Op zoek naar de naam Quené / Quesnay  :    Familie-Index-Q "N"
De Quesnay-geschiedenis
De Familie Quesnay rond 1685:   
 • verhuizing NormandiŽ - Amsterdam. 
 • Johan Pieter Quené de hoedenmaker:   
 • de overgrootvader van "ons, neven".
 • In de tijd van Johan Pieter Quené:   
 • de tijdgeest toen, voor een beter begrip.
 • Andrť Maurois: Bernard Quesnay:   
 • karakterschets van een Quesnay (boek)
 • Andrť Maurois sur Bernard Quesnay:   
 • hetgeen hij schreef over zijn boek.
 • De Canadese familie Quesnel:   
 • een nog oudere Quesnay-historie.
 • Andere (beroemde) Quesnay's:   
 • bekend uit de geschiedenis.
 • Niet alle onderwerpen zijn op deze indexpagina bereikbaar; zie vet-gedrukt deel onder
  Op zoek naar Quesnay in NormandiŽ
  Vacantie NormandiŽ 1995:   
 • een eerste dorpen-verkenning.
 • Vacantie NormandiŽ 1997:   
 • op bezoek bij Quesnay's.
 • Vacantie NormandiŽ 1998:   
 • ons (oer)kasteel Le Quesnay.
 • Alleen voor onze familie:   
 • logeren op ons kasteel Quesnay.
 • Vacantie Hessen 2000:   
 • hugenotenstad Karlshafen 1699.
 • V
  Nieuws
     Quené-stamboomboek
 • Een aanvulling
 •   Een Quené-Orchidee
 • Een vernoeming
 •    Werken van Quené's
 • Een artistiek idee

 • Joke en Cor: 40 jaar bij elkaar
  Ons 40-jarig huwelijksfeest   
 • Uitnodiging / Receptie
 • Op de receptie-tafel:   
 • Standaard met uitleg
 • Ons verlanglijstje:   
 • Ontvangst van de cadeaux.
 • Onze aanbeveling:   
 • Brief van Family Help
 • Onze dank:   
 • Brief aan felicitanten
 • "Onze" foto's:   
 • Met dank aan fotografen
 •    De reeks verhandelingen "Op zoek naar de
     naam Quesnay (of Quesney)" bevat op dit
     moment in de rubriek "Nieuws" een aantal
     aanvullingen op het Stamboomboek Quené
     van Tom van Kregten.
  Daarnaast vakantieverslagen in de rubriek "Op zoek ... in NormandiŽ" (-in vakanties hebben wij gezocht naar de naam Quesnay-), en in rubriek "Geschiedenis" verhandelingen over de voorouders Quené of Quesnay, geschreven aan de hand van het Stamboomboek Quené van Tom van Kregten en met de hulp van geschiedenisboeken en speurtochten op internet.
  A
  |
  Een aantal van deze verhandelingen staan weliswaar reeds op schrift, maar zijn niet gereed om op internet te plaatsen.
  Aanklikken ervan zal niet tot actie leiden. (Zij zijn niet "aanklikbaar").
  Zij werden aan de directe nichten en neven toegezonden in de vorm van een klein boekje.
  naar andere indexpagina's
  Deze uitgebreide "Op zoek naar ..."-Index-Q, waar u nu naar kijkt, verschijnt door het intikken van een wachtwoord op de "home-pagina" van Pappa Quené.  Zie daartoe de "pagina met het eikenblad", via de brede knop "Familie-Quené" op de homepagina. Wordt het wachtwoord aldaar niet ingetikt, dan kan een beperkte indexpagina (Index zonder Q) worden bereikt door steeds te klikken op het rechter eikenblad. Op de aldus verkregen indexpagina zijn de pagina's met wat meer vertrouwelijk karakter, bestemd voor eigen familie, niet bereikbaar (controleerbaar indien in bezit van een wachtwoord).

  Laden de pagina's erg langzaam in? Keer dan terug naar deze familie-index en probeer ťťn van de andere "ingangen"
  hieronder: (Tijdelijk wordt dit niet aanbevolen. Zie de nood-oplossing)

  familie-index "H"
  familie-index "M"
  familie-index "W"
  familie-index "R"

  naar pappa's huispagina
  hang niet alles op aan deze kerstboom