Entree Inhoudsopgave Verkoopadres Activiteiten Ruiming 2003 

 
 Ruiming 2003

 

 

 

 Entree
De Barnevelder Kip
Barnevelder Club
Foto albums
Broedservice
Projecten
Links
English
Deutsch

 

Klassieke vogelpest in de Gelderse Vallei.

klik op de dag voor het relaas van die dag. Voor april op volgende.

1 maart    2 maart    3 maart    4 maart    5 maart    6 maart    7 maart  8 maart     9 maart     10 maart   

 11 maart    12 maart     13 maart    14 maart  15 maart    16 maart     17 maart     18 maart     19 maart 

  20 maart    21 maart    22 maart     23 maart     24 maart     25 maart    26 maart    27 maart    28 maart   

29 maart    30 maart    31 maart     

Voor april en later: klik op volgende Volgende

 

Zaterdag 1 maart 2003.

Al vroeg word ik gebeld over het inleggen van eieren in verband met de vogelpest. Dit nieuws had ik nog niet vernomen. Het inleggen van broedeieren zal voorlopig niet kunnen plaatsvinden, tenminste niet van anderen. Gedurende de dag wordt er meermalen gebeld over de aanschaf van dieren. Dit ligt eveneens stil.

Zondag 2 maart 2003.

Pas nu wordt de ernst van de zaak duidelijk. Ik ken de bedrijven waar deze besmettelijke ziekte is uitgebroken persoonlijk. Mijn dieren moeten worden opgehokt, mogen dus niet buiten lopen. Ik heb uitgerekend dat ik ik nog niet in de te ruimen cirkel val. Nog niet! Enkel dagen na het uitkomen van de eerste jonge Barneveldertjes is hun lot erg onzeker.

2/23/03 4:32 PM
Het eerste diertje in 2003

 

2/25/03 6:55 PM
Ik hoop dat alles nog wat meevalt en ik de kuikens nog kan opfokken.

Maandag 3 maart 2003.

Deze dag twee maal door een landelijk en een regionaal blad gebeld over de perikelen ivm de vogelpest. Ook het voortbestaan van de Barnevelder kip was volgens berichten in gevaar. Dit heb ik moeten ontkennen aangezien de leden van de Barnevelder Club door het hele land wonen, en er nog geen sprake is van een landelijke ruiming. Ook in de buurlanden lopen nog een fors aantal dieren.

3/3/03 10:48 PM
's Avonds de laatste dieren die in de bomen overnachten toch maar opgehokt, want dat werd geëist. De ernst van de situatie wordt steeds duidelijker.
3/3/03 11:29 PM
Toch nog mijn eigen  broedeieren ingelegd, hoop doet leven immers! Derden mogen geen eieren vervoeren, dus voor hen geen inleg. Juist de inleg van maart geeft de tentoonstellingsdieren, met name de haantjes moeten nu ingelegd worden, anders zijn ze niet tentoonstellingsklaar in oktober/november.

 

Dinsdag 4 maart 2003.

Mannen in blauwe overalls. Bij drie buurbedrijven wordt bloed geprikt. De bedrijven zijn niet verdacht, maar we vallen allemaal in de controle_ring. De eieren die drie weken geleden zijn ingelegd,  zijn uitgekomen. Kerngezonde kuikens!. Helaas mogen de eigenaren de dieren niet ophalen. Snel een opfokhokje in elkaar geknutseld. Voorlopig heb ik wat pleegkuikens. Volgende week herhaald dit probleem zich wederom, mits....

Op 1200 meter van ons vandaan is een verdacht bedrijf geconstateerd. Dit houdt formeel in dat er 200 meter te gaan is voordat het doek gaat vallen. Mijn eigen dieren zijn nog gezond zo te zien. Op 300 meter van het verdachte bedrijf bevindt zich het volgende bedrijf. Ook een bedrijf met 'Freiland' kippen. Kippen die buiten kunnen lopen. Dit zijn veel gevallen de bedrijven waar de klappen vallen. Als dit bedrijf ook besmet is dan zitten we binnen de 1000 meter grens. 

Woensdag 5 maart 2003.

Weer een verdacht bedrijf op 1200 meter afstand. Mijn dieren zijn nog fit. Toch kan het snel gaan. Bij een bedrijf was om 09.00 uur tijdens een controle met de RVV nog niets te zien. Rond 12.00 uur vond de boer de dieren wat flauwtjes, en om 15.00 uur waren er de eerste dode dieren. Het blijft dus zaak om telkens je dieren in de gaten te houden.

De kippen die altijd in de bomen sliepen, vinden het wat vreemd om in een hok te bivakkeren. Het liefst zag ik ze weer in de open lucht lopen, maar ook een hobbypluimveehouder moet zich schikken in dit gebeuren. Het heeft geen zin om bij een plotselinge omslag in het gedrag van je hobbypluimvee dit stil te houden in de hoop dat het niets is. Mijn advies: direct de RVV inschakelen; bij besmetting is er geen houden meer aan, je dieren gaan onherroepelijk dood.

Donderdag 6 maart 2003

3/6/03 2:28 PM
Zo rond 12.00 uur gaat mijn mobiel. Bij de buren is het mis. In de stal waar de wind op staat vallen de kippen dood van het rik. Dit is de verhoging bij de legnesten. 's Morgens maakten de dieren een lusteloze indruk, enkele uren daarna de eerste dode dieren waargenomen en tegen de middag werden dat er al snel een paar honderd. Het begint bij de luchtverversingsinlaten. Ook hier heeft het niets met contacten middels mens of materiaal van doen. Gewoon via de lucht.

De naastgelegen stallen zijn vrij van zieke dieren. Een bedrijf driehonderd meter verwijderd van deze stallen heeft ook dezelfde verschijnselen, binnen enkele uren van ietwat zieke  tot honderden dode kippen. Ze zijn dan erg ziek, trillen erg en hebben hun snavel wijd open.

De RVV (foto) komt rond 14.30  bloed prikken.

3/6/03 5:33 PM
Het bedrijf is verdacht, en moet worden afgezet met rood/wit lint. Het duurt minstens drie dagen voordat er wordt geruimd. Of de sterfte moet de spuigaten uitlopen, dan kan er eerder worden geruimd. Intussen kan het virus zich verder verspreiden. Gevoelsmatig denk je dan dat het op deze manier vechten tegen de bierkaai is.

Mijn kippen ogen nog erg fit. Helaas is hun lot nu eigenlijk zeker. Mijn nieuwe foktoom en tevens nieuwe bloedlijn, de oude bloedlijn (de Mora_reclame kippen), de kippen van de kinderen, de sierkippen, zullen hetzelfde lot ondergaan als de 300.000 in de buurt. Het zal stil worden......

Vrijdag 7 maart 2003.

3/7/03 1:20 PM
Bij de buren gaat de ziekte als een storm door het hok. Het uitrapen van dode dieren is gestopt. 's Ochtends arriveren de taxatieploegen. De dieren zullen worden vergast.
3/7/03 4:24 PM
Er wordt CO2 in het hok gelaten, dit is zwaarder dan lucht, dus de dieren komen dan zonder zuurstof te zitten. Met twee ademteugen is het over. Toch duurt het vier uur voordat er een volgend hok kan worden aangepakt door veiligheidsmaatregelen. Het hok moet eerst voldoende gelucht worden voordat de slangen er uitgehaald kunnen worden. Met vijf schuren   zal het vergassen een dag in beslag nemen.
3/7/03 4:40 PM
Het vergassen van het hele hok ineens wordt de 'Belgische methode' genoemd.

Het is en blijft en luguber iets. Tijdens het vergassen lijkt het stil en vredig rond de stal. Daarbinnen speelt het zich af. We weten dat het moet, maar je gevoel loopt niet parallel.

Aan mijn eigen dieren is niets te zien. Ik weet dat ze weg moeten, alleen niet wanneer. Voorlopig probeer ik nog van de dieren te genieten. Wederom een dag met gemengde gevoelens. Vergeleken met vorige week leven we nu in een totaal andere buurt. De fut is er goed uit.

 

Zaterdag 8 maart.

Links en rechts van het verdachte bedrijf wordt gelijktijdig preventief geruimd. Hier waart de Aviaire Influenza zoals de klassieke vogelpest heet, nog niet rond. Toch worden ze uit voorzorg geruimd. Het gebeurt rustig en netjes. Bij de elektrocutiemethode controleert de dierenarts de eerste honderd dieren of ze echt dood zijn en ziet er op toe dat de methode humaan is.

Alhoewel het een akelig gebeuren is en je helemaal in beslag neemt, bereik je een moment van gelatenheid. Het aantal bedrijven en het aantal dieren is zo groot, en gisteren nog 11 bedrijven erbij, dat je meteen beseft dat het wel moet.

Toch contact opgenomen met de NHDB (Nederlandse Hoender- en Dwerghoender Bond) die de belangen behartigd van de hobbyfokkerij. Zij zijn blij met mijn informatie en helpen me met hun onderhandelingen met het ministerie van LNV om een ander beleid te voeren ten aanzien van de hobbypluimveehouderij. Waarschijnlijk is dit voor mijn dieren te laat, maar is een ander er mee gebaat.

Een nieuwe partij bebroede eieren liggen op de uitkomstlade's. Maandagnacht komen ze uit.

Zondag 9 maart.

Weer drie nieuwe verdachte bedrijven in de regio. Het preventief ruimen gaat gewoon door. Hier en daar wordt het ruimen geweigerd vanwege de zondagsrust. Het aantal bedrijven dat nog moet is echter nog zo groot dat dit doorgaans geen probleem is. In tegenstelling wat minister Veerman beweerde dat het ruimen gisteren klaar zou zijn, is men de komende dagen nog niet klaar. Vandaag zouden de hobbydieren aan de beurt zijn. Slechts een enkele hobbydierhouder is geruimd.

3/9/03 5:37 PM
Een van de ruimingen van een professioneel bedrijf op driehonderd meter bij ons vandaan. Niet besmet, dus redelijk ongevaarlijk om een kijkje te nemen. Achter de rood-witte afzetband, dus veilig. (??)

Met kruiwagens tegelijk komen de vergaste dieren aan. In het hok is 70.000 m3 CO2 gelaten.

3/9/03 5:38 PM
Het laden van de karkassen gebeurt rustig. Het wordt voor de ruimers routine.
3/9/03 5:55 PM
Een tweede kadaverbak staat al klaar. Een chauffeur van een vrachtwagen met CO2 komt de weg vragen naar een bedrijf iets verderop. Het bedrijf is te zien op foto 1039 op de achtergrond. Daar gaat het aanstonds gebeuren. Een politiebusje waarvan de dienstdoende agenten de weg ook niet weten, zal de twee gaswagens begeleiden. Een week geleden zou het hier zwart gezien hebben van de media, nu komen alleen de buren even langs om even een luisterend oor te bieden. Het wordt oud nieuws, voor ons echter niet.

 

3/9/03 6:04 PM
Morgen is bij dit bedrijf op vijfhonderd meter afstand de rust verstoord. Een aantal van 140.000 dieren. Gezond. Voor de leek waarschijnlijk weer iets van "zie je wel, hier zitten ze allemaal op een kluitje, het bekende A4tje, maar in deze regio is dit helemaal verleden tijd. Het is natuurlijk wel zo dat er een goede boterham verdiend moet worden, maar de controle op dierwelzijn is aanzienlijk beter dan 10 jaar geleden. De legbatterijen zijn weg. Het is echter triest te moeten constateren dat juist de dieren die los kunnen rondscharrelen in de buitenlucht en in het gras, geïnfecteerd worden door het virus. Het is te hopen dat het in de toekomst nog kan.

Mijn Barnevelders storen zich nergens aan, nemen nog een stofbadje wat mij vanmiddag even de schrik aanjoeg, omdat ze dan een vreemde houding aannemen en een poosje stil in hun stofkuil liggen. Even dacht ik dat de Barnevelders het ook hadden. Gelukkig is een oud_Hollands kippenras sterk. Het is de vraag of ze het krijgen. Ik denk het niet.

Nog even contact gehad met de NHDB inzake negatieve berichten dat de hobbyfokker de oorzaak zou zijn van de uitbraak. Zelfs de woordvoerders van de pluimveebranche hebben niets nieuws meer te vertellen, en gaan dan maar iets uit hun duim zuigen. Bijzonder kwalijke aantijgingen. We zullen ook een persbericht doen uitgaan met weerleggen van deze laster.

Ook de Nederlandse Belangenvereniging voor Hobbydierhouders heeft belangstelling en probeert wat te kunnen betekenen. Alle kleine beetjes helpen. Bij LINKS staat hun verwijzing. Zij steunen te ruimen/geruimde hobbydierhouders.

Bij hobbyfokkers is behoefte aan beeldmateriaal van de ziekteverschijnselen. Dit is niet echt goed voor handen volgens de berichten. Ik probeer beeldmateriaal te verzamelen, om zo een hobbydierenhouder sneller in staat te stellen een eventuele besmetting te kunnen vaststellen.

Maandag 10 maart.

De wegen naar het bedrijf van de laatste foto van gisteren zijn afgesloten voor overig verkeer. Er  wordt geruimd. 's Aan het eind van de middag zijn ze nog volop bezig. Er rijden nog geen kadaverbakken dus hier zijn ze nog wel even bezig. Nog op vier andere plaatsen binnen een straal van een paar kilometer zijn ze bezig. De een besmet, de andere preventief geruimd. Volop lof voor de belangenbehartigers van de hobbyfokkers voor hun inzet om iets van de regelgeving ten aanzien van hobbydieren te veranderen. Het is echter niet te hopen dat het laag pathogeen virus, het tweede virus dus, zich schuilhoudt in onze hobbydieren. Dan is het hek helemaal van de dam. In deze regio is nergens meer sprake van 1 km zone's. Hele stroken van kilometers breed worden door een enorme onzichtbare sneeuwschuiver van alle pluimvee ontdaan. Op de kaart zijn het minieme stipjes, terwijl daar veel dieren in zitten, die overigens op een goede manier worden gehouden. Dat is het wrange.

Om 21.45 nog even een goed kennis gebeld met 40.000 stuks Freiland kippen. Loslopers dus. Hij zit nog net of net niet binnen de 1 km zone. Maar denkt dat het niet goed gaat, dit virus gaat nu weer van de buurt waar ik zit naar Ede via Lunteren. Hij zit net buiten Barneveld in het Lunterse gebied. Toen ik mijn naam noemde toen hij de telefoon opnam, duurde het even voordat hij begon met vertellen. Iedereen schrikt zich een hoedje als de telefoon gaat. Het kan de RVV zijn. Ook een auto die even wat zachter rijdt bij je huis,  jaagt je de stuipen op het lijf. Terwijl niemand iets verkeerd gedaan heeft.

Er gaat een tweede telefoonlijn bij mijn kennis. Ook boeren zijn voorzien van moderne communicatie. Een zoon van 14 moet deze lijn even opnemen. Hij kan aan zijn vader gaan vertellen dat de RVV meldt dat ze verdacht zijn van het laag pathogene virus en dat ze morgen of overmorgen worden geruimd. De jongen en de vader wisselen van telefoon. Ik kan mijn oren niet geloven. Dit is toch niet meer normaal? Iemand opbellen die meteen te horen krijgt dat het fout is. Zij hadden iets meer uitval dan normaal is voor jonge hennen, maar hebben geen verschijnselen geconstateerd. Het leek goed te gaan. Naar het schijnt is een kippekeutel genoeg voor het besmetten van een miljoen dieren.  Iedereen die ik ken met kippen op professionele schaal is de klos. Echter niemand beschuldigt elkaar. En dat is weer mooi. De jongen bedankt me voor het telefoontje, ze zien dat toch als steun.

Even langs mijn kippen. Niks te zien, tenzij ze het minder ziekmakende virus, het pathogene virus kunnen hebben. Dit kan zich elk moment weer omzetten in het pathogene virus. En dan weer volop ellende veroorzaken. Een nieuwe periode schijnt aan te breken, een van meer zorg dan de andere zoals blijkt.

Als ik wil kan ik me nog laten wekken door haangekraai morgen. Ik hoor het alleen niet meer, tenminste ik wordt niet wakker door aangenaam gekraai. Mensen die naast een spoorlijn wonen zijn zich bewust van een trein als hij niet meer langsdavert heb ik wel eens gehoord. Morgen kraaien ze nog. En er is weer een dag. Minister Veerman moet zich zo langzamerhand toch achter de oren krabben. Maar of in dit geval jeuk erger is als pijn. Het is aan u.

Dinsdag 11 maart 2003

De goede kennis wordt geruimd. Klein zinnetje, maar geeft veel ellende. Voor ons nog geen nieuws, dus de pasgeboren kuikens worden voorzien van passende huisvesting. Langzamerhand wordt het hier iets rustiger met gaswagens. Alhoewel ik vanmorgen een reusachtige shovel voorbij zag rijden, die naar het bedrijf van 140.000 stuks ging. 's Avond waren de wegen nog afgesloten.

In Breskens is 'het' er ook. Hier dus ook een cirkel van 1 km. Hopelijk voor iedereen daar is "het" er niet.  Maar de 1km cirkel is er wel.

 Een aantal dagen in de stress: komt het virus wel, of niet. Wel dus, 1km ruimen, eerst de besmette dieren ruimen, wachten, beesten voeren, eieren rapen, iedereen doet dat, sommige moeten voer bestellen, terwijl de dieren  weg gaan, samen met de eieren en later het voer en de mest en alles.

Alleen de stilte mag je houden!.

Woensdag 12 maart.

Aviare influenza is weer nieuws. Zeker voor mijn zuiderburen. Net nu ik besloten had om iets positiever verslagje te willen schrijven lijkt het een nationaal probleem te worden. Hoe gek het ook klinkt, bedrijfsmatig gezien is het beter om geruimd te zijn, dat krijg je alles vergoed, dan in de 10 km zone te zitten, buiten de ruimingszone. Er mag niets het erf af, geen ei, geen mest, geen volgroeid slachtkuiken, niets. Alles voor eigen rekening. Terwijl er wel telkens voer besteld wordt. En betaald moeten worden. Moet u eens voorstellen. Het toilet is stuk, u eet en drinkt vrolijk door, en plotseling, de natuur wil zijn werk doen. Eerst zult u dat nog met een redelijke oplossing van de hand doen, maar na 14 dagen weet u ook niet meer hoe u dit moet oplossen. De problemen zijn nauwelijks op te lossen. Uw toilet zal voorlopig niet worden gerepareerd. Bij de bedrijven moeten nu de eieren buiten worden gezet. Als u een tuin heeft kan het toilet nog even stuk blijven. Maar met een balkon? Uw terrein mag u niet verlaten. Ook een plantenbak is maar een beperkte oplossing. Gelukkig ontdekt u uw ligbad. Zonder afvoer overigens.

In een straal van drie kilometer om het ruimingsgebied heen is vorige week over bloed geprikt. Hieruit zijn vooralsnog geen alarmerende gevallen naar voren gekomen. Binnen de ruimingstralen van 1 km overigens wel. Dat zijn in veel gevallen de nieuwe verdachte bedrijven. Die zouden al worden geruimd, zij het preventief, maar later dus als verdacht. Hierdoor komen echter geen nieuwe ruimingsgebieden bij. Toch aan de randen kan een nieuw verdacht bedrijf het virus verder verspreidt hebben. In een totaal leeg gebied wat u in een vrije dag niet af kunt fietsen komen natuurlijk niet veel nieuwe gevallen bij. Maar het stopt nog niet.

Steeds meer geluiden van pluimveehouders duiken op dat het virus wel degelijk door de lucht wordt verspreid. De verschijnselen beginnen zich te tonen bij de luchtinlaten van de stallen. Logisch gedacht zou het mogelijk zijn dat een kip die wat benauwd is liever in de frissere lucht gaat zitten, en tenslotte dood gaat, maar in tegenstelling tot de officiële kanalen die zeggen dat contactbesmetting vermoedelijk de oorzaak is, vinden de getroffen ondernemers de eigen variant het meest waarschijnlijke. Als de incubatietijd van ongeveer 10 dagen exact altijd dezelfde zou zijn zou je via windrichting en snelheid iets kunnen onderzoeken. Maar wat heb je eraan, dieren hebben lucht nodig, met of zonder virus. Netjes werken, ook met hobbydieren is dus het enige wat ons te doen staat. Ook als er eentje van ouderdom sterft. Wat je hiermee moet doen weet ik ook niet. Het informatieloket van www.minLNV.nl kan misschien informatie geven. Ook staan daar antwoorden op veel gestelde vragen.

Achter ons wordt op dit moment  ('s avonds) nog een bedrijf geruimd. Een van de laatste professionele bedrijven die binnen de 1 km zone zit. Een stal van nog geen twee jaar oud. Mooi voor elkaar. Vorig jaar ontdekte ik hier een  haantje die in de goed omheinde wei wilde komen. 16000 dames als gezelschap vond hij een goed plan. Na twee dagen was zijn wens in vervulling gegaan. Een tijdje heb ik hem zien lopen tussen een wolkje hennen. Toch nog een leuk bericht.

Nog steeds een goed gevoel over de weerbaarheid van de oude hoenderrassen. Ik heb een moeilijk boek gekregen over virussen (virologie) van een collega. Het schijnt dat weerstand tegen een virus via moedermelk of een ei kunnen worden meegegeven, T_cellen zijn dat. Ook is een virus een soort eiwitlichaam of zoiets. Bij de nu te ruimen bedrijven gaat er minstens  een Rendac wagen met eieren weg. Iets van 80 tot 100 m3. Dat is een beste omelet. Ter grootte van een pretpark. En veel eiwit. Maar van een goed soort. Ik verdiep me er eens in. Voor een pretpark moet u voorlopig niet hier zijn. Voor omelet ook niet.

Het haantje tussen de 16000 dames werd misschien ook wel Veer_man genoemd. Hij viel wel op door zijn felgekleurde veren. En was de man. Ik hoop dat de minister zich voor de pluimveehouders zich als een echte Veer_man kan profileren. Men heeft hem nog niet laten vallen. Als  Veerman maar niet in de rui schiet. Dan is het mooie er goed van af. Maar het is een klus. Toch liet de echte Veer_man zich niet ontmoedigen, hij liep tussen een wolkje tevreden hennen. Een wolkje die misschien op de Gelderse Vallei leek, maar het wolkje gaat op dit moment als een vormeloos prutje in de kadaverbak. Geluidloos.

Donderdag 13 maart.

Vandaag was een belangrijke dag. De bonden met name de NHDB die mijn dus onze belangen behartigt hebben gesprekken op het ministerie in Den Haag. Onderhandelingen tikte ik net, ik begrijp onze status dus gesprekken zal het juiste woord zijn. Een terugblik van de afgelopen week.

De bonden hebben hun huiswerk gedaan. Afgelopen weekend van alles gelezen, gezocht, wat kan er wel, en wat niet wil je eigenlijk niet weten, maar dat lees je toch drie keer om te zorgen voor een goede procedure. Want ik had iets ontdekt. Op een site van LTO vond ik een regeltje voor een besmet bedrijf: Kuikens worden onder toezicht geplaatst of vernietigd. Consumptie- of broedeieren geproduceerd binnen de incubatietijd van het virus worden vernietigd.

Bij een besmet bedrijf. Dat is dus de ergste vorm. Eieren geproduceerd buiten de incubatietijd zijn dus veilig. Die eieren had ik. Als ik maandag werd geruimd moesten ze daar dus vanaf blijven. Ze stonden op uitkomen, maar toch.

Dat kuikens onder toezicht geplaatst konden worden was me niet duidelijk. Alle regelgeving is geënt (kon geen ander woord vinden) op de professionele pluimveehouderij. Ik kon me er niets bij voorstellen. Maar het was dus mogelijk. Wat toezicht inhoud wist ik ook niet. Maar voor mij belangrijk: er was nog iets te redden van mijn bloedlijn op een gecontroleerd wijze zodat geen van mijn buren in de moeilijkheden zou komen door mijn kuikens. Ik realiseer me dat één kuiken een grotere invloed kan uitoefen op een regio dan ik ooit zou kunnen bereiken. Wil ik dat wel?  Kan 2 m2 kuikens ook een straal van 1 km beïnvloeden? Ik moet er nog over nadenken maar ik neem toch contact op met Franc Beekmans, jurist van de NHDB. (zie zaterdag 8 maart). Die neemt mijn vragen serieus en belooft in de gesprekken met het ministerie deze vragen beantwoordt te krijgen. Hij heeft een lijst ingeleverd met zeldzame hoenderrassen in Nederland. De Barnevelder is er een van. Zo, toch en beetje weerbaar. Dat voelt goed. Ik heb nergens kunnen ontdekken dat volwassen pluimvee een andere status heeft dan zijn soortgenoten bij de buren. Hier moet ik dan mee leven. Door de indrukken die ik opdoe in de buurt gaat me probeer ik met daarin te schikken. Door de spontane toezegging van nieuwe dieren van 2 Barnevelderclubleden gaat dit wat beter. Toch een wisselend gevoel.

Vandaag. Ineens komt het ministerie vandaag naar buiten met een ophokplicht voor hobbypluimvee voor het hele land. Ze krijgen ons in de gaten. Alleen niet in positieve zin. Heeft dit te maken met de besprekingen vandaag?? Wat is er nu weer aan de hand?

's Avonds na het eten niet lekker uitdikken maar weer aan het werk. Franc Beekmans NHDB gebeld voor om te horen wat de stand van zaken was. Mijn vragen waren nog niet beantwoordt.

Zijn antwoord is niet opwekkend. Zowat de hele lijst van oud-Hollandse hoederrassen die een aparte status krijgen is geminimaliseerd tot een 7tal rassen. De Barnevelder zit er niet bij. Een paar van die uitzonderingsrassen zou ik normaal gesproken nu in de broedmachine hebben. Door de vogelpest nu dus niet.

En over krielen wordt al helemaal niets gerept. Populaire rassen worden meteen gezien als legitiem te vernietigen dieren. Het blijkt dat er alleen gekeken is naar de Europese en Internationale verdragen om bedreigde dieren in stand te houden. Op de lijst staan erg veel buitenlandse namen. Madagaskar, Nieuw_Zeeland, Tibet, China, tevergeefs zoeken naar Holland. Laat staan Barneveld, Welsum, Friesland, Groningen. En voor België zal Ukkel ook wel niet op de kaart staan. België bestaat ook niet in Europa of internationaal. Behalve met voetbal. Nederland trouwens ook. Er was ook iets met Duitsland wat voetballen betreft. Maar Tibet of Madagaskar heeft nooit iets gewonnen geloof ik. Gelukkig heb ik meer verstand van kippen. Het ministerie zal wel meer verstand van voetbal hebben. Sommige zeldzame soorten op de lijst bestaan al niet meer. Tijdens de rust van Trinidad tegen Kaspië uitgestorven waarschijnlijk. Mijn kippen zitten nu dus in de finale. Konden ze maar voetballen.

Even een nachtje slapen. Er worden veel plafonds bekeken deze week. Voorlopig wil ik daaraan nog niet mee doen. Mijn kippenhok herbergt weliswaar niet zeldzame Barnevelders maar ook een 100tal mussen. Ze eten mee. Ze kunnen ook ziekte's overbrengen denk ik. Maar dat doen ze niet bewust. Ze vreten wel mijn isolatie op. Al jaren. Mijn kippen krijgen het steeds kouder 's winters. Maar wel winterharder. Sommige slapen al buiten bij -10 Celsius. In de winter natuurlijk.

Mussen zijn toch zeldzaam in Nederland? 100 bij mij, een collega_hobbyfokker 'verzorgt' er zo'n 200. Als de huismus nou beschermd zou zijn, wat dan? Waarschijnlijk krijgen wij dan subsidie om mussen te fokken.

Ik fok de Barnevelder , dubbel gezoomd. En die lijken niet op mussen. Mussen zijn geen "overtrekkende watervogels". Dus niet gevaarlijk voor de pluimveehouderij.  Barnevelders wel.

Op de lijst staan wel veel Buitenlandse eenden. Als die eenden maar niet gaan "overtrekken".

Ik denk dat we op dit moment worden blijgemaakt met een dooie mus. Die dooie mus was realiteit bij ons deze week. Geslagen door een Sperwer. Hij ruimde er een op. Ruimen is geen leuk woord. Opgeruimd wel. Morgen het verhaal van de Sperwer. Dan beginnen we de dag tenminste opgeruimd. Want er is nog een heleboel te doen.

Het valt me op dat de dagboekverhalen steeds langer worden. Met steeds minder geruimde bedrijven. Morgen heb ik een vrije dag. Ik neem me voor om hiervan te genieten, en met een ruime blik even alles te bekijken.  Even alles in ogenschouw nemen.

De Torenvalk kan dit heel erg  goed. Dit gedrag noemt men "bidden".

Vrijdag 14 maart.

Ik had een vrije dag. 's Avonds werk ik dit dagboek even bij. Als uitlaatklep. Even wat dingen van je af schrijven. Na tienen krijg je toch geen telefoontje meer. Daarom kan het laat op de avond.

In de ochtend wat geprutst in het kippenhok, dan weer alle regelgeving eens inkijken.  www.minlnv.nl, dan hobbydieren en dan weer klassieke vogelpest. Dan moet ik toegeven dat het geen leuke hobby meer is voor de fokkers van de 7 hoenderrassen en en paar eenden. De hygiënesluizen zullen het zelfgemaakt dierenverblijf er niet mooier op maken. Ik zal er aan moeten gaan wennen het over is. Voor mijn huidige kippen althans.

Dat lost de tweestrijd die je hebt op. En dat geeft lucht. Zoveel lucht dat ik na een uitgebreide gang langs de dieren, ze eigenlijk aan het loslaten ben. En zo hoort het ook, blijkbaar.

Omdat er een meidoornheg die tussen mijn overbuurman en mij instond is teruggesnoeid tot een paar paaltjes, kan, kan ik het bedrijf waar vorige week de pech uitbrak. (ik laat dit zo staan) goed zien. Te goed. Twee weken geleden was dat lastiger toe was het een dichte heg, of keek ik toen wat minder?  De een werkt wat aan de afrastering, de jonge boer gaat kunstmest strooien. Er mag geen dierlijke mest worden uitgereden. En in de stallen van de kippen mag je niet komen.

Later in de middag bekruipt me het gevoel dat ik ze wil ontmoeten. Dan eerst maar even bellen. Normaal ontmoet je elkaar niet, je loopt door de achterdeur naar binnen. Soms moet je fluiten, want dan kun je ze even niet vinden, nu ga je eerst bellen.

Ze nemen niet op. Het voer dat ik vorige week nog snel had gehaald, raakt op. Hoeveel met je nu halen? Wat opfokmeel en wat legmeel besluit ik.

Als ik wegrijd zie ik de kunstmeststrooier. Ik stop en de tractor stopt ook. Je vraagt tot hoever je mag komen. Het woongedeelte is vrij denkt hij. "Koffie?". Nou druk, ik moet nog voer halen enzo. "Koffie". Ik snap het ineens. Anderhalf uur later moet ik me haasten om het voer nog te halen. Maar een stuk opgeluchter dan daarvoor. Mijn buurman en buurvrouw zijn weer onze buren. En we zijn het nog steeds eens. Maar je kan weer een stuk makkelijker je vinger opsteken. En we ontmoeten elkaar niet meer. Door de achterdeur naar binnen. Tjo. Of even fluiten.

De holletjes naast de lege stal die de kippen hebben gegraven, worden al vager na een week. Het zal niet zo lang meer duren of het gras zal er weer groeien.

's Avonds ook maar vrij genomen, ik moet nu ineens het hok vogelvrij gaan maken. Gisteren had ik het over ze, de mussen, nu moet ik ze buiten zien te houden. Ik heb er een rondgekeken hoe dit moest. En foto's gemaakt van de kippen. De nieuwe fokhaan, de ouwe, gewoon even tussen de beesten. Gelukkig had ik nog een zak graan gekocht. Ik strooi nu wat meer dan anders, maar ook dit lucht weer op. Na een uurtje kan ik weer naar binnen. Tevredener dan ik de dag begon.

En nu morgen nog. Er is nog veel te doen.

Zaterdag 15 maart

Wegens drukte in het hok en er omheen wegens de steeds aanscherpende regelgeving loop ik wat achter met het bijhouden. Dit betekent niet dat er niets komt. Alleen wat later. Met veel informatie. Ik zet sommige dieren er maar eens op. Dat verdienen ze. 

Zondag 16 maart

Al vroeg ben ik wakker. De kippen mankeren nog steeds niets. Ik ben zo langzamerhand steeds trotser te worden op deze knokkers. Hoe is dit mogelijk? Aanval na aanval weten ze te weren. Ook de kuikens groeien goed. Het lijkt er zelfs op dat er minder uitvallen dan anders. Zo lijkt er niets aan de hand. Nog wat foto's gemaakt van leuke dingen. De bijen zijn ook aardiger dan anders. Eentje rust er even uit op mijn vinger. Na een minuutje vertrekt ze weer.

Enorm veel fietsers die voorbij trekken. Laten de berichten in de krant op zich inwerken denk je. Plotseling besef je dat je dat het haangekraai wel de aandacht zal trekken. Wat zullen ze zich dan afvragen?

Deze week hadden we afgesproken met mijn neef en z'n vrouw dat we vandaag elkaar zouden ontmoeten. Want zo gaat dat tegenwoordig. Volgens protocol.  Ze wonen 10 minuten verderop.  Zo'n beetje tussen Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel. De plek die in de eerste berichtgeving vermeld werd bij de eerste uitbraak. Ze wonen er middenin. Z'n vrouw ervaarde het of er bij elke boerderij iemand was overleden. Dan is er ook geen komen en gaan van mensen. Ze had maar wat bloemetjes bij de afzetlinten gezet. De linten zijn hier ook veel verder van de boerderij aangebracht dan later op de vele ander plekken. Maar het bloemetje viel wel degelijk op. Wat kan zo'n klein bosje dan groot zijn. De eerste schrik is de ergste, denk ik. Het was altijd al stil hier. Maar nu! Er is zowat geen plek te bedenken waar de kieviten harder roepen. Overal hoor je ze.  Maar wat is het stil.

Waar we nu zijn is ook geruimd. Een paar dieren. Maar we hebben het bezoekprotocol gevolgd om ze te ontmoeten.

Zou het haangekraai van onze hanen de fietsers ook opvallen? Normale geluiden vallen niet op, maar stilte wel. Toch is er verschil tussen stilte's. Niet te vergelijken met de Hoge Veluwe.

Het wordt overigens een leuke middag.

De foto's van de stilte komen nog.

Maandag 17 maart

Kootwijkerbroek! Het virus weet elk plekje te vinden lijkt het wel. Maar had nog even gewacht met Kootwijkerbroek. Maar weet nu Kootwijkerbroek ook te vinden. AI type H7N7. Ik vertrouw erop dat ze het nu wel geloven. Ditmaal is er waarschijnlijk geen twijfel. En als Kootjebroekers zekerheid hebben, dan hoor je ze niet. Bij vermeende twijfel wel. Het zit ze niet mee.

Dinsdag 18 maart

Plotseling wil ik tjo zeggen aan alle mensen die op dit moment het even moeilijk hebben met hun dieren. Een hobby is een hobby. Totdat je zelf op je duim slaat. Dan kan je fluiten, of iets anders. Er wordt nog steeds naar het plafond gekeken. Wrijven helpt niet, hennies wel. Sterkte hobbymensen. Knokken helpt  ook. En gezond weer op.

's Middags word ik gebeld door iemand van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydieren. TV Gelderland wilde iemand uit een 1 km zône met hobbydieren interviewen. Daar moest ik even over nadenken.

Op openbaar terrein toch het interview gegeven, en met eigen camera opname's gemaakt.  LNV wil vooralsnog geen uitzondering maken voor hobbydieren, doordat Europese regelgeving dit niet toelaat. Ertegen enten is geen discussiepunt. En hoe ik dit vond.

Als je als hobbyboer met geënte dieren op het platteland zit, met als buren moderne pluimveebedrijven, heb je ook een status aparte. En of dat dan handig is? En alleen maar hobbydieren in en stedelijke omgeving lijkt me ook niet alles. 's Avonds even gekeken. Mooie dieren vond ik. Leuke hobby heeft die man. En de broedse kip heeft nog hoop. Aan de berg eieren te zien die worden bebroed heel veel hoop. Moet ik dan ook maar hebben.

Ook als hobbykipverzorger heb je soms iets om over na te denken. De Barnevelders en andere kippen denken niet, maar doen. Gewoon wat ze als beste kunnen. Eieren leggen, kakelen, mensen plezier geven. Sommige van mijn dieren leggen niet. Maar dit zijn hanen. Waar die goed in zijn doen ze ook. En orde houden kunnen ze als de beste. Als twee dames het met elkaar aan de stok hebben, laten ze het even toe, en treden dan op.

Maar eigenlijk leggen ze allemaal niet. Het loodje tenminste niet.

Door de drukte loop ik iets achter. Als dit zo blijft, dan gaat het goed. De dieren komen eerst aan bod.

Weer snel langs de beestjes.

 

Woensdag 19 maart

Ja hoor, de lijst met ontsmettingsmiddelen staat op de site van LNV. Op 6 maart had ik het LNV informatielokettelefoonnummer al gebeld met de vraag wat ik moest gebruiken. Ze konden het me niet vertellen. Kokend water of zo. Nee, dat denk ik niet, luidde het antwoord. Zo gebruikte ik maar formaldehyde, later citroenzuur, toen weer formaldehyde. Vandaag iets te sterk denk ik, want toen ik mijn laarzen ontsmette, zat ik zowat met traanogen in de auto. Ik zal nu beter op de 2% oplossing letten. Formaldehyde is goed.

De hokken worden soms ontsmet met natronloog. Ook met Virkon S. Dit laatste middel is veel minder agressief, dus minder slecht voor het interieur en waarschijnlijk beter voor het milieu, als er onverhoopt wat in het milieu terecht zou komen. Bij brand bijvoorbeeld. Kleine kans, maar het gebeurt wel eens. Heeft de brandweer hiervoor een draaiboek. Morgen op de site LNV mischien een antwoord. Anders even het loket bellen. Om te horen dat ze het even niet weten. Ook veel pluimveehouders moesten waken om hun gevoelige electronica om op gepaste manier te ontsmetten. Tijdens de MKZ schijnen er veel computergestuurde systemen te  zijn vernield door iets te grondige ontsmetting. Dit lijkt beter te gaan. Sjappoo LNV!

Er wordt weer gebeld. Ditmaal iemand waar ik voor ga zitten. Een heel goede bekende. En kerel die zijn best doet. Naast zijn pluimveebedrijf heeft hij ook hobbydieren. Hij zegt dat het de dieren van zijn kinderen zijn, maar ik weet beter. Hij zoekt ook naar een goede haan en hennen. Doet hier ook niet zo maar wat.

Hij doet eigenlijk ongevraagd zijn verhaal. Ook over 'boerenkrielen' die niet ziek werden. Hij dacht niet dat hij positief (=besmet) was, maar toch. Hij had geen kippen maar andere dieren op zijn bedrijf. AI virusgevoelige dieren, zoals dit vandaag officieel heet. Geen slachtkuikens meer, maar overgestapt op ander AI gevoelige dieren. Wist hij veel. AI gevoelige dieren waren nog niet uitgevonden. De eerste koppel, het ging goed, mooi spul en je wilt wat neerzetten in de eerste ronde. Dit leek hem. Kreeg al een pluimpje. En pluimpjes zijn nu sinds vandaag AI gevoelig. Dus verdacht.

Mijn visie is dat een boer die lekker zijn werk kan doen omdat het goed gaat, zijn dieren goed verzorgt. Dus minder vatbaar. Mar AI gevoelig. Als een mens wordt getackeld, verguist en afgeschilderd als dierencrimineel zoals een stichting Wakker Dier dit doet, is dit eigenlijk funest voor het doel wat ze willen bereiken. Wat ze willen bereiken is me tot op heden toch ook nog niet duidelijk. Ook zij missen duidelijk een protocol. En zonder protocol kom je nergens tegenwoordig. Een boer die meedenkers krijgt wordt positief. Altijd. En straalt dit af op zijn beesten. Iemand die hierdoor in de problemen komt doet zijn uiterste best, maar mist de eerste signalen van een calamiteit. Soms denk je Wordt eens Wakker. Misschien is de stichting Wordt eens Wakker toekomst, maar de stichting Wakker Dier zal het met deze site niet eens zijn. En dat is hun goed recht. Als hobbydierenhouder zou ik vierkant achter hun doelen moeten kunnen staan. Maar waarom lukt mij dat dan niet. Ik heb geen oogontsteking, geen vals sentiment en ook geen geldelijk belang bij de sector. Ik kijk, en zie dat het goed is. Althans een stuk beter. Een appeltje met een beurs plekje is toch ook niet meteen GFTafval, dan zou ik mijn onbespoten, door eigen bijenbestoven en aan de boom rijpende bongerdproducten moeten verwensen. Een onderbouwing van wensen of visies is toch niet te veel gevraagd? Mijn dieren worden niet klinisch ziek, maar AI gevoelig. Ze herbergen wel een schat aan informatie. Maar weg ermee. Dit openlucht 1op1 laboratorium kent geen protocol, dus is het er niet! Wordt eens Wakker stichting komt er wel, te laat voor het IndePraktijkVanDeBarnevelderLab. Gesloten voordat de propedeuse zijn ontgroening heeft gehad. Dit hadden de feuten helaas niet door, eveneens de core_ballen. Misschien moeten we het van de feuten hebben, de core's staan stijf van protocol. Maar dit staat ook onder druk. Wacht maar tot het augustus wordt. LNV_feuten 'let op uwe saeck!'. Voor de goeie zit er misschien een doctoraal in. De NOP zal u misschien loven. De hobbyfokkers blijven barstensvol goeie museumstukken te zitten. Musea zijn ook niet mijn favoriet. Het Pluimveemuseum echter wel. Hebben deze zomer ook geen dieren. Dan kunnen de aanhangers van Wakker Dier met hun kippelerenmoterpakken in de rennen gaan zitten. Ik koop voor het eerst een kaartje! En ga genieten. Van rennen vol met wezens zonder ziel. Een lijkt de haan te zijn. Maar treden vreemd op als de dames de pikorde willen bepalen. Het lijkt een SlapHanus.  Alleen zult u het fenomeen windei dagelijks kunnen aanschouwen. Kuikens hebben geen enkele kans in een windei. Kerels, probeer er eens een fatsoenlijk bruin schaaltje om te krijgen, want daar zijn de mensen gek op! Berenburg past in de winter, niet in het voorjaar! En consumenten zijn gek op bruine schalen. Dan het liefst zonder kuiken. En met een SlapHanus is het ei ook verdacht. Of besmet, maar dat zullen tests uitwijzen. Waar is Veer_man eigenlijk gebleven? Hij kreeg de volledige aandacht van 16.000 hennen. Tjoehoe. Iedereen die van kippen houdt, zoeken dat mormel, als je hem nodig hebt dan is ie er niet. Ik hoop niet dat WD hem uit plichtsbesef heeft opgehokt. Ze weten volgens mij niet hoe ze hem moeten verzorgen. Veer_man WIL 16.000 hennen. Maar dat is bio_industrie volgens hen.

En een nul_optie zoals Veerman wil inzake het besmettingsgevaar is ook niet mogelijk. Uitzonderingen in de Flora en Faunawet is hier het bewijs. Als een wilde eend vrijt met een hobbyeend (en dit gebeurd echt hoor), dan mag de wilde alles doen wat hij wil. Flora en Faunawet, tja. De beter te controleren hobbyeend, zij zal geen ei meer uitbroeden. Zij valt ergens onder. De wet namelijk. En de hakbijl. Nijlganzen zitten ook graag op plekken waar de klappen vallen. Zij zijn vogelvrij. Maar vertrekken gaarne weer, naar betere oorden. Waar meer te doen valt. En het niet zo verrekte stil is.

Bij eenden is CO2 trouwens geen optie, ze kunnen onder water zwemmen weet u wel. Toch is dat goed geprobeerd in eerste instantie, de voormalige eigenaren (de boer dus) hadden dit reeds ruim van tevoren gemeld. Toch maar niet luisteren, en gas on the dammned ducks. Op verzoek van de boer "Stoppen". Ze gebruiken gewoon hun boerenverstand. Hier had hij ze niet voor verzorgd. Eenden hebben  een lange adem. Als boeren als goede rentmeesters worden betiteld hebben ze dat ook, sommige een heel lange adem. Omdat ze het zo graag doen. WD roept ook steeds maar "Stoppen". Maar waar ze naar toe willen en hoe, het blijft mij een raadsel.  Ze doen dit ook graag. Maak me gek en gooi je haar los roepen we wel eens op het werk. Brr, ik moet er niet aan denken bij deze mannen. Sta ik ze zomaar Berenburg aan te bieden zoals in een goede reclamestunt, waar bikers aan de bar aangezien als een stel lieftallige schoonheden. "Willen jullie wat van me drinken? Berenburg".

Voordat de kinderen er waren biketen mijn vrouw en ik beiden. We zagen het echter verschil wel. Toch wel leuke gasten, die Berenburgbikers.

Elektrocutie bij eenden gaat echter uitstekend. Het is maar dat u het weet.

En nu maar hopen dat eenden veilig vrijen.  En morgen weer wakker op. Vet je kippelerenmoterpak maar in mannen. Het is zo maar ineens Pasen. Mocht je niet weten wat Pasen inhoud...., het heeft niets met kuikens te maken. Iets met Opstanding geloof ik. Maar daar zijn mensen voor die je daar alles over kunnen vertellen. Die hebben er ook voor geleerd. En zijn ook ontgroend. Misschien iets anders, maar hebben ook een titel. Ja hoor, echt wel!.

Zo. Dat is er maar weer even uit.

En als ik mijn beesten met gifvoer moet laten ruimen, dan snap ik het woord hobbyfokker niet meer zo goed. Wel het woord fok. FokFokFOkFOk. Maar dat is van een ruitreclame. De mijne heeft plotseling weer een barst. Gelukkig is een ruit verzekerd en wordt betaald. Alleen het eigen risico moet je wel even betalen. Toch heb je altijd weer schik van een nieuwe ruit. Lekker schoon en zo. Ik wordt maar lid van een Oldtimerclubje. Ruiten zat, alleen met spikkels. Maar dat ben ik gewend. Van de eieren.

Nog de groeten van de Barnevelder kippen. Ze zijn niet klein te krijgen. Tjo, Kootwijkerbroek. Als het lastig is, even fluiten. Opstanding is iets waar jullie goed in zijn.

Donderdag 20 maart.

Soms heb je mensen nodig die je prikkelen, of boos maken. Dan gebeurt er namelijk wat. Anders ga je nooit nadenken. Dus toch maar even de site van Wakker Dier bezocht, dat is het minste wat je kunt doen. Daar werd ik niet veel wijzer van. Feiten, geen uitleg over hoe en wat en waarom. Nu kan niemand meedenken of er iets mee doen. Jammer, erg jammer. Door heel vaak maar bio-industrie te roepen wordt een doel een beetje saaie stof. Klik, vorige pagina.

Maar eigenlijk geloof ik ook wel dat er zonder signalen en acties waarschijnlijk op dit moment geen vrije uitloopkippen zouden zijn. Het is altijd nog zo geweest, dat de consument bepaalt of iets levensvatbaar is. Ik hoop dit nog eens goed uitgelegd te krijgen. Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd. En nu heb me er eigenlijk al teveel mee bemoeid.

Dus probeer ik geen menig te hebben over jacht op vossen, roekenkolonies en wat andere mensen nog meer dwarszit.

Toch ga ik nadenken of mijn hobby, hoe het houden en fokken van Barnevelders anders kan en beter. Hebben ze toch wat bereikt!. Waarschijnlijk is dit de tactiek. Mensen wakker schudden. Hmmm, toch knapper dan ik dacht.

Kuikenopfok nieuwe stijl. Bij ons tenminste. In plaats van houtkrullen gebruik ik nu ook gehakseld stro. Vinden de kuikens erg leuk. Leuker dan houtkrullen. Alles blijft droger omdat ze alles  regelmatig omspitten. Op zoek naar wat los gestrooid voer. Ik vind het opeens ook natuurlijker. Toch denk je onwillekeurig of stro wat op het veld heeft gestaan, voor pluimvee nog wel kan. Overvliegende watervogels en graanvelden.  Omdat Barnevelders geen weet hebben van vogelpest, ga ik er maar van uit dat dit goed gaat.

Ik ga nog meer veranderen denk ik. Want er zit nog meer lol in dan ik had vermoedt. Het lijkt wel of er minder kuikens ziek worden. Coccidiose heb ik nog niet waargenomen. Dit gebeurde eerder wel eens een enkele keer. Misschien moet ik eens vaker naar anderen luisteren. Of wat vroeger. Plotseling borrelen wat elementen naar boven die ik in een cursussen had gehad. Communiceren doe je met minstens twee personen. En is een wisselwerking. Ik wens de heren/dames beleidmakers veel wijsheid toe.

Ook eigenaren van de hobbykip zetten dieren over de afrastering van een kinderboerderij lees ik. Uit angst voor de vogelpest, of doordat het dier nu een last is, de buren gaan zeuren, of is Sientje of Tokkie nu ineens een  infectueus element in de tuin en ze het dier niet fatsoenlijk kunnen ophokken? Ik denk dat hier ook eens moet worden nagedacht, want zoiets had ik tock ook niet verwacht. Als het virus is bedwongen, en er weer hobbykippen kunnen worden aangeschaft, dan zou ik graag willen horen wat voor smoezen er worden verzonnen. Of gewoon het verhaal, dan is het misschien te begrijpen.

Hoe kun je dit eigenlijk het beste noemen? Kopen, aanschaffen, nemen in de zin van "wij nemen  een hond!". Eigenlijk vind ik alle termen nu opeens minder passen........... !! Overnemen is een goed woord.

-->"Meneer, kan ik de zorg overnemen van drie jonge Barnevelder hennen en een haan??" <--"Met alle plezier, mevrouw." -->"Ja, wij hebben namelijk ons ruime nachthok, waar ze eventueel rustig een tijdje in kunnen bivakkeren, net klaar. Het oude was veel te klein. Eigenlijk wisten we dit wel, maar dit voorjaar besloten we dat het anders moest. Dat A4tje waar ze moesten zitten omdat we er toch altijd vier wilden hebben, was met die ophokplicht ons een doorn in het oog. We hebben ze na een week met pijn in het hart aan de kinderboerderij 'gegeven'. Daar hadden ze meer ruimte, ziet u. Vandaar."  <-- "Zozo, u heeft er goed over nagedacht!"

Alle dieren zijn nog in goede conditie, de sperwer is weer weg, en tot mijn verbazing nu mijn hok vogeldicht is, de mussen ook. Eigenlijk zag ik ze al niet meer al ruim voordat ik alles dicht had. De aanwezigheid van de Sperwer is hopelijk de reden. Stilletjes denk je terug aan februari, toen je alleen maar wat mopperde op die mussen. Ze bleven vrolijk zitten. Ze wisten dat je ze niet kon pakken. Soms is overlast terug te brengen tot gewoon 'vervelend'. En met een beetje moeite ga ik ze nog missen ook. Toch hoop ik niet dat er hier een roekenkolonie wordt gevestigd. En dat de vos hier maar wegblijft!! Maar nu alle kippen in de Gelderse Vallei worden geruimd, moet Veer_man, de haan met 16.000 lovers nog steeds vreselijk uitkijken. Voor de RVV. Dit is een afkorting van Roofvogels, Vossen en Virussen. Waarschijnlijk lukt het hem ook nog.

Ter stimulatie van de moderne nieuwe kippenhobbyhouderij die de gazonmaaitijd aanzienlijk inkort door het nu royale kippenverblijf, en u meer tijd geeft om met de dieren te tokken. Creatie van een Win-Win situatie. (cursusonderdeel zoveel van "communicatie en interactieve vaardigheden')

 de kuikens_op_stro foto's.

3/21/03 10:30 AM
Hier moet het eerste diertje van 2 maart tussen zitten, maar welke is het nu? Aan het platstampen is te zien dat ze overal komen. Hier en daar zie ik een holletje. Een piepklein kratertje. En waar kratertjes zijn, is hoop. Waar kratertjes door gras wordt overgroeid hopelijk ook. 
3/21/03 10:31 AM
Barneveldertjes en Brahma's. Met z'n allen slapen, dan weer met zijn allen rondwandelen. Of eten en drinken. !Dom zeg, zo sta je altijd in de file!. Dit komt me wederom bekend voor. Toch hebben sommige een andere voorkeur. Zij kiezen een andere lamp. En er zijn enkele twijfelaars. Zou ik een informatiebordje moeten ophangen welke vorm van opwarmen het beste is. Goede informatie is erg belangrijk... Zeker in een druk bekuikend hokje. Voorlopig is de ruimte groot genoeg. Maar ik ben al aan het vooruit denken. Want ze groeien als kool! 

Degenen die het virus op zich af zien komen, hebben op dit moment een benauwdere tijd met hun dieren dan wij denk ik. Maar blijf kijken en genieten. Wordt op de juiste tijd kwaad. Dan ga je tenminste wat minder snel bij de pakken neerzitten. Maar kwaad worden is nog geen oorlog. Dan is het moment van overleg namelijk over.

Een oprecht Tjo. Ik kan weer fluiten.

 

Vrijdag 21 maart.

Wijze woorden gevonden op http://www.wur.nl/nl/nieuws/commentaar0309.html. Dit geeft tenminste stof tot nadenken. Op http://www.landbouw.nl/dossiers/vogelpest/home.html wordt de vogelpest voor mij ook weer wat makkelijker toegankelijk.

Urgent! www.wakkerdier.nl kent geen Emailmogelijkheden. Een monoloog lijkt mij geen optie. Tenminste twee mensen kunnen communiceren. Ik geloof dat de getroffen sector best wil. Urgent!

Ik blijf op het tegenovergestelde van bioindustriegebied mijn best doen. Mede op dit moment dankzij en "Wakkerder dier". De klok tikt door,  tien (10!!) keer het woord bio(-)industrie roepen op 351 woorden is weinig informatie. Durf te leven, en informeer. Ik denk dat de sector er nu wel klaar voor is om wederom te iets te beteken voor een oplossing. En als het betaald kan worden, staat de Gelderse Vallei voor het vernieuwingsinformatieloket van LNV. Omdat ze graag veel kratertjes zien naast hun stal. Maar krater kan ook negatief zijn. Zeker nu er ergens oorlog is. Doe je uiterste best, en geef voor/ tegenstander een kans. Een denker kan ook een MEEDENKER zijn. Neem de handschoen op, en denk mee!. Als de aandacht weer gericht is op de toekomst. Grijp de kansen, en blijf wakker. Het gaf mij in elk geval een leuker kippenhok! Helaas met een zeer discutabele toekomst, maar jullie kunnen iets betekenen voor de toekomsttoekomst na de pest.

Wat het tegenovergestelde van bio(-)industrie is, kon ik ook op hun site niet vinden. Hoe heet dit nu??

!!! Ik heb het. Rentmeesteren met genetische biodiversiteit is een goede term. Ik ben hobbydierenhouder, rentmeester van een ultieme bron biodiversiteit, gebundeld in een Oud Hollands ras: de Barnevelder. En pittig AI_virus bestand onder andere. Als "Animal Shield" en bij voldoende aantallen inzetbaar om bufferzone's te creëren bij toekomstige virusuitbraken. Deze manier van pluimveehouderij is onder andere goedgekeurd door stichting Wakker Dier en LNV.

Dan zijn de zone's tenminste niet kiploos. Jammer dat zo'n visitekaartje weer ten koste gaat van uitgestrekte wouden en recreatiebossen. Is er weer een probleem.! Zucht!!

We gaan weer. WWW.wakkerbos.nl. Antwoord: Bad Gateway!!!!. Het spoor loopt dood. !!. Ingeving: WWW.Wakkerwoud.nl. Bad Gateway!!! Zuchtzucht. Dacht ik de oplossing te hebben. ZuchtZucht. WWW.dusrecyclenmetz'nallen.nl Bad Gateway!!!!!!!!!!! Zuchtzuchtzuchtzuchtzucht. AL hyperventilerend moet ik dit maar eens met de rest van de familie bespreken. Even communiceren. Dan komen we er wel uit. Ooit.

Zit ik me er toch weer mee te bemoeien. Boerenbloed kruipt weer eens waar het niet gaan kan. Boerenbloed moet niet worden verward met dierenbloed. Maar dat is onze mening. En het vlaggetje is ook lekker! Voor meer informatie over vlaggetjeseten: www.maaslander.nl. Kijk! Informatie!! Nu eens geen "YAK". Dit is reclame voor de informatiestromen. Helaas deden mijn buffelbeesten mee in een commercial voor "fast_food". MMM. Ja, het staat erop. Heupwiegend gaat ze naar de toonbank. Kijk, dat blijft hangen. Gebrabbel over bio bio bio bio bio etc niet zo goed.

Intussen hoeven we als hobbydierhouders ons niet meer druk te maken over  gifvoer. Afgeblazen naar ik verneem. Lekker genieten van een krop sla, die je aan je dieren kan voeren kan nog steeds. Het mag heus wel heupwiegend, maar dat gaat mij op dit moment niet zo makkelijk af. Hobbyboeren zijn wat stijfjes in de heupen de laatste tijd. Door enige  spanningkjes over de beesten. 1 km zône enzo.

Kratertjes zijn deukjes in de grond, als er water in staat, zal daar geen eend op af komen. Bij vijvers heb ik zo mijn bedenkingen. Er is nog hoop, in wat voor vorm weet ik (nog) niet, maar Veerman heeft boerenverstand. Door "overerving". Dat is een beetje "biodiversiteit" in de notedop.  WWW.notendop.nl is "forbidden" voor mij. Notendop is nieuwe spelling. Notedop geeft een "bad Gateway". Maar "biodiversiteit is volgens mij weer beschermd. Door een of ander internationaal verdrag.

Kijk! Dat geeft de burger moed. Hopelijk heeft www.notendop.nl straks wel een Emailmogelijkheid. Zouden kuikens lol hebben op notendoppen?? Het is het proberen waard!

Het "vogel""AIgevoelige dieren"vrije gebied is niet meer in één dag af te fietsen. Trek er maar rustig nu een week voor uit. En let niet op de de bordjes "Eieren te koop NOZ". NOZ (info!!) betekent Niet Op Zondag. Bordjesdrukkerfabrieken wees alert. Dan kan iedere uitdepluimveesectorengerelateerdebedrijvenennuwerklozehuisvader bordjes maken voor de rest van een voorlopig onbekend gebied. "Eieren te koop, NOZ" (info!!) betekent Nog Onzekere Zaak. Eieren uit het buitenland (lees Oostblok) met de uit de Gelderse Vallei afkomstige legbatterij, die afgenomen zijn  tegen oudijzerprijs, maar nu elders zijn roestig einde heeft, worden opgekalefaterd. Omdat NOZ sinds de nieuwe strakke bordjes ineens handel is. IN ENE. Koopt u weer ei_uit_batterij. Eet smakelijk. TipTipTipEen opkoopregeling voor legbatterijen kunt u hopelijk binnenkort vinden op de site www.ietsmetwakker.nl vinden.

Zoeken naar een oplossing, betekent en scala van mogelijkheden bieden!!

Bemoei ik me er weer mee. Valkuil!. (is ook iets heb wijze mensen geprobeerd hebben me te leren, het heeft te maken met iets waar de haren van overeind gaan staan, zover ik weet).

Tik een eitje, het liefst geen Barnevelder eitje, want daarin schuilt genetische biodiversiteit. Men werkt hard aan een ei, waar geen verdrag mee geschonden wordt. Zodat de consument niet naar het plafond staart. Boer!! Boer!!

Is eigenlijk een 'hobbyboer' laten eigenlijk onbeschoft?? Er zal hoogstwaarschijnlijk geen protocol voor het laten van een hobbyboer zijn. Dus als u even iets misselijk wordt van een buitenlands batterijei, laat dan maar een hobbyboer. Dat lucht tenminste op. En dan gezond weer op natuurlijk. Hup in de file!

Zaterdag 22 maart.

Gewoon me niet meer opvreten over het feit dat wat mijn Barnevelders presteren, blijkbaar door geen enkele zichzelf respecterende partij wordt deze virusnonchalance gewaardeerd. Trouwens het virus lijkt toch een voorkeur te hebben voor minder vitale dieren of koppels denk ik. Op dit moment is er alleen nog maar de ongelijke strijd tegen het virus. Hobbykippen doen gewoon niet mee aan het nieuws. Hobbykippen lopen achter. Hobbykippen zijn niet modern. Dus hobbykippen zijn niet interessant voor de sector, voor de overheid, en voor welke stichting dan ook. Of het moet een hobbystichting zijn.

Maar of de ruimingsmachine lekker draait? In de buurt zit een boer met kippen lekker een beetje 'achteraf' zoals dit hier genoemd wordt. Op een gegeven moment zat hij rondom in de cirkels, overal ver genoeg vanaf. Het leek goed te gaan. Volgens de bepalingen dan. Het leek goed te gaan. Ook hij zat op een dag met stapels zieke en dode dieren. Als je nog net buiten het 1 km gebied zit zijn de cirkels altijd te groot, maar of ze groot genoeg zijn??

Het maakt diepe indruk bij diegenen die zoiets te zien krijgen. Slechts een paar honderd dode dieren, nog 7000 zijn er in leven maar het is al doodstil in de stal. Doodstil. Ik kan me het met 60 kippen al niet voorstellen. Met drie al nauwelijks.

Zo, de noodstroomaggregaat doet het weer. De accu's waren wat leeggelopen. Met zoveel pleeg- en eigen kuikens, de broedmachine nog steeds aan met volgens mij 'ongevaarlijke' Barnevelder broedeieren, vind ik het prettig dat er bij stroomstoring geen extra ellende is. Met 5 KVA heb ik genoeg om alles draaiende te houden. In mijn achterhoofd weet ik ook wel dat het handig is bij de hygiënesluizen als er ergens geruimd wordt. "Vuile ruimte > douche > schone ruimte. Dan is er tenminste stroom op de plek waar dit nodig is.

Maar daar wil ik nog niet aan denken. De laatste vragen en opmerkingen over hobbykippen, hobbykuikens, hobbybroedeieren, hobbybebroede eieren, hobbyhoog pathogeen virus en hobbylaag pathogeen virus liggen samen met andermans vragen  middels de NHDB in de Haag. Ook de NBvH timmert nog steeds aan de weg daar.

3/22/03 3:32 PM
Het gebeurt niet vaak, maar stroomuitval bij het uitkomen van de eieren is een ramp. Niet zozeer gemis aan warmte, maar de ventilatie ligt ook stil. Het resultaat is te verglijken met de CO2 methode. Slechts een enkele maal is deze herriebak  in actie gekomen. Maar op het moment als het overal in de buurt donker is, klinkt dit als muziek in de oren. Als het in de buurt kipgeluidloos is, en je zelf nog overal geluiden hoort, ook natuurlijk. Alleen een vette vinger op een CD kan er al voor zorgen dat ie blijft hangen. Dus blijven poetsen.
3/23/03 11:21 AM
Alle ruimte die geschikt is moet maar worden geclaimd. Tuinmeubelen eruit... Dit gaat eigenlijk zonder veel tegenwerking van de rest van de familie. Door vogelpest worden dingen bespreekbaar.
3/23/03 12:35 PM
Zelfs de mussenwerende middelen komen uit de huishoudelijke kring. Daar had ik zelf niet eens aan gedacht. Dit is weliswaar geen gaas, maar het werkt uitstekend. Als er mussen zijn tenminste. Mijn buurman op 150 meter afstand ziet ze ook niet meer. Gelukkig zit er een koolmees een nestkastje grondig te inspecteren. Dus er zijn nog wel vogels.
3/23/03 12:44 PM
Eigenlijk is het pleegkoppeltje leuker dan de tuinstoelen. De meeste zijn Barnevelders in een paar kleurslagen. De Faverolles en Barnevelder krielen zijn in de minderheid. Toch vind ik het een raar gezicht die vijfde teen van de Faverolles.

Zo, 's avonds zit alles weer op de goede plek. Maandagnacht komt er weer een partijtje genetische biodiversiteit op de wereld. Met of zonder stroomstoring, ze komen eruit. Onwetend wat er gaat gebeuren. Ik kan ze het ook niet vertellen, alleen hebben ze het door alle extra hokjes met stro beter dan voorheen. Toen deed ik het ook wel goed, maar het kan altijd beter.

Zondag 23 maart

Ik ga maar eens het bezoekje aan mijn familie van vorige week bijwerken. De stallen mogen daar nu weer worden betreden. En worden schoongemaakt. Naast foto's heb ik ook een brief die je toegestuurd krijgt bij ruiming. Alleen bedrijven met een UBN-nummer krijgen dit. Ook een hobbyboer. Met tenminste 1 geit, schaap, varken of koe(tje), moet je een UBN-nummer hebben. Kippenhobby zonder evenhoevigen is voor de kippen eventjes beter op dit moment.

Het doorlezen van het protocol is niet leuk, maar maakt het wel een stukje tastbaarder. Als het dan moet gebeuren.

Gelukkig wordt het hier steeds voller met piep-, tok-, en kraaigeluiden. Den Haag is eventjes weer ver weg.

Ik durf het aan om een relaas te doen van het familiebezoekje. Na Laren als tweede geruimd op de Vallei. Met klinisch gezonde dieren.

3/23/03 9:31 PM
Tja, ook als hobbyhouder zoals op de formulieren vermeld staat een bord zoals je zowat nu bij ieder huis of boerderij ziet. Je kunt ze niet missen. Eerst leek het een of ander teken waar je niet met afschuw naar keek. maar het wordt helaas gewoon. Iedereen heeft nu dit bordje. En er komen veel bordjes bij. Hier werd geruimd omdat ze binnen de km zaten. Niet verdacht dus, maar preventief geruimd. Dit kon door het UBN nummer.
3/16/03 6:05 PM
De geijkte methodieken zullen deze in stal wel niet van toepassing zijn. Hier zal wel geen protocol voor te verzinnen zijn. Ook de vangploegen waren niet nodig. Kruiwagens en mobiele kranen ook niet. Bij het gebeuren ben je zelf ook nog baas over je dieren. Je kunt zelf bepalen hoe je het wilt hebben. Anders moet de ploeg maar vertrekken.
3/16/03 4:46 PM
Deze stallen werden als eerste geruimd. Met een vreselijk knullig dingetje, de koelkast wordt zo'n ding nu hier genoemd. Vier kratjes erin, Co2 en 2 minuten wachten. Dan op een lopend bandje. Ruimen als een druppende kraan. Ruimen is niet leuk, maar bij een A ziekte zoals het AIvirus wordt genoemd, is dit ook voor een ondernemende pluimveehouder een gruwel. Zo traag, en je ziet ook bij steeds meer buren de kippen doodgaan. Hij mag nu weer in de stallen, schoonmaken en dan wederom ontsmetten. Dit betekend dus weer wat leven in de brouwerij.
3/16/03 4:45 PM
Voor een hobbyhouder een triest gezicht. Toch is dit de waarheid. Het heeft een weekje geduurd om deze foto's erbij te doen, maar ik moet er ook aan wennen.
3/16/03 4:45 PM
'Stilleven" met op de achtergrond nog een 'stilleven'.
3/16/03 2:29 PM
Toch laat een ander stukje huisvee zien dat er nog meer te beleven is. Pats, op je vinger, even uitrusten, "Als bij eigenlijk bar druk geweest, doe je mee?".

Voor de meeste mensen een onaaibaar beestje, maar zoals de meeste angsten, veelal ongegrond. Deze bij steekt niet, maar land even om te laten zien dat er meer is dan geruimde stallen en hobbystallen. Bij ons thuis hebben de bijen een topstart gehad door het goede weer en een overdaad aan sneeuwklokjes. Rottig, dat die vogelpest het weer verziekt. Je ziet het wel meer hobbykippen samen met  hobbybijen. Allebei heel interessant!! Helaas is ook bij bijen een A-ziekte. En wordt er ook geruimd. Dit is meestal geen nieuws. Aaibaarheidsfactor speelt een grote rol voor de media. Ons clubje: www.anibijen.nl  Een clubje gewone bijenmensen!

Vandaag heb ik geluk gehad weer twee mussen te ontdekken. Minder dan daarvoor, maar ze hadden een alternatief ontdekt voor hun voedselvoorziening. Sierkippen die zo hard pikken in het voer dat er soms iets door het gaas vliegt. Ze zijn er dus nog. De Gelderse Vallei, een reservaat zonder profpluimvee.

Maandag 24 maart.

Normaliter een avond van drukte. Inleg van eieren van liefhebbers. Nu even langs alle hokken en hokjes. Het gaat de dieren verdraaid goed af. Sommige haantjes doen al een beetje stoer naar elkaar. Borsten vooruit en laten zien dat je er bent.

Vandaag was ik weer gewoon naar het werk. Na een weekje kipverlof. Terug in de mallemolen van het leven. Ik besef me nogmaals waarom ik toch zo verrekte veel lol in de hobbyfokkerij heb.

Toch is het goed om weer terug te zijn op het werk. De wisselwerking heet dat. Voor het eerst kan mijn werk me meer rust geven dan mijn hobby. Tijdens een vergadering is het voor het eerst lastig om mijn ogen open te houden. Toch nog geprobeerd iets zinnigs op te merken. Of het gelukt is zie ik wel in de notulen. Ik denk het niet.

Omdat ik nog een en ander wil uitzoeken, en de meldingsplicht me geen duidelijkheid verschaft inzake een termijn, laat ik me nog niet verjudassen. Even wachten tot het moment komt dat het me een goed gevoel geeft. Of een beter gevoel dan op dit moment. De dieren geven me het wel aan, hoop ik.

Dus maar even de stukken op tafel. Het schrijven van RVV aan een familielid. En des te vaker je hem leest, des te makkelijker het zou moeten zijn. Maar een beetje ongehoorzaamheid is in de mens ingebakken. De dieren verdienen het toch? Ik probeer zelf de regisseur te zijn voor de MMM Mora filmdiva's, en de rest van de nakomelingen. En pluis elk juridisch stukje uit. De vis werd duur betaald en  je moest geen berehuid verkopen voordat de beer geschoten was. Misschien wordt er nu wel een gezegde voor een kip uitgevonden. Voor de Barnevelder en de andere buffels hier niet, dat zal een mysterie blijven!

En voorlopig blijft Veerman achter de feiten aansloffen. En geen enkel Oud_Hollands ras lijkt mee te doen aan dit geslof. Ze schrijven zich massaal in voor de Nijmeegse Vierdaagse! Wanneer komt de Tiendaagse?? De eerste tekenen van rui zitten er bij Veerman aan te komen. De niet op feiten beruste uitroeiing van een berg genetische biodiversiteit. Foei!!

Heeft Balkenende daar in Kijoto niet iets getekend? Bescherming van de genetische biodiversiteit? Gedragen door vele landen? Vogelpest lijkt een soort vlakgummetje.

LNV: Uw AI_gevoelige dieren zijn de pest voor onze flitsende carrière. Cees: Ook ik snap ik dit virus niet, het duikt op waar ik dit niet wil. Hobbyhouders hebben geen branche. Dus duiken ze ook op waar ik ze niet verwacht. Dus niet wil. Lastig voor mijn carrière. Mijn medewerkers zeggen dit tenminste. En die kunnen het weten. Zij hebben immers ook hun carrière? Verder geen vragen meer aub. Druk, druk druk.

Ik besluit dat de dieren het maar aan moeten te geven. Op hun tijd. Gezien hun vitaliteit zal dit nog wel even kunnen duren. De juristen van ons bondje zijn wel stil de laatste tijd. Verdienen een kieteltje.

Voor juristen, of gewoon belangstellenden, de brief. Slik, hij bestaat echt.

3/24/03 11:22 PM
Kantje een.
3/24/03 11:49 PM
En kantje twee.
3/24/03 11:48 PM
En drie.
3/24/03 11:48 PM
Vier.
3/24/03 11:46 PM
En vijf. U weet waar u aan toe bent. Tekstueel nog op- af aanmerkingen? Inhoudelijk dan? Naar het volgende punt. Opeens ben ik weer wakker.

De vogelpest lijkt vooralsnog zich niets aan te trekken van een protocol. Hoe is het protocol bij twee Hollandse krielen zeshoog op een balkon? En bij een hobbyboer met 400 AI_gevoelige kipelementen. Zolang ik geen inzicht daarin heb, koop ik liever een zakje voer. Daar is tenminste een protocol voor. Gewoon betalen. En tot ziens.

Het valt steeds meer mensen in de buurt op dat er minder vogelgezang is 's morgens. Ook onder de indruk zeker van het gebeuren hier. Of hebben gewoon even de pest in. Dat heeft iedereen wel eens. Ook vogels.

Plotseling bedenk ik dat ik het Kerkuiltje ook al een tijdje niet heb gehoord. Dat was ook een maatje. Daar had ik ook plannen mee. Toch komt die nestkast er. Hij zal wel samen met de 16000 hennenbaas Veer_man een overlevingsplannetje maken. Carrièregevoelige elementen, tussen AI_gevoelige elementen.

Het wordt nog een lastig weekje. Maar leerzaam.

Dinsdag 25 maart.

Overdag nog even met Franc Beekmans contact gehad. Besloten wordt dat ieder NHDB lid een lijst krijgt waarop alle dieren kunnen worden vermeld. Conform de opgavemethodiek van LNV. Deze lijst gaat retour naar de NHDB. Zo bestaat er een backup van de lijst die de dieren moet aanmelden. Of de NHDB meld je dieren aan middels de lijst. De dieren worden vergoed middels een forfetair bedrag. Dit bedrag moet genoeg zijn om nieuwe dieren aan te schaffen.

Nieuwe dieren zijn niet mijn dieren. Mijn dieren ken ik. Hee, die haan heeft veel weg van Opahaan3, en dat zou wel eens een achterkleinzoon van Opahaan1 kunnen zijn. Effe checken op bepaalde kenmerken. Opa2 loopt er nog. Oud, maar als uitgerangeerde fokhaan nog leuk om te zien. Met sporen die al redelijk op olifantstanden lijken. Alleen iets kleiner. De andere opa's zijn ooit bezweken, gewoon na een leuk leventje doodgegaan. Daar heb ik allerminst moeite mee. Gezond doodgaan is toch iets leuker dan gezond doodmoetengaan.

Als ik 's avonds thuiskom hangt er in de hele buurt een kippenmestlucht. De stallen mogen weer worden schoongemaakt. Normaal merk je dit niet, maar als de hele omgeving dit massaal gaat doen, dan weet je weer dat er ruim twee weken geleden nog veel kippen zaten.

Er wordt gesproken over het creëren van bufferzône's noordelijk en zuidelijk van de Gelderse Vallei. Momenteel zit ik al in een fikse bufferzône. Mooi in het centrum. Met een beetje rekenkundig gegoochel bedenk ik dat het nu allerminst aannemelijk is dat een hoog_pathogeen veldvirus interesse heeft in mijn dieren. Formeel kunnen ze nog drager zijn. Dat wil ik dan zeker weten. Via bloedmonsters.

Er worden volop hobbydierhouders geruimd. Het hobbycircus komt dus op gang. Met hobbyspuitjes. Alleen bestaat er geen hobbydood voor de dieren. Dat schijnt weer professioneel te zijn. De eerste verhalen over zieke hobbydieren duiken ook op. Maar het ophokken in een klein hokje met een bronchitis eronder is waarschijnlijk meer in de richting van de waarheid. Ze schijnen toch bloed te tappen. Links en rechts een dier. Maar volgens LNV heeft een hobbyhouder geen recht op een uitslag. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag die ik via de NHDB had laten stellen bij LNV.

Indien (hobby) pluimvee wordt geruimd, krijgt de eigenaar ervan nadien een
volledige rapportage van het diergeneeskundig onderzoek waaruit blijkt dat
niet alleen op AI is getest maar ook op bijvoorbeeld NCD, IB etc.?


m. Antwoord:
Het gaat in deze om de ruiming van de 1 km zones en niet om de ruiming van
verdachte bedrijven/dieren. Derhalve wordt er in principe geen enkel
onderzoek gedaan bij deze dieren(noch AI, noch iets anders), tenzij daartoe
een aanleiding bestaat. Betrokkene ontvangt dus ook geen rapportage.

En ben ik het niet mee eens. Of ze moeten verdacht zijn. Dan komt de hele buurt nog eens in een km zône. Verdacht op niet verdacht, ik probeer in ieder geval een uitslag te krijgen.

Want ze zijn klinisch niet ziek.

3/25/03 8:12 PM
De uitkomst van de krielkuikens van de Noord_Hollandse Blauwe. De eieren waren een dag voor de uitbraak al bij mij, dus in afwachting van de gevolgen maar ingelegd. Wat er in drie weken tijd kan gebeuren!! Onderin beeld nog een nakomertje. Hij heeft zich uit het ei moeten worstelen en ligt bij te komen. Soms redden ze het evengoed niet. Zo krijg je wel een sterk soort. Dat bewijzen alle Oud_Hollandse rassen. De dieren selecteren zichzelf. Zij!! moet het maar proberen. Het is een zij, omdat NHB kippen scheikuikens hebben. Hen=licht en haan=donker. Of was het nu andersom.?

Mooi spul hé.

woensdag 26 maart.

In de ochtend besloot ik om de boombewonende buitenkippen enigszins tegemoet te komen. Het opgehokt zitten is voor hen geen pretje. Al een tijdje liggen de werkzaamheden aan de hooibergbouw stil. Hier ben ik al geruime tijd mee bezig. Het bouwen van een authentieke oude hooiberg van zo rond 1900. Met het rietdekken ben ik al een heel eindje zodat er al een groot deel overkapt is. De rest is afgedekt met zeilen. Een prima plek dus voor een stelletje buitenkippen. Ze kunnen tenminste weer wat scharrelen tussen het afvalriet, zij het op een beperkte ruimte. Even wat gaas gekocht, en aan de slag. 's Avonds zitten de eerste erin. Wat is dit een mooi gezicht. Doet de in aanbouw zijnde hooiberg nu al dienst. De kippen zitten nu 'opgebergd' in plaats van 'opgehokt'.

donderdag 27 maart.

Geen schokkende dingen. Gewoon weer aan het werk. Het eerste hooibergei is er. Ze raken dus niet van de leg.

vrijdag 28 maart.

Weer een vrije dag. Het hooibergvolk wat verder aangevuld. Ik zoek een soort elitaire foktoom uit. Deze broedeieren krijgen een voorkeursbehandeling. Hier kan ik mee verder als ik ze heb aangemeld, hoop ik. Of broedeieren ook meegenomen worden is me nog steeds niet erg duidelijk. Eendagskuikens wel, die zijn dus bij ruiming de klos. Het is dus geen gevoelskwestie, maar een zaak van planning. Een goed gevoel lijkt me makkelijker.

's Avonds nog even met Franc van de NHDB gesproken. Hij zoekt nog wat uit en doet mij een opgavelijst toekomen waarop je het aantal dieren met soortnaam kan noteren. Deze gaat retour naar de NHDB. Dit geldt voor alle NHDB_leden. KLIK hier voor het formulier. De forfetaire bedragen zijn sinds vandaag aangepast.

zaterdag 29 maart

In de loop van de ochtend krijg ik een telefoontje van de NBvH. Hoe het gaat. Goed!. Zij gaan door met hun werk, het bespreekbaar maken van de ongevoelens die hobbyhouders van dieren hebben als de sector met gevoeliger dieren getroffen worden door een veeziekte. Eigenlijk is het ook een raar fenomeen. Als de kwaliteitsrestaurant de deuren moet sluiten omdat de fastfoodketens ineens de volksgezondheid in gevaar brengen, zegt iedereen dat dit raar is.

Als hobbydieren gezond blijven terwijl hun produktiesoortgenoten omkieperen van ellende, is dit volstrekt legitiem (??). Steeds meer begint bij de hobbydierhouders het besef te komen dat er met de natuur niet te spotten valt. Knutselen met dieren om tot een zo hoog mogelijk rendement te komen, zodat de consument altijd een te lage prijs kan betalen, resulteert eigenlijk altijd in een catastrofe.

In Nederland is een verdraaid goede controle op consumtieartikelen. Dat is bij import van produkten nog maar de vraag. Het liefst eet je ook uit eigen tuin. Dan weet je dat het goed is, of neem je een risiko wat je kent.

Toen in Tsjernobyl een fabriekje de lucht inging, mochten we geen spinazie uit eigen tuin meer eten. Radioactief besmet. Maar als je toch at, kon dit geen kwaad. Als vliegtuigen zich in Amsterdamse flats boren, kan het voor de opruimers geen kwaad. Toch voelen veel van die mensen zich later niet goed. Het kon geen kwaad. Hele wijken worden in de 80'er jaren op gifbelten gebouwd. De regelgeving liet dit toe. Toch maar de hele ondergrond afgraven, omdat het misschien beter was. Ik hoor nog geen geluiden dat de pluimveesector iets heeft geleerd, sterker nog: de individuelen zien de hobbykippen als een zorg voor het herbevolken van de stallen.  Met dezelfde eendenpoeppikkende AI_gevoelige dieren. Je kon er op wachten!! Kortetermijndenken heet zoiets. Jeuk is erger dan pijn. Ook op de creditcard. Elke hobbyfokker die met kunst en vliegwerk een bepaald ras in stand wil houden, heeft elk jaar zijn twijfels. Is dit nog wel leuk om met een heel smalle basis tegen inteelt aan te vechten. Gelukkig begint een ander weer als ze met een zeldzaam ras willen stoppen.

