Valid HTML 4.01 Transitional
westerschelde (29 Augustus 2009)
Overstromingen treffen niet alleen de mens maar treffen ook de landflora en -fauna.
Maatregelen die overstromingen tegengaan zijn daarom in het belang van mens én natuur.
In deze bijdrage worden een aantal innovatieve alternatieven voor ontpoldering genoemd, die mogelijk beter voor de natuur uitpakken dan domweg ontpolderen, ook als er nooit meer overstromingen zouden optreden.
Een nieuw bedachte getijdencentrale zou een deel van de oplossing kunnen uitmaken en kan continue stroom leveren, maar kan desgewenst ook vraaggericht stroom leveren, bijvoorbeeld bij een plotselinge piekvraag of bij een plotselinge windstilte rond een windmolenpark.
balgzand (23 Juni 2009)
De omvang van het Balgzand is vergelijkbaar met de omvang van het grondgebied van de gemeente Den Helder. Bewoners uit Den Helder hopen al lange tijd om op enkele plaatsen een stukje op de buitenzijde van de dijk te mogen lopen of fietsen.
Een recent verbod door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakte definitief een einde aan deze hoop.
Den Helder beschikt over het langste stuk zeewering in Nederland, zonder enige vrije fiets- of looptoegang op of langs de buitenzijde van de dijk.