) SZEFNER en Henriette (Hendrika) KUNSTENAAR (zie V.215).
Tr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean-Pierre SAUNIER.
   2.  Patrick SAUNIER.

V.217    Elisabeth (Betsy) KUNSTENAAR, geb. Antwerpen BelgiŽ 26-05-1898, overl. ArgentiniŽ, dr. van Machiel Joseph (Michiel) KUNSTENAAR (zie IV.118) en Caroline FULD.
Tr. (1) Antwerpen BelgiŽ 28-06-1921 Willem (Guillaume) AGSTERIBBE, handelaar, geb. Antwerpen BelgiŽ 21-11-1899, overl. Parijs Frankrijk, zn. van Joseph AGSTERIBBE, handelaar, cinema bestuurder, en Sara PRESBURG.
Tr. (2) Jacques CONTENT, geb. Antwerpen BelgiŽ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joseph AGSTERIBBE.
Tr. Vanina BUSTOS.
   2.  Michel AGSTERIBBE.

V.219    Philip KUNSTENAAR, geb. 's-Gravenhage 21-05-1906, overl. Brussel BelgiŽ, zn. van Machiel Joseph (Michiel) KUNSTENAAR (zie IV.118) en Caroline FULD.
Tr. Berthe CATS, geb. Brussel BelgiŽ 11-04-1911, overl. ald., dr. van Leon CATS en Aline BENNIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Caroline KUNSTENAAR, geb. Parijs Frankrijk.
Tr. Walter SCHLEIFER, geb. Long Island NY USA.
   2.  Leon KUNSTENAAR (zie VI.322).

VI.322    Leon KUNSTENAAR, systems analist, geb. New York City USA, zn. van Philip KUNSTENAAR (zie V.219) en Berthe CATS.
Tr. New York USA Patricia (Pat) ANDEON, psychologist, geb. Chicago USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karen Elisabeth KUNSTENAAR (zie VII.123).
   2.  Zoe Alexandra KUNSTENAAR (zie VII.125).

VII.123    Karen Elisabeth KUNSTENAAR, geb. Stoneham Massachusetts USA, dr. van Leon KUNSTENAAR (zie VI.322) en Patricia (Pat) ANDEON, psychologist.
Tr. , sch. Jon DAVIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Amanda Danielle DAVIS.
   2.  Ashley Nicole DAVIS.

VII.125    Zoe Alexandra KUNSTENAAR, geb. Stoneham Massachusetts USA, dr. van Leon KUNSTENAAR (zie VI.322) en Patricia (Pat) ANDEON, psychologist.
Tr. Christopher La PLANTE, geb. Woodacre California USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kai Jamie La PLANTE.
   2.  Xavier Ricky La PLANTE.

IV.121    Naatje (Anna) KUNSTENAAR, koopvrouw, geb. Middelburg 24-04-1875, overl. Auschwitz 15-12-1942, dr. van Lion KUNSTENAAR (zie III.41) en Betje UT.
Tr. 's-Gravenhage 21-09-1904 Ašron SPEIJER, koopman in manufacturen, geb. 's-Gravenhage 21-05-1878, overl. Loosduinen 26-11-1916, zn. van Salomon SPEIJER, koopman in manufacturen, en Hester BOAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hester SPEIJER, winkeljuffrouw, winkelierster, geb. 's-Gravenhage 25-07-1905, overl. Amsterdam, begr. Wassenaar.
Tr. 's-Gravenhage 23-12-1925 Abraham FRANK, diamantbewerker, geb. Amsterdam 01-04-1900, zn. van Simon FRANK, diamantslijper, juwelier, en Elisabeth COHEN.
   2.  Betje SPEIJER, geb. 's-Gravenhage 12-01-1907, overl. ald. 31-05-1909.
   3.  Salomon Lion (Ami) SPEIJER, musicus, koopman in textiel, geb. 's-Gravenhage 01-05-1910, overl. ald., begr. Wassenaaar.
Tr. (1) 's-Gravenhage, sch. ald. Francisca Karolina WOLFFENSPERGER, mannequin, geb. 's-Gravenhage, dr. van Johannes WOLFFENSPERGER, rijwielhersteller, en Maria Johanna MIOG.
Tr. (2) Helena Adriana van HARTEVELD.

