FAMILIEGESCHIEDENIS

Roland

van den

Bogaard

Op deze pagina vindt u een stuk familiegeschiedenis, voor zover ik deze heb kunnen achterhalen. Mogelijk ziet u aanknopingspunten voor uw eigen familiegeschiedenis. Bij vragen of aanvullingen kunt u mij een emailbericht sturen.

Herinneringsfoto

militaire diensttijd

Rudolphus v.d. Bogaard

(1898-1954)

Na uitgebreid onderzoek naar de familiegeschiedenis van mijn voorouders, heb ik een stamreeks kunnen samenstellen, die teruggaat tot rond 1700. Klik op onderstaande link om de stamreeks te zien. Er zijn nog wel een

aantal vragen (zie hieronder), die ik

graag zou willen invullen.

In de DTBs (Doop-, Trouw en Begraafboeken) van Lieshout, blijkt Hubertus of Huybert Jansse op 30 november 1686 getrouwd te zijn met Agneta of Agnes Janssen. Hun geboortes zijn in deze DTBs niet te achterhalen. En van hun kinderen is Jan of Johannes, die waarschijnlijk op 30-09-1692 geboren is. Op de lijsten van hoofdgeld (Lieshout) wordt deze Jan later Jan Huyberts van den Bogaert of Jan Huybert de Cleermaker genoemd. Op de lijsten van 1722 en 1723 staat hij vermeld als gehuwd met Anna of Anneken Franssen. Tot en met 1721 staan Jan en Anna als alleenwonend ingeschreven. Waarschijnlijk zijn ze dus in 1721 of 1722 gehuwd. In de DTBs en het schepentrouwboek van Lieshout is hierover echter geen vermelding te vinden.

 

VRAGEN:

 Wie heeft er meer informatie over het huwelijk van Jan Huyberts met Anna Franssen ?

 Wie heeft er informatie over de geboortes van Huybert Jansse en Agneta/Agnes Janssen ?

 Zijn er aanknopingspunten om verder terug te gaan de 17e eeuw in ?

Behalve de hierboven weergegeven stamreeks, is er ook nog een kwartierstaat opgesteld, waarin mijn voorouders worden opgesomd. In de toelichting zijn per persoon de basisgegevens wat betreft geboorte/overlijden opgenomen voor zover bekend.

Foto uit juni 1929 van Francisca Maria Seijkens

(1899-1971)