Carel van Velzen

Advies in zorg en welzijn

'Visie verbindt'


Wat kan ik >> Coaching en Training

Coaching en Training


Bij (team)coaching en training baseer ik mij op de Organic System Development. Dat wil zeggen, dat ik werk vanuit het principe, dat
• Organisaties zijn opgebouwd uit mensen die zich organiseren
• Organisaties beter functioneren, naarmate medewerkers beter functioneren
• Waarbij de kwaliteit van de communicatie van bepalend belang is
• En waarbij de mate van bewustzijn tot bepaald gedrag leidt
Ik ben gecertificeerd Organic Coach en gebruik bij voorkeur de Organic ScoreCard als diagnostisch instrument.
Zie voor nadere toelichting transmind.

“In mijn werk herken ik mijn fascinatie voor de knotwilg. Onderhoud, de nodige hersteltijd en een vruchtbare bodem geven een verrassende groei”