j Vrolijke Frans
j De Kleine Prins
i Reintje de Vos
i Jan Klaasen & Katrijn
Wat is er nodig voor een voorstelling?
Meer informatie
Frans Hakkemars, Flevomeer 102, 1423 ER Uithoorn, tel. 0297-566694 of 06-40610384
E-mail: franshakkemars@hetnet.nl
Frans Hakkemars is correspondent van het tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Poppenspelers, Wij Poppenspelers.
Voor meer informatie over vereniging en tijdschrift: klik links op logo NVP/UNIMA
Frans Hakkemars is één van de 4 councillors(vertegenwoordigers) op de wereldorganisatie van poppenspelers UNIMA, met meer dan 80 aangesloten landen uit alle continenten van de wereld.
Voor meer informatie klik links op logo van UNIMA.