IV.122    Joseph KUNSTENAAR, handelsreiziger, geb. Middelburg 25-11-1877, overl. Sobibor* 07-05-1943, zn. van Lion KUNSTENAAR (zie III.41) en Betje UT.
Tr. 's-Gravenhage 07-08-1901 Mietje BOBBE, geb. 's-Gravenhage 08-01-1880, overl. Sobibor 07-05-1943, dr. van Samuel BOBBE, kleermaker, handelsreiziger, winkelier, en Jana (Jaantje Jent) HAMME.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lion (Jonny) KUNSTENAAR, pianist, agent Levensverz. MIJ, geb. 's-Gravenhage 14-09-1902, overl. Auschwitz 31-12-1943.
Tr. 's-Gravenhage 23-05-1928 Anna KEIJL, geb. 's-Gravenhage 06-07-1899, overl. ald. 26-05-1942, begr. Wassenaar 28-05-1942, dr. van Mozes KEIJL, winkelier in vleeschwaren, restauranthouder, hotelhouder, en Jetje ALTER.
   2.  Samuel Simon KUNSTENAAR (zie V.229).
   3.  Michel (Michael) KUNSTENAAR (zie V.231).

V.229    Samuel Simon KUNSTENAAR, filiaalhouder N.V. Goederenhandel J.S. Hornman & Zn te 's-Gravenhage, geb. 's-Gravenhage 21-08-1903, overl. Sobibor 28-05-1943, zn. van Joseph KUNSTENAAR (zie IV.122) en Mietje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage 12-06-1928 Josephine HORNMAN, winkeljuffrouw, geb. Rotterdam 19-09-1904, overl. Sobibor 28-05-1943, dr. van Jacob HORNMAN, koopman, winkelier in bedden, meubelhandelaar, en Koosje LEVIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mary KUNSTENAAR, geb. 's-Gravenhage 03-07-1930, overl. Sobibor 28-05-1943.
   2.  Jacques Jozeph KUNSTENAAR, geb. Rotterdam 30-11-1935, overl. Sobibor 28-05-1943.

V.231    Michel (Michael) KUNSTENAAR, koopman Perzische tapijten, geb. 's-Gravenhage 02-02-1909, overl. Amsterdam, begr. Hoofddorp, zn. van Joseph KUNSTENAAR (zie IV.122) en Mietje BOBBE.
Tr. 's-Gravenhage Christina Wilhelmina Frederika (Tiny) van OMMEN, geb. 's-Gravenhage 30-03-1908, overl. Amsterdam, begr. Hoofddorp, dr. van Willem Albertus van OMMEN, telegrambesteller, en Therese KLASMANN, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marion Therese KUNSTENAAR (zie VI.327).

VI.327    Marion Therese KUNSTENAAR, geb. 's-Gravenhage, dr. van Michel (Michael) KUNSTENAAR (zie V.231) en Christina Wilhelmina Frederika (Tiny) van OMMEN.
Tr. 's-Gravenhage, sch. Max WOLFF, v/h dir. Max Wolff Arnhem BV, geb. Arnhem, zn. van Benjamin Mozes WOLFF, koopman in vee en vlees, en Rosalie ISRAELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephine Elisabeth Margalith WOLFF.
   2.  YaŽl Kitty WOLFF (zie VII.128).
   3.  Batya Mary WOLFF.

VII.128    YaŽl Kitty WOLFF, docente, therapeute, dr. van Max WOLFF, v/h dir. Max Wolff Arnhem BV, en Marion Therese KUNSTENAAR (zie VI.327).
Tr. , sch. Yosi ABILIH, student, geb. Safed IsraŽl, zn. van Eliahu ABILIH en Rivka KLEMANTOVSKY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yoash ABILIH.
   2.  Zoe ABILIH.

