About me

Martinikerk te Bolsward

Herald of Braaksma

Contactinformation and Visitorsbook

All the names

Parenteel Braaksma

Parenteel Mooiman

Parenteel Oliver

Parenteel Jenten

 
In 1795, brave burgers van Bolsward beroofden,
pleegden onder de schoon klinkende leuze
 
           "vrijheid, Gelijkheid en Broederschap"
 
een aanslag op de sierlijke topbekroning van de vroedschapsbank.
 
Slechts een wapen, dat van Frans Braaksma, kon onlangs,
tijdens de restauratie,
de vage omtreklijn van de heraldische figuur - een soort griffioen of phoenix -
weer worden herkend
 
 
Grafsteen van Frans Braaksma 1685 - 1752 en
zijn vrouw Jancke Claasdr. Grons 1683 - 1772
 
 
Vroedschapsbank in de Martinikerk te Bolsward
Copyright 1983 Jan Braaksma Genealogy Consultancy. All Rights Reserved.