Carel van Velzen

Advies in zorg en welzijn

'Visie verbindt'


Wat doe ik >> Advies en begeleiding

Advies en begeleidingIk heb de afgelopen jaren aan veel verschillende onderwerpen gewerkt. Onderstaand een aantal voorbeelden met een korte omschrijving van mijn rol als adviseur, begeleider.

Eerstelijns GGZ
Opzetten pool van praktijkondersteuners GGZ voor huisartsen zorggroep
Ontwikkelen van een zorgprogramma Basis-GGZ voor een regio
Begeleiding samenwerking in Basis-GGZ van huisartsen, POH-GGZ, AMW en ELP

Centra voor Jeugd en gezin
Kwartiermaker bij een gemeente voor de ontwikkeling van het CJG, waaronder het ontwikkelen van draagvlak onder partners, opstellen productenboek, begeleiding stuurgroep, werving selectie CJG regisseur, formuleren opdracht vanuit gemeente aan CJG.

Ketensamenwerking
Ontwikkelen afsprakenkader betreffende de coördinatie in de jeugdzorg.
Knelpunten analyse, formuleren aanbevelingen en begeleiding overleg ten aanzien van samenwerking in de HIV hulpverlening.
Knelpuntenanalyse, ontwikkelen draagvlak voor werkafspraken ten behoeve van de afstemming van de huisartsen/ eerstelijnszorg met de coördinatiestructuur in de keten volwassenen
Advies project Maatschappelijk Steun Systeem

Wmo loketten
Knelpuntenanalyse en opstellen van een bedrijfsplan, ontwikkelen draagvlak onder partners en begeleiding/ advisering ten aanzien van overleg met gemeente.
Advies aan gemeente met betrekking tot doorontwikkeling Wmo loket.

Maatschappelijk Opvang
Vertrouwenspersoon voor medewerkers van een instelling voor maatschappelijke opvang van jongeren.
Advies en schrijven van een meervoudige onderhandse aanbesteding maatschappelijk gezinsopvang.

Mantelzorg en informele zorg
Implementatie beleidsplan, innoveren subsidiekader informele zorg

Gemeentelijk (Wmo) beleid
Ontwikkelen plan voor ontmoetingscentra voor ouderen.
Ontwikkelen plan voor aanpak sociaal isolement.
Advies aan gemeente om ‘kanteling’ te realiseren.
Begeleiding inschrijving op aanbesteding welzijn


“in mijn werk herken ik mijn voorkeur om liever iets nieuws te beginnen, dan iets ouds af te maken. De kracht van het nieuwe op een vruchtbare ondergrond, het frisse, de energie van innovatie ”.