Remembering George Orwell
1903, June 25. - 1950, January 21.George Orwell in zijn tijd

door Dr. Th. J. Hooning
J.A. Boom en Zoon, Uitgevers te Meppel, Nederland, 1968


Een uitvoerige biografische analyse van Orwells werk bestond tot nu toe niet in het Nederlands. De auteur van dit boek behandelt Orwell als schrijver en journalist tegen de achtergrond van de tijd waarin hij leefde, een periode die schaduwen vooruitwierp van de totalitaire staatsvorm zoals die beschreven worden in Animal Farm en Nineteen Eighty Four. Maar niet alleen deze toekomstvisie is van belang in zijn oeuvre, ook en juist vooral de verwerking van gebeurtenissen uit die tijd, het engelse kolonialisme, de werkloosheid en de armoede, de Spaanse burgeroorlog en de tweede wereldoorlog vinden hun weerslag in Orwells werk. Deze ervaringen plus zijn conservatieve opvoeding maakten van Orwell een geëngageerd schrijver van zo persoonlijke allure, dat hij met zijn romans, politieke opstellen en vlijmscherpe pamfletten voortdurend in conflict was met zijn politieke medestanders. De combinatie van biografische gedeelten -waarin nog niet eerder gepubliceerde gegevens over Orwells leven -en de bespreking van Orwells ideeën leveren een interessant beeld op van het politieke en literaire klimaat van de jaren dertig en veertig.


Th. J. Hooning (1928) studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam; doceert sindsdien sociologie en geschiedenis, thans bij het vhmo te Enschede.back  to the Orwell home page