Figuur 1 - De lijsttrekkerskubus

Koninginnedag 2002 vond plaats vlak voor de landelijke verkiezingen, met toen als lijsttrekkers o.a. Ad Melkert, Hans Dijkstal, Jan Peter Balkenende, Thom de Graaf en Pim Fortuyn.

Om een beetje mee te liften op het enthousiasme en de energie die het politieke klimaat toen teweeg bracht, werd de focus: de 'zwevende kiezer'.

Aldus ontwikkeld: een lijsttrekkerskubus waarmee de zwevende kiezer tot aan het stemhokje aan toe zou kunnen blijven zweven.

Het slijten van 100 lijsttrekkerskubussen

Om de verkoop te vergemakkelijken, werd bij elke kubus een gratis stemadvies kado gedaan op basis van een rad met daarop een achttal lijsttrekkers. (Uiteraard was het merendeel van het publiek zo gevat om de grap 'Rad van Fortuyn' te maken).


http://stemadvies.nl.nu


Tenslotte volgde nog een vervolg op de verkoop van de lijsttrekkerkubussen: de lancering van een website voor online "betrouwbaar en willekeurig stemadvies".

Met een zowel links- als rechtsdraaiend rad, voor de links-georiënteerde én rechts-georiënteerde kiezers.

  [1] MERCHANDISE  

  [2] ON-SITE PROMOTIE  

  [3] ONLINE SPIN-OFF