Last revision d.d. 9 March 2014.

Documents on OJIBWE Language   
    
Mii sa aniwi noozhishenyag 
Daniel (2005) gaye Frank (2003) gaye Lara (2004) gaye Roos (2006) ezhinikaazojig; 
niin sa,

      
Niwiiwiban Driesje Meijer                             Miish iw mazinaakizon, gaa-zhizhoobii'ang Lara,  
1929-2009                                     gaye, apii gaa-dibishkamaan 2008, gaa-onji-miizhid.  
24 x 18 cm2inigokwegad.                       

P.S.
There 3 more documents here: