Geschiedenis kerk en orgel

Boek 'De Mariakerk te Buitenpost'

Garmt heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de Mariakerk en het prachtige klankvolle orgel in de kerk van Buitenpost.
Het boek is voorzien van zeer kleurrijke illustraties en foto's en is te koop voor 15 euro.

U kunt dit boek ook bestellen. Kijk hier voor meer informatie.


Orgeldisposities

Het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Buitenpost werd in 1877 gemaakt als balustrade-orgel met aangehangen pedaal door de fa. L. Van Dam en Zn. te Leeuwarden.
Het front van het orgel is het fronttype dat Van Dam hanteerde voor orgels met twee klavieren en een vrij pedaal.
De ornamentiek grijpt terug op de vroegere Franse meubelstijlen, waarin veel motieven uit de natuur, zoals vogels, bladeren, bloemen en vruchten, voorkwamen.
In 1920 werd de dispositie gewijzigd: de Quint 3 van het Hoofdwerk werd vervangen door Cello 8 en de Viool de Gambe 8 van het Bovenwerk door Aeoline 8.
In 1973-1974 werden door de fa. Fama en Raadgever te Utrecht de oorspronkelijke registers weer herplaatst en in de vrije ruimte achter de linker pedaaltoren werd een vrij pedaal met vier registers toegevoegd, naar voorbeeld van het Van Dam-orgel in Anjum.

Bron: J. Jongepier, 1987

[naar boven]