Remembering George Orwell
1903, June 25. - 1950, January 21.Orwell en de jaren '80

door Hans Kooger
AO'79 No. 1795
Stichting IVIO, Lelystad. The Netherlands. 1979


De Engelse schrijver George Orwell wordt sterk vereenzelvigd met het jaar 1984 en met het schrikbeeld van Grote Broer die iedereen gadeslaat, beïnvloedt en vernietigt naar goeddunken. Orwell is met zijn boek wereldberoemd geworden. In dit laatste AO-boekje van 1979 kunt u iets over zijn leven en werken lezen.
Tevens wordt ingegaan op de verwachtingen die geleerden en leken koesteren op de drempel van de tachtiger jaren.

Hans Kooger was vele jaren chemist analyst bij farmaceutische bedrijven en werkte van 1965-1980 als documentalist bij Unilever Research te Duiven.
Momenteel werkt hij bij de KEMA in Arnhem Hij publiceert artikelen en gedichten In 1978 verscheen van zijn hand 'Joods leven in Bronkhorst, Steenderen en Brummen' bij de Walburg Pers in Zutphen en in 1979 zijn gedichtenbundel 'Tussen boomschors en beton' De auteur schreef reeds vele AO-boekjes.


back  to the Orwell home page