About me

Martinikerk te Bolsward

Herald of Braaksma

Contactinformation and Visitorsbook

All the names

Parenteel Braaksma

Parenteel Mooiman

Parenteel Oliver

Parenteel Jenten

       Herald of the family Braaksma
 
 
 
Het wapen is gebaseerd op de afbeelding op een grafsteen van Frans Gosling Braaksma (st.1752) in de Martinikerk te Bolsward
 
De afbeelding laat timmermansgereedschap zien, maar geen wapen, daarom is voor het wapen uit het gereedschap de passer gekozen
voor het beroep en die verder aanvullend met de halve adelaar voor Bolsward.
Ster als teken van het ambt van Frans Braaksma: hij was namelijk ook burgemeester van Bolsward
 
 
It wapen is basearre op de ofbylding op 'e grefstien van Frans Gosling Braaksma (st.1752) yn Martinisjerke te Boalsert
 
De ofbylding lit, timmersmansark sjen, mar foarmet gjin wapen, derom is foar it wapen ui it ark de passer keazen foar it berop.
en dy fierder oanfolle mej de heale earn foar Boalsert
Stjer as teken fan it amt fan Frans Braaksma: hy wie nammentlik ek boargemaster fan Boalsert.
 
 
 
Copyright 1983 Jan Braaksma Genealogy Consultancy. All Rights Reserved.