Een hobbyfokker is heel kritisch. Selectie staat hoog in het vaandel. Het recht van de sterkste telt alleen. Het is wrang te moeten constateren dat het recht van de zwakste nu telt. Een Trabant zal nooit de Formule 1 winnen, laten we nu eerlijk zijn. Maar bij een ander parcours waarbij wat natuurlijke hobbels en kuilen en stukjes stuifzand genomen moeten worden, zal de snelle scheurbak niet ver komen. De Oldtimer komt er waarschijnlijk wel.

De F1 coureur zal roepen dat ze dit parcours maar moeten asfalteren. En zo snel mogelijk. Maar als hij eerlijk is dan moet hij toegeven dat als je van A naar B moet, een F1 wagen niet ideaal is. Met een paard en wagen kom je verder, maar er zal ook een tussenweg zijn. Zo snel mogelijk, maar redelijk betrouwbaar.

Met zulke Trabantkippen bereik je de eindstreep. Met dezelfde hoogproductieve turbodieren niet. Een stapje terug en een paar centen per ei meer opbrengst, geeft mijn toekomstige toom een toekomst zoals ik die wens. Raskippen gaan doorgaans een jaar of 5 mee. En dat is gemiddeld. De hobbydiertoekomst geeft voor mij nog een donker beeld, opnieuw starten met Barnevelder kippen is mijn toekomst. Doorgaan met herbevolken van F1 dieren niet echt.

Eenden doen niet aan controlled poeping you know! Sector denk na! De toekomst is morgen al! Consument neem een Nederlands product, omdat dit de toets der criteria kan doorstaan. En betaal een of twee  cent meer, om nog een hobbykipje aan te kunnen schaffen, voor een paar centen minder.

Komt het toch weer goed.

zondag 30 maart

De hooiberkippentoom foto's komen. Een natuurlijke tafereel. Zo kan het dus, maar is onbetaalbaar als toekomst. Voor de sector geen oplossing. Voor mij op dit moment wel. Een bezoekje aan www.hooiberg.info geeft een beeld dat de hooiberg zijn laatste uurtje heeft geslagen. Maar nog niet verloren is. Bij Specials de hooibergbouw van de kippenberg. Zo komen twee sites bij elkaar. En doe Wim de groeten.

Een mailtje van een goede kippenkennis komt binnen. Ouwe spelling want de kennis was er al voordat de nieuwe spelling er was.

Het blijkt dat het aanmelden van dieren tegoedentrouw zowat het domste is wat een mens kan doen. Zeker, de sector heeft een probleem, niet alleen de vogelpest denk ik persoonlijk, het probleem is het product waarmee gewerkt wordt. Maar jezelf verjudassen is niet slim. De kilometerzône geldt bij verjudassen niet. Iedereen die zijn dieren mij het loket verjudast, wordt geruimd. Kilometertje meer of minder, twee misschien, verjudasssen is verjudassen, dus ruimen de hele zeldzame, of leuke, of dierbare, of gewoon kippie pluimveestapel. Een of twee of drie AIgevoelige elementen, met het hele team (8 man/vrouw) rukken ze op. De paahaahaaden op, de laahaaahaanen in, vooruit met feeeeerme tred. De spuihuitt in de haaaand, kadaverzak op zak, het AI team komt eraaaaaan!!!!.

Zo ken ik er nog een paar, avondvierdaagse 2003: Zo gaat ie goed, zo gaat ie beeeeeter, alweer een kilomeeeeeter!!. Het zal nu wel dagelijks moeten worden gezongen door de medewerkers van LNV.

Hee, geen foto's van het hooibergvolkje?? Nu even niet!!!!

Vanmiddag even eruit. Een rondje Briellaerd. Zo heet de grond waarop wij wonen. Een voormalig landgoed. De naam wordt nu ook geclaimd door een bedrijventerrein in de buurt. Een rondje Briellaerd is een uurtje lopen lang berm en beemd. Langs Tjo en even fluiten. De verrekijker mee om kievitsnesten te lokaliseren en eventueel te merken. Al kievitbeloerend raak ik wat achter bij de rest van het gezin. Totdat ik in de verte mijn mobiel hoor. Vreemd, ik neem hem eigenlijk nooit mee, maar tegenwoordig loop je de hele dag met alles wat belt en rinkelt op zak. Ik krijg dat ding in mijn hand gedrukt.

Goedemiddag, met het Vogelpestbestrijdingsteam in Stroe. We komen dinsdag of woensdag uw 9 kippen ruimen.

Hoe ik stilte moet tikken weet ik niet maar...................................................................................................................

Dat ze wettelijk gezien het loodje moesten leggen wist ik wel, maar als ik ze zelf niet aanmeld, wie dan wel?

Beleefd probeer ik erachter te komen hoe men aan de aantallen komt en wie de melding heeft gedaan. Daar kan de overigens correcte man niet op antwoorden. Wel dat ze dinsdag of woensdag komen. 'En of ze niet exacter kunnen zijn, want ik heb geen zin om twee verlofdagen op te offeren om te wachten op iets wat misschien donderdag komt',  levert het volgende antwoord op: het is niet mogelijk om dit exact te zeggen, want vaak zijn mensen niet thuis en dan loopt het even wat uit.

Nogmaals hoe en op welke wijze de melding met de aantallen tot stand is gekomen. Geen idee luidt het antwoord. Zelf weet ik inmiddels wel hoe het aantal van 9 dieren tot stand is gekomen. Dit is het aantal sierkipjes die vanaf de brievenbus, dus openbare weg, te zien en te tellen is.

Ben ik door een of andere gladiool zelf verjudast. FOK, geen hobbyFOK maar een echte FOK.

Omdat ik de dieren nu niet zelf hoef te verjudassen, maar dus zelf verjudast geworden ben, geeft wel meer ruimte om een en ander rustig te kunnen uitonderhandelen. De geest blijft dan op scherp staan.

Toch lijkt het me geen goed plan om dan maar ruim driehonderd dieren twee dagen hun snavel af te cellotapen om diergeluiden te voorkomen en het bij die 9 kippen te laten.

Overigens zijn het er wel iets meer dan 9 meneer. O ja, hoeveel zijn het er dan?? Rond de driehonderd tot driehondervijftig, schat ik. ..............Zoveel!!, dat snap ik niet, als het er nou 19 of zoiets waren geweest, maar driehonderd. Nogmaals probeer ik erachter te komen welke oetl** me dit geintje heeft geflikt. De beste man weet het wederom niet.

Hij gaat maar eerst eens overleggen hoe dit moet worden opgelost. Dit vergt een andere aanpak. Met driehonderd loopt de dierenarts een fikse RSI op denk ik.  Het voordeel is dan dat ze de dag wel exact kunnen bepalen. Wanneer dat zal zijn is nog heel onduidelijk. Goed gedaan LNV.

Misschien ben ik dan wel niet thuis. Dan ben ik op zoek naar meneer/mevrouw OETL**

De beesten kan ik echter recht in de ogen kijken. Iemand kan dit nu bij mij niet meer! Ik let op wie dit is.

Verdorie, waar is Veer_man. Hij heeft een verdraaid goed plekje gevonden. Als hij maar niet drie keer kraait, want dan beleeft hij de Pasen ook niet meer. Ook al zit hij op zes kilometer uit besmet gebied, want kraaien is kraaien.

Als je mensen leert kennen, dan ga je van beesten houden. En dat is nu net het beroerde van alles.

Toch is het een raar virus. Mijn nichtje van 8 heeft niets met kippen, maar heeft op school een vogelpestoog opgelopen. Er zijn er wel meer, en het is besmettelijk. Zo op het eerste oog is er niets te zien, maar onder de oogleden is het donkerrood. Een rode knikker met een wit bolletje en een pupil. En het doet pijn. Er zijn swapmonsters genomen van oog en keel, en staan nu op kweek. Ook zij krijgt de vogelpestpillen.

Dus mijn nichtje moet maar niet in Brabant gaan niesen of huilen. Het mag wel, want dan is er een gewoon een autocontact geweest, zoals het protocol zal melden. Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter, alweer een kilometer.

Wie het nu nog weet mag het zeggen.

Ik zal proberen de scharrelhooibergfoto's morgen te plaatsen. Bij leven en welzijn, zoals het heet. Over het welzijn heb ik twijfels. Het leven gaat wel door hoop ik. Van de hobbyhouders tenminste.

Maandag 31 maart.

Ik neem me voor om me maar niet druk te maken over het feit dat de mannen ooit komen. Gezien de enorme berg werk die er nog ligt voor de ruimingsteams, kan het nog wel een hele tijd duren. Gezien het aantal (meer dan 250) wordt het als een professionele ruiming gezien. Met andere middelen. Maar het kan ook deze week gebeuren. Ik wacht wel af. Het heupwiegen gaat me weer wat beter af, voor zover ik die kunst al machtig was.

Meteen had ik vanmorgen al een mailtje in de bus. Een opkippertje. Van een echt kippenmens. Bedankt!

3/29/03 12:15 PM
Zo, daar knap je als opgehokte filmdiva van op. Met een jongeman als steun en toeverlaat, kan je weer je lusten botvieren. Lekker krabben en zandbaden nemen. De rest kan je gestolen worden!
3/29/03 12:16 PM
Al gauw zie je zelfs de felrode kopkleur nog roder worden. Een teken dat ze in goede conditie zijn. Misschien komt dit ook door wederom een nieuw projektje. Bijvoeren van gedroogde maïs. Niet alleen de korrels, maar alles: blad, steel, de hele plant. Ze moeten even wennen, maar ze raken er steeds meer aan verslingerd. De beesten slokken wel even alle vrij tijd op, maar alles op zijn tijd. Ik hoop nog veel te leren van de hooibergelite.
3/31/03 9:55 PM
's Avonds zit de hele bende lekker zij aan zij. De extra haan is reeds ingeburgerd. Het ging niet geheel zonder slag of stoot, maar hij paste goed bij het geheel. Toch vreemd dat je gewoon door blijft gaan met foktomen samenstellen. Want dat is nog niet verboden. Dus eigenwijs doorgaan.
3/31/03 9:57 PM
Probleem gesignaleerd!! Een winterkoningmannetje maakt veel speelnestjes. Het lijkt erop dat winterkoningmevrouwtje dit nestje heeft verkozen als villa nummer 1. Oei, vogeldicht is vogeldicht. Dit nestje heb ik dus nooit gezien. En een winterkoningkje is zo piepklein dat hij door de mazen van de wet kan. Alleen kan ik niet verder met rietdekken. De Flora en Faunawet verbiedt me dat. Soms heb ik ook geen wet nodig om iets te laten. Het is een hele eer dat er toch nog een vogel bij AI_gevoelige dieren wil wonen. Of is het hele kleine hoopje vogelhersens toch slimmer? Of zou hier niet geruimd mogen worden omdat je dan een vogelgezinnetje verstoren kan. Voorlopig maar even iets anders knutselen. Winterkoningkinderen zijn snel groot. En dan mag ik weer verder. Zou Veer_man zijn kleine neefje gestuurd hebben? Veer_koning! Winterhard, net als de buffels.

Als je alleen maar oog hebt voor je dieren en je laat verzuren door woede, zie je de hele kleine opstekertjes niet zo goed meer. Maar de opstekertjes, of opkippertjes die je aangereikt krijgt, geven de hobby toch een andere dimensie. Kippen houden is mensenwerk.

Ook kleine vogels vinden vogelpest best. Dan kunnen ze tenminste ongestoord een broedplekje uitzoeken, omdat die mafketel alleen maar achter zijn beesten aan het rennen is. Voor deze Veer_koning is het motto: Zonder Vogelpest, had ik hier geen nest!!

 Nog een groot gezin gewenst, van mij en de rest, en doe je best.

Voor april en later: klik op volgende Volgende