Carel van Velzen

Advies in zorg en welzijn

'Visie verbindt'


Wat kan ik >> Advies en begeleiding


Advies en begeleiding.


In mijn rol als adviseur heb ik speciale aandacht voor het proces en voor de eigen ervaringen van de opdrachtgever. Dat wil zeggen, dat ik

• Denk in termen van ontwikkeling
• Groot belang hecht aan inspirerend leiderschap
• De eigen verantwoordelijkheid ( persoonlijk leiderschap) van medewerkers benadruk
• Aanstuur op het leggen van verbindingen ( tussen organisaties, professionals onderling en tussen professionals met (het informele circuit van) de gebruiker

“In mijn werk heb ik ervaren, dat het van belang is aan te sluiten bij waar mensen echt warm voor lopen, waardoor hun vuurtje brandt”