IV.125    Saartje KUNSTENAAR, modemaakster, geb. Middelburg 16-06-1880, overl. 's-Gravenhage 25-01-1917, dr. van Lion KUNSTENAAR (zie III.41) en Betje UT.
Tr. 's-Gravenhage 11-10-1905 Jan Pieter KOENS, handelsreiziger, winkelier in mode artikelen, geb. 's-Gravenhage 17-06-1880, zn. van Hendrik Jacobus KOENS, vleeschhouwer, en Anna Maria Hendrika van TOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jacobus KOENS, geb. 's-Gravenhage.
   2.  Jan Pieter KOENS, geb. 's-Gravenhage.
   3.  Betje Anna (Beppie) KOENS, geb. 's-Gravenhage.
   4.  Anna Esther (Annie) KOENS, geb. 's-Gravenhage.

IV.128    Jacob KUNSTENAAR, manufacturier, koopman in ongeregelde goederen, geb. Middelburg 22-10-1884, overl. Auschwitz 08-10-1942, zn. van Lion KUNSTENAAR (zie III.41) en Betje UT.
Tr. (1) 's-Gravenhage 21-06-1911 Branca HUISMAN, naaister, geb. 's-Gravenhage 23-10-1884, overl. ald. 26-05-1921, begr. Wassenaar, dr. van Barend (Parle) HUISMAN, koopman in oudheden, lompen, meubelen, fruithandelaar, en Jetje POONS.
Tr. (2) 's-Gravenhage 30-05-1923 Judith PILLER, kostuumnaaister, geb. 's-Gravenhage 19-11-1887, overl. Auschwitz 08-10-1942, dr. van Isaac PILLER, huisschilder, en Cato de VREDE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Betsy (Bep) KUNSTENAAR (NOF) (zie V.238).
   2.  Barend KUNSTENAAR, kantoorbediende, handelsbediende, geb. 's-Gravenhage 27-05-1914, overl. Auschwitz 03-08-1942.
Tr. 's-Gravenhage Leea (Lea) de VRIES, verkoopster, geb. Rotterdam, dr. van Noach de VRIES, koopman in ongeregelde goederen, koopman in manufacturen, en Rebekka WOLFFERTS.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Lion (Johny) KUNSTENAAR, geb. 's-Gravenhage 06-07-1926, overl. Auschwitz* 08-10-1942.

V.238    Betsy (Bep) KUNSTENAAR (NOF), geb. 's-Gravenhage 24-05-1912, overl. Herzliya IsraŽl, begr. Ein-Harod IsraŽl, dr. van Jacob KUNSTENAAR (zie IV.128) en Branca HUISMAN, naaister.
Tr. Apeldoorn Abraham (Ab) SNUIJF (NOF), bacterioloog, geb. Amsterdam 06-06-1913, overl. Afula IsraŽl 08-04-1970, begr. Ein-Harod IsraŽl 09-04-1970, zn. van Jonas Mozes Elias SNUIJF, landbouwkundige, bacterioloog, en Henriette MIJERSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Mozes Elias SNUIJF (NOF) (zie VI.328).
   2.  Barend Johny Boaz (Ben) SNUIJF (NOF) (zie VI.330).

VI.328    Jacob Mozes Elias SNUIJF (NOF), gids en reisleider in IsraŽl, geb. Apeldoorn, zn. van Abraham (Ab) SNUIJF (NOF), bacterioloog, en Betsy (Bep) KUNSTENAAR (NOF) (zie V.238).
Tr. Bernardine de LIEMA, geb. 's-Gravenhage, dr. van Siegfried (Sieg) de LIEMA en Marianne (Jannie) van KLEEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  YaŽl NOF (zie VII.131).
   2.  Eyal NOF.

VII.131    YaŽl NOF, dr. van Jacob Mozes Elias SNUIJF (NOF) (zie VI.328) en Bernardine de LIEMA.
Tr. Sagy Shalom SEGAL, geb. Tel Aviv Israel, zn. van Izhak SEGAL en Esther BRIGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lihi SEGAL.

