Beste bezoeker, Deze website is opgeheven. Door tijdsgebrek bleek ik niet  in staat regelmatig updates te doen, waardoor de actualiteit ernstig in het gedrang kwam. Voor de actuele stand van zaken verwijs ik graag door naar de sites van collega graancirkelonderzoekers waarmee ik in nauw contact samenwerk. Daarnaast heeft het niet zoveel zin de informatie verspreid over verschillende website te hebben staan.
Mijn hartelijke dank voor uw bezoeken en support gedurende de afgelopen 12 jaar.

Vriendelijke groeten,
Ed Vos

Dear visitor, This website has been closed. Because of lack of time I wasn't able to update the website on a regular base, for that reason it couldn't offer you the actuality of things going on in the Netherland concearning Cropcircles. For thr actuality in the Netherlands, I gladly point you to the websites of other cropcircle researchers in the Netherlands I closely am working together with. Besides that, it isn't that usefullto have actual information spread over several websites.
Thanks a lot for your visitings and support during the last 12 years.

Kind regards,
Ed Vos

 

  Website van Graancirkelcentrum Nederland, gevestigd te Naarden (N.H).
          Website of Cropcirle Center Netherlands, located in Naarden (N.H.)

  Website van Janet Ossebaard, Graancirkel onderzoekster.
        Website of Janet Ossebaard, Cropcircle researcher.

  Website van Robbert van den Broeke, graancirkel onderzoeker, medium
          Website of Robbert van den Broeke, Cropcircle researcher, medium

Website van Bert Jansen, graancirkel onderzoeker.
        Website of Bert Jansen, cropcircle researcher

Website internationale graancirkels: De Cropcircle Connector.
       Website international cropcircles: The cropcircle connector.

 

Contact Ed Vos, Click HERE

 

Ed Vos