Klik hier voor uitleg over het logo

Bureau Meanders
counseling en training 

 

 

Artikelen, andere publicaties en lezingen


 

'Wat het leven bijzonder maakt. Zingeving en ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen in de wereld van hogeschool en universiteit', Chris Elzinga en Leo van der Tuin, Tilburg, jan. 2010

Klik hier om het onderzoeks-rapport te bestellen. De kosten zijn € 10,- incl. verzendkosten.

>> meer


Klik hier om 'Eenvoudig verbonden' (223 pp) te bestellen. Het boek wordt u dan toegestuurd.
Kosten zijn € 15,- incl. verzend-kosten 

 

 

Ontdekking van het ware zelf, Doorwerking van ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen, Chris Elzinga en Leo van der Tuin, in: Narthex, Tijdschrift voor levenbeschouwing en educatie, Jrg. 10, nr 6, p. 55-60. (december 2010)

Wat het leven bijzonder maakt. Zingeving en ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen in de wereld van hogeschool en universiteit
Chris Elzinga en Leo van der Tuin, Tilburg 2010
Onderzoeksrapport over ervaringen van openheid onder jong volwassenen en hoe die van invloed zijn op hun leven.

Eenvoudig verbonden - Bijdragen aan franciscaanse milieuspiritualiteit
Op 16 maart 2007 is bij Valkhof Pers een nieuwe bundel over milieu & spiritualiteit verschenen, met bijdragen van Ilse Bulhof, Chris Elzinga, Sjoerd hertog, Koos Leemker, Angela Roothaan, Hans Sevenhoven, Willem Marie Speelman en Birgit Verstappen. Leo van Vegchel heeft de illustraties gemaakt.
Mijn bijdrage heeft als titel 'Hoezo verbonden met de natuur? Over de belemmeringen van ego en het verlangen van de ziel'. Klik hier om dit artikel te bekijken.

Bezinningsmateriaal van de Franciscaanse Beweging
Samen met andere leden van de Werkgroep Studie en Vorming van de Franciscaanse Beweging (FB) heb ik 'handreikingen' samengesteld rond diverse Jaarthema's. Deze handreikingen bevatten teksten ter bezinning, overdenking en beoefening.
In de Handreiking 2006 over 'Leven als huisgenoten' bestaat mijn bijdrage uit 'Het goede teruggeven' en 'Echte vreugde -vreugde van een egoloos bestaan'. Beide gaan over de vraag wat het is om niet gedomineerd te worden door de schaduwkanten van ego.
In de Handreiking 2005 over 'Het goede doen... aandachtig, trouw en toegewijd' heb ik geschreven over'Leven met aandacht' en 'Gehoor geven met volharding'. In deze bundel staat (spirituele) beoefening centraal.
In de Handreiking 2004 over 'Het goede zeggen en het goede doen' heb ik een bijdrage geleverd over de vraag wat het in onszelf zo lastig maakt om te gaan met de agressie van anderen. Hoe komen we tot een staat van zijn werkelijk mededogen naar de ander toe kan ontstaan?

'De Kracht van Water, Aarde, Lucht en Vuur. Leven met de natuurelementen'
Dit boek bevat educatief materiaal over de vier elementen. De auteurs zijn Chris Elzinga, Marleen van Engelen, Greetje de Heer, Yoke de Wilde en Gerwine Wuring. Marleen van Engelen heeft de illustraties gemaakt. Centrale gedachte is, dat we onze gevoeligheid voor de natuur kunnen vergroten door gevoelig te worden voor onszelf. Daarbij reikt de natuur ons oneindig veel beelden aan waaraan we nieuwe betekenissen kunnen ontlenen. Het boek is in april 2005 uitgegeven door Aarde Educatief. In april 2007 is de 2e editie uitgegeven door Uitgeverij A3 Boeken.

Menszijn en duurzame ontwikkeling. Een Franciscaans perspectief
in: Christen Democratische Verkenningen, november 2004

Drijfveren, waardensystemen en persoonlijke ontplooiing
in: Nieuwsbrief nr. 13, Stichting Milieubewustzijn, april 2003

Zorg voor de natuur, Verslag van een gastcollege
Universiteit van Humanistiek, Utrecht, 18 maart 2003

Leerervaringen van een woon-werkgemeenschap
Onderzoek naar de manier waarop de leerervaringen die in de eerste 10 jaar binnen het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg zijn opgedaan, meer vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor de samenleving.
Opdrachtgever: Stichting Franciscaans Milieuproject.
Publicatie: Leerervaringen op Stoutenburg, okt. 2002, verkrijgbaar via Stoutenburg.

Ego in het licht gesteld, de taal van ego in spirituele bewegingen
in: Franciscaans Leven, jrg. 85, aug. 2002

Rollende stenen. Vragen van zin en betekenis in het milieudebat
Onderzoek naar mogelijkheden om zingevingsvragen een plek te geven binnen het milieubeleid. In 1999-2001 ben ik in dat kader betrokken geweest bij vier projecten van het Ministerie van VROM. Aan deze publicaties hebben Chris Elzinga, Anne Stijkel, Harry Kunneman en Marieke Borren bijgedragen.
Uitgegeven in de Publicatiereeks milieustrategie 2001/02.

'Grond onder onze voeten'
Samen met Christiaan Hogenhuis van Kerk en Wereld heb ik de (eind)redactie van dit boek gevoerd, dat in 2000 bij Kok Agora (Kampen) is uitgegeven. Het boek gaat over heel verschillende (christelijke) inspiratiebronnen voor een andere, meer duurzame omgang met de natuur. Diverse Nederlandse theologen, filosofen, biologen en milieukundigen hebben hieraan bijgedragen.
Verkrijgbaar in de boekhandel of bij Chris Elzinga. Lees hierover meer.

Door de bril van Ken Wilber
in: Nieuwsbrief, Stichting Milieubewustzijn, dec. 2000

Kijken door een schone bril, grondhoudingen in het milieudebat
in: Franciscaans Leven, jrg. 83, nr. 2, mei 2000

Voorbij de grens tussen mens en natuur: van beheersing tot zorg
in: Franciscaans Leven, jrg. 78, nr. 8, 1995

Top

Bureau Meanders
Koppestokstraat 63, 2014 AN Haarlem
tel. +31 (0)23 5247542, +31 (0)6 15474998