VI.330    Barend Johny Boaz (Ben) SNUIJF (NOF), account manager, geb. Apeldoorn, zn. van Abraham (Ab) SNUIJF (NOF), bacterioloog, en Betsy (Bep) KUNSTENAAR (NOF) (zie V.238).
Tr. , sch. Mirjam van BLANKENSTEIN, geb. Groningen, dr. van Tobias van BLANKENSTEIN, verffabrikant, en Jeannette Estella (Netty) SERPHOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  David Abraham SNUIJF (NOF).
   2.  Ruthy SNUIJF (NOF).

III.43    Hartog KUNSTENAAR, koopman, geb. Middelburg 20-11-1844, overl. Terneuzen 11-11-1904, begr. Middelburg 12-11-1904, zn. van Michiel Leendert (JechiŽl) (KUNSTENAAR) (zie II.11) en Klaartje Hartog (Kiela) van MINDEN, naaister.
Tr. (1) Terneuzen 18-03-1869 Eva BLOK, koopvrouw, geb. Sas van Gent 16-08-1837, overl. Terneuzen 22-03-1870, dr. van Isaac Samuel BLOK, koopman, winkelier, en Engeltje (Aegle) ROFESSA, koopvrouw.
Tr. (2) Terneuzen 10-07-1873 Sara BOBBE, geb. Sas van Gent 19-01-1841, overl. Amsterdam 20-11-1924, begr. Diemen 23-11-1924, dr. van Samuel Joseph (BOBBE), appelkruijer, koopman, winkelier, en Naatje Cohen (Anna) (ROFESSA), koopvrouw, winkelierster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaartje KUNSTENAAR, machinebreidster, geb. Terneuzen 02-03-1870, overl. Apeldoorn 19-02-1930.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Samuel KUNSTENAAR, geb. Terneuzen 18-09-1873, overl. ald. 25-01-1879.
   3.  Naatje KUNSTENAAR (zie IV.133).
   4.  Michiel KUNSTENAAR, geb. Terneuzen 25-06-1876, overl. ald. 27-08-1876.
   5.  Leon KUNSTENAAR, geb. Terneuzen 08-11-1877, overl. ald. 12-05-1878.
   6.  Zudie KUNSTENAAR (zie IV.137).

IV.133    Naatje KUNSTENAAR, geb. Goes 24-10-1874, overl. Amsterdam 18-12-1942, begr. Diemen 22-12-1942, dr. van Hartog KUNSTENAAR (zie III.43) en Sara BOBBE.
Tr. Terneuzen 11-08-1897 Leendert Mozes Salomon SNIJDER (zie IV.78).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IV.78).
 
IV.137    Zudie KUNSTENAAR, geb. Terneuzen 05-04-1879, overl. Sobibor 30-04-1943, dr. van Hartog KUNSTENAAR (zie III.43) en Sara BOBBE.
Tr. Zaandam 12-04-1905 Marcus Abraham (Max) OOSTRA, koopman, handelsagent, geb. Groningen 26-11-1875, overl. Sobibor 30-04-1943, zn. van Abraham OOSTRA, koopman, winkelier, handelsreiziger, en Eva BLOEMENDAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartogina Eva Sara OOSTRA, geb. Amsterdam 08-08-1907, overl. ald. 13-04-1952.
Tr. ald. Maurits OUDKERK, slager, geb. Amsterdam 28-11-1900, overl. Amstelveen 22-08-1974, zn. van Hijman OUDKERK, vleeschhouwer, slager, en Rosette FRANKEN.
   2.  Abraham Leendert OOSTRA, geb. Amsterdam.
Tr. Anna Elisabeth LUCAS, geb. Amsterdam 09-05-1912, overl., gecr. ald., dr. van Barend LUCAS en Kaatje EKENS.

 

Alle rechten voorbehouden aan de auteurs:
Deze stamboom is uitgezocht en samengesteld door Reinier en Dirkje Bobbe.
homepage: http://home.kpn.nl/bobbe000/bobbe-home.htm

All rights reserved to the authors:
This family tree has been researched and compiled by Reinier and Dirkje Bobbe.
homepage: http://home.kpn.nl/bobbe000/bobbe-home_eng.htm

E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
to top of page