Organisatie vormen voor orgelcultuur

Koos Damman behartigt verschillende organisatie vormen ter bevordering van de orgelcultuur.

Uit de Orgelproef van Andreas Werkmeister

a. Publikaties op het gebied van orgelbouw en -geschiedenis

Van het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden zijn verschillende pagina's beschikbaar.

Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden.

Historische feiten rond het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden.

Technische details orgel Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden.

De restauratie door de orgelbouwer H. Knipscheer van het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden.

De restauratie door de orgelbouwer J. de Koff van het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden.

De restauratie door de orgelbouwer S.F. Blank van het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden.

Het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden in 2001.

Het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden in 2002.

Het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden in 2003.

Het orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden in 2004.

De orgels in de Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden in 2005

b. Orgelconcerten

Koos Damman verzorgde in heden en verleden vele orgelconcerten voor de verbreiding van de orgelcultuur.

In de rubriek "Concerten" is een bloemlezing opgenomen van de vele werken die Koos Damman heeft gespeeld. In de rubriek "Lopende projecten" staan aankondigingen voor komende concerten.

c. Koos Damman organiseert ook voor derden orgelconcerten

De gegevens om aanvragen te doen vindt u onder "Concertaanvragen".

Illustratie uit Carl Phillip Emanuel Bach, Versuch über die Wahre Art, das Clavier zu spielen

d. Edition Oresto

In de uitgeverij Edition Oresto publiceert Koos Damman vele muziekwerken, waaronder in het bijzonder orgelwerken. Ook composities van minder bekende componisten kunnen worden uitgegeven met de hulp van vrijwillige bijdragen. Deze uitgeverij kunt u steunen door giften over te maken op Postbank girorekening 34 52 571 of bij de SNS bank Weesp rekeningnummer 23.42.91.273 t.n.v. Edition Oresto, De Pauw 22, 1398 CT Muiden. Handelsregister kamer van Koophandel Hilversum 28925.

Zie verder voor uitgaven van Edition Oresto:

e. Cursussen en lessen

Koos Damman verzorgt naast orgellessen speciale cursussen op orgelgebied. De cursus "Zes eeuwen orgelmuziek" geeft een overzicht van de gehele orgelliteratuur. Koos Damman is als docent voor orgel en kerkmuziek werkzaam geweest bij de muziekschool Kunstencentrum het Klooster te Woerden en de muziekschool voor Gooi en Vechtstreek te Bussum. Thans is hij nog werkzaam als docent bij het Docenten Collectief Muziekonderwijs Gooi & Vechtstreek.

Terug naar index