Klik hier voor uitleg over het logo

Bureau Meanders
counseling en training


 
Onderzoek

 

Onderzoek over bijzondere ervaringen van jong volwassenen
In 2008 heb ik onderzoek gedaan naar ‘ Wat het leven speciaal maakt… De doorwerking van bijzondere ervaringen in het leven van jong volwassenen’. Dit doe ik vanuit Fontys Hogeschool Tilburg voor Theologie en Levensbeschouwing.

Het onderzoek is het eerste dat is uitgevoerd in het kader van een vierjarig onderzoeksprogramma ‘Surfen naar zin’, dat onder leiding staat van dr. Leo van der Tuin, lector bij Fontys Tilburg . Hoofdthema is de vraag hoe jong volwassenen met zingevingsvragen omgaan.

In mijn deelonderzoek heb ik vooral gekeken naar momenten van openheid voor nieuwe ervaringen en betekenissen. Dat kan in het luisteren van muziek zijn, of in het bekijken van films, bezoeken aan disco’s en festivals, ontmoetingen met bijzondere mensen, wandelen in de natuur, reizen, confrontatie met ernstige ziekte of het overlijden van iemand in de vrienden- of familiekring etc. Hoe gaan jonge mensen met dergelijke ervaringen om en wat voor invloed heeft dat op hun beleving van de werkelijkheid? En wat voor rol speelt daarin de huidige cultuur met z'n enorme mogelijkheden op het gebied van techniek en communicatie?

Methodiek
Mijn deelonderzoek is het eerste dat wordt uitgevoerd binnen het hele onderzoeksprogramma en heeft vooral een verkennend karakter. Dit heeft invloed op de methodes die ik heb gebruikt.
Methodisch is het een kwalitatief onderzoek, op basis van diepte-interviews met open vragen (een topic list). Die zijn in 2008 uitgevoerd onder 29 studenten aan diverse hogescholen en universiteiten.
Methodologisch heb ik o.a. het principe van ‘sensitizing concepts’ gebruikt. Dit houdt in dat ik centrale concepten waar ik onderzoek vooraf niet volledig vast liggen. Al onderzoekende zijn ze gewijzigd door de inbreng van de respondenten. Ik heb dus geen hypotheses getoetst, maar heb voeling gekregen met wat er onder de doelgroep van jong volwassenen leeft.

Resultaten
Het eindrapport in in januari 2010 verschenen en kan via deze site besteld worden.

Het eindrapport is gebruikt binnen het onderwijsprogramma van de afdeling waar het lectoraat onder valt.

Daarnaast is op basis van het rapport een artikel verschenen onder de titel ' Ontdekking van het ware zelf, Doorwerking van ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen', Chris Elzinga en Leo van der Tuin, in: Narthex, Tijdschrift voor levenbeschouwing en educatie, Jrg. 10, nr 6, p. 55-60

 

in jan. 2010 uitgekomen

'Wat het leven bijzonder maakt. Zingeving en ervaringen van transcendentie onder jong volwassenen in de wereld van hogeschool en universiteit', Chris Elzinga en Leo van der Tuin, Tilburg, jan. 2010

Klik hier om het onderzoeks-rapport te bestellen. De kosten zijn € 10,- incl. verzendkosten.

(Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2011)

 

Bureau Meanders
Koppestokstraat 63, 2014 AN Haarlem
tel. +31 (0)23 5247542, +31 (0)6